Alandaki verileri doğrulamak için geçerlilik kuralı oluşturma

Bu makale, veritabanlarına geçerlilik kurallarının nasıl eklendiğini açıklamaktadır. Geçerlilik kuralları, kullanıcıların belirli bir alana girebileceklerini sınırlar ve ayrıca veritabanı kullanıcılarınızın uygun tür veya miktarda veri girdiklerinden emin olmanıza yardımcı olur.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Geçerlilik kurallarını anlama

Tablo alanlarına giriş yapılırken veri doğrulama

Formlara giriş yapılırken veri doğrulama

Alma işlemleri sırasında verileri doğrulama

Geçerlilik kuralı başvurusu

Geçerlilik kurallarını anlama

Geçerlilik kuralı, kullanıcıların bir formdaki tablo alanına veya denetime (metin kutusu gibi) girebileceklerini sınırlar veya denetler. Microsoft Office Access 2007, verileri doğrulamak için çeşitli yollar sağlar ve bir geçerlilik kuralı tanımlamak için genellikle bu yöntemlerden birkaçını kullanırsınız. Geçerlilik kurallarını bir katmanlar kümesi olarak düşünebilirsiniz — kullanıcılarınızın verileri uygun bir şekilde girdiğinden emin olmak için bu katmanların bazılarını veya tamamını kullanabilirsiniz.

 • Veri türleri    Veri türleri tipik olarak, geçerliliğin ilk katmanını sağlar. Veritabanı tablosu tasarladığınızda, tablodaki her alan için bir veri türü tanımlarsınız ve bu veri türü kullanıcıların girebileceklerini sınırlandırır. Örneğin, Tarih/Zaman alanı, yalnızca tarihleri ve zamanları kabul eder, Para birimi alanı yalnızca parasal verileri kabul eder ve bu şekilde devam eder.

 • Alan boyutları     Alan boyutlar başka bir geçerlilik katmanı sağlar. Örneğin, adları depolayan bir alan oluşturursanız, bu alanı en çok 20 karakteri kabul edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak, kötü niyetli bir kullanıcının büyük miktarda işe yaramaz metin yapıştırmasını engelleyebilir veya deneyimsiz bir kullanıcının yanlışlıkla ad veya soyadı, ad için tasarlanmış alana girmesini engelleyebilir.

 • Tablo özellikleri    Tablo özellikleri, belirli türde geçerlilik sağlar. Örneğin, Gerekli özelliğini Evet olarak ayarlayabilir ve sonuçta kullanıcıların bir alana değer girmesini zorunlu kılabilirsiniz.

  Ayrıca, belirli değerleri istemek için Geçerlilik Kuralı özelliğini ve yanlışlıklarla ilgili olarak kullanıcılarınızı uyarmak için Geçerlilik Metni özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin, Geçerlilik Kuralı özelliğine >100 And <1000 gibi bir kural girmek, kullanıcıların 100 ile 1000 arasında bir değer girmesini zorunlu kılar. [BitişTarihi]>=[BaşlangıçTarihi] gibi bir değer, kullanıcıların başlangıç tarihinde veya sonrasında gerçekleşen bir bitiş tarihi girmesini zorunlu kılar. Geçerlilik Metni özelliğindeki "100 ile 1000 arasında değer girin" veya "Başlangıç tarihinde veya sonrasında gerçekleşen bir bitiş tarihi girin" gibi metinler, kullanıcılara yanlışlık yaptıklarını ve hatayı nasıl düzelteceklerini gösterir.

  Bir tablo alanına geçerlilik kuralı eklemek için gerekli adımlar için, bu makalede ileride yer alan Tablo alanlarına giriş yapılırken veri doğrulama başlıklı bölüme bakın.

