Başvuru: Outlook 2007 Seçenekleri iletişim kutusu

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Outlook ayarları çoğunu seçebileceğiniz Microsoft Office Outlook 2007 seçenekleri iletişim kutusu olur.

Seçenekler iletişim kutusu sekmeleri

Tercihleri sekmesi

E-posta bölümü

 • Önemsiz e-posta düğmesi     Tanımlama ve istenmeyen e-posta iletilerini yönetme seçeneklerini değiştirmek için tıklatın.

  Seçenekler sekmesi

  Gereksiz e-postadan Korunma düzeyini ayarlayın. Önemsiz e-posta klasörüne taşımak yerine kopyalamak yerine olduğundan şüphelenilen postaları Önemsiz e-posta iletileri silebilirsiniz ve güvenli sitelere bağlanabilir e-posta iletilerindeki bağlantıları devre dışı bırakabilirsiniz.

  Güvenilir Gönderenler sekmesi

  E-posta adreslerini ve etki alanı Önemsiz e-posta iletilerini asla kabul edilir ileti gönderenleri adlarını girin. İçeri aktarmak veya Güvenilir Gönderenler listesi dosya verme.

  Güvenilir Alıcılar sekmesi

  E-posta adreslerini girin ve etki alanı adları bu ait posta listelerinin hiçbir zaman gereksiz e-posta ileti olarak kabul edilir. İçeri aktarmak veya Güvenilir Alıcılar Listesi dosya verme.

  Engellenen Gönderenler sekmesi

  Her zaman önemsiz e-posta iletileri olarak kabul edilen etki alanı adları ve e-posta adreslerini girin. Ayrıca, içeri aktarmak veya engellenen gönderenler listesi dosyasını verebilirsiniz.

  Uluslararası sekmesi

  Blok, ülke en üst düzey etki alanı kodu göre veya dil karakter kümesi gönderenin e-posta adresini Outlook istediğiniz e-posta iletilerini belirtin.

 • E-posta seçenekleri düğmesi     Yanıtlama ve iletme, taşıma veya iletileri göndermek ve almak için açık bir öğe ve için sildikten sonra ne olur için ileti biçimini seçeneklerini değiştirmek için tıklatın.

İleti denetimi bölüm

 • Liste kutusu taşıma veya açık bir öğeyi sildikten sonra    taşıma veya Açık iletide sildikten sonra olmasını istediğiniz seçeneğini tıklatın. Örneğin, sonraki öğeyi aç' ı tıklatırsanız, iletiyi sildiğinizde gelen kutusunda sonraki öğeyi açar.

 • Yanıtla veya ilet özgün iletiyi kapat onay kutusunu    açık bir iletide Yanıtla veya İlet ' i tıklattığınızda kapatmak için özgün iletiyi istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

 • Gönderilmiş posta klasör iletilerinde kopyalarını Kaydet onay kutusunu   Gönderilmiş öğeler klasöründe, gönderdiğiniz her iletinin bir kopyasını kaydetmek istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Gönderdiğiniz iletilerin kopyalarını kaydetmek istemiyorsanız bu onay kutusunu temizleyin. İletilerinizin kopyalarını kaydederseniz, depolanan mesajların sayısını azaltmak için Gönderilmiş öğeler klasörü arşivlemeniz gerekir.

 • Gönderilmemiş iletilerin otomatik olarak Kaydet onay kutusunu    kaydeder Taslaklar klasöründe gelmiyorsa iletiler istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak, Outlook 3 dakikada tamamlanmamış iletileri kaydeder.

 • Onay kutusu fazladan satır sonları düz metin iletileri kaldırma     Fazladan satır sonları düz metin iletileri otomatik olarak kaldırmak için bu onay kutusunu seçin.

 • Gelişmiş e-posta seçenekleri      Gelişmiş tamamlanmamış iletileri kaydetmek istediğiniz yeri ve ileti geldiğinde ses çal mi gibi seçenekleri erişim için düğmesini tıklatın.

