Bağlantı veya bir SQL Server veritabanından içeri aktarma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bağlantı veya Kritik uygulamalar için kullanılan yüksek performanslı yönetilen veritabanı olduğu bir SQL veritabanından veri aktarma. Daha fazla bilgi için SQL Server 2016bakın.

 • Verilere bağlandığınızda Access, Access'teki ve SQL Veritabanındaki verilerde yapılan değişiklikleri eşitleyen iki taraflı bir bağlantı oluşturur.

 • Verileri içeri aktardığınızda Access, verilerin bir seferlik bir kopyasını oluşturur; dolayısıyla Access veya SQL Veritabanındaki verilerde yapılan değişiklikler eşitlenmez.

Access’i SQL Server’a bağlamaya genel bakış

Başlamadan önce

İşlerin daha sorunsuz ilerlemesini mi istiyorsunuz? Öyleyse bağlanmadan veya içeri aktarmadan önce aşağıdaki hazırlıkları yapın:

 • SQL Server veritabanı sunucusu adını bulun, gerekli bağlantı bilgilerini tanımlamak ve (Windows veya SQL Server) kimlik doğrulama yöntemini seçin. Kimlik doğrulama yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için (Database Engine) sunucuya Bağlan ve güvenliğini sağlama veritabanınızıbakın.

 • Bağlanmak veya içeri aktarmak istediğiniz tablo ya da görünümleri ve bağlı tablolar için benzersiz değerler içeren alanları tanımlayın. Bir işlemde birden çok tablo veya görünümü içeri aktarabilir ya da bunlara bağlanabilirsiniz.

 • Her tablo veya görünümdeki sütunları sayısını göz önünde bulundurun. Access bağlantıları ya da yalnızca ilk 255 sütunları aktaran access bir tabloda 255'ten fazla alanları desteklemez. Geçici çözüm olarak, sütunları sınırından erişmek için SQL Server veritabanı içinde bir görünüm oluşturabilirsiniz.

 • İçeri aktarılan veriler toplam miktarını belirleyin. Access veritabanı boyutu üst sınırı sistem nesneler için gerekli alanı eksi iki gigabayt olur. SQL Server veritabanını büyük tablolar içeriyorsa, bunların tümü tek bir Access veritabanına aktarma mümkün olmayabilir. Bu durumda, verileri içeri aktarma yerine bağlama göz önünde bulundurun.

 • Güvenilir bir konum ve bir Access veritabanı parolası kullanarak, Access veritabanınızın ve içerdiği bağlantı bilgilerinin güvenliğini sağlayın. SQL Server parolasını Access’e kaydetmeyi seçtiğiniz durumlarda bu özellikle önemlidir.

 • Ek ilişkiler oluşturmak için plan yapın. Access, içeri aktarma işleminin sonunda birbiriyle ilgili tablolar arasında otomatik olarak ilişki oluşturmaz. İlişkiler penceresini kullanarak yeni ve var olan tablolar arasında el ile ilişki oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. İlişkiler penceresi nedir? ve İlişki oluşturma, düzenleme ve silme.

1. Aşama: Başlarken

 1. Dış Veri Al > Yeni Veri Kaynağı > Veritabanından > SQL Server’dan öğelerini seçin.

 2. Dış Veri Al – ODBC Veritabanı iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Verileri içeri aktarmak için Kaynak verileri geçerli veritabanında yeni bir tabloya aktar’ı seçin.

  • Verilere bağlanmak için Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla’yı seçin.

 3. Tamam’ı seçin.

2. Aşama: DSN dosyasını oluşturma veya yeniden kullanma

DSN dosyası oluşturabilir veya var olan bir dosyayı yeniden kullanabilirsiniz. Farklı bağlanma ve içeri aktarma işlemleri için aynı bağlantı bilgilerini kullanmak veya DSN dosyaları kullanan başka bir uygulamayla paylaşmak istiyorsanız DSN dosyası kullanın. Veri Bağlantı Yöneticisi’ni kullanarak doğrudan bir DSN dosyası oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. ODBC veri kaynaklarını yönetme.

SQL ODBC sürücüsünün önceki sürümlerini kullanmaya devam edebilirsiniz ama birçok geliştirme içeren ve yeni SQL Server 2016 özelliklerini destekleyen 13.1 sürümünü kullanmanızı öneririz. Daha fazla bilgi için bkz. Windows’da SQL Server için Microsoft ODBC Sürücüsü.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kullanmak istediğiniz DSN dosyası zaten varsa, listeden dosyayı seçin.

   Veri Kaynağı Seç iletişim kutusu

   Bağlantı bilgilerinde girdiğiniz kimlik doğrulama yöntemine bağlı olarak parolanızı tekrar girmeniz gerekebilir.

  • Yeni DSN dosyası oluşturmak için:

   1. Yeni’yi seçin.

    Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusu
   2. SQL Server için ODBC sürücüsü 13seçin ve sonra İleri' yi seçin.

   3. DSN dosyası için bir ad girin veyaGözat’a tıklayıp dosyayı farklı bir konumda oluşturun.

 2. Özet bilgileri gözden geçirmek için İleri'ye, sonra da Son'a tıklayın.

3. Aşama: SQL Server için Yeni Veri Kaynağı Oluştur sihirbazını kullanın.

SQL Server için Yeni Veri Kaynağı Oluştur sihirbazında aşağıdakileri yapın:

 1. Birinci sayfada kimlik bilgilerini girin:

  • Açıklama kutusunda, isteğe bağlı olarak DNS dosyanızı belgeleme bilgilerini girin.

  • Sunucu kutusuna, SQL Server adını girin. Aşağı oku tıklatmayın.

 2. İkinci sayfada aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden birini seçin:

  • Tümleşik Windows kimlik doğrulaması ile    Windows kullanıcı hesabı üzerinden bağlanın. İsteğe bağlı olarak bir Hizmet Asıl Adı (SPN) girin. Daha fazla bilgi için bkz. İstemci Bağlantıları’nda (ODBC) Hizmet Asıl Adları (SPN).

  • SQL Server ile kimlik doğrulaması...    Veritabanında oturum açma Kimliğinizi ve parolanızıgirerek ayarlanan kimlik ile Bağlan'i tıklatın.

 3. Üçüncü ve dördüncü sayfada, bağlantınızı özelleştirmeye yönelik çeşitli seçenekleri belirtin. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için bkz. SQL Server için Microsoft ODBC Sürücüsü.

 4. Ayarlarınızı onaylamanız için bir ekran görüntülenir. Bağlantınızı onaylamak için Veri Kaynağını Test Et’i seçin.

 5. Veritabanına oturum açmanız. SQL Server oturum açma iletişim kutusunda, oturum açma Kimliğinizi ve parolanızı girin. Ek ayarları değiştirmek için Seçenekler' i seçin.

4. Aşama: Bağlanmak veya içeri aktarmak için tabloları seçme

 1. Tabloları Bağla veya Nesneleri İçeri Aktar iletişim kutusunda, Tablolar’ın altında içeri aktarmak ya da bağlamak istediğiniz tüm tablo veya görünümleri seçin ve Tamam’a tıklayın.

  Bağlanılacak veya içeri aktarılacak tabloların listesi
 2. Bağlama işleminde Parolayı Kaydet’i seçip seçmeyeceğinize karar verin.

  Güvenlik    Bu seçeneğin kullanılması, Access’i her açtığınızda ve verilerinize eriştiğinizde kimlik bilgisi girme gereğini ortadan kaldırır. Ancak bu seçenek şifrelenmemiş parolanızı Access veritabanında depolar; bu da, kaynak içeriğe erişimi olan kişilerin kullanıcı adı ve parolayı görebileceği anlamına gelir. Bu seçeneği belirtirseniz, Access veritabanınızı güvenli bir konumda depolamanızı ve bir Access veritabanı parolası oluşturmanızı şiddetle öneririz. Daha fazla bilgi için bkz. Veritabanına güvenilip güvenilmeyeceğine karar verme ve Veritabanı parolası kullanarak veritabanını şifreleme

5. Aşama: Belirtimler ve görevler oluşturma (yalnızca İçeri Aktarma)

Sonuçlar

Bağlama veya içeri aktarma işlemi tamamlandığında, tablolar Gezinti Bölmesi’nde, SQL Server’daki tablo veya görünümle aynı adda, ancak sahibin adıyla birleştirilmiş olarak görüntülenir. Örneğin SQL adı dbo.Product ise, Access adı dbo_Product olur. Ad zaten kullanımdaysa, Access yeni tablo adının sonuna “1” ekler; örneğin, dbo_Product1. dbo_Product1 zaten kullanımdaysa, Access dbo_Product2 olarak adlandırır ve böyle devam eder. Ancak tabloları daha anlamlı bir şekilde yeniden adlandırabilirsiniz.

