Büyük harfe çevirme, yazım denetimi ve simgeler için Otomatik Düzeltme’yi seçme

Büyük harfe çevirme, yazım denetimi ve simgeler için Otomatik Düzeltme’yi seçme

Simge ve diğer metin parçalarını otomatik olarak eklemenin yanı sıra yazım hatalarını, büyük/küçük harf hatalarını ve yanlış hecelenmiş sözcükleri düzeltmek için Otomatik Düzelt özelliğini kullanabilirsiniz. Otomatik Düzelt özelliği varsayılan olarak genel yanlış yazım ve simgelerin standart bir listesini kullanır, ancak bu listedeki girişleri değiştirebilirsiniz.

Not : Köprülerdeki metinler otomatik olarak düzeltilmez.

Bu makalede açıklanan tüm görevler Otomatik Düzelt sekmesinden gerçekleştirilir.

otomatik düzelt iletişim kutusu

İlk olarak, Office programınız için verilen yönergeleri izleyerek Otomatik Düzelt sekmesini açın ve sonra aşağıdan istediğiniz göreve tıklayın.

Office programınızın Otomatik Düzelt sekmesini bulma

Outlook hariç tüm programlar:

 • Dosya > Seçenekler > Yazım Denetleme > Otomatik Düzeltme Seçenekleri’ne tıklayın.

  Otomatik Düzelt iletişim kutusuna erişme

Outlook:

 • Dosya > Seçenekler > Posta > Düzenleyici Seçenekleri > Yazım Denetleme > Otomatik Düzeltme Seçenekleri’ne tıklayın.

  Otomatik Düzelt iletişim kutusuna erişme

Word, Excel, Access ve PowerPoint:

 • Microsoft Office Düğmesi düğme resmi > [Program] Seçenekleri > Yazım Denetleme > Otomatik Düzeltme Seçenekleri’ne tıklayın.

  Otomatik Düzelt iletişim kutusuna erişme

Outlook:

 • Bir posta öğesi açın ve sonra Microsoft Office Düğmesi düğme resmi > Düzenleyici Seçenekleri > Yazım Denetleme > Otomatik Düzeltme Seçenekleri’ne tıklayın.

  Otomatik Düzelt iletişim kutusuna erişme

OneNote, Project, Publisher ve Visio:

 • Araçlar menüsünde, Otomatik Düzeltme Seçenekleri’ne tıklayın.

  Otomatik Düzelt iletişim kutusuna erişme

Otomatik Düzelt sekmesinden büyük harfe çevirmeyi otomatik olarak düzeltmeyle ilgili çeşitli seçenekleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Otomatik Düzelt sekmesinde, aşağıdaki onay kutularından herhangi birini seçin ya da seçimini kaldırın:

 • İLk İKi BÜyük HArfi düzelt

 • Tümcenin ilk harfini büyük yap

 • Tablo hücrelerinin ilk harfini büyük yap

 • Gün adlarını büyük harfe çevir

 • cAPS LOCK tuşunun yanlış kullanımını düzelt

Büyük harfe çevirme kurallarının çok azı için özel durumlar belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz özel durumlar, Otomatik Düzelt özelliğini destekleyen Office programlarının tümüne uygulanır, bu da, bir programda bu listeye yaptığınız herhangi bir değişikliğin diğer programları da etkileyeceği anlamına gelir.

Otomatik Düzelt sekmesinde, Özel Durumlar'a tıklayın ve sonra da aşağıdakilerden birini yapın:

 • İLk İKi BÜyük HArfi düzelt onay kutusunu seçtiyseniz ve Otomatik Düzelt'in, karışık küçük ve büyük harfler içeren (“NO’lar” gibi) belirli bir sözcüğü düzeltmesini engellemek istiyorsanız, İLk HArfleri sekmesine tıklayın.

  Bir sözcüğü özel durum listesine eklemek için, sözcüğü kutuya yazın ve sonra da Ekle'ye tıklayın. Bir sözcüğü silmek için sözcüğü seçip Sil’e tıklayın.

