Android için Excel’de temel görevleri yerine getirmek için TalkBack kullanma

Android için Excel’de temel görevleri yerine getirmek için TalkBack kullanma

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Çalışma kitapları ve elektronik tablolar oluşturmak, sayı biçimi uygulamak, basit formüller oluşturmak ve daha birçok işlem yapmak için Android için Excel uygulamasını Android'in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack ile kullanın.

Notlar : 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Android telefonla kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Android tablette farklı olabilir.

Bu konuda

Yeni çalışma kitabı oluşturma

Excel dosyalarına çalışma kitabı adı verilir. Her çalışma kitabında, elektronik tablo veya çalışma sayfası adı verilen sayfalar vardır. Çalışma kitabınıza dilediğiniz kadar sayfa ekleyebilir veya verilerinizi düzenli tutmak için yeni çalışma kitapları oluşturabilirsiniz.

 1. Excel’de yeni çalışma kitabı oluşturmak için, “Yeni” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. Boş bir çalışma kitabı açmak için, kullanmak istediğiniz çalışma kitabı şablonunun adını duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  İpucu : Listenin sonuna ulaştıktan sonra geri dönmek isterseniz, doğru çalışma kitabı şablonunun adını duyana kadar sola doğru çekin.

 3. Şablonu seçmek için, ekrana iki kez dokunun.

Çalışma kitabında yeni bir çalışma sayfası oluşturun

Çalışma kitabında, “Sayfa ekle düğmesi” sözlerini duyana kadar parmağınızı ekranın sol alt kısmı çevresinde kaydırın ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Verilerinizi girme

Sayfaya verileri girerken, satırlar, sütunlar ve hücrelerle çalışırsınız. Hücrelere, sayfadaki satır ve sütun konumlarına göre başvurulur; yani A1 hücresi, A sütununun ilk satırındadır. Yeni bir sayfada, A1 hücresi varsayılan seçimdir.

 1. Çalışma sayfasında, çalışmak istediğiniz hücreyi bulmak için parmağınızı ekranın üzerinde dolaştırın ve ardından etkinleştirmek için ekrana iki kez dokunun.

 2. İşlev anahtarını açmak için ekrana iki kez dokunun. Açılan çubuğun ilk öğesi olan “Kes düğmesi” sözlerini duyarsınız.

 3. “Düzenle düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. “İngilizce ABD klavyesi gösteriliyor” sözlerini duyarsınız (klavyenizin dili, klavye ayarlarınıza bağlıdır).

 4. İstediğiniz sayıları veya metni yazmak için, parmağınızı klavyenin üzerinde kaydırarak karakterleri dinleyin ve seçmek için parmağınızı kaldırın.

 5. “Enter düğmesi” sözlerini duyana kadar parmağınızı ekranın sağ üst köşesi çevresinde kaydırın ve ardından verileri kaydetmek için ekrana iki kez dokunun.

Sayı biçimini uygulama

Hücreye para birimi, yüzde veya tarih gibi bir biçimlendirme uygulayarak, farklı sayı türleri görüntüleyebilirsiniz.

 1. Excel belgenizde, çalışmak istediğiniz hücreyi bulmak için parmağınızı ekranın üzerinde dolaştırın ve ardından biçimlendirmek istediğiniz hücreyi seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 2. Şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sağa veya sola doğru çekin: “Diğer Seçenekler düğmesi. Etkinleştirmek için iki kez dokunun.” Sonra ekrana iki kez dokunun. Şunları duyarsınız: “Sekme menüsü, Giriş seçili. Etkinleştirmek için iki kez dokunun.”

 3. Şu sözleri duyana kadar sağa doğru çekin: “Sayı biçimi menüsü. Etkinleştirmek için iki kez dokunun.” Sonra ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: “Sayı biçimi.”

 4. Para Birimi, Saat ve Yüzde gibi kullanılabilir biçimleri duymak için sağa doğru çekin.

 5. Biçim seçmek için, ekrana iki kez dokunun.

  İpucu : Bazı biçimlendirme seçeneklerinin alt menüleri de vardır. Örneğin şunları duyarsınız: “Sayı menüsü.” Alt menüyü açmak için ekrana iki kez dokunun.

Basit formül oluşturma

Sayılarınızı toplamak, çıkarmak, çarpmak veya bölmek için basit formüller oluşturabilirsiniz.

 1. Çalışmak istediğiniz hücreyi seçmek için parmağınızı ekranın üzerinde dolaştırın ve ardından etkinleştirmek için ekrana iki kez dokunun.

 2. İşlev anahtarını açmak için ekrana iki kez dokunun. İşlev anahtarının ilk öğesi olan “Kes düğmesi” sözlerini duyarsınız.

