Analysis Services'dan veri alma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Analysis Services, PivotTables’da ve Power View raporlarında incelemeye uygun boyutlu veriler sağlar. Analysis Services verilerini şu yollarla alabilirsiniz:

 • Analysis Services çok boyutlu sunucusundaki OLAP küpleri.

 • Analysis Services tablolu sunucusundaki tablolu modeller.

 • Çalışma kitabı veri modeli içeriyorsa SharePoint 2010 veya sonraki sürümlerinde, çalışma kitaplarını excel.

Çevrimiçi bağlantı kullanarak dış bir Analysis Services veri kaynağındaki verileri çözümleyebilirsiniz. Bir rapora özetleme, dilimleme veya filtreleme uyguladığınızda Excel, istediğiniz veriler için Analysis Services’ı sorgular. Verileri bu şekilde çözümlemek için veri kaynağına çevrimiçi bağlantı gerekir.

Başka bir yol da çevrimdışı çalışmaktır. Verileri çalışma kitabınıza aktararak çevrimdışı çalışabilirsiniz, bu sayede hem veriler hem de rapor görselleştirmeleri kendi içinde tamamen taşınabilir tek bir dosya haline gelir. Verileri içeri aktarırsanız Power Pivot eklentisi, bir miktar MDX bilgisi ve büyük boyutlu çalışma kitaplarını saklamak için yeterli disk alanı dahil olmak üzere yeni gereksinimlere ihtiyaç duyar. Bu makalede, verileri farklı Analysis Services veri kaynaklarından içeri aktarma açıklanmaktadır.

SharePoint veya Office 365 kaydetme Excel çalışma kitapları bir en büyük dosya boyututabi olur. Power Pivot eklentisini Tablo Alma Sihirbazı'nı kullanarak, tabloları, sütunları ve satırları genel dosya boyutunu küçültmek için seçerek aktarabilirsiniz. Çalışma kitabınızı Excel Onlineiçinde görüntülemek için çok büyük değilse, Excel'de yerine açabilirsiniz.

Office 365, ağdaki sunucularda çalışan Analysis Services çözümleri dahil olmak üzere dış veri kaynaklarına karşı veri yenilemesini engellemektedir. Gereksinimleriniz arasında yenilenebilir veri varsa SharePoint’i seçin veya ağ dosya paylaşımı kullanın.

Bu makalede

Önkoşullar

Bir küpe, tablolu modele veya Power Pivot veri modeline bağlanma

Küpten veri alma

Tablolu modelden veri alma

SharePoint’teki bir çalışma kitabı veri modelinden veri alma

Dış Analysis Services veritabanından verileri yenileme

Önkoşullar

Analysis Services küplerinin sürümü SQL Server 2005 veya üstü olmalıdır.

Analysis Services tablolu model veritabanları yalnızca SQL Server 2012 veya sonraki sürümlerde verilmiştir.

Analysis Services veritabanına nasıl bağlanılacağını bilmelisiniz. Sunucu ve veritabanı isimlerini belirlemek ve kullanılacak kimlik bilgileri için Analysis Services veritabanı yöneticinize danışın.

Bir veri modeline veri aktarmak için Office Professional Plus’la birlikte gelen Power Pivot eklentisine sahip olmanız gerekir. Ayrıca kullanmak istediğiniz verileri alan bir MDX sorgusu yazmayı da bilmeniz gerekir. MDX sorgusu yazmanın bir diğer alternatifi; ölçüleri, boyut özniteliklerini ve çözümlemek istediğiniz hiyerarşileri seçmek için bir sorgu oluşturucu kullanmaktır.

Excel aracılığıyla bir PivotTable’a veya PivotChart’a etkileşimli olarak bağlanmak MDX uzmanlığı gerektirmez. Excel, tüm OLAP küpüne veya tablolu modele bağlanır.

