Aralıktaki veya tablodaki verileri sıralama

Verileri sıralama, veri analizinin ayrılmaz parçasıdır. Adları alfabetik olarak düzenlemek, ürün stok düzeyleri listesini en yüksekten en düşüğe doğru derlemek veya satırları renklere veya simgelere göre sıralamak isteyebilirsiniz. Verilerin sıralanması verilerinizi daha iyi görüp anlamanıza, istediğiniz verileri bulup düzenlemenize ve neticede çok daha etkili kararlar almanıza yardımcı olur.

Bir veya daha fazla sütunda bulunan verileri metinlere (A'dan Z'ye veya Z'den A'ya), sayılara (küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe), tarihlere ve saatlere (eskiden yeniye veya yeniden eskiye) göre sıralayabilirsiniz. Ayrıca, oluşturduğunuz özel bir listeye (Büyük, Orta ve Küçük gibi) veya hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge kümesi gibi biçim özelliklerine göre de sıralama yapabilirsiniz.

Notlar : 

Ne yapmak istiyorsunuz?

Metin sıralama

 1. Sıralamak istediğiniz sütunda bir hücre seçin.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Artan düzene göre hızlı sıralama yapmak için Excel'de A'dan Z'ye veya en küçük sayıdan en büyüğe doğru sıralayan A'dan Z'ye komutu (A'dan Z'ye Sırala) öğesine tıklayın.

  • Azalan düzene göre hızlı sıralama yapmak için Excel'de Z'den A'ya veya en büyük sayıdan en küçüğe doğru sıralayan Z'den A'ya komutu (Z'den A'ya Sırala) öğesine tıklayın.

Notlar : Olası Sorunlar

 • Tüm verilerin metin olarak depolanıp depolanmadığını denetleme    Sıralamak istediğiniz sütunda sayı olarak depolanmış ve metin olarak depolanmış sayılar varsa, bunların tümünü ya sayı ya da metin olarak biçimlendirmeniz gerekir. Bu biçimi uygulamazsanız sayı olarak depolanan sayılar, metin olarak depolanan sayılardan önce sıralanacaktır. Seçilen verilerin tümünü metin olarak biçimlendirmek için Ctrl+1 tuşlarına basarak Hücreleri Biçimlendir’i açın, Sayı sekmesine tıklayın ve ardından Kategori’nin altında Genel, Sayı veya Metin’e tıklayın.

 • Öndeki boşlukları kaldırma    Bazı durumlarda, başka uygulamalardan alınan verilerde veri önüne eklenmiş boşluklar olabilir. Verileri sıralamadan önce öndeki boşlukları kaldırın. Bunu el ile yapabileceğiniz gibi KIRP işlevini de kullanabilirsiniz.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunda bir hücre seçin.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Küçükten büyüğe doğru sıralamak için Excel'de A'dan Z'ye veya en küçük sayıdan en büyüğe doğru sıralayan A'dan Z'ye komutu (En Küçükten En Büyüğe Sırala) öğesine tıklayın.

  • Büyükten küçüğe doğru sıralamak için Excel'de Z'den A'ya veya en büyük sayıdan en küçüğe doğru sıralayan Z'den A'ya komutu (En Büyükten En Küçüğe Sırala) öğesine tıklayın.

Notlar : 

 • Olası Sorun   

 • Tüm sayıların sayı olarak depolanıp depolanmadığını denetleme    Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, sütunda sayı yerine metin olarak depolanmış sayılar olabilir. Örneğin, bazı muhasebe sistemlerinden alınmış negatif sayılar veya başında kesme işareti (') girilmiş bir sayı, metin olarak depolanır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Metin olarak depolanmış sayıları sayı biçimi uygulayarak düzeltme.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunda bir hücre seçin.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Önceki tarih veya saatten sonrakine doğru sıralamak için Excel'de A'dan Z'ye veya en küçük sayıdan en büyüğe doğru sıralayan A'dan Z'ye komutu (Eskiden Yeniye Sırala) öğesine tıklayın.

