Baştan sona bir grafik oluşturma

Grafiğini oluşturmak istediğiniz aralığın herhangi bir kısmını seçip, şeridin Ekle sekmesinin Grafikler şerit grubunda istediğiniz grafik türüne tıklayarak temel bir grafik oluşturabilirsiniz. İsterseniz, yalnızca Alt+F1 tuşlarına basarak Excel'in sizin için otomatik olarak basit bir sütun grafiği oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Burada, grafiği değiştirip tam olarak istediğiniz hale getirmek için çeşitli seçeneklerden yararlanabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Grafikler hakkında bilgi edinme

Grafik oluşturma veya değiştirme

 1. Temel grafik oluşturma

 2. Grafiğin düzen veya stilini değiştirme

 3. Başlıkları veya veri etiketlerini ekleme veya kaldırma

 4. Göstergeyi gösterme veya gizleme

 5. Grafik eksenlerini veya kılavuz çizgilerini gösterme veya gizleme

 6. Grafiği taşıma veya yeniden boyutlandırma

 7. Grafiği şablon olarak kaydetme

Grafiğe genel bakış

Grafikler, büyük miktarlardaki verilerin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkilerin daha kolay anlaşılabilmesini sağlamak amacıyla sayısal veri serilerini grafik bir biçimde görüntülemek için kullanılır.

Excel'de grafik oluşturmak için, grafiğin sayısal verilerini bir çalışma sayfası girerek işe başlarsınız. Ardından, Ekle sekmesinin Grafikler grubunda kullanmak istediğiniz grafik türünü seçerek verilerin grafiğini çizebilirsiniz.

Çalışma sayfası verileri ve grafik

1. Çalışma sayfası verileri

2. Çalışma sayfası verilerinden oluşturulan grafik

Excel, hedef kitleniz için anlamlı olacak şekillerde veri görüntülemenize yardımcı olmak amacıyla çok sayıda grafik türünü destekler. Grafik oluşturduğunuzda veya varolan bir grafiği değiştirdiğinizde sütun grafik veya pasta grafik gibi çeşitli grafik türleri ve bunların yığılmış sütun grafik veya 3-B pasta grafik gibi alt türleri arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca grafiğinizde birden çok grafik türü kullanarak karma grafik de oluşturabilirsiniz.

Karma grafik

Sütun ve çizgi grafik türü kullanan karma grafik örneği.

Excel'de seçebileceğiniz grafik türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kullanılabilir grafik türleri.

Grafik öğelerini tanımaya başlama

Grafikte çok sayıda öğe vardır. Bu öğelerden bazıları varsayılan olarak görüntülenirken, diğerleri gerektiğinde eklenir. Grafik öğelerini grafikte başka konumlara taşıyarak, bunları yeniden boyutlandırarak veya biçimlerini değiştirerek grafik öğelerinin görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Bunların yanı sıra, görüntülenmesini istemediğiniz grafik öğelerini kaldırabilirsiniz.

Grafik ve öğeleri

1. Grafiğin grafik alanı.

2. Grafiğin çizim alanı.

3. Grafikte çizilen veri serisiveri noktaları.

4. Grafikte verilerin çizildiği yatay (kategori) ve dikey (değer) eksen.

5. Grafiğin gösterge.

6. Grafikte kullanabileceğiniz grafik ve eksen başlığı.

7. Veri serisindeki veri noktasının ayrıntılarını tanımlamak için kullanabileceğiniz veri etiketi.

Sayfanın Başı

Gereksinimlerinizi karşılamak üzere temel grafiği değiştirme

Grafiği oluşturduktan sonra öğelerinden herhangi birini değiştirebilirsiniz. Örneğin, eksenlerin görüntülenme şeklini değiştirmek, grafik başlığı eklemek, göstergeyi taşımak veya gizlemek veya ek grafik öğeleri görüntülemek isteyebilirsiniz.

Grafiği değiştirmek için aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapabilirsiniz:

 • Grafik eksenlerinin görüntüsünü değiştirme    Eksenlerin ölçeğini belirtebilir ve görüntülenen değerler veya kategoriler arasındaki aralığı ayarlayabilirsiniz. Grafiğinizin daha kolay okunmasını sağlamak için eksene değer çizgisi ekleyebilir, bunların görünme aralıklarını belirtebilirsiniz.

 • Grafiğe başlık ve veri etiketi ekleme    Grafiğinizde gösterilen bilgileri netleştirmeye yardımcı olmak için grafik başlığı, eksen başlıkları ve veri etiketleri ekleyebilirsiniz.

 • Gösterge veya veri tablosu ekleme     Göstergeyi gösterebilir veya gizleyebilir, konumunu değiştirebilir ya da gösterge girdilerini değiştirebilirsiniz. Bazı grafiklerde, grafikte sunulan gösterge anahtarları ve değerleri görüntüleyen bir veri tablosu da gösterebilirsiniz.

