Arama Sonuçları Web Bölümü ayarlarını değiştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Arama Sonuçları Web Bölümüne girilen bir sorgunun arama sonuçları Arama Sonuçları Web Bölümünde görüntülenir.

Varsayılan olarak, arama sonuçları Web Bölümü tüm varsayılan arama dikey sayfalarında kullanılır. Arama Merkezi'nde dikey özelleştirilmiş gibi (her şey, Kişiler, konuşmalarve Videolar), belirli bir içeriği aramak için ve bunların filtrelenmiş ve belirli bir içerik türü için biçimlendirilmiş arama sonuçlarını görüntülemek veya sınıf. Arama sonuçları arama sonuçları Web Bölümü gösterilir ve ayrıca arama sonuçlarını iyileştirme Web Bölümü ve arama gezinmesi Web Bölümü için gönderir.

Not: Bir içerik arama Web Bölümü (CSWP) sayfanıza ekleyin ve bunu basit ve Gelişmiş sonuçları elde etmek için yapılandırmak üzere Yapılandır SharePoint içerik arama Web bölümünde konusuna bakın.

Arama Sonuçları Web Bölümü arama sonuçlarını göstermek için web bölümünde belirtilen bir sorguyu kullanır. SharePoint Online yöneticisi olarak, sorguyu ve arama sonuçlarını görüntüleme ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ekleme ve arama sonuçları Web Bölümü sayfaya yapılandırmak için Arama sonuçları Web bölümünü yapılandırma hakkındakonusuna bakın. Ek bilgiler bkz: SharePoint Server Arama sonuçları Web Bölümü'nün özelliklerini yapılandırmade bulabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Arama Sonuçları Web Bölümünde sorguyu değiştirme

Anahtar Sözcük Sorgu Dili'ni (KQL) Gelişmiş Modda kullanarak sorguyu tanımlama

İyileştirici ekleme

Sıralamayı tanımlama

Daha fazla ayar ekleme

Sorgunuzu sınama

Hızlı Modda önceden tanımlanmış değerler kullanarak sorguyu tanımlayın

Görüntü şablon ayarlarını değiştirme

Sonuç ayarlarını ve Sonuçlar denetim ayarlarını değiştirme

Arama Sonuçları Web Bölümünde sorguyu değiştirme

Arama sonuçları Web Bölümü Web Bölümü'nde arama sonuçlarını gösterecek şekilde belirtilen bir sorgu kullanır. Varsayılan olarak, bu sorguyu sorgu değişkeni {searchboxquery}kullanır. Sorgu değişkeni sorguyu çalıştırdığınızda, bir değer yer tutucuyu değiştirir gelir bir değer için yer tutucudur. Örneğin, bir kullanıcı arama kutusuna arama teriminizi sarı yazdığında, arama sonuçları Web Bölümü {searchboxquery} değişkende sarı tümceciğini içeren tüm öğeler için arama yapar.

Arama Sonuçları Web Bölümünde sorguyu değiştirerek aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Hangi içeriğin aranması gerektiğini belirtmek için sonuç kaynağını değiştirin. Varsayılan olarak, bu sonuç kaynakları farklı dikey arama sayfaları için ayarlanır:

 • Her şey (results.aspx): Yerel SharePoint sonuçları (Sistem)

 • Kişiler (peopleresults.aspx): Yerel Kişi Sonuçları (Sistem)

 • Konuşmalar (conversationresults.aspx): Konuşmalar (Sistem)

 • Videolar (videoresults.aspx): Yerel Video Sonuçları (Sistem)

 • Arama sonuçlarını farklı kullanıcılar veya kullanıcı grupları için özelleştirmek için sorgu değişkenleri veya özellik filtreleri ekleyin.

 • Arama sonuçları içinde öğeleri veya sayfaları yükseltin veya alçaltın.

 • Arama sonuçlarının sıralamasını değiştirin.