  • Sonraki tarih veya saatten öncekine doğru sıralamak için Excel'de Z'den A'ya veya en büyük sayıdan en küçüğe doğru sıralayan Z'den A'ya komutu (Yeniden Eskiye Sırala) öğesine tıklayın.

Notlar : Olası Sorun   

 • Tarih ve saatlerin tarih veya saat olarak depolanıp depolanmadığını denetleme    Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, sütunda tarih veya saat yerine metin olarak depolanmış tarih veya saatler olabilir. Excel'de tarih ve saatleri doğru sıralamak için sütundaki tüm tarih ve saatlerin, tarih ve saat seri numarası olarak depolanması gerekir. Excel, değeri tarih veya saat olarak tanıyamıyorsa, bu tarih veya saat metin olarak depolanmıştır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Metin olarak depolanmış tarihleri tarihe dönüştürme.

 • Haftanın günlerine göre sıralamak istiyorsanız, hücreleri haftanın günlerini gösterecek şekilde biçimlendirin. Tarihi dikkate almadan haftanın günlerine göre sıralama yapmak istiyorsanız, METNEÇEVİR işlevini kullanarak bunları metne dönüştürün. Ancak METNEÇEVİR işlevi bir metin değeri döndürdüğünden, sıralama işlemi alfasayısal verileri temel alacaktır. Daha fazla bilgi için bkz. Tarihleri haftanın günleri olarak görüntüleme.

Tek sütun veya satırda aynı değerle gruplandırmak istediğiniz verileriniz olduğunda birden fazla sütun veya satıra göre sıralamak, sonra da bu gruptaki eşit değerde başka bir sütun veya satırı sıralamak isteyebilirsiniz. Örneğin, Çalışanlar ve Bölüm sütunlarınız varsa, önce Bölüm'e göre (aynı bölümdeki tüm çalışanları birlikte gruplandırmak için) ve sonra da ada göre sıralayabilirsiniz (her bölümdeki adları alfabetik sıraya koymak için). 64 sütuna kadar sıralama yapabilirsiniz.

Not : En iyi sonuçları elde etmek için, sıraladığınız hücre aralığının sütun başlıkları olması gerekir.

 1. Veri aralığındaki hücrelerden birini seçin.

  İki veya daha fazla sütunda bir aralık seçin

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 3. Sırala iletişim kutusundaki Sütun kısmında, Sıralama ölçütü kutusunda sıralamak istediğiniz ilk sütunu seçin.

  Sıralamak istediğiniz ilk sütunu seçin

 4. Sıralama Koşulu altında sıralama türünüzü seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metne, sayıya veya tarih ve saate göre sıralamak için Değerler öğesini seçin.

  • Biçime göre sıralamak için Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi seçeneğini belirleyin.

 5. Sıra altında nasıl sıralamak istediğinizi seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin değerleri için A'dan Z'ye veya Z'den A'ya seçeneğini belirleyin.

  • Sayı değerleri için En küçükten En büyüğe veya En Büyükten En Küçüğe seçeneğini belirleyin.

  • Tarih veya saat değerleri için Eskiden Yeniye veya Yeniden Eskiye seçeneğini belirleyin.

  • Özel listeyi esas alarak sıralama yapmak için Özel Liste seçeneğini belirleyin.

 6. Sıralamak üzere başka bir sütun eklemek için Düzey Ekle öğesini tıklatıp 3.-5. adımları tekrarlayın.

  Düzey Ekle’ye tıklayın

 7. Sıralamak amacıyla sütun kopyalamak için, girişi seçip Düzeyi Kopyala’ya tıklayın.

 8. Sıralamak amacıyla sütun silmek için, girişi seçip Düzeyi Sil’e tıklayın.

  Not : Listede en az bir girişi tutmanız gerekir.

