Aralıktaki veya tablodaki verileri sıralama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Verileri sıralama, veri analizinin ayrılmaz parçasıdır. Adları alfabetik olarak düzenlemek, ürün stok düzeyleri listesini en yüksekten en düşüğe doğru derlemek veya satırları renklere veya simgelere göre sıralamak isteyebilirsiniz. Verilerin sıralanması verilerinizi daha iyi görüp anlamanıza, istediğiniz verileri bulup düzenlemenize ve neticede çok daha etkili kararlar almanıza yardımcı olur.

Not : Hücre aralığında ve tabloda en yüksek 10 not ya da en düşük 5 satış miktarı gibi alt ve üst değerleri bulmak için Otomatik Filtre’yi veya koşullu biçimlendirmeyi kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz: bir Excel tablosu veya aralıktaki verilere filtre uygulamave ekleme, değiştirme, Bul veya koşullu biçimleri temizleme.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sıralama hakkında bilgi edinme

Metni sıralama

Sayıları sıralama

Tarih veya saatleri sıralama

Hücre rengine, yazı tipi rengine veya simgeye göre sıralama

Özel listeye göre sıralama

Satırları sıralama

Birden fazla sütuna veya satıra göre sıralama

Bir sütunda kısmi bir değere göre sıralama

Diğerlerini etkilemeden hücre aralığındaki bir sütunu sıralama

Sıralamayla ilgili genel sorunlar hakkında bilgi edinme

Sıralama hakkında bilgi edinme

Verileri bir veya daha fazla sütunda bulunan metinlere (A'dan Z'ye veya Z'den A'ya), sayılara (en küçükten en büyüğe veya en büyükten en küçüğe), tarihlere ve saatlere (en eskiden en yeniye veya en yeniden en eskiye) göre sıralayabilirsiniz ayrıca, özel bir listeye (Büyük, Orta ve Küçük gibi) veya hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge kümesinin de bulunduğu biçime göre de sıralama yapabilirsiniz. Sıralama işlemlerinin çoğu sütun sıralamaları olmakla birlikte satırlara göre de sıralama yapabilirsiniz.

Excel tablosu için sıralama ölçütleri çalışma kitabına kaydedilir, böylece çalışma kitabını her açışınızda sıralamayı bu tabloya yeniden uygulayabilirsiniz, ancak sıralama ölçütü hücre aralığı için kaydedilmez. Çalışma kitabını açtığınızda yeniden uygulayabileceğiniz sıralama ölçütleri kaydetmek istiyorsanız tablo kullanmanız uygun olabilir. Bu, özellikle birden çok sütunlu sıralamalar veya oluşturulması uzun süren sıralamalar için önemlidir.

Sıralamayı yeniden uyguladığınızda aşağıdaki nedenlerden dolayı farklı sonuçlar görüntülenebilir:

 • Hücre aralığında veya tablo sütununda veriler değiştirilmiş, eklenmiş veya silinmiştir.

 • Formül tarafından döndürülen değerler değişmiş ve çalışma sayfası yeniden hesaplanmıştır.

Sayfanın Başı

Metin sıralama

 1. Hücre aralığında alfa sayısal verilerin bulunduğu bir sütunu seçin veya etkin hücrenin alfa sayısal veriler içeren tablo sütununda yer aldığından emin olun.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

 3. Artan alfasayısal düzene göre sıralamak için Excel'de A'dan Z'ye veya en küçük sayıdan en büyüğe doğru sıralayan A'dan Z'ye komutu (A'dan Z'ye Sırala) öğesine tıklayın.

 4. Azalan alfasayısal düzene göre sıralamak için Excel'de Z'den A'ya veya en büyük sayıdan en küçüğe doğru sıralayan Z'den A'ya komutu (Z'den A'ya Sırala) öğesine tıklayın.

İsteğe bağlı olarak, büyük-küçük harf duyarlı sıralama da yapabilirsiniz:

 1. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 2. Sırala iletişim kutusunda Seçenekler'i tıklatın.

