Arka plan resimleri, renk veya filigran ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede

Arka planlara ve filigranlara genel bakış

Bir resmi slayt arka planı olarak kullanma

Bir rengi slayt arka planı olarak kullanma

Bir resmi filigran olarak kullanma

Bir metin kutusunu veya WordArt'i filigran olarak kullanma

Arka planlara ve filigranlara genel bakış

Bir resmi (küçük resim de dahil), slaydınızın tamamına arka plan olarak veya bir bölümünün arkasına filigran olarak ekleyebilirsiniz. Slaydınızın arkasına arka plan olarak bir renk de ekleyebilirsiniz. Arka plan veya filigran olarak bir resim eklemekle, Microsoft Office PowerPoint 2007 sununuzu benzersiz yapabilir veya sununuzun sponsorunu açıkça belirtebilirsiniz. Slaydınızın içeriğiyle karışmaması için resmi, küçük resmi veya rengi soluklaştırabilirsiniz. Metin filigranı yapmak için de bir metin kutusu veya WordArt kullanabilirsiniz.

Slayttaki konumlarını ve boyutlarını değiştirebildiğinizden filigranlar esnektir. Bir arka planı veya filigranı sununuzdaki slaytların bazılarına veya tümüne uygulayabilirsiniz.

Arka Plan ve Filigran

Sayfanın Başı

Bir resmi slayt arka planı olarak kullanma

 1. Arka plan resmini eklemek istediğiniz slayda tıklayın.

  Birden fazla slayt seçmek için bir slayda tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytlara tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinde, Arka Plan grubunda, Arka Plan Stilleri'ne tıklayın ve sonra Arka Planı Biçimlendir'e tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Dolgu'ya tıklayın ve sonra Resim veya doku dolgusu'na tıklayın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dosyadan resim eklemek için, Dosya'ya tıklayın ve eklemek istediğiniz resme çift tıklayın.

  • Kopyaladığınız bir resmi yapıştırmak için Pano'ya tıklayın.

  • Arka plan resmi olarak küçük resim kullanmak için, Küçük Resim'e tıklayın ve sonra Metin ara kutusuna istediğiniz küçük resmi tanımlayan bir sözcük veya tümcecik yazın ya da klip dosyası adının tamamını veya bir kısmını yazın.

   ClipArtDeprecation_2007-2010

   İpucu : Resmin göreli aydınlığını (parlaklığını) veya en karanlık alanları ile en aydınlık alanları arasındaki farkı (karşıtlık) ayarlamak için, Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusunda, Resim bölmesini tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri seçin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçtiğiniz slaytlar için bir resmi arka plan olarak kullanmak için Kapat’a tıklayın.

  • Resmi sununuzdaki tüm slaytların arka planı olarak kullanmak için, Tümüne Uygula'ya tıklayın.

Sayfanın Başı

Bir rengi slayt arka planı olarak kullanma

 1. Arka plan rengi eklemek istediğiniz slaytı tıklatın.

  Birden fazla slayt seçmek için bir slayda tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytlara tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinde, Arka Plan grubunda, Arka Plan Stilleri'ne tıklayın ve sonra Arka Planı Biçimlendir'e tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Dolgu'ya tıklayın ve sonra Düz Dolgu'ya tıklayın.

 4. Renk Düğme resmi düğmesine ve sonra istediğiniz renge tıklayın.

  Tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Tüm Renkler'e tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge temasını değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

 5. Arka plan saydamlığını değiştirmek için Saydamlık kaydırıcısını kullanın.

  Saydamlık yüzdesini %0 (tamamen mat, varsayılan ayar) ile %100 (tamamen saydam) arasında belirleyebilirsiniz.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Rengi kendi seçtiğiniz slaytlara uygulamak için Kapat'ı tıklatın.

  • Rengi sununuzdaki tüm slaytlara uygulamak için, Tümüne Uygula'ya tıklayın.

Sayfanın Başı

Bir resmi filigran olarak kullanma

 1. filigran eklemek istediğiniz slayda tıklayın.

  Boş bir sunudaki tüm slaytlara filigran eklemek için, Görünüm sekmesinde, Sunu Görünümleri grubunda, Asıl Slayt'ı tıklatın.

  .

  Not : Tamamlanmış sununuz bir veya daha fazla ana sayfa slayt içeriyorsa, sununuzda istenmeyen değişiklikler oluşması riskinden kaçınmak için arka planı asıl slaytlara uygulamak istemeyebilirsiniz. Bunun güvenli alternatifi, arka planı slaytlara tek tek eklemektir.

