Arama planı PSTN araması nelerdir?

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir arama planı arama yetkilendirme ve çağrı yönlendirme amacıyla alternatif biçimine (genellikle E.164) tek bir kullanıcı tarafından telefon numaralarını çevirme normalleştirme kuralları adlandırılmış kümesi bağlandıysanız olur.

Bir arama planı çeşitli biçimlerde ifade telefon numaraları için alternatif bir biçim nasıl çevrilir tanımlayan bir veya daha fazla normalleştirme kuralları oluşur. Aynı arama dizesini yorumlanır ve farklı tuş planlarındaki bağlı olarak hangi arama planı aynı bağlandıysanız numarasını çevrilmiş ve farklı yönlendirilen belirli bir kullanıcıya atanan şekilde farklı çevrilebilir.

Bkz: Oluştur ve arama planı Skype Kurumsal çevrimiçi yönetme oluşturmak ve Kiracı tuş planları yönetmek için.

Kiracı arama planı kapsamı

Bir arama planın kapsam arama planı uygulanabilir hiyerarşik düzeyi belirler. Skype kurumsal sunucu 2015 dağıtımı şirket içi farklı farklı kapsamları. İstemciler hazırlama kullanıcılar için Skype Kurumsal çevrimiçi oturum açtığınızda, otomatik olarak sağlanan ayarları aracılığıyla uygun arama planı edinin. Yönetici olarak, yönetme ve uzak PowerShell kullanarak arama planı kapsam düzeyleri atayabilirsiniz.

Skype Kurumsal çevrimiçi varsa iki tür arama planı – kapsamlı ve kapsamındaki (Bu, kuruluşunuz için) Kiracı hizmeti. Hizmet kapsamındaki arama planı her bulutta PBX kullanılabilir olduğu ülke için tanımlanır. Her kullanıcıya otomatik olarak Office 365 kullanım bir kullanıcıya atanan konumu eşleşen hizmet ülke arama planı atanır. Hizmet ülke arama planı genişletmek, Kiracı kapsamına arama planı oluşturabilirsiniz ancak hizmet ülke arama planı değiştiremezsiniz. İstemciler sağlandığı gibi "hizmet ülke arama planı ve uygun şekilde kapsamlı Kiracı arama planı birleşimi olan bir etkili arama planı" elde etmek. Bu nedenle hizmet ülke arama planında zaten var olarak tüm normalleştirme kuralları Kiracı tuş planlarında tanımlamak gerekli değildir.

Kiracı arama planı daha ayrıntılı iki kapsamları - Kiracı kapsamına veya kullanıcı kapsamı ayrılmış olarak. Kiracı tanımlayan ve bir kullanıcı kapsamındaki arama planı atar, o kullanıcının bir kullanıcının hizmet ülke arama planı ve atanmış kullanıcı arama planı etkili arama planı ile sağlanacaktır. Bir kiracı Kiracı kapsamına arama planı tanımlar, ancak bir kullanıcı kapsamındaki arama planı atamak değildir, bu kullanıcının bir kullanıcının hizmet ülke arama planı ve Kiracı arama planı etkili arama planı ile sağlanacaktır.

Skype Kurumsal çevrimiçi arama planlarında devralma modelini aşağıdadır.

Nasıl arama planı Skype Kurumsal çevrimiçi devralınır.

Olası etkili arama planları şunlardır:

Hizmet ülke Hiçbir Kiracı kapsamına arama planı tanımlanır ve hiçbir Kiracı kapsamına kullanıcı arama planı için sağlanan herkesle kullanıcı - atandıysa kullanıcı kendi Office 365 kullanım konumla ilişkili hizmet ülke eşlenmiş bir etkili arama planı elde edersiniz.

Genel – Kiracı hizmet ülke Kiracı Kullanıcı Arama planı tanımlı ancak kullanıcıya - atanmamış sağlanan herkesle kullanıcı birleştirilmiş Kiracı arama planı ve bunların Office 365 kullanım konumla ilişkili hizmet ülke arama planı oluşan bir etkili arama planı alırsınız.

Kiracı Kullanıcı – hizmet ülke Kiracı Kullanıcı Arama planı tanımlanan ve bir kullanıcıya atanan - sağlanan herkesle kullanıcı birleştirilmiş Kiracı kullanıcısı oluşan bir etkili arama planı almaz varsa planı ve bunların Office 365 kullanım konumla ilişkili hizmet ülke arama planı çevirin.