  Sıralama Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Sıralama Seçenekleri iletişim kutusunda Büyük/Küçük harf duyarlı öğesini seçin.

 4. İki kez Tamam’a tıklayın.

 5. Verileri değiştirdikten sonra yeniden sıralama uygulamak için aralık veya tabloda bir hücreye tıklayıp Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'ya tıklayın.

Konu: Tüm verilerin metin olarak depolanıp depolanmadığını denetleme    Sıralamak istediğiniz sütunda sayı olarak depolanmış ve metin olarak depolanmış sayılar varsa, bunların tümünü metin olarak biçimlendirmeniz gerekir. Bu biçimi uygulamazsanız, sayı olarak depolanan sayılar metin olarak depolanan sayılardan önce sıralanacaktır. Seçilen verilerin tümünü metin olarak biçimlendirmek için Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubunda, sırasıyla Hücre Yazı Tipini Biçimlendir düğmesine, Sayı sekmesine, ardından da Kategori altında Metin seçeneğine tıklayın.

Konu: Öndeki boşlukları kaldırma    Bazı durumlarda, başka uygulamalardan alınan verilerde veri önüne eklenmiş boşluklar olabilir. Verileri sıralamadan önce öndeki boşlukları kaldırın. Bunu el ile yapabileceğiniz gibi KIP işlevini de kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Sayıları sıralama

 1. Hücre aralığında sayısal verilere sahip bir sütun seçin veya etkin hücrenin sayısal veriler içeren tablo sütununda bulunduğundan emin olun.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

 3. Küçük sayılardan büyük sayılara doğru sıralamak için Excel'de A'dan Z'ye veya en küçük sayıdan en büyüğe doğru sıralayan A'dan Z'ye komutu (Küçükten Büyüğe Sırala) öğesine tıklayın.

 4. Büyük sayılardan küçük sayılara doğru sıralamak için Excel'de Z'den A'ya veya en büyük sayıdan en küçüğe doğru sıralayan Z'den A'ya komutu (Büyükten Küçüğe Sırala) öğesine tıklayın.

Konu: Tüm sayıların sayı olarak depolanıp depolanmadığını denetleme    Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, sütunda sayı yerine metin olarak depolanmış sayılar olabilir. Örneğin, bazı muhasebe sistemlerinden alınmış negatif sayılar veya başında kesme işareti (') girilmiş bir sayı metin olarak depolanır. Daha fazla bilgi için bkz. Metin olarak depolanmış sayıları sayıya dönüştürme.

Sayfanın Başı

Tarih veya saatleri sıralama

 1. Hücre aralığında tarih veya saatlere sahip bir sütun seçin veya etkin hücrenin tarih veya saat içeren tablo sütununda bulunduğundan emin olun.

 2. Hücre aralığı veya tabloda tarih veya saat sütununu seçin

 3. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

 4. Önceki tarih veya saatten sonrakine doğru sıralamak için Excel'de A'dan Z'ye veya en küçük sayıdan en büyüğe doğru sıralayan A'dan Z'ye komutu (Eskiden Yeniye Sırala) öğesine tıklayın.

 5. Sonraki tarih veya saatten öncekine doğru sıralamak için Excel'de Z'den A'ya veya en büyük sayıdan en küçüğe doğru sıralayan Z'den A'ya komutu (Yeniden Eskiye Sırala) öğesine tıklayın.

 6. Verileri değiştirdikten sonra yeniden sıralama uygulamak için aralık veya tabloda bir hücreye tıklayıp Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'ya tıklayın.

Konu: Tarih ve saatlerin tarih veya saat olarak depolanıp depolanmadığını denetleme    Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse sütunda tarih veya saat yerine metin olarak depolanmış tarih veya saatler olabilir. Excel'de tarih ve saatleri doğru sıralamak için sütundaki tüm tarih ve saatlerin tarih ve saat seri numarası olarak depolanması gerekir. Excel, değeri tarih veya saat olarak tanıyamıyorsa, tarih veya saat metin olarak depolanmıştır. Daha fazla bilgi için, bkz. Metin olarak depolanmış tarihleri tarihe dönüştürme.