  İletileri kaydetme bölüm

  • Otomatik kaydetme öğeleri liste kutusundan    iletilerin taslaklarını kaydetmek istediğiniz klasörü tıklatın. Yalnızca Taslaklar, Gelen kutusu, Gönderilmiş postaveya Giden kutusu klasörünü Taslaklar kaydedebilirsiniz.

  • Otomatik Kaydet her onay kutusunu     Üzerinde çalıştığınız sırada iletileri otomatik olarak kaydedecek şekilde Outlook istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

  • dakika metin kutusu     Gönderilmemiş bir iletinin Outlook kaydetmeden önce vermek istediğiniz dakika sayısını girin.

  • Özgün ileti ile yanıtlar, Gelen Kutusu'ndan başka klasörler Kaydet onay kutusunu   Gönderilmiş öğeler klasöründe her yanıt bir kopyasını kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. Gelen kutusudışında bir klasörden bir iletiyi yanıtlarsanız, yanıt açık klasörüne kaydedilir.

  • İletilen iletileri Kaydet onay kutusu    Gönderdiğiniz her iletilen iletinin bir kopyasını kaydetmek için bu onay kutusunu seçin.

  Gelen Kutusu'na yeni öğeler geldiğinde bölüm

  • Ses Çal onay kutusunu    yeni ileti geldiğinde ses çalmak için bu onay kutusunu seçin. İstediğiniz sesi seçmek için Denetim Masası'nda Ses Efekti ve ses aygıtları simgesini çift tıklatın, Sesler sekmesini tıklatın, Yeni posta bildirimiProgram olaylarıaltında seçin ve sonra ses Sesler açılan listeden seçin.

  • Kısaca, fare işaretçisini değiştirme onay kutusu     İşaretçiyi yeni ileti geldiğinde bir e-posta simgesi olarak kısaca görünmesini istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

  • Bildirim alanında zarf simgesi göster onay kutusu     Yeni ileti geldiğinde görev çubuğunun sağ ucundaki bildirim alanında görüntülenecek zarf simgesi istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

  • Yeni Posta Masaüstü Uyarısı Göster (varsayılan olarak yalnızca gelen) onay kutusu     Yeni öğe geldiğinde Masaüstü Uyarısı görüntülemek için bu onay kutusunu seçin.

  • Masaüstü Uyarısı Ayarları      Süre ve saydamlık gibi masaüstü uyarıları için Seçenekler'i tıklatın.

   Süre bölüm

   • Ne kadar süreyle Masaüstü Uyarısı görünmelidir?      Masaüstü Uyarısı görünür süresini seçin.

   Saydamlık bölüm

   • Nasıl saydam Masaüstü Uyarısı olmalıdır?      Masaüstü Uyarısı saydamlık düzeyini seçin.

  Bir ileti gönderirken bölüm

  • Liste kutusu önem ayarlama     Tüm yeni iletiler için önem düzeyini tıklatın.

  • Liste kutusu Duyarlılık ayarlama     Tüm yeni iletiler için duyarlılık düzeyini tıklatın.

  • İletileri sona sonra onay kutusu     İletiler için sona erme tarihi tıklatın.

  • gün metin kutusu     Süresi dolmuş olarak işaretlenecek zaman bir ileti gönderildikten sonra gün sayısını tıklatın.

  • Adres ayırıcısı olarak virgül kullan onay kutusunu    yanı sıra noktalı virgül iletinin Kime, bilgive Gizli kutularına adları kullanın istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

  • Otomatik ad denetimi onay kutusunu    iletilerin Kime, bilgive Gizli kutularına girdiğiniz adlar otomatik olarak denetlemek için Outlook istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Tam eşleşme bulunursa, adın altı çizilir. Dalgalı kırmızı bir çizgi yazdıklarınıza eşleşen birden çok ad bulunursa, adın altında görünür. Bulundu diğer adları görmek için adı sağ tıklatın. Birden çok yazdıklarınıza adlarla eşleşiyor ve e-posta adresi daha önce kullandıysanız, diğer seçenekler vardır anımsatacak bir kesikli yeşil alt çizgiyle bulunan adları listesinden daha önce seçtiğiniz adı görüntülenir.

