Başkalarıyla toplantı zamanlama

Bir veya birden çok kişiye toplantı isteği gönderebilirsiniz. Outlook kimlerin isteği kabul ettiğini izler ve toplantı için takviminizde zaman ayırır. Toplantı isteği oluştururken ekler iliştirebilir, konum ayarlayabilir ve Zamanlama Yardımcısı'nı kullanarak toplantınız için en iyi zamanı seçebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Yeni toplantı zamanlarken toplantı için başlık ayarlayabilir, katılımcıları seçebilir, toplantının ne zaman ve nerede yapılacağını belirtebilirsiniz. Toplantı isteklerine gelen yanıtlar Gelen Kutunuzda görünür.

 1. Giriş sekmesinin Yeni grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Gelen Kutusu'nda Yeni Öğeler > Yeni Toplantı'yı seçin.

   Toplantı zamanlamak için Giriş sekmesinin Yeni grubundan Yeni Öğeler’i ve sonra Toplantı’yı seçin.

  • Takvim'de Yeni Toplantı'yı tıklatın.

   Şeritteki Yeni Toplantı komutu

  İpucu : Yeni toplantı isteği oluşturmak için Ctrl+Shift+Q klavye kısayolunu da kullanabilirsiniz.

 2. Kime kutusuna katılımcıları ekleyin.

  Not : Toplantı sekmesinin Göster grubunda Zamanlama Yardımcısı'nı kullandığınızda, katılımcıları ekleme veya kaldırma işlemleri de yapabilirsiniz.

 3. Konu kutusunda, alıcılarınıza toplantının ne hakkında olduğunu bildirin.

 4. Konum kutusunda, alıcılarınıza bu toplantının nerede yapılacağını bildirin.

  İpucu : Microsoft Exchange hesabı kullanıyorsanız, odaların uygunluk durumunu denetlemek ve oda ayırmak için Odalar'a tıklayın.

 5. Aşağıdakilerden birini seçin:

  • Belirli bir başlangıç ve bitiş saati için, Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde toplantının başlangıç ve bitiş saatlerine tıklayın.

  • Tüm gün süren bir olay için, Tüm gün süren olay onay kutusunu seçin; olay, bir gece yarısından diğerine kadar tam 24 saatlik bir olay olarak gösterilir.

  Not :  Başka bir saat dilimini esas alarak toplantı zamanlarını ayarlamak istiyorsanız, Toplantı sekmesinin Seçenekler grubunda Saat Dilimleri'ne tıklayın.

 6. Toplantı isteği ileti kutusunda, alıcılarla paylaşmak istediğiniz bilgileri yazın.

  İpucu : Ayrıca, dosya da ekleyebilirsiniz. Ekle sekmesinde Dosya Ekle'yi seçin ve sonra da toplantı isteğine eklemek istediğiniz dosyayı seçin.

 7. Zamanlama Yardımcısı'na tıklayın. Exchange hesapları için Zamanlama Yardımcısı, alıcıların ve odalar gibi toplantı kaynaklarının ne zaman kullanılabilir olduğunu inceleyerek sizin en iyi zamanı bulmanızı sağlar.

  İpucu : Exchange hesabı kullanmıyorsanız, Zamanlama'ya tıklayın.

 8. Aşağıdakilerden birini seçin:

  • Katılımcı Ekle'ye tıklayın ve ardından Gerekli, İsteğe Bağlı veya Kaynaklar kutularına alıcıların adlarını, e-posta adreslerini veya kaynak adlarını (noktalı virgülle ayrılmış olarak) yazın.

   İpucu : Exchange hesabı kullanmıyorsanız, Diğerlerini Ekle > Adres Defterinden Ekle'ye tıklayın.

  • Arama kutusuna olası katılımcıların adını yazın, Git'e tıklayın, sonuç listesinden bir ad seçin ve Gerekli, İsteğe Bağlı veya Kaynaklar'a tıklayın.

  Notlar : 

  • Dikey çizgiler, toplantının başlangıç ve bitiş saatlerini gösterir. Çizgilere tıklayıp, çizgileri yeni bir başlangıç ve bitiş saatine sürükleyebilirsiniz.

  • Exchange hesapları için, serbest/meşgul kılavuzu katılımcıların uygunluk durumunu gösterir. Yeşil dikey çizgi toplantının başlangıcını temsil eder. Kırmızı dikey çizgi toplantının sonunu temsil eder.

