Access neden bir parametre değeri girmemi istiyor?

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Belirtiler

Bir Microsoft Office Access nesnesini (tablo, sorgu, form veya rapor gibi) açtığınızda Access Parametre Değeri Gir iletişim kutusunu görüntüler.

Neden

İçinde Access'in yorumlayamadığı bir tanımlayıcı veya ifade bulunan bir nesne açtığınızda, Access tarafından Parametre Değeri Gir iletişim kutusu görüntülenir. Bazı durumlarda, istediğiniz davranış budur. Örneğin, veritabanını oluşturan kişi, sorgu her çalıştığında başlangıç tarihi veya çalışan kimlik numarası gibi bilgileri girmenize izin veren bir sorgu oluşturmuş olabilir. Böyle bir istem aşağıdakine benzeyebilir:

"Girin çalışan kimliği", bir değer ve Tamam ve iptal düğmelerine girmek hangi alan etiketli bir tanımlayıcı içeren bir beklenen parametre değeri Gir iletişim kutusu örneği gösterir.

Ancak, bazen de bu iletişim kutusunun görünmesini istemezsiniz. Örneğin, veritabanınızın tasarımında bazı değişiklikler yapmış olabilirsiniz ve şimdi de nesneyi açtığınızda, Access anlam veremediğiniz bir iletiyle bu iletişim kutusunu beklenmedik bir şekilde görüntülüyor olabilir.

"SomeIdentifier", bir değer ve Tamam ve iptal düğmelerine girmek hangi alan etiketli bir tanımlayıcı ile beklenmeyen bir parametre değeri Gir iletişim kutusunda, bir örneği gösterilir.

Çözüm

Parametre Değeri Gir iletişim kutusunun görünmesini engellemek için, üzerinde çalıştığınız nesneyle ilişkili tüm ifadeleri denetlemeli ve bu iletişim kutusunun görüntülenmesine neden olan tanımlayıcıyı bulmalısınız. Daha sonra da bu tanımlayıcıyı veya tanımlayıcıyı içeren ifadenin sözdizimini değiştirmelisiniz. Aşağıdaki yordamlarda farklı nesne türlerinde yer alan ifadelerin denetlenmesi için genel kılavuz bilgiler verilmektedir. Bununla birlikte, sizin özel olarak yapmanız gereken değişiklikler veritabanınızın yapısına göre değişir.

İfade sözdizimi hakkında daha fazla bilgiye ulaşabileceğiniz bağlantıları Ayrıca Bkz. bölümünde bulabilirsiniz.

 1. İstenmeyen Parametre Değeri Gir iletişim kutusu görüntülendiğinde, iletişim kutusunda listelenen tanımlayıcıya veya ifadeye dikkat edin:

  "SomeIdentifier", bir değer ve Tamam ve iptal düğmelerine girmek bir alan tanımlayıcısı etiketi çevresinde pembe bir anahat beklenmeyen bir parametre değeri Gir iletişim kutusu örneği gösterir.

 2. İptal'i tıklatın.

 3. İletişim kutusu görüntülendiğinde açmakta olduğunuz nesnenin türüne bağlı olarak, aşağıdaki yordamlardan biriyle devam edin.

Sorgudaki ifadeleri denetleme

Rapordaki ifadeleri denetleme

Formdaki ifadeleri denetleme

Tablodaki ifadeleri denetleme

Sorgudaki ifadeleri denetleme

İstenmeyen parametre istemlerinin sıkça karşılaşılan bir nedeni sorgulardaki yazım hatalarıdır. Daha önce belirtildiği gibi, sorgu çalıştırıldığında parametre değeri isteyecek şekilde tasarlandığında, Parametre Değeri Gir iletişim kutusu tasarım tarafından görüntülenir. Ancak, sorgunun parametre değeri sormaması gerektiğinden eminseniz, ilgili sorguyu yanlış ifadeler açısından denetlemek için bu yordamı kullanın.

 1. Gezinti Bölmesi'nde sorgu adını sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Alan satırındaki ve Ölçüt satırlarındaki tanımlayıcıları ve ifadeleri denetleyin, Parametre Değeri Gir iletişim kutusunda görüntülenen metinle eşleşen bir metin olup olmadığını belirleyin. Özellikle, Alan satırındaki hücrelerden birinde Expr1: [tanımlayıcı] gibi bir değer bulunuyorsa, parametre isteminin kaynağı bu olabilir.

  parametre değerini gir iletişim kutusunun görüntülenmesine neden olan bir ifadenin bulunduğu sorgu

Parametre sorguları oluşturma hakkında daha fazla bilgiye ulaşabileceğiniz bağlantıları Ayrıca Bkz. bölümünde bulabilirsiniz.

Bölüm başı

Rapordaki ifadeleri denetleme

Parametre Değeri Gir iletişim kutusu bir raporu açtığınızda görüntülenirse, raporun özelliklerini denetlemek için bu adımları izleyin:

 1. Gezinti Bölmesi'nde raporu sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

  Not : Devam etmeden önce, rapordaki denetimlerden herhangi birinin sol üst köşesinde yeşil bir üçgen görünüp görünmediğine bakın. Bu üçgen, Access'in, ilgili denetimin Denetim Kaynağı özelliğindeki bir tanımlayıcıyı veya ifadeyi değerlendiremediğinin göstergesidir. Denetimlerden herhangi birinde yeşil üçgen görünüyorsa, bundan sonraki adımları uygularken bu denetimlere özellikle dikkat edin.

