Aralıktaki veya tablodaki verileri sıralama

Verileri sıralama, veri analizinin ayrılmaz parçasıdır. Adları alfabetik olarak listelemek, ürün stok düzeyleri listesini en yüksekten en düşüğe doğru derlemek veya satırları renklere veya simgelere göre sıralamak isteyebilirsiniz. Verilerin sıralanması verilerinizi daha iyi görüp anlamanıza, istediğiniz verileri bulup düzenlemenize ve neticede çok daha etkili kararlar almanıza yardımcı olur.

Not   Hücre aralığındaki veya tablodaki üst ya da alt değerleri, örneğin en yüksek 10 notu veya en düşük 5 satış miktarını bulmak için, OtomatikSüz veya koşullu biçimlendirme özelliklerini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Bir aralıktaki veya tablodaki verilere filtre uygulama ve Koşullu biçimleri ekleme, değiştirme veya temizleme..

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sıralama hakkında bilgi edinme

Metin sıralama

Sayıları sıralama

Tarih veya saat sıralama

Hücre rengine, yazı tipi rengine veya simgeye göre sıralama

Özel listeye göre sıralama

Satırları sıralama

Birden fazla sütuna veya satıra göre sıralama

Diğerlerini etkilemeden önce hücre aralığındaki bir sütunu sıralama

Sıralama hakkında daha fazla genel bilgi sahibi olma

Sıralama hakkında bilgi edinme

Verileri bir veya daha fazla sütunda bulunan metinlere (A'dan Z'ye veya Z'den A'ya), sayılara (en küçükten en büyüğe veya en büyükten en küçüğe), tarihlere ve saatlere (en eskiden en yeniye veya en yeniden en eskiye) göre sıralayabilirsiniz ayrıca, özel bir listeye (Büyük, Orta ve Küçük gibi) veya hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge kümesinin de bulunduğu biçime göre de sıralama yapabilirsiniz. Sıralama işlemlerinin çoğu sütun sıralamaları olmakla birlikte satırlara göre de sıralama yapabilirsiniz.

Sıralama ölçütleri çalışma kitabına kaydedilir, böylece bir Excel tablosuna ait çalışma kitabını her açışınızda sıralamayı yeniden uygulayabilirsiniz. Ancak hücre aralığı için aynı işlemi gerçekleştiremezsiniz. Çalışma kitabını açtığınızda yeniden uygulayabileceğiniz sıralama ölçütleri kaydetmek istiyorsanız tablo kullanmanız uygun olabilir. Bu, özellikle birden çok sütunlu sıralamalar veya oluşturulması uzun süren sıralamalar için önemlidir.

Sayfanın Başı

Metin sıralama

 1. Hücre aralığında alfa sayısal verilerin bulunduğu bir sütunu seçin veya etkin hücrenin alfa sayısal veriler içeren tablo sütununda yer aldığından emin olun.

 2. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda, Sırala ve Filtre Uygula seçeneğini tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Artan alfa sayısal düzene göre sıralamak için A'dan Z'ye sırala seçeneğini tıklatın.

  • Azalan alfa sayısal düzene göre sıralamak için Z'den A'ya Sırala seçeneğini tıklatın.

 4. İsteğe bağlı olarak, büyük-küçük harf duyarlı sıralamada yapabilirsiniz.

  Büyük-küçük harf duyarlı sıralama

  1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'yı ve sonra da Özel Sıralama'yı tıklatın.

  2. Sırala iletişim kutusunda Seçenekler öğesini tıklatın.

  3. Sıralama Seçenekleri iletişim kutusunda Büyük/Küçük harf duyarlı öğesini seçin.

  4. Tamam düğmesini iki kez tıklatın.

Konu: Tüm verilerin metin olarak saklanıp saklanmadığını denetleme    Sıralamak istediğiniz sütunda sayı olarak saklanmış ve metin olarak saklanmış sayılar varsa, bunların tümünü metin olarak biçimlendirmeniz gerekir. Aksi takdirde, sayı olarak saklanan sayılar metin olarak saklanan sayılardan önce sıralanacaktır. Seçilen verilerin tümünü metin olarak biçimlendirmek için Giriş sekmesinde, Yazı Tipi grubunda, sırasıyla Hücre Yazı Tipini Biçimlendir düğmesini, Sayı sekmesini, ardından da Kategori altında Metin seçeneğini tıklatın.

