Aralıktaki veya tablodaki verileri sıralama

Verileri sıralama, veri analizinin ayrılmaz parçasıdır. Adları alfabetik olarak listelemek, ürün stok düzeyleri listesini en yüksekten en düşüğe doğru derlemek veya satırları renklere veya simgelere göre sıralamak isteyebilirsiniz. Verilerin sıralanması verilerinizi daha iyi görüp anlamanıza, istediğiniz verileri bulup düzenlemenize ve neticede çok daha etkili kararlar almanıza yardımcı olur.

Not : Hücre aralığındaki veya tablodaki üst ya da alt değerleri, örneğin en yüksek 10 notu veya en düşük 5 satış miktarını bulmak için, Otomatik Filtre veya koşullu biçimlendirme özelliklerini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Bir aralıktaki veya tablodaki verilere filtre uygulama ve Koşullu biçimleri ekleme, değiştirme veya temizleme.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sıralama hakkında bilgi edinme

Metin sıralama

Sayıları sıralama

Tarih veya saat sıralama

Hücre rengine, yazı tipi rengine veya simgeye göre sıralama

Özel listeye göre sıralama

Satırları sıralama

Birden fazla sütuna veya satıra göre sıralama

Bir sütunda kısmi bir değere göre sıralama

Diğerlerini etkilemeden önce hücre aralığındaki bir sütunu sıralama

Sıralamayla ilgili genel sorunlar hakkında bilgi edinme

Sıralama hakkında bilgi edinme

Verileri bir veya daha fazla sütunda bulunan metinlere (A'dan Z'ye veya Z'den A'ya), sayılara (en küçükten en büyüğe veya en büyükten en küçüğe), tarihlere ve saatlere (en eskiden en yeniye veya en yeniden en eskiye) göre sıralayabilirsiniz ayrıca, özel bir listeye (Büyük, Orta ve Küçük gibi) veya hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge kümesinin de bulunduğu biçime göre de sıralama yapabilirsiniz. Sıralama işlemlerinin çoğu sütun sıralamaları olmakla birlikte satırlara göre de sıralama yapabilirsiniz.

Sıralama ölçütleri çalışma kitabına kaydedilir, böylece bir Excel tablosuna ait çalışma kitabını her açışınızda sıralamayı yeniden uygulayabilirsiniz. Ancak hücre aralığı için aynı işlemi gerçekleştiremezsiniz. Çalışma kitabını açtığınızda yeniden uygulayabileceğiniz sıralama ölçütleri kaydetmek istiyorsanız tablo kullanmanız uygun olabilir. Bu, özellikle birden çok sütunlu sıralamalar veya oluşturulması uzun süren sıralamalar için önemlidir.

Sıralamayı yeniden uyguladığınızda aşağıdaki nedenlerden dolayı farklı sonuçlar görüntülenir:

 • Hücre aralığında veya tablo sütununda veri ekleme, değiştirme veya silme işlemi gerçekleştirildi.

 • Formül tarafından döndürülen değerler değişti ve çalışma sayfası yeniden hesaplandı.

Sayfanın Başı

Metin sıralama

 1. Hücre aralığında alfa sayısal verilerin bulunduğu bir sütunu seçin veya etkin hücrenin alfa sayısal veriler içeren tablo sütununda yer aldığından emin olun.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Artan alfasayısal düzene göre sıralamak için Excel'de A'dan Z'ye veya en küçük sayıdan en büyüğe doğru sıralayan A'dan Z'ye komutu A'dan Z'ye Sırala seçeneğine tıklayın.

  • Azalan alfasayısal düzene göre sıralamak için Excel'de Z'den A'ya veya en büyük sayıdan en küçüğe doğru sıralayan Z'den A'ya komutu Z'den A'ya Sırala seçeneğine tıklayın.

 3. İsteğe bağlı olarak, büyük/küçük harfe duyarlı sıralama da yapabilirsiniz.

  Büyük/küçük harfe duyarlı sıralama

  1. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

   Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

  2. Sırala iletişim kutusunda Seçenekler'e tıklayın.

  3. Sıralama Seçenekleri iletişim kutusunda Büyük/Küçük harf duyarlı öğesini seçin.

  4. Tamam'a iki kez tıklayın.

 4. Verileri değiştirdikten sonra yeniden sıralama uygulamak için aralık veya tabloda bir hücre tıklatıp Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'yı tıklatın.