Not : Haftanın günlerine göre sıralamak istiyorsanız, hücreleri haftanın günlerini gösterecek şekilde biçimlendirin. Tarihi dikkate almadan haftanın günlerine göre sıralama yapmak istiyorsanız, METNEÇEVİR işlevini kullanarak bunları metne dönüştürün. Ancak, METNEÇEVİR işlevi metin değeri döndürdüğünden sıralama işlemi alfasayısal verileri temel alacaktır. Daha fazla bilgi için bkz. Tarihleri haftanın günleri olarak görüntüleme.

Sayfanın Başı

Hücre rengine, yazı tipi rengine veya simgeye göre sıralama

Hücre rengine veya yazı tipi rengine göre el ile ya da koşullu biçimlendirilmiş hücre aralığınız veya tablo sütununuz varsa bunları renklere göre de sıralayabilirsiniz. Koşullu biçimlendirme uygulayarak oluşturduğunuz simge kümesine göre de sıralama yapabilirsiniz.

 1. Hücre aralığında veri sütunu seçin veya etkin hücrenin tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

  Sırala iletişim kutusu gösterilir.

 3. Sütun altında, Sıralama ölçütü kutusunda sıralamak istediğiniz sütunu seçin.

 4. Sıralama Koşulu altında sıralama türünüzü seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hücre rengine göre sıralamak için Hücre Rengi seçeneğini belirleyin.

  • Yazı tipi rengine göre sıralamak için Yazı Tipi Rengi seçeneğini belirleyin.

  • Simge kümesine göre sıralamak için Hücre Simgesi seçeneğini belirleyin.

 5. Sıra öğesinin altında düğmenin yanındaki oka tıklayın ve biçim türüne bağlı olarak bir hücre rengi, yazı tipi rengi veya hücre simgesi seçin.

 6. Sıra altında nasıl sıralamak istediğinizi seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hücre rengini, yazı tipi rengini veya üstteki ya da soldaki simgeyi taşımak üzere sütun sıralaması için Üstte, satır sıralaması için Solda seçeneğine tıklayın.

  • Hücre rengini, yazı tipi rengini veya alttaki ya da sağdaki simgeyi taşımak üzere, sütun sıralaması için Altta, satır sıralaması için Sağda seçeneğine tıklayın.

   Not : Varsayılan hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge sıralama düzeni yoktur. Sıralama işlemleri için istediğiniz sıralamayı tanımlamanız gerekir.

 7. Sonraki hücre rengini, yazı tipi rengini veya sıralanacak simgeyi belirtmek için Düzey Ekle seçeneğini tıklatıp 3.-5. adımları tekrarlayın.

  Daha Sonra kutusunda ve aynı seçimi yaptığınız Sıra altında aynı sütunu seçtiğinizden emin olun.

  Sıralamaya katmak istediğiniz her ek hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge için bu işlemleri yapmaya devam edin.

 8. Verileri değiştirdikten sonra yeniden sıralama uygulamak için aralık veya tabloda bir hücreye tıklayıp Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'ya tıklayın.

Sayfanın Başı

Özel listeye göre sıralama

Kullanıcı tanımlı bir düzende sırala yapmak için özel liste kullanabilirsiniz. Örneğin, sütunda sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz değerler (Yüksek, Orta ve Düşük gibi) olabilir. Önce Yüksek, sonra Orta, ardından da Düşük olacak şekilde nasıl sıralarsınız? Alfabetik sıraladıysanız, “A'dan Z'ye” sıralama Yüksek seçeneğini en üste getirir, ancak düşük Orta'nın önündedir. “Z'den A'ya” olarak sıralarsanız da önce Orta, Düşük ortada olarak görüntülenir. Sıralamayı dikkate almadan, her zaman “Orta” seçeneğinin ortada olmasını istersiniz. Kendi özel listenizi oluşturarak, bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Özel listelerin yanı sıra, Excel yerleşik, haftanın günleri, yılın ayları özel listelerini sağlar.