Konu: Öndeki boşlukları kaldırma     Bazı durumlarda, başka bir uygulamadan alınan verilerde, veri önüne eklenmiş boşluklar olabilir. Verileri sıralamadan önce öndeki boşlukları kaldırın.

Sayfanın Başı

Sayıları sıralama

 1. Hücre aralığında sayısal verilere sahip bir sütun seçin veya etkin hücrenin sayısal veriler içeren tablo sütununda bulunduğundan emin olun.

 2. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda, Sırala ve Filtre Uygula seçeneğini tıklatın ve aşağıdakileri yapın:

  • Küçük sayılardan büyük sayılara sıralamak için Küçükten Büyüğe Sırala seçeneğini tıklatın.

  • Büyük sayılardan küçük sayılara sıralamak için Büyükten Küçüğe Sırala seçeneğini tıklatın.

Konu: Tüm sayıların sayı olarak saklanıp saklanmadığını denetleme    Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, sütun sayı olarak değil, metin olarak saklanmış sayılar içeriyor olabilir. Örneğin, bazı muhasebe sistemlerinden alınmış negatif sayılar veya başında ' (tek tırnak) imi girilmiş bir sayı metin olarak saklanır. Daha fazla bilgi için bkz. Metin olarak depolanmış sayıları sayıya dönüştürme.

Sayfanın Başı

Tarih veya saat sıralama

 1. Hücre aralığında tarih veya saatlere sahip bir sütun seçin veya etkin hücrenin tarih veya saat içeren tablo sütununda bulunduğundan emin olun.

 2. Hücre aralığı veya tabloda tarih veya saat sütununu seçin

 3. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda, Sırala ve Filtre Uygula seçeneğini tıklatın ve aşağıdakileri yapın:

  • Önceki tarih veya saatten sonrakine sıralamak için Eskiden Yeniye Sırala seçeneğini tıklatın.

  • Sonraki tarih veya saatten öncekine sıralamak için Yeniden Eskiye Sırala seçeneğini tıklatın.

Konu: Tarih ve saatlerin tarih veya saat olarak saklanıp saklanmadığını denetleme     Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse sütunda tarih veya saat olarak değil, metin olarak saklanmış tarih veya saatler olabilir. Excel'de tarih ve saatleri doğru sıralamak için sütundaki tüm tarih ve saatlerin tarih ve saat seri numarası olarak saklanması gerekir. Excel, değeri tarih veya saat olarak tanıyamıyorsa, tarih veya saat metin olarak saklanmıştır. Daha fazla bilgi için, bkz. Metin olarak depolanmış tarihleri tarihe dönüştürme.

Not    Haftanın günlerine göre sıralamak istiyorsanız, hücreleri haftanın günlerini gösterecek şekilde biçimlendirin. Tarihi dikkate almadan haftanın günlerine göre sıralama yapmak istiyorsanız, METNEÇEVİR işlevini kullanarak metne dönüştürme işlemini gerçekleştirin. Ancak, METNEÇEVİR işlevi metin değeri geri döndürdüğünden sıralama işlemi alfa sayısal verileri temel alacaktır. Daha fazla bilgi için bkz. Tarihleri haftanın günleri olarak görüntüleme.

Sayfanın Başı

Hücre rengine, yazı tipi rengine veya simgeye göre sıralama

Hücre rengine veya yazı tipi rengine göre el ile ya da koşullu biçimlendirilmiş hücre aralığınız veya tablo sütununuz varsa bunları renklere göre de sıralayabilirsiniz. Koşullu biçimlendirmeyle oluşturulan simge kümesine göre de sıralama yapabilirsiniz.

