Asıl slaydı değiştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Asıl slaydı biçimlendirme ve sık kullanılan öğeleri konumlandırma tanımlar — başlık yer tutucuları, içerik yer tutucuları ve alt bilgiler gibi — üzerinde karşılık gelen Slayt düzenleri. İlişkili Slayt düzenleri asıl slaytta değişiklik yaptığınız değişiklikler yansıtılır. Slayt düzenleri konumunu ve metin ve nesnelerin slaytta görüntülendikleri biçimlendirme tanımlayın.

Asıl Slayt öğeleri

Açıklama balonu 1 Asıl Slayt

Açıklama Balonu 2 Slayt düzenleri

belirtme çizgisi 3  Başlık öğesi

Adım 4  Gövde öğesi

Açıklama Balonu 5 Alt bilgiler (tarih ve saat, altbilgi metni ve slayt numarasını dahil)

Slayt düzenleri asıl slaydı biçimlendirmesi, konumu ve ortak öğeleri devralabilir ya da tek tek Slayt düzenleri asıl slaydı tamamen farklı şekilde düzenleyebilirsiniz. Asıl slaydı avantajı, yalnızca birkaç slayt düzenleri, her düzeni değiştirmek yerine Çoğalt veya tek tek slayt için bir değişikliği yapmak sahip olabilir. Aşağıdaki resimde değişiklik başlık yer tutucusu turuncu dolgu rengi uygulama gibi asıl slayda, ilişkili Slayt düzenleri'te nasıl çoğaltılır gösterilmektedir:

Slayt düzenleri Asıl Slaydın biçimlendirmesini devralır

Açıklama balonu 1 Biçimlendirilmiş başlık öğesi ile asıl slayt

Açıklama Balonu 2 Asıl slayttan devralınan biçimlendirme ile slayt düzenleri

Asıl slayt ve buna karşılık gelen kendi Slayt düzenleri sunuya uygulanmış temayı parçası olan. Ardından sununuzdaki farklı slaytlara uygulanmış birden fazla temanız varsa, asıl slayt görünümünde her biri için bir asıl slayt görürsünüz.

İpucu:    Sununuzu oluşturmak için slaytlar ekleyerek başlamadan önce herhangi bir asıl slayt ve Slayt düzenleri değişiklikler yapmak iyi bir fikirdir. Tek slaytları yapı sonra asıl slayt ve kendi Slayt düzenleri değiştirirseniz, bazı öğeler slaytlarda slayt ana tasarım uyumlu olmayabilir.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Başlık öğesi değiştirme

Asıl slayttaki başlık öğesinin biçimini değiştirdiğinizde, değişiklikleri Dikey Başlık yer tutucusunu hem standart, yatay başlık yer tutucusunu ilgili slayt düzenlerinde çoğaltılır. Başlık öğesinin konumu ve boyutu değiştirirseniz, değişiklikler yalnızca benzer düzenler, ancak tüm düzenleri için çoğaltılır.

Normal görünümde bir başlık yer tutucusu eklediğiniz metin anahat slayt başlığı olur çünkü tek bir "resmi" Başlık yer tutucusu her slaytta izin verilir.

 1. Görünüm menüsünde, asılseçeneği üzerine gidin ve sonra Asıl slayt'ıtıklatın.

 2. Gezinti Bölmesi'nde, asıl slaydı tıklatın. Asıl Slayt Gezinti Bölmesi'nde ilk slaydı alır.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Boyutunu değiştirme

  Asıl slayttaki başlık öğesini seçin ve ardından boyutlandırma tutamacı başlık öğesi boyutunu değiştirmek için sürükleyin.

  Öğeyi başka bir konuma taşıma

  Başlık öğesinin kenarlığını tıklatın ve ardından istediğiniz yere sürükleyin.

  Metin biçimlendirmesini değiştirme

  Başlık öğesi metni seçin ve sonra Giriş sekmesinde, yazı tipialtında istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini değiştirin.

  Tüm slaytlarınıza öğeler için farklı bir yazı tipi türünü değiştirmek için tema yazı tipini değiştirin. Asıl slayt sekmesini tıklatın ve sonra altında yazı tipleriniTemalaraltında tıklatın ve sonra farklı tema yazı seçin.

 4. Değişiklikleri asıl slayt görünümünde, ileti çubuğu'nda, tamamladığınızda normal görünüme dönmek için Asıl öğeyi Kapat'a tıklayın.

  İpucu:    Asıl slayt ve buna karşılık gelen Slayt düzenleri değişiklikler sunuya uygulanmış temayı geçici olarak eklenir. Ancak, ardından farklı bir tema uygularsanız, ana Slayt değişiklikleri atılır. Gelecekte kullanım için değişiklikleri tutmak istiyorsanız, Temalar sekmesinde, Temalaraltında Temayı Kaydet'itıklatın.

Gövde öğesi değiştirme

Değişiklikleri ilgili Slayt düzenleri içerik yer tutucuları çoğaltılır ve asıl slaytta gövde öğesinin biçimini değiştirebilirsiniz. Asıl slaytta gövde öğesinin konumu ve boyutu değiştirirseniz, değişiklikleri benzer düzenler, ancak tüm düzenleri içerik yer tutucuları çoğaltılır.

 1. Görünüm menüsünde, asılseçeneği üzerine gidin ve sonra Asıl slayt'ıtıklatın.

 2. Gezinti Bölmesi'nde, asıl slaydı tıklatın. Asıl Slayt Gezinti Bölmesi'nde ilk slaydı alır.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Boyutunu değiştirme

  Asıl slaytta gövde öğesini seçin ve ardından boyutlandırma tutamacı gövde öğenin boyutunu değiştirmek için sürükleyin.