Konu: Tüm verilerin metin olarak saklanıp saklanmadığını denetleme    Sıralamak istediğiniz sütunda sayı olarak saklanmış ve metin olarak saklanmış sayılar varsa, bunların tümünü metin olarak biçimlendirmeniz gerekir. Aksi takdirde, sayı olarak saklanan sayılar metin olarak saklanan sayılardan önce sıralanacaktır. Seçilen verilerin tümünü metin olarak biçimlendirmek için Giriş sekmesinde, Yazı Tipi grubunda, sırasıyla Hücre Yazı Tipini Biçimlendir düğmesini, Sayı sekmesini, ardından da Kategori altında Metin seçeneğini tıklatın.

Konu: Öndeki boşlukları kaldırma     Bazı durumlarda, başka bir uygulamadan alınan verilerde, verinin önüne eklenmiş boşluklar olabilir. Verileri sıralamadan önce öndeki boşlukları kaldırın.

Sayfanın Başı

Sayıları sıralama

 1. Hücre aralığında sayısal verilere sahip bir sütun seçin veya etkin hücrenin sayısal veriler içeren tablo sütununda bulunduğundan emin olun.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Küçük sayılardan büyük sayılara doğru sıralamak için Excel'de A'dan Z'ye veya en küçük sayıdan en büyüğe doğru sıralayan A'dan Z'ye komutu Küçükten Büyüğe Sırala'ya tıklayın.

  • Büyük sayılardan küçük sayılara doğru sıralamak için Excel'de Z'den A'ya veya en büyük sayıdan en küçüğe doğru sıralayan Z'den A'ya komutu Büyükten Küçüğe Sırala'ya tıklayın.

Konu: Tüm sayıların sayı olarak depolanıp depolanmadığını denetleme    Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, sütun sayı olarak değil, metin olarak depolanmış sayılar içeriyor olabilir. Örneğin, bazı muhasebe sistemlerinden alınmış negatif sayılar veya başında ' (tek tırnak) işareti girilmiş bir sayı metin olarak saklanır. Daha fazla bilgi için bkz. Metin olarak depolanmış sayıları sayıya dönüştürme.

Sayfanın Başı

Tarih veya saatleri sıralama

 1. Hücre aralığında tarih veya saatlere sahip bir sütun seçin veya etkin hücrenin tarih veya saat içeren tablo sütununda bulunduğundan emin olun.

 2. Hücre aralığı veya tabloda tarih veya saat sütununu seçin

 3. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Önceki tarih veya saatten sonrakine doğru sıralamak için Excel'de A'dan Z'ye veya en küçük sayıdan en büyüğe doğru sıralayan A'dan Z'ye komutu Eskiden Yeniye Sırala'ya tıklayın.

  • Sonraki tarih veya saatten öncekine doğru sıralamak için Excel'de Z'den A'ya veya en büyük sayıdan en küçüğe doğru sıralayan Z'den A'ya komutu Yeniden Eskiye Sırala'ya tıklayın.

 4. Verileri değiştirdikten sonra yeniden sıralama uygulamak için aralık veya tabloda bir hücre tıklatıp Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'yı tıklatın.

Konu: Tarih ve saatlerin tarih veya saat olarak depolanıp depolanmadığını denetleme     Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse sütunda tarih veya saat olarak değil, metin olarak depolanmış tarih veya saatler olabilir. Excel'de tarih ve saatleri doğru sıralamak için sütundaki tüm tarih ve saatlerin tarih ve saat seri numarası olarak depolanması gerekir. Excel, değeri tarih veya saat olarak tanıyamıyorsa, tarih veya saat metin olarak depolanmıştır. Daha fazla bilgi için, bkz. Metin olarak depolanmış tarihleri tarihe dönüştürme.

Not : Haftanın günlerine göre sıralamak istiyorsanız, hücreleri haftanın günlerini gösterecek şekilde biçimlendirin. Tarihi dikkate almadan haftanın günlerine göre sıralama yapmak istiyorsanız, METNEÇEVİR işlevini kullanarak bunları metne dönüştürün. Ancak, METNEÇEVİR işlevi metin değeri döndürdüğünden sıralama işlemi alfasayısal verileri temel alacaktır. Daha fazla bilgi için bkz. Tarihleri haftanın günleri olarak görüntüleme.