İçeri aktarma işleminde Access asla veritabanındaki tablonun üzerine yazmaz. SQL Server verilerini var olan bir tablonun sonuna doğrudan ekleyemezsiniz, ama benzer tablolardan verileri içeri aktardıktan sonra verilerin eklemesi için bir ekleme sorgusu oluşturabilirsiniz.

Sütunları bir SQL Server tablosundaki salt okunur olup olmadığını bir bağlantı işleminde bunlar da Access'te salt okunur olur.

İpucu    Bağlantı dizesi görmek için Access Gezinti Bölmesi'nde tablo üzerine gelin.

Bağlı tablo tasarımını güncelleştirme

Ekleme, silme, veya sütunları değiştiremez veya bağlantılı bir tabloda veri türlerini değiştirme. Tasarım değişiklikleri yapmak istiyorsanız, bunu SQL Server veritabanına. Access'te tasarım değişiklikleri görmek için bağlantılı tablolar güncelleştirin:

 1. Dış Veri > Bağlı Tablo Yöneticisi’ni seçin.

 2. Güncelleştirmek istediğiniz tüm bağlı tabloları seçin, sonra da Tamam’ı ve Kapat’ı seçin.

Veri türlerini karşılaştırma

Access veri türleri farklı arasındaki SQL Server veri türleri olarak adlandırılır. Örneğin, bit veri türünde bir SQL Server sütun alınan veya Evet/Hayır veri türü Access'e bağlı. Aşağıdaki tabloda, SQL Server ve Access veri türleri karşılaştırılır.

SQL Server veri türü

Access veri türü

Access alan boyutu

bigint

Büyük Sayı

Bkz. Büyük Sayı veri türünü kullanma.

binary (alan boyutu)

İkili

SQL Server alan boyutuyla aynı

bit

Evet/Hayır

char (alan boyutu); alan boyutu 255'ten küçük veya buna eşit olduğunda

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

char (alan boyutu); alan boyutu 255'ten büyük olduğunda

Not

datetime

Tarih/Saat

decimal (duyarlık, ölçek)

Sayı

Ondalık (Access Duyarlık ve Ölçek özellikleri, SQL Server'ın duyarlık ve ölçeğiyle eşleşir.)

float

Sayı

Çift

image

OLE Nesnesi

int

Sayı

Uzun Tamsayı

money

Para Birimi

nchar (alan boyutu); alan boyutu 255'ten küçük veya buna eşit olduğunda

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

nchar (alan boyutu); alan boyutu 255'ten büyük olduğunda

Not

ntext

Not

numeric (duyarlık, ölçek)

Sayı

Ondalık (Access Duyarlık ve Ölçek özellikleri, SQL Server'ın duyarlık ve ölçeğiyle eşleşir.)

nvarchar (alan boyutu); alan boyutu 255'ten küçük veya buna eşit olduğunda

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

nvarchar (alan boyutu); alan boyutu 255'ten büyük olduğunda

Not

nvarchar(MAX)

Not

real

Sayı

Tek

smalldatetime

Tarih/Saat

smallint

Sayı

Tamsayı

smallmoney

Para Birimi

sql_variant

Metin

255

text

Not

timestamp

İkili

8

tinyint

Sayı

Bayt

uniqueidentifier

Sayı

Çoğaltma Kimliği

varbinary

İkili

SQL Server alan boyutuyla aynı

varbinary (MAX)

OLE Nesnesi

varchar (alan boyutu); alan boyutu 255'ten küçük veya buna eşit olduğunda

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

varchar (alan boyutu); alan boyutu 255'ten büyük olduğunda

Not

varchar(MAX)

Not

xml

Not

SQL Server bağlantı veya Access veritabanına veri aktarma girerek depolanan verileri çalışabilirsiniz. Verileri başkalarıyla çünkü veri merkezi bir konumda depolanan ve en güncel verileri görüntüleme, ekleme veya verileri düzenlemek ve Access'te sorgular veya raporları çalıştırma paylaşırsanız, bağlama daha iyi bir seçenektir.

Not : Bu makale, Access uygulamaları – Access ile tasarlama ve çevrimiçi yayımlama veritabanı yeni türü için geçerli değildir. Daha fazla bilgi için Access uygulaması oluşturma konusuna bakın.

Adım 1: Bağlama hazırlığı

 1. Bağlamak istediğiniz verileri içeren SQL Server veritabanını bulun. Gerekirse bağlantı bilgileri için veritabanı yöneticisine başvurun.

 2. SQL veritabanında bağlayacağınız tabloları veya görünümleri tanımlayın. Tek seferde birden çok nesneye bağlanabilirsiniz.

Kaynak verileri aşağıdaki noktalarda gözden geçirin:

 • Access bir tabloda en fazla 255 alanı (sütunu) desteklediğinden, bağlı tablo bağlandığınız nesnenin yalnızca ilk 255 alanını içerir.

 • SQL Server tablosundaki salt okunur sütunlar Access'te de salt okunur olur.

 1. Bağlantılı Tablo içinde yeni bir veritabanı oluşturmak için: tıklatın Dosya > Yeni >Boş Masaüstü Veritabanı. Varolan bir Access veritabanında bağlantılı tablolar oluşturmak için veri veritabanına eklemek için gerekli izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.

  Not : Varolan Access veritabanında oluşturulan bağlı tablo, kaynak nesneyle aynı adı taşır. Aynı adı taşıyan başka bir tablo varsa, yeni bağlı tablo adının sonuna “1” gelir; örneğin, Kişiler1. (Kişiler1 de kullanılıyorsa, Access Kişiler 2'yi oluşturur ve böylece devam eder.)

Adım 2: Verilere bağlama

SQL Server veritabanındaki bir tabloya veya görünüme bağlandığınızda, Access kaynak tablonun yapısını ve içeriğini yansıtan yeni bir tablo oluşturur (bağlı tablo olarak bilinir). Verileri SQL Server'da veya Access'teki Veri Sayfası görünümünde ya da Form görünümünde değiştirebilirsiniz ve değişiklikler SQL ve Access'te yansıtılır. Sütunları kaldırmak veya değiştirmek gibi bağlı tablolara yapılan herhangi bir yapısal değişiklik, Access'ten değil SQL Server'dan yapılması gerekir.

 1. Hedef Access veritabanını açın.

 2. Dış Veri sekmesinde ODBC Veritabanı'nı tıklatın.

 3. Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla ' yı tıklatın > Tamam ve sihirbazdaki adımları izleyin. Zaten kullanmak istediğiniz .dsn dosyası varsa, Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, dosyayı listesinde tıklatın.

  Yeni bir .dsn dosyası oluşturmak için:

  Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, Yeni'yitıklatın > SQL Server > sonraki.

  1. Bu .dsn dosyası için bir ad yazın veya Gözat' ı tıklatın.

   Not : Klasöre .dsn dosyasını kaydetmek için bu klasör üzerinde yazma izinlerinizin olması gerekir.

  2. Özet bilgileri gözden geçirmek için İleri ' yi tıklatın ve Bitiş. tıklatın

   SQL Server için yeni veri kaynağı oluştur sihirbazında adımları izleyin.

 4. Tamam'ı tıklatın ve Tablolar'ın altında, bağlamak istediğiniz her tabloyu veya görünümü tıklatın, ardından Tamam'ı tıklatın.

Benzersiz Kayıt Tanımlayıcı Seç görüntülenirse, Access kaynak verinin her satırını benzersiz olarak tanımlayan alanı veya alanları saptayamamış demektir. Yalnızca her satır için benzersiz olan alanı veya alan bileşimini seçin ve emin değilseniz, SQL Server veritabanı yöneticisine başvurun.

Bağlanma işlemi tamamlandığında yeni bağlı tabloyu veya tabloları Gezinti Bölmesi'nde görebilirsiniz.

En son SQL Server nesne yapısını uygulama

Bir bağlı tabloyu veya kaynak nesneyi açtığınızda, en son verileri görürsünüz. Bununla birlikte, SQL Server nesnesinde herhangi bir yapısal değişiklik yapılırsa, bu değişiklikleri görmek için bağlı tabloları güncelleştirmeniz gerekir.