 9. Sütunların sıralandığı sırayı değiştirmek için bir girdi seçip sırayı değiştirmek için Seçenekler düğmesinin yanındaki Yukarı veya Aşağı oka tıklayın.

  Listede daha yukarıda olan girdiler, daha aşağıda olan girdilerden önce sıralanır.

Hücre rengine veya yazı tipi rengine göre el ile ya da koşullu biçimlendirilmiş hücre aralığınız veya tablo sütununuz varsa, bunları renklere göre de sıralayabilirsiniz. Koşullu biçimlendirmeyle oluşturduğunuz simge kümesine göre de sıralama yapabilirsiniz.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunda bir hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 3. Sırala iletişim kutusundaki Sütun kısmında, Sıralama ölçütü kutusunda sıralamak istediğiniz sütunu seçin.

  Sütun kısmında, Sıralama ölçütüne tıklayın ve bir seçenek belirleyin

 4. Sıralama Koşulu altında Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi seçeneğini belirleyin.

  Sıralama Koşulu kısmından bir seçenek belirleyin

 5. Sıra öğesinin altında düğmenin yanındaki oka tıklayın ve biçim türüne bağlı olarak bir hücre rengi, yazı tipi rengi veya hücre simgesi seçin.

 6. Ardından, nasıl sıralamak istediğinizi seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hücre rengini, yazı tipi rengini veya üstteki ya da soldaki simgeyi taşımak üzere sütun sıralaması için Üstte, satır sıralaması için Solda seçeneğine tıklayın.

  • Hücre rengini, yazı tipi rengini veya alttaki ya da sağdaki simgeyi taşımak üzere, sütun sıralaması için Altta, satır sıralaması için Sağda seçeneğine tıklayın.

   Not : Varsayılan hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge sıralama düzeni yoktur. Sıralama işlemleri için istediğiniz sıralamayı tanımlamanız gerekir.

 7. Sonraki hücre rengini, yazı tipi rengini veya sıralanacak simgeyi belirtmek için Düzey Ekle seçeneğini tıklatıp 3.-5. adımları tekrarlayın.

  Daha Sonra kutusunda ve aynı seçimi yaptığınız Sıra altında aynı sütunu seçtiğinizden emin olun.

  Sıralamaya katmak istediğiniz her ek hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge için bu işlemleri yapmaya devam edin.

Kullanıcı tanımlı bir düzende sırala yapmak için özel liste kullanabilirsiniz. Örneğin, sütunda sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz değerler (Yüksek, Orta ve Düşük gibi) olabilir. Önce Yüksek, sonra Orta, ardından da Düşük olacak şekilde nasıl sıralarsınız? Alfabetik sıraladıysanız, “A'dan Z'ye” sıralama Yüksek seçeneğini en üste getirir, ancak düşük Orta'nın önündedir. “Z'den A'ya” olarak sıralarsanız da önce Orta, Düşük ortada olarak görüntülenir. Sıralamayı dikkate almadan, her zaman “Orta” seçeneğinin ortada olmasını istersiniz. Kendi özel listenizi oluşturarak, bu sorundan kurtulabilirsiniz.

 1. İsteğe bağlı olarak özel bir liste oluşturun:

  1. Sıralamak istediğiniz değerleri, bir hücre aralığına, yukarıdan aşağıya doğru ve sıralamak istediğiniz düzene göre girin. Örneğin:

   Bir hücre aralığında yüksekten düşüğe liste oluşturun

  2. Girdiğiniz aralığı seçin. Önceki örneği kullanarak A1:A3 hücrelerini seçin.

  3. Dosya > Seçenekler > Gelişmiş > Genel > Özel Listeleri Düzenle’ye gidin ve ardından Özel Listeler iletişim kutusunda Veri Al’a tıklayın ve ardından iki kez Tamam’a tıklayın.

   Notlar : 

   • Özel listeyi ancak bir değeri (metin, sayı, tarih veya saat) temel alarak oluşturabilirsiniz. Özel listeyi bir biçimi (hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge) temel alarak oluşturamazsınız.