Bkz: Oluştur ve arama planı Skype Kurumsal çevrimiçi yönetme kiracınıza arama planı oluşturmak için.

Kiracı tuş planları için planlama

Özel arama planı planlamak için şu adımları izleyin:

  • Adım 1 Özel arama planı – kullanıcı arama deneyimini geliştirmek için gerekli olup olmadığını genelde aşağıdakilerden gerek uzantıları gibi E.164 çevirme veya kısaltılmış Ulusal aramayı desteklemek için olacaktır karar verin.

  • Adım 2 Genel Kiracı veya Kiracı kapsamına kullanıcı tuş planları mı gerektiği veya her ikisini de belirleyin. Farklı bir yerel arama gereksinimleri kullanıcınız varsa kapsamındaki kullanıcı tuş planları gereklidir.

  • Adım 3 Her gerekli arama planı için geçerli sayı düzenlere tanımlayın. Hizmet düzeyi Ülke tuş planlarında tanımlı değil yalnızca sayı kalıplarına gereklidir.

  • Adım 4 Arama planı adlandırmak için bir kuruluş genelinde düzeni geliştirin. Standart bir adlandırma düzeni kullandığı kuruluş genelinde tutarlılık sağlar ve bakımı ve güncelleştirmeleri kolaylaştırır.

Ek kaynaklar Skype Operations Framework bulunur ve planları Kiracı uygulanmasıyla yardımcı olabilecek iş ortakları çevirin.

Yeni Kiracı arama planınıza oluşturma

Yeni bir arama planı oluşturduğunuzda, gereken bilgileri koymanız gerekir.

Ad ve basit adı

Kullanıcı Arama planı için arama planı atanan kullanıcılar tanımlayan açıklayıcı bir ad belirtmeniz gerekir. Arama planı basit ad arama planı adından türetilen dize içeren önceden doldurulan. Tuş planlamanız için daha fazla tanımlayıcı adlandırma kuralı oluşturmanıza olanak tanıyan basit Name alanını düzenlenebilir durumda. Basit ad değerini boş olamaz ve benzersiz olması gerekir. En iyi yöntem tüm kuruluşunuz için adlandırma kuralı geliştirmek ve sonra bu kuralı tutarlı bir şekilde tüm siteleri ve kullanıcıları kullanmaktır.

Açıklama

Coğrafi konumu ortak, tanınabilir adını yazın veya kendisine karşılık gelen sayısal tuş planı kullanıcı grubunun geçerlidir öneririz.

Dış erişim önek

Uyarı : Dış erişim önek şu anda desteklenmiyor.

Bir dış erişim öneki dört karakter belirtebilirsiniz (#, * ve 0-9) kullanıcıların bir dış hat almak için bir veya daha fazla ek öndeki basamakları (örneğin, 9) çevirme gerekiyorsa.

Not : Dış erişim önek belirtirseniz, öneki barındırmak için ek normalleştirme kuralı oluşturma gerekmez.

Bkz: Oluştur ve arama planı Skype Kurumsal çevrimiçi yönetme kiracınıza arama planı oluşturmak için.

Normalleştirme kuralları

Çeşitli biçimlerde ifade telefon numaraları çevrilmesini şeklini normalleştirme kurallar tanımlayın. Aynı sayı dizesini yorumlanır ve içinden çevrilir yerel bağlı olarak farklı şekilde çevrilebilir. Kullanıcılar arama kısaltılmış iç veya dış numaralara edebilmek gerekirse normalleştirme kuralları gerekebilir.

Arama planı için bir veya daha fazla normalleştirme kurallarını atanmalıdır. Bir kiracı arama planında görünme sırasını önemlidir normalleştirme kurallarını üstten alta eşleştirilir. Örneğin, bir kiracı arama planı 10 normalleştirme kuralları varsa, bağlandıysanız sayı eşleşen mantığı sonra ikinci bir eşleşme yoksa ilk normalleştirme kuralı ile başlayarak denenecek vb.. Eşleşme yapılırsa, o kuralın kullanılır ve hiçbir efor tanımlanan başka bir kurallar ile eşleşen yoktur. Verilen Kiracı arama planında en çok 25 normalleştirme kurallarını olabilir.