   Outlook Serbest/Meşgul kılavuzu

 9. Exchange hesapları için, Oda Bulucu bölmesi toplantınız için önerilen en iyi saatleri içerir. Bir toplantı saati seçmek için Oda Bulucu bölmesindeki Önerilen saatler bölümünde bir saat önerisine tıklayın veya serbest/meşgul kılavuzundan bir saat seçin.

 10. Katılımcılar eklendikten sonra ileti isteğine geçiş yapmak için, şeritte Randevu'ya tıklayın.

  Not : Toplantı saatini ayarladıktan sonra, bunun yinelenen bir toplantı olmasını istemiyorsanız Gönder'i seçin veya toplantının gövdesine eklemek istediğiniz başka bilgiler varsa Randevu'yu seçin.

 11. Aşağıdakilerden birini seçin:

 1. Toplantı ve Yinelenme'yi tıklatın.

  Şeritteki Yinelenme komutu

  Not : Toplantıyı düzenli aralıklarla yinelenecek şekilde zamanlamak için Ctrl+G klavye kısayolunu kullanın.

 2. İstediğiniz yinelenme düzeni seçeneklerini belirtin ve sonra Tamam'a tıklayın.

  Not : Bir toplantı isteğine yinelenme düzeni eklediğinizde, Toplantı sekmesi Toplantı Serisi olarak değişir.

 3. Toplantı isteğini göndermek için Gönder'e tıklayın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

 1. Dosya menüsünde Yeni'nin üzerine gelin, sonra Toplantı İsteği'ne tıklayın.

  Not : Yeni toplantı isteği oluşturmak için Ctrl+Shift+Q klavye kısayolunu kullanın.

 2. Konu kutusuna bir açıklama yazın.

 3. Konum kutusunda bir açıklama yazın veya Microsoft Exchange kullanarak otomatik zamanlamaya uygun odalar arasından seçim yapmak için Odalar'a tıklayın.

 4. Başlangıç saati ve Bitiş saati listelerinde, toplantının başlangıç ve bitiş saatini seçin. Bu tüm gün süren bir olaysa, Tüm gün süren olay onay kutusunu seçin.

  Tüm gün süren olay, bir gece yarısından diğerine kadar tam 24 saatlik bir olaydır.

  Not : Varsayılan olarak, toplantıları zamanlarken bilgisayar sisteminizin geçerli saat dilimi ayarı kullanılır. Başka bir saat dilimini esas alarak toplantı zamanlarını ayarlamak istiyorsanız, Toplantı sekmesinin Seçenekler grubunda Saat Dilimleri'ne tıklayın.

 5. Alıcılarla paylaşmak istediğiniz tüm bilgileri yazın, dosyaları ekleyin veya bir Toplantı Çalışma Alanı oluşturun.

  Toplantı Çalışma Alanları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ayrıca Bkz bölümüne bakın.

 6. Toplantı sekmesinin Göster grubunda, Zamanlama Yardımcısı'na tıklayın.

  Zamanlama Yardımcısı toplantınız için en uygun saati bulmaya yardımcı olur.

 7. Önce Diğerlerini Ekle'ye, sonra da Adres Defterinden Ekle'ye tıklayın.

 8. Katılanları ve Kaynakları Seç iletişim kutusundaki Arama kutusuna toplantıya davet etmek istediğiniz kişi veya kaynak adını girin. Tüm Sütunlar seçeneğiyle arama yapıyorsanız, Git'e tıklayın.

 9. Sonuçlar listesinden adı seçin, Gerekli, İsteğe bağlı veya Kaynaklar'a ve sonra Tamam'a tıklayın.

  Gerekli ve İsteğe Bağlı katılanlar Toplantı sekmesindeki Kime kutusunda, Kaynaklar ise Konum kutusunda görünür.

  Serbest/Meşgul kılavuzu katılanların uygun olup olmadığını gösterir. Yeşil dikey çizgi toplantının başlangıcını temsil eder. Kırmızı dikey çizgi toplantının bitişini temsil eder.