 1. Tabloyu Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Bağlı Tablo Yöneticisi'ni tıklatın.

 2. Güncelleştirmek istediğiniz her bağlı tablonun yanındaki onay kutusunu seçin veya tüm bağlı tabloları seçmek için Tümünü Seç'i tıklatın.

 3. Tamam'ı ve Kapat'ı tıklatın.

Not : Access veri türleri SQL Server veri türlerinden farklı olduğundan, Access her sütun için en uygun veri türüne bağlar. Access'te atanan veri türlerini değiştiremezsiniz, yalnızca gözden geçirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz: Access Masaüstü veritabanını paylaşma yolları.

Sayfanın Başı

Bölümünüz veya çalışma grubu verileri depolamak için Microsoft SQL Server kullanıyorsa, Access'te bazı SQL Server verilerle çalışmak olabilir.

Veri SQL Server nesneler (tablolar ve görünümlerin) Access'e iki yoldan birini kullanarak getirebilir — içeri aktarma veya bağlama. İki işlemler arasındaki fark aşağıdaki gibidir:

 • Verileri içeri aktardığınızda, Access SQL Server verilerin bir kopyasını oluşturur ve Access veritabanınızdaki verilere yapılan sonraki değişiklikleri SQL Server veritabanına yansıtılmaz. Benzer şekilde, SQL Server tablosu veya görünümünde daha sonra değişiklikleri Access'te yansıtılmaz.

 • SQL Server için veri bağladığınızda, SQL Server ve sonnotları dipnotlara Access'te verilere yapılan sonraki değişiklikleri yansıtılır böylece doğrudan kaynak verilere bağlanırsınız.

Bu makalede, içeri aktarmak veya SQL Server verilerine bağlanma açıklanır.

İçeri aktarmak veya bağlamak için karar verme

İçeri aktarma uygun olduğunda durumlar

Genellikle, SQL Server veri şu nedenlerle Access veritabanına aktarma:

 • SQL Server veritabanındaki verileri artık gereksinim duymadığınız çünkü Access veritabanına kalıcı olarak SQL Server veri taşımak için. Access'e veri içeri aktardıktan sonra SQL Server veritabanından verileri silebilirsiniz.

 • Bölümünüz veya çalışma grubu erişim kullanıyor, ancak bazen Access veritabanlarınızın birinin içine birleştirilmesi gereken bazı ek veriler için bir SQL Server veritabanına yönlendiriliyorsunuz.

SQL Server veri alma verilerin bir kopyasını Access veritabanında, alma işlemi sırasında oluşturduğu tabloları veya kopyalamak istediğiniz görünümleri belirtin.

Bağlama uygun olduğunda durumlar

Genellikle, SQL Server verilerine şu nedenlerle bağlanırsınız:

 • Doğrudan görüntüleme ve düzenleme en son SQL Server veritabanı hem Access veritabanınızdaki bilgileri görebilmek için kaynak verilere bağlanmak için.

 • SQL Server veritabanına çok büyük tabloları içeren ve size olan değil bunları tüm bir tek .accdb dosya aktarma imkanınız. Access veritabanı boyutu üst sınırı sistem nesneler için gerekli alanı eksi 2 gigabayt olur.

 • İstediğiniz sorgularını çalıştırma ve verilerin bir kopyasını yapmadan SQL Server verilerini temel raporlar oluşturmak için SQL Server bağlama göz önünde bulundurun.

 • Bölümünüz veya çalışma grubu Access raporlama ve sorgulama ve SQL Server veri depolama için kullanır. Tek tek ekiplerin SQL Server tabloları ve görünümleri merkezi depolama oluşturabilirsiniz, ancak Masaüstü programlarını toplama ve raporlama için bu veri genellikle sunulmalıdır. Kullanıcıları ekleme ve verileri güncelleştirmek için ve her zaman görüntülemek ve en son verilerle çalışmak SQL Server veritabanı ve Access veritabanı izin verdiğinden bağlama uygun seçenektir.

 • Başlatan son SQL Server'ı kullanarak bir Access kullanıcı olur. SQL Server için çeşitli veritabanlarınızın geçilir ve bağlantılı tablolar bu veritabanları tablolarda çoğu. Şu andan itibaren Access tablolar oluşturmak yerine, size SQL Server tabloları ve görünümleri oluşturma ve bunlara Access veritabanlarınızın bağlayın.

 • SQL Server verilerinizi depolamaya devam etmek istediğiniz, ancak, Access sorguları çalıştırın ve Access'te tasarladığınız raporlarını yazdırma için en son verilerle çalışmak istediğiniz.

Sayfanın Başı

SQL Server veri içeri aktarma

İçeri aktarmak hazırlama

İçeri aktarma işlemi sırasında Access bir tablo oluşturur ve sonra SQL Server veritabanından verileri ilgili tabloya kopyalar. İçeri aktarma işlemini sonunda, içeri aktarma işleminin ayrıntılarını belirtim olarak kaydetmek, seçebilirsiniz.

Not : İçeri aktarma belirtimini girmeden gelecekteki içeri aktarma işlemini yineleyin yardımcı olur aracılığıyla her zaman İçeri Aktarma Sihirbazı-Adım.

 1. İçe aktarmak istediğiniz verileri içeren SQL Server veritabanını bulun. Bağlantı bilgileri için veritabanı yöneticisine başvurun.

 2. Tabloları veya içeri aktarmak istediğiniz görünümleri tanımlayın. Birden çok nesne tek alma işleminde içeri aktarabilirsiniz.

 3. Kaynak verileri gözden geçirin ve aşağıdaki konuları göz önünde bulundurun:

  • Access yalnızca ilk 255 sütunu alır şekilde access bir tabloda 255'ten fazla alanları desteklemez.

  • Access veritabanı boyutu üst sınırı sistem nesneler için gerekli alanı eksi 2 gigabayt olur. SQL Server veritabanına çok büyük tablolar içeriyorsa, tüm tek .accdb dosya aktarmayı mümkün olmayabilir. Bu durumda, bunun yerine Access veritabanınıza veri bağlama dikkate isteyebilirsiniz.

  • Access otomatik olarak içeri aktarma işleminin sonundaki ilgili tablolar arasında ilişkiyi oluşturmaz. İlişkiler penceresinde seçeneklerini kullanarak çeşitli yeni ve var olan tablolar arasındaki ilişkileri el ile oluşturmanız gerekir. İlişkiler penceresini görüntülemek için:

   • Dosya sekmesini tıklatın ve sonra bilgi sekmesinde, İlişkiler' i tıklatın.

 4. SQL Server veri içeri aktarmak istediğiniz Access veritabanını belirleyin.

  Access veritabanına veri eklemek için gerekli izinlere sahip olduğunuzdan emin olun. Varolan veritabanlarınızı hiçbirini verileri depolamak istemiyorsanız, Dosyasekmesini tıklatarak boş bir veritabanı oluşturun ve sonra Yeni sekmesinde, Boş veritabanı' nı tıklatın.

 5. Access veritabanında varsa, tabloları gözden geçirin.

  İçeri aktarma işlemini SQL Server nesne olarak aynı ada sahip bir tablo oluşturur. Bu adı zaten kullanımda ise, Access "1" yeni bir tablo adı ekler; Örneğin, Contacts1. (Contacts1 ayrıca zaten kullanılıyorsa, Access Contacts2 oluşturma vb..)

  Not : Access, veritabanındaki bir tabloya hiç içeri aktarma işlemi kapsamında üzerine yazılır. ve SQL Server verileri varolan bir tabloya ekleyemezsiniz.

Verileri içeri aktarma

 1. Hedef veritabanını açın.

  Dış veri sekmesindeki Al ve Bağla grubunda, ODBC veritabanı' nı tıklatın.

 2. Kaynak verileri geçerli veritabanında yeni bir tabloya Al' ı tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 3. Zaten kullanmak istediğiniz .dsn dosyası varsa, Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, dosyayı listesinde tıklatın.

  Yeni bir .dsn dosyası oluşturmak istiyorum

  Not : Bu yordamdaki adımları biraz sizin için bilgisayarınızda yüklü olan yazılımı bağlı olarak farklı olabilir.

  1. Yeni bir veri kaynağı adını (DSN) oluşturmak için Yeni'yi tıklatın.

   Yeni veri kaynağı Oluşturma Sihirbazı başlatılır.