Sorguyu değiştirme iki ana yolu vardır:

Anahtar Sözcük Sorgu Dili'ni (KQL) Gelişmiş Modda kullanarak sorguyu tanımlama

 1. Arama sonuçları sayfasında Ayarlar'ı ve Sayfa Düzenle'yi tıklatın. Arama sonuçları sayfası Düzenleme modunda açılır.

 2. Arama Sonuçları Web Bölümünde işaretçiyi Web Bölümü başlığının sağına getirip oku, sonra da menüdeki Web Bölümünü Düzenle'yi tıklatın. Sayfanın sağ üst kısmında, şeridin altında Arama Sonuçları Web Bölümü araç bölmesi açılır.

 3. Web Bölümü araç bölmesinde, Arama Ölçütü bölümünde, Sorgu değiştir'i tıklatın. Sorgunuzu Oluşturun iletişim kutusu Gelişmiş Mod'da açılır.

 4. TEMEL sekmesinde, Sorgu seçin bölümünde, hangi içeriklerin aranacağını belirtmek için bir sonuç kaynağı seçin.

 5. Şimdi Sorgu metni'ni değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, {searchboxquery} sorgu değişkeni tanımlıdır. Sorgu metnini değiştirmek için Anahtar Sözcük Sorgu Dili'ni (KQL) kullanın veya Anahtar sözcük filtresi ve Özellik filtresi listelerini kullanarak sorguyu oluşturun:

  • Anahtar sözcük sorgu serbest metin anahtar sözcükleri, özellik filtreleri veya işleçleri oluşabilir. Küme ayraçları sorgu değişkenleri tırnak içine alın. Sorguyu çalıştırdığınızda sorgu değişkenleri bir değerle değiştirilir. Anahtar sözcük sorguları en çok 2.048 karakter uzunluğunda olur. Anahtar sözcük sorgu dili (KQL) sözdizimi başvurusuKQL hakkında daha fazla bilgi için bkz.

  • Sorgunuza sorgu değişkenleri eklemek için anahtar sözcük filtreleri kullanın. Listeden önceden tanımlanmış sorgu değişkenleri seçin ve sonra bunları sorguya anahtar sözcük filtresi Ekle'yitıklatarak ekleyin. SharePoint Server 2013'teki sorgu değişkenlerikullanılabilir sorgu değişkenleri listesi için bkz.

  • Arama şemasında sorgulanabilir olarak ayarlanan yönetilen özelliklerin içeriğini sorgulamak için özellik filtrelerini kullanın. Özellik filtresi listelerinden yönetilen özellikleri seçin. Sorguya filtre eklemek için Özellik filtresi ekle'yi tıklatın.

   Not: Özel yönetilen özellikleri özellik filtre listesinde gösterilmez. Sorgunuza Sorgu metin kutusuna, özel bir yönetilen özellik eklemek için sorgu koşulu, örneğin MyCustomColorProperty:Green ve ardından, özel yönetilen özelliğin adını girin.

 6. Arama sonuçlarının önizlemesi için Sorguyu sına'yı tıklatın.

 7. Sorgunuza daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz:

 8. Sorguyu kaydetmek ve Web Bölümü araç bölmesine geri dönmek için Tamam'ı tıklatın.

İyileştirici ekleme

İYİLEŞTİRİCİLER sekmesinde, sorgunuza önceden seçilmiş iyileştiriciler ekleyerek, döndürülen sonuçları sınırlayabilirsiniz.

Arama Sonuçları Web Bölümünde döndürülen arama sonuçlarının iyileştiricilerdeki bir veya iki değerle sınırlı olacağını belirtebilirsiniz. Bu liste arama şemasında iyileştirici olarak etkinleştirilen tüm yönetilen özellikleri gösterir.

 • Sorguya iyileştirici eklemek için, listeden iyileştiriciyi seçip Ekle'yi tıklatın.

Arama sonuçlarının bir veya daha fazla yönetilen özelliğe dayalı olarak gruplandırılmasını belirtebilirsiniz. Bu, belirli bir öğe için birkaç değişke varsa ve bunları tek sonuç altında gruplamak istiyorsanız yararlı olur.