  • Yanıt verirken Gelen Kutusu'ndan toplantı isteğini sil onay kutusunu    Outlook'un yanıt verdiğinizde toplantı isteği gelen Kutusu'ndan kaldırmak istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Toplantı isteğini kabul, toplantı, Takvimgirilir.

  • Adları önermek için tamamlama, bilgi ve gizli alanları onay kutusunu    olduğunda bu onay kutusunu seçin, Outlook içiniçinde bilgi, girdiğiniz herhangi bir ad otomatik olarak denetler ve Gizli kutuları adı tanınır görmek için. Önce bir ad girilmişse, siz yazarken, Outlook adı önerir. İstediğiniz adıysa seçmek için önerilen adı tıklatın.

  • Onay kutusu iletileri göndermek için CTRL + ENTER tuşlarına basın    CTRL + ENTER tuşlarına basarak e-posta iletileri göndermek istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

 • İzleme seçenekleri düğmesi     Tamamlanmamış iletilerin kaydetmek istediğiniz yeri ve ileti geldiğinde ses çal mi gibi Gelişmiş Seçenekler'i tıklatın.

  Seçenekleri bölümü

  • İşlem istekleri ve yanıtları işle onay kutusu     Outlook'un tüm ileti yanıtları ve isteklerini otomatik olarak işle istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

  • İşlem faturalar işle onay kutusunu    alındığında otomatik olarak okundu işlem Outlook'un istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. İzleme bilgileri özgün iletiyi Gönderilmiş öğeler klasörüne eklenir.

  • İşleme sonra taşımak için giriş onay kutusu     İleti teslim, okuyun ve geri yükleyen sizi bilgilendirmesini tüm girişleri otomatik olarak belirtilen klasöre taşımak için Outlook'u istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

  • Boş oy ve toplantı yanıtlarını işleme sonra Sil onay kutusunu    bu onay kutusunu hiçbir açıklamaları ve iletiler teslim edildiğinde, döndürülen tüm bildirimleri varsa, toplantı istekleri için tüm yanıtları otomatik olarak Silinmiş öğeler klasörüne taşımak için Outlook'u isterseniz okumak veya geri seçin. Toplantı yanıtlarını Takvimyerleştirilir ve bildirimler durumundan Gönderilmiş öğeler klasöründe özgün öğesinin izlemeyi sekmesinde yerleştirilir.

  • Okundu bilgisi iste onay kutusu     Outlook ileti tarih ve saati bir alıcının iletiyi açar doğrulamak için döndürmek için istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

  • Teslim bilgisi onay kutusu     Outlook ileti tarih ve saati bir alıcının iletiyi alır doğrulamak için döndürmek için istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

  • Her zaman bir yanıt gönder      Outlook'un otomatik olarak okundu bilgisi istenirse okundu bilgisi iletinin gönderenini döndürmek istiyorsanız bu seçeneği tıklatın. Alış tarihi ve saati, iletiyi aldığınız doğrular.

  • Hiçbir zaman yanıt gönderme      Outlook'un otomatik olarak herhangi bir iletiyi okundu bilgisi isteği yoksaymak istiyorsanız bu seçeneği tıklatın.

  • Yanıt göndermeden önce bana sor      Outlook'un bir okundu isteğine yanıt alıp göndermeye isteyip istemediğinizi sorar istiyorsanız bu seçeneği tıklatın.

Yanıtlama ve iletmelerde bölüm

 • Zaman bir iletiyi yanıtlarken liste kutusu     Yanıtlar için istediğiniz biçimi tıklatın. İletinin sağındaki grafik özgün iletinin yanıtların alıcılarına nasıl görüneceğini gösterir.

 • Liste kutusu zaman iletiyi iletme    İletilen iletiler için istediğiniz biçimi tıklatın. İletinin sağındaki grafik özgün ileti iletilen iletilerin alıcılarına nasıl göründüğünü gösterir.

 • Her satır ile yazın      Yanıtınızı her satırının yazılan bir karakter gelmelidir. Özgün iletide metinden yazdığınız metne ayırır.