  2. Sihirbazı'nda, SQL Server sürücüleri listesinde seçin ve İleri' yi tıklatın.

  3. Bu .dsn dosyası için bir ad yazın veya dosyayı farklı bir konuma kaydetmek için Gözat ' ı tıklatın.

   Not : Klasöre .dsn dosyasını kaydetmek için yazma izinlerine sahip olmanız gerekir.

  4. İleri' yi tıklatın, Özet bilgileri gözden geçirin ve ardından Sihirbazı tamamlamak için Son'u tıklatın.

   SQL Server için yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

  5. Veri kaynağının açıklaması Açıklama kutusuna yazın. Bu adım isteğe bağlıdır.

  6. Bağlanmak istediğiniz hangi SQL Server, sunucusu kutusuna, altında yazın veya bağlanmak istediğiniz SQL Server adını seçin ve ardından devam etmek için İleri ' yi tıklatın.

  7. SQL Server veritabanı yöneticisine, Microsoft Windows NT kimlik doğrulaması veya SQL Server kimlik doğrulaması kullanmayı gibi bilgileri gerekebilir. Devam etmek için İleri ' yi tıklatın.

  8. Belirli bir veritabanına bağlanmak istiyorsanız, varsayılan veritabanını Değiştir onay kutusunun seçili olduğundan emin olun. Ardından, çalışmak istediğiniz veritabanını seçin ve İleri' yi tıklatın.

  9. Son'a tıklayın.

  10. Özet bilgileri gözden geçirin ve Test veri kaynağı' nı tıklatın.

  11. Test sonuçları gözden geçirin ve sonra iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

   Test başarılı olursa, Tamam ' ı tıklatın veya ayarlarınızı değiştirmek için İptal ' i tıklatın.

 4. Veri kaynağını seç iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

  Access Nesneleri Al iletişim kutusunu görüntüler.

 5. Tablolaraltında her tabloyu veya içeri aktarmak istediğiniz görünümü tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 6. Benzersiz kayıt tanımlayıcı Seç iletişim kutusu görüntülenirse, Access hangi alan veya alanların belirli bir nesnenin her satırı benzersiz olarak tanımlamak belirlemek değiştirilemez. Bu durumda, alan veya her satırı için benzersiz olan alanlarının birleşimini seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Siz emin değilseniz, SQL Server veritabanı yöneticisine danışın.

  Access verileri alır. Daha sonra içeri aktarma işlemini yineleyin planlıyorsanız, içeri aktarma adımlarını bir alma belirtim olarak kaydedebilir ve kolayca aynı alma adımlarını daha sonra yeniden çalıştırın. Bir görev oluşturmak Microsoft Office Outlook, bilgisayarınızda yüklü gerektirir.

 7. Dış Veri Al - ODBC veritabanı iletişim kutusunda İçeri aktarma adımlarını Kaydet altında Kapat'a tıklayın. Access içeri aktarma işlemi tamamlandıktan ve yeni bir tablo veya tabloları Gezinti Bölmesi'nde görüntüler.

İçeri aktarma işlemini yeniden kullanmak üzere bir görev olarak kaydetmek istiyorsanız, sonraki bölüme devam edin.

Sayfanın Başı

Kaydetme ve içeri aktarma ayarlarını kullanma

Not : Bir görev oluşturmak için Microsoft Office Outlook yüklü olmalıdır.

 1. Dış Veri Al - ODBC veritabanı içinde içeri aktarma adımlarını Kaydetiletişim kutusu altında içeri aktarma adımlarını onay kutusunu seçin. Bir takım ek denetimler görüntülenir.

 2. Farklı Kaydet kutusunda alma belirtimi için bir ad yazın.

 3. Açıklama kutusunabir açıklama yazın. Bu adım isteğe bağlıdır.

 4. Sabit aralıklarla (örneğin, haftalık veya aylık) işlemi yapmak için Outlook Görevi Oluştur onay kutusunu seçin. Bu, belirtimi çalıştırmanızı sağlayan Microsoft Outlook 2010 içinde bir görev oluşturur.

 5. İçeri Aktarmayı Kaydet'i tıklatın.

Outlook yüklü değilse, Access Kaydetme İçeri Aktar' ı tıklattığınızda bir hata iletisi görüntüler.

Not : Outlook 2010 düzgün yapılandırılmamışsa, Microsoft Outlook 2010 Başlangıç Sihirbazı başlatılır. Outlook'u Yapılandırma Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin.

İsteğe bağlı olarak, Outlook görevinin oluşturabilirsiniz. Yinelenen veya düzenli aralıklarla içeri aktarma işlemini çalıştırmak istiyorsanız, Outlook'ta görev oluşturmak yararlı olabilir. Bununla birlikte, bir görev oluşturmazsanız, Access hala belirtimi kaydeder.

Bir Outlook görev oluşturma

Outlook Görevi Oluştur onay kutusunu seçtiyseniz, Access Office Outlook 2010'u başlatır ve yeni bir görev görüntüler. Görev yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Not : Outlook yüklü değilse, Access bir hata iletisi görüntüler. Outlook düzgün yapılandırılmamışsa, Outlook Yapılandırma Sihirbazı'nı başlatır. Outlook'u Yapılandırma Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin.

 1. Gözden geçirin ve Başlangıç tarihi,Son tarih ve Anımsatıcıgibi görev ayarlarını değiştirin.

  İçeri aktarma görevin sağlamak için yinelenen olay, yinelenme öğesini tıklatın ve uygun bilgileri doldurun.

 2. Kaydet ve Kapat öğesini tıklatın.

Kaydedilmiş görevi çalıştırma

 1. Outlook Gezinti Bölmesi'nde, Görevler'i tıklatın ve ardından çalıştırmak istediğiniz görevi çift tıklatın.

 2. Görev sekmesinin Microsoft Access grubunda İçeri aktarmayı Çalıştır'ıtıklatın.

 3. Access penceresine geçiş yapma ve Gezinti Bölmesi'ni yenilemek için F5 tuşuna basın.

 4. İçeri aktarılan bir tablo veri sayfası görünümünde açmak için çift tıklatın.

 5. Tüm alanlar ve kayıtlar içeri aktarılan ve hiçbir hata olduğundan emin olun.

 6. Gezinti Bölmesi'nde içeri aktarılan tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tasarım görünümü ' nü tıklatın. Alan veri türleri ve diğer alan özelliklerini gözden geçirin.

Sayfanın Başı

SQL Server verilerine bağlanma

Tablolarda depolanan verileri beri tabloya bağlama veya bir SQL Server veritabanına erişim görünümünde (genellikle bir bağlantılı tablo olarak da bilinir) yeni bir tablo oluşturur, yapısını ve içeriğini kaynak nesne yansıtır. SQL Server veya veri sayfası görünümünde veya Form görünümünde veri Access'ten değiştirebilirsiniz. Verileri tek bir yerde yaptığınız değişiklikler diğerine yansıtılır. Sütun, değiştirme veya kaldırma gibi yapısal değişiklik yapmak istiyorsanız, Bununla birlikte, SQL Server veritabanından veya bu veritabanına bağlı Access projesi bunu gerekir. Ekleyemezsiniz, silme veya Access'te çalıştığınız sırada bir bağlantılı tablo alanları değiştirin.

Bağlanma hazırlığı

 1. Bağlamak istediğiniz verilerin bulunduğu SQL Server veritabanını bulun. Bağlantı bilgileri için veritabanı yöneticisine başvurun.

 2. Tabloları ve görünümleri bağlamak istediğiniz tanımlayın. Tek bir bağlama işleminde birden çok nesne bağlayabilirsiniz.

 3. Kaynak verileri gözden geçirin ve aşağıdaki konuları göz önünde bulundurun:

  • Bağlı tablo bağlandığınız nesnenin yalnızca ilk 255 alanı içerecek şekilde access bir tabloda 255'ten fazla alanları desteklemez.

  • Bir SQL Server nesnesinde salt okunur sütunlar Access'te salt okunur olmaya devam edecektir.

  • Ekleme, silme veya Access'te bağlantılı tablodaki sütunları değiştirmek mümkün olmayacaktır.

 4. Bağlantılı tablolar oluşturmak istediğiniz Access veritabanını belirleyin. Veritabanına veri eklemek için gerekli izinlere sahip olduğunuzdan emin olun. Varolan veritabanlarınızı hiçbirini verileri depolamak istemiyorsanız, Dosyasekmesini tıklatarak ve sonra Boş veritabanı' i tıklatarak Yeni sekmesinde, yeni, boş bir veritabanı oluşturun.