 • Her grafik türüne özel seçenekler uygulama    Farklı grafik türleri için özel çizgiler (örneğin yüksek-düşük çizgileri ve eğilim çizgisi), çubuklar (örneğin yukarı-aşağı çubukları ve hata çubukları), veri işaretçileri ve diğer seçenekler kullanılabilir.

Sayfanın Başı

Profesyonel bir görünüm için önceden tanımlı bir grafik düzeni veya stilini uygulama

Grafik öğelerini el ile eklemek veya değiştirmek ya da grafiği el ile biçimlendirmek yerine grafiğinize kolayca önceden tanımlı bir grafik düzeni ve grafik stili uygulayabilirsiniz. Excel pek çok türde, yararlı, önceden tanımlı düzen ve stil sağlar. Ancak, gerektiğinde grafiğin grafik alanı, çizim alanı, veri serisi veya göstergesi gibi tek tek grafik öğelerinin düzeni ve biçimi üzerinde el ile değişiklik yaparak bir düzeni veya stili daha ayrıntılı olarak ayarlayabilirsiniz.

Önceden tanımlı bir grafik düzeni uyguladığınızda, başlık, gösterge, veri tablosu veya veri etiketi gibi belirli bir grafik öğeleri kümesi grafiğinizde belirli bir düzende görüntülenir. Her bir grafik türü için sağlanan çeşitli düzenlerden birini seçebilirsiniz.

Önceden tanımlı bir grafik stili uyguladığınızda, grafik, uyguladığınız belge tema bağlı olarak biçimlendirilir, böylece grafiğiniz kuruluşunuza veya size ait tema renkleri (renk kümesi), tema yazı tipleri (başlık ve gövde metni yazı tipi kümesi) ve tema efektleri (çizgi ve dolgu efekti kümesi) ile eşleşir.

Kendi düzenlerinizi veya stillerinizi oluşturamasanız da, isteğiniz grafik düzeni ve biçimlendirmesinin bulunduğu grafik şablonları oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Grafiğe dikkat çekici biçimlendirmeler ekleme

Önceden tanımlı grafik stili uygulamaya ek olarak grafiğinize özel, dikkat çekici bir görünüm kazandırmak için veri işaretçileri, grafik alanı, çizim alanı ve başlık ve etiketlerdeki sayı ve metin gibi tek tek grafik öğelerine kolayca biçimlendirme uygulayabilirsiniz. Belirli şekil stilleri ve WordArt stilleri uygulayabilir, grafik öğelerinin şekillerini ve metinlerini de el ile biçimlendirebilirsiniz.

Biçimlendirme eklemek için aşağıdakilerden birini veya birkaçını kullanabilirsiniz:

 • Grafik öğelerini doldurma    Belirli grafik öğelerine dikkat çekmek için renk, doku, resim ve gradyan dolgu kullanabilirsiniz.

 • Grafik öğelerinin anahattını değiştirme    Grafik öğelerini vurgulamak için renk, çizgi stili ve çizgi ağırlığı kullanabilirsiniz.

 • Grafik öğelerine özel efektler ekleme    Grafik öğesi şekillerine, grafiğinize son görünüşünü kazandıracak gölge, yansıma, sıcaklık, yumuşak kenar, dolu çerçeve ve 3-B döndürme gibi özel efektler uygulayabilirsiniz.

 • Metin ve sayıları biçimlendirme    Çalışma sayfasında metin ve sayıları nasıl biçimlendirirseniz grafikte de başlık, etiket ve metin kutularındaki metin ve sayıları biçimlendirebilirsiniz. Metin ve sayıları daha görünür hale getirmek için WordArt stilleri bile ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Grafik şablonları oluşturarak grafikleri yeniden kullanma

Gereksinimlerinize göre özelleştirmiş olduğunuz bir grafiği yeniden kullanmak istiyorsanız, bu grafiği bir grafik şablonu (*.crtx) olarak grafik şablonları klasörüne kaydedebilirsiniz. Grafik oluşturduğunuzda, diğer herhangi bir yerleşik grafik türünü nasıl uygularsanız grafik şablonunu da aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Aslında grafik şablonları gerçek grafik türleridir; bunları da varolan bir grafiğin grafik türünü değiştirmek için kullanabilirsiniz. Belirli bir grafik şablonunu sık sık kullanıyorsanız, bunu varsayılan grafik türü olarak kaydedin.

Sayfanın Başı

Adım 1: Temel grafik oluşturma

Sütun grafikleri ve çubuk grafikler gibi çoğu grafik için, grafikteki çalışma sayfası satırlar veya sütunlar halinde düzenlediğiniz verileri çizebilirsiniz. Ancak, bazı grafik türleri (pasta ve kabarcık grafikler gibi) için belirli bir veri düzenlemesi gerekir.

