Arka plan resimleri, renk veya filigran ekleme

Bu makalede

Arka planlara ve filigranlara genel bakış

Bir resmi slayt arka planı olarak kullanma

Bir rengi slayt arka planı olarak kullanma

Bir resmi filigran olarak kullanma

Bir metin kutusunu veya WordArt'i filigran olarak kullanma

Arka planlara ve filigranlara genel bakış

Bir resmi (küçük resim dahil), slaytınızın tamamının arkasına arka plan olarak veya bir bölümünün arkasına filigran olarak ekleyebilirsiniz. Slaytınızın arkasına arka plan olarak bir renk de ekleyebilirsiniz. Arka plan veya filigran olarak bir resim ekleyerek, Microsoft Office PowerPoint 2007 sununuzu benzersiz yapabilir veya sununuzun sponsorunu açıkça belirtebilirsiniz. Slaytınızın içeriğiyle karışmaması için resmi, küçük resmi veya rengi soluklaştırabilirsiniz. Metin filigranı yapmak için de bir metin kutusu veya WordArt kullanabilirsiniz.

Slayttaki konumlarını ve boyutlarını değiştirebildiğinizden filigranlar esnektir. Bir arka planı veya filigranı sununuzdaki slaytların bazılarına veya tümüne uygulayabilirsiniz.

Arka plan ve filigran

Sayfanın Başı

Bir resmi slayt arka planı olarak kullanma

 1. Arka plan resmi eklemek istediğiniz slaytı tıklatın.

  Birden fazla slayt seçmek için, bir slaytı tıklatın ve sonra CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytları tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinde, Arka Plan grubunda, Arka Plan Stilleri'ni tıklatın ve sonra Arka Planı Biçimlendir'i tıklatın.

  Tasarım sekmesi

 3. Dolgu'yu tıklatın ve sonra Resim veya doku dolgusu'nu tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir dosyadan resim eklemek için, Dosya'yı tıklatın ve eklemek istediğiniz resmi bulup çift tıklatın.

  • Kopyaladığınız bir resmi yapıştırmak için, Pano'yu tıklatın.

  • Arka plan resmi olarak küçük resim kullanmak için, Küçük Resim'i tıklatın ve sonra Metin ara kutusuna istediğiniz klip tanımlayan bir sözcük veya tümcecik yazın ya da küçük resmin dosya adının tamamını veya bir kısmını yazın.

   Microsoft Office Online'daki küçük resimleri aramanıza dahil etmek için, Office Online'dan içerik ekle onay kutusunu seçin, Git'i tıklatın ve sonra küçük resmi eklemek için tıklatın.

   İpucu   Resmin göreli aydınlığını (parlaklığını) veya en karanlık alanları ile en aydınlık alanları arasındaki farkı (karşıtlık) ayarlamak için, Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusunda, Resim bölmesini tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri seçin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resmi seçtiğiniz slaytların arka planı olarak kullanmak için, Kapat'ı tıklatın.

  • Resmi sununuzdaki tüm slaytların arka planı olarak kullanmak için, Tümüne Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir rengi slayt arka planı olarak kullanma

 1. Arka plan rengi eklemek istediğiniz slaytı tıklatın.

  Birden fazla slayt seçmek için, bir slaytı tıklatın ve sonra CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytları tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinde, Arka Plan grubunda, Arka Plan Stilleri'ni tıklatın ve sonra Arka Planı Biçimlendir'i tıklatın.

  Tasarım sekmesi

 3. Dolgu'yu tıklatın ve sonra Düz Dolgu'yu tıklatın.

 4. Renk Düğme resmi düğmesini ve sonra istediğiniz rengi tıklatın.

  tema renkleri arasında bulunmayan bir renk seçmek için, Daha Fazla Renk'i tıklatın ve sonra Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın ya da Özel sekmesinde kendi renk karışımınızı oluşturun. Özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler daha sonra belge tema değiştirirseniz güncelleştirilmez.

 5. Arka plan saydamlık değiştirmek için Saydamlık kaydırıcısını kullanın.

  Saydamlık yüzdesini %0 (tamamen mat, varsayılan ayar) ile %100 (tamamen saydam) arasında belirleyebilirsiniz.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Rengi seçtiğiniz slaytlara uygulamak için, Kapat'ı tıklatın.

  • Rengi sununuzdaki tüm slaytlara uygulamak için, Tümüne Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir resmi filigran olarak kullanma

 1. filigran eklemek istediğiniz slaytı tıklatın.

  Boş bir sunudaki tüm slaytlara filigran eklemek için, Görünüm sekmesinde, Sunu Görünümleri grubunda, Asıl Slayt'ı tıklatın.