 • Sonuçların gruplamasını tanımlamak için, Daha fazla göster'i tıklatarak Grup sonuçları bölümünü görüntüleyin.

Sıralamayı tanımlama

Arama sonuçlarının nasıl sıralanacağını belirtmek için SIRALAMA sekmesini kullanın. Birçok sıralama düzeyi tanımlayabilir, hangi derecelendirme modelinin kullanılacağını belirtebilir ve dinamik sıralama için kural ekleyebilirsiniz.

Sıralama ölçütü listesi, arama şemasında sıralanabilir olarak ayarlanan tüm yönetilen özellikleri gösterir.

 • Sonuçları yönetilen özelliklere göre sıralamak için:

  1. Sıralama ölçütü listesinde, bir yönetilen özellik seçin ve ardından Azalan veya Artan'ı seçin.

  2. Daha fazla sıralama düzeyi eklemek için Sıralama düzeyi ekle'yi tıklatın .

 • Sonuçları ilgi derecesine göre sıralamak için:

  1. Sıralama ölçütü listesinde, Sıra'yı seçin.

  2. (İsteğe bağlı) Derecelendirme modeli listesinde, kullanılacak derecelendirme modelini seçin.

  3. (İsteğe bağlı) Dinamik sıralama altında, belirli koşullar uygulandığında sonuçların sırasını değiştirecek kurallar ekleyerek ek derecelendirme belirtebilirsiniz. Dinamik sıralama kuralı ekle'yi tıklatın ve koşullu kuralları belirtin.

Daha fazla ayar ekleme

Sorgunuz için daha fazla ayar seçmek için Ayarlar sekmesini kullanın. Sorgu kurallarını kullanma, URL'yi yeniden yazma kullanın ve yinelenen sonuçları ekleyip kaldırmak belirtmek seçebilirsiniz.

Sorgunuzu sınama

Sınama sekmesinde, diğer sekmelerde seçtiğiniz ayarlara bağlı olarak son sorgu metni gösterilir. Sorgu metnini doğrudan düzenleyerek alternatif sorguları sınayabilirsiniz. Daha fazlasını göster'i tıklatarak farklı sorgu seçeneklerini de sınayabilirsiniz.

Not: Sınama sekmesini kullanarak sorguda yaptığınız değişiklikler kaydedilmez.

Bölüm

Açıklama

Sorgu metni

Arama Sonuçları Web bölümü tarafından çalıştırılacak son sorguyu gösterir. Son sorgu metni orijinal sorgu şablonuna dayalıdır ve burada dinamik değişkenlerin yerini geçerli değerler alır. Sorguda yapılan diğer değişiklikler bir sorgu kuralı kapsamında gerçekleştirilebilir.

Daha fazla bilgi görüntülemek için Daha fazla göster'i tıklatın.

Sorgu Şablonu

Sorguya uygulanan sorgu şablonunun içeriği.

İyileştirme ölçütü

İYİLEŞTİRİCİ sekmesinde tanımlandığı şekilde, sorguya uygulanan iyileştiriciler.

Gruplandırma ölçütü

İYİLEŞTİRİCİ sekmesinde tanımlandığı şekilde, arama sonuçlarının gruplandırılacağı yönetilen özellik.

Uygulanan sorgu kuralları

Sorguya hangi sorgu kurallarının uygulandığını gösterir.

Sorgu şablon değişkenleri

Sorguya uygulanacak sorgu değişkenleri ve geçerli sayfaya uygulanan değişkenlerin değerleri. Sorgu üzerindeki etkisini sınamak için başka değerler yazabilirsiniz.

Kullanıcı kesimi terimleri

Sorgunun farklı kullanıcı kesimi terimleri için nasıl çalıştığını sınayın. Sorguya terim eklemek için Kullanıcı kesimi terimi ekle'yi tıklatın.