  Öğeyi başka bir konuma taşıma

  Gövde öğesinin kenarlığını tıklatın ve ardından istediğiniz yere sürükleyin.

  Metin biçimlendirmesini değiştirme

  Gövde öğesinde metni seçin ve sonra Giriş sekmesinde, yazı tipialtında istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini değiştirin.

  Tüm slaytlarınıza öğeler için farklı bir yazı tipi türünü değiştirmek için tema yazı tipini değiştirin. Asıl slayt sekmesini tıklatın ve sonra altında yazı tipleriniTemalaraltında tıklatın ve sonra farklı tema yazı seçin.

  Madde işaretli veya numaralandırılmış listelerde paragraf biçimlendirmesini değiştirme

  Gövde öğe, liste düzeyini metnini seçin ve sonra Giriş sekmesinde, Paragraf' ın altında istediğiniz paragraf seçeneklerini belirleyin.

  İpucu:    Madde işareti stillerini değiştirebilir veya madde işaretli bir listeyi numaralandırılmış listeye değiştirin.

 4. Değişiklikleri asıl slayt görünümünde, ileti çubuğu'nda, tamamladığınızda normal görünüme dönmek için Asıl öğeyi Kapat'a tıklayın.

  İpucu:    Asıl slayt ve buna karşılık gelen Slayt düzenleri değişiklikler sunuya uygulanmış temayı geçici olarak eklenir. Ancak, ardından farklı bir tema uygularsanız, ana Slayt değişiklikleri atılır. Gelecekte kullanım için değişiklikleri tutmak istiyorsanız, Temalar sekmesinde, Temalaraltında Temayı Kaydet'itıklatın.

Altbilgi öğeleri değiştirme

Üç öğeden altbilgi oluşur: tarih ve saat, altbilgi metni ve slayt numarası. Konum, boyutu ve altbilgi öğeleri biçimini değiştirebilirsiniz ve bu değişiklikler düzenlere yansıtılır.

Asıl slayt ve asıl slayt görünümündeki slayt düzenleri altbilgi öğeleri temsil edilir bile, sununuzu slayt üzerinde göründükleri önce bunları etkinleştirmelisiniz. Üstbilgileri ve altbilgileri açma için Ekle menüsünü tıklatın ve sonra Üstbilgi ve Altbilgi'yitıklatın.

 1. Görünüm menüsünde, asılseçeneği üzerine gidin ve sonra Asıl slayt'ıtıklatın.

 2. Slayt ana görünümü'nde, Gezinti Bölmesi'nde asıl slaydı seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Boyutunu değiştirme

  Asıl slayttaki altbilgi öğesini seçin ve ardından boyutlandırma tutamacı boyutunu değiştirmek için sürükleyin.

  Öğeyi başka bir konuma taşıma

  Altbilgi öğesinin kenarlığını tıklatın ve ardından istediğiniz yere sürükleyin.

  Metin biçimlendirmesini değiştirme

  Alt bilgi öğesine metni seçin ve sonra Giriş sekmesinde, yazı tipialtında istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini değiştirin.

 4. Değişiklikleri asıl slayt görünümünde, ileti çubuğu'nda, tamamladığınızda normal görünüme dönmek için Asıl öğeyi Kapat'a tıklayın.

  İpucu:    Asıl slayt ve buna karşılık gelen Slayt düzenleri değişiklikler sunuya uygulanmış temayı geçici olarak eklenir. Ancak, ardından farklı bir tema uygularsanız, ana Slayt değişiklikleri atılır. Gelecekte kullanım için değişiklikleri tutmak istiyorsanız, Temalar sekmesinde, Temalaraltında Temayı Kaydet'itıklatın.

Öğeleri geri asıl slayt ekleme

Asıl slayttaki tüm öğeler varsayılan olarak eklenmelidir. Asıl slaydı bir öğe silerseniz, her zaman bunu yeniden daha sonra ekleyebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde, asılseçeneği üzerine gidin ve sonra Asıl slayt'ıtıklatın.

 2. Gezinti Bölmesi'nde, asıl slaydı tıklatın. Asıl Slayt Gezinti Bölmesi'nde ilk slaydı alır.

 3. Asıl slayt sekmesini tıklatın ve sonra Ana Şablonu Düzenlealtında Ana öğeleri' ni tıklatın ve sonra eklemek istediğiniz öğeyi seçin.

  Asıl Slayt sekmesi, Asıl Slayt grubu
  • Asıl öğeler düğmesi kullanılamıyorsa, ardından bir slayt düzeni ve slayt asıl seçmiş olduğunuz.

  • Asıl öğeler menüsünde öğeleri kullanılamıyorsa, bunlar asıl slayt eklenir ve daha fazla bilgi ekleyemezsiniz.

 4. Değişiklikleri asıl slayt görünümünde, ileti çubuğu'nda, tamamladığınızda normal görünüme dönmek için Asıl öğeyi Kapat'a tıklayın.

  İpucu:    Asıl slayt ve buna karşılık gelen Slayt düzenleri değişiklikler sunuya uygulanmış temayı geçici olarak eklenir. Ancak, ardından farklı bir tema uygularsanız, ana Slayt değişiklikleri atılır. Gelecekte kullanım için değişiklikleri tutmak istiyorsanız, Temalar sekmesinde, Temalaraltında Temayı Kaydet'itıklatın.

Ayrıca bkz.

Slayt düzenlerini oluşturma veya değiştirme

Ekleme veya yer tutucuları bir slayt düzeninden kaldırma

Her slayda aynı resim veya filigran ekleme

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×