  Serbest/Meşgul kılavuzu

  Önerilen Saatler bölmesi toplantınız için en iyi saati bulur. Bu, katılımcıların çoğunun uygun olduğu saat olarak tanımlanır. En iyi toplantı saati, bölmenin üstünde gösterilir. Önerilen saatlerden herhangi birimi seçmek için, Önerilen Saatler bölmesinde saat önerisine tıklayın. Serbest/meşgul kılavuzunda saati el ile de seçebilirsiniz.

  Önerilen Saatler bölmesi

 10. Toplantıyı yinelenen bir toplantı yapmak için, Toplantı sekmesinin Seçenekler grubunda Yinelenme'ye tıklayın, yinelenme düzenini seçin ve ardından Tamam'a tıklayın.

  Bir toplantı isteğine yinelenme düzeni eklediğinizde, Toplantı sekmesi Yinelenen Toplantı olarak değişir.

 11. Toplantı sekmesinin Göster grubunda Randevu'ya tıklayın.

 12. Gönder'e tıklayın.

 1. Değiştirmek istediğiniz toplantıyı açın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir serinin parçası olmayan toplantının seçeneklerini değiştirme   

   • Konu, yer ve saat gibi değiştirmek istediğiniz seçenekleri değiştirin.

   • Güncelleştirme Gönder'e tıklayın.

  • Bir serideki tüm toplantıların seçeneklerini değiştirme   

   • Seriyi aç'a tıklayın.

   • Konu, yer ve saat gibi değiştirmek istediğiniz tüm seçenekleri değiştirin.

   • Yinelenme seçeneklerini değiştirmek için, Yinelenen Toplantı sekmesinin Seçenekler grubunda Yinelenme'ye tıklayın, saat, yinelenme düzeni veya yinelenme aralığı gibi seçenekleri değiştirin ve Tamam'a tıklayın.

   • Güncelleştirme Gönder'e tıklayın.

  • Serinin parçası olan tek bir toplantının seçeneklerini değiştirme   

   • Bu yinelemeyi aç'a tıklayın.

   • Yinelenen Toplantı sekmesinde konu, yer ve saat gibi istediğiniz seçenekleri değiştirin.

   • Güncelleştirme Gönder'e tıklayın.

İpucu : Takvim içinde toplantıyı farklı bir tarihe sürükleyebilirsiniz. Ayrıca, açıklama metnine tıklayıp F2 tuşuna bastıktan sonra değişikliklerinizi yazarak konuyu da düzenleyebilirsiniz.

 1. Yinelenen toplantıya dönüştürmek istediğiniz toplantıyı açın.

 2. Toplantı sekmesinin Seçenekler grubunda Yinelenme'ye tıklayın.

 3. Toplantının yinelenmesini istediğiniz sıklığa (Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık) tıklayın, sıklıkla ilgili seçenekleri belirtin ve ardından Tamam'a tıklayın.

 4. Güncelleştirme Gönder'e tıklayın.

 1. Özel toplantıya dönüştürmek istediğiniz toplantıyı oluşturun veya açın.

 2. Toplantı sekmesinin Seçenekler grubunda Seçenekler’e ve sonra da Özel’e tıklayın.

Önemli : Başkalarının olay, kişi veya görev ayrıntılarınıza erişimini engellemek için Özel özelliğine güvenmemeniz gerekir. Özel olarak işaretlediğiniz öğeyi başkalarının okuyamayacağından emin olmak için, onlara Takvim, Kişiler veya Görevler klasörünüzü okuma izni vermeyin. Klasörlerinize erişmek için okuma izni olan kişiler, özel öğelerin ayrıntılarını görüntülemek için programlama yöntemleri veya başka e-posta uygulamaları kullanabilir. Özel özelliğini yalnızca klasörlerinizi güvendiğiniz kişilerle paylaşırken kullanın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Oluşturacağınız tüm yeni toplantılar için    

  • Araçlar menüsünde Seçenekler'e tıklayın.

  • Yeni toplantılarda anımsatıcının otomatik olarak açılması veya kapatılması için Varsayılan anımsatıcı onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  • Onay kutusunu seçtiyseniz, anımsatıcının toplantıdan ne kadar süre önce gösterilmesini istediğinizi girin.

 • Var olan toplantılar için    

  • Toplantıyı veya bu bir yinelenen toplantıysa seriyi açın.

  • Anımsatıcının açılmasını veya kapatılmasını sağlamak için, Toplantı sekmesinin Seçenekler grubunda Yok'u veya listelenen zamanlayıcı sürelerinden birini seçin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×