Ana denetim/ayrıntı denetimi ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Böylece diğer görüntülenenleri ilk denetime seçimde belirler Microsoft Office InfoPath içinde ana öğe/ayrıntı denetimi bir denetimi diğerine bağlamak için kullanabilirsiniz.

Bu makalede

Ana öğe/ayrıntı denetimi kullanılacağı durumlar

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Ana öğe/ayrıntı denetimi ekleme

Varsayılan ana öğe/ayrıntı ilişkisini değiştirme

Ana öğe/ayrıntı denetimi kullanılacağı durumlar

Ana öğe/ayrıntı denetimi aslında olan iki ilişkili denetimleri kümesini. Bir denetimi tanımlanmış ana denetim ve diğer ayrıntı denetimidir. Ana denetim her zaman yinelenen tabloolur. Ayrıntı denetimi yinelenen tablo veya yinelenen bölümolabilir.

Şunları yapmak istediğinizde ana öğe/ayrıntı denetimi kullanın:

 • Form şablonunuzu temel alan formları dolduran kullanıcıların büyük miktarda verilerle daha verimli şekilde çalışmalarını sağlamak.

 • Bire bir ilişkinin eşdeğerini görüntülemek. Örneğin personel kayıtları veritabanına bağlı bir insan kaynakları form şablonu tasarlarken ana öğe/ayrıntı denetimi kullanabilirsiniz. Ana öğe denetimi çalışanların ad ve iş unvanlarını görüntülerken ayrıntı denetimi çalışanların konum, işe alım tarihi ve doğum tarihini görüntülenebilir.

 • Bire çok ilişkinin eşdeğerini görüntülemek. Örneğin müşteri adları gibi bir kayıt kümesini görüntülemek için ana öğe denetimini müşteri siparişleri gibi ilgili kayıtları görüntülemek için de ayrıntı denetimini kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki çizimde, İnsan kaynakları bölümü çalışanları bir çalışan hakkında ayrıntılı bilgi erişmek için yinelenen tabloda bir satırı tıklatın.

Formun ana ve ayrıntı denetimlerinin içindeki çalışan bilgileri

Kullanıcılar yinelenen tablo (ana denetim) belirli bir satırda tıklattığınızda, bir veya daha fazla ayrıntı kayıtları yinelenen bölüm veya başka bir yerde formundaki yinelenen tablo (ayrıntı denetimini) görüntülenir.

InfoPath denetimler görev bölmesini kullanarak ekleyebileceğiniz bir önceden tanımlanmış ana öğe/ayrıntı denetimi sağlar. Yinelenen Tablo ekleme ve yinelenen bölüm (veya iki yinelenen tablo) ve ardından her denetimin özelliklerini değiştirerek, ana öğe/ayrıntı denetimi de oluşturabilirsiniz.

Form şablonunuzu genelde ekranda görüntüleme için yönelikse, form şablonunuzdaki ayrıntı denetimi kaydırma bölgesi içine yerleştirme göz önünde bulundurun. Denetimde görüntülenen veriler büyük miktarda ise bu şekilde, kullanıcılarınız verileri aracılığıyla kaydırabilirsiniz. Kaydırma bölgesi içinde ekranda gizli herhangi bir veri de yazdırılan formda gizlenecek çünkü kullanıcılar, formlarını yazdırmak isteyeceğinizi düşünüyorsanız bu en iyi seçenek değildir.

Sayfanın Başı

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

InfoPath form şablonuna tasarladığınızda tarayıcıyla uyumlu form şablonutasarlamak seçebilirsiniz. Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarladığınızda, bir Web tarayıcısında görüntülenemez çünkü ana öğe/ayrıntı denetimleri denetimler görev bölmesinde kullanılamaz.

Ek olarak, Ana öğe/ayrıntı sekmesi Yinelenen bölüm özellikleri ve Yinelenen tablo özellikleri iletişim kutularında erişebilirsiniz, ancak bu sekmedeki tüm ayarları kullanılamıyor (soluk görünür).

