Alan veya Grup Özellikleri

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Alan veya Grup Özellikleri iletişim kutusu nerede görüntüleyebilir veya form şablonunun veri kaynağıiçinde bir alan veya Grup özelliklerini ayarlama olur. Bu iletişim kutusunda, herhangi bir verilerin doğrulanması, kuralları veya birleştirme davranışı ve alan veya grup için herhangi bir XML şemasını ayrıntıları belirtmek için de kullanabilirsiniz.

Not : Bu kilitli görürseniz alanı simgesi Simge resmi veya bu Grup simgesi Simge resmi veri kaynağı görev bölmesinde kilitli, alan veya grup değişiklik yapamazsınız. Yalnızca alan veya grup form şablonunun birincil veri kaynağına eklediyseniz, bu özellikleri değerleri değiştirebilirsiniz. Alanları veya veritabanı, Web hizmeti, XML Şeması, XML belgesi veya alanlara bağlı Grup veya gruplar halinde ikincil veri kaynağıözelliklerini değiştiremezsiniz.

Veri sekmesi

Form şablonunuzun veri kaynağındaki alanların veya grupların özelliklerini görüntülemek ve değiştirmek için bu sekmedeki ayarları kullanabilirsiniz.

Özellikler

Ad      Bu metin kutusuna alan veya grup için bir ad girin. Adlarda boşluk bulunamaz. Bir alfabetik karakter veya alt çizgi (_) ile başlamalıdır ve sadece alfasayısal karakter, altçizgi, kısa çizgi (-) ve nokta (.) içerebilir. Örneğin, gider kalemlerinin ayrıntılarını içeren bir grubunuz varsa bu grubu GiderKalemleri olarak adlandırabilirsiniz. Grupta toplam gider miktarını içeren bir alanınız varsa, bu alanıGider olarak adlandırabilirsiniz.

Tür      Veri kaynağındaki seçili öğenin bir alan veya grup olduğunu belirtir. Alanlar benzersiz değerlere sahipken, gruplar başka alanlar veya gruplar içerebilir.

Veri türü      Alanda bulunabilecek veri türünü seçmek için bu liste kutusunu kullanın. Bu liste kutusu gruplar için devre dışı bırakılmıştır. Aşağıdaki tabloda bir alan için seçebileceğiniz veri türleri gösterilmektedir.

Data type

Kullanma zamanı

Metin

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Bu veri türünü, ondalık değer içermeyen sayılara sahip öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

Decimal

Bu veri türünü, ondalık değerlere sahip para birimi veya sayı içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

Doğru/Yanlış

Bu veri türünü, sadece doğru veya yanlış olabilecek veriler içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Bu veri türünü, bir takvim tarihi içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

Saat

Bu veri türünü, 24 saatlik zaman içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

Tarih ve Saat

Bu veri türünü, hem takvim tarihi hem de 24 saatlik zaman içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

Resim veya Dosya Eki

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Not : This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Veri ad alanı      Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI) özel veri türü ya da özel denetim tanımlamak için bu metin kutusunu kullanın. Bu özellik yalnızca bir Özel (complexType) veri türü özelliği öğe alanlarla kullanılabilir. Form şablonunuz için özel bir denetim eklediğinizde, bu özelliği bu özel denetimden bir değer içerir.

Yinelenen      Öğe alanı veya grubu formda birden çok kez oluşabilir, bu onay kutusunu seçin. Yinelenen Tablo ve yinelenen bölüm parçası olan denetimler yinelenen veya tablo bağlı yinelenen alanlar ve gruplar yinelenen yinelenen bölümler, denetimleri, listeleyin.

Boş olamaz      Bu özellik sadece alanlar için geçerlidir ve gruplar için kullanılamaz. Alanın bir değer içermesi gerektiğinde bu onay kutusunu seçin. Alanda bir değer bulunmuyorsa bu alana bağlı olan denetim kırmızı renkli bir yıldızla işaretlenir. Bazı denetim türlerinde kırmızı yıldız işaretinin yerine kesik çizgili kırmızı bir kenarlık kullanılır.

Varsayılan Değer

Değer      Bir değer yazarak veya Formül Ekle Düğme görüntüsü seçeneğini tıklatarak, kullanıcı bu form şablonunu esas alan bir form açtığında alanın başlangıç değerini üretecek bir formül ekleyebilirsiniz. Bu kutu gruplar için devre dışı bırakılmıştır. Varsayılan değerler ve formüller hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz. bölümünde yer alan bağlantıları takip edin.