 5. Access veritabanındaki tabloları gözden geçirin. Bir SQL Server tablo veya görünüm ilişkilendirdiğinizde, Access kaynak nesne olarak aynı ada sahip bir bağlantılı tablo oluşturur. Bu adı zaten kullanımda ise, Access "1" yeni bir bağlantılı tablo adı sonuna ekler; Örneğin, Contacts1. (Contacts1 ayrıca zaten kullanılıyorsa, Access Contacts2 oluşturma vb..)

 6. Verilere bağlamak için hedef veritabanını açın.

 7. Dış veri sekmesindeki Al ve Bağla grubunda, ODBC veritabanı' nı tıklatın.

 8. Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla' yı tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 9. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz .dsn dosyasını tıklatın veya yeni bir veri kaynağı adını (DSN) oluşturmak için Yeni'yi tıklatın.

 10. Zaten kullanmak istediğiniz .dsn dosyası varsa, Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, dosyayı listesinde tıklatın.

  Yeni bir .dsn dosyası oluşturmak istiyorum

  Not : Bu yordamdaki adımları biraz sizin için bilgisayarınızda yüklü olan yazılımı bağlı olarak farklı olabilir.

  1. Yeni bir veri kaynağı adını (DSN) oluşturmak için Yeni'yi tıklatın.

   Yeni veri kaynağı Oluşturma Sihirbazı başlatılır.

  2. Sihirbazı'nda, SQL Server sürücüleri listesinde seçin ve İleri' yi tıklatın.

  3. Bu .dsn dosyası için bir ad yazın veya dosyayı farklı bir konuma kaydetmek için Gözat ' ı tıklatın.

   Not : Klasöre .dsn dosyasını kaydetmek için yazma izinlerine sahip olmanız gerekir.

  4. İleri' yi tıklatın, Özet bilgileri gözden geçirin ve ardından yeni veri kaynağı Oluşturma Sihirbazı'nı tamamlamak için Son'u tıklatın.

   Oluştur yeni veri kaynağı için SQL Server Sihirbazı başlatılır.

  5. Sihirbazda, veri kaynağı Açıklama kutusuna bir açıklama yazın. Bu adım isteğe bağlıdır.

  6. Bağlanmak istediğiniz hangi SQL Server, sunucusu kutusuna, altında yazın veya bağlanmak istediğiniz SQL Server bilgisayarın adını seçin ve ardından devam etmek için İleri ' yi tıklatın.

  7. Bu sihirbaz sayfasında, SQL Server veritabanı yöneticisine, Windows NT kimlik doğrulaması veya SQL Server kimlik doğrulaması kullanmayı gibi bilgileri alma gerekebilir. Devam etmek için İleri ' yi tıklatın.

  8. Sihirbazın sonraki sayfasında, SQL Server veritabanı yöneticisinden daha fazla bilgi almak gerekebilir. Belirli bir veritabanına bağlanmak istiyorsanız, varsayılan veritabanını Değiştir onay kutusunun seçili olduğundan emin olun, çalışmak istediğiniz SQL Server veritabanını seçin ve İleri' yi tıklatın.

  9. Son'utıklatın. Özet bilgileri gözden geçirin ve sonra Veri kaynağını sına'ıtıklatın.

  10. Test sonuçları gözden geçirin ve SQL Server ODBC veri kaynağını sınama iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

   Test başarılı olursa, sihirbazı yeniden tamamlamak için Tamam ' ı tıklatın veya ayarlarınızı değiştirme Sihirbazı'na dönmek için İptal ' i tıklatın.

 11. Tamam düğmesini tıklatın.

  Access Tabloları Bağla iletişim kutusunu görüntüler.

 12. Tablolaraltında her tabloyu veya bağlanmak istediğiniz görünümü tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  1. Benzersiz kayıt tanımlayıcı Seç iletişim kutusu görüntülenirse, Access hangi alan veya alanların kaynak verilerin her satırı benzersiz olarak tanımlamak belirlemek değiştirilemez. Bu durumda, alan veya her satırı için benzersiz olan alanlarının birleşimini seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Siz emin değilseniz, SQL Server veritabanı yöneticisine danışın.

Access bağlanma işlemi tamamlandıktan ve yeni bağlı tabloyu veya tabloları Gezinti Bölmesi'nde görüntüler.

Önemli : Bağlantılı Tablo veya kaynak nesne her açışınızda içinde görüntülenen son verileri bakın. Bununla birlikte, bir SQL Server nesne yapılan yapısal değişiklikler otomatik olarak bir bağlantılı tablo yansıtılmaz.

En son SQL Server nesne yapısını uygulayarak bağlantılı tablosunu güncelleştirme

 1. Tabloyu Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Bağlı Tablo Yöneticisi'ni tıklatın.

 2. Güncelleştirmek istediğiniz her bağlı tablonun yanındaki onay kutusunu seçin veya tüm bağlı tabloları seçmek için Tümünü Seç'i tıklatın.

 3. Tamam düğmesini tıklatın.

  Güncelleştirmenin başarılı olursa, Access belirten bir ileti görüntüler. Aksi takdirde, Access bir ileti görüntüler.

 4. Bağlı Tablo Yöneticisi'ni kapatmak için Kapat ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Access SQL Server veri türleri nasıl göreceğini

Access veri türleri arasındaki SQL Server veri türleri farklı olduğundan, Access kullanmak için her SQL Server tablosu'lerin her sütunu veya içe veya bağlantı görüntülemek için en uygun Access veri türünü belirlemeniz gerekir. Örneğin, bir SQL Server veri türü bit sütununun alınan veya Access'e veri türü Evet/Hayırbağlantılı. Başka bir örnek, bir SQL Server sütunun veri türünü nvarchar(255) (veya daha küçük) içeri aktarılan veya metinveri türü ile bağlantılı, ancak bir sütunun veri türünü nvarchar(256) (veya daha büyük) bir Access Not alanı alınır. Tamamlama alma veya bağlama işlemini sonra tabloyu Tasarım görünümünde açın ve onun alanlarına atanan erişim hangi veri türlerini onaylayın. İçeri aktarılan tablolardaki alanları veri türlerini değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, bağlantılı tablolar içinde yer alan veri türleri dışında SQL Server veritabanında veya bu veritabanına bağlı Access projesi değiştirerek değiştiremezsiniz.

Ana SQL Server veri türleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Access her tür nasıl yorumlar ikinci ve üçüncü sütunları gösterme.

SQL Server veri türü

Access veri türü

Access alanı boyutu

büyük iç

Metin

255

ikili ( alan boyutu )

İkili

SQL Server alan boyutuyla aynı

bit

Evet/Hayır

damga (alan boyutu nerede 255 küçük veya eşitalan boyutu),

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

damga (alan boyutu nerede 255'ten büyükalan boyutu),

Not

datetime

Tarih/Saat

ondalık ( Duyarlılık , Ölçek )

Sayı

Ondalık (Access Duyarlılık ve Ölçek özellikleri KAÇINCI SQL Server duyarlılık ve ölçek.)

Kayan

Sayı

Çift

resmi

OLE nesnesi

Int

Sayı

Uzun Tamsayı

para

Para Birimi

nchar (alan boyutu nerede 255 küçük veya eşitalan boyutu),

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

nchar (alan boyutu nerede 255'ten büyükalan boyutu),

Not

ntext

Not

sayısal ( Duyarlılık , Ölçek )

Sayı

Ondalık (Access Duyarlılık ve Ölçek özellikleri KAÇINCI SQL Server duyarlılık ve ölçek.)

nvarchar (alan boyutu nerede 255 küçük veya eşitalan boyutu),

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

nvarchar (alan boyutu nerede 255'ten büyükalan boyutu),

Not

nvarchar(max)

Not

Gerçek

Sayı

Tek

smalldatetime

Tarih/Saat

küçük tamsayı

Sayı

Tamsayı

Smallmoney

Para Birimi

sql_variant

Metin

255

text

Not

zaman damgası

İkili

8

tinyint

Sayı

Bayt

uniqueidentifier

Sayı

Çoğaltma Kimliği

Grup

İkili

SQL Server alan boyutuyla aynı

varbinary(max)

OLE nesnesi

varchar (alan boyutu nerede 255 küçük veya eşitalan boyutu),

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

varchar ( alan boyutu), alan boyutu 255'ten büyük olduğu

Not

VARCHAR(max)

Not

XML

Not

Sayfanın Başı

Bölümünüz veya çalışma grubu verileri depolamak için Microsoft SQL Server kullanıyorsa, SQL Server verileri Microsoft Office Access 2007bazılarını çalışmak için gereksinim senaryoları karşılaşabilirsiniz.