Bu sınırlamayı için kullanıcılar ana görünümü her öğeye görüntüleyebilmesi iki görünümleri, belirli öğeleri listeleyen bir "ana" ve "ayrıntı" görünümlerinin belirli genişletilmiş bilgilerle, form şablonu tasarlama isteyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Ana denetim/ayrıntı denetimi ekleme

Ana öğe/ayrıntı denetimi ekleme yordamı yeni, boş bir form şablonu tasarlama veya bir veritabanı veya başka bir dış veri kaynağını form şablonunuzu tasarımını alma bağlı olarak biraz farklıdır.

Denetimler görev bölmesinden bir ana öğe/ayrıntı denetimi eklediğinizde, InfoPath yinelenen tablo ve veri kaynağındaki aynı yinelenen grup bağlı yinelenen bölüm ekler. Varsayılan olarak, her iki denetim de yinelenen gruptaki alanlara bağlı diğer denetimleri içerir.

Aşağıdaki çizimde, ana öğe/ayrıntı denetimi tasarım moduiçinde gösterilir.

Tasarım modunda ayrıntı denetimi seçili haldeki ana denetim/ayrıntı denetimi

Denetimler bağlı olabilir veya olmayabilir. Denetim bağlı olduğunda, veri kaynağındaki bir alan veya grupla bağlantılıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim bağlı olmadığında, bir alan veya grupla bağlantılı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçtiğinizde veya işaretçinizi denetim üzerine getirdiğinizde, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi gösterilir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grubu veya alanı belirtir. Simge, denetimin söz konusu grup veya alana doğru bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa, yeşil bir simge görüntülenir. Bağlamada herhangi bir yanlışlık varsa, yeşil yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonu için veri kaynağı alanlar ve Veri kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gruplardan oluşur. Ana öğe/ayrıntı denetimler her zaman yinelenen gruplara bağlıdır. Aşağıdaki örnekte, hem ana denetim hem de ayrıntı denetimi yinelenen Veri kaynağı görev bölmesinde grup d:Employees bağlıdır.

Form şablonundaki ana denetim/ayrıntı denetimi ve veri kaynağındaki yinelenen grup arasındaki ilişki

Not: Bir-çok ilişkisini, ana ve ayrıntı denetimlerinin normalde ayrı yinelenen gruplara bağlıdır. Bir-bir ilişkisi yerine bir-çok ilişkisi öğrenmek için bu makalenin devamındaki varsayılan ana öğe/ayrıntı ilişkisini değiştirme konusuna bakın.

Ana öğe/ayrıntı denetimini yeni, boş bir form şablonuna ekleme

InfoPath denetimler görev bölmesini kullanarak ekleyebileceğiniz bir önceden tanımlanmış ana öğe/ayrıntı denetimi sağlar. Yinelenen Tablo ve yinelenen bölüm (veya iki yinelenen tablo) ekleme ve her denetimin özelliklerini değiştirerek, ana öğe/ayrıntı denetimi de oluşturabilirsiniz.

Yeni, boş bir form şablonu tasarladığınızda, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçili durumdadır. Bu, siz forma denetim ekledikçe InfoPath’in veri kaynağında otomatik olarak alanlar ve gruplar oluşturmasını sağlar. Bu alan ve gruplar, Veri Kaynağı dosya bölmesinde klasör ve dosya simgeleri olarak temsil edilirler.

 1. İmleci, form şablonunda denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetim Eklealtında Ana öğe/ayrıntı' ı tıklatın.

 4. Ana öğe/Ayrıntı Ekle iletişim kutusunda bulunan Ana öğe içindeki sütun sayısı kutusuna, ana öğe denetimi için sütun sayısını girin.

 5. Ayrıntı içindeki alan sayısı kutusuna, ayrıntı denetimi için alanların sayısını girin.

  InfoPath form şablonunuzdaki iki denetim ekler. İlk Yinelenen tablo (ana)etiketli ve ikinci Yinelenen bölümü (ayrıntı)etiketli.

 6. Ana öğe/ayrıntı ilişkisi sınamak için Standart araç çubuğunda Önizleme ' yi tıklatın ve sonra ana denetime verileri girin. İlgili verileri ayrıntı denetiminde görünmelidir.

Ana öğe/ayrıntı denetimini varolan bir veri kaynağını temel alan bir form şablonuna ekleme

Form şablonunuzdaki varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosya, veritabanı, Web hizmeti veya tasarımını temel alıyorsanız, InfoPath alanları ve grupları bu var olan veri kaynağından Veri kaynağı görev bölmesinde türetilen. Bu senaryoda, aşağıdaki yordamda açıklandığı gibi bir ana öğe/ayrıntı denetimi denetimler görev bölmesinden ekleyebilirsiniz.

