Ana sayfa oluşturma, düzenleme veya silme

Her yeni yayın bir ana sayfayla başlar. Ana sayfada bir yayın sayfasına koyabileceğiniz her şeyin yanı sıra yalnızca bir ana sayfada ayarlanabilecek üstbilgi, altbilgi ve düzen kılavuzları gibi bazı öğeler de vardır.

Yeni ana sayfayı yalnızca birden fazla sayfadan oluşan bir yayında düzen çeşitliliği bulunmasını istediğinizde oluşturmanız gerekir.

Bu makalede

Ana sayfalar hakkında

Ana sayfa oluşturma

Ana sayfa uygulama

Ana sayfa düzenleme

Ana sayfayı silme

Varolan ana sayfayı yeniden adlandırma

Ana sayfalar hakkında

Ana sayfalarda, yayında birden fazla sayfada yinelenmesini istediğiniz öğeler vardır. Bu ortak öğeler için ana sayfaları kullanarak yayınınıza daha tutarlı bir görünüm verebilirsiniz.

Ana sayfalar, üzerinde yayınınızı yapılandırdığınız görünmez birer katmandır. Kenar boşluğu kılavuzları, üstbilgi, altbilgi ve resim gibi tasarım ve düzen öğeleri içerebilir. Bülten ve Broşür gibi bazı yayın türlerinin ana sayfalarında varsayılan olarak kenar boşluğu kılavuzları vardır.

Tek sayfadan fazla olan yayınlarda, daha çok yönlü bir yayın tasarımı için birden fazla ana sayfa oluşturabilirsiniz. Birden fazla ana sayfa yayınınızdaki herhangi bir sayfaya uygulayabileceğiniz farklı düzenler sağlar.

Örneğin, ön ve arka sayfasında aynı resim olan bir broşür oluşturuyorsanız, tek ana sayfa kullanabilirsiniz. Buna karşılık, broşürün içindeki sayfaların farklı görünmesini istiyorsanız iç sayfalar için ikinci bir ana sayfa oluşturmanız gerekir.

Ana sayfaya metin kutusu gibi bir öğe eklemek için öğeyi seçin ve Yerleştir menüsünde Ana Sayfaya Gönder öğesini tıklatın. Ana Sayfaları Uygula görev bölmesinde Yoksay öğesini tıklatarak ana sayfayı göz ardı da edebilirsiniz.

Yayının her sayfasında değişiklik yapmak yerine sayfa öğelerini tek yerde ekleyip güncelleştirebildiğinizden, ana sayfalar güncelleştirmeleri kolay bir hale getirir.

Ana sayfalar şu sayfa öğelerini denetler:

 • Sayfa boyutları

 • Bütün kenar boşlukları ve sütun kılavuzlarıyla cetvel kılavuzlarını da içeren kılavuzlar

 • Üstbilgi ve altbilgiler

 • Filigran veya WordArt gibi sayfa arka planları

 • Tek sayfa veya iki sayfa düzenleri

  Not : Çift taraflı yayınlar için iki sayfa yerleşimi kullanın, böylece ikinci sayfa için yeni bir ana sayfa kullanılmadan ikinci sayfa birinciden farklı görünür.

 • WordArt, tarih, saat, sayfa numarası veya iş bilgisi gibi metin ve sayılar

 • Küçük resim gibi resimler

 • Onay kutusu veya metin kutusu gibi nesneler

Sayfanın Başı

Ana sayfa oluşturma

Yeni ana sayfa oluşturabilir veya yayına öğeler ekleyebilir, ardından da bu öğeleri ana sayfaya gönderebilirsiniz. Ayrıca, varolan ana sayfayı çoğaltabilirsiniz. Ana sayfayı çoğaltırsanız, yalnızca farklı olmasını istediğiniz öğeleri değiştirebilirsiniz.

Kullanmaya karar verdiğiniz ana sayfa cinsi yayınınızı nasıl ayarladığınıza bağlıdır:

 • Yayınınızı iki sayfaya yayılmış olarak görüntülenecek şekilde ayarlarsanız, iki sayfalı ana sayfa kullanmanız gerekir.

 • Yayınınızı tek sayfa olarak görüntülenecek şekilde ayarlarsanız, tek sayfalı ana sayfa kullanmanız gerekir.

