Bölüm ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office InfoPath form şablonundaki ilgili denetimlerden oluşan grupları düzenlemek için bir bölüm kullanabilirsiniz.

Bu makalede

Bölüm ne zaman kullanılır

Bölüm ekleme

Bölümü formdaki değerlere göre gizleme

Düzen ipuçları

Bölüm ne zaman kullanılır

Form şablonunuzda ilgili denetimlerden oluşan bir kümeyi düzenlemek istediğinizde bölüm kullanın. Örneğin, bir sigorta hasar talep form şablonunda, poliçe sahiplerinin bağlantı bilgilerini toplamaya yarayan bir takım metin kutularını bir araya toplamak için bir bölüm kullanabilirsiniz.

Metin kutuları içeren bölüm

Kullanıcıların formun başka yerine girdikleri değerleri temel alarak bölümleri göstermek veya gizlemek için koşullu biçimlendirme de kullanabilirsiniz. Örneğin bir gider raporu formunda, giderlerinin toplamı 1.000 doları aştığında kullanıcılara Yönetici onay bölümünü göstermek için koşullu biçimlendirme kullanabilirsiniz. Giderler bu tutarın altındaysa, bölüm formda gizli kalır.

Form şablonunuza bir bölüm eklediğinizde, aslında boş bir kapsayıcı eklemiş olursunuz. Bölümün yararlı olması için diğer denetimleri de onun içine eklemeniz gerekir. Bu denetimler metin kutularını, liste kutularını, hatta diğer bölümleri içerebilir.

İpucu : Varsayılan olarak, bölüm kenarlıkları formda görülmez. Bölümünüzün çevresinde, sigorta hasar talebinde gösterilene benzer bir anahat isterseniz, Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusunda bölüme bir kenarlık uygulayabilirsiniz.

İlgili denetimler

InfoPath, bölümlere benzeyen ancak farklı amaçlarla kullanılan başka denetimler de içerir. Form şablonunuzda bu denetimlerden hangilerinin en iyi çalışacağına karar vermek için aşağıdaki listeye bakın:

Yinelenen bölüm    Kullanıcıların forma birden çok defa ekleyebilecekleri bir bölüm oluşturmak için, yinelenen bölüm veya başka bir yinelenen denetim kullanın.

İsteğe bağlı bölüm    Form şablonunuza bölüm eklerseniz, kullanıcı formu ilk açtığında bu bölüm her zaman formda görünür. Öte yandan, isteğe bağlı bölümler varsayılan olarak gizlidir. Kullanıcılar formlarına isteğe bağlı bölüm ekleyip eklememeyi seçebilirler.

Seçim grubu    Yerine başka bölümün konabileceği bir bölüm eklemek için seçim grubu kullanın. Bir seçim grubu en az iki bölüm içerir. Varsayılan olarak bu bölümlerden biri formda görünür. Kullanıcı bunu başka bir bölümle değiştirmek isteyebilir.

Sayfanın Başı

Bölüm ekleme

Bölüm ekleme yordamı, yeni ve boş bir form şablonu tasarlamanıza veya form şablonunuz için bir veritabanını veya başka bir dış veri kaynağını temel almanıza bağlı olarak biraz değişir.

Aşağıdaki çizimde, tasarım modu bölümün nasıl göründüğü gösterilmektedir.

Tasarım modunda seçilen boş bölümü

Denetimler bağlı olabilir veya olmayabilir. Denetim bağlı olduğunda, veri kaynağındaki bir alan veya grupla bağlantılıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim bağlı olmadığında, bir alan veya grupla bağlantılı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçtiğinizde veya işaretçinizi denetim üzerine getirdiğinizde, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi gösterilir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grubu veya alanı belirtir. Simge, denetimin söz konusu grup veya alana doğru bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa, yeşil bir simge görüntülenir. Bağlamada herhangi bir yanlışlık varsa, yeşil yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonu için veri kaynağını alanlar ve Veri kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gruplardan oluşur. Bölümler form şablonunun veri kaynağındaki her zaman gruplara bağlıdır. Bir bölümdeki her denetim bölüm grubunun parçası olan bir alan için bağlıdır.