 1. İsteğe bağlı olarak özel listeyi oluşturun:

  1. Hücre aralığında, yukarıdan aşağıya doğru istediğiniz düzene göre, sıralamak istediğiniz değerleri girin. Örneğin:

   A

   1

   En Yüksek

   2

   Orta

   3

   En Düşük

  2. Girdiğiniz aralığı seçin. Önceki örneği kullanarak A1:A3 hücrelerini seçin.

  3. Dosya sekmesini, Seçenekler'i ve Gelişmiş kategorisini tıklatın.

  4. Genel'in altında Özel Listeleri Düzenle'yi tıklatın.

  5. Özel Listeler iletişim kutusunda Al seçeneğini tıklatıp Tamam seçeneğini iki kez tıklatın.

   Notlar : 

   • Özel listeyi ancak bir değeri (metin, sayı, tarih veya saat) temel alarak oluşturabilirsiniz. Özel listeyi bir biçimi (hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge) temel alarak oluşturamazsınız.

   • Özel liste en fazla 255 karakter uzunluğundadır; ilk karakter sayıyla başlamamalıdır.

 2. Hücre aralığında veri sütunu seçin veya etkin hücrenin tablo sütununda olduğundan emin olun.

 3. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

  Sırala iletişim kutusu gösterilir.

 4. Sütun altında, Sıralama ölçütü veya Daha Sonra kutusunda, özel listeye göre sıralamak istediğiniz sütunu seçin.

 5. Sıra altında Özel Liste seçeneğini belirleyin.

 6. Özel Listeler iletişim kutusunda istediğiniz listeyi seçin. Önceki örnekte oluşturduğunuz özel listeyi kullanarak Yüksek, Orta, Düşük seçeneğine tıklayın.

 7. Tamam’a tıklayın.

 8. Verileri değiştirdikten sonra yeniden sıralama uygulamak için aralık veya tabloda bir hücreye tıklayıp Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'ya tıklayın.

Sayfanın Başı

Satırları sıralama

 1. Hücre aralığında veri satırı seçin veya etkin hücrenin tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

  Sırala iletişim kutusu gösterilir.

 3. Seçenekler'e tıklayın.

 4. Sıralama Seçenekleri iletişim kutusunda, Yönlendirme altında sırayla Soldan sağa sırala ve Tamam seçeneklerini tıklatın.

 5. Sütun altında, Sıralama ölçütü kutusunda sıralamak istediğiniz satırı seçin.

 6. Değere göre sıralamak için şunu yapın:

  1. Metin değerleri için A'dan Z'ye veya Z'den A'ya seçeneğini belirleyin.

  2. Sayı değerleri için En küçükten En büyüğe veya En Büyükten En Küçüğe seçeneğini belirleyin.

  3. Tarih veya saat değerleri için Eskiden Yeniye veya Yeniden Eskiye seçeneğini belirleyin.

 7. Hücre rengine, yazı tipi rengine veya hücre simgesine göre sıralamak için şunu yapın:

  1. Sıralama Koşulu altında Değerler öğesini seçin.

  2. Düzen'in altında aşağıdakilerden birini yapın:

  3. Sıralama Koşulu altında Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi seçeneğini belirleyin.

  4. Düğmenin yanındaki oku tıklatıp hücre rengi, yazı tipi rengi veya hücre simgesi seçin.

  5. Sıra altında Solda veya Sağda seçeneğini belirleyin.

 8. Verileri değiştirdikten sonra yeniden sıralama uygulamak için aralık veya tabloda bir hücreye tıklayıp Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'ya tıklayın.

Not :  Bir çalışma sayfası seviyelendirmesinin parçaları olan satırları sıraladığınızda, Excel en yüksek düzeydeki grupları (1. düzey) sıralar; böylece, ayrıntı satırları veya sütunları gizli olsa bile bir arada kalır.