 1. Hücre aralığında verilere sahip bir sütunu seçin veya etkin hücrenin tablo sütununda bulunduğundan emin olun.

 2. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'yı ve sonra da Özel Sıralama'yı tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

  Sırala iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Sütun altında, Sıralama ölçütü kutusunda sıralamak istediğiniz sütunu seçin.

 4. Sıralama Koşulu altında sıralama türünüzü seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hücre rengine göre sıralamak için Hücre Rengi seçeneğini belirleyin.

  • Yazı tipi rengine göre sıralamak için Yazı Tipi Rengi seçeneğini belirleyin.

  • Simge kümesine göre sıralamak için Hücre Simgesi seçeneğini belirleyin.

 5. Sıra öğesinin altında düğmenin yanındaki oku tıklatın ve biçim türüne bağlı olarak bir hücre rengi, yazı tipi rengi veya hücre simgesi seçin.

 6. Sıra altında nasıl sıralamak istediğinizi seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hücre rengini, yazı tipi rengini veya üstteki ya da soldaki simgeyi taşımak üzere sütun sıralaması için Üstte, satır sıralaması için Soldaseçeneğini tıklatın.

  • Hücre rengini, yazı tipi rengini veya alttaki ya da sağdaki simgeyi taşımak üzere, sütun sıralaması için Altta, satır sıralaması için Sağda seçeneğini tıklatın.

   Not   Varsayılan hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge sıralama düzeni yoktur. Sıralama işlemleri için istediğiniz sıralamayı tanımlamanız gerekir.

 7. Sonraki hücre rengini, yazı tipi rengini veya sıralanacak simgeyi belirtmek için Düzey Ekle seçeneğini tıklatıp 3.-5. adımları tekrarlayın.

  Daha Sonra kutusunda ve aynı seçimi yaptığınız Sıra altında aynı sütunu seçtiğinizden emin olun.

  Sıralamaya katmak istediğiniz her ek hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge için bu işlemleri yapmaya devam edin.

Sayfanın Başı

Özel listeye göre sıralama

Kullanıcı tanımlı bir düzende sırala yapmak için özel liste kullanabilirsiniz. Excel yerleşik, haftanın günleri, yılın ayları özel listelerini sağlar, ayrıca kendi özel listenizi de oluşturabilirsiniz.

 1. İsteğe bağlı olarak özel listeyi oluşturun.

  Özel liste oluşturma

  1. Hücre aralığında, yukarıdan aşağıya doğru, olmasını istediğiniz düzene göre, sıralamak istediğiniz değerleri girin. Örneğin:

  A

  1

  Üst

  2

  Orta

  3

  Düşük

  1. Yazdığınız aralığı seçin. Yukarıdaki örnekte, A1:A3 hücrelerini seçmelisiniz.

  2. Microsoft Office Düğmesi Office düğme resmi ve Excel Seçenekleri'nin ardından Popüler kategorisini tıklatın ve Excel ile çalışmak için üst seçenekler öğesinin altında Özel Listeleri Düzenle'yi tıklatın.

  3. Özel Listeler iletişim kutusunda Al seçeneğini tıklatıp Tamam seçeneğini iki kez tıklatın.

   Notlar   

   1. Özel listeyi ancak bir değeri esas alarak oluşturabilirsiniz (metin, sayı, tarih veya saat). Özel listeyi bir biçimi esas alarak oluşturamazsınız (hücre rengi, yazı tipi rengi, simge).

   2. Özel liste en fazla 255 karakter uzunluğundadır; ilk karakter sayıyla başlamamalıdır.

 2. Hücre aralığında veri sütunu seçin veya etkin hücrenin tablo sütununda olduğundan emin olun.

 3. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'yı ve sonra da Özel Sıralama'yı tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

  Sırala iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Sütun altında, Sıralama ölçütü veya Daha Sonra kutusunda, özel listeye göre sıralamak istediğiniz sütunu seçin.

 5. Sıra altında Özel Liste seçeneğini belirleyin.

 6. Özel Listeler iletişim kutusunda istediğiniz listeyi seçin. Önceki örnekte Yüksek, Orta, Düşük seçeneğini belirlemelisiniz.