SQL Server ile tanıdık olmayan ve daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Microsoft SQL Server giriş sayfasını ziyaret edin. Bu makalede Ayrıca bkz bölümündeki bağlantıyı izleyin.

İki yöntemden biriyle Office Access 2007 içine SQL Server nesneler (tablolar ve görünümlerin) veri getirebilirsiniz — içeri aktarma veya bağlama. Veri içeri aktarıyorsanız, Access veritabanınıza verileri kopyalayın. Access'te verileri için sonraki değişiklikler SQL Server veritabanına yansıtılmaz. Benzer şekilde, SQL Server tablosu veya görünümünde yapılan değişiklikler Access tablosunda yansıtılmaz. SQL Server veri, SQL Server bilgisayarda, veriler kalır bağlantısı ve bu verilere bir bağlantı Access korur Karşıtlık göre. Access'te verileri yaptığınız sonraki değişikliklerin SQL Server verilerine yansıtılır ve SQL Server veritabanına yaptığınız tüm değişiklikler Access'teki bağlantılı tabloyu yansıtılır.

Bu makalede, alma ve SQL Server veri Access 2007bağlanma adımları açıklanmaktadır.

SQL Server veri aktarma

SQL Server veri alma Access veritabanında verilerin bir kopyasını oluşturur. İçeri aktarma işlemi sırasında tabloların veya kopyalamak istediğiniz görünümleri belirtin.

İçeri aktarma işlemini Access'te bir tablo oluşturur ve sonra SQL Server veritabanından verileri Access tablosuna kopyalar. Tablolar ve Ayrıca bkz bölümünde bir veritabanının nasıl yapılandırıldığını hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

İçeri aktarma işlemini sonunda, içeri aktarma işleminin ayrıntılarını belirtim olarak kaydetmek, seçebilirsiniz. İçeri aktarma belirtimini girmeden gelecekteki içeri aktarma işlemini yineleyin yardımcı olur aracılığıyla her zaman İçeri Aktarma Sihirbazı-Adım.

SQL Server tablosu Access'e aktarmak için genel senaryolar

Genellikle, SQL Server veri şu nedenlerle Access veritabanına aktarma:

 • SQL Server veritabanınıza veri artık ihtiyacınız çünkü Access veritabanına kalıcı olarak SQL Server veri taşımak istediğiniz. Access veri aktarma ve SQL Server veritabanından silin.

 • Bölümünüz veya çalışma grubu erişim kullanıyor, ancak bazen Access veritabanlarınızın birinin içine birleştirilmesi gereken bazı ek veriler için bir SQL Server veritabanına yönlendiriliyorsunuz.

Aşağıdaki adımlarda, SQL Server verileri Access veritabanına nasıl açıklanmaktadır.

İçeri aktarma işlemine hazırlanma

 1. Kopyalamak istediğiniz verileri içeren SQL Server veritabanını bulun. Bağlantı bilgileri için veritabanı yöneticisine başvurun.

 2. Tabloları veya Access veritabanına kopyalamak istediğiniz görünümleri tanımlayın. Birden çok nesne tek alma işleminde içeri aktarabilirsiniz.

 3. Kaynak verileri gözden geçirin ve aşağıdaki konuları göz önünde bulundurun:

  • Access yalnızca ilk 255 sütunu alır şekilde access bir tabloda 255'ten fazla alanları desteklemez.

  • Access veritabanı boyutu üst sınırı sistem nesneler için gerekli alanı eksi 2 gigabayt olur. SQL Server veritabanına çok büyük tablolar içeriyorsa, tüm tek .accdb dosya aktarmayı mümkün olmayabilir. Bu durumda, bunun yerine Access veritabanınıza veri bağlama dikkate isteyebilirsiniz.

  • Access otomatik olarak içeri aktarma işleminin sonundaki ilgili tablolar arasında ilişkiyi oluşturmaz. İlişkiler sekmesindeki seçenekleri kullanarak çeşitli yeni ve var olan tablolar arasındaki ilişkileri el ile oluşturmanız gerekir. İlişkiler sekmesini görüntülenecek:
   Veritabanı Araçları sekmesinde, Göster/Gizle grubunda İlişkiler' i tıklatın. düğme görüntüsü

 4. SQL Server veri içeri aktarmak istediğiniz Access veritabanını belirleyin.

  Access veritabanına veri eklemek için gerekli izinlere sahip olduğunuzdan emin olun. Varolan veritabanlarınızı hiçbirini verileri depolamak istemiyorsanız, düğme resmi Microsoft Office düğmesinitıklattıktan sonra tıklatarak Yeniboş bir veritabanı oluşturun.

 5. Access veritabanında varsa, tabloları gözden geçirin.

  İçeri aktarma işlemini SQL Server nesne olarak aynı ada sahip bir tablo oluşturur. Bu adı zaten kullanımda ise, Access "1" yeni bir tablo adı ekler; Örneğin, Contacts1. (Contacts1 ayrıca zaten kullanılıyorsa, Access Contacts2 oluşturma vb..)

  Not : Access, veritabanındaki bir tabloya hiç içeri aktarma işlemi kapsamında üzerine yazılır. ve SQL Server verileri varolan bir tabloya ekleyemezsiniz.

Verileri içeri aktarma

 1. Hedef veritabanını açın.

  Dış veri sekmesindeki Al grubunda diğer' i tıklatın.

 2. ODBC veritabanı düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 3. Kaynak verileri geçerli veritabanında yeni bir tabloya Al' ı tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Zaten kullanmak istediğiniz .dsn dosyası varsa, Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, dosyayı listesinde tıklatın.

  Yeni bir .dsn dosyası oluşturmak istiyorum

  Not : Bu yordamdaki adımları biraz sizin için bilgisayarınızda yüklü olan yazılımı bağlı olarak farklı olabilir.

  1. Yeni bir veri kaynağı adını (DSN) oluşturmak için Yeni'yi tıklatın.
   Yeni veri kaynağı Oluşturma Sihirbazı başlatılır.

  2. Sihirbazı'nda, SQL Server sürücüleri listesinde seçin ve İleri' yi tıklatın.

  3. Bu .dsn dosyası için bir ad yazın veya dosyayı farklı bir konuma kaydetmek için Gözat ' ı tıklatın.

   Not : Klasöre .dsn dosyasını kaydetmek için yazma izinlerine sahip olmanız gerekir.

  4. İleri' yi tıklatın, Özet bilgileri gözden geçirin ve ardından Sihirbazı tamamlamak için Son'u tıklatın.
   Oluştur yeni veri kaynağı için SQL Server Sihirbazı başlatılır.

  5. Sihirbazda, veri kaynağı Açıklama kutusuna bir açıklama yazın. Bu adım isteğe bağlıdır.

  6. Bağlanmak istediğiniz hangi SQL Server, sunucusu kutusuna, altında yazın veya bağlanmak istediğiniz SQL Server adını seçin ve ardından devam etmek için İleri ' yi tıklatın.

  7. Bu sihirbaz sayfasında, Microsoft Windows NT kimlik doğrulaması veya SQL Server kimlik doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını belirleme gibi SQL Server veritabanı yöneticisine, bilgi alma gerekebilir. Devam etmek için İleri ' yi tıklatın.

  8. Sihirbazın sonraki sayfasında, devam etmeden önce SQL Server veritabanı yöneticisinden daha fazla bilgi almak gerekebilir. Belirli bir veritabanına bağlanmak istiyorsanız, varsayılan veritabanını Değiştir onay kutusunun seçili olduğundan emin olun. Ardından, çalışmak istediğiniz veritabanını seçin ve İleri' yi tıklatın.

  9. Son'utıklatın. Özet bilgileri gözden geçirin ve sonra Veri kaynağını sına'ıtıklatın.

  10. Test sonuçları gözden geçirin ve SQL Server ODBC veri kaynağını sınama iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

   Test başarılı olursa, sihirbazı yeniden tamamlamak için Tamam ' ı tıklatın ya da ayarlarınızda değişiklik Sihirbazı'na dönmek için İptal ' i tıklatın.

 5. Veri kaynağını seç iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

  Access Nesneleri Al iletişim kutusunu görüntüler.