Ana öğe ve ayrıntı denetimleri, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak aynı yinelenen gruba veya farklı yinelenen gruplara bağlanabilir. Bir ana öğe/ayrıntı denetiminin içinde görüntülenen denetimler, yinelenen bir grubun parçası olan alanlara bağlıdır.

 1. İmleci, form şablonunda denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetim Eklealtında Yinelenen Tablo'yutıklatın.

 4. Yinelenen Tablo Bağlama sihirbazının ilk sayfasında, tablo satırlarını bağlamak istediğiniz yinelenen grubu tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın. Tablonuzun yalnızca bir sütun varsa, bir yinelenen grup yerine yinelenen alan seçebilirsiniz.

  İpucu: Tabloya bağlamak için yeni bir yinelenen grup oluşturmak için kısayol menüsünden Ekle'yi tıklatın ve sonra alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda, yinelenen grubun özelliklerini girin yinelenen grubu eklemek istediğiniz grubu sağ tıklatın.

 5. Tabloya dahil olmasını istediğiniz sütunları eklemek için Veri bağlama listesindeki alanları çift tıklatın.

  İpucu: Bir sütun olarak eklemek için yeni bir alan oluşturmak için hangi tablo bağlı, kısayol menüsünde Ekle seçeneğini tıklatın ve sonra alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda, alanın özelliklerini girin grubu sağ tıklatın.

 6. Sütunları yeniden düzenlemek için Tablodaki sütunlar listesinde bir sütunu tıklatın, Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'yıtıklatın ve sonra Son'utıklatın.

 7. Form şablonunuzdaki tablonun altında bulunan Yinelenen Tablo etiketini çift tıklatın.

 8. Ana öğe/ayrıntı sekmesini tıklatın.

 9. Ana öğe Ayarla' yı tıklatın, Ana öğe kimliği kutusuna bir ad yazın ve Tamam' ı tıklatın.

 10. İmleci, form şablonunda yinelenen bölümü (ayrıntı denetimini) eklemek istediğiniz konuma getirin.

 11. Denetimleri ekleyin altında denetimler görev bölmesinde, Yinelenen bölüm' ü tıklatın.

  Not: Alternatif olarak, ayrıntı denetimi olarak başka bir yinelenen tabloyu kullanabilirsiniz.

 12. Yinelenen bölüm bağlama sihirbazının ilk sayfasında, bölümü bağlamak istediğiniz yinelenen grubu tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 13. Form şablonunuzda, bölümün altında görünen Yinelenen Bölüm etiketini tıklatın.

 14. Ana öğe/ayrıntı sekmesini tıklatın.

 15. Ayrıntı olarak ayarla' yı tıklatın ve ardından ilişkilendirilecek ana öğe kimliği listesinde ana denetim adını tıklatın.

 16. Bir-çok ilişkisi için varsayılan, ana öğe/ayrıntı denetimi bire bir ilişkiyi değiştirmek için ana öğe/ayrıntı ilişkisialtında anahtar alanına göre'yi tıklatın ve sonra anahtar alanı ( yanındaki Düğme görüntüsü XPath Seç' i tıklatın ana) ve anahtar alanı (ayrıntı) kutularına istediğiniz anahtar alanlarını seçin.

 17. Ana öğe/ayrıntı ilişkisi sınamak için Standart araç çubuğunda Önizleme ' yi tıklatın ve sonra ana denetime verileri girin. İlgili verileri ayrıntı denetiminde görünmelidir.

İpucu: Veri kaynağı görev bölmesinde, ana öğe/ayrıntı denetim eklemek için de kullanabilirsiniz. Veri kaynağı görev bölmesinde, ana denetim oluşturmak için ana denetimi bağlamak istediğiniz yinelenen grubu sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Yinelenen tablo ' ı tıklatın. Ayrıntı denetimi oluşturmak için aynı genel adımları izleyin.