 7. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Satırları sıralama

 1. Hücre aralığında veri satırı seçin veya etkin hücrenin tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'yı ve sonra da Özel Sıralama'yı tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

  Sırala iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Seçenekler'i tıklatın.

 4. Sıralama Seçenekleri iletişim kutusunda, Yönlendirme altında sırayla Soldan sağa sırala ve Tamam seçeneklerini tıklatın.

 5. Sütun altında, Sıralama ölçütü kutusunda sıralamak istediğiniz satırı seçin.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Değere göre    

  1. Sıralama Koşulu altında Değerler öğesini seçin.

  2. Sıra öğesinin altında, aşağıdakilerden birini yapın:

   • Metin değerleri için A'dan Z'ye veya Z'den A'ya seçeneğini belirleyin.

   • Sayı değerleri için En küçükten En büyüğe veya En Büyükten En Küçüğe seçeneğini belirleyin.

   • Tarih veya saat değerleri için Eskiden Yeniye veya Yeniden Eskiye seçeneğini belirleyin.

    Hücre rengine, yazı tipi rengine veya hücre simgesine göre    

  3. Sıralama Koşulu altında Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi seçeneğini belirleyin.

  4. Düğmenin yanındaki oku tıklatıp hücre rengi, yazı tipi rengi veya hücre simgesi seçin.

  5. Sıra altında Solda veya Sağda seçeneğini belirleyin.

Not    Bir çalışma sayfası seviyelendirmesinin parçaları olan satırları sıraladığınızda, Excel en yüksek düzeydeki grupları (1.düzey) sıralar; böylece, ayrıntı satırları veya sütunları gizli olsalar bile bir arada kalır.

Sayfanın Başı

Birden fazla sütuna veya satıra göre sıralama

Tek sütun veya satırda aynı değerle gruplandırmak istediğiniz verileriniz olduğunda birden fazla sütun veya satıra göre sıralayabilir, sonra da bu gruptaki eşit değerde başka bir sütun veya satırı sıralayabilirsiniz. Örneğin, Çalışanlar ve Bölüm sütunlarınız varsa, önce Bölüm'e göre sıralayabilir (aynı bölümdeki tüm çalışanları birlikte gruplandırmak için) ve sonra da ada göre sıralayabilirsiniz (her bölümdeki adları alfabetik sıraya koymak için). 64 sütuna kadar sıralama yapabilirsiniz.

Not   En iyi sonuçları elde etmek için, sıraladığınız hücre aralığının sütun başlıkları olması gerekir.

 1. İki veya daha fazla veri sütununa sahip hücre aralığını seçin veya etkin hücrenin iki veya daha fazla sütuna sahip tabloda olduğundan emin olun.

 2. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'yı ve sonra da Özel Sıralama'yı tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

  Sırala iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Sütun altında, Sıralama ölçütü kutusunda sıralamak istediğiniz ilk sütunu seçin.

 4. Sıralama Koşulu altında sıralama türünüzü seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metne, sayıya veya tarih ve saate göre sıralamak için Değerler öğesini seçin.

  • Biçime göre sıralamak için Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi seçeneğini belirleyin.

 5. Sıra altında nasıl sıralamak istediğinizi seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin değerleri için A'dan Z'ye veya Z'den A'ya seçeneğini belirleyin.

  • Sayı değerleri için En küçükten En büyüğe veya En Büyükten En Küçüğe seçeneğini belirleyin.

  • Tarih veya saat değerleri için Eskiden Yeniye veya Yeniden Eskiye seçeneğini belirleyin.

  • Özel listeyi esas alarak sıralama yapmak için Özel Liste seçeneğini belirleyin.

 6. Sıralamak üzere başka bir sütun eklemek için Düzey Ekle öğesini tıklatıp 3.-5. adımları tekrarlayın.

 7. Sıralamak üzere sütun kopyalamak için girişi seçip Düzeyi Kopyala seçeneğini tıklatın.

 8. Sıralamak üzere sütun silmek için girişi seçip Düzeyi Sil seçeneğini tıklatın.

  Not   Listede en az bir girişi tutmanız gerekir.