 6. Tablolaraltında her tabloyu veya içeri aktarmak istediğiniz görünümü tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 7. Benzersiz kayıt tanımlayıcı Seç iletişim kutusu görüntülenirse, Access hangi alan veya alanların belirli bir nesnenin her satırı benzersiz olarak tanımlamak belirlemek değiştirilemez. Bu durumda, alan veya her satırı için benzersiz olan alanlarının birleşimini seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Siz emin değilseniz, SQL Server veritabanı yöneticisine danışın.

Access verileri alır. Daha sonra içeri aktarma işlemini yineleyin planlıyorsanız, içeri aktarma adımlarını bir alma belirtim olarak kaydedebilir ve kolayca aynı alma adımlarını daha sonra yeniden çalıştırın. Bu görevi tamamlamak için bu makalenin sonraki bölümüne gidin. Alma belirtimi ayrıntılarını kaydetmek istemiyorsanız, Dış Veri Al - ODBC veritabanı iletişim kutusunda İçeri aktarma adımlarını Kaydet altında Kapat'a tıklayın. Access içeri aktarma işlemi tamamlandıktan ve yeni bir tablo veya tabloları Gezinti Bölmesi'nde görüntüler.

İçeri aktarma adımlarını belirtim olarak kaydetme

 1. Dış Veri Al - ODBC veritabanı iletişim kutusunda İçeri aktarma adımlarını Kaydet ' ın altında içeri aktarma adımlarını onay kutusunu seçin.

  Bir takım ek denetimler görüntülenir.

 2. Farklı Kaydet kutusunda alma belirtimi için bir ad yazın.

 3. Açıklama kutusuna bir açıklama yazın. Bu adım isteğe bağlıdır.

 4. Sabit aralıklarla (örneğin, haftalık veya aylık) işlemi yapmak istiyorsanız, Outlook Görevi Oluştur onay kutusunu seçin. Bu, belirtimi çalıştırmanızı sağlayan Microsoft Office Outlook 2007 içinde bir görev oluşturur.

 5. İçeri Aktarmayı Kaydet'i tıklatın.

Outlook görevini yapılandırma

Önceki yordamda Outlook Görevi Oluştur onay kutusunu seçtiyseniz, Access Office Outlook 2007 başlatır ve yeni bir görev görüntüler. Görev yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Not : Outlook yüklü değilse, Access bir hata iletisi görüntüler. Outlook düzgün yapılandırılmamışsa, Outlook Yapılandırma Sihirbazı'nı başlatır. Outlook'u Yapılandırma Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin.

 1. Outlook görev penceresinde gözden geçirin ve Son tarih ve Anımsatıcıgibi görev ayarlarını değiştirin.

  Görevin yinelenmesi için Yinelenme'yi tıklatın ve uygun bilgileri doldurun.

  Bu şekil, bazı tipik ayarlarının bulunduğu Görev Zamanlayıcı gösterir.

  outlook görev zamanlayıcısı

  Outlook görevleri planlama hakkında daha fazla bilgi için Zamanlama alma veya verme işleminibaşlıklı makaleye bakın.

 2. Görev sekmesinde, Outlook'ta görev ayarlarını ile işiniz bittiğinde Eylemler grubunda, Kaydet ve Kapat'ıtıklatın.

Kaydedilmiş görevi çalıştırma

 1. Outlook Gezinti Bölmesi'nde, Görevler'i tıklatın ve ardından çalıştırmak istediğiniz görevi çift tıklatın.

 2. Görev sekmesinin Microsoft Office Access grubunda İçeri aktarmayı Çalıştır düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 3. Access penceresine geçiş yapma ve Gezinti Bölmesi'ni yenilemek için F5 tuşuna basın.

 4. İçeri aktarılan bir tablo veri sayfası görünümünde açmak için çift tıklatın.

 5. Tüm alanlar ve kayıtlar içeri aktarılan ve hiçbir hata olduğundan emin olun.

 6. Gezinti Bölmesi'nde içeri aktarılan tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tasarım görünümü ' nü tıklatın. Alan veri türleri ve diğer alan özelliklerini gözden geçirin.

Sayfanın Başı

SQL Server verilerine bağlanma

Bu bilgileri, böylece görüntüleyebilir ve en son verileri SQL Server veritabanı hem de Access veritabanınızı oluşturmak ve verileri Access'te bir kopyasını sürdürmek olmadan düzenleme almadan verilere bağlanmak sağlar bağlama. SQL Server verileri Access veritabanınıza kopyalamak istediğiniz yoktur, ancak bunun yerine sorgularını çalıştırma ve bu verilere dayanan raporlar oluşturmak istediğiniz, bağlantı içeri aktarmak yerine,.

Tabloya bağlantı veya bir SQL Server veritabanına erişim görünümünde (genellikle bir bağlantılı tablo olarak da adlandırılır) yeni bir tablo oluşturur, yapısını ve içeriğini kaynak nesne yansıtır. SQL Server veya veri sayfası görünümünde veya Access Form görünümünde veri değişiklik. Verileri tek bir yerde yaptığınız değişiklikler diğerine yansıtılır. Bununla birlikte, yapısal değişiklikler yapmak istiyorsanız, kaldırma veya bir sütun değiştirme gibi bunu gelen SQL Server veritabanı içinde yapmalısınız veya içinden bir Access projesi, o veritabanına bağlıdır. Ekleme, silme veya Access'te çalışırken bağlantılı bir tabloda alanları değiştirin yapamazsınız.

SQL Server veritabanını büyük miktarda veri içeriyorsa, çünkü Access veritabanı boyutu üst sınırı 2 gigabayt (eksi sistem nesneler için gereken alan) içeri aktarma üzerinden bağlama belirlemeniz gerekir. Verilere bağlanma kadar boyutu Access veritabanınıza eklemez dilleriyle pek çok büyük tablolar ve görünümlerin içeri aktarma, o sınırını aşmasına neden olabilir.

SQL Server verilerine bağlanmak için genel senaryolar

Genellikle, bir SQL Server tablosu bağlantısı veya Access veritabanından şu nedenlerle görüntüleyin:

 • Bölümünüz veya çalışma grubu Access raporlama ve sorgulama ve SQL Server veri depolama için kullanır. Tek tek ekiplerin SQL Server tabloları ve görünümleri merkezi depolama oluşturabilirsiniz, ancak Masaüstü programlarını toplama ve raporlama için bu veri genellikle sunulmalıdır. Kullanıcıları ekleme ve verileri güncelleştirmek için ve her zaman görüntülemek ve en son verilerle çalışmak SQL Server veritabanı ve Access veritabanı izin verdiğinden bağlama uygun seçenektir.

 • Başlatan son SQL Server'ı kullanarak bir Access kullanıcı olur. SQL Server için çeşitli veritabanlarınızın geçilir ve bağlantılı tablolar bu veritabanları tablolarda çoğu. Şu andan itibaren Access tablolar oluşturmak yerine, size SQL Server tabloları ve görünümleri oluşturma ve bunlara Access veritabanlarınızın bağlayın.

 • SQL Server verilerinizi depolamaya devam etmek istediğiniz, ancak, Access sorguları çalıştırın ve Access'te tasarladığınız raporlarını yazdırma için en son verilerle çalışmak istediğiniz.

Bir SQL Server tablosuna bağlanma hazırlığı

 1. Bağlamak istediğiniz verilerin bulunduğu SQL Server veritabanını bulun. Bağlantı bilgileri için veritabanı yöneticisine başvurun.

 2. Tabloları ve görünümleri bağlamak istediğiniz tanımlayın. Tek bir bağlama işleminde birden çok nesne bağlayabilirsiniz.

 3. Kaynak verileri gözden geçirin ve aşağıdaki konuları göz önünde bulundurun:

  • Bağlı tablo bağlandığınız nesnenin yalnızca ilk 255 alanı içerecek şekilde access bir tabloda 255'ten fazla alanları desteklemez.

  • Bir SQL Server nesnesinde salt okunur sütunlar Access'te salt okunur olmaya devam edecektir.

  • Ekleme, silme veya Access'te bağlantılı tablodaki sütunları değiştirmek mümkün olmayacaktır.

 4. Bağlantılı tablolar oluşturmak istediğiniz Access veritabanını belirleyin. Veritabanına veri eklemek için gerekli izinlere sahip olduğunuzdan emin olun. Varolan veritabanlarınızı hiçbirini verileri depolamak istemiyorsanız, aşağıdaki komutu kullanarak yeni, boş bir veritabanı oluşturma:

  Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın ve ardından Yeni'yitıklatın.