 • Giriş maskeleri     Kullanıcıların belirli bir yolu kullanarak veri girmelerini zorunlu kılarak giriş maskesini veri doğrulamak için kullanabilirsiniz. Örneğin giriş maskeleri, kullanıcıların tarihleri 2007.04.14. gibi Avrupa biçiminde girmelerini zorunlu kılabilir.

Verilerinizi doğrulamak için bu yöntemlerin bazılarını veya tamamını kullanabilirsiniz. Bu özelliklerden bazıları, örneğin veri türleri, varsayılan olarak veritabanınızın bir parçası olur, ancak isteğiniz doğrultusunda diğer yöntemleri de kullanabilirsiniz örneğin, alan özellikleri, geçerlilik kuralları ve giriş maskeleri.

Bu makale, Geçerlilik Metni ve Geçerlilik Kuralı özelliklerini tablo alanlarında, sorgularda ve form denetimlerinde nasıl kullanıldığını açıklamaktadır. Diğer geçerlilik araçlarının, örneğin veri türlerinin, alan boyutlarının ve giriş maskelerinin bütünüyle ele alınması bu makalenin kapsamı dışındadır.

Veri türleri ve veri boyutları ile ilgili daha fazla bilgi için, Alanın veri türü kümesini değiştirme başlıklı makaleye bakın. Giriş maskeleri ile ilgili daha fazla bilgi için, Alan veya denetim değerlerini belirli bir biçimde girmek için giriş maskesi oluşturma başlıklı makaleye bakın.

Geçerlilik kuralları türleri

İki temel türde geçerlilik kuralı oluşturabilirsiniz:

 • Alan geçerlilik kuralları     Alan geçerlilik kuralını, bir alanı bırakırken ilgili alana girdiğiniz değeri denetlemek için kullanın. Örneğin, bir Tarih alanınız olduğunu ve ilgili alanın Geçerlilik Kuralı özelliğine >=#01/01/2007# girdiğinizi varsayalım. Kuralınız, kullanıcıların Ocak 1, 2007 tarihi veya sonrasını kapsayacak bir tarih girmelerini ister. 2007 öncesi bir tarih girdiğinizde ve yeri başka bir alana odaklamak istediğinizde Access, sorunu çözene kadar geçerli alanı bırakmanızı engeller.

 • Kayıt (veya tablo) geçerlilik kuralları    Kayıt geçerlilik kuralını, kaydı (tablodaki bir satır) kaydedebildiğiniz durumlarda kullanın. Alan geçerlilik kurallarından farklı olarak kayıt geçerlilik kuralları, aynı tablodaki diğer alanlara da başvurur. Kayıt geçerlilik kurallarını, bir alandaki değerleri başka bir alandaki değerlere göre denetlemeniz gerektiğinde oluşturursunuz. Örneğin, işinizin, ürünleri 30 gün içinde sevk etmenizi istediğini ve bu süre içinde sevki gerçekleştirmezseniz sipariş fiyatının bir kısmını müşteriye geri ödemeniz gerektiğini varsayalım. Sevk tarihini (İstenenTarih alanındaki değer) çok geç girilmesini engellemek için [İstenenTarih]<=[SiparişTarihi]+30 gibi bir kayıt geçerlilik kuralı tanımlayabilirsiniz.

Geçerlilik kurallarının sözdizimi şifre gibi görünüyorsa, Geçerlilik kuralına koyabilecekleriniz başlıklı bölümde sözdiziminin açıklaması ve birkaç geçerlilik kuralı örneği bulunmaktadır.

Geçerlilik kurallarını kullanabileceğiniz yerler

Geçerlilik kurallarını, tablolar ve formlardaki denetimler için tanımlayabilirsiniz. Tablolar için tanımlanan kurallar veri aldığınızda uygulanır. Tabloya geçerlilik kuralları eklemek için tabloyu Tasarım görünümünde açarsınız ve çeşitli tablo özelliklerini ayarlarsınız. Forma geçerlilik kuralları eklemek için formu Tasarım görünümünde açarsınız ve özgün denetimlerin özelliklerine kuralları eklersiniz.

