Access ile programlamada yeni misiniz? Buradan başlayın

Yeni bir veritabanı oluşturduğunuzda tablolar, formlar ve raporlar gibi bazı veritabanı nesneleri oluşturmaya başlarsınız. Sonunda bazı işlemleri otomatikleştirmek ve bazı veritabanı nesnelerinizi birbirine bağlamak için bazı program kodları eklemek istediğiniz bir noktaya gelirsiniz. Bu makale Microsoft Office Access 2007 uygulamasındaki programlama araçlarını tanıtır ve sizi programlama hakkında daha fazla bilgi alabileceğiniz bazı kaynaklara yönlendirir.

Makale başlıkları

Programlama nedir?

Makro mu kullanmalıyım, VBA kodu mu??

Genel programlama görevlerini gerçekleştirmek için Komut Düğmesi Sihirbazını kullanma

Makroları anlama

VBA kodunu anlama

Makroları VBA koduna dönüştürme

Yardım sistemini kullanmayı öğrenme

Programlama nedir?

Office Access 2007 uygulamasında programlama veritabanınıza Access makrolarını veya Visual Basic for Applications (VBA) kodu kullanarak yeni işlevsellik ekleme işlemidir. Örneğin bir form ve bir rapor oluşturduğunuzu ve forma, tıklatıldığında raporu açan bir komut düğmesi eklemek istediğinizi varsayalım. Bu durumda programlama, bir makro veya VBA yordamı oluşturma ve komut düğmesinin Tıklatıldığındaolay özelliği, komut düğmesi tıklatıldığında makro veya VBA kodu çalıştırılacak şekilde ayarlama işlemidir. Bir raporu açma gibi basit bir işlem için, tüm işi yapacak Komut Düğmesi Sihirbazını kullanabilir veya sihirbazı kapatıp programlamayı kendiniz yapabilirsiniz.

Not   Pek çok Microsoft Office programı VBA kodundan bahsederken "makro" terimini kullanır. Bu durum Access kullanıcılarının aklını karıştırabilir, çünkü Access'te "makro" terimi, Makro Oluşturucusu kullanarak bir araya getirebileceğiniz adlandırılmış makro eylemleri koleksiyonu anlamına gelir. Access makro eylemleri VBA'daki komutların yalnızca küçük bir alt kümesidir. Makro Oluşturucusu, VBA kodu yazmayı öğrenmek zorunda kalmadan denetimlere ve nesnelere program kodu eklemenize olanak verir ve Visual Basic Düzenleyicisi'nden yapısal olarak daha iyi düzenlenmiş bir arabirim sağlar. Access Yardımı makalelerinde Access makrolarına makro dendiğini unutmayın. Öte yandan, VBA kodu dendiğinde VBA, kod, bir işlev veya bir yordam anlaşılmalıdır. VBA kodu bağımsız formların veya raporların parçası olan ve genellikle yalnızca bu nesnelerin kodunu içeren sınıf modüllerinde ve özel nesnelere bağlı olmayan ve genellikle veritabanının bütününde kullanılabilecek "genel" bir kod içeren modüllerde bulunur.

Nesneler (örn. formlar ve raporlar) ve denetimler (örn. komut düğmeleri ve metin kutuları) makro veya yordam ekleyebileceğiniz çeşitli olay özellikleri içerir. Her olay özelliği, fareyi tıklatma, bir formu açma veya metin kutusundaki bir metni değiştirme gibi belirli bir olayla ilişkilendirilir. Olaylar, sistem olayları gibi Access'in dışındaki etmenler ya da diğer olaylara eklenen makrolar ve yordamlar tarafından tetiklenebilir. Pek çok nesnenin çeşitli olay özelliklerine çok sayıda makro veya yordam eklerseniz veritabanı karmaşık bir hale gelebilir, ancak çoğu durumda, çok az programlamayla istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Makro mu kullanmalıyım, VBA kodu mu??

Makro veya VBA kodu kullanma konusunda kararınızı verirken iki konuyu göz önünde