Dosya boyutları her zamankinden daha büyük olabilir. Karşılaştırmak gerekirse, veri bağlantısını kullanan bir çalışma kitabının boyutu genellikle 100 kilobaytın altında kalırken içeri aktarılmış veri içeren aynı çalışma kitabının boyutu on kat fazla olabilir. Disk alanınız yetersizse büyük boyutlu dosyalar için yer açmanız gerekir.

veri kaynağı olarak kullanan Power Pivot çalışma kitapları, SharePoint 2010 veya sonraki bir sürümüne yayımlanabilir. SharePoint sitesinde bir rapor oluşturmak için kullandığınız açıklanandan farklı bir bilgisayarda çalışıyor olması gerekir. SharePoint çalışma kitaplarını karşı raporu için SharePoint sitesinde görüntüleme izinlerine sahip olmanız gerekir.

Bir küpe, tablolu modele veya Power Pivot veri modeline bağlanma

Analysis Services küpündeki veya modelindeki verileri çözümlemenin en kolay yolu bir dış veritabanı bağlantısı kurmaktır. PivotTable veya rapor ile veri kaynağı arasında dinamik bir bağlantı kurulur. Alanlar Listesi’ndeki Değerler, Satırlar, Sütunlar veya Filtre bölgelerine bir alan sürüklediğinizde Excel bir sorgu oluşturur ve oluşturduğu sorguyu Analysis Services’a gönderir.

Çözümlediğiniz verilerle dinamik bağlantı kurmanın bazı yararları vardır. Serbest biçim çözümlemesi gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir alanı PivotTable’a veya rapora eklediğinizde Analysis Services istediğiniz verileri getirir. Analysis Services’a bağlı olan Alan Listesi küpteki veya modeldeki tüm nesneleri içerir, bu nedenle istediğiniz verileri elde etmek için MDX sorgusu yazmanız gerekmez.

Sunucu bağlantısına bağımlı olması, olumsuz yönlerindendir. Sunucu kapalı olduğunda veya çevrimdışı çalışmak istediğinizde veri etkileşimi tamamen durur.

Sayfanın Başı

Küpten veri alma

SQL Server Analysis Services veritabanının içinde yer alan tüm veriler Excel'deki bir veri modeline aktarılabilir. Geçerli yılın satışlarının aylara göre toplamı gibi, bir boyutun tamamını veya bir kısmını ayıklayabilir ya da küpten dilimler veya toplamalar alabilirsiniz.

Aşağıdaki yordam, Analysis Service örneğindeki klasik bir küpten verilerin bir alt kümesini almak için eklentinin ve MDX’in nasıl kullanılacağını göstermektedir. Power Pivot eklentisi kullanılarak bir sorgu oluşturulurken MDX her zaman kullanılır.

Bu yordamda küpün alt kümesinin nasıl içeri aktarılacağını açıklamak için Adventure Works DW Multidimensional 2012 örnek veritabanı kullanılmıştır. Adventure Works DW Multidimensional 2012 örnek veritabanının yüklü olduğu bir Analysis Services sunucusuna erişebiliyorsanız, Analysis Services'dan veri aktarmayı öğrenmek için bu adımları takip edebilirsiniz.

 1. Power Pivot penceresinden Dış Veri Al > Veritabanından > Analysis Services veya Power Pivot‘tan öğelerini tıklatın.

 2. Microsoft SQL Server Analysis Services’a Bağlan bölümündeki Sunucu veya Dosya Adı’na Analysis Services’ın çalıştığı bilgisayarın adını yazın.

 3. Veritabanı adı listesinin sağındaki aşağı oku tıklatın ve listeden bir Analysis Services veritabanı seçin. Örneğin, Adventure Works DW Multidimensional 2012 örnek veritabanına erişiminiz varsa, Adventure Works DW Multidimensional 2012 öğesini seçersiniz.

 4. Analysis Services sunucusunun kullanılabildiğini doğrulamak için Bağlantıyı Sına'yı tıklatın.

 5. İleri'yi tıklatın.

 6. MDX Sorgusu Belirt sayfasında, Tasarım'ı tıklatarak MDX sorgusu oluşturucusunu açın.

  Bu adımda, içeri aktarmak istediğiniz tüm ölçüleri, boyut özniteliklerini, hiyerarşileri ve hesaplanan üyeleri büyük sorgu tasarımı alanına sürükleyin.

  En az bir ölçü ve bir veya daha fazla boyut seçin.