Tablo alanlarına giriş yapılırken veri doğrulama başlıklı bölümdeki adımlar, tablo alanındaki özelliklere geçerlilik kurallarının nasıl ekleneceğini açıklamaktadır. Bu makalenin sonraki bölümlerinde yer Formlara giriş yapılırken veri doğrulama başlıklı bölümdeki alanlar, özgün denetimlerdeki özelliklere kuralların nasıl ekleneceğini anlatmaktadır.

Geçerlilik kuralına koyabilecekleriniz

Geçerlilik kurallarınız ifadeler (tek bir değer döndüren işlevler) içerebilir. Hesaplamalar yapmak, karakterleri değiştirmek veya verileri test etmek için ifadeleri kullanabilirsiniz. Geçerlilik kuralları oluşturduğunuzda, ifadeleri öncelikle verileri test etmek için kullanırsınız. Örneğin bir ifade, değerler dizisindeki bir değeri denetleyebilir. ("Tokyo" Veya "Moskova" Veya "Paris" Veya "Helsinki" gibi.) Ayrıca, ifadeler matematiksel işlemler yapabilir. Örneğin, <100 ifadesi, kullanıcıların 100'den daha küçük değer girmsrini zorunlu kılar. ([SiparişTarihi] - [SevkTarihi]) ifadesi, bir siparişin verilmesinden sevk edilmesine kadar geçen günleri hesaplar.

İfadelerin ve işlevlerin incelenmesi bu makalenin kapsamı dışındadır. İfade oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi için İfade oluşturma başlıklı makaleye bakın. işlevler ile ilgili daha fazla bilgi için Microsoft Office Online'daki makalelere bakın.

Verileri doğrulamak için kullanabileceğiniz ifadelerle ilgili yol örnekleri için Kayıttaki verileri doğrulama başlıklı bölüme bakın.

Aşağıdaki bölümlerde yer alan adımlarda tablolar, sorgular ve içeri aktarma işlemleri için veri doğrulamasının nasıl yapılacağını açıklamaktadır.

Sayfanın Başı

Tablo alanlarına giriş yapılırken veri doğrulama

Bu bölümdeki adımlar, alan düzeyi ve kayıt düzeyi geçerlilik kurallarını nasıl oluşturabileceğinizi ve varolan verileri yeni geçerlilik kuralı ile nasıl sınayabileceğinizi açıklamaktadır.

OtomatikSayı, OLE nesnesi ile ek veri türleri ve Yineleme Sayı alanı dışındaki tüm veri türleri için geçerlilik kuralları girebilirsiniz.

Alandaki verileri doğrulama

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Alan Adı sütununda, değiştirmek istediğiniz alanı seçin.

 3. Tablo tasarımcısının alt bölümünde, Genel sekmesinde Geçerlilik Kuralı özellik kutusunu seçin ve sonra geçerlilik kuralınızı girin.

  -veya-

  İfade Oluşturucusu'nu başlatmak ve ifadenizi oluşturmak için, özellik sayfasının Veri sekmesini tıklatın, Builder button düğmesini tıklatın.

  İfade Oluşturucusu'nu kullanma konusunda daha fazla bilgi için İfade Oluşturma başlıklı makaleye bakın.

  Yalnızca alan için geçerli olan bir kural girin. Örneğin, kullanıcıları pozitif değerler kullanmaya zorunlu kılmak için >0 girin. Alanın geçerlilik kuralının tablodaki başka alanlara başvurmayacağını unutmayın. Kural başka alanlara başvuruyorsa, kayıt düzeyi geçerlilik oluşturuyorsunuz demektir.

