Arka plan resmi veya rengi ekleme veya silme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office PowerPoint’in önceki sürümlerinde sununuza arka plan eklemek için Slayt Tasarımı bölmesinden bir tasarım şablonu eklemeniz gerekir. Microsoft Office PowerPoint 2007 sürümünde sununuza bir arka plan rengi eklemek için arka plan stili eklemeniz gerekir. Slayt arka planı olarak bir resim veya doku da kullanabilirsiniz.

Bu makalede Office PowerPoint 2007 sunusuna nasıl arka plan eklenebileceği açıklanmaktadır. Diğer renk düzenleri ve arka planları için tema şablonları kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. PowerPoint 2007 temalarını ve arka plan stillerini kullanma.

Bu makalede

Arka plan stillerine genel bakış

Sununuza arka plan stili ekleme

Sununuz için düz renkli bir arka planı özelleştirme

Sununuz için gradyan bir arka planı özelleştirme

Slayt arka planı olarak resim kullanma

Doku arka planı ekleme

Arka planı silme

Arka plan stillerine genel bakış

Arka plan stilleri tema renkleri ve geçerli belge tema arka plan yoğunluklarından derlenen arka plan dolgusu çeşitlemeleridir. Belge temalarını değiştirdiğinizde, arka plan stilleri yeni tema renklerini ve arka planlarını yansıtacak şekilde güncelleştirilir. Sununuzun yalnızca arka planını değiştirmek isterseniz, farklı bir arka plan stili seçmeniz gerekir. Belge temalarını değiştirdiğinizde, arka plandan çok daha fazlasını değiştirmiş olursunuz;  ayrıca renk kümelerini, başlık ve gövde metni yazı tiplerini, çizgi ve dolgu stillerini ve tema efektleri değiştirmiş olursunuz.

Arka plan stilleri, Arka Plan Stilleri galerisinde küçük resimler halinde görüntülenir. İşaretçinizi bir arka plan stili küçük resminin üzerinde tuttuğunuzda, arka plan stilinin sununuzu nasıl etkileyeceğini önizlemede görebilirsiniz. Arka plan stilini beğenirseniz, tıklatarak uygulayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Sununuza arka plan stili ekleme

 1. Arka plan stili eklemek istediğiniz slayda veya slaytlara tıklayın.

  Birden fazla slayt seçmek için, ilk slayda tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytlara tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinde, Arka Plan grubunda, Arka Plan Stilleri'nin yanındaki oku tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. İstediğiniz arka plan stilini sağ tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Arka plan stilini seçili slaytlara uygulamak için, Seçili Slaytlara Uygula'yı tıklatın.

  • Arka plan stilini sununuzdaki tüm slaytlara uygulamak için, Tüm Slaytlara Uygula'ya tıklayın.

  • Seçili slaytların ve sunudaki aynı asıl slayt kullanan tüm diğer slaytların arka plan stilini değiştirmek için, Eşleşen Slaytlara Uygula'yı tıklatın. Bu seçenek yalnızca, sununuzda birden fazla asıl slayt varsa kullanılabilir.

   Notlar : 

   • Kullanılabilir arka plan stillerini değiştirmek için temayı veya tema renklerini değiştirin; bu sayede arka plan stilleri yeni tema renklerini ve arka planlarını yansıtacak şekilde güncelleştirilir.

   • Arka plan stilleri galerisini Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na eklemek için, bir küçük resmi sağ tıklatın ve Galeriyi Hızlı Erişim Araç Çubuğuna Ekle'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Sununuz için düz renkli bir arka planı özelleştirme

 1. Düz renkli bir arka plan eklemek istediğiniz slayda veya slaytlara tıklayın.

  Birden fazla slayt seçmek için, ilk slayda tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytlara tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinde, Arka Plan grubunda, Arka Plan Stilleri'nin yanındaki oku tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Arka Planı Biçimlendir’e tıklayın.

 4. Dolgu altında Düz dolgu’yu seçin, ardından istediğiniz arka plan rengini ve geçirgenlik düzeyini seçin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçtiğiniz slaytlarda bu arka planı kullanmak için Kapat’a tıklayın.

  • Sununuzdaki tüm slaytlarda bu arka planı olarak kullanmak için Tümüne Uygula'ya tıklayın.