   • Özel liste en fazla 255 karakter uzunluğundadır; ilk karakter sayıyla başlamamalıdır.

 2. Sıralamak istediğiniz sütunda bir hücre seçin.

 3. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 4. Sırala iletişim kutusundaki Sütun kısmında, Sıralama ölçütü veya Daha sonra kutusunda özel listeye göre sıralamak istediğiniz sütunu seçin.

 5. Sıra altında Özel Liste seçeneğini belirleyin.

 6. Özel Listeler iletişim kutusunda istediğiniz listeyi seçin. Önceki örnekte oluşturduğunuz özel listeyi kullanarak Yüksek, Orta, Düşük seçeneğine tıklayın.

 7. Tamam’a tıklayın.

 1. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 2. Sırala iletişim kutusunda Seçenekler'e tıklayın.

  Sıralama iletişim kutusunu açmak için Sırala’ya tıklayın

 3. Sıralama Seçenekleri iletişim kutusunda Büyük/Küçük harf duyarlı öğesini seçin.

  Sırala iletişim kutusunda Seçenekler'e tıklayın.

 4. Tamam'a iki kez tıklayın.

Yukarıdan aşağıya doğru sıralama en yaygın yöntem olmasına rağmen soldan sağa doğru da sıralayabilirsiniz.

Not : Tablolar, soldan sağa sıralamayı desteklemez. Bunu yapmak için önce tablodaki herhangi bir hücreyi seçip Tablo Araçları > Aralığa Dönüştür’e tıklayarak tabloyu bir aralığa dönüştürün.

 1. Sıralamak istediğiniz aralıktaki herhangi bir hücreyi seçin.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 3. Sırala iletişim kutusunda Seçenekler'e tıklayın.

  Sıralama iletişim kutusunu açmak için Sırala’ya tıklayın

 4. Sıralama Seçenekleri iletişim kutusunda, Yönlendirme altında sırayla Soldan sağa sırala ve Tamam seçeneklerini tıklatın.

  Sıralama Seçenekleri kutusunda Soldan Sağa’ya tıklayın

 5. Satır kısmındaki Sıralama ölçütü kutusunda sıralamak istediğiniz satırı seçin. Üst bilgi satırına göre sıralama yapmak istiyorsanız, bu genellikle 1. satır olur.

  Sıralamak istediğiniz satırı seçin

  İpucu : Üst bilgi satırınız bir metinden oluşuyor ancak siz sütunları numaralara göre düzenlemek istiyorsanız, veri aralığınızın üstüne yeni bir satır ekleyip numaraları istediğiniz sıraya göre yazabilirsiniz.

 6. Değere göre sıralamak için Düzen açılır listesindeki seçeneklerden birini seçin:

  1. Metin değerleri için A'dan Z'ye veya Z'den A'ya seçeneğini belirleyin.

  2. Sayı değerleri için En küçükten En büyüğe veya En Büyükten En Küçüğe seçeneğini belirleyin.

  3. Tarih veya saat değerleri için Eskiden Yeniye veya Yeniden Eskiye seçeneğini belirleyin.

 7. Hücre rengine, yazı tipi rengine veya hücre simgesine göre sıralamak için şunu yapın:

  1. Sıralama Koşulu altında Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi seçeneğini belirleyin.

  2. Düzen’in altında hücre rengi, yazı tipi rengi veya hücre simgesini seçin ve ardından Solda veya Sağda’yı seçin.

Not :  Bir çalışma sayfası seviyelendirmesinin parçaları olan satırları sıraladığınızda, Excel en yüksek düzeydeki grupları (1. düzey) sıralar; böylece, ayrıntı satırları veya sütunları gizli olsa bile bir arada kalır.