 • Onay kutusunu işaretleme my açıklamaları     Yanıtladığınız veya ilettiğiniz yanıtlama ileti gövdesine açıklamalarınızı işaretlemek için bu onay kutusunu seçin. Sola doğru kutuya metin girdiğinizde, Outlook almış olduğunuz bir iletinin gövdesine yazdığınız herhangi bir metin yanındaki bu metnin otomatik olarak girer.

Takvim bölümü

 • Varsayılan anımsatıcı onay kutusu     Yeni takvim öğeleri mektubunda etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin.

 • Varsayılan anımsatıcı liste kutusu     Anımsatılmasını istediğiniz randevular önce geçecek dakika sayısını girin.

 • Takvim Seçenekleri düğmesi   takvimi, çalışma haftası, saat dilimlerini ve tatil günleri gibi genel ayarlar seçmek için tıklatın.

Görevler bölümü

 • Anımsatıcı saatini liste kutusu     Gün süresi dolan görevlerini anımsatılmasını istediğinizde günü ve saati girin.

 • Görev seçenekleri düğmesi    süresi geçmiş görevler ve tamamlanan görevler için renk seçme gibi Görevleriçin seçenekleri değiştirmek için tıklatın.

Kişiler ve notlar bölümü

 • Kişi Seçenekleri      Yeni kişilerinizi adlandırma ve dosyalama tercihleri seçmek için Seçenekler'i tıklatın.

 • Günlük seçenekleri düğmesi    değiştirmek için tıklatın seçenekler için Günlük, ne tür öğeler ve kişilere gibi otomatik olarak kaydı ve bir günlük girdisi çift tıklattığınızda ne olur.

 • Not seçenekleri düğmesi   notları, varsayılan rengini, boyutunu ve yazı tipi gibi seçenekleri değiştirmek için tıklatın.

Arama bölüm

 • Arama Seçenekleri düğmesi     Dizin, arama sonuçlarının görüntülenme ve varsayılan arama parametreleri hangi veri dosyaları seçmek için tıklayın.

Mobil bölüm

 • Bildirimleri düğmesi     Mobil ileti seçeneklerini seçmek için tıklayın.

 • Mobil seçenekleri düğmesi     Mobil hesaplarının seçeneklerini seçmek için tıklayın.

Posta Kurulumu sekmesi

E-posta hesapları bölüm

 • E-posta hesapları düğmesi    değiştirebilirsiniz e-posta hesaplarını ve dizinleri Hesap ayarları iletişim kutusunu açmak için tıklatın.

Gönder/Al bölüm

 • Gönder hemen zaman bağlı onay kutusu     Outlook bağlı olarak bir gönderme/alma eylemi gerçekleştirmesini istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

 • Gönder/Al düğmesi   Gönder/Al grupları iletişim kutusunu açmak için tıklatın. Hesapları, yeni grup oluşturun veya varolan bir grup veya gruplar için hesaplar ekleme içine yerleştirebilirsiniz.

Veri dosyaları bölüm

 • Veri dosyaları düğmesini   Veri dosyaları iletişim kutusunu açmak için tıklatın. Yerel bilgileri ayarlarını değiştirmek, Outlook klasörleri açın ve çevrimdışı ayarları değiştirin.

Çevirmeli bölüm

 • Varolan bir çevirmeli bağlantı geçmeden önce uyar      Varolan çevirmeli bağlantı dışında bir bağlantı Outlook anahtarlar önce bir uyarı iletisi isterseniz bu seçeneği tıklatın.

 • Her zaman varolan çevirmeli bağlantısını kullanma      Varolan çevirmeli bağlantı kullanın ve farklı bir geçiş değil Outlook isterseniz bu seçeneği tıklatın.

 • Otomatik olarak arama sırasında bir arka plan Gönder/Al onay kutusu     Arka plan Gönder/Al gerçekleştirdiğinde, otomatik olarak çevirmek için Outlook istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Outlook gönderme ve bir iletişim kutusu açmadan posta iletilerini alma ve gönderme/alma eylemi sırasında Outlook özelliklerini kullanarak devam edebilmenizi sağlar.