Sorguyu sına

Arama sonuçlarını önizlemede görmek için Sorguyu Sına düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Hızlı Modda önceden tanımlanmış değerler kullanarak sorguyu tanımlayın

 1. TEMEL sekmesinde, Gelişmiş Modda olduğunuzdan emin olun. Gelişmiş Moddaysanız sağ üst köşedeki Hızlı Moda Geç'i tıklatın.

 2. Sorgu seçin bölümünde, hangi içeriklerin aranacağını belirtmek üzere bir sonuç kaynağı seçin.

 3. Uygulamaya göre kısıtla bölümünde, sonuçları belirli bir site, kitaplık, liste veya URL ile sınırlamak üzere listeden bir seçeneği belirleyin.

 4. Sonuçları, terim kümesinden bir terimle etiketlenmiş içeriklerle sınırlamak üzere Etikete göre kısıtla bölümünden seçenekleri belirleyin:

 5. Hiçbir etiketle kısıtlama: Arama sonuçları etiketlere dayalı olarak sınırlandırılmaz (varsayılan).

 6. Geçerli sayfanın gezinti terimine göre kısıtla: Arama sonuçları, geçerli sayfanın terimiyle etiketlenmiş içeriklerle sınırlandırılır. Geçerli etiket kolay URL'nin son bölümü olarak görünür. Bu seçenek ancak, sitenizde yönetilen gezinme kullanılıyorsa anlamlı olur.

 7. Geçerli terimlere ve alt gezinti terimlerine göre kısıtla: Arama sonuçları, geçeli sayfanın terimiyle (kolay URL'nin son bölümü olarak görünür) etiketlenen içeriklerle ve geçerli sayfanın alt terimleriyle etiketlenen içeriklerle sınırlandırılır. Bu ancak sitenizde yönetilen gezinme kullanılıyorsa uygun olur.

 8. Bu etikette kısıtla: Arama sonuçları, kutuya yazdığınız etiketle etiketlenen içeriklerle sınırlandırılır.

 9. Sorgunuza daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz:

 10. Sorguyu kaydetmek ve Web Bölümü araç bölmesine geri dönmek için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Görüntü şablon ayarlarını değiştirme

 1. Arama sonuçları sayfasında Ayarlar'ı ve Sayfa Düzenle'yi tıklatın. Arama sonuçları sayfası Düzenleme modunda açılır.

 2. Arama Sonuçları Web Bölümünde işaretçiyi Web Bölümü başlığının sağına getirip oku, sonra da menüdeki Web Bölümünü Düzenle'yi tıklatın. Sayfanın sağ üst kısmında, şeridin altında Arama Sonuçları Web Bölümü araç bölmesi açılır.

 3. Web Bölümü araç bölmesinde, Görüntüleme Şablonları bölümünde, Sonuçlar Denetim Görüntüleme Şablonu listesinde, Web Bölümünün genel görünümünü belirlemeye yarayan bir görüntüleme şablonu seçebilirsiniz.

 4. Bu bölümdeki diğer listelerde, ayrı sonuçlar için bir görüntüleme şablonu seçersiniz:

  • Varsayılan seçim Öğeleri görüntülemek için sonuç türleri kullanın'dır. Bu seçim, arama sonucunun sonuç türüne göre farklı görüntüleme şablonları uygular. Örneğin, arama sonucunun türü bir PDF dosyasıysa, PDF Öğesi adlı görüntüleme şablonu uygulanır. Bir arama sonucunun türü görüntüyse, Resim Öğesi görüntüleme şablonu uygulanır.

  • Arama sonuçlarının tüm arama türlerine tek bir görüntüleme şablonu uygulamak için, Öğeleri görüntülemek için tek bir şablon kullanın'ı seçin ve uygulamak istediğiniz görüntüleme şablonunu seçin.

Daha fazla bilgi için bkz: Arama sonuçlarını nasıl sonuç türlerini kullanarak arayın ve görüntüleme şablonları değiştirme .