Sütundaki değerin bir parçasına göre sıralamak için (parça numarası kodu (789-WDG-34), soyadı (Barış Çetinok) veya ad (Çetinok, Barış) gibi sütunu iki veya daha fazla sütuna bölmeniz gerekir; böylece. sıralamak istediğiniz değer kendi sütununda olur. Bunu yapmak için, metin işlevlerini ya da Metni Sütunlara Dönüştürme Sihirbazı'nı kullanarak hücre bölümlerini ayırabilirsiniz. Örnekler ve daha fazla bilgi için bkz. Metni ayrı hücreler halinde bölme ve İşlevleri kullanarak metni sütunlar arasında bölme.

Uyarı : Bir aralığın içindeki bir aralığı sıralamak mümkündür ancak sonuç, sıralanmış aralığı özgün verilerinden ayıracağından bu önerilmez. Aşağıdaki verileri gösterildiği gibi sıralarsanız seçilen çalışanlar, daha önce olduklarından farklı departmanlarla ilişkilendirilir.

Daha büyük bir aralığın içindeki küçük bir aralığı sıralama örneği.

Neyse ki Excel, bunu denemek istediğinizde sizi uyarır:

Geçerli seçimle Devam Et’e tıklayın

Bu şekilde sıralamak istemiyorsanız Seçimi genişlet seçeneğine tıklayın, aksi takdirde Geçerli seçimle devam et’i seçin.

İstediğiniz sonuçları elde edemezseniz, Geri Al Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

Not : Tabloda bu şekilde bir sıralama yapamazsınız.

Verilerinizi sıraladığınızda beklemediğiniz sonuçlarla karşılaşırsanız aşağıdakini yapın:

Formül tarafından döndürülen değerlerin değişip değişmediğini denetleme    Sıraladığınız verilerde bir veya daha fazla formül varsa, bu formüllerin döndürülen değerleri çalışma sayfası yeniden hesaplandığında değişebilir. Bu durumda, güncelleştirilmiş sonuçları elde etmek için sıralamayı yeniden uyguladığınızdan emin olun.

Sıralamadan önce gizli satırları ve sütunları gösterme    Sütunları sıraladığınızda gizli sütunlar, satırları sıraladığınızda ise gizli satırlar taşınmaz. Verileri sıralamadan önce, gizli sütunları ve satırları göstermeniz faydalı olacaktır.

Yerel ayarları denetleme    Sıralama düzenleri yerel ayarlara göre değişiklik gösterir. Bilgisayarınızda, Denetim Masası'ndaki Bölgesel Ayarlar veya Bölge ve Dil Seçenekleri'nde doğru yerel ayarın yapıldığından emin olun. Yerel ayarı değiştirme hakkında bilgi edinmek için Windows yardım sistemine bakın.

Sütun başlıklarını tek bir satıra girme    Birden çok satır etiketi gerekiyorsa, metni hücrenin içinde kaydırın.

Başlık satırını açma veya kapatma    Verilerin anlamını kavramayı kolaylaştırmak için sütun sıralaması yaptığınızda başlık satırınızın olması en iyi yöntemdir. Varsayılan olarak başlıktaki değer, sıralama işlemine dahil edilmez. Zaman zaman, başlığı açmanız veya kapatmanız gerekebilir; böylece başlıktaki değer sıralama işlemine dahil edilir veya edilmez. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Sütun başlığı olduğundan ilk veri satırını sıralamanın dışında tutmak için Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda sırasıyla Sırala ve Filtre Uygula, Özel Sıralama öğesine tıklayıp Verilerimde üstbilgi var seçeneğini belirleyin.

 • Sütun başlığı olmadığından ilk veri satırını sıralamaya dahil etmek için Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda sırasıyla Sırala ve Filtre Uygula, Özel Sıralama öğesini tıklatıp Verilerimde üstbilgi var seçeneğini temizleyin.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Video: Tablodaki verileri sıralama

Excel’deki formüllere genel bakış

Bozuk formülleri önleme

Formüllerde hata bulma ve düzeltme

Excel klavye kısayolları ve işlev tuşları

Excel işlevleri (alfabetik)

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×