 4. Geçerlilik Metni özellik kutusunu seçin ve bir geçerlilik iletisi girin.

  Girdiğiniz ileti, geçerlilik kuralınıza bağlıdır. İletiyi kısa tutun ve kullanıcıya nerede hata yaptığını açıklayın. Önceki adımdaki örneğe devam edilecek olursa, geçerlilik metni olarak Yalnızca pozitif sayılar girin'i kullanabilirsiniz.

 5. Çalışmanızı kaydedin.

Not : Alan düzeyinde geçerlilik ile ilgili daha fazla örnek için bu makalenin sonraki bölümlerinde yer alan Geçerlilik başvurusu başlığına bakın.

Kayıttaki verileri doğrulama

 1. Tasarım görünümünde bir tablo açmak için önceki bölümde yer alan 1-2 adımları tekrarlayın.

 2. Genel sekmesindeki Geçerlilik Kuralı özellik kutusuna kayıt düzeyi kural girin.

  -veya-

  İfade Oluşturucusu'nu başlatmak ve ifadenizi oluşturmak için Builder button 'ne tıklayın.

  İfade Oluşturucusu'nu kullanma konusunda daha fazla bilgi için İfade Oluşturma başlıklı makaleye bakın.

  Kayıt düzeyind geçerlilik kuralı, birden fazla tablo alanına başvurur. Örneğin, [İstenenTarih]<=[SiparişTarihi]+30 gibi bir kural iki tabloya başvurur, İstenenTarih ile SiparişTarihi, ayrıca kullanıcıların sipariş verildikten sonraki 30 günü kapsayan bir tarih girmesini sağlar. Kayıt düzeyinde geçerlilik ile ilgili daha fazla örnek için Geçerlilik başvurusu başlıklı bölüme bakın.

 3. Değişikliklerinizi kaydedin.

Geçerlilik kurallarınızı sınama

 1. Geçerlilik kuralınızı içeren tabloyu Tasarım Görünümü'nde açın.

 2. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda, Geçerlilik Kurallarını Sına’ya tıklayın.

 3. Uyarı iletisini kapatmak ve sınamayı başlatmak için Evet'i tıklatın.

 4. Tabloyu kaydetmeniz sorulursa Evet'i tıklatın.

 5. Devam ederken, çeşitli uyarı iletileri görebilirsiniz. Her iletideki yönergeleri okuyun ve sonra sınamayı tamamlamak veya durdurmak için Evet veya Hayır'dan uygun olanı tıklatın.

Sorguyu kullanarak geçerlilik kurallarını sınama

Not : Ayrıca, geçerlilik kuralınızı, bu kurala uymayan kayıtları sınayan bir sorgu yazarak da sınayabilirsiniz. Böylesi bir sorgunun sonuçları, hangi kayıtların geçerlilik gereksinimlerine uymadığını tam olarak gösterir. Örneğin, Gerekli özelliğini Evet veya Is Not Null olarak ayarlarsanız, boş olmayan alanları sınarsınız.

 1. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

  Access, Tasarım görünümünde yeni bir sorgu açar ve Tablo Göster iletişim kutusunu görüntüler.

 2. Tablo Göster iletişim kutusunda sorgunuzda kullanmak istediğiniz tablo veya tabloları seçin ve bunları sorguya eklemek için Ekle'yi tıklatın ve sonra Kapat'ı tıklatın.

  Seçili tablolar, sorgu tasarımcısının üst kısmında pencere olarak belirir.

 3. Her tabloda, sorgunuza eklemek istediğiniz alanlar üzerinde çift tıklatın.

  -veya-

  Alanları tablodan sürükleyin ve tasarım kılavuzunun alt kısmında bulunan Alan satırındaki boş bir hücreye bırakın.

  Geçerlilik kuralınızı içeren alanı eklediğinizden emin olun.

 4. Geçerlilik kuralınızı içeren alandaki Ölçüt hücresine o kuralın karşıtını girin.

  Örneğin, BETWEEN 100 AND 1000 kullanırsanız, <100 OR >1000 girin.