Aşağıdaki örnekte form şablonundaki Poliçe Sahibi Bilgisi bölümü, Veri Kaynağı görev bölmesindeki PoliçesahibiAdresi grubuna bağlıdır.

form şablonunda bölüm karşılık gelen veri kaynağındaki Grup arasındaki ilişki

Yeni, boş bir form şablonuna bölüm ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarladığınızda, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçili durumdadır. Bu, siz forma denetim ekledikçe InfoPath’in veri kaynağında otomatik olarak alanlar ve gruplar oluşturmasını sağlar. Bu alan ve gruplar, Veri Kaynağı dosya bölmesinde klasör ve dosya simgeleri olarak temsil edilirler.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Bölüm'ü tıklatın.

 4. Bölüme denetim eklemek için istediğiniz denetimleri Denetimler görev bölmesinden form şablonunuzdaki bölüme sürükleyin.

  Not : Veri kaynağında, denetime ait alan bölüme ait grubun bir parçası olmadığı sürece, zaten form şablonunda yer alan bir denetimi bölüme taşımamalısınız. Aksi takdirde, denetimin bağlantısı kopabilir.

 5. Denetime etiket eklemek için denetimin hemen üstüne metin girin.

Varolan veri kaynağına dayanan bir form şablonuna bölüm ekleme

Form şablonunuzdaki varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosya, veritabanı, Web hizmeti veya tasarımını temel alıyorsanız, InfoPath alanları ve grupları bu var olan veri kaynağından Veri kaynağı görev bölmesinde türetilen. Bu senaryoda, form şablonu Veri kaynağı görev bölmesinden bir yinelenen grup sürükleyerek veya ekleyerek bölüm denetimler görev bölmesini kullanarak aşağıdaki yordamda açıklandığı gibi bir bölüm ekleyebilirsiniz:

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle'nin altında, Bölüm'ü tıklatın.

 4. Bölüm Bağlama iletişim kutusunda, bölüm verilerini saklamak istediğiniz grubu seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 5. Bölüme denetimler ekleyin ve sonra onları veri kaynağındaki uygun alanlara bağlayın.

Sayfanın Başı

Bölümü formdaki değerlere göre gizleme

Koşullu biçimlendirme, yalnızca biçimlendirme değişikliklerini denetimlere uygulamak için değildir. Koşullu biçimlendirme kullanmanın en iyi yollarından biri, başka bir denetime girilen değeri temel alan bir denetimin gösterilmesi veya gizlenmesidir. Bunu yapmanın sıradan bir yolu, onay kutusu seçildiğinde bölümün gösterilmesi veya gizlenmesi için, formunuzu bölümün üzerinde bir onay kutusu ile tasarlamaktır. Bu teknik, doğru bilgiyi doğru zamanda göstermenizi kolaylaştırır.

Bu yordam, form şablonunuza önceden bölüm eklediğinizi varsayar.

 1. Form şablonunuzda, gizlemek istediğiniz bölümü tıklatın.

 2. Biçim menüsünde Koşullu Biçimlendirme'yi tıklatın.

 3. Koşullu Biçimlendirme iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

 4. Bu koşul doğruysa'nın altında, istediğiniz koşulu ayarlayın. Örneğin, 1. adımda belirli bir onay kutusu seçildiğinde, seçtiğiniz bölümü gizlemek için, birinci kutuda onay kutusunun bağlı olduğu alanı seçin ve ardından bölümün gizlenip gizlenmeyeceğini belirleyecek olan değeri belirtin.

  İpucu : Onay kutularında varsayılan olarak, DOĞRU, "seçildi" veya "işaretlendi" anlamına gelirken, YANLIŞ, aynı şey için "temizlendi" veya "işareti kaldırıldı" anlamına gelir.

 5. Bu biçimlendirmeyi uygula'nın altında, Bu denetimi gizle'yi tıklatın.

 6. Koşulu kaydedip form şablonuna dönmek için iki kez Tamam'ı tıklatın.

 7. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Form şablonundaki bir bölüme denetim eklemeden önce, bu denetimleri nasıl düzenlemek istediğinizi düşünün. Metin kutularını ve diğer denetimleri bölümde istediğiniz yere sürükleyerek, serbest bir biçimde ekleyebilirsiniz. Öte yandan, bölümün düzeni üzerinde daha fazla denetim sahibi olmak istiyorsanız, bölümün içine düzen tablosu ekleyebilir ve sonra da etiketleri ve denetimleri tek tek hücrelere ekleyerek düzgün hizalanmalarını sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, form tasarımcısı denetimleri bir yineleme bölümünün içinde düzenlemek için iki satırlı ve üç sütunlu bir düzen tablosu kullanmıştır.

Düzen tablosu metin kutuları içeren bölümle

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×