İpucu : Sunu notlarınızı daha kolay okunur hale getirmek için asıl slayt düzenlerindeki veya özel düzenlerdeki yer tutucu olmayan nesneleri (şekiller, resimler, grafikler veya SmartArt grafikleri gibi) gizleyin. Bunu yapmak için arka plan grafiklerini silmek istediğiniz slayt veya slaytlara tıklayın, ardından Tasarım sekmesinde, Arka Plan grubunda Arka Plan Nesnelerini Gizle onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Sununuz için gradyan bir arka planı özelleştirme

 1. Gradyan bir arka plan eklemek istediğiniz slayda veya slaytlara tıklayın.

  Birden fazla slayt seçmek için, ilk slayda tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytlara tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinde, Arka Plan grubunda, Arka Plan Stilleri'nin yanındaki oku tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Arka Planı Biçimlendir’e tıklayın.

 4. Dolgu altında Gradyan dolgu’yu seçin, ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin. Örneğin, hazır bir renk şeması kullanabilir, farklı gradyan stilleri kullanabilir, gradyan duraklarını değiştirebilir veya gradyan efektinin açısını değiştirebilirsiniz.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçtiğiniz slaytlarda bu arka planı kullanmak için Kapat’a tıklayın.

  • Sununuzdaki tüm slaytlarda bu arka planı olarak kullanmak için Tümüne Uygula'ya tıklayın.

İpucu : Sunu notlarınızı daha kolay okunur hale getirmek için asıl slayt düzenlerindeki veya özel düzenlerdeki yer tutucu olmayan nesneleri (şekiller, resimler, grafikler veya SmartArt grafikleri gibi) gizleyin. Bunu yapmak için arka plan grafiklerini silmek istediğiniz slayt veya slaytlara tıklayın, ardından Tasarım sekmesinde, Arka Plan grubunda Arka Plan Nesnelerini Gizle onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Slayt arka planı olarak resim kullanma

 1. Arka plan resmi eklemek istediğiniz slaytı tıklatın.

  Birden fazla slayt seçmek için bir slayda tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytlara tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinde, Arka Plan grubunda, Arka Plan Stilleri'ne tıklayın ve sonra Arka Planı Biçimlendir'e tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Dolgu'ya tıklayın ve sonra Resim veya doku dolgusu'na tıklayın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir dosyadan resim eklemek için, Dosya'ya tıklayın ve eklemek istediğiniz resmi bulup çift tıklayın.

  • Kopyaladığınız bir resmi yapıştırmak için, Pano'ya tıklayın.

  • Arka plan resmi olarak küçük resim kullanmak için, Küçük Resim'e tıklayın ve sonra Metin ara kutusuna istediğiniz küçük resmi tanımlayan bir sözcük veya tümcecik yazın ya da klip dosyası adının tamamını veya bir kısmını yazın.

   Microsoft Office Online'daki küçük resimleri aramanıza dahil etmek için, Office Online'dan içerik ekle onay kutusunu seçin, Git'e tıklayın ve sonra küçük resmi eklemek için tıklayın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resmi seçtiğiniz slaytların arka planı olarak kullanmak için, Kapat'a tıklayın.

  • Resmi sununuzdaki tüm slaytların arka planı olarak kullanmak için, Tümüne Uygula'ya tıklayın.

   Notlar : 

   • Resmin göreli aydınlığını (parlaklığını) veya en karanlık alanları ile en aydınlık alanları arasındaki farkı (karşıtlık) ayarlamak için, Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusunda, Resim bölmesini tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri seçin.

   • Metnin resmin üzerinde görünmesini sağlamak için bir metin kutusu ekleyin. Ekle sekmesinin Metin grubunda Metin Kutusu'na tıklayın, ardından istediğiniz boyutu ayarlamak üzere sürükleyin. Metin kutusuna metninizi girin.

Sayfanın Başı

Doku arka planı ekleme

 1. Arka plan dokusunu eklemek istediğiniz slayda tıklayın.

  Birden fazla slayt seçmek için bir slayda tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytlara tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinde, Arka Plan grubunda, Arka Plan Stilleri'ne tıklayın ve sonra Arka Planı Biçimlendir'e tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Dolgu'ya tıklayın ve sonra Resim veya doku dolgusu'na tıklayın.

 4. Doku’yu Düğme görüntüsü seçin, ardından arka plan olarak kullanmak istediğiniz dokuya tıklayın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçtiğiniz slaytlarda bir dokuyu arka plan olarak kullanmak için Kapat’a tıklayın.

  • Bu dokuyu sununuzdaki tüm slaytlarda arka plan olarak kullanmak için Tümüne Uygula'ya tıklayın.

Sayfanın Başı

Arka planı silme

 1. Arka planını silmek istediğiniz slayda tıklayın.

  Birden fazla slayt seçmek için bir slayda tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytlara tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinin Arka Plan grubunda, Arka Plan Stilleri'ne tıklayın ve sonra Slayt Arka Planını Sıfırla'ya tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×