 1. Grafikte çizmek istediğiniz verileri çalışma sayfasında düzenleyin.

  Veriler satır ve sütun halinde düzenlenebilir; Excel otomatik olarak grafikte en iyi çizme yolunu saptar. Bazı grafik türleri (pasta ve kabarcık grafikler gibi) için belirli bir veri düzenlemesi gerekir.

  Çalışma sayfasındaki verileri düzenlemek hakkında

  Bu grafik türü için

  Verileri şu şekilde düzenleyin

  Sütun, çubuk, satır, alan, yüzey veya radar grafik

  Excel’de çubuk grafik

  Satır veya sütunlar halinde, şunun gibi:

  Yıl

  Elma

  Portakal

  Muz

  2013

  800

  600

  50

  2014

  600

  700

  550

  2015

  50

  90

  150

  Veya:

  Meyve

  2013

  2014

  2015

  Elma

  800

  600

  50

  Portakal

  600

  700

  90

  Muz

  50

  90

  150

  Pasta veya halka grafik

  Tek veri serisi için, tek sütun ve veri satırında, tek sütun ve veri etiketleri satırında; şunlar gibi:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Veya:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  Birden çok veri serisi için, birden çok sütun ve veri satırında, tek sütun ve veri etiketleri satırında; şunlar gibi:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Veya:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  XY (dağılım) veya kabarcık grafiği

  X değerleri birinci sütuna, onlara karşılık gelen y değerleri ve/veya kabarcık boyutu değerleri de bitişik sütunlara gelecek şekilde, şunun gibi:

  X

  Y

  Kabarcık boyutu

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Hisse senedi grafiği

  Adları veya tarihleri etiket olarak kullanarak aşağıdaki sırada sütunlar veya satırlar halinde:

  yüksek değerler, düşük değerler ve kapanış değerleri

  Şunun gibi:

  Tarih

  Yüksek

  Düşük

  Kapanış

  1/1/2002

  46.125

  42

  44.063

  Veya:

  Tarih

  1/1/2002

  Yüksek

  46.125

  Düşük

  42

  Kapanış

  44.063

 2. Grafikte kullanmak istediğiniz veri aralığı içinde herhangi bir hücreyi seçin.

  İpucu    Tek hücre seçerseniz Excel otomatik olarak, bu hücreye bitişik olan verilerin bulunduğu tüm hücreleri çizer. Grafikte çizmek istediğiniz hücreler sürekli bir aralıkta değilse, bitişik olmayan hücreleri veya aralıkları Ctrl+Sol Tıklama ile seçebilirsiniz, ancak seçiminizin bir dikdörtgen oluşturması gerekir. Ayrıca, grafikte bulunmasını istemediğiniz satırları ve sütunları gizleyebilirsiniz.

  İpucu: Hücrelerin seçimini iptal etmek için çalışma sayfasındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 3. Ekle sekmesinde, Grafik grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Önce grafik türünü, sonra da kullanmak istediğiniz alt grafik türünü tıklatın.

  • Kullanılabilir grafik türlerini görmek amacıyla Grafik Ekle iletişim kutusunu başlatmak için Düğme Görüntüsü düğmesini, ardından da grafik türlerinde gezinmek için okları tıklatın.

   Powerpoint 2010 alıştırması

   İpucu    Fare işaretçinizi herhangi bir grafik türü veya alt grafik türü üzerinde tuttuğunuzda bir Ekran İpucu grafik türünü görüntüler. Kullanabileceğiniz grafik türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kullanılabilir grafik türleri.

 4. Varsayılan olarak grafik türü çalışma sayfasına katıştırılmış grafik olarak yerleştirirsiniz. Grafiği ayrı bir grafik sayfası olarak yerleştirmek isterseniz aşağıdakini yaparak konumunu değiştirebilirsiniz:

  1. Eklenmiş grafiği etkinleştirmek için herhangi bir yeri tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Tasarım sekmesinde, Konum grubunda Grafiği Taşı'yı tıklatın.

   Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

  3. Grafiğin yerleştirilmesini istediğiniz yeri seçin'in altında aşağıdakilerden birini yapın:

   • Grafiği grafik sayfasında görüntülemek için Yeni sayfa'yı tıklatın.

    İpucu    Grafik için önerilen adı değiştirmek isterseniz Yeni sayfa kutusuna yeni adı yazabilirsiniz.

   • Grafiği çalışma sayfasında eklenmiş grafik olarak görüntülemek için Nesne'yi, ardından da Nesne kutusu içindeki bir çalışma sayfasını tıklatın.