 2. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  Çizimler grubu Şerit Görüntüsü

  • Bir resmi filigran olarak kullanmak için, Resim'e tıklayın, istediğiniz resmi bulun ve sonra Ekle'ye tıklayın.

  • Filigran olarak küçük resim kullanmak için, Küçük Resim'e tıklayın. Küçük Resim görev bölmesindeki Ara kutusuna istediğiniz küçük resmi açıklayan bir sözcük veya tümcecik yazın ya da klip dosyası adının tamamını veya bir kısmını yazın ve Git'e tıklayın.

   ClipArtDeprecation_2007-2010

   Metin ara kutusuna, istediğiniz küçük resmi tanımlayan bir sözcük veya tümcecik yazın ya da küçük resmin dosya adının tamamını veya bir kısmını yazın.

 3. Resmin veya küçük resmin boyutunu ayarlamak için, slayttaki resmi veya küçük resmi sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Boyut ve Konum'u tıklatın.

 4. Boyut sekmesinde, Ölçek altında, Yükseklik ve Genişlik kutularındaki ayarları artırın veya azaltın.

  Ölçeklendirirken resmin veya küçük resmin yükseklik ve genişlik oranını korumak için, En boy oranı sabit onay kutusunu seçin.

  Resminizi veya küçük resminizi slaytta ortalamak için Özgün resim boyutlarına uygun olarak ölçeklendir onay kutusunu seçin.

 5. Resmi veya küçük resmi slayt üzerinde taşımak için, Konum sekmesini tıklatın ve sonra istediğiniz konum ayarlarını Yatay ve Dikeykutularına girin.

 6. Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Ayarla grubunda, Yeniden Renklendir'i tıklatın ve sonra Açık Çeşitlemeler altında istediğiniz renk soldurmayı tıklatın.

  Resim Araçları, Biçim Sekmesi

  Resim Araçları veya Biçim sekmesini görmüyorsanız, resmi seçtiğinizden emin olun.

 7. Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Ayarla grubunda, Parlaklık'a tıklayın ve sonra istediğiniz parlaklık yüzdesine tıklayın.

  filigran

  Bu aşamada, filigranı önceden metin içeren slaytların arka planında herhangi bir konuma sürükleyebilir ya da bir veya daha fazla slayta metin ekleyip ardından filigranı slaytların arka planına sürükleyebilirsiniz.

  arkaya gönder

 8. Filigranı düzenlemeyi ve yerleştirmeyi bitirip görünüşünden memnun olduğunuzda, filigranı slaytın arkasına göndermek için Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Düzenle grubunda, Arkaya Gönder'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir metin kutusunu veya WordArt'i filigran olarak kullanma

Sununuzun taslak veya gizli olduğunu belirtmek için filigran olarak metin veya WordArt öğesi kullanabilirsiniz.

 1. metin kutusu veya WordArt filigranı eklemek istediğiniz slayda tıklayın.

  Boş bir sunudaki tüm slaytlara filigran eklemek için, Görünüm sekmesinde, Sunu Görünümleri grubunda, Asıl Slayt'ı tıklatın.

  .

  Not : Tamamlanmış sununuz bir veya daha fazla ana sayfa slayt içeriyorsa, sununuzda istenmeyen değişiklikler oluşması riskinden kaçınmak için arka planı asıl slaytlara uygulamak istemeyebilirsiniz. Bunun güvenli alternatifi, arka planı slaytlara tek tek eklemektir.

 2. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda, Metin grubunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin kutusu kullanmak için, Metin Kutusu'nu tıklatın ve sonra metin kutusunu istediğiniz boyutta çizmek için sürükleyin.

  • WordArt kullanmak için, WordArt'a tıklayın.

   .

 3. Filigranda görünmesini istediğiniz metni metin kutusuna veya WordArt'e girin.

 4. Filigranı yeniden konumlandırmak için, metin kutusuna veya WordArt öğesine tıklayın ve işaretçi dört başlı ok şeklini aldığında, metin kutusunu veya WordArt öğesini yeni konumuna sürükleyin.

 5. Filigranı düzenlemeyi ve yerleştirmeyi bitirip görünüşünden memnun olduğunuzda, metin kutusunu veya WordArt'ı slaytın arkasına göndermek için Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Düzenle grubunda, Arkaya Gönder'i tıklatın.

  Çizim Araçları, Biçim sekmesi

  Çizim Araçları veya Biçim sekmesini görmüyorsanız, bir metin kutusu veya WordArt öğesi seçtiğinizden emin olun.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×