Sayfanın Başı

Hücre rengine, yazı tipi rengine veya simgeye göre sıralama

Hücre rengine veya yazı tipi rengine göre el ile ya da koşullu biçimlendirilmiş hücre aralığınız veya tablo sütununuz varsa bunları renklere göre de sıralayabilirsiniz. Koşullu biçimlendirmeyle oluşturulan simge kümesine göre de sıralama yapabilirsiniz.

 1. Hücre aralığında veri sütunu seçin veya etkin hücrenin tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

  Sırala iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Sütun altında, Sıralama ölçütü kutusunda sıralamak istediğiniz sütunu seçin.

 4. Sıralama Koşulu altında sıralama türünüzü seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hücre rengine göre sıralamak için Hücre Rengi seçeneğini belirleyin.

  • Yazı tipi rengine göre sıralamak için Yazı Tipi Rengi seçeneğini belirleyin.

  • Simge kümesine göre sıralamak için Hücre Simgesi seçeneğini belirleyin.

 5. Sıra öğesinin altında düğmenin yanındaki oku tıklatın ve biçim türüne bağlı olarak bir hücre rengi, yazı tipi rengi veya hücre simgesi seçin.

 6. Sıra altında nasıl sıralamak istediğinizi seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hücre rengini, yazı tipi rengini veya üstteki ya da soldaki simgeyi taşımak üzere sütun sıralaması için Üstte, satır sıralaması için Soldaseçeneğini tıklatın.

  • Hücre rengini, yazı tipi rengini veya alttaki ya da sağdaki simgeyi taşımak üzere, sütun sıralaması için Altta, satır sıralaması için Sağda seçeneğini tıklatın.

   Not : Varsayılan hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge sıralama düzeni yoktur. Sıralama işlemleri için istediğiniz sıralamayı tanımlamanız gerekir.

 7. Sonraki hücre rengini, yazı tipi rengini veya sıralanacak simgeyi belirtmek için Düzey Ekle seçeneğini tıklatıp 3.-5. adımları tekrarlayın.

  Daha Sonra kutusunda ve aynı seçimi yaptığınız Sıra altında aynı sütunu seçtiğinizden emin olun.

  Sıralamaya katmak istediğiniz her ek hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge için bu işlemleri yapmaya devam edin.

 8. Verileri değiştirdikten sonra yeniden sıralama uygulamak için aralık veya tabloda bir hücre tıklatıp Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Özel listeye göre sıralama

Kullanıcı tanımlı bir düzende sırala yapmak için özel liste kullanabilirsiniz. Excel yerleşik, haftanın günleri, yılın ayları özel listelerini sağlar, ayrıca kendi özel listenizi de oluşturabilirsiniz.

 1. İsteğe bağlı olarak özel listeyi oluşturun.

Özel liste oluşturma

 1. Hücre aralığında, yukarıdan aşağıya doğru istediğiniz düzene göre, sıralamak istediğiniz değerleri girin. Örneğin:

A

1

En Yüksek

2

Orta

3

En Düşük

 1. Yazdığınız aralığı seçin. Yukarıdaki örnekte, A1:A3 hücrelerini seçmelisiniz.

 2. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi ve Excel Seçenekleri'nin ardından Popüler kategorisini tıklatın ve Excel ile çalışmak için üst seçenekler öğesinin altında Özel Listeleri Düzenle'yi tıklatın.

 3. Özel Listeler iletişim kutusunda Al seçeneğini tıklatıp Tamam seçeneğini iki kez tıklatın.

  Notlar : 

  1. Özel listeyi ancak bir değeri esas alarak oluşturabilirsiniz (metin, sayı, tarih veya saat). Özel listeyi bir biçimi esas alarak oluşturamazsınız (hücre rengi, yazı tipi rengi, simge).

  2. Özel liste en fazla 255 karakter uzunluğundadır; ilk karakter sayıyla başlamamalıdır.

 1. Hücre aralığında veri sütunu seçin veya etkin hücrenin tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

  Sırala iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Sütun altında, Sıralama ölçütü veya Daha Sonra kutusunda, özel listeye göre sıralamak istediğiniz sütunu seçin.

 4. Sıra altında Özel Liste seçeneğini belirleyin.

 5. Özel Listeler iletişim kutusunda istediğiniz listeyi seçin. Önceki örnekte Yüksek, Orta, Düşük seçeneğini belirlemelisiniz.

 6. Tamam'a tıklayın.

 7. Verileri değiştirdikten sonra yeniden sıralama uygulamak için aralık veya tabloda bir hücre tıklatıp Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Satırları sıralama

 1. Hücre aralığında veri satırı seçin veya etkin hücrenin tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

  Sırala iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Seçenekler'e tıklayın.