 5. Excel, çalışma sayfasında oluşturduğunuz ilk grafikse Grafik1 gibi bir adı otomatik olarak grafiğe atar. Grafik adını değiştirmek için şunu yapın:

  1. Grafiği tıklatın.

  2. Düzen sekmesinin Özellikler grubunda Grafik Adı metin kutusunu tıklatın.

   İpucu    Gerekirse, grubu genişletmek için Özellikler grubunda Özellikler simgesini tıklatmanız gerekebilir.

  3. Yeni bir ad yazın.

  4. ENTER tuşuna basın.

Notlar    

 • Varsayılan grafik türü temelinde hemen bir grafik oluşturmak için bu grafikte kullanmak istediğiniz verileri seçip ALT+F1 veya F11 tuşlarına basın. ALT+F1 tuş birleşimine bastığınızda grafik eklenmiş grafik olarak, F11 tuşuna bastığınızda da ayrı bir grafik sayfası olarak görüntülenir.

 • Artık gerekmiyorsa grafiği silebilirsiniz. Seçmek için grafiği tıklatın ve DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Adım 2: Grafiğin düzenini veya stilini değiştirme

Grafik oluşturduktan sonra, görüntüsünü hemen değiştirebilirsiniz. El ile grafik öğelerinin eklenmesi, değiştirilmesi veya biçimlendirilmesi yerine, grafiğinize önceden tanımlı düzen ve stili (hızlı düzenler ve hızlı stiller) hemen grafiğinize uygulanabilir. Excel, seçebileceğiniz bir dizi yararlı önceden tanımlı düzen ve stil sunar, ancak bir düzen veya biçimi tek tek grafik öğelerini el ile değiştirerek kullanmak gerektiğinde daha da özelleştirebilirsiniz.

Önceden tanımlanmış bir grafik düzenini uygulama

 1. Önceden tanımlanmış grafik düzeni kullanarak biçimlendirmek istediğiniz grafikte herhangi bir yeri tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinde, Grafik Düzenleri grubunda, kullanmak istediğiniz grafik düzenini tıklatın.

  Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

  Not    Excel penceresinin boyutu küçüldüğünde, grafik düzenleri Grafik Düzenleri grubundaki Hızlı Düzen galerisinde bulunabilecektir.

  İpucu    Kullanılabilen tüm düzenleri görmek için Diğer düğme görüntüsü düğmesine tıklayın.

Sayfanın Başı

Önceden tanımlanmış bir grafik stilini uygulama

 1. Önceden tanımlanmış grafik stili kullanarak biçimlendirmek istediğiniz grafikte herhangi bir yeri tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinde, Grafik Stilleri grubunda kullanmak istediğiniz grafik stilini tıklatın.

  Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

  Not    Excel penceresinin boyutu küçüldüğünde, grafik stilleri Grafik Stilleri grubundaki Grafik Hızlı Stilleri galerisinde bulunabilecektir.

  İpucu    Tüm önceden tanımlı grafik stillerini görmek için Diğer düğme görüntüsü düğmesine tıklayın.

Sayfanın Başı

Grafik öğelerinin düzenini el ile değiştirme

 1. Düzenini değiştirmek istediğiniz grafik öğesini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın.

  1. Grafik Araçları'nı görüntülemek için grafikte herhangi bir yeri tıklatın.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku, ardından da istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

   Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

 2. Düzen sekmesinde, Etiketler, Eksenler veya Arka plan grubunda seçtiğiniz grafik öğesine karşılık gelen grafik öğesi düğmesini, ardından da istediğiniz düzen seçeneğini tıklatın.

  Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

  Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

  Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

Not    Belirttiğiniz düzen seçenekleri, seçmiş olduğunuz öğeye uygulanır. Örneğin, grafiğin tamamını seçtiyseniz veri etiketleri tüm veri serisi için uygulanır. Tek veri noktası seçtiyseniz, veri etiketleri yalnızca seçili veri serisine veya veri noktasına uygulanır.

Sayfanın Başı

Grafik öğelerinin biçimini el ile değiştirme

 1. Stilini değiştirmek istediğiniz grafik öğesini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın.

  1. Grafik Araçları'nı görüntülemek için grafikte herhangi bir yeri tıklatın.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku, ardından da istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

   Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

 2. Biçim sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Seçili grafik öğelerini biçimlendirmek için Geçerli Seçim grubunda Seçimi Biçimlendir'i tıklatın ve istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyin.

  2. Seçili bir grafik öğesinin şeklini biçimlendirmek için Şekil Stilleri grubunda istediğiniz stili tıklatın veya Şekil Dolgusu, Şekil Anahattı veya Şekil Efektleri'ni tıklatıp istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyin.

  3. Seçili bir grafik öğesindeki şekli WordArt kullanarak biçimlendirmek için WordArt Stilleri grubunda stili tıklatın. Metin Dolgusu, Metin Anahattı veya Metin Efektleri'ni tıklatıp istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini de belirleyebilirsiniz.

   Not    WordArt stilini uyguladıktan sonra WordArt biçimini kaldıramazsınız. Uyguladığınız WordArt stilini istemiyorsanız başka bir WordArt stili seçebilir veya önceki metin biçimine dönmek için Hızlı Erişim Araç Çubuğu'ndaki Geri Al'ı tıklatabilirsiniz.

   İpucu    Grafik öğelerindeki metni biçimlendirmek üzere normal metin biçimini kullanmak için, metni sağ-tıklatıp veya seçip Mini araç çubuğu üzerinde istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Şerit üzerindeki biçimlendirme düğmelerini kullanabilirsiniz (Giriş sekmesi, Yazı Tipi grubu).

Sayfanın Başı

Adım 3: Başlıkları veya veri etiketlerini ekleme veya kaldırma

Grafiğin daha kolay anlaşılmasını sağlamak için grafik başlığı ve eksen başlığı gibi başlıklar ekleyebilirsiniz. Genel olarak eksen başlıkları, 3-B grafiklerdeki derinlik (seri) eksenleri dahil olmak üzere bir grafikte görüntülenebilen bütün eksenler için kullanılabilir. Bazı grafik türleri (radar grafikleri gibi) eksenlere sahip olmakla birlikte eksen başlıklarını görüntüleyemez. Ekseni olmayan grafik türleri de (pasta ve halka grafikleri gibi) eksen başlıklarını görüntüleyemez.

Ayrıca, grafik ve eksen başlıklarını çalışma sayfası hücrelerindeki karşılık gelen metne, bu hücrelere bir başvuru oluşturarak bağlayabilirsiniz. Bağlı başlıklar çalışma sayfasında karşılık gelen metini değiştirdiğinizde grafik içerisinde otomatik olarak güncelleştirilir.

Grafikte bir veri serisini hemen tanımlamak için, grafiğin veri noktalarına veri etiketleri ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak veri etiketleri, çalışma sayfasındaki değerlere bağlanır ve bu değerlerde değişiklik yapıldığında otomatik olarak güncelleştirilir.

Grafik başlığı ekleme

 1. Başlık eklemek istediğiniz grafikte herhangi bir yeri tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Düzen sekmesinde, Etiketler grubundaki Grafik Başlığı öğesini tıklatın.

  Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

 3. Ortalanmış Başlık Yer Paylaşımı veya Grafiğin Üstünde seçeneğine tıklayın.

 4. Grafikte görünen Grafik Başlığı metin kutusuna istediğiniz metni yazın.

  İpucu    Satır sonu eklemek için işaretçiyi satırı sonlandırmak istediğiniz yere getirin ve ENTER tuşuna basın.

 5. Metni biçimlendirmek için metni seçip Mini araç çubuğu'nda istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini tıklatın.

  İpucu    Ayrıca, şerit üzerindeki biçimlendirme düğmelerini de kullanabilirsiniz (Giriş sekmesi, Yazı tipi grubu). Tüm başlığı biçimlendirmek için başlığı sağ tıklatıp Grafik Başlığını Biçimlendir seçeneğini tıklatabilir, sonra da istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Eksen başlıkları ekleme

 1. Eksen başlıkları eklemek istediğiniz grafikte herhangi bir yeri tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Düzen sekmesinde, Etiketler grubundaki Eksen Başlıkları öğesini tıklatın.

  Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

 3. Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

  • Birincil yatay (kategori) eksene başlık eklemek için Birincil Yatay Eksen Başlığı seçeneğini, ardından da istediğiniz seçeneği tıklatın.

   İpucu    Grafik ikincil yatay eksene sahipse, İkincil Yatay Eksen Başlığı seçeneğini de tıklatabilirsiniz.

  • Birincil dikey (değer) eksene başlık eklemek için Birincil Dikey Eksen Başlığı'nı, ardından da istediğiniz seçeneği tıklatın.

   İpucu    Grafik ikincil dikey eksene sahipse, İkincil Dikey Eksen Başlığı seçeneğini de tıklatabilirsiniz.

  • Derinlik (seri) eksenine başlık eklemek için Derinlik Başlığı seçeneğini, ardından da istediğiniz seçeneği tıklatın.

   Not    Bu seçenek yalnızca seçili grafik 3-B sütun grafiği gibi gerçek bir 3-B grafiği olduğunda kullanılabilir.

 4. Grafikte görünen Eksen Başlığı metin kutusuna istediğiniz metni yazın.

  İpucu    Satır sonu eklemek için işaretçiyi satırı sonlandırmak istediğiniz yere getirin ve ENTER tuşuna basın.