Sayfanın Başı

Sonuç ayarlarını ve Sonuçlar denetim ayarlarını değiştirme

 1. Arama sonuçları sayfasında Ayarlar'ı ve Sayfa Düzenle'yi tıklatın. Arama sonuçları sayfası Düzenleme modunda açılır.

 2. Arama Sonuçları Web Bölümünde işaretçiyi Web Bölümü başlığının sağına getirip oku, sonra da menüdeki Web Bölümünü Düzenle'yi tıklatın. Sayfanın sağ üst kısmında, şeridin altında Arama Sonuçları Web Bölümü araç bölmesi açılır.

 3. Web Bölümü araç bölmesinde, Ayarlar bölümünde, sonuçların nasıl gösterileceğini belirtmek için Sonuç Ayarları'nı değiştirin:

Bunu seçerseniz:

Web Bölümü şunları görüntüler:

Varsayılan olarak seçili

Sayfa başına sonuç sayısı

Her bir sayfa için görüntülenen arama sonuçları sayısı üst sınırı.

Derecelendirilmiş sonuçları göster

Derecelendirilmiş sonuçlar.

Yalnızca öne çıkan blokları (örneğin, öne çıkarılan sonuçları veya kişisel sık kullanılanları) veya sonuç denetimlerini (örneğin sonuç sayısı) göstermek isterseniz, işareti kaldırın.

Evet

Yükseltilen sonuçları göster

Arama sonuçları, sorgu kuralları kullanılarak öne çıkarılır.

Evet

"Bunu mu demek istediniz?" sorusunu göster

Bunu mu demek istediniz önerileri şeklinde sorgu yazım düzeltmeleri.

Evet

Kişisel sık kullanılanları göster

Kullanıcıların sık kullanılanları; bunlar daha önce bir kullanıcının tıklattığı sonuçlardır.

Evet

Yinelenenleri Görüntüle bağlantısını göster

Yinelemeleri Görüntüle bağlantısı; kullanıcılar bunu tıklatarak, yineleme olarak sınıflandırılmış sonuçları görüntüleyebilirler.

Hayır

Arama merkezi bağlantısını göster

Arama Merkezi'ne bağlantı.

Hayır

4. Web bölümü araç bölmesinde, Ayarlar bölümünde, hangi arama sonuçları Web Bölümü'nde göstermek daha fazla seçenek belirtmek için sonuç denetim ayarları değiştirin:

Bunu seçerseniz:

Web Bölümü şunları görüntüler:

Varsayılan olarak seçili:

Gelişmiş bağlantıyı göster

Gelişmiş Arama sayfasına bir bağlantı.

Evet

Sonuç sayısını göster

Bulunan sonuç sayısı.

Evet

Dil açılan listesini göster

Dil açılan listesi. Kullanıcıya sorgusunun dilini değiştirme olanağı sunar. Bu açılan liste yalnızca, kullanıcı tercihlerini arama sayfasından iki veya daha fazla dil seçilmişse görünür.

Evet

Sırala açılan listesini göster

Sıralama açılan listesi. Kullanıcıya sonuçların sıralama düzenini değiştirme olanağı verir.

Hayır

Sayfalamayı göster

Arama sonuçlarının altında bir sayfalama denetimi.

Evet

Tercihler bağlantısını göster

Kullanıcı tercihlerini arama sayfasına bir bağlantı.

Evet

BeniUyar bağlantısını göster

BeniUyar sayfasına bağlantı.

Evet

Ayrıca sonuç Göster

Özel OneDrive iş içeriği sonuçlarından içeren ek bir bloğu. Özel OneDrive iş içeriğe erişimi yalnızca sahibi olan içeriğidir.

Bu seçeneği işaretlemezseniz, sonuç sayfası yalnızca sonuçları gösterir değil, özel OneDrive iş içeriği'nden paylaşılan OneDrive iş ve SharePoint içeriği.

Hayır

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz:

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×