Belge ayarlama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office Word'de temel bir belgeyle başlanması yeni veya var olan bir belge açıp yazmaya başlanması kadar kolaydır. Sıfırdan bir belge açın veya varolan bir belge üzerinde yeniden çalışın olup olmadığını yüksek kalitede sonuçlar sağlamak için birkaç temel adımları izleyebilirsiniz ve profesyonel, iyi tasarlanmış bir belgenin hızlıca tamamlayabilir.

Karmaşık bir belgenin önemli öğeleri üstbilgileri ve altbilgileri, sayfa numaraları, alıntılar, denklemler, kaynakça, içindekiler tablosu ve dizin içerir. Bu öğelerin hiçbirini defalarca kullanabileceğiniz bir belge şablonu oluşturmak için de tıklayabilirsiniz. Tüm bu ek belge öğeleri hakkında daha fazla Word kullanmakta olduğunuz sırada bu koşulları herhangi bir Arama kutusuna yazarak bulabilirsiniz.

İpucu : Belirli türde bir iş planı ya da bir oluşturursanız gibi belge oluşturmak isterseniz bir şablon ile başlayarak zaman kazanabilirsiniz. Microsoft Office Online şablonları web sitesi belgeleri, özgeçmiş, kapak mektuplarını, iş planları, kartvizitler ve APA stili kağıtlar gibi birçok türü için şablonlar sağlar.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Yeni bir belge açıp yazmaya başlama

Sayfa kenar boşluklarını değiştirme

Satır aralığını değiştirme

Metni taşıma veya değişiklikleri geri alma

Sayfa ekleme ve silme

Temel biçimlendirme, Stiller ve Temalar ekleme

Liste oluşturma

Kapak sayfası ekleme

Boş bir belge açıp yazmaya başlama

Boş bir belge açın

 1. Microsoft Office Word 2007 kullanıyorsanız, düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın ve ardından Yeni'yitıklatın. Microsoft Office Word 2010 kullanıyorsanız, 2013 veya 2016'da Dosya' yı tıklatın ve ardından Yeni'yitıklatın.

 2. Boş Belge'yi çift tıklatın.

Şablondan belge başlatma

Şablon bir başlangıç noktası olarak kullanmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 1. Microsoft Office Word 2007 kullanıyorsanız, düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın ve ardından Yeni'yitıklatın. Microsoft Office Word 2010 kullanıyorsanız, 2013 veya 2016'da Dosya' yı tıklatın ve ardından Yeni'yitıklatın.

 2. Şablonlar' ın altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Microsoft Office Word 2007 kullanıyorsanız, bilgisayarınızda bulunan bir şablonu seçmek için Yüklü şablonları ' nı tıklatın. Microsoft Office Word 2010 kullanıyorsanız, Kullanılabilir şablonları arayın

  • Microsoft Office Word 2007'de, bağlantılardan birini Microsoft Office Onlinealtında tıklatın. Microsoft Office Word 2010'da, Office.com şablonları' nı tıklatın. Microsoft Office Word 2013 ve 2016'da, tüm kullanılabilir yüklü şablonlar Dosya' yı tıklatın ve sonra Yeni'yi tıklatın ve Çevrimiçi şablonları Ara arama kutusunu kullanarak ek şablonları bulunabilecek olduğunda görüntülenir.

 3. İstediğiniz şablonu çift tıklatın.

Sayfa kenar boşluklarını değiştirme

Başlamadan önce belgenin tamamını seçmek için CTRL + A tuşlarına basın, bölümlere ayrılmışsa belgenin tamamının kenar boşluklarını, değiştirmekte olduğunuz varsa.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşlukları'nı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • İstediğiniz kenar boşluğu türünü tıklatın. En yaygın kenar boşluğu genişliğini Normal'itıklatın.

  • Özel Kenar boşlukları' nı ve ardından üst, alt, Solve sağ kutularına kenar boşlukları için yeni değerler girin.

Varsayılan kenar boşluklarını değiştirme

Microsoft Office Word'ün tüm yeni boş belgeler için kullandığı varsayılan kenar boşluklarını değiştirebilirsiniz.

 • Belge için yeni bir kenar boşluğu seçtikten sonra sayfa yapısı grubunda kenar boşlukları yeniden tıklatın ve sonra Özel Kenar boşlukları' ı tıklatın.