Gerekli normalleştirme kurallarını belirleme

Herhangi bir kiracı arama planı verimli bir şekilde birleştirilir çünkü bunu belirli bir kullanıcının hizmet ülke arama ile planı, hizmet ülke tuş planın normalleştirme kuralları hangi Kiracı tuş normalleştirme kuralları gereken planı belirlemek için değerlendirilecek gereken olasıdır. Bu amaçla Get-CsEffectiveTenantDialPlan cmdlet'ini kullanabilirsiniz. Cmdlet kullanıcının kimliğini giriş parametresi olarak alır ve kullanıcı için geçerli olan tüm normalleştirme kuralları döndürür.

Normalleştirme kuralları oluşturma

Arama dizeleri ters sayı arama gerçekleştirme amacı doğrultusunda E.164 biçiminde çevirmek için sunucu kullanır sayısal eşleşme kalıplarına belirtmek için .NET Framework normal ifadeleri normalleştirme kurallarını kullanın. KAÇINCI için normal ifade ve bir eşleşme bulunduğunda yapılması çeviri belirterek normalleştirme kuralları oluşturulabilir. İşiniz bittiğinde, normalleştirme kuralı beklendiği gibi çalıştığını doğrulamak için bir test sayı girebilirsiniz.

.NET Framework normal ifadeleri.NET Framework normal ifadeler kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.

Görmek Oluştur ve arama planı Skype Kurumsal çevrimiçi yönetme oluşturmak ve normalleştirme yönetmek için kuralları kiracınız için planları çevirin.

Örnek normalleştirme kuralları

Aşağıdaki tabloda .NET Framework normal ifadeler olarak yazılır örnek normalleştirme kuralları gösterir. Örnekler yalnızca örnektir ve kendi normalleştirme kurallarını oluşturmak için düzenleyici başvuru olması anlamına gelmez.

.NET Framework normal ifadeleri kullanarak normalleştirme kuralları

Kural adı

Açıklama

Sayı deseni

Çeviri

Örnek

4digitExtension

4 basamaklı uzantıları çevirir.

^ (\d{4})$

+ 1425555$ 1

0100 +14255550100 için çevrilir

5digitExtension

5 basamaklı uzantıları çevirir.

^ 5(\d{4})$

+ 1425555$ 1

50100 için +14255550100 çevrilir

7digitcallingRedmond

7 basamaklı sayılar Redmond yerel numaralara dönüştürür.

^ (\d{7})$

+1425$ 1

5550100 için +14255550100 çevrilir

RedmondOperator

0 Redmond işleci olarak çevirir.

^ 0$

+14255550100

0 için +14255550100 çevrilir

RedmondSitePrefix

Sayıları-net önek (6) ve Redmond site kodu (222) dönüştürür.

^ 6222(\d{4})$

+ 1425555$ 1

62220100 için +14255550100 çevrilir

5digitRange

3-7 arasındaki arasında basamak aralık başlayarak 5 basamaklı uzantıları çevirir.

^ ([3-7] \d {4}) $

+ 142570$ 1

54567 için +14255554567 çevrilir

PrefixAdded

9 rakamı kısıtlamayla önüne ülke önek üzerinde birinci ve üçüncü sayıları toplar.

^ ([2-9]\d\d[2-9]\d{6})$

1$ 1

4255554567 için 14255554567 çevrilir

NoTranslation

5 basamaklı ancak çeviri eşleşir.

^ (\d{5})$

$1

34567 için 34567 çevrilir

Yukarıda gösterilen normalleştirme kuralları temel planı Redmond çevirin.

Aşağıdaki tabloda bir örnek arama planı için Redmond, Washington, yukarıdaki tabloda gösterilen normalleştirme kurallar temelinde ABD göstermektedir.

Redmond arama planı

5digitExtension

7digitcallingRedmond

RedmondSitePrefix

RedmondOperator

Not : Yukarıdaki tabloda gösterilen normalleştirme kuralları adlar boşluk kullanmayın, ancak bunu tercih ettikleri konudur. Tabloda, örneğin, ad "5 basamaklı uzantı" veya "5 basamaklı uzantı" yazılmamış ve hala geçerli.

İlgili Konular

Oluşturma ve arama planı Skype Kurumsal çevrimiçi yönetme

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×