 3. “Düzenle düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: “İngilizce ABD klavyesi gösteriliyor” (klavyenizin dili, klavye ayarlarınıza bağlıdır).

 4. Hücrede formül oluşturmak için, parmağınızı klavye üzerinde kaydırarak ve gereken karakterde parmağınızı kaldırarak sayılarla hesaplama işleçlerinin bir bileşimini yazın. Örneğin, toplama için artı işareti (+), çıkarma için eksi işareti (-), çarpma için yıldız işareti (*) veya bölme için eğik çizgi (/) girin. Örneğin, =2+4, =4-2, =2*4 veya =4/2 yazın.

 5. İstediğiniz sayıları veya metni yazın, sonra “Enter” sözünü duyana kadar parmağınızı klavyenin üzerinde sağ alt köşede kaydırın ve duyunca parmağınızı kaldırın. Excel hesaplamayı çalıştırır ve sonucu hücrede gösterir.

Çalışmanızı kaydetme

Excel çalışmanızı otomatik olarak kaydeder; ancak dosya adını değiştirebilir ve dosyanın konumunu seçebilirsiniz.

Dosyanızın kopyasını kaydetme

 1. Excel dosyasında, dosyanızın adını değiştirmek için “Dosya düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunarak dosya menüsünü açın. Şunları duyarsınız: “Dosya menüsü açıldı.”

 2. “Farklı kaydet düğmesi” menü öğesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunları duyarsınız: “Dosya adını girin.”

 3. Dosya adını değiştirmek için, “Dosya adını girin. Düzenle kutusu (ve varsayılan ad)” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin, ardından “Temizle düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve dosyanın geçerli adını temizlemek için ekrana iki kez dokunun.

 4. “Dosya adını girin. Düzenle kutusu” sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunları duyarsınız: “İngilizce ABD klavyesi gösteriliyor” (klavyenizin dili, klavye ayarlarınıza bağlıdır).

 5. İstediğiniz adı yazmak için, parmağınızı klavyenin üzerinde kaydırarak karakterleri dinleyin ve seçmek için parmağınızı kaldırın.

 6. Yeni adı yazdığınızda, “Kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından dosyayı kaydetmek için iki kez dokunun.

Dosyanızın konumunu seçme

 1. Excel dosyasında, dosyanızın konumunu değiştirmek için “Dosya düğmesi” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunarak dosya menüsünü açın. Şunları duyarsınız: “Dosya menüsü açıldı.”

 2. “Farklı kaydet düğmesi” menü öğesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. “Dosya adını girin” sözlerini duyarsınız.

 3. Şunu duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: “Yerler.” Dosyanızı kaydedebileceğiniz OneDrive ve Bu cihaz gibi konumları dinlemek için sağa doğru çekin. Konum seçmek için ekrana iki kez dokunun.

  İpucu : Bazı seçeneklerin alt menüsü olabilir. Konum seçmek için iki kez dokunun ve alt menüyü seçmek için iki kez daha dokunun.

 4. “Kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından seçili konuma dosyayı kaydetmek için iki kez dokunun.

  İpucu : Dosyayı önceden var olan bir adla kaydetmeye çalışıyorsanız, “Dosya değiştirilsin mi?” sözlerini duyarsınız. Yapmak istediğiniz işleme bağlı olarak “İptal düğmesi” veya “Değiştir düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin. Seçiminizi onaylamak için ekrana iki kez dokunun.

Çalışmanızı yazdırma

Cihazınıza bağlı bir yazıcı olduğundan emin olun.

 1. Excel dosyasında, “Dosya düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunarak dosya menüsünü açın. Şunları duyarsınız: “Dosya menüsü açıldı.”

 2. “Yazdır” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 3. Şunları duyarsınız: “Yazdır. Dosya yazdırılmaya hazırlanıyor. Durdurmak için İptal'e tıklayın. Dosya menüsü kapatıldı. Yazdırma biriktiricisi." Baskı önizleme açılır.

  Not : Şunları da duyabilirsiniz: “Dosyaların yazdırmaya hazırlanması için Excel’in bir Microsoft çevrimiçi hizmeti kullanmasına izin verilsin mi?” Yapmak istediğiniz işleme bağlı olarak “İzin Ver düğmesi” veya “Reddet düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin. Seçiminizi onaylamak için ekrana iki kez dokunun.

 4. “Açılan liste. Yazıcı seçin. Değiştirmek için iki kez dokunun” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. Sağa doğru çekerek istediğiniz yazıcıyı bulun ve etkinleştirmek için ekrana iki kez dokunun.

 6. “Yazdır düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz:

Android için Excel ile dış klavye kullanma

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Excel’de gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×