Ayrıca, tek sayfalı ana sayfayı iki sayfalı ana sayfaya veya iki sayfalı ana sayfayı tek sayfalı ana sayfaya dönüştürebilirsiniz.

Not :  Web yayını üzerinde çalışıyorsanız, yalnızca tek sayfaları görüntüleyebilir ve yalnızca tek sayfalı ana sayfalar kullanabilirsiniz.

Boş yeni bir ana sayfa oluşturma

 1. Görünüm menüsünde Ana Sayfa öğesini tıklatın.

 2. Ana Sayfaları Düzenle araç çubuğunda Yeni Ana Sayfa öğesini tıklatın.

 3. Sayfa Kimliği (1 character) kutusuna yeni ana sayfanız için tek karakterli bir tanımlayıcı girin. Bu herhangi bir tek Unicode karakter olabilir.

 4. Açıklama kutusuna yeni ana sayfanız için kısa bir açıklama girin.

 5. Yayınınızın iki sayfaya yayılarak ayarlanmasını istiyorsanız, İki sayfalı ana sayfa onay kutusunu işaretleyin.

  Not : Geçerli yayınınız yalnızca bir sayfaysa, ana sayfalara iki karşılıklı sayfa eklenir, ancak yayınınızdaki sayfa sayısı otomatik olarak artmaz.

Yayın sayfasından yeni ana sayfaya öğe gönderme

Yeni ana sayfa oluşturduysanız, yayınınızda öğeler oluşturabilir ve bu öğeleri tamamlamak üzere yeni ana sayfaya gönderebilirsiniz.

Örneğin, takvim oluşturabilir ve ardından resim, sayfa numarası alt bilgisi ve metin kutusu ekleyebilir, sonra da bu öğelerin tümünü yeni ana sayfaya gönderebilirsiniz.

 1. Yayın oluşturun ve oluşturduğunuz yayını ana sayfanızın görünmesini istediğini şekilde özelleştirin.

 2. Ana sayfada istediğiniz öğeleri tıklatın.

  Not : Birden fazla öğe seçmek için, tıklatırken CTRL'yi basılı tutun.

 3. Yerleştir menüsündeki Ana Sayfaya Gönder öğesini tıklatın.

Varolan ana sayfayı çoğaltma

Bazen, varolan bir ana sayfayla hemen hemen aynı öğeleri içeren bir ana sayfa oluşturup kullanmak isteyebilirsiniz. Aynı öğeleri yeni bir ana sayfada yeniden oluşturmak yerine, varolan ana sayfayı çoğaltabilir ve çoğaltılan ana sayfada istediğiniz öğeleri değiştirebilir veya ekleyebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Ana Sayfa öğesini tıklatın.

 2. Ana Sayfaları Düzenle görev bölmesinde, çoğaltmak istediğiniz ana sayfanın adının yanındaki oku, ardından da Çoğalt öğesini tıklatın.

 3. Ana Sayfayı Çoğalt iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayfa Kimliği (1 character) kutusuna yeni ana sayfanız için tek karakterli bir tanımlayıcı girin. Bu herhangi bir tek Unicode karakter olabilir.

  • Açıklama kutusuna yeni ana sayfanız için kısa bir açıklama girin.

   Not : Ana Sayfaları Düzenle görev bölmesinde yalnızca ilk 28 karakter görüntülenir.

Sayfanın Başı

Ana sayfa uygulama

Her yeni yayın kendisine varsayılan olarak uygulanan bir ana sayfayla başlar. Birden fazla sayfadan oluşan bir yayınınız varsa, yayınınızda farklı sayfalara farklı ana sayfalar uygulamak için Ana Sayfayı Uygula görev bölmesini kullanabilirsiniz.

Not : Bu yönergeleri uygulamak için birden fazla ana sayfa oluşturmuş olmanız gerekir.

 1. Yayını Biçimlendir görev bölmesinde oku, ardından da Ana Sayfayı Uygula öğesini tıklatın.

 2. Ana Sayfayı Uygula görev bölmesinde Görünüm master pages öğesini tıklatın.

  Not : Ana Sayfaları Düzenle görev bölmesi, yayın türünüze ve yayınınızın iki sayfaya yayılacak şekilde ayarlanıp ayarlanmadığına bağlı olarak tek sayfalı veya iki sayfalı simgesini görüntüler.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ana Sayfayı Uygula görev bölmesinde, sayfa simgesinin altındaki listede, oku tıklatıp iki sayfaya yayılan geçerli sayfaya veya geçerli sayfalara uygulamak istediğiniz ana sayfayı seçin.