Formül sonucu yeniden hesaplandığında bu değeri güncelleştir     Formülün her hesaplanmasında bu alandaki değeri otomatik olarak güncelleştirmek için ilgili onay kutusunu seçin.

Doğrulama sekmesi

Bir alan eklemek, değiştirmek veya kaldırmak ya da alan için veri doğrulama düzenini değiştirmek üzere bu sekmedeki ayarları kullanabilirsiniz. Bu sekmenin içeriği gruplar için devre dışı bırakılmıştır. Veri doğrulama hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantıları takip edin.

Veri doğrulama koşulları      Bu listede, geçerli alan için belirtilmiş tüm veri doğrulama koşulları göstertilmektedir. Her koşul, veri doğrulaması parantez içinde gösterildiğinde görüntülenen bir Ekran İpucu metni ile başlar. Bu listede yer alan her koşul, gösterilen düzende uygulanır. Değiştirmek, kaldırmak veya yeniden düzenlemek istediğiniz veri doğrulama koşulunu seçin.

Ekle      Alana yeni bir veri doğrulama koşulu eklemek için bu düğmeyi tıklatın.

Değiştir      Seçili veri doğrulama koşulunu değiştirmek için bu düğmeyi tıklatın.

Kaldır      Seçili veri doğrulama koşulunu kaldırmak için bu düğmeyi tıklatın.

Yukarı Taşı      Seçili veri doğrulama koşulunu listede yukarı taşımak ve bu sayede söz konusu koşulun listede kendisinden sonra görünen koşullardan öncelikli olarak alana uygulanmasını sağlamak için bu düğmeyi tıklatın. Listede tek bir veri doğrulama koşulunun bulunması durumunda bu düğme devre dışı bırakılır.

Aşağı Taşı      Seçili veri doğrulama koşulunu listede aşağı taşımak ve bu sayede söz konusu koşulun listede kendisinden önce görünen koşullardan sonra alana uygulanmasını sağlamak için bu düğmeyi tıklatın. Listede tek bir veri doğrulama koşulunun bulunması durumunda bu düğme devre dışı bırakılır.

Kurallar ve Birleştir sekmesi

Bu alan için geçerli olan ayarları eklemek, değiştirmek veya kaldırmak ya da kuralların düzenini değiştirmek için bu sekmedeki ayarları kullanabilirsiniz. Ayrıca bir kullanıcı bu form şablonunu esas alan bir formu diğer formlarla birleştirdiğinde, gerçekleştirilecek eylemleri belirtmek için yine bu sekmeden faydalanabilirsiniz. İletileri görüntülemek, varsayılan değerleri ayarlamak ve kullanıcı bu form şablonunu esas alan bir form açtığında, ortaya çıkan koşulları temel alan diğer eylemleri uygulamak için kuralları kullanabilirsiniz. Formlara ilişkin kurallar ve birleştirilmeleri hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantıları takip edin.

Kurallar

Kural      Bu listede, alana veya gruba yönelik tüm kurallar görüntülenmektedir. Bir kural, formun her açılışında veya parantez içinde gösterilen koşul veya koşullar kümesi ile karşılaşıldığında uygulanabilir. Değiştirmek, kaldırmak veya yeniden düzenlemek istediğiniz kuralı seçin.

Ekle      Alana veya gruba yeni bir kural eklemek için bu düğmeyi tıklatın.

Değiştir      Seçili kuralı değiştirmek için bu düğmeyi tıklatın.

Kaldır      Seçili kuralı kaldırmak için bu düğmeyi tıklatın.

Yukarı Taşı      Seçili kuralı listede yukarı taşımak ve bu sayede söz konusu kuralın listede kendisinden sonra görünen kurallardan öncelikli olarak alana veya gruba uygulanmasını sağlamak için bu düğmeyi tıklatın. Listede tek bir kuralın bulunması durumunda bu düğme devre dışı bırakılır.

Aşağı Taşı      Seçili kuralı listede aşağı taşımak ve bu sayede söz konusu kuralın listede kendisinden önce görünen kurallardan sonra alana veya gruba uygulanmasını sağlamak için bu düğmeyi tıklatın. Listede tek bir kuralın bulunması durumunda bu düğme devre dışı bırakılır.

Formları Birleştirme

Ayarları Birleştir      Kullanıcı bu form şablonunu esas alan bir formdaki verileri diğer formlarla birleştirdiğinde, gerçekleştirilmesini istediğiniz eylemi belirlemek için bu düğmeyi tıklatın.

Ayrıntılar sekmesi

Bu sekmede alan veya gruba yönelik XML Şeması gösterilmektedir.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×