  Var olan bir MDX deyimini kullanmak istiyorsanız, deyimi metin kutusuna yapıştırın ve bu deyimin çalışacağından emin olmak için Doğrula'yı tıklatın. Bu tasarımcının nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Analysis Services MDX Sorgu Tasarımcısı (Power Pivot).

  Bu yordam için, örnek olarak Adventure Works örnek küpünü kullanarak, aşağıdakileri yapın:

  1. Meta Veri bölmesinde, Ölçüler'i genişletin ve sonra Satış Özeti'ni tıklatın.

  2. Ortalama Satış Tutarı'nı büyük tasarım bölmesine sürükleyin.

  3. Meta Veri bölmesinde, Ürün boyutunu genişletin.

  4. Ürün kategorileri büyük tasarım alanında Ortalama satış tutarı soluna sürükleyin.

  5. Meta veri bölmesinde, Tarih boyutunu genişletin ve sonra Takvim'igenişletin.

  6. Tarih.Takvim Yılı büyük tasarım alanında Kategori soluna sürükleyin.

  7. İsteğe bağlı olarak, veri kümesini içeri aktarmak için filtre ekler. Üst Bölmesi'nde sağ tasarımcısının, Boyut, tarih boyut alanına sürükleyin. HiyerarşiTarih.Takvim yılıseçin; İşleç, Eşit olmayanseçin; Filtre ifadesi, aşağı oku tıklatın ve CY 2009 ve CY 2010'u seçin.

   Bu, küpte 2009 değerlerini dışlamanızı sağlayan bir filtre oluşturur.

 7. Tamam'ı tıklatın ve sorgu tasarımcısı tarafından oluşturulan MDX sorgusunu gözden geçirin.

 8. Veri kümesi için kolay bir ad yazın. Bu ad veri modelinde tablo adı olarak kullanılır. Yeni bir ad atamazsanız, sorgu sonuçları varsayılan olarak Sorgu adlı yeni bir tabloya kaydedilir.

 9. Son'u tıklatın.

 10. Verilerin yüklenmesi bittiğinde Kapat'ı tıklatın.

Küp veritabanından alınan tüm veriler düzleştirilir. Veriler modelinizde sorgunuzda belirttiğiniz tüm sütunları içeren tek bir tablo olarak gösterilir. Birden çok boyuttan ölçü alan bir sorgu tanımladıysanız her boyuttaki veriler ayrı bir sütuna aktarılır.

Verileri, veri modelinize aktardıktan sonra sayısal veya finansal veri içeren sütunların veri türlerini kontrol etmek isteyebilirsiniz. Power Pivot bir sütunda boş değer bulduğunda veri türünü Metin olarak değiştirir. Her bir sütunu seçip ardından şerit üzerindeki Biçimlendirme grubundan Veri Türü’nü görüntüleyerek veri türlerini doğrulayabilir ve değiştirebilirsiniz. Sayısal veya finansal verileriniz yanlış türe atanmışsa, Veri Türü seçeneğini kullanarak veri türünü düzeltebilirsiniz.

PivotTable'da veri kullanmak için Excel'e geçiş yapın:

 1. Ekle > Tablo > PivotTable’ı tıklatın.

 2. Dış veri kaynağı kullan’ı ardından da Bağlantı Seç’i tıklatın.

 3. Tablolar'ı tıklatın.

 4. Bu Çalışma Kitabı Veri Modeli’nden aktardığınız tabloyu seçin.

Sayfanın Başı

Tablolu modelden veri alma

Aşağıdaki yordamda örnek bir tablolu veritabanı kullanılarak veri aktarma açıklanmaktadır. Analysis Services tablolu sunucusunda çalışan Adventure Works Tabular Model SQL 2012 örneği üzerinden takip edebilirsiniz.

 1. Tablolu veritabanının en az bir ölçü içerdiğinden emin olun. Veritabanında eksik ölçü varsa aktarma başarısız olur. Örnek çözümde ölçüler yer almaktadır.

 2. Power Pivot penceresinden Dış Veri Al > Veritabanından > Analysis Services veya Power Pivot‘tan öğelerini tıklatın.

 3. Microsoft SQL Server Analysis Services’a Bağlan bölümündeki Sunucu veya Dosya Adı’na Analysis Services’ın çalıştığı bilgisayarın adını yazın.