 5. Metni biçimlendirmek için metni seçip Mini araç çubuğu'nda istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini tıklatın.

  İpucu    Ayrıca, şerit üzerindeki biçimlendirme düğmelerini de kullanabilirsiniz (Giriş sekmesi, Yazı tipi grubu). Tüm başlığı biçimlendirmek için başlığı sağ tıklatıp Eksen Başlığını Biçimlendir seçeneğini tıklatabilir, sonra da istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Notlar    

 • Eksen başlıklarını desteklemeyen başka bir grafik türüne (pasta grafiği gibi) geçiş yaptığınızda, eksen başlıkları artık görüntülenmez. Başlıklar, tekrar eksen başlıklarını destekleyen bir grafik türüne geçiş yaptığınızda yeniden görüntülenir.

 • İkincil eksenler için görüntülenen eksen başlıkları, ikincil eksenleri görüntülemeyen bir grafik türüne geçiş yaptığınızda kaybolur.

Sayfanın Başı

Başlığı çalışma sayfası hücresine bağlama

 1. Grafikte, çalışma sayfası hücresine bağlamak istediğiniz grafik veya eksen başlığını tıklatın.

 2. Çalışma sayfasında formül çubuğu tıklatın ve bir eşittir (=) işareti yazın.

 3. Grafiğinizde görüntülemek istediğiniz verileri veya metni içeren çalışma sayfası hücresini seçin.

  İpucu    Ayrıca çalışma sayfası hücresine olan başvuruyu formül çubuğuna yazabilirsiniz. =Sayfa!F2 örneğinde olduğu gibi sırasıyla bir eşittir işareti, sayfa adı ve ünlem işareti yazın

 4. ENTER tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Veri etiketleri ekleme

 1. Grafikte aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veri serilerinin her veri noktasına veri etiketi eklemek için grafik alanı tıklatın.

  • Veri serisinin her veri noktasına veri etiketi eklemek için etiketlendirmek istediğiniz veri serisinde herhangi bir yeri tıklatın.

  • Veri serisinin tek veri noktasına veri etiketi eklemek için, etiketlendirmek istediğiniz veri noktasının bulunduğu veri serisini, ardından da etiketlemek istediğiniz veri noktasını tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Düzen sekmesinde, Etiketler grubundaki Veri Etiketleri seçeneğini, ardından da istediğiniz görüntüleme seçeneğini tıklatın.

  Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

  Not    Kullandığınız grafik türüne bağlı olarak farklı veri etiketi seçenekleri kullanılabilir.

Sayfanın Başı

Grafikten başlıkları veya veri etiketlerini kaldırma

 1. Grafiği tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Düzen sekmesinde, Etiketler grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grafik başlığını kaldırmak için Grafik Başlığı'nı ve Yoku tıklatın.

  • Eksen başlığını kaldırmak için Eksen Başlığı'nı, kaldırmak istediğiniz eksen başlığı türünü ve Yok'u tıklatın.

  • Veri etiketlerini kaldırmak için Veri Etiketleri'ne ve Yok'a tıklayın.

   Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

İpucu    Başlık veya veri etiketini hemen kaldırmak için bunu tıklatıp DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Adım 4: Göstergeyi gösterme veya gizleme

Grafik oluşturduğunuzda gösterge görüntülenir; grafiği oluşturduktan sonra göstergeyi gizleyebilir veya konumunu değiştirebilirsiniz.

 1. Göstergesini görüntülemek veya gizlemek istediğiniz grafiğe tıklayın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Düzen sekmesinde, Etiketler grubunda Gösterge'yi tıklatın.

  Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Göstergeyi gizlemek için Yok'u tıklatın.

   İpucu    Grafikten göstergeyi veya gösterge girdilerinden birini hızla kaldırmak için, söz konusu öğeyi seçip DELETE tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca, göstergeyi veya gösterge girdisini sağ tıklatıp Sil seçeneğini de tıklatabilirsiniz.

  • Göstergeyi görüntülemek için istediğiniz görüntüleme seçeneğini tıklatın.

   Not    Görüntüleme seçeneklerinden birini tıklattığınızda, gösterge taşınır ve çizim alanı buna yer açmak için otomatik olarak ayarlanır. Göstergeyi fare kullanarak taşır veya boyutlandırırsanız, çizim alanı otomatik olarak ayarlanmaz.

  • Ek seçenekler için Tüm Gösterge Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz görüntüleme seçeneğini belirtin.

   İpucu    Varsayılan olarak, gösterge grafikle çakışmaz. Yer kısıtlamanız varsa Göstergeyi grafikle çakışmadan göster onay kutusunun işaretini kaldırarak grafiğin boyutunu küçültebilirsiniz.