 9. Sütunların sıralandığı düzeni değiştirmek için bir giriş seçip Yukarı veya Aşağı okunu tıklatın.

  Listedeki daha yüksek değerli girişler listedeki daha düşük değerli girişlerden önce sıralanır.

Sayfanın Başı

Diğerlerini etkilemeden önce hücre aralığındaki bir sütunu sıralama

Uyarı    Bu özelliği kullanırken dikkatli olun. Aralıkta tek bir sütuna göre sıralama, söz konusu sütundaki hücrelerin aynı satırdaki diğer hücrelerden farklı bir yere taşınması gibi istemeyeceğiniz sonuçlara neden olabilir.

Not   Aşağıdaki yordamı tabloda uygulayamazsınız.

 1. İki veya daha fazla sütunun yer aldığı hücre aralığından bir sütun seçin.

 2. Sıralamak istediğiniz sütunu seçmek için sütunun başlığını tıklatın.

 3. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda, Sırala ve Filtre Uygula seçeneğini tıklatın ve aşağıdaki sıralama komutlarından birini tıklatın:

 4. Sıralama Uyarısı iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Geçerli seçimle devam et'i seçin.

 6. Sırala'yı tıklatın.

 7. Sırala iletişim kutusunda istediğiniz diğer sıralama seçeneklerini belirleyip Tamam seçeneğini tıklatın.

İstediğiniz sonuçları elde edemezseniz, Geri Al seçeneğini Düğme Resmi tıklatın.

Sayfanın Başı

Sıralama hakkında daha fazla genel bilgi sahibi olma

Verilerinizi sıraladığınızda beklemediğiniz sonuçlarla karşılaşırsanız aşağıdakini yapın:

Formül tarafından geri döndürülen değerlerin değişip değişmediğini kontrol etme     Sıraladığınız verilerde bir veya daha fazla formül varsa, bu formüllerin geri dönen değerleri çalışma sayfası yeniden hesaplandığında değişebilir. Bu durumda, sıralamayı yeniden uyguladığınızdan veya güncelleştirilmiş sonuçları elde etmek için yeniden sıralama işlemi yaptığınızdan emin olun.

Sıralamadan önce gizli satırları ve sütunları gösterme     Sütunları sıraladığınızda gizli sütunlar, satırları sıraladığınızda ise gizli satırlar taşınmaz. Verileri sıralamadan önce, gizli sütunları ve satırları göstermeniz faydalı olacaktır.

Yerel ayarları denetleme    Sıralama düzenleri yerel ayarlara göre değişiklik gösterir. Bilgisayarınızda, Denetim Masası konumundaki Bölgesel Ayarlar veya Bölge ve Dil seçenekleri öğesinde doğru yerel ayarın yapıldığından emin olun. Yerel ayarı değiştirme hakkında bilgi edinmek için Windows yardım sistemine bakın.

Sütun başlıklarını yalnızca bir satıra girme     Birden çok satır etiketine gereksiniminiz varsa, metni hücrenin içinde kaydırın.

Başlık satırını açma kapatma    Verilerin anlamını kavramayı kolaylaştırmak için, sütun sıralaması yaptığınızda başlık satırına sahip olmanız en iyi yöntemdir. Varsayılan olarak, başlıktaki değer sıralama işlemine dahil edilmez. Zaman zaman, başlığı açmanız veya kapatmanız gerekebilir; böylece başlıktaki değer sıralama işlemine dahil edilir veya edilmez. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Sütun başlığı olduğundan ilk veri satırını sıralamanın dışında tutmak için Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda sırasıyla Sırala ve Filtre Uygula, Özel Sıralama öğesini tıklatıp Verilerimde üstbilgi var seçeneğini belirleyin.

 • Sütun başlığı olmadığından ilk veri satırını sıralamaya dahil etmek için Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda sırasıyla Sırala ve Filtre Uygula, Özel Sıralama öğesini tıklatıp Verilerimde üstbilgi var seçeneğini temizleyin.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Excel 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Dili değiştir