Sayfanın Başı

Birden fazla sütuna veya satıra göre sıralama

Tek sütun veya satırda aynı değerle gruplandırmak istediğiniz verileriniz olduğunda birden fazla sütun veya satıra göre sıralamak, sonra da bu gruptaki eşit değerde başka bir sütun veya satırı sıralamak isteyebilirsiniz. Örneğin, Çalışanlar ve Bölüm sütunlarınız varsa, önce Bölüm'e göre (aynı bölümdeki tüm çalışanları birlikte gruplandırmak için) ve sonra da ada göre sıralayabilirsiniz (her bölümdeki adları alfabetik sıraya koymak için). 64 sütuna kadar sıralama yapabilirsiniz.

Not : En iyi sonuçları elde etmek için, sıraladığınız hücre aralığının sütun başlıkları olması gerekir.

 1. İki veya daha fazla veri sütununa sahip hücre aralığını seçin veya etkin hücrenin iki veya daha fazla sütuna sahip tabloda olduğundan emin olun.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

  Sırala iletişim kutusu gösterilir.

 3. Sütun altında, Sıralama ölçütü kutusunda sıralamak istediğiniz ilk sütunu seçin.

 4. Sıralama Koşulu altında sıralama türünüzü seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metne, sayıya veya tarih ve saate göre sıralamak için Değerler öğesini seçin.

  • Biçime göre sıralamak için Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi seçeneğini belirleyin.

 5. Sıra altında nasıl sıralamak istediğinizi seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin değerleri için A'dan Z'ye veya Z'den A'ya seçeneğini belirleyin.

  • Sayı değerleri için En küçükten En büyüğe veya En Büyükten En Küçüğe seçeneğini belirleyin.

  • Tarih veya saat değerleri için Eskiden Yeniye veya Yeniden Eskiye seçeneğini belirleyin.

  • Özel listeyi esas alarak sıralama yapmak için Özel Liste seçeneğini belirleyin.

 6. Sıralamak üzere başka bir sütun eklemek için Düzey Ekle öğesini tıklatıp 3.-5. adımları tekrarlayın.

 7. Sıralamak amacıyla sütun kopyalamak için, girişi seçip Düzeyi Kopyala’ya tıklayın.

 8. Sıralamak amacıyla sütun silmek için, girişi seçip Düzeyi Sil’e tıklayın.

  Not : Listede en az bir girişi tutmanız gerekir.

 9. Sütunların sıralandığı sırayı değiştirmek için bir girdi seçip, sırayı değiştirmek amacıyla Yukarı veya Aşağı okunu tıklatın.

  Listede daha yüksek olan girdiler gene listede daha düşük olan girdilerden önce sıralanır.

 10. Verileri değiştirdikten sonra yeniden sıralama uygulamak için aralık veya tabloda bir hücreye tıklayıp Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Yeniden Uygula'ya tıklayın.

Sayfanın Başı

Bir sütunda kısmi bir değere göre sıralama

Sütundaki değerin bir parçasına göre sıralamak için (parça numarası kodu (789-WDG-34), soyadı (Barış Çetinok) veya ad (Çetinok, Barış) gibi sütunu iki veya daha fazla sütuna bölmeniz gerekir; böylece. sıralamak istediğiniz değer kendi sütununda olur. Bunu yapmak için, metin işlevlerini ya da Metni Sütunlara Dönüştürme Sihirbazı'nı kullanarak hücre bölümlerini ayırabilirsiniz. Örnekler ve daha fazla bilgi için bkz. Metni ayrı hücreler halinde bölme ve İşlevleri kullanarak metni sütunlar arasında bölme.

Sayfanın Başı

Diğerlerini etkilemeden önce hücre aralığındaki bir sütunu sıralama

Uyarı : Bu özelliği kullanırken dikkatli olun. Aralıkta tek bir sütuna göre sıralama, söz konusu sütundaki hücrelerin aynı satırdaki diğer hücrelerden farklı bir yere taşınması gibi istemeyeceğiniz sonuçlara neden olabilir.