 5. Access veritabanındaki tabloları gözden geçirin. Bir SQL Server tablo veya görünüm ilişkilendirdiğinizde, Access kaynak nesne olarak aynı ada sahip bir bağlantılı tablo oluşturur. Bu adı zaten kullanımda ise, Access "1" yeni bir bağlantılı tablo adı sonuna ekler; Örneğin, Contacts1. (Contacts1 ayrıca zaten kullanılıyorsa, Access Contacts2 oluşturma vb..)

Verilere bağlanma

 1. Hedef veritabanını açın.

 2. Dış veri sekmesindeki Al grubunda diğer' i tıklatın.

 3. ODBC veritabanı' nı tıklatın.

 4. Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla' yı tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 5. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz .dsn dosyasını tıklatın veya yeni bir veri kaynağı adını (DSN) oluşturmak için Yeni'yi tıklatın.

 6. Zaten kullanmak istediğiniz .dsn dosyası varsa, Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, dosyayı listesinde tıklatın.

  Yeni bir .dsn dosyası oluşturmak istiyorum

  Not : Bu yordamdaki adımları biraz sizin için bilgisayarınızda yüklü olan yazılımı bağlı olarak farklı olabilir.

  1. Yeni bir veri kaynağı adını (DSN) oluşturmak için Yeni'yi tıklatın.
   Yeni veri kaynağı Oluşturma Sihirbazı başlatılır.

  2. Sihirbazı'nda, SQL Server sürücüleri listesinde seçin ve İleri' yi tıklatın.

  3. Bu .dsn dosyası için bir ad yazın veya dosyayı farklı bir konuma kaydetmek için Gözat ' ı tıklatın.

   Not : Klasöre .dsn dosyasını kaydetmek için yazma izinlerine sahip olmanız gerekir.

  4. İleri' yi tıklatın, Özet bilgileri gözden geçirin ve ardından yeni veri kaynağı Oluşturma Sihirbazı'nı tamamlamak için Son'u tıklatın.
   Oluştur yeni veri kaynağı için SQL Server Sihirbazı başlatılır.

  5. Sihirbazda, veri kaynağı Açıklama kutusuna bir açıklama yazın. Bu adım isteğe bağlıdır.

  6. Bağlanmak istediğiniz hangi SQL Server, sunucusu kutusuna, altında yazın veya bağlanmak istediğiniz SQL Server bilgisayarın adını seçin ve ardından devam etmek için İleri ' yi tıklatın.

  7. Bu sihirbaz sayfasında, SQL Server veritabanı yöneticisine, Windows NT kimlik doğrulaması veya SQL Server kimlik doğrulaması kullanmayı gibi bilgileri alma gerekebilir. Devam etmek için İleri ' yi tıklatın.

  8. Sihirbazın sonraki sayfasında, SQL Server veritabanı yöneticisinden daha fazla bilgi almak gerekebilir. Belirli bir veritabanına bağlanmak istiyorsanız, varsayılan veritabanını Değiştir onay kutusunun seçili olduğundan emin olun, çalışmak istediğiniz SQL Server veritabanını seçin ve İleri' yi tıklatın.

  9. Son'utıklatın. Özet bilgileri gözden geçirin ve sonra Veri kaynağını sına'ıtıklatın.

  10. Test sonuçları gözden geçirin ve SQL Server ODBC veri kaynağını sınama iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

   Test başarılı olursa, sihirbazı yeniden tamamlamak için Tamam ' ı tıklatın ya da ayarlarınızda değişiklik Sihirbazı'na dönmek için İptal ' i tıklatın.

 7. Tamam' ı tıklatın.
  Access Tabloları Bağla iletişim kutusunu görüntüler.

 8. Tablolaraltında her tabloyu veya bağlanmak istediğiniz görünümü tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 9. Benzersiz kayıt tanımlayıcı Seç iletişim kutusu görüntülenirse, Access hangi alan veya alanların kaynak verilerin her satırı benzersiz olarak tanımlamak belirlemek değiştirilemez. Bu durumda, alan veya her satırı için benzersiz olan alanlarının birleşimini seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Siz emin değilseniz, SQL Server veritabanı yöneticisine danışın.

Access bağlanma işlemi tamamlandıktan ve yeni bağlı tabloyu veya tabloları Gezinti Bölmesi'nde görüntüler.

Önemli : Bağlantılı Tablo veya kaynak nesne her açışınızda içinde görüntülenen son verileri bakın. Bununla birlikte, bir SQL Server nesne yapılan yapısal değişiklikler otomatik olarak bir bağlantılı tablo yansıtılmaz.


Bağlantılı bir tabloda en son SQL Server nesne yapısını uygulayarak güncelleştirmek için:

 1. Tabloyu Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Bağlı Tablo Yöneticisi'ni tıklatın.

 2. Güncelleştirmek istediğiniz her bağlı tablonun yanındaki onay kutusunu seçin veya tüm bağlı tabloları seçmek için Tümünü Seç'i tıklatın.

 3. Tamam düğmesini tıklatın.

  Güncelleştirmenin başarılı olursa, Access belirten bir ileti görüntüler. Aksi takdirde, Access bir hata iletisi görüntüler.

 4. Bağlı Tablo Yöneticisi'ni kapatmak için Kapat ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Access SQL Server veri türleri nasıl yorumlar öğrenin

Access veri türleri arasındaki SQL Server veri türleri farklı olduğundan, Access kullanmak için her SQL Server tablosu'lerin her sütunu veya içe veya bağlantı görüntülemek için en uygun Access veri türünü belirlemeniz gerekir. Örneğin, bir SQL Server veri türü bit sütununun alınan veya Access'e veri türü Evet/Hayırbağlantılı. Başka bir örnek olarak, SQL Server veri sütununu yazın nvarchar(255) (veya daha küçük) içeri aktarılan veya metin, bir sütunun veri türünü nvarchar(256) (veya daha büyük) getirildi bir Access Not alanı veri türüyle Access'e bağlı. Tamamlama alma veya bağlama işlemini sonra siz tabloyu Tasarım görünümünde açın ve onun alanlarına atanan erişim hangi veri türlerini onaylayın. İçeri aktarılan tablolardaki alanları veri türlerini değiştirebilirsiniz; Bununla birlikte, bağlantılı tablolardaki alanları veri türlerini dışında SQL Server veritabanında veya bu veritabanına bağlı Access projesi değiştiremezsiniz.

Ana SQL Server veri türleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Access her tür nasıl yorumlar ikinci ve üçüncü sütunları gösterme.

SQL Server veri türü

Access veri türü

Access alanı boyutu

büyük iç

Metin

255

ikili ( alan boyutu )

İkili

SQL Server alan boyutuyla aynı

bit

Evet/Hayır

damga (alan boyutu nerede 255 küçük veya eşitalan boyutu),

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

damga (alan boyutu nerede 255'ten büyükalan boyutu),

Not

datetime

Tarih/Saat

ondalık ( Duyarlılık , Ölçek )

Sayı

Ondalık (Access Duyarlılık ve Ölçek özellikleri KAÇINCI SQL Server duyarlılık ve ölçek.)

Kayan

Sayı

Çift

resmi

OLE nesnesi

Int

Sayı

Uzun Tamsayı

para

Para Birimi

nchar alan boyutunu 255 küçük veya eşit olduğu (alan boyutu),

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

nchar alan boyutunu 255'ten büyük olduğu (alan boyutu),

Not

ntext

Not

sayısal ( Duyarlılık , Ölçek )

Sayı

Ondalık (Access Duyarlılık ve Ölçek özellikleri KAÇINCI SQL Server duyarlılık ve ölçek.)

nvarchar alan boyutunu 255 küçük veya eşit olduğu (alan boyutu),

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

nvarchar alan boyutunu 255'ten büyük olduğu (alan boyutu),

Not

nvarchar (MAK)

Not

Gerçek

Sayı

Tek

smalldatetime

Tarih/Saat

küçük tamsayı

Sayı

Tamsayı

Smallmoney

Para Birimi

sql_variant

Metin

255

text

Not

zaman damgası

İkili

8

tinyint

Sayı

Bayt

uniqueidentifier

Sayı

Çoğaltma Kimliği

Grup

İkili

SQL Server alan boyutuyla aynı

Grup (MAK)

OLE nesnesi

varchar alan boyutunu 255 küçük veya eşit olduğu (alan boyutu),

Metin

SQL Server alan boyutuyla aynı

varchar alan boyutunu (), alan boyutu 255'ten büyük olduğu

Not

varchar (MAK)

Not

XML

Not

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×