 5. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Çalıştır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Formlara giriş yapılırken veri doğrulama

Forma, geçerlilik kuralı uygulamanın en kolay ve hızlı yolu, kuralı öncelikle alttaki tablo alanına eklemek ve sonra form oluşturmak için Access tarafından sağlanan otomatik form oluşturma araçlarını kullanmaktır. Örneğin, Oluştur sekmesinde, Formlar grubunda Access'in, basit bir form, bölünmüş form, çok öğeli form ve diğerlerini oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Bu araçlardan birisini kullandığınızda, formdaki denetimler tüm geçerlilik kuralları ve geçerlilik metinleri ile birlikte alttaki tablo özelliklerini devralır.

Ayrıca, formu Tasarım görünümünde açıp denetimin Geçerlilik Kuralı özelliğine kural ekleyerek ve Geçerlilik Metni özelliğine de ileti metni ekleyerek geçerlilik kuralını bir forma uygulayabilirsiniz. Geçerlilik kuralını, form denetimlerinden bazılarına ekleyebilirsiniz, hepsine değil. Denetime geçerlilik kuralı ekleyip ekleyemeyeceğinizi belirlemenin en kolay yolu, formu Tasarım görünümünde açmak ve bu bölümdeki adımları takip etmektir.

Denetimin, bağımlı olduğu tablo alanından farklı bir geçerlilik kuralı olabileceğini unutmayın. Geçerlilik kuralları arasında bir çakışma olursa, tablo alanı için tanımlanan kural önceliklidir. Ayrıca, denetimlerdeki ve tablo alanlarındaki kuralların birbirlerini iptal edebileceğini ve böylece veri girmenizi engelleyebileceğini unutmayın. Örneğin, tablodaki bir veri alanına aşağıdaki kuralı uyguladığınızı varsayalım:

<#01/01/2007#

Ancak, daha sonra bu kuralı tabloya bağımlı form denetimine uyguluyorsunuz:

>=#01/01/2007#

Artık, tablo alanı 2007'den önceki bir değer girmenizi ister, ancak form denetimi bu yıldan sonraki bir tarih girmenizi zorunlu kılar, böylece herhangi bir veri girmeniz engellenmiş olur. Bu koşullar altında veri girmeye çalışırsanız, Access çakışan geçerlilik kuralları tarafından belirtilen tarihlerin öncesinde veya sonrasında bir tarih girmenizi söyler, ve kendinizi sonsuz bir döngü içinde bulursunuz.

Aşağıdaki adımlar, denetimlere geçerlilik kurallarını nasıl ekleyeceğinizi ve kullanıcıların verileri değiştirmesini engellemek için denetimleri nasıl kilitleyeceğinizi açıklamaktadır.

Geçerlilik kuralı oluşturma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz formu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Değiştirmek istediğiniz denetimi sağ tıklatın ve sonra bu denetimin özellik sayfasını açmak için Özellikler'i tıklatın.

 3. Tümü sekmesini tıklatın ve sonra Geçerlilik Kuralı özellik kutusuna geçerlilik kuralınızı girin.

  -veya-

  İfade Oluşturucusu'nu başlatmak ve ifade oluşturmak için Builder button 'ne tıklayın.

  İfade Oluşturucusu'nu kullanma konusunda daha fazla bilgi için İfade Oluşturma başlıklı makaleye bakın.

 4. Geçerlilik Metni kutusuna bir ileti girin.

 5. Değişikliklerinizi kaydedin.

Denetimi kilitleme

 1. Kilitlemek istediğiniz denetimin özellik sayfasını açmak için önceki bölümlerde yer alan 1-2 adımları takip edin.

 2. Tümü sekmesini tıklatın, Etkin ve Kilitli özellik kutularını bulun ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Denetimi devre dışı bırakmak için (denetimin daha soluk görünmesini ve odak almamasını sağlamak) Etkin özelliğini Hayır olarak ayarlayın.

