Anlatımı ve slayt zamanlamalarını ile slayt gösterisi kaydetme

Anlatımı ve slayt zamanlamalarını ile slayt gösterisi kaydetme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Web tabanlı veya kendi kendine çalışan bir slayt gösterisi anlatımlar ve zamanlamaları geliştirebilirsiniz. Ses kartı, mikrofon ve hoparlörler ve (isteğe bağlı olarak) Web kamerası varsa, PowerPoint sununuzu kaydedin ve anlatımlar, slayt zamanlamalarını ve mürekkep hareketleri yakalama.

Kaydı yaptıktan sonra bunu bulunur ister sizin veya izleyicilerinizin slayt gösterisinde için çalan herhangi bir sunuyu — veya sunuyu bir video dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

Mac'te PowerPoint kullanıyor musunuz? Kaydı Mac için PowerPoint 2016'da slayt gösterinizi veya Mac 2011 için PowerPoint'te slayt gösterisi kaydıkonusuna bakın.

Office 365 Abonesi

Bu özellik yalnızca Office 365 abonelerine sunulur. Aboneler, aylık olarak yeni özellikler ve iyileştirmeler alır. Denemek veya abonelik satın almak için tıklayın.

 1. Şerit'in kayıt sekmesinde kapatma: Şeritte Dosya sekmesinde Seçenekler' i tıklatın. Seçenekler iletişim kutusunda, sol taraftaki Şeridi Özelleştir sekmesini tıklatın. Ardından, kullanılabilir Şerit Sekmeleri listeleyen sağ kutusunda kayıt onay kutusunu seçin. Tamam' ı tıklatın.

  Şeridi Özelleştir sekmesi PowerPoint 2016 Seçenekleri iletişim kutusunun kayıt sekmesi PowerPoint Şerit'e eklemek için bir seçenek vardır.
 2. Kaydetmeye hazır almak için kayıt sekmesi ya da Şeritte Slayt gösterisi sekmesinde Slayt gösterisi kaydı seçin.

  • Üst yarısı düğmesinin tıklatılması geçerli slaytta başlatır.

  • Alt'ı tıklatarak düğmenin yarısını size başından veya geçerli slayttan Başlat seçeneği.

  PowerPoint'te kayıt sekmesinde slayt gösterisi kaydı komutları

  ( Temizle komutunu anlatımlar veya zamanlamaları siler, kullandığınızda dolayısıyla dikkatli olun. Bazı slaytları daha önce kaydettiğiniz sürece Temizle gri gösterilir.)

 3. Slayt Gösterisi (sunucu görünümüne benzer) kaydı penceresinde başlayarak, duraklatma ve durdurma kayıt için sol üst düğmelerle açılır. YUVARLA, kırmızı düğmeyi tıklatın (veya klavyenizde R tuşlarına basın) kaydı başlatmaya hazır olduğunuzda. Üç saniyelik geri sayım ensues ve ardından kayıt başlar.

  PowerPoint 2016'da video anlatım penceresi önizlemesi açılmış Sunu Kayıt penceresi.
  • Geçerli slaydın kaydı penceresinin ana bölmesinde gösterilir.

  • Kaydı engellemek için klavyenizde Alt + S tuşlarına basarak istediğiniz zaman.

  • Geçerli slaydın her iki tarafındaki gezinti oklarını önceki ve sonraki slaytlara taşıma olanak tanır.

  • PowerPoint 2016 ortaya çıkan, herhangi bir animasyon adımların dahil olmak üzere her slaydın ve her slaytta herhangi bir Tetikleyicileri kullanımını harcadığınız süreyi otomatik olarak kaydeder.

  • Sesli veya görüntülü anlatım sununuzu çalıştırdıktan olarak kaydedebilirsiniz. Pencerenin sağ alt köşesindeki düğmeleri, açma veya kapatma mikrofon, kamera ve kamera Önizleme olanak sağlar:

   Mikrofon, kamera ve kamera önizleme penceresi açma/kapama düğmeleri

   Kalem, vurgulayıcı veya Silgi kullanırsanız, PowerPoint bu eylemleri kayıttan yürütmek için ayrıca kaydeder.

   Kaydı penceresinde mürekkep araçları

   Yeniden kaydediyorsanız, anlatım (ses ve mürekkep dahil), PowerPoint siler (ses ve mürekkep dahil), daha önce kaydedilmiş Konuşmayı, önce başlatmak aynı slayt üzerinde yeniden kaydetme.

   Aşağıdakileri de Slayt gösterisi giderek yeniden kaydedebilirsiniz > Slayt gösterisi kaydı.

 4. Geçerli slaydın hemen altındaki Araçları'nın diziden bir işaretçi Aracı (Kalem, Silgi veya vurgulayıcı) seçebilirsiniz. Mürekkep rengini değiştirmek için renk seçimi kutuları vardır. (Mürekkep bazı slaytlara önceden eklemiş olduğunuz süreceSilgi gri gösterilir.)

 5. Kaydınızı sonlandırmak için köşeli seçin Durdur düğmesine (veya klavyenizde S tuşuna basın).

  Küçük resim, anlatım kaydını bitirdikten sonra kaydedilen slaytların sağ alt köşesinde görüntülenir. Resmi olan bir ses simgesi, web kamerası kayıt sırasında etkinse, halen resme veya Web kamerası '.