  Sunu Görünümleri grubu

  Not   Tamamlanmış sununuz bir veya daha fazla ana sayfa slayt içeriyorsa, sununuzda istenmeyen değişiklikler oluşması riskinden kaçınmak için arka planı asıl slaytlara uygulamak istemeyebilirsiniz. Bunun güvenli alternatifi, arka planı slaytlara tek tek eklemektir.

 2. Ekle sekmesinde, Çizimler grubunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  Çizimler grubu Şerit Görüntüsü

  • Bir resmi filigran olarak kullanmak için, Resim'i tıklatın, istediğiniz resmi bulun ve sonra Ekle'yi tıklatın.

  • Bir küçük resim filigran olarak kullanmak için, Küçük Resim'i tıklatın. Küçük Resimgörev bölmesi, Ara kutusuna istediğiniz klip tanımlayan bir veya daha fazla sözcük veya tümcecik yazın ya da küçük resmin dosya adının tamamını veya bir kısmını yazın ve sonra Git'i tıklatın.

   Metin ara kutusuna, istediğiniz küçük resmi tanımlayan bir sözcük veya tümcecik yazın ya da küçük resmin dosya adının tamamını veya bir kısmını yazın.

 3. Resmin veya küçük resmin boyutunu ayarlamak için, slayttaki resmi veya küçük resmi sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Boyut ve Konum'u tıklatın.

 4. Boyut sekmesinde, Ölçek altında, Yükseklik ve Genişlik kutularındaki ayarları artırın veya azaltın.

  Ölçeklendirirken resmin veya küçük resmin yükseklik ve genişlik oranını korumak için, En boy oranı sabit onay kutusunu seçin.

  Resminizi veya küçük resminizi slaytta ortalamak için, Özgün resim boyutlarına uygun olarak ölçeklendir onay kutusunu seçin.

 5. Resmi veya küçük resmi slayt üzerinde taşımak için, Konum sekmesini tıklatın ve sonra istediğiniz konum ayarlarını Yatay ve Dikey kutularına girin.

 6. Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Ayarla grubunda, Yeniden Renklendir'i tıklatın ve sonra Açık Çeşitlemeler altında istediğiniz renk soldurmayı tıklatın.

  Resim Araçları, Biçim Sekmesi

 7. Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Ayarla grubunda, Parlaklık'ı tıklatın ve sonra istediğiniz parlaklık yüzdesini tıklatın.

  Filigran

  Bu aşamada, filigranı önceden metin içeren slaytların arka planında herhangi bir konuma sürükleyebilir ya da bir veya daha fazla slayta metin ekleyip ardından filigranı slaytların arka planına sürükleyebilirsiniz.

  En alta gönder

 8. Filigranı düzenlemeyi ve yerleştirmeyi bitirip görünüşünden memnun olduğunuzda, filigranı slaytın arkasına göndermek için Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Düzenle grubunda, Arkaya Gönder'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir metin kutusunu veya WordArt'i filigran olarak kullanma

Sununuzun taslak veya gizli olduğunu belirtmek için filigran olarak metin veya WordArt kullanabilirsiniz.

 1. metin kutusu veya WordArt filigranı eklemek istediğiniz slaytı tıklatın.

  Boş bir sunudaki tüm slaytlara filigran eklemek için, Görünüm sekmesinde, Sunu Görünümleri grubunda, Asıl Slayt'ı tıklatın.

  Sunu Görünümleri grubu

  Not   Tamamlanmış sununuz bir veya daha fazla ana sayfa slayt içeriyorsa, sununuzda istenmeyen değişiklikler oluşması riskinden kaçınmak için arka planı asıl slaytlara uygulamak istemeyebilirsiniz. Bunun güvenli alternatifi, arka planı slaytlara tek tek eklemektir.

 2. Ekle sekmesinde, Çizimler grubunda, Metin grubunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin kutusu kullanmak için, Metin Kutusu'nu tıklatın ve sonra metin kutusunu istediğiniz boyutta çizmek için sürükleyin.

  • WordArt kullanmak için, WordArt'ı tıklatın.

   Metin grubu Şerit

 3. Filigranda görünmesini istediğiniz metni metin kutusuna veya WordArt'e girin.

 4. Filigranın konumunu değiştirmek istiyorsanız, metin kutusunu veya WordArt'i tıklatın ve işaretçi bir Dört başlı ok halini aldığında, metin kutusunu veya WordArt'ı yeni bir konuma taşıyın.

 5. Filigranı düzenlemeyi ve yerleştirmeyi bitirip görünüşünden memnun olduğunuzda, metin kutusunu veya WordArt'ı slaytın arkasına göndermek için Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Düzenle grubunda, Arkaya Gönder'i tıklatın.

  Çizim Araçları, Biçim sekmesi

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: PowerPoint 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir