Büyük bir kuruluşta Project Online planlarını yenileme

Ağustos 2016’da, 2016 yılı sonunda bazı Project Online planlarının süresi dolup yeni planlar kullanılabilir hale geldiği için, kullanımınıza sunulacak olan bazı değişikliklerin duyurusunu yapmıştık. Şu anda pek çoğunuzun, kullanımdan kaldırılmış Project Online planlarınızı yenileyip kullanıcılarınızı yeni kullanılabilir planlara geçirmesi gerekiyor olabilir.

Project Online lisans yenileme süreci, çoğu kuruluş için lisansların satın alınıp yeniden kullanıcılara atanması sırasında yol gösterici olabilir. Ancak, 3.000 adet veya daha fazla Project Online lisansını yenilemeniz gerekiyorsa, kullanıcı lisanslarının yeniden atanması işlemi bu makalede belirtilen adımlar izlenerek gerçekleştirilmelidir. Söz konusu adımlar şunlardır:

  1. 1. Adım: Geçerli lisansları ve kullanıcıları belirleme

  2. 2. Adım: Kullanıcılarınız için gereken yeni Project Online SKU'larını belirleme

  3. 3. Adım: İhtiyacınız olan Project Online sku'larını satın alma

  4. 4. Adım: Yeni lisansları kullanıcılarınıza atama

  5. 5. Adım: Kullanıcılarınızı yeni Sku'lara taşıdığınızı doğrulama

Bunları yapmak için Windows PowerShell gerekir

Bu makaledeki yordamlarda, Windows PowerShell'den Office 365'e bağlanmanızı gerektiren betikler çalıştırılmaktadır. Aşağıdakileri yüklemeniz gerekir:

Daha fazla bilgi için bkz. Office 365 PowerShell'e bağlanma.

Yüklemeyi tamamladıktan sonra, masaüstünüzde Windows PowerShell için Windows Azure Active Directory Modülü’nü açın ve komut istemine aşağıdakini yazın:

Connect-MsolService

Böylece Office 365'e bağlanmak için gereken kimlik bilgilerinizi girebilirsiniz.

1. Adım: Geçerli lisansları ve kullanıcıları belirleme

İlk adım olarak, hangi Project Online lisanslarına sahip olduğunuzu ve bunların hangi kullanıcılara atanmış olduğunu bilmeniz gerekir. Böylece bu kullanıcıların, yeni Project Online lisanslarından hangilerine ihtiyaç duyacaklarını belirleyebilirsiniz.

Microsoft Kod Galerisi’nden indirebileceğiniz Office 365 Lisanslarını Yönetme betiğini kullanmanızı öneririz. Bu betik, bir .CSV dosyasına yazdırılan, atanmış sku'ları ve etkin planları içeren kapsamlı bir rapor oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, bu makalenin sonraki bölümlerinde açıklandığı şekilde, kullanıcılarınızın atanmış sku'larını değiştirmek için de kullanılabilir.

Betiğin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinip çeşitli örnekler görmek için Get-Help komutunu çalıştırmayı unutmayın.

Betiği içeren Manage-MSOLLicense.ps1 dosyasını indirdikten sonra Windows PowerShell için Microsoft Azure Active Directory Modülü’nü açın, oturum açın ve betiği çalıştırmak için aşağıdaki komutu girin:

./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -Report -Logfile .\MyReport.log

Bu komut, çalıştırıldığında bildirimi onaylar, MyReport.log adlı bir günlük dosyası oluşturup geçerli konuma kaydeder ve bir Lisans Raporu CSV dosyası oluşturup varsayılan yere kaydeder.

Manage-MSOLLicense betiğinin çalıştırılmasından elde edilen çıktı.

Günlük dosyasını açarsanız, betiği çalıştırdığınızda modülde görüntülenen çıkışı görürsünüz.

Lisans Raporu CSV dosyasını Excel'de açarsanız, kullanıcılarınızın ve kendilerine atanan SKU'ların listesini görürsünüz:

Lisans Raporu

Örneğin, yukarıdaki grafikten listedeki her kullanıcıya atanmış hem bir Project Online Ekstra hem de bir Office 365 Kurumsal E5 sku’su olduğu anlaşılmaktadır. MOD385910, kuruluş kimliğidir.

Excel'de sütun filtrelerini kullanarak belirli lisansların atandığı kullanıcıları kolayca gruplandırabilirsiniz. Örneğin, Project Lite, Project Online ve Office 365 için Project Pro ile Project Online Sku'larını hangi kullanıcıların kullandığınızı öğrenebilirsiniz.

Project Online SKU dizeleri

Aşağıdaki tablolarda, betik sonuçlarında görebileceğiniz olası Project Online Sku dizeleri listelenmektedir. Aşağıdaki tablonun yardımıyla hangi Project Online sku'larının Sku dizelerine dayalı olduğunu belirleyebilirsiniz.

Kullanımdan kaldırılan Sku dizeleri

Sku adı

PROJECTONLINE_PLAN_1

Project Online Plan 1

PROJECTONLINE_PLAN_1_STUDENT

Project Online Plan 1 Öğrenci (eğitim kurumları için)

PROJECTONLINE_PLAN_1_FACULTY

Project Online Plan 1 Fakülte (eğitim kurumları için)

PROJECTONLINE_PLAN_2

Project Online Plan 2

PROJECTONLINE_PLAN_2_STUDENT

Project Online Plan 2 Öğrenci (eğitim kurumları için)

PROJECTONLINE_PLAN_2_FACULTY

Project Online Plan 2 Fakülte (eğitim kurumları için)

PROJECTCLIENT

Office 365 için Project

PROJECTCLIENT_FACULTY

Office 365 için Project Pro (eğitim kurumları için)

PROJECTCLIENT_STUDENT

Office 365 için Project Pro (eğitim kurumları için)

PROJECT_ESSENTIALS

Project Lite

Ayrıca bu makalenin devamında, yeni Project Online sku dizelerini kullanıcılarınıza atamanız gerektiğinde, bunların ne anlama geldiğini bilmeniz gerekecektir.

Yeni Sku dizeleri

Sku adı

PROJECTPREMIUM

Project Online Ekstra

PROJECTPROFESSIONAL

Project Online Professional

PROJECTESSENTIALS

  Project Online Başlangıç

PROJECTPREMIUM_STUDENT

Project Online Ekstra Öğrenci (eğitim kurumları için)

PROJECTPROFESSIONAL_STUDENT

Project Online Professional Öğrenci (eğitim kurumları için)

PROJECTESSENTIALS_STUDENT

Project Online Başlangıç Öğrenci (eğitim kurumları için)

PROJECTPREMIUM_FACULTY

Project Online Ekstra Fakülte (eğitim kurumları için)

PROJECTPROFESSIONAL_FACULTY

Project Online Professional Fakülte (eğitim kurumları için)

PROJECTESSENTIALS_FACULTY

Project Online Başlangıç Fakülte (eğitim kurumları için)

PROJECTCLIENT_STUDENT

Project Online Masaüstü İstemcisi Öğrenci (eğitim kurumları için)

2. Adım: Kullanıcılarınız için gereken yeni Project Online SKU'larını belirleme

Artık hangi kullanıcıya hangi Sku'ların atandığını bildiğinize göre, bunları hangi yeni Project Online planına yenileyeceğinizi belirlemelisiniz. İlk olarak, yeni Project Online planlarınızı ve bunların özelliklerini bilmeniz gerekir. Kullanıcılarınıza için en uygun Project Online Sku'larını seçme hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara bakın:

Kaynak

Açıklama

Project Online müşterileri için plan değişiklikleri hakkında önemli bilgiler

Bu makaleyi kullanarak, kullanımdan kaldırılmış ve yeni Project Online planlarının yanı sıra önceki planınızla aynı işlevselliği istiyorsanız hangi plana geçmeniz gerektiğiyle ilgili genel bilgi edinin.

Project Online Hizmet Açıklamaları

Bu makaleyi kullanarak, yeni Project Online planlarının sunduğu özellik ve işlevlerle ilgili ayrıntılı bilgi edinin.

Project Online planları ve fiyatları

Bu siteyi kullanarak Project bulut tabanlı çözümlerinin fiyatlarına ve üst düzey karşılaştırmasına bakın.

Kullanıcılarınıza kullanımdan kaldırılan Project Online SKU'larına benzer işlevler sağlamak istiyorsanız, aşağıdaki tabloda genel öneriler sunulmaktadır. Ancak daha ayrıntılı bilgi için yukarıdaki kaynaklara bakın.

Daha önce kullandığınız hizmet

Benzer içeriğe sahip plan

Project Lite

Project Başlangıç

Office 365 için Project

Project Online Professional

Project Online

Project Online Ekstra

Office 365 için Project Pro ile Project Online

Project Online Ekstra veya Project Online Professional

3. Adım: İhtiyacınız olan Project Online Sku'larını satın alma

Artık neye ihtiyacınız olduğunu öğrendiğinize göre, her yeni Project Online Sku'su için ihtiyaç duyduğunuz sayıda lisans satın alabilirsiniz. Bu işlemi Office 365 Yönetim Merkezi’ndeki Faturalandırma sayfasından yapabilirsiniz. Lisansları satın alıp sonra kullanıcılara atamanız gerekir.