 • Sayfa Yapısı iletişim kutusunda, Varsayılan' ı tıklatın.

Yeni varsayılan ayarlar belgenin dayandığı şablona kaydedilir. Her yeni belge otomatik olarak bu şablona dayalı yeni kenar boşluğu ayarlarını kullanır.

Not : Yeni varsayılan kenar boşluğu ayarı kenar boşluğu ayarlarını galeri listesinde görünmez.

Sayfanın Başı

Satır aralığını değiştirme

Microsoft Office Word'ün bir satırda bir büyük metin karakteri, grafik veya formül varsa, o satır aralığı artırır.

 1. Satır aralığını değiştirmek istediğiniz paragrafı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Paragraf grubunda, Satır aralığı' na tıklayın.

  word şerit görüntüsü

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni bir ayar uygulamak için istediğiniz satır aralığı sayısını tıklatın.

   Örneğin, 1.0tıklatırsanız, seçili metnin aralığıyla farklıdır.

  • Daha hassas aralığı ölçümler ayarlamak için Satır aralığı seçenekleri' ni tıklatın ve sonra satır aralığıaltında istediğiniz seçenekleri seçin.

Satır aralığı seçenekleri

Tek    Bu seçenek, o satırdaki yanı sıra küçük bir miktarda fazladan alan içinde en büyük yazı tipi kapsar. Fazladan boşluk miktarını kullanılan yazı tipini bağlı olarak değişir.

1,5 satır    Bu seçenek bir ve bir yarı zaman tek satır aralığının.

Çift    Bu seçenek tek satır aralığının iki kez olur.

En az    Bu seçenek satırdaki en büyük yazı tipi veya grafiği sığdırmak için gereken en düşük satır aralığını ayarlar.

Tam olarak    Bu seçenek Word ise ayarlanmaz sabit satır aralığı ayarlar.

Birden çok    Bu seçenek, artırılmış veya gelen tek aralığı, belirttiğiniz bir yüzde oranında azaltılan satır aralığını ayarlar. Örneğin, 1.2 için satır aralığını ayarlama boşluğu yüzde 20 artar.

Sayfanın Başı

Metni taşıma veya değişiklikleri geri alma

Metin ve grafikleri kopyalama veya taşıma

 1. Taşımak veya kopyalamak istediğiniz öğeyi seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Öğeyi taşımak için CTRL + X tuşlarına basın.

  • Öğeyi kopyalamak için CTRL + C tuşlarına basın.

 3. Öğeyi başka bir belgeye kopyalamak veya taşımak isterseniz, bu belgeye dönün.

 4. Öğenin görünmesini istediğiniz yeri tıklatın.

 5. Ctrl+V tuşlarına basın.

 6. Yapıştırılan öğeleri biçimini ayarlamak için yapıştırılan seçimin hemen altında görüntülenen Yapıştırma Seçenekleri düğmesini Düğme görüntüsü tıklatın ve sonra da istediğiniz seçeneği tıklatın.

Hataları geri alma

 1. Hızlı Erişim Araç çubuğunda, düğme görüntüsü için Geri Alüzerine gelin.

  Word'ün en son eylemi geri alabilirsiniz görüntüler.

 2. düğme görüntüsü Geri Al' ı tıklatın veya CTRL + Z tuşlarına basın. Farklı bir eylemi geri almak isterseniz, Geri Al düğme görüntüsü yanındaki oku tıklatın ve sonra listedeki en son eylemlerin eylemini tıklatın.

  Bir eylemi geri aldığınızda, ayrıca listesinde üzerindeki tüm eylemleri geri alma.

 • Daha sonra bir eylemi geri almak istemediğinize karar verirseniz, yineleme düğme görüntüsü hızlı erişim araç çubuğunda tıklatın veya CTRL + Y tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Sayfa ekleme ve silme

Sayfa ekleme

 1. Belgenizde yeni sayfa eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

  Eklenen sayfa yalnızca imlecinizi önce görüntülenir.

 2. Ekle sekmesinin Sayfalar grubunda Boş Sayfa'ya tıklayın.

  word şerit görüntüsü

İki sayfaya bir araya getirme

İmlecinizi iki sayfaya yerleştirerek ve geri AL tuşuna basarak, iki sayfa birleştirebilirsiniz.