İpucu    Grafikte gösterge görüntüleniyorsa, tek tek gösterge girdilerini değiştirmek için bunlara karşılık gelen verileri çalışma sayfasında düzenleyebilirsiniz. Ek düzenleme seçeneklerine ulaşmak veya çalışma sayfası verilerini etkilemeden gösterge girdilerini değiştirmek için, gösterge girdilerindeki değişiklikleri Veri Kaynağını Seç iletişim kutusunda yapabilirsiniz (Tasarım sekmesinde, Veri grubunda Verileri Seç düğmesi).

Sayfanın Başı

Adım 5: Grafik eksenlerini veya kılavuz çizgilerini gösterme veya gizleme

Grafik oluşturduğunuzda, çoğu grafik için birincil eksenler görüntülenir. Gerektiğinde bunları açıp kapatabilirsiniz. Eksen eklediğinizde, eksenlerin görüntülemesini istediğiniz ayrıntı düzeyini belirtebilirsiniz. Derinlik ekseni 3-B grafik oluşturduğunuzda görüntülenir.

Grafikteki değerler, veri serisi veri serisine çok farklılık gösterdiğinde ya da karışık türde verileriniz (örneğin, fiyat ve hacim) olduğunda, bir veya birden çok veri serisini ikincil bir dikey (değer) eksen üzerinde çizdirebilirsiniz. İkincil dikey eksen ölçeği ilişkili veri serileri için değerleri yansıtır. Ayrıca, grafiğe ikincil bir dikey eksen ekledikten sonra, xy (dağılım) grafiğinde veya balon grafiğinde yararlı olabilecek ikincil bir yatay (kategori) ekseni de ekleyebilirsiniz.

Grafiğin okunmasını kolaylaştırmak için grafiğin çizim alanı bir yatay ve dikey eksen boyunca genişleyen yatay ve dikey grafik kılavuz çizgilerini görüntüleyebilir veya gizleyebilirsiniz.

Birincil eksenleri gösterme veya gizleme

 1. Eksenlerini görüntülemek veya gizlemek istediğiniz grafiği tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Düzen sekmesinde, Eksenler grubunda Eksenler'i tıklatıp aşağıdakilerden birini yapın:

  • Eksen görüntülemek için Birincil Yatay Eksen, Birincil Dikey Eksen veya Derinlik'ni (3-B grafikte), ardından da istediğiniz eksen görüntüleme seçeneğini tıklatın.

  • Eksen gizlemek için Birincil Yatay Eksen, Birincil Dikey Eksen veya Derinlik'ni (3-B grafikte), ardından da Yok'u tıklatın.

  • Ayrıntılı eksen görüntüleme ve ölçeklendirme seçeneklerini belirtmek için Birincil Yatay Eksen, Birincil Dikey Eksen veya Derinlik'i (3-B grafikte), ardından da Tüm Birincil Yatay Eksen Seçenekleri, Tüm Birincil Dikey Eksen Seçenekleri veya Tüm Derinlik Seçenekleri'ni tıklatın.

   Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

Sayfanın Başı

İkincil eksenleri gösterme veya gizleme

 1. Grafikte, ikincil bir dikey eksen boyunca çizdirmek istediğiniz veri serisini tıklatın veya veri serisini grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakini yapın:

  1. Grafiği tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku tıklatın ve sonra ikincil bir dikey eksen boyunca çizdirmek istediğiniz veri serisini tıklatın.

   Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. Seçili değilse, Seri Seçenekleri öğesini tıklatıp Seri Çizim Yeri öğesinin altında, İkincil Eksen'i ve Kapat'ı tıklatın.

 4. Düzen sekmesinde, Eksenler grubunda Eksenler seçeneğini tıklatın.

  Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • İkincil dikey ekseni görüntülemek için İkincil Dikey Eksen'i, ardından da istediğiniz görüntüleme seçeneğini tıklatın.

   İpucu    İkincil dikey ekseni ayırt etmeye yardımcı olması için, grafik türünü tek bir veri serisi için değiştirebilirsiniz. Örneğin, bir veri serisinin grafik türünü çizgi grafiği olarak değiştirebilirsiniz.

 6. İkincil yatay ekseni görüntülemek için İkincil Yatay Eksen'i, ardından da istediğiniz görüntüleme seçeneğini tıklatın.

  Not    Bu seçenek yalnızca ikincil dikey eksen görüntülendikten sonra kullanılabilir.

 7. İkincil ekseni gizlemek için İkincil Dikey Eksen veya İkincil Yatay Eksen'i, ardından da Yok'u tıklatın.

İpucu    Ayrıca, silmek istediğiniz ikincil ekseni tıklatıp, ardından DELETE tuşuna basabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Kılavuz çizgilerini gösterme veya gizleme

 1. Grafik kılavuz çizgilerini görüntülemek veya gizlemek istediğiniz grafiği tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Düzen sekmesinde, Eksenler grubunda, Kılavuz Çizgileri öğesini tıklatın.

  Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

 3. Aşağıdakileri yapın:

  • Grafiğe yatay kılavuz çizgileri eklemek için Birincil Yatay Kılavuz Çizgileri seçeneğinin üzerine gelip istediğiniz seçeneği tıklatın. Grafikte ikincil yatay eksen varsa İkincil Yatay Kılavuz Çizgileri seçeneğini de tıklatabilirsiniz.

  • Grafiğe dikey kılavuz çizgileri eklemek için Birincil Dikey Kılavuz Çizgileri seçeneğinin üzerine gelip istediğiniz seçeneği tıklatın. Grafikte ikincil dikey eksen varsa İkincil Dikey Kılavuz Çizgileri seçeneğini de tıklatabilirsiniz.

  • 3-B grafiğine derinlik kılavuz çizgileri eklemek için Derinlik Kılavuz Çizgileri'nin üzerine gelip istediğiniz seçeneği tıklatın. Bu seçenek yalnızca seçili grafik 3-B sütun grafiği gibi gerçek bir 3-B grafiği olduğunda kullanılabilir.

  • Grafik kılavuz çizgilerini gizlemek için Birincil Yatay Kılavuz Çizgileri, Birincil Dikey Kılavuz Çizgileri veya Derinlik Kılavuz Çizgileri (3-B grafiğinde) seçeneklerinin üzerine gelip Yok seçeneğini tıklatın. Grafikte ikincil eksen varsa İkincil Yatay Kılavuz Çizgileri veya İkincil Dikey Kılavuz Çizgileri seçeneklerini tıklatıp ardından Yok seçeneğini tıklatabilirsiniz.

  • Grafik kılavuz çizgilerini hemen kaldırmak için bu kılavuz çizgilerini seçip DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Adım 6: Grafiği taşıma veya yeniden boyutlandırma

Grafiği çalışma sayfası veya yeni ya da varolan bir çalışma sayfasında herhangi bir konuma taşıyabilirsiniz. Daha iyi sığması için grafiğin boyutunu da değiştirebilirsiniz.

Grafiği taşıma

 • Grafiği taşımak için istediğiniz konuma sürükleyin.

Sayfanın Başı

Grafiği yeniden boyutlandırma

Grafiği yeniden boyutlandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Grafiği tıklatıp boyutlandırma tutamaçlarını istediğiniz boyuta sürükleyin.

 • Biçim sekmesinde, Boyut grubunda Şekil Yüksekliği ve Şekil Genişliği kutusuna boyutu girin.

  Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

İpucu    Daha fazla boyutlandırma seçeneği için, Grafik Alanını Biçimlendir iletişim kutusunu başlatmak amacıyla Biçim sekmesinde, Boyut grubunda Düğme Görüntüsü düğmesini tıklatın. Boyut sekmesinde grafiği boyutlandırmak, vermek veya ölçeklendirmek için seçenek belirleyebilirsiniz. Özellikler sekmesinde çalışma sayfasında grafiğin hücrelerle birlikte nasıl taşınacağını ya da boyutlandırılacağını belirtebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Adım 7: Grafiği şablon olarak kaydetme

Tam da oluşturduğunuz gibi başka bir grafik oluşturmak isterseniz, diğer benzer grafiklere temel alacağı şekilde kullanabildiğiniz şablon olarak bu grafiği kaydedebilirsiniz.

 1. Şablon olarak kaydetmek istediğiniz grafiği tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinde, Tür grubunda Şablon olarak Kaydet'i tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Dosya adı kutusuna şablon için bir ad yazın.

  İpucu    Başka bir klasör belirtmediğiniz taktirde şablon dosyası (.crtx) Grafikler klasörüne kaydedilir; şablon hem Grafik Ekle iletişim kutusunda (Ekle sekmesi, Grafikler grubu, İletişim Kutusu Başlatıcısı Düğme Görüntüsü ), hem de Grafik Türünü Değiştir iletişim kutusunda (Tasarım sekmesi, Tür grubu, Grafik Türünü Değiştir) Şablonlar altında kullanılabilir.

Not    Grafik şablonunda grafik biçimlendirmesi vardır ve grafiği şablon olarak kaydettiğinizde kullanılan renkleri depolar. Başka bir çalışma kitabında grafik oluşturmak için bir grafik şablonunu kullandığınızda, yeni grafik geçerli olarak çalışma kitabına uygulanan belge temasının renklerini değil; grafik şablonunun renklerini kullanır. Grafik şablonu renkleri yerine belge teması renklerini kullanmak için grafik alanını sağ tıklatın ve Stille Eşleştirmek için Sıfırla'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×