4. Adım: Yeni lisansları kullanıcılarınıza atama

İhtiyacınız olan Project Online Sku'larını satın aldıktan sonra bunları kullanıcılarınıza atamanız gerekir. Bunu yapmak için, daha önce çalıştırdığınız Manage-MSOLLicense betiğini kullanabilirsiniz ancak bazı ek parametreler gerekir.

$users=Get-MSOLUser
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU orgID:NewSKU -ExistingSKU orgID:ExistingSKU

orgID

NewSKU

ExistingSKU

Office 365 etki alanı adınız.

Kullanıcıya atamakta olduğunuz Sku.

Değiştirdiğiniz Sku.

Örnek 1

Basitçe örneklemek gerekirse, şirketinizin (Contoso) şu anda Project Lite Sku’su olan tüm kullanıcılarına yeni Project Online Başlangıç Sku'larını atamak istediğini varsayalım. Betik aşağıdaki şekilde çalıştırılır:

$users=Get-MSOLUser
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU CONTOSO:PROJECTESSENTIALS -ExistingSKU CONTOSO:PROJECT_ESSENTIALS

$users değişkenini kiracınızdaki Office 365 kullanıcılarınızla doldurduktan sonra betik, ilk olarak bildirimi onaylar, ardından günlük dosyasının konumunu ayarlar ve eski Project Lite Sku’suna (PROJECT_ESSENTIALS) sahip olan tüm kullanıcılar için yeni Sku’yu Project Online Başlangıç (PROJECTESSENTIALS) olarak ayarlar.

Örnek 2

Başka bir örnek olarak, Contoso’da İK departmanındaki tüm kullanıcılarınızı güncelleştirip eski Project Online Plan 2 lisanslarının yerine yeni Project Online Ekstra lisansları atamak istediğinizi varsayalım. Ancak, İK’da zaten Project Online Ekstra lisansları atanmış birkaç kullanıcı var ve bu kullanıcılar için herhangi bir değişiklik yapmak istemiyoruz. Aşağıdaki betiği çalıştırmanız gerekir:

C:\PS>$users=Get-MSOLUser | where {($_.Department -like “*HR”) -and ($_.Licenses.accountskuid -notlike “*PROJECTPREMIUM”)}
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU CONTOSO:PROJECTPREMIUM -ExistingSKU CONTOSO:PROJECTONLINE_PLAN_2

Bu komut, İK departmanında olup Project Online Ekstra Sku’su (PROJECTPREMIUM) bulunmayan tüm kullanıcılarınızı okur. Ardından betik, bildirimi onaylar, günlük dosyasının konumunu ayarlar ve eski Project Online Plan 2 sku’suna sahip olan tüm kullanıcılar için yeni Sku’yu Project Online Ekstra olarak ayarlar.

Not: Daha önce de belirtildiği gibi, Get-Help komutunu çalıştırarak ayrıntılı kullanım bilgilerine ve başka örneklere göz atabilirsiniz. Ayrıca, betiğin bu makale için gerekli olmayan diğer kullanımları hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

5. Adım: Kullanıcılarınızı yeni Sku'lara taşıdığınızı doğrulama

Project Online Sku'larını kullanıcılarınıza atamayı tamamladıktan sonra, kullanıcılarınıza atanmış hiçbir eski Project Online Sku’su kalmadığını doğrulamanız gerekir. Bunun için betiği tekrar çalıştırarak yeni bir lisans raporu oluşturmak yeterlidir:

./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -Report -Logfile .\MyReport.log

Betiği çalıştırdıktan sonra, yeni oluşturulan Lisans Raporunu Excel’de açarak içinde eski Project Online sku'larının geçip geçmediğini denetleyin.

Ayrıca, atanmamış eski Project Online sku'larınız varsa bunları Office 365 Yönetim Merkezi’ndeki Faturalandırma sayfasında iptal ettiğinizi doğrulayın. Kullanımdan kaldırılmış sku'ları aramak için dosyada, kullanımdan kaldırılmış Project Online sku dizelerini arayabilirsiniz.

Yeni Project Online sku'larınıza geçiş sırasında sorun yaşarsanız, yardım almak için Office 365 destek birimine başvurabilirsiniz.

İlgili Konular

Brian Smith’in Project Destek Blogu: Project Online sku değişiklikleri nasıl yapılır?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×