Boş sayfayı silme

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Belgenizdeki bir boş sayfayı silmek için imlecinizi silmek istediğiniz sayfanın başına yerleştirin ve sonra geri AL tuşuna basın.

 • Belgenin sonundaki boş sayfayı silmek için belgenin sonuna gidin ve herhangi bir ek paragraf işaretlerini silin. Sayfa sonu hala görüyorsanız, sayfa sonunu seçin ve DELETE tuşuna basın.

  Not : Taslak görünümü içinde olduğundan emin olun ( Görünüm sekmesinde, Belge görünümleri grubunda, Taslaktıklatın). Varsa paragraf işaretleri (¶), görünür olmayan Giriş sekmesindeki Paragraf grubunda Göster/Gizle Paragraf işareti ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Temel biçimlendirme, Stiller ve Temalar ekleme

Microsoft Office Word'ün yazı tiplerini ve stilleri dahil olmak üzere bir belgede biçimlendirmesini değiştirmek üzere kolay yollar sunar. Bununla birlikte, profesyonel görünümlü belgede için çok az saat, yazı tiplerini ve renkleri birleşimi sağ seçtiğiniz Temalar kullanabilirsiniz.

Metin boyutunu değiştirme

Microsoft Office Word'de hızla metni biçimlendirmek için biçimlendirme seçeneklerini Mini araç çubuğunu kullanabilirsiniz. Metni seçtiğinizde Mini araç çubuğu otomatik olarak görüntülenir. Metni seçin ve sonra sağ tıklattığınızda menüsüyle de görünür.

 1. Değiştirmek istediğiniz metni seçin ve sonra işaretçinizi metni seçmenizle birlikte görüntülenen Mini Araç Çubuğu'na taşıyın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metni büyütmek için Yazı tipini Büyüt'ıtıklatın veya CTRL + ÜSTKRKT + >.

  • Metni küçültmek için Yazı tipini Daralt'ıtıklatın veya CTRL + ÜSTKRKT + <.

   Ayrıca, Giriş sekmesindeki yazı tipi grubunda yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz.

Stil uygulama

Microsoft Office Word'de metin seçimi için bir stil uygulama, metin seçtiğinizde görüntülenen Mini Araç Çubuğu'ndaki bir düğmeyi basmak kadar kolaydır.

 1. Stil uygulamak istediğiniz metni seçin.

  Örneğin, başlık yapmak istediğiniz metni seçin. Paragrafın tamamına stilini değiştirmek isterseniz, paragrafta herhangi bir yeri tıklatın.

 2. İşaretçinizi metni seçmenizle birlikte, Hızlı Stiller galerisinde, açmak için tıklatın görüntülenen Mini Araç Çubuğu'na taşıyın ve sonra istediğiniz stili tıklatın.

  hızlı stiller galerisi

  Örneğin, başlık olarak stili istediğiniz metni seçerseniz, Hızlı Stiller galerisinde başlık olarak adlandırılan stile tıklayın.

  Nasıl seçili metni görebilirsiniz işaretçinizi önizlemek istediğiniz stilin üzerine getirerek belirli bir stille nasıl görüneceğini.

Not : 

 • Hızlı Stiller galerisinde istediğiniz stili görünmüyorsa, alt kısmındaki Hızlı Stiller Galerisi Stil Uygula'yı tıklatın veya Stil Uygula görev bölmesini açmak için CTRL + ÜST KRKT + S tuşlarına basın. Stil adıaltında uygulamak istediğiniz stili adını yazın. Belgede zaten kullanılan stilleri stiller listesini gösterir, ancak belge için tanımlanmış herhangi bir stil adını yazabilirsiniz.

 • Giriş sekmesinin Stiller grubunda Hızlı Stiller galerisinden stilleri de uygulayabilirsiniz.

Hızlı Stil kümesini değiştirme

Kullandığınız bir Hızlı Stil kümesi değiştirerek önemli ölçüde belgenizin görünümünü değiştirebilirsiniz. Seçtiğiniz stilleri görünüşünü beğenmediyseniz stilleri galerisinden bir farklı Ayarla'yı seçin veya kendi tercihlerinize göre bir stil kümesini değiştirme.