  • Denetimdeki verinin okunabilir olmasını istiyorsanız, ancak kullanıcıların veriyi değiştirmelerini istemiyorsanız, Kilitli özelliğini Evet olarak ayarlayın. Etkin özelliğini Hayır ve Kilitli özelliğini Evet olarak ayarladığınızda, denetim soluk görünmez ancak odak alamaz.

Sayfanın Başı

Alma işlemleri sırasında verileri doğrulama

Tabloya geçerlilik kuralları eklediğinizde ve sonra bu tablo içine veri aldığınızda, Access alınan verilere geçerlilik kurallarınızı uygular. Aynı kural verilere bağlandığınızda da geçerlidir.

Alma veya verilere bağlanma ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın:

Sayfanın Başı

Geçerlilik kuralı başvurusu

Aşağıdaki tablolar, en yaygın kuralların kullandığı sözdizimi, kurallarınızda joker karakteri kullanmak ile ilgili bilgilere bağlantılar ve verilerinizle kullanmak üzere uyarlayabileceğiniz örnekler dahil olmak üzere geçerlilik kurallarının başvuru bilgilerini sunmaktadır.

Geçerlilik kuralı örnekleri

Aşağıdaki tablo, alan düzeyi ve kayıt düzeyi geçerlilik kuralları ile ilgili örnekler ve açıklayıcı metin sunar. İçeriğinizi uydurmak için bu örnekleri uyarlayabilirsiniz.

Geçerlilik kuralı

Geçerlilik metni

<>0

Sıfırdan farklı bir değer girin.

>=0

Değer sıfır veya sıfırdan daha büyük olmalı.

-veya-

Pozitif bir sayı girmelisiniz.

0 or >100

Değer ya 0 ya da 100'den büyük olmalı.

BETWEEN 0 AND 1

Yüzde işareti olan bir değer girin. (sayı değerlerini yüzdeler olarak depolayan bir alanla kullanmak için).

<#01/01/2007#

2007'den önceki bir tarih girin.

>=#01/01/2007# AND <#01/01/2008#

Tarih, 2007 yılında olmalı.

<Date()

Doğum Tarihi gelecekte olamaz.

StrComp(UCase([Soyadı]),
[Soyadı],0) = 0

Soyadı alanına, veriler büyük harfle girilmelidir.

>=Int(Now())

Bugünün tarihini girin.

M Or F

Erkek için E, Kadın için K girin.

LIKE "[A-Z]*@[A-Z].com" OR "[A-Z]*@[A-Z].net" OR "[A-Z]*@[A-Z].org"

Geçerli bir .com, .net, veya .org e-posta adresi girin.

[İstenenTarih]<=[SiparişTarihi]+30

Sipariş tarihinden sonraki 30 gün içinde yer alan bir sevk tarihi girin.

[BitişTarihi]>=[BaşlangıçTarihi]

Başlangıç tarihindeki veya sonrasındaki bir bitiş tarihi girin.

Yaygın geçerlilik kuralları için sözdizimi

Geçerlilik kurallarınızdaki ifadeler özel bir sözdizimi kullanmaz. Bu bölümde verilen bilgiler, en yaygın türdeki geçerlilik kurallarının sözdizimlerinden bazılarını açıklamaktadır. Devam ederken, ifade ve işlevlerin çok karmaşık olabileceğini ve bu konuda kapsamlı bir açıklamanın bu makalenin kapsamı dışında dolduğunu unutmayın.

İfadeler hakkında daha fazla bilgi için, İfade oluşturma başlıklı makaleye bakın. İşlevler hakkında daha fazla bilgi için, İşlevler (kategoriye göre düzenlenmiş) başlıklı makaleye bakın.

İfadeleri oluştururken bu kuralları unutmayın:

 • Tablo alanlarının adlarını köşeli ayraç içine alın: [İstenenTarih]<=[SiparişTarihi]+30.