 • Bağlantıyı Kes, Gönder/Al el ile işiniz onay kutusu     El ile gönderme/alma eylemi bitirdikten sonra otomatik olarak bağlantısını kesmek için Outlook istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

Posta biçim sekmesi

İleti biçimi bölümü

 • Bu ileti biçiminde oluştur liste kutusu     Outlook iletilerinde içinde oluşan istediğiniz biçimi tıklatın.

 • Internet Biçimlendir düğmesi     HTML, Outlook zengin metin biçimi ve düz metin iletileri için Seçenekler'i tıklatın.

 • Uluslararası seçenekleri düğmesi     İleti üstbilgilerinde İngilizce kullanın veya alınan iletilerde giden iletiler için ve işaretlenmemiş kodlaması türünü seçmek seçin.

HTML biçiminde

 • İletiyi kaldırarak biçimlendirme bilgilerini e-posta iletisi görüntülemek gerekli olan dosya boyutunu küçültme onay kutusu     Bir ileti kaldırılması görünümünü korumak gerekli olmayan bilgiler istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Bu iletileri kaydetmek için gerekli boşluk miktarını azaltır.

 • Yazı tipi biçimlendirmesi için CSS'ye onay kutusu     Yazı tiplerini biçimlendirmek için basamaklı stil sayfaları (CSS) kullanmak istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

 • Akıllı etiketleri e-postada kaydet onay kutusu    Akıllı etiketler iletilerle kaydedilmesini istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

İleti örneği ve yazı tiplerini bölüm

 • İleti örneği ve yazı tipleri düğmesi     Yeni veya değiştirilmiş ileti örneği şablonları ve yeni için kullanılan yazı tiplerini seçmek için yanıtlanan ve iletilen iletiler'i tıklatın.

İmzalar bölüm

 • İmzalar düğmesi     Oluşturma, düzenleme veya iletiler için imzalar seçin'i tıklatın.

Düzenleyici Seçenekleri bölümü

 • Düzenleyici Seçenekleri düğmesi     Düzenleyici Seçenekleri iletişim kutusundaki ayarları değiştirmek için tıklatın.

Yazım denetimi sekmesi

Genel seçenekleri bölümü

 • Her zaman göndermeden önce yazımı denetle onay kutusunu    yazım Gönder komutunu tıklattığınızda otomatik olarak denetlenmesini istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

 • Yanıtlama veya iletme sırasında özgün ileti metnini yoksay onay kutusu     Bir ileti için yazım denetimi iletisini yanıtlarken veya iletirken özgün metnin istemiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

 • Yazım denetimi ve otomatik düzeltme düğmesi    değiştirebilirsiniz seçenekleri nasıl Outlook düzeltir ve e-posta iletilerinizi içeriğini biçimleri için Düzenleyici Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için tıklatın.

Diğer sekmesi

Genel bölümü

 • Çıkarken Silinmiş Öğeler klasörünü boşalt onay kutusunu    tüm öğeleri Silinmiş öğeler klasörünü otomatik olarak Outlook her çıktığınızda silinmesi istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

 • Outlook'u e-posta, kişiler ve takvim için varsayılan program yap onay kutusu     Outlook'u varsayılan program başka bir program erişimi e-posta gerektiğinde, kişiler veya takvim programına atamak için bu onay kutusunu seçin.

 • Gelişmiş Seçenekler düğmesi    Outlook için genel ayarlar ve öğelerin görünümünü erişmek için bu düğmeyi tıklatın.

Otomatik Arşiv bölümü

 • Otomatik Arşiv düğmesi     Otomatik Arşiv ayarları seçmek için tıklayın.

Outlook bölmeleri bölüm

 • Gezinti Bölmesi düğmesi     Gezinti Bölmesi ayarlarını seçmek için tıklayın.

 • Okuma Bölmesi düğmesi     Okuma Bölmesi için ayarları seçmek için tıklayın.

 • Yapılacaklar Çubuğu düğmesi     Yapılacaklar Çubuğu ayarlarını seçmek için tıklayın.