  • Sayfada ana sayfa nesnelerini nesnelerini gizlemek için Ana Sayfayı Yoksay öğesini tıklatın. Bu seçenek düzen kılavuzlarını göz ardı etmez.

   Not : İki sayfa görünümü için varsayılan ana sayfadan farklı bir ana sayfa uygulamak için, önce Karşılıklı her iki sayfa için aynı ana sayfayı kullan onay kutusunu temizleyip yeni bir ana sayfa oluşturmanız gerekir.

 4. Sayfaya veya karşılıklı sayfalara uygulamak istediğiniz ana sayfayı seçin.

  Not : Yeni ana sayfayı karşılıklı sayfalara uyguluyorsanız, iki sayfa görünümünde karşılıklı sayfaların her ikisine de tek bir ana sayfa uygulamak için Karşılıklı her iki sayfa için aynı ana sayfayı kullan onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu temizlenmişse, iki sayfa görünümünde karşılıklı sayfaların her biri için ayrı bir liste görüntülenir, böylece sayfalarda farklı ana sayfalar uygulayabilirsiniz.

 5. Yayınınızda belirli bir aralıkta bulunan tüm sayfalara bir ana sayfa uygulamakta kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açmak için Sayfa Aralığına Uygula öğesini tıklatın.

 6. Görev bölmesini, ana sayfaların içeriğini düzenlemenize ve yeni ana sayfalar oluşturmanıza olanak veren Ana Sayfaları Düzenle olarak değiştirmek için Ana Sayfaları Görünüm öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Ana sayfa düzenleme

 1. Görünüm menüsünde Ana Sayfa öğesini tıklatın.

 2. Ana Sayfaları Düzenle görev bölmesinde, düzenlemek istediğiniz ana sayfanın adının üzerine gelip oku, ardından da Düzen öğesini tıklatın.

 3. Sayfayı istediğiniz gibi düzenleyin.

 4. Güncelleştirilmiş yayın sayfalarını görmek için, Yayın sayfalarını görüntüle öğesini tıklatıp ana sayfanın uygulandığı bir sayfaya gidin.

Sayfanın Başı

Ana sayfayı silme

Her yayında varsayılan olarak bir ana sayfa bulunur ve her zaman en az bir ana sayfa bulunması gerekir. En az bir ana sayfanız olduğu sürece, istediğiniz ek ana sayfayı silebilirsiniz. Herhangi bir yayın sayfası tarafından kullanılan ana sayfayı silerseniz, Publisher Ana Sayfaları Düzenle görev bölmesinde listelenen ilk ana sayfayı uygular.

 1. Görünüm menüsünde Ana Sayfa öğesini tıklatın.

 2. Ana Sayfaları Düzenle görev bölmesinde, silmek istediğiniz ana sayfanın adının üzerine gelip oku, ardından da Sil öğesini tıklatın.

 3. İleti iletişim kutusunda Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Varolan ana sayfayı yeniden adlandırma

Yayında birden fazla ana sayfa kullanıyorsanız, ana sayfaların nasıl kullanılacağını daha açık bir şekilde belirtmek için bunlara benzersiz sayfa kimlikleri veya açıklamaları vermeniz gerekebilir. Bir ana sayfanın kimliğini veya açıklamasını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Görünüm menüsünde Ana Sayfa öğesini tıklatın.

 2. Ana Sayfaları Düzenle görev bölmesinde, yeniden adlandırmak istediğiniz ana sayfanın yanındaki oku, ardından da Yeniden Adlandır öğesini tıklatın.

 3. Ana Sayfayı Yeniden Adlandır iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayfa Kimliği (1 character) kutusuna yeni ana sayfanız için tek karakterli bir tanımlayıcı girin. Bu herhangi bir tek Unicode karakter olabilir.

  • Açıklama kutusuna yeni ana sayfanız için kısa bir açıklama girin.

   Not : Ana Sayfaları Düzenle görev bölmesinde yalnızca ilk 28 karakter görüntülenir.

Sayfanın Başı

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×