Hızlı Stil kümesini değiştirme

 1. Giriş sekmesinde, Stiller grubunda Stilleri Değiştir'itıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Stil kümesigelin ve sonra resmigibi istediğiniz stil kümesine tıklayın.

  Herhangi bir stil ayarlamak ve belgenizde stilleri değişiklikleri Önizleme stili işaret eden kümesi önizlemesini görüntüleyebilirsiniz.

Yeni bir Hızlı Stil oluşturma

Hızlı Stiller birlikte çalışmak için oluşturulan stilleri gruplarıdır. Hızlı Stil kümesi büyük olasılıkla bir belge oluşturmak için gereksinim duyduğunuz stilleri içerse bile, yeni bir stil eklemek isteyebilirsiniz. Yeni bir tablo veya liste stili gibi ek stillerini de oluşturabilirsiniz.

 1. Yeni stil olarak oluşturmak istediğiniz metni seçin.

  Örneğin, belki de word İş her zaman görünür olarak kalın ve kırmızı belgenizde istediğiniz.

 2. Seçiminizi görüntülenen Mini araç çubuğunda, Kalın ve kırmızı metni biçimlendirmek için tıklatın.

 3. Seçimi sağ tıklatın, Stilleri'nitıklatın ve sonra Seçimi yeni Hızlı Stil olarak Kaydet'itıklatın.

 4. Stile bir ad verin — örneğin, İş — ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Hızlı Stiller Galerisi adı, metnin kalın ve kırmızı olmasını istediğinizde kullanmanız için hazır verdiğiniz olduğunu oluşturduğunuz İş stilini görünür.

Tema uygulama

Tema değişiklikleri geliştirme ve belgeniz için seçtiğiniz Hızlı Stil kümesi görünümünü kişiselleştirmek için bir yoldur. Stilleri, yazı tiplerini ve renkleri ile deneme yaparak belgeleriniz için uygun görünümü bulabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış bir yazı tipi teması uygulama

Belgenizde, yeni tema yazı tipini seçerek yazı tiplerini değiştirebilirsiniz. Yeni bir yazı tipi teması seçtiğinizde, başlık ve gövde üzerinde çalıştığınız belge metin yazı tipini değiştirin.

 1. Giriş sekmesinde, Stiller grubunda Stilleri Değiştir'itıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Yazı tipleriiçin gelin ve kullanmak istediğiniz yazı tipi yerleşik temayı tıklatın.

Özel bir yazı tipi teması oluşturma

 1. Sayfa düzeni sekmesinde, Temalar grubunda Tema yazı tipleri' ı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Yeni tema yazı tipleri Oluştur' u tıklatın.

 3. Yazı tiplerini ve yazı tipi başlık olarak kullanmak istediğiniz boyutları seçin ve Gövde yazı tipi listeler.

  Örnek seçtiğiniz yazı tipleriyle güncelleştirilir.

 4. Ad kutusunda, yeni yazı tipi teması için bir ad girin.

 5. Kaydet'i tıklatın.

Önceden tanımlanmış renk teması uygulama

Yeni renk teması seçerek belgenizde renklerini değiştirebilirsiniz. Yeni renk teması seçtiğinizde, Word ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanan renkleri belgenizin çeşitli bölümlerine otomatik olarak biçimlendirir.

 1. Giriş sekmesinde, Stiller grubunda Stilleri Değiştir'itıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Renklerigelin ve ardından kullanmak istediğiniz renk temasına tıklayın.

  Not : Özel bir stil tanımlı bir renkle eklediyseniz, renk temanın değiştirilmesi, özel bir stil rengini değişebilir.

Sayfanın Başı

Bir özel renk teması oluşturma

Renk tema uygulama ve belgenizde bir veya daha fazlasını renklerini değiştirin, bu değişiklikler hemen etkin belge etkiler. Yeni belgeler için değişiklikleri uygulamak istiyorsanız, özel renk teması kaydedebilirsiniz.

 1. Sayfa düzeni sekmesinde, Temalar grubunda Tema renkleritıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Yeni Tema renkleri Oluştur' u tıklatın.

 3. Tema renklerialtında kullanmak istediğiniz rengi seçin.

  Bir nasıl görmek için renkleri, belgenizin görünümünü seçin Önizleme' yi tıklatın. Önizleme Bölmesi'nde örnek renk seçiminizin önizlemesini göstermek için değişir.