Kişi adları bölüm

 • Bir kişinin adının yanındaki çevrimiçi durumu görüntüle onay kutusu    Kişi adları çevrimiçi iletişim durumu göstergesi üzerinde bırakmak istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Kişi adları göstergesini tıklattığınızda, anlık ileti gönderme de dahil olmak üzere ek eylemleri gerçekleştirebilirsiniz.

 • Fare işaretçisini bir kişinin adı üzerinde bekletildiğinde görünen çevrimiçi durumunu Kime ve bilgi alanları onay kutusunu    kişi adları çevrimiçi iletişim durumu göstergesi yalnızca işaretçi Kime ve bilgi kutularına bir kişinin adı üzerinde bekletildiğinde gösterilmesini istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Kişi adları göstergesini tıklattığınızda, anlık ileti gönderme de dahil olmak üzere ek eylemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Temsilciler sekmesi

Temsilciler bölüm

 • Ekle düğmesi     Diğer adlarını temsilci olarak eklemek için tıklatın.

 • Kaldır düğmesi     Temsilci olarak seçili bir ad kaldırmak için tıklatın.

 • İzinleri düğmesi    Temsilciye verilen izinleri belirtmek için tıklatın.

 • Özellikler düğmesi     Temsilci erişimi için özelliklerini belirtmek için tıklatın.

 • Bana ve toplantı istekleri için düzenleyici neredeyim yanıtlar gönderilen toplantı isteklerinin sunma      Toplantı isteklerini ve yanıtlarını teslim nasıl istediğinizi seçin.

Sesli posta sekmesi

Bu özellik bir Microsoft Exchange Server 2007 hesabı kullanılmasını gerektirir. Çoğu ev ve kişisel hesaplar Microsoft Exchange kullanmayın. Hangi sürümü Exchange hesabınızda bağlandığı Microsoft Exchange hesaplarına ve belirleme hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın. Yalnızca kuruluşunuz tümleşik Exchange 2007 sesli mesaj sistemi kullanılıyorsa Sesli posta sekmesi görüntülenir.

Telefon erişimi bölümü

 • Telefonla erişim numaraları metin kutusu     Sesli mesaj sistemi erişmek için kullandığınız telefon numarasını girin. Kuruluşunuzun içinden telefonunuzdan çevirdiğiniz gibi telefon numarasını girin. Bu genellikle bir dahili telefon numarasını ve tam telefon numarasını olur.

 • PIN sıfırlama düğmesi    kişisel kimlik numaranızı (PIN) için sesli mesaj sıfırlayın ve Outlook gelenkutunuza yeni PIN'i göndermek için bu seçeneği tıklatın.

 • Klasör Değiştir düğmesi     Sesli mesaj sistemi telefondan aradığınızda size okumasını istediğiniz e-posta iletileri içeren Outlook posta klasörü değiştirmek için bu seçeneği tıklatın.

Sesli posta bölüm

 • Telefon numarası oynatmak metin kutusu     Sesli mesaj sistemi sesli posta kayıttan yürütme aramak istediğiniz telefon numarasını girin. Kuruluşunuzun içinden telefonunuzdan çevirdiğiniz gibi telefon numarasını girin. Bu genellikle bir dahili telefon numarasını ve tam telefon numarasını olur.

 • Sesli posta Karşılama seçeneği     Normal sesli posta için gelen aramaları yürütülecek selamlama isteyip istemediğinizi seçin.

 • İşyeri dışında sesli posta Karşılama seçeneği     Gelen aramaları yürütülecek işyeri telesekreter selamınızı isteyip istemediğinizi seçin.

 • Arama düğmesi     Sesli posta Karşılama iletilerinizi çalmak veya kaydetmek için etkinleştirmek için telefonunuzun aramak için sesli mesaj sistemi isteyip istemediğinizi seçin.

 • Telefon araması kaçırdığımda gelen bir e-posta iletisi gönder onay kutusunu    e-posta iletisine arama bilgileri ile gelen kutunuzu gelen aramayı yanıtlamadığınızda gönderilmesini istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×