 4. Veritabanı adı listesinin sağındaki aşağı oku tıklatın ve listeden bir Analysis Services veritabanı seçin. Örneğin, AW Internet Sales Tabular Model örnek veritabanına erişiminiz varsa Adventure Works Tabular Model SQL 2012 öğesini seçebilirsiniz.

 5. Analysis Services sunucusunun kullanılabildiğini doğrulamak için Bağlantıyı Sına'yı tıklatın.

 6. İleri'yi tıklatın.

 7. MDX Sorgusu Belirt sayfasında, Tasarım'ı tıklatarak MDX sorgusu oluşturucusunu açın.

  Bu adımda, içeri aktarmak istediğiniz tüm ölçüleri, sütunları ve hiyerarşileri büyük sorgu tasarımı alanına sürükleyin.

  Var olan bir MDX deyimini kullanmak istiyorsanız, deyimi metin kutusuna yapıştırın ve bu deyimin çalışacağından emin olmak için Doğrula'yı tıklatın. Tasarımcı hakkında daha fazla bilgi için bkz: Analysis Services MDX Sorgu Tasarımcısı (Power Pivot).

  Örnek modelin kullanıldığı bu yordamda aşağıdakileri yapın:

  1. Meta Veri bölmesinde, önce Ölçüler'i ardından da İnternet Satışları'nı genişletin.

  2. Toplam İnternet Satışları’nı büyük tasarım bölümüne sürükleyin.

  3. Ürün tablosunu genişletin.

  4. Listenin sonuna gidin ve sol tarafındaki Internet toplam satışları ' nı büyük tasarım alanında Kategori sürükleyin. Tüm alanların hiyerarşide döndürülecek şekilde bir hiyerarşi budur.

  5. Tarih tablosunu genişletin.

  6. Takvim yılı ' nı büyük tasarım alanında Kategori soluna sürükleyin.

  7. Satış Bölgesi’ni genişletin.

  8. Satış Bölgesi Alanı’nı tasarımcının üst tarafındaki Filtre alanına sürükleyin. Filtre ifadesinden Avustralya’yı seçin.

   Örnek tablolu veritabanında MDX sorgusu

 8. Tamam'ı tıklatın ve sorgu tasarımcısı tarafından oluşturulan MDX sorgusunu gözden geçirin.

 9. Veri kümesi için kolay bir ad yazın. Bu ad veri modelinde tablo adı olarak kullanılır. Yeni bir ad atamazsanız, sorgu sonuçları varsayılan olarak Sorgu adlı yeni bir tabloya kaydedilir.

 10. Son'u tıklatın.

 11. Verilerin yüklenmesi bittiğinde Kapat'ı tıklatın.

Verileri, veri modelinize aktardıktan sonra sayısal veya finansal veri içeren sütunların veri türlerini kontrol etmek isteyebilirsiniz. Power Pivot bir sütunda boş değer bulduğunda veri türünü Metin olarak değiştirir. Her bir sütunu seçip ardından şerit üzerindeki Biçimlendirme grubundan Veri Türü’nü görüntüleyerek veri türlerini doğrulayabilir ve değiştirebilirsiniz. Sayısal veya finansal verileriniz yanlış türe atanmışsa, Veri Türü seçeneğini kullanarak veri türünü düzeltebilirsiniz.

PivotTable'da veri kullanmak için Excel'e geçiş yapın:

 1. Ekle > Tablo > PivotTable’ı tıklatın.

 2. Dış veri kaynağı kullan’ı ardından da Bağlantı Seç’i tıklatın.

 3. Tablolar'ı tıklatın.

 4. Bu Çalışma Kitabı Veri Modeli’nden aktardığınız tabloyu seçin.

Sayfanın Başı

SharePoint’teki bir çalışma kitabı veri modelinden veri alma

SharePoint verileri yüklemek için ek yazılım gerekebilir. SharePoint 2010 kullanıyorsanız, SharePoint 2010 için Power Pivot sahip olmanız gerekir. Bunun aksine, SharePoint 2013 veya sonraki bir sürümü yükleme ve veri modeli sorgulama için yerleşik özelliği içermektedir. SharePoint kullanıyorsanız, Excel Services etkin ve BI iş yüklerinden için yapılandırılmış SharePoint yöneticinize başvurun.