 • Tümcenin ilk harfini büyük yap onay kutusunu seçtiyseniz ve Otomatik Düzelt'in, belirli kısaltmalarla yazılan sözcükleri büyük harfe çevirmesini engellemek istiyorsanız, İlk Harf sekmesine tıklayın.

  Bir sözcüğü özel durum listesine eklemek için, sözcüğü kutuya yazın ve sonra da Ekle'ye tıklayın. Bir sözcüğü silmek için sözcüğü seçip Sil’e tıklayın.

Not : Bazı Office programlarında sözcükleri otomatik olarak listeye ekle onay kutusunu da seçebilir ya da seçimini kaldırabilirsiniz. Bu seçenek, bir dosya ya da öğeyi düzenlerken devreye girecektir. Otomatik Düzelt istenmeyen bir düzeltme yaptığında, işlemi, CTRL+Z'ye basarak geri alabilirsiniz. Sözcükleri otomatik olarak listeye ekle onay kutusu seçili ise, geri aldığınız istenmeyen düzeltmeler, özel durumlar listesine eklenecektir.

Aşağıdakileri yapmak için Otomatik Düzelt özelliğini kullanabilirsiniz:

 • Yazım hatalarını ve yanlış hecelenmiş sözcükleri otomatik olarak algılayıp düzeltme: Örneğin, bir boşlukla birlikte çya yazarsanız Otomatik Düzelt özelliği bu yazdığınızı çay ile değiştirir. Ayrıca, bir boşlukla birlikte İşte birt akvim yazarsanız, Otomatik Düzelt özelliği bu yazdığınızı İşte bir takvim ile değiştirecektir.

 • Hızlı simge ekleme: Örneğin, © eklemek için (c) yazın. Yerleşik Otomatik Düzelt girişleri listesinde istediğiniz simgeler yoksa bu girişleri ekleyebilirsiniz.

 • Metnin uzun parçalarını hemen ekleme: Örneğin, şirket sosyal tesisleri gibi bir tümceciği art arda girmeniz gerekirse programı, şst yazdığınızda bu tümceciği otomatik olarak girmesi için programı ayarlayabilirsiniz.

Otomatik Düzelt özelliğinin bu tüm kullanımları iki paralel sözcük listesince desteklenir. İlk sözcük yazdığınız sözcük, ikinci sözcük veya tümcecik de sözcüğü değiştirmek için programın otomatik olarak girdiği öğedir.

Otomatik Düzelt listesi

Otomatik Düzelt listesi, Otomatik Düzelt özelliğini destekleyen tüm Office programlarına uygulanır; başka bir deyişle bir Office programında sözcüğü ekler veya silerseniz diğer Office programları da bundan etkilenecektir.

Otomatik Düzelt listesine metin girdisi ekleme, girdiyi değiştirme veya silme

 1. Otomatik Düzelt sekmesinde Metni yazarken değiştir onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

 2. Değiştirilen kutusuna genellikle yanlış yazdığınız sözcüğü veya tümceciği yazın; örneğin uluslaraarsı yazabilirsiniz.

 3. Yerine kutusuna sözcüğün doğru yazımını yazın; örneğin uluslararası yazın.

 4. Ekle'yi tıklatın.

Bir girişin değiştirildiği metni değiştirmek için listeden metni seçip İle kutusuna yeni bir giriş yazın.

Bir girişi silmek için listeden seçip Sil’e tıklayın.

Simge için bir Otomatik Düzelt girdisi ekleme

Yerleşik Otomatik Düzelt girdileri listesi istediğiniz simgeleri içermiyorsa, yeni girdi ekleyebilirsiniz.

 1. Ekle sekmesinde, Simgeler grubunda, Simge'ye ve sonra Diğer Simgeler'e tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 2. Simgeler sekmesine veya Özel Karakterler sekmesine tıklayın.

 3. Otomatik Düzeltme girdisi olarak ayarlamak istediğiniz simgeyi veya özel karakteri seçin.

 4. Otomatik Düzelt'e tıklayın.

  Simge veya karakter Yerine kutusunda gösterilir.