  Yanlış yazılmış tanımlayıcı içeren bir metin kutusunun bulunduğu rapor

 2. Özellik Sayfası görev bölmesi görüntülenmezse, görüntülemek için F4'e basın.

 3. Özellik Sayfası görev bölmesinde Tümü sekmesini tıklatın.

 4. Rapordaki verileri görüntüleyen bir denetimi (metin kutusu, onay kutusu veya birleşik giriş kutusu gibi) tıklatın. Daha önce sözü edilen yeşil üçgenin göründüğü denetimler varsa, öncelikle bunlardan birini tıklatın.

 5. Özellik Sayfası görev bölmesinde, Parametre Değeri Gir iletişim kutusunda görüntülenen tanımlayıcıya ait Denetim Kaynağı özelliğini inceleyin ve gerekirse ifadeyi değiştirin.

 6. Soruna yol açan ifadeyi buluncaya kadar, önceki iki adımı rapordaki diğer denetimler için yineleyin.

 7. Sorunu halen bulamıyorsanız, Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesinde hatalı ifadeler olup olmadığına bakın:

  • Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesi görüntülenmiyorsa, Tasarım sekmesinin Gruplandırma ve Toplamlar grubunda Grupla ve Sırala'yı tıklatın.

  • Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesindeki bir satırda "Gruplandırma ifadesi" veya "Sıralama ifadesi" görünüyorsa, ifadeyi inceleyip gerekirse değiştirebileceğiniz İfade Oluşturucusu'nu açmak için "ifade" sözcüğünü tıklatın.

Bölüm başı

Formdaki ifadeleri denetleme

Parametre Değeri Gir iletişim kutusu her form açışınızda görüntüleniyorsa, hatalı ifade aşağıdaki konumlardan birinde olabilir:

Temeli oluşturan sorguyu denetleme

Formun kayıt kaynağı bir sorguysa, hatalı ifadeyi bulmak için temel alınan sorguyu inceleyin.

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Özellik Sayfası görev bölmesi görüntülenmezse, görüntülemek için F4'e basın.

 3. Özellik Sayfası görev bölmesinin en üstündeki listede Form öğesinin seçildiğinden emin olun ve ardından Tümü sekmesini tıklatın.

 4. Kayıt Kaynağı özelliğini inceleyin. Bir sorgunun adını veya bir SQL deyimi içeriyorsa, ifadedeki tanımlayıcılardan biri yanlış olabilir ve Parametre Değeri Gir iletişim kutusunun görünmesinin nedeni bu olabilir. Kayıt Kaynağı özellik kutusuna tıklayın ve ardından Oluştur düğmesine Oluşturucu düğmesi tıklayın.

 5. Hatalı ifadeyi bulmak için Sorgudaki ifadeleri denetleme bölümündeki yordamı kullanın.

  Önemli : İşiniz bittiğinde değişikliklerinizi sorguya kaydetmek için, sorguyu kapatın ve ardından, form görünümüne geri dönmeden önce formu kaydedin. Aksi takdirde, sorguda yaptığınız tüm değişiklikler kaybolur.

Formdaki bir liste kutusunu veya birleşik giriş kutusunu denetleme

Birleşik giriş kutusunun veya liste kutusunun Satır Kaynağı özelliğindeki hatalı bir ifade, Parametre Değeri Gir iletişim kutusunun görüntülenmesine neden olabilir. Bazı durumlarda, iletişim kutusu siz denetimi kullanmaya çalışıncaya kadar görüntülenmez. Denetimin Satır Kaynağı özelliğini incelemek için bu yordamı kullanın:

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Denetlemek istediğiniz birleşik giriş kutusunu veya liste kutusunu tıklatın.

 3. Özellik Sayfası görev bölmesi görüntülenmezse, görüntülemek için F4'e basın.

 4. Veri sekmesini tıklatın ve ardından Satır Kaynağı özelliğini inceleyerek Parametre Değeri Gir iletişim kutusundaki metinle eşleşen bir metin olup olmadığını belirleyin.

Bölüm başı

Tablodaki ifadeleri denetleme

Access, Parametre Değeri Gir iletişim kutusunu her tablo açışınızda görüntülüyorsa, hatalı ifade büyük olasılıkla tablodaki bir Arama alanının Satır Kaynağı özelliğindedir.

 1. Gezinti Bölmesi'nde tabloyu sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Bir alanın Arama alanı olup olmadığını belirlemek için, alan adına tıklayın ve ardından Alan Özellikleri'nin altında Arama sekmesine tıklayın. Sekmede Satır Kaynağı özellik kutusu varsa, bu alan bir Arama alanıdır. Satır Kaynağı özelliğini inceleyin. Bir SQL deyimi içeriyorsa, deyimdeki tanımlayıcılardan biri hatalı olabilir ve Parametre Değeri Gir iletişim kutusunun görüntülenmesinin nedeni de bu hata olabilir.

Not : Tabloda birden fazla Arama alanı bulunabileceğinden, her alanın Arama sekmesine baktığınızdan emin olun.

Bölüm başı

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×