 • Tarihleri pound işaretleri (#) arasına alın: <#01/01/2007#

 • Metin değerlerini çift tırnak işaretleri içine alıne: IN ("Tokyo","Paris","Moskova"). Ayrıca, öğeleri virgül ile ayırın ve listeleri parantez içine alın.

Bu kurallara ek olarak, aşağıdaki tablo yaygın aritmetik işleçleri gösterir ve bunları nasıl kullanacağınız ile ilgili örnekler sunar.

İşleç

İşlev

Örnek

DEĞİL

Zıt değerler için sınama yapar. IS NOT NULL dışındaki tüm karşılaştırma işleçlerinden önce kullanın.

NOT > 10 (<=10 ile aynı).

İÇİNDE

Listede varolan üyelere eşit değerler için sınama yapar. Karşılaştırma değeri, virgüllerle ayrılmış ve parantez içine alınmış bir liste olmalıdır.

İÇİNDE (" Tokyo","Paris","Moskova ")

ARASINDA

Belirli bir aralıktaki değerler için sınar. İki karşılaştırma değeri kullanmalısınız — düşük veya yüksek — ve bu değerleri AND ayracı ile ayırmalısınız.

BETWEEN 100 AND 1000 (>=100 AND <=1000 ile aynı)

GİBİ

Metin ve Not alanlarındaki örnek dizeleri eşleştirir.

"Geo*" GİBİ

IS NOT NULL

Kullanıcıların, alana değer girmelerini zorunlu kılar. Bu, Gerekli alanındaki özeliği Evet olarak ayarlamak ile aynıdır. Ancak, Gerekli özelliğini etkinleştirdiğinizde kullanıcı değer girmekte başarısız olursa Access karmaşık bir hata iletisi görüntüler. Tipik olarak, IS NOT NULL kullandığınızda ve Geçerlilik Metni özelliğine anlaşılır bir ileti girdiğinizde veritabanınızı kullanmak daha kolay olacaktır.

IS NOT NULL

VE

Girdiğiniz tüm veriler doğru olmak zorundadır veya belirttiğiniz sınırlar içinde olmalıdır.

>= #01/01/2007# AND <=#03/06/2008#

Not : Ayrıca, geçerlilik kurallarını birleştirmek için AND kullanabilirsiniz. Örneğin: NOT "UK" AND LIKE "U*".

VEYA

Bir veya daha fazla veri parçasının doğru olabileceğini belirtir.

Ocak OR Şubat

<

Küçük.

<=

Küçük veya eşit.

>

Büyük.

>=

Büyük veya eşit.

=

Eşit.

<>

Eşit değil.

Geçerlilik kurallarında joker karakterlerini kullanma

Access'in geçerlilik kurallarınızda sağladığı tüm joker karakterlerini kullanabilirsiniz. Access'in, iki çeşit joker karakterlerini desteklediğini unutmayın. Bunun nedeni, veritabanı oluşturmak ve yönetmek için kullanılan Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL) için Access'in ANSI-89 ve ANSI-92 olmak üzere iki standardı desteklemesidir. Bu standartların her biri farklı joker karakterleri kullanır.

Varsayılan olarak, tüm .accdb ve .mdb dosyaları ANSI-89 standardını kullanır, Access projeleri ise bunun tersine ANSI-92 standardını kullanır. Yeni bir Access kullanıcısıysanız, Access projesinde, veritabanınızdaki tablolar Microsoft SQL Server çalıştıran bir bilgisayarda bulunur; formlar, raporlar ve diğer nesneler başka bilgisayarlarda bulunur. İsterseniz, .accdb ve .mbd dosyalarının ANSI standardını ANSI-92 olarak değiştirebilirsiniz.

Joker karakterlerini kullanmak ve SQL için ANSI standartları ile ilgili daha fazla bilgi için Access joker karakter başvurusu başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×