 5. Değiştir kutusunda, Word'ün otomatik olarak seçtiğiniz simgeye veya karaktere (örneğin, \alpha) dönüştürmesini istediğiniz metin dizisini yazın.

 6. Ekle'yi tıklatın.

 7. Tamam'ı tıklatın.

 8. Simge iletişim kutusunu kapatın.

Ana sözlükte yer almayan ancak ana sözlükteki bir sözcüğe çok benzeyen bir sözcüğü sıklıkla kullanıyorsanız, Otomatik Düzelt sözcüğün yazımını sürekli değiştirerek size sıkıntı yaratabilir. Sözcüğü, Otomatik Düzelt'in değiştirmediği bir grup sözcükten oluşan özel durumlar listesine ekleyerek bu sorunu çözebilirsiniz.

 1. Otomatik Düzelt sekmesinde Özel Durumlar'ı ve Diğer Düzeltmeler’e tıklayın.

 2. Otomatik Düzelt'in yoksaymasını istediğiniz sözcüğü Düzeltme kutusuna yazın.

 3. Ekle'yi ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Notlar : 

 • Özel durumlar listesine sözcük eklediğinizde; bu sözcük yazım denetleyicisinin kullandığı varsayılan özel sözlüğe de eklenir.

 • Özel durumlar listesi, Otomatik Düzelt özelliğinin desteklendiği tüm Office programlarına uygulanır. Bu, bir programda özel durum olarak eklediğiniz sözcüklerin diğer tüm Office programlarında da özel durum olacağı anlamına gelir.

Belgeyi düzenlerken Otomatik Düzelt özelliği istemediğiniz bir düzelti yaparsa CTRL+Z tuş birleşimine basarak bunu geri alabilirsiniz. Otomatik Düzelt tarafından yapılan değişikliği geri aldığınızda sözcüğün otomatik olarak Özel Durumlar listesine eklenmesi için Office programını yapılandırabilirsiniz. Sözcüğü özel durumlar listesine ekledikten sonra, Otomatik Düzelt özelliği sözcüğü değiştirmeyecektir.

Not :  Özel durumlar listesi, Otomatik Düzelt özelliğinin desteklendiği tüm Office programlarına uygulanır. Bu, bir programda özel durum olarak eklediğiniz sözcüklerin diğer tüm Office programlarında da özel durum olacağı anlamına gelir.

 1. Otomatik Düzelt sekmesinde Özel Durumlar'ı ve Diğer Düzeltmeler’e tıklayın.

 2. Sözcükleri otomatik olarak listeye ekle’yi seçin.

 3. Tamam'a tıklayın.

Otomatik Düzeltme tarafından yapılan tüm otomatik değişiklikleri ve düzeltmeleri önlemek için Otomatik Düzelt sekmesini açın ve sonra:

 • Tüm otomatik büyük harfe çevirme değişikliklerini devre dışı bırakmak için sekmenin üst kısmındaki tüm onay kutularının işaretlerini kaldırın.

 • Tüm otomatik metin değişikliklerini devre dışı bırakmak için Metni yazarken değiştir kutusunun işaretini kaldırın.

Microsoft Office'i yüklediğinizde Otomatik Düzelt özelliği varsayılan olarak yanlış yazılan sözcüğü yazım denetimcisinin kullandığı ana sözlükteki sözcükle eşleştirip düzeltmeye çalışır. Ancak, bu seçeneğin etkin olduğundan emin olmak için aşağıdakileri gerçekleştirin.

 1. Otomatik Düzelt sekmesinde Yazım denetleyicisi önerilerini otomatik olarak kullan onay kutusu seçili değilse, bunu seçin.

 2. Değişiklik yaptıysanız, geçerlilik kazanması için Tamam'a tıklayın.

Ayrıca bkz.

Otomatik metin biçimlendirmeyi (Otomatik Biçim) yapılandırma veya devre dışı bırakma

Bir yazım denetimi sözlüğüne sözcük ekleme veya sözcükleri düzenleme

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×