Not : Aşağıdaki yordamı tabloda uygulayamazsınız.

 1. İki veya daha fazla sütunun yer aldığı hücre aralığından bir sütun seçin.

 2. Sıralamak istediğiniz sütunu seçmek için sütunun başlığını tıklatın.

 3. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda, Sırala ve Filtre Uygula seçeneğine tıklayın ve aşağıdaki sıralama komutlarından birine tıklayın:
  Sıralama Uyarısı iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Geçerli seçimle devam et'i seçin.

 5. Sırala'ya tıklayın.

 6. Sırala iletişim kutusunda istediğiniz diğer sıralama seçeneklerini belirleyip Tamam seçeneğini tıklatın.

İstediğiniz sonuçları elde edemezseniz, Geri Al düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

Sayfanın Başı

Sıralamayla ilgili genel sorunlar hakkında bilgi edinme

Verilerinizi sıraladığınızda beklemediğiniz sonuçlarla karşılaşırsanız aşağıdakini yapın:

Formül tarafından döndürülen değerlerin değişip değişmediğini denetleme    Sıraladığınız verilerde bir veya daha fazla formül varsa, bu formüllerin döndürülen değerleri çalışma sayfası yeniden hesaplandığında değişebilir. Bu durumda, güncelleştirilmiş sonuçları elde etmek için sıralamayı yeniden uyguladığınızdan emin olun.

Sıralamadan önce gizli satırları ve sütunları gösterme    Sütunları sıraladığınızda gizli sütunlar, satırları sıraladığınızda ise gizli satırlar taşınmaz. Verileri sıralamadan önce, gizli sütunları ve satırları göstermeniz faydalı olacaktır.

Yerel ayarları denetleme    Sıralama düzenleri yerel ayarlara göre değişiklik gösterir. Bilgisayarınızda, Denetim Masası'ndaki Bölgesel Ayarlar veya Bölge ve Dil Seçenekleri'nde doğru yerel ayarın yapıldığından emin olun. Yerel ayarı değiştirme hakkında bilgi edinmek için Windows yardım sistemine bakın.

Sütun başlıklarını tek bir satıra girme    Birden çok satır etiketi gerekiyorsa, metni hücrenin içinde kaydırın.

Başlık satırını açma veya kapatma    Verilerin anlamını kavramayı kolaylaştırmak için sütun sıralaması yaptığınızda başlık satırınızın olması en iyi yöntemdir. Varsayılan olarak başlıktaki değer, sıralama işlemine dahil edilmez. Zaman zaman, başlığı açmanız veya kapatmanız gerekebilir; böylece başlıktaki değer sıralama işlemine dahil edilir veya edilmez. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Sütun başlığı olduğundan ilk veri satırını sıralamanın dışında tutmak için Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda sırasıyla Sırala ve Filtre Uygula, Özel Sıralama öğesine tıklayıp Verilerimde üstbilgi var seçeneğini belirleyin.

 • Sütun başlığı olmadığından ilk veri satırını sıralamaya dahil etmek için Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda sırasıyla Sırala ve Filtre Uygula, Özel Sıralama öğesini tıklatıp Verilerimde üstbilgi var seçeneğini temizleyin.

Sayfanın Başı

İşlevlerle ilgili bir sorunuz mu var?

Gönderi Excel topluluğu forumuna bir soru

Excel’i geliştirmemize yardımcı olun

Excel'in sonraki sürümünü nasıl geliştirebileceğimiz konusunda önerileriniz var mı? Varsa lütfen Excel User Voice forumundaki konuları gözden geçirin.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Excel formüllerine genel bakış

Bozuk formülleri önleme

Formüllerdeki hataları bulma ve düzeltme

Excel klavye kısayolları ve işlev tuşları

Excel işlevleri (alfabetik)

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×