 4. Ad kutusuna, yeni renk teması için bir ad yazın.

 5. Kaydet'e tıklayın.

Sayfanın Başı

Liste oluşturma

Word otomatik olarak işaretli oluşturabilir ve numaralandırılmış listeler gibi yazdığınız veya hızla yapabilirsiniz madde işaretleri veya numaralar metnin varolan satırlarına ekleyin.

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazma

 1. Tür * (madde işaretli liste veya türü başlatmak için yıldız işareti) 1. numaralı liste başlatın ve sonra ARA ÇUBUĞU veya SEKME tuşuna basın.

 2. İstediğiniz metni yazın.

 3. Bir sonraki liste öğesini eklemek için ENTER tuşuna basın.

  Word, sonraki madde işaretini veya sayıyı otomatik olarak ekler.

 4. Listeyi sonlandırmak için, ENTER tuşuna iki defa basın veya listedeki son sayıyı ya da son madde işaretini silmek için ARA ÇUBUĞU'na basın.

Madde işaretleri ve numaralandırma otomatik olarak başlamıyorsa

 1. Microsoft Office Word 2007 kullanıyorsanız, Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın ve sonra Word Seçenekleri' ni tıklatın. Microsoft Office Word 2010 kullanıyorsanız, 2013 veya 2016'da Dosya düğme resmi tıklatın ve sonra Seçenekler' i tıklatın.

 2. Yazım'a tıklayın.

 3. Otomatik Düzeltme Seçenekleri öğesine tıklayın ve sonra Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 4. Yazarken uygula öğesinin altında, Otomatik madde işaretli listeler ve Otomatik numaralandırılmış listeler onay kutularını işaretleyin.

Madde işaretleri veya numaralandırma listeye ekleme

 1. Madde işaretleri veya numaralandırma eklemek istediğiniz öğeleri seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Paragraf grubunda Madde işaretleri veya Numaralandırma' yı tıklatın.

  word şerit görüntüsü

  Daha fazla madde işaretleri ve numaralandırma biçimleri için Madde işaretleri veya Numaralandırmayanındaki oku tıklatın.

Not : Sola veya sağa listesinin tamamını taşıyabilirsiniz. İlk madde işareti veya sayı listesinde tıklatın ve yeni bir konuma sürükleyin. Sürüklerken tüm liste taşınır.

Listedeki öğeleri yayma

Onay kutusunu temizleyerek listelerinizin tümünde satırlar arasındaki boşluk artırabilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinde, Stiller grubunda stilleri yanındaki oku tıklatın ve sonra Liste paragrafa paragraf stili sağ tıklatın.

 2. Değiştir'i tıklatın.

 3. Stili Değiştir iletişim kutusunda, Biçim' i tıklatın ve sonra da Paragraf' ı tıklatın.

 4. Aynı stildeki paragrafların arasına boşluk Ekleme'yi onay kutusunu temizleyin.

Sayfanın Başı

Kapak sayfası ekleme

Microsoft Office Word uygun önceden tasarlanmış kapak sayfası Galerisi sunar. Bir kapak sayfası seçin ve örnek metni kendi metninizle değiştirebilir.

İmleç belgenin neresinde olursa olsun, kapak sayfaları her zaman belgenin başına eklenir.

 1. Ekle sekmesinin Sayfalar grubunda Kapak Sayfası'na tıklayın.

  word şerit görüntüsü

 2. Seçenekler galerisinden bir kapak sayfası düzenine tıklayın.

  Kapak sayfasını ekledikten sonra, örnek metni kendi metninizle değiştirebilirsiniz.

Not : 

 • Belgeye başka bir kapak sayfası eklerseniz, eklediğiniz ilk kapak sayfasının yerini alır.

 • Kapak sayfasını Word'ün önceki bir sürümünde oluşturduysanız, kapak sayfasını Office Word 2007 galerisindeki bir tasarımla değiştiremezsiniz.

 • Kapak sayfasını silmek için, Ekle sekmesine tıklayın, Sayfalar grubunda Kapak sayfaları'na tıklayın ve sonra da Geçerli Kapak Sayfasını Kaldır'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×