 1. Power Pivot penceresinden Dış Veri Al > Veritabanından > Analysis Services veya Power Pivot‘tan öğelerini tıklatın.

 2. Microsoft SQL Server Analysis Services'a bağlanın bölümünde, Kolay bağlantı adı alanında veri bağlantısı için açıklayıcı bir ad yazın. Bağlantı için açıklayıcı ad kullanma bağlantının nasıl kullanıldığını anımsamanıza yardımcı olabilir.

 3. Sunucu ve Dosya Adı'nda, yayımlanmış olan .xlsx dosyasının URL adresini yazın. Örneğin, http://Contoso-snc/Paylaşılan Belgeler/ContosoSales.xlsx.

  Not: Veri kaynağı olarak yerel bir Excel çalışma kitabı kullanamazsınız; çalışma kitabının SharePoint sitesinde yayımlanması gerekir.

 4. Çalışma kitabının SharePoint'te kullanılabildiğini doğrulamak için Bağlantıyı Sına'yı tıklatın.

 5. İleri'yi tıklatın.

 6. Tasarla'yı tıklatın.

 7. Ölçüleri, boyut özniteliklerini veya hiyerarşileri büyük tasarım alanına sürükleyerek sorguyu oluşturun. İsteğe bağlı olarak, sağ üst köşedeki filtre bölmesini kullanarak alınacak verilerin bir alt kümesini seçebilirsiniz.

 8. Tamam’ı tıklatın.

 9. Doğrula'yı tıklatın.

 10. Son’u tıklatın.

Power Pivot verileri veri modeline kopyalanır ve sıkıştırılmış biçimde depolanır. Veriler alındıktan sonra çalışma kitabı bağlantısı kapatılır. Özgün verileri yeniden sorgulamak için çalışma kitabını Excel'de yenileyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Dış Analysis Services veritabanından verileri yenileme

Excel'de, bir Analysis Services veritabanına yeniden bağlanmak ve çalışma kitabınızdaki verileri yenilemek için Veri > Bağlantılar > Tümünü Yenile'yi tıklatın.

Yenileme işlemi tek tek hücreleri güncelleştirir ve son alma işleminden sonra dış veritabanına giren satırları ekler. Yalnızca satırlar ve var olan sütunlar yenilenir; modele yeni sütun eklemek isterseniz, bu makalede daha önce verilen adımları uygulayarak içeri aktarmanız gerekir.

Yenileme işlemi verileri içeri aktarmada kullanılan sorguyu yeniden çalıştırır. Veri kaynağı artık aynı konumda değilse ya da tablo veya sütunlar kaldırılmış veya yeniden adlandırılmışsa, yenileme başarısız olur, ancak daha önce aktarılan verileriniz yine kalır. Veri yenileme sırasında kullanılan sorguyu görüntülemek için, Power Pivot > Yönet'i tıklatarak Power Pivot penceresini açın. Sorguyu görüntülemek için Tasarım > Tablo Özellikleri'ni tıklatın.

Analysis Services, veritabanındaki verileri okumak için Windows kullanıcı hesabınızı kullanır. Bir veritabanı yöneticisi, verileri içeri aktarmadan önce Windows kullanıcı hesabınıza veritabanında okuma izni vermelidir. Aynı izinler veriyi yenilemek için de kullanılır. Verileri başkalarının da yenilemesini istiyorsanız bu kişilerin de veritabanında okuma iznine sahip olmaları gerekir.

Çalışma kitabınızı paylaşma şeklinizi veri yenileme oluşabilir olup olmadığını belirler olduğunu unutmayın. Office 365'te, Office 365'e kaydedilmiş bir çalışma kitabındaki verileri yenileyemezsiniz. SharePoint Server 2013 veya sonraki sürümlerinde, sunucuda katılımsız veri yenileme zamanlayabilirsiniz, ancak SharePoint yüklenir ve SharePoint ortamınızı yapılandırılır için bunu yapmak bu Power Pivot gerektirir. Zamanlanmış veri yenileme kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için SharePoint yöneticinize başvurun.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×