  Ses simgesi

  Kaydedilen slayt gösterisi zamanlamasını otomatik olarak kaydedilir. ( Slayt sıralayıcısı görünümünde, her slaydın zamanlamalar listelenir.)

Bu işlem her slayda ne kayıt katıştırılmış ve kayıt geri slayt gösterisinde yürütülebilir. Bu kayıt işlemi tarafından bir video dosyası oluşturulur. Bununla birlikte, bir gereksinim duyarsanız, sununuzu fazladan birkaç adım ile video olarak kaydetmekaldırabilirsiniz.

Kayıtlı slayt gösterisini önizleme

Sesi sınamak için, Slayt Gösterisi sekmesinde Baştan İtibaren’e veya Geçerli Slayttan’a tıklayın.

Kayıttan yürütme sırasında Eylemler, ses ve video mürekkep oluşturmayı animasyonlarınızın eşitlenmiş yürütür.

PowerPoint’te slayt gösterisi sekmesinde “baştan” düğmesini görüntüler

Kayıtlı sesi Önizleme

Kaydı penceresinde üçgen Yürüt düğmesi'nin en üstüne yakın kaydı o penceresinde odağa sahip bir slayt Önizleme sol köşe değiştirmenize izin verir.

, Durdurma ve kaydı penceresinde düğmelerini yürütme

Normal görünümde, ses simgesini veya resmi slaydın sağ alt köşedeki tıklatın ve sonra Yürüt' ü tıklatın. (Bu şekilde tek tek Ses Önizleme açtığınızda, kaydedilen animasyon veya mürekkep oluşturmayı göremezsiniz.)

Yürüt’e tıklayın

Kayıttan ses Önizleme sırasında duraklatabilirsiniz.

Slayt zamanlamalarını el ile ayarlama

PowerPoint 2016 , slayt zamanlamalarını anlatımlar eklediğinizde veya slayt zamanlamalarını konuşmalarınıza eşlik edecek şekilde el ile kurabilirsiniz otomatik olarak kaydeder.

 1. Normal görünümünde, zamanlamasını ayarlamak istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Geçişler sekmesinde, Zamanlama grubunda, Slaydı İlerlet altında, Sonra onay kutusunu seçin ve sonra slaydın kaç saniye sonra ekranda görünmesini istediğinizi seçin. Zamanlamasını ayarlamak istediğiniz her slayt için işlemi yineleyin.

  Bir sonraki slaydın ya fareyi tıklattığınızda ya da girdiğiniz saniye kadar süre geçtikten sonra otomatik olarak görünmesini (hangisi önce gelirse) istiyorsanız hem Fare Tıklatıldığında hem de Sonra onay kutularını seçin.

  Kaydedilen slayt bölütü sonuna el ile slayt zamanlamalarını trim için kullanabilirsiniz. Örneğin, bir slayt kesimi sonuna gereksiz ses ile iki saniye sonucuna varsa, sadece önce gereksiz ses olur bir sonraki slayda ilerletemediği için zamanlamasını ayarlama. Bu şekilde bu slayda ses yeniden kaydetmek gerekmez.

Zamanlamaları veya Konuşmayı silme

Zamanlamaları veya anlatım istemediğiniz veya değiştirmek istediğiniz, kaydı silmek için Temizle komuttur.

Kaydı penceresinde pencerenin üst kenar boşluğunda Temizle komutu yapmanıza olanak sağlar:

 • Geçerli slaydın kayıtları temizleyin

 • Tüm slaytlarda kayıtları temizleyin

Normal görünümde, vardır dört farklı izin Sil komutlarını:

 • Şu anda seçili slayt üzerinde zamanlamaları silme

 • Tüm slaytlarda zamanlamaları aynı anda silme

 • Anlatımı Slayt şu anda seçili silme

 • Aynı anda tüm slaytlarda Konuşmayı silme

 1. Zamanlamaları veya anlatım sununuzdaki silmek istemiyorsanız, bir zamanlama veya silmek istediğiniz Konuşmayı olan belirli bir slayda açın.

 2. PowerPoint 2016 Şeridin kayıt sekmesinde, Slayt gösterisi kaydı düğmesindeki aşağı oku tıklatın, Temizleseçeneğine gelin ve sonra uygun Temizle'yi seçin durumunuza command.

  PowerPoint'te slayt gösterisi kaydı menü düğmesini Temizle komutları

Zamanlamalarını kapatma veya anlatımlar ve mürekkep kapatma

Tek tek slayt üzerinde sonra kaydettiğiniz PowerPoint 2016 sununuzu, zamanlamalar, hareketleri ve ses gerçekleştirilen kaydedilir. Ancak bunlar olmadan slayt gösterisini görüntülemek istiyorsanız, bunları kapatabilirsiniz tüm:

 • Kaydedilen slayt zamanlamalarını devre dışı bırakmak için:   Slayt gösterisi sekmesinde, Zamanlamaları kullan kutusunu temizleyin.

 • Kayıtlı anlatımlar ve mürekkep kapatmak için:   Slayt gösterisi sekmesinde Yürütme anlatımlar kutusunu temizleyin.