 4. Sıralama Seçenekleri iletişim kutusunda, Yönlendirme altında sırayla Soldan sağa sırala ve Tamam seçeneklerini tıklatın.

 5. Sütun altında, Sıralama ölçütü kutusunda sıralamak istediğiniz satırı seçin.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

Değere göre    

 1. Sıralama Koşulu altında Değerler öğesini seçin.

 2. Düzen'in altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin değerleri için A'dan Z'ye veya Z'den A'ya seçeneğini belirleyin.

  • Sayı değerleri için En küçükten En büyüğe veya En Büyükten En Küçüğe seçeneğini belirleyin.

  • Tarih veya saat değerleri için Eskiden Yeniye veya Yeniden Eskiye seçeneğini belirleyin.

Hücre rengine, yazı tipi rengine veya hücre simgesine göre    

 1. Sıralama Koşulu altında Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi seçeneğini belirleyin.

 2. Düğmenin yanındaki oku tıklatıp hücre rengi, yazı tipi rengi veya hücre simgesi seçin.

 3. Sıra altında Solda veya Sağda seçeneğini belirleyin.

 • Verileri değiştirdikten sonra yeniden sıralama uygulamak için aralık veya tabloda bir hücre tıklatıp Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'yı tıklatın.

  Not :  Bir çalışma sayfası seviyelendirmesinin parçaları olan satırları sıraladığınızda, Excel en yüksek düzeydeki grupları (1. düzey) sıralar; böylece, ayrıntı satırları veya sütunları gizli olsa bile bir arada kalır.

Sayfanın Başı

Birden fazla sütuna veya satıra göre sıralama

Tek sütun veya satırda aynı değerle gruplandırmak istediğiniz verileriniz olduğunda birden fazla sütun veya satıra göre sıralayabilir, sonra da bu gruptaki eşit değerde başka bir sütun veya satırı sıralayabilirsiniz. Örneğin, Çalışanlar ve Bölüm sütunlarınız varsa, önce Bölüm'e göre sıralayabilir (aynı bölümdeki tüm çalışanları birlikte gruplandırmak için) ve sonra da ada göre sıralayabilirsiniz (her bölümdeki adları alfabetik sıraya koymak için). 64 sütuna kadar sıralama yapabilirsiniz.

Not : En iyi sonuçları elde etmek için, sıraladığınız hücre aralığının sütun başlıkları olması gerekir.

 1. İki veya daha fazla veri sütununa sahip hücre aralığını seçin veya etkin hücrenin iki veya daha fazla sütuna sahip tabloda olduğundan emin olun.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

  Sırala iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Sütun altında, Sıralama ölçütü kutusunda sıralamak istediğiniz ilk sütunu seçin.

 4. Sıralama Koşulu altında sıralama türünüzü seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metne, sayıya veya tarih ve saate göre sıralamak için Değerler öğesini seçin.

  • Biçime göre sıralamak için Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi seçeneğini belirleyin.

 5. Sıra altında nasıl sıralamak istediğinizi seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin değerleri için A'dan Z'ye veya Z'den A'ya seçeneğini belirleyin.

  • Sayı değerleri için En küçükten En büyüğe veya En Büyükten En Küçüğe seçeneğini belirleyin.

  • Tarih veya saat değerleri için Eskiden Yeniye veya Yeniden Eskiye seçeneğini belirleyin.

  • Özel listeyi esas alarak sıralama yapmak için Özel Liste seçeneğini belirleyin.

 6. Sıralamak üzere başka bir sütun eklemek için Düzey Ekle öğesini tıklatıp 3.-5. adımları tekrarlayın.

 7. Sıralamak üzere sütun kopyalamak için girişi seçip Düzeyi Kopyala seçeneğini tıklatın.

 8. Sıralamak üzere sütun silmek için girişi seçip Düzeyi Sil seçeneğini tıklatın.

  Not : Listede en az bir girişi tutmanız gerekir.

 9. Sütunların sıralandığı düzeni değiştirmek için bir giriş seçip Yukarı veya Aşağı okunu tıklatın.

  Listedeki daha yüksek değerli girişler listedeki daha düşük değerli girişlerden önce sıralanır.