Sayfanın Başı

Varsayılan ana öğe/ayrıntı ilişkisini değiştirme

Denetimler görev bölmesini kullanarak form şablonunuza bir ana öğe/ayrıntı denetimi eklediğinizde, InfoPath, ana öğe denetimi ile ayrıntı denetimi arasında bire bir ilişki kurar. Bire bir ilişki, ana öğe denetimindeki her seçim için ayrıntı denetiminde tek bir eşleşen sonucun görüntülenmesi anlamına gelir.

Ana öğe/ayrıntı ilişkisini varsayılan bire bir ilişkiden bire çok ilişkisine değiştirebilirsiniz. Bire çok ilişki, ana öğe denetimindeki her seçim için ayrıntı denetiminde birden fazla eşleşen sonucun görüntülenebileceği anlamına gelir.

Form şablonunuza bir ana öğe/ayrıntı denetimi eklediğinizde, InfoPath varsayılan olarak bir yinelenen tablo ve yinelenen bölüm ekler. Bu denetimlerin her ikisi de veri kaynağındaki aynı yinelenen gruba bağlıdır. Varsayılan olarak her iki denetim de, yinelenen gruptaki alanlara bağlı başka denetimler içerir. Ancak bire çok ilişkide, ana öğe ve ayrıntı denetimleri genelde farklı yinelenen gruplara bağlıdır.

Denetimler görev bölmesinden bir ana öğe/ayrıntı denetimi, form şablonunuzdaki eklenen ve bir-bir ilişkisi yerine bir-çok ilişkisi oluşturmak istediğiniz, InfoPath oluşturduğu ayrıntı denetimi silebilirsiniz. Sonra aşağıdaki yordamda özetlendiği gibi daha iyi, gereksinimlerinize uygun yeni bir ayrıntı denetimi oluşturabilirsiniz:

 1. Ayrıntı denetimi olarak atanmış yinelenen bölümü seçin ve DELETE tuşuna basın.

 2. Form şablonuna yeni bir yinelenen bölüm ekleyin.

  Nasıl mı?

  1. İmleci, form şablonunda denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

  2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

  3. Denetimler görev bölmesinde, Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu seçin.

  4. Denetim ekle öğesi altında Yinelenen Bölüm’ü tıklatın.

 3. Yinelenen bölüme istediğiniz denetimleri ekleyin.

  Nasıl mı?

  1. İmleci, form şablonunda denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

  2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

  3. Denetimler görev bölmesinde, Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu seçin.

  4. Denetim Eklealtında eklemek istediğiniz denetimi tıklatın.

  5. Eklemek istediğiniz tüm denetimler için 1 ve 4 arasındaki adımları yineleyin.

 4. Form şablonunuzdaki yinelenen bölümün çift tıklatın.

 5. Ana öğe/ayrıntı sekmesini tıklatın.

 6. Ana öğe/ayrıntı ayarları altındaAyrıntı olarak ayarla’yı tıklatın.

 7. İlişkilendirilecek ana öğe kimliği listesinde, ana denetim adını tıklatın.

 8. Ana öğe/ayrıntı ilişkisi altında Anahtar alanına göre’yi tıklatın.

 9. Anahtar alanı (ana) kutusunun yanında Düğme görüntüsü XPath Seç' i tıklatın ve sonra bir alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, ana denetim anahtar alanını tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 10. Anahtar alanı (ayrıntı) kutusunun yanında Düğme görüntüsü XPath Seç' i tıklatın ve sonra bir alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, ayrıntı denetimi için anahtar alanını tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

İpucu: Ana öğe/ayrıntı denetimini ilk oluşturduğunuzda bire çok ilişkisi oluşturmak istiyorsanız, Denetimler görev bölmesinde bulunan önceden tanımlı ana öğe/ayrıntı denetimini kullanmak yerine kendi ana öğe/ayrıntı denetiminizi oluşturmayı düşünün. Form şablonunda yinelenen tablo ve yinelenen bölümler arasında veya iki yinelenen tablo arasında ana öğe/ayrıntı ilişkisi oluşturarak kendi denetiminizi oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için her denetimin Özellikler iletişim kutusunu açın ve denetimlerden birini ana öğe denetimi, diğerini de ayrıntı denetimi olarak belirleyin. Ayrıntı denetiminin özelliklerini değiştirerek ve anahtar alanlarını kullanarak bire çok ilişki oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×