Ayrıca bkz.

Sununuzu videoya dönüştürme

Kendi kendine çalışan sunu oluşturma

Metin ve nesne animasyonu

 1. Slayt gösterisi sekmesinde, sunu açık durumdayken Slayt gösterisi kaydı'nıtıklatın.

  • Üst yarısı düğmesinin tıklatılması geçerli slaytta başlatır.

  • Alt'ı tıklatarak düğmenin yarısını size başından veya geçerli slayttan Başlat seçeneği.

  PowerPoint'te kayıt sekmesinde slayt gösterisi kaydı komutları

  ( Temizle komutunu anlatımlar veya zamanlamaları siler, kullandığınızda dolayısıyla dikkatli olun. Bazı slaytları daha önce kaydettiğiniz sürece Temizle gri gösterilir.)

 2. Slayt gösterisi kaydı kutusunda denetleyin veya kaydınızı kutularını temizleyin ve Kaydı Başlat'ıtıklatın.

  PowerPoint’te slayt gösterisini kaydet iletişim kutusunu gösterir

  Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi

  • Slayt ve animasyon zamanlamaları: PowerPoint harcadığınız ortaya çıkan, herhangi bir animasyon adımların dahil olmak üzere her slaydın ve her slaytta herhangi bir Tetikleyicileri kullanımını zaman otomatik olarak kaydeder.

  • Anlatımlar, mürekkep ve lazer işaretçisi: Sununuzu çalıştırma sesinizi kaydedin. Kalem, vurgulayıcı, Silgi veya lazer işaretçisi kullanırsanız, PowerPoint de kayıttan yürütmek için kayıtları.

  Önemli:    Kalem, vurgulayıcı ve Silgi kaydı yalnızca 16 Şubat 2015 güncelleştirmek için PowerPoint 2013 veya sonraki bir sürümü yüklü PowerPoint varsa kullanılabilir. Kalem ve vurgulayıcı vuruşlarını PowerPointönceki sürümlerinde, mürekkep ek açıklaması şekiller kaydedilir.

 3. Pencerenin sol üst köşesine kullandığınız kayıt araç verilmiştir:

  Karar şekli çift tıklandığında metin kutusu etkin duruma gelir
  • Sonraki slayda gidin: Sonraki slayta geç

  • Kaydı duraklatmak: Kaydı duraklatma

  • Geçerli slaydın yeniden kaydetme: Yinele

   (Ses, mürekkep ve lazer işaretçisi gibi), Konuşmayı yeniden kaydederseniz, PowerPoint (ses, mürekkep ve lazer işaretçisi gibi), daha önce kaydedilmiş Konuşmayı silen başlattığınızda kaydı yeniden aynı slaytta.

   Aşağıdakileri de Slayt gösterisi giderek yeniden kaydedebilirsiniz > Slayt gösterisi kaydı.

 4. Kaydınızda mürekkep, silgi veya lazer işaretçisi kullanmak için, slayda sağ tıklayın, İşaretçi seçenekleri'ne tıklayın ve aracınızı seçin:

  • Lazer İşaretçisi

  • Kalem

  • Vurgulayıcı

  • Silgi (Mürekkep bazı slaytlara önceden eklemiş olduğunuz sürece bu seçeneği gri gösterilir.)

  Mürekkebin rengini değiştirmek için Mürekkep Rengi'ne tıklayın.

  PowerPoint’te işaretçi seçeneklerini gösterir
 5. Kaydınızı sona erdirmek için, son slayda sağ tıklatın ve Gösteriyi Bitir'e tıklayın.

  PowerPoint’te gösteriyi bitir seçeneğini görüntüler

  İpucu:    Sizin anlatım kaydını bitirdikten sonra konuşma içeren her slaydın sağ alt köşesinde bir ses simgesi görünür.

  Kaydedilen slayt gösterisi zamanlamaları otomatik olarak kaydedilir. Slayt sıralayıcısı görünümünde yalnızca her slaydın altına zamanlamalar gösterilmiştir.

  Ses simgesi

Bu işlem her slayda ne kayıt katıştırılmış ve kayıt geri slayt gösterisinde yürütülebilir. Bu kayıt işlemi tarafından bir video dosyası oluşturulur. Bununla birlikte, bir video dosyasını isterseniz, sununuzu fazladan birkaç adım ile video olarak kaydetmekaldırabilirsiniz.

Kayıtlı slayt gösterisini önizleme

Sesi sınamak için, Slayt Gösterisi sekmesinde Baştan İtibaren’e veya Geçerli Slayttan’a tıklayın.

Kayıttan yürütme sırasında Eylemler, mürekkep oluşturmayı animasyonlarınızın lazer işaretçisi, ses ve video eşitlenmiş yürütme.

PowerPoint’te slayt gösterisi sekmesinde “baştan” düğmesini görüntüler

Kayıtlı sesi Önizleme

Normal görünümde, slaydın sağ alt köşedeki ses simgesini tıklatın ve sonra Yürüt' ü tıklatın.

Yürüt’e tıklayın

Slayt zamanlamalarını el ile ayarlama

PowerPoint , slayt zamanlamalarını anlatımlar eklediğinizde veya slayt zamanlamalarını konuşmalarınıza eşlik edecek şekilde el ile kurabilirsiniz otomatik olarak kaydeder.