 10. Verileri değiştirdikten sonra yeniden sıralama uygulamak için aralık veya tabloda bir hücre tıklatıp Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir sütunda kısmi bir değere göre sıralama

Sıralama işleminde bir sütundaki değerin tamamı temel alınır. Sütundaki değerin bir parçasına göre sıralama istiyorsanız, (parça numarası kodu (789-WDG-34), soyadı (Barış Çetinok) veya ad (Çetinok, Barış) gibi) önce sütunu iki veya daha fazla sütuna bölmeniz gerekir; böylece, sıralamak istediğiniz değer kendi sütununda olur. Bunu yapmak için işlevleri ya da Metni Sütunlara Dönüştürme Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz.

Örnekler ve daha fazla bilgi için bkz. Metni Sütunlara Dönüştürme Sihirbazı'nı kullanarak adları bölme ve İşlevleri kullanarak sütunlar arasında metni bölme.

Sayfanın Başı

Diğerlerini etkilemeden önce hücre aralığındaki bir sütunu sıralama

Uyarı : Bu özelliği kullanırken dikkatli olun. Aralıkta tek bir sütuna göre sıralama, söz konusu sütundaki hücrelerin aynı satırdaki diğer hücrelerden farklı bir yere taşınması gibi istemeyeceğiniz sonuçlara neden olabilir.

Not : Aşağıdaki yordamı tabloda uygulayamazsınız.

 1. İki veya daha fazla sütunun yer aldığı hücre aralığından bir sütun seçin.

 2. Sıralamak istediğiniz sütunu seçmek için sütunun başlığını tıklatın.

 3. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'ya tıklayın ve sonra da aşağıdaki sıralama komutlarından birine tıklayın:

 4. Sıralama Uyarısı iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Geçerli seçimle devam et'i seçin.

 6. Sırala'ya tıklayın.

 7. Sırala iletişim kutusunda istediğiniz diğer sıralama seçeneklerini belirleyip Tamam seçeneğini tıklatın.

İstediğiniz sonuçları elde edemezseniz, Geri Al Düğme Resmi öğesine tıklayın.

Sayfanın Başı

Sıralamayla ilgili genel sorunlar hakkında bilgi edinme

Verilerinizi sıraladığınızda beklemediğiniz sonuçlarla karşılaşırsanız aşağıdakini yapın:

Formül tarafından geri döndürülen değerlerin değişip değişmediğini kontrol etme     Sıraladığınız verilerde bir veya daha fazla formül varsa, bu formüllerin geri dönen değerleri çalışma sayfası yeniden hesaplandığında değişebilir. Bu durumda, sıralamayı yeniden uyguladığınızdan veya güncelleştirilmiş sonuçları elde etmek için yeniden sıralama işlemi yaptığınızdan emin olun.

Sıralamadan önce gizli satırları ve sütunları gösterme     Sütunları sıraladığınızda gizli sütunlar, satırları sıraladığınızda ise gizli satırlar taşınmaz. Verileri sıralamadan önce, gizli sütunları ve satırları göstermeniz faydalı olacaktır.

Yerel ayarları denetleme     Sıralama düzenleri yerel ayarlara göre değişiklik gösterir. Bilgisayarınızda, Denetim Masası'ndaki Bölgesel Ayarlar veya Bölge ve Dil Seçenekleri'nde doğru yerel ayarın yapıldığından emin olun. Yerel ayarı değiştirme hakkında bilgi edinmek için Windows yardım sistemine bakın.

Sütun başlıklarını tek bir satıra girme     Birden çok satır etiketi gerekiyorsa, metni hücrenin içinde kaydırın.

Başlık satırını açma kapatma    Verilerin anlamını kavramayı kolaylaştırmak için, sütun sıralaması yaptığınızda başlık satırına sahip olmanız en iyi yöntemdir. Varsayılan olarak, başlıktaki değer sıralama işlemine dahil edilmez. Zaman zaman, başlığı açmanız veya kapatmanız gerekebilir; böylece başlıktaki değer sıralama işlemine dahil edilir veya edilmez. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Sütun başlığı olduğundan ilk veri satırını sıralamanın dışında tutmak için Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda sırasıyla Sırala ve Filtre Uygula, Özel Sıralama öğesini tıklatıp Verilerimde üstbilgi var seçeneğini belirleyin.

 • Sütun başlığı olmadığından ilk veri satırını sıralamaya dahil etmek için Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda sırasıyla Sırala ve Filtre Uygula, Özel Sıralama öğesini tıklatıp Verilerimde üstbilgi var seçeneğini temizleyin.

Sayfanın Başı

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×