 1. Normal görünümünde, zamanlamasını ayarlamak istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Geçişler sekmesinde, Zamanlama grubunda, Slaydı İlerletaltında sonra onay kutusunu seçin ve sonra ne kadar süreyle slayt ekrana gelen belirten saniye sayısını girin. Zamanlamasını ayarlamak istediğiniz her slayt için bu işlemi tekrarlayın.

İpucu:    Sonraki slayda , fareyi tıklattığınızda veya girdiğiniz saniye sayısından sonra otomatik olarak görünmesini isterseniz — hangisi daha önce gelirse — Üzerinde fareyi tıklatın ve sonra onay kutularını seçin.

Zamanlamaları veya Konuşmayı silme

Zamanlamaları veya anlatım istemediğiniz veya değiştirmek istediğiniz, kaydı silmek için Temizle komuttur. Vardır dört farklı izin Sil komutlarını:

 • Şu anda seçili slayt üzerinde zamanlamaları silme

 • Tüm slaytlarda zamanlamaları aynı anda silme

 • Anlatımı Slayt şu anda seçili silme

 • Aynı anda tüm slaytlarda Konuşmayı silme

 1. Zamanlamaları veya anlatım sununuzdaki silmek istemiyorsanız, bir zamanlama veya silmek istediğiniz Konuşmayı olan belirli bir slayda açın.

 2. Slayt gösterisi sekmesinde PowerPoint Şerit, Slayt gösterisi kaydı düğmesindeki aşağı oku tıklatın, Temizleseçeneğine gelin ve sonra uygun Temizle'yi seçin durumunuza command.

Zamanlamaları veya anlatımlar, mürekkep ve lazer işaretçisi kapatma

Tek tek slayt üzerinde sonra kaydettiğiniz PowerPoint sununuzu, zamanlamalar, hareketleri ve ses gerçekleştirilen kaydedilir. Ancak bunlar olmadan slayt gösterisini görüntülemek istiyorsanız, bunları kapatabilirsiniz tüm:

 • Kaydedilen slayt zamanlamalarını devre dışı bırakmak için:   Slayt gösterisi sekmesinde, Zamanlamaları kullan kutusunu temizleyin.

 • Kayıtlı anlatımlar, mürekkep ve lazer işaretçisi kapatmak için:   Slayt gösterisi sekmesinde Yürütme anlatımlar kutusunu temizleyin.

Ayrıca bkz.

Farenizi lazer işaretçisine dönüştürme

Metin ve nesne animasyonu

Sununuzu videoya dönüştürme

Kendi kendine çalışan sunu oluşturma

Ne yapmak istiyorsunuz?

Kayıt gösterisinden önce veya slayt gösterisi sırasında anlatım yapabilecekleriniz ve dinleyici yorumlarını kayıtta ekleyebilirsiniz. Sunu süresince konuşma istemiyorsanız, kayıt açıklamaları yalnızca seçili slaytlara yapabilecekleriniz veya yalnızca ne zaman oynatmak istediğiniz çalan için Konuşmayı devre dışı bırakmak.

Bir slayda anlatımı eklediğinizde, slaytta ses simgesi Ses görüntülenir. Herhangi bir ses olduğu gibi ile ya da ses çal veya sesi otomatik olarak oynatacak şekilde ayarlamak için simgesini tıklatabilirsiniz.

Konuşma kaydedebilmek ve dinleyebilmek için bilgisayarınızda ses kartı, mikrofon ve hoparlör olmalıdır.

Kayıt başlamadan önce PowerPoint 2010'u ya da kayıt slayt zamanlamalarını yalnızca, ister anlatımlar veya aynı anda her ikisini de. Ayrıca ayarlama slayt zamanlamalarını el ile. Slayt zamanlamalarını konuşmanıza otomatik olarak çalıştırmak için sunuyu isterseniz kullanışlıdır. Slayt zamanlamalarını kayıt animasyon adımları zamanlarını ve herhangi bir Tetikleyicileri slaydınızda kullanımını de kaydı. Bunları kullanmak için sunuyu istemediğinizde, slayt zamanlamalarını kapatma etkinleştirebilirsiniz.

Bu işlem her slayda ne kayıt katıştırılmış ve kayıt geri slayt gösterisinde yürütülebilir. Bu kayıt işlemi tarafından bir video dosyası oluşturulur. Bununla birlikte, bir gereksinim duyarsanız, sununuzu bir video fazladan birkaç adım ile dönüştürmekaldırabilirsiniz.

 1. Konuşma kaydederken sunuyu çalıştırmak ve her slaydın kaydedin. Duraklatma ve herhangi bir süre kaydetmeyi sürdürme.

 2. Slayt gösterinizi kaydetmeden önce mikrofonunuzun ayarlanmış ve çalışır durumda olduğundan emin olun.

 3. Slayt gösterisi sekmesinde, Ayarla grubunda Slayt gösterisi kaydı Düğme resmi ' ı tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini seçin:

  • Kayda Başlangıçtan Başla

  • Kaydı geçerli slayttan Başlat

 5. Slayt gösterisi kaydı iletişim kutusunda, anlatımlar ve lazer işaretçisi onay kutusunu seçin ve gerektiği şekilde seçin veya Slayt ve animasyon zamanlamaları onay kutusunu temizleyin.

 6. Kaydı Başlat’a tıklayın.

  İpucu: Kayıtkısayol menüsüiçinde anlatım duraklatılmasını Duraklat' ı tıklatın. Konuşmayı sürdürmek için Özgeçmiş kaydıtıklatın.

 7. Slayt gösterisi kaydınızı sonlandırmak için, slaydı sağ tıklatıp Gösteriyi Bitir'i tıklatın.

 8. Kaydedilen slayt gösterisi zamanlamaları otomatik olarak kaydedilir. Slayt sıralayıcısı görünümünde her slaydın altında zamanlamasını görebilirsiniz.

 1. Normal görünümde, slaytta, Ses ses simgesini tıklatın.

 2. Şeritte, Ses araçlarıaltında Kayıttan yürütme Araçlar sekmesinde, Önizleme grubunda Yürüt' ü tıklatın.

 1. Normal görünümde, açıklama eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesinde, Medya grubunda, Ses'in altındaki oku tıklatın ve sonra Ses Kaydet'i tıklatın.

 3. Açıklamayı kaydetmek için Kaydet'i tıklatın ve konuşmaya başlayın.

 4. Kaydetmeyi bitirdiğinizde Dur'u tıklatın.

 5. Ad kutusuna, ses için bir ad yazın ve Tamam' ı tıklatın.

  Slayt üzerinde ses simgesi Ses görüntülenir.

PowerPoint 2010, slayt zamanlamalarını anlatım eklediğinizde veya slayt zamanlamalarını konuşmalarınıza eşlik edecek şekilde el ile kurabilirsiniz otomatik olarak kaydeder.

 1. Normal görünümde, zamanlamasını ayarlamak istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Geçişler sekmesinde, Zamanlama grubunda, Slaydı İlerlet altında, Sonra onay kutusunu seçin ve sonra slaydın kaç saniye sonra ekranda görünmesini istediğinizi seçin. Zamanlamasını ayarlamak istediğiniz her slayt için işlemi yineleyin.

İpucu: Sonraki slayda , fareyi tıklattığınızda veya girdiğiniz saniye sayısından sonra otomatik olarak görünmesini isterseniz — hangisi daha önce gelirse — Üzerinde fareyi tıklatın ve Sonra otomatik olarak onay kutularını seçin.

Slayt zamanlamalarını kapatmayı silinmez. Siz zamanlamaları herhangi bir zamanda bunları yeniden oluşturmak zorunda kalmadan yeniden etkinleştirebilirsiniz. Slayt zamanlamalarını kapalı olduğunda, Bununla birlikte, slaytlarınızın otomatik olarak anlatımı kaydettiğinizde ve slaytları el ile ilerletmek gerekecek ilerletilmesi çalışmaz.

 1. Normal görünümde, Slayt Gösterisi sekmesindeki Kurulum grubunda Slayt Gösterisi Ayarla seçeneğini tıklatın.

 2. Slaytları ilerlet altında El ile seçeneğini tıklatın.

İpucu: Slaytları ilerletaltında zamanlamaları yeniden açmak, kapatmak için zamanlamayı kullan varsa'ıtıklatın.

Zamanlamaları veya anlatım istemediğiniz veya değiştirmek istediğiniz, kaydı silmek için Temizle komuttur. Vardır dört farklı izin Sil komutlarını:

 • Şu anda seçili slayt üzerinde zamanlamaları silme

 • Tüm slaytlarda zamanlamaları aynı anda silme

 • Anlatımı Slayt şu anda seçili silme

 • Aynı anda tüm slaytlarda Konuşmayı silme

 1. Zamanlamaları veya anlatım sununuzdaki silmek istemiyorsanız, bir zamanlama veya silmek istediğiniz Konuşmayı olan belirli bir slayda açın.

 2. PowerPoint şeridinde Slayt gösterisi sekmesinde, Slayt gösterisi kaydı düğmesindeki aşağı oku tıklatın, Temizleseçeneğine gelin ve sonra uygun Temizle'yi seçin durumunuza command.

Ayrıca bkz.

Farenizi lazer işaretçisine dönüştürme

Ne yapmak istiyorsunuz?

Kayıt sunuyu çalıştırmadan önce bir anlatım veya Sunu sırasında anlatım kaydını yapabilecekleriniz ve dinleyici yorumlarını kayıtta ekleyebilirsiniz. Sunu süresince konuşma istemiyorsanız, böylece yalnızca çalmak için istediğiniz zaman yürütüldükten kaydı açıklamaları yalnızca seçili slaytlara veya Konuşmayı kapatma kaldırabilirsiniz.

Bir slayda anlatımı eklediğinizde, slaytta ses simgesi Simge görüntüsü görüntülenir. Herhangi bir ses olduğu gibi ile ya da ses çal veya sesi otomatik olarak oynatacak şekilde ayarlamak için simgesini tıklatabilirsiniz. Sesli anlatımı diğer seslerden önceliklidir ve sunudaki bir kerede yalnızca bir ses yürütebilirsiniz. Sonuç olarak, diğer sesleri otomatik olarak bir sunuda oynatmak için ayarlanan bir anlatım tarafından geçersiz kılınır ve yürütülmez. Bununla birlikte, bunları tıklattığınızda tıklatıldığında çalmak için ayarlanan sesleri hala yürütür.

Konuşma kaydedebilmek ve dinleyebilmek için bilgisayarınızda ses kartı, mikrofon ve hoparlör olmalıdır.

Otomatik slayt zamanlamaları ve anlatımları

Sizin anlatım kaydetme gibi Microsoft Office PowerPoint 2007 her slaytta geçirdiğiniz süreyi otomatik olarak kaydeder. Bu slayt zamanlamalarını Konuşmayı ile yapabilecekleriniz veya bunu istenirse kaydettiğinizde seçebileceğiniz ayarlama slayt zamanlamalarını el ile. Slayt zamanlamalarını konuşmanıza otomatik olarak çalıştırmak için sunuyu isterseniz kullanışlıdır. Bunları kullanmak için sunuyu istemediğinizde, slayt zamanlamalarını kapatma etkinleştirebilirsiniz.

Bir konuşmayı bağlama veya katıştırma

Bağlama veya katıştırma anlatımı.

 • Bir Konuşmayı katıştırma, anlatım ses dosyasını sununun parçası haline gelir ve kendisiyle, sunu için büyük dosya boyutu sonuçta hareket eder.

 • Anlatımı ilişkilendirdiğinizde, ses dosyasını sununun dışında depolandığı için dosya boyutu sununun, küçüktür. Konuşmayı için sabit disk sürücünüzdeki bir konum belirtin ve ses dosyasını sunuyla birlikte çalıştırılır. Sunuyu farklı bir bilgisayara verirseniz, bu bilgisayara ve bağlantılı ses dosyasının taşımanız gerekir. Sunuyu ve bağlı dosyaları taşımak için en iyi yolu özelliği CD için paketleme kullanmaktır. Veya sununuzu iletmek önce ikinci bilgisayarda bağlantıları Konuşmayı silme ve geri anlatım ses dosyasını ekleyerek sonra el ile güncelleştirebilirsiniz.

  Ayrıca, anlatımlar ilişkilendirdiğinizde, daha sonra dönmek ve düzenleme programında ses kullanarak ses dosyalarını düzenleyin.

İpucu:   Slayt notlarıanlatım eşlik. Hedef Kitleleri farklı gereksinimleri ve bilgisayar ekipmanı olması nedeniyle, konuşmanıza notların eşlik eden göz önünde bulundurun. Herkes tarafından işitme güçlüğü yararlanabilir veya bilgisayarında ses kartı eksik notlar. Sununuzu bir Web sayfası (.htm) dosyası olarak kaydetme, notları görüntülendiği her slaydın altında görünür. Sunuyu Sunusu (.pptx) dosyası olarak kaydedin, dinleyici notları yazdırabilir veya notlar için bunları yazdırabilirsiniz.

Konuşma kaydederken, sunuyu çalıştırın ve her slayta kayıt. Duraklatma ve sürdürebilirsiniz.

 1. Normal görünümde, kaydı başlatmak istediğiniz slaydı seçin.

 2. Slayt gösterisi sekmesinde, Ayarla grubunda Anlatımı Düğme resmi ' ı tıklatın.

  Slayt Gösterimi sekme görüntüsü

 3. Mikrofon düzeyini ayarla'ıtıklatın, mikrofon düzeyini ayarlamak için yönergeleri izleyin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Anlatım eklemek için Tamam' ı tıklatın.

  • Konuşmayı bağlamak için Konuşmaları bağla onay kutusunu seçin, Gözat' ı tıklatın, listesinden bir klasörü tıklatın ve ardından Seç' i tıklatın.

İpucu:    Olası sorunları önlemek için sununuzu kaydedilen aynı klasöre kullanın.

 1. Adım 6 üzerinde kaydetmeye başlamak için ilk Slayt'ı seçtiyseniz, gidin.
  Üzerinde kaydetmeye başlamak için farklı bir slayt'ı seçtiyseniz, Konuşma Kaydet iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Konuşmayı sunudaki ilk slayttan başlatmak için İlk slaydıtıklatın.

  • Konuşmayı seçili olan slayttan başlatmak için Geçerli slaydıtıklatın.

 2. Slayt gösterisi görünümünde, anlatım metnini mikrofona konuşun ve sonra bir sonraki slayda ilerleme için slaydı tıklatın. Anlatımı eklemek istediğiniz her slayt için bu işlemi uygulayın.

  İpucu:    Duraklatmak veya Konuşmayı sürdürmek için slaydı sağ tıklatın ve üzerinde kısayol menüsüKonuşmayı Duraklat veya Konuşmayı Başlat' ı tıklatın.

 3. Siyah çıkış ekran'ı tıklatın.

 4. Konuşma otomatik olarak kaydedilir ve sunuyu da zamanlamasını kaydetmek istediğiniz soran bir ileti görüntülenir. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Zamanlamaları kaydetmek için Kaydet'itıklatın. Slaytlarınıza slayt sıralayıcısı görünümünde, her slaydın altında gösterilen slayt zamanlamalarını birlikte görüntülenir.

  • Zamanlamaları iptal etmek için Kaydetme'yetıklayın. (Yapabilecekleriniz zamanlamaları kaydetme ayrı olarak.)

Not:    Sesli anlatımı diğer seslerden önceliklidir ve sunudaki bir kerede yalnızca bir ses yürütebilirsiniz. Sonuç olarak, diğer sesleri otomatik olarak bir sunuda oynatmak için ayarlanan bir anlatım tarafından geçersiz kılınır ve yürütülmez. Bununla birlikte, bunları tıklattığınızda tıklatıldığında çalmak için ayarlanan sesleri hala yürütür.

 1. Slayt üzerinde Simge görüntüsü ses simgesini tıklatın.

 2. Ses araçları, Seçenekler sekmesinde, Yürüt grubunda altında Önizleme' yi tıklatın veya ses simgesini çift tıklatın.

  Ses Araçları Seçenekleri sekme görüntüsü

 1. Normal görünümde, yeniden kaydetme işlemini başlatmak istediğiniz slaydı seçin.

 2. Slayt gösterisi sekmesinde, Ayarla grubunda Anlatımı Düğme resmi ' ı tıklatın.

  Slayt Gösterimi sekme görüntüsü

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Mikrofonunuz zaten test varsa, Tamam' ı tıklatın.

  • Mikrofonunuzu sınamak için Mikrofon düzeyini ayarla'ıtıklatın, mikrofon düzeyini ayarlamak için yönergeleri izleyin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Adım 5 yeniden kaydetmeye başlamak için ilk Slayt'ı seçtiyseniz, gidin.
  Yeniden kaydetmeye başlamak için farklı bir slayt'ı seçtiyseniz, Konuşma Kaydet iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Konuşmayı sunudaki ilk slayttan başlatmak için İlk slaydıtıklatın.

  • Konuşmayı seçili olan slayttan başlatmak için Geçerli slaydıtıklatın.

 5. Slayt gösterisi görünümünde slaydın anlatım kaydetme ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeniden kaydetmeyi durdurmak için ESC tuşuna basın.

  • Yeniden kaydetme işlemini devam etmek için bir sonraki slayda ilerleme, slaytta Konuşmayı konuşun ve sonra yeniden kaydetme işlemini devam etmek için bir sonraki slayda tıklatın için fareyi tıklatın.

  • Tüm slaytlar arasında geçmeden önce yeniden kaydetme işlemini bitirmek için ESC tuşuna basın.

  • Siyah renkli çıkış ekranına geldiğinizde tüm slaytlara yeniden kayıt için tıklatın.

 6. Konuşma otomatik olarak kaydedilir ve slaytların da zamanlamalarını kaydetmek istediğiniz soran bir ileti görüntülenir. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Zamanlamaları kaydetmek için Kaydet'itıklatın.

  • Zamanlamaları iptal etmek için Kaydetme'yetıklayın.

Kendi yorumlarınızı, açıklamalar izleyicilerinize veya ikisinin Sununuz sırasında yakalamak isterseniz, sununuzu başlamadan önce Konuşmayı kapatabilirsiniz.

 1. Normal görünümde, kaydı başlatmak istediğiniz slaydı seçin.

 2. Slayt gösterisi sekmesinde, Ayarla grubunda Anlatımı Düğme resmi ' ı tıklatın.

  Slayt Gösterimi sekme görüntüsü

 3. Mikrofon düzeyini ayarla'ıtıklatın, mikrofon düzeyini ayarlamak için yönergeleri izleyin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Anlatım eklemek için Tamam' ı tıklatın.

  • Konuşmayı bağlamak için Konuşmaları bağla onay kutusunu seçin, Gözat' ı tıklatın, listesinden bir klasörü tıklatın ve ardından Seç' i tıklatın.

 5. Adım 6 üzerinde kaydetmeye başlamak için ilk Slayt'ı seçtiyseniz, gidin.
  Üzerinde kaydetmeye başlamak için farklı bir slayt'ı seçtiyseniz, Konuşma Kaydet iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Konuşmayı sunudaki ilk slayttan başlatmak için İlk slaydıtıklatın.

  • Konuşmayı seçili olan slayttan başlatmak için Geçerli slaydıtıklatın.

 6. Slayt gösterisi görünümünde, dinleyicilerin yorumları birlikte Konuşmacı yorumlarınızı ekleyin ve sonra bir sonraki slayda ilerleme için slaydı tıklatın. Sununuzdaki tüm slaytlara için bu işlemi yineleyin.

  İpucu: Duraklatma ve Konuşmayı sürdürmek için slaydı sağ tıklatın ve üzerinde kısayol menüsüKonuşmayı Duraklat veya Konuşmayı Başlat' ı tıklatın.

 7. Siyah çıkış ekran'ı tıklatın.

 8. Konuşma otomatik olarak kaydedilir ve sunuyu da zamanlamasını kaydetmek istediğiniz soran bir ileti görüntülenir. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Zamanlamaları kaydetmek için Kaydet'itıklatın. Slaytlarınıza slayt sıralayıcısı görünümünde, her slaydın altında gösterilen slayt zamanlamalarını birlikte görüntülenir.

  • Zamanlamaları iptal etmek için Kaydetme'yetıklayın.

 1. Normal görünümde, açıklama eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesinde, Medya klipleri grubunda, Sesaltındaki oku tıklatın ve sonra Ses Kaydet'itıklatın.

  Ekle sekmesi görüntüsü

 3. Açıklamayı kaydetmek için Kaydet'i tıklatın ve konuşmaya başlayın.

 4. Bitirdiğinizde, kaydı tıklatın durdurun.

 5. Ad kutusuna, ses için bir ad yazın ve Tamam' ı tıklatın.

  Slayt üzerinde ses simgesi Simge görüntüsü görüntülenir.

anlatım eklediğinizde veya slayt zamanlamalarını konuşmalarınıza eşlik edecek şekilde el ile kurabilirsiniz Office PowerPoint 2007 , slayt zamanlamalarını otomatik olarak kaydeder.

 1. Normal görünümde, zamanlamasını ayarlamak istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Animasyonlar sekmesinde, Geçiş için bu slayt grubunda, Slaydı İlerletaltında Sonra otomatik olarak onay kutusunu seçin ve ardından slayt ekranda görünmesini istediğiniz saniye sayısını girin.

  Animasyonlar sekmesinin görüntüsü

  Zamanlamasını ayarlamak istediğiniz her slayt için bu işlemi tekrarlayın.

İpucu: Sonraki slayda, fareyi tıklattığınızda ya otomatik olarak girdiğiniz saniye sayısından sonra görünmesini isterseniz — hangisi daha önce gelirse — Üzerinde fareyi tıklatın ve Sonra otomatik olarak onay kutularını seçin.

Slayt zamanlamalarını kapatmak bu zamanları silmez. Zamanlamaları istediğiniz zaman yeniden oluşturmak zorunda kalmaksızın açabilirsiniz. Bununla birlikte, slayt zamanlamaları kapatılmışsa konuşma kaydederken slaytlarınız otomatik olarak ilerlemez ve slaytları el ile ilerletmeniz gerekir.

 1. Normal görünümde, Slayt Gösterisi sekmesindeki Kurulum grubunda Slayt Gösterisi Ayarla seçeneğini tıklatın.

  Slayt Gösterimi sekme görüntüsü

 2. Slaytları ilerlet altında El ile seçeneğini tıklatın.

İpucu: Slaytları ilerletaltında zamanlamaları yeniden açmak, kapatmak için zamanlamayı kullan varsa'ıtıklatın.

Kaydı ipuçları

 • Kayıtları slayt içi temelinde, sunuyu eklendiği kaydı değiştirmek istiyorsanız, böylece yalnızca etkilenen slayt veya slaytları yeniden kaydetmek zorunda kalmazsınız. Ayrıca, Slayt sırasını yeniden kaydetmek zorunda kalmadan kaydı sonra düzenleyebilirsiniz. Bu da bir sonu için sunuyu kaydederken duraklatılmasını kolaydır anlamına gelir.

 • Ses veya slaytlar arasında geçişler sırasında video slaydı ilerletemediği sırasında konuşun yoksa şekilde PowerPoint kaydetmez. Ayrıca, kısa bir yedek sessiz en başında ve sonunda yumuşak geçiş yapmak ve bir slayttan diğerine geçiş yaparken Sesli konuşmayı kapatma kesme yoksa sağlamak için her slaydın birini içerir.

 • AnlatımPowerPoint Onlinekaydedemezsiniz. Sizin anlatım kaydetmek için PowerPoint Masaüstü sürümünü kullanın.

 • Ayarlayın ve videonun boyutunu düzenleyebilir ve düzenleme görünümünde mürekkep.

 • İzleyicilerinize PowerPoint Online kayıt yaşamaya kullanabileceklerini Mümkünse, PowerPoint Online tarafından (Kes, azaltma, anında, temizleme işlemi, Böl, rasgele çubukları, şekil, Morph) desteklenen geçişleri kullanma.

 • Sunuyu kayıt en iyi web kamerası sahip dokunmatik ekranlı ile çalışır.

 • Video Önizleme, her şeyin düzgün önce kaydı yukarı ayarlandığından emin olmak için kullanın.

 • İstediğiniz kaydı hareketleri (örneğin, mürekkep), slaytlarda yaptığınız için birden çok slaydın kopyasını kolayca kaydedebilir, böylece birden çok götürür. İşiniz bittiğinde, ardından gereksiz slaytları silin.

 • Ses ve video bir süre sonra ilerletmek için kapatıp sessiz birkaç saniye kaydı.

 • Daha yüksek kalitesini elde etmek için bir dış web kamerası ve/veya mikrofon kullanın.

  Yerleşik Fotoğraf makineleri ve mikrofonların çoğu görevler için uygundur. Ancak daha fazla profesyonel görünümlü isterseniz, video, mümkün bir dış web kamerası kullanmayı düşünün. Tablette PowerPoint kullanmakta olduğunuz ya da dizüstü ve ekran kalemi ile mürekkep oluşturmayı bir dış kamera ve mikrofonun ekran kalemi gürültüsünü en aza olanak verir.

 • Kaydı ilk Slayt tamamladıktan hemen, çalın.

  Sununuzu kaydetme çok altında yol ulaşmadan beklediğiniz gibi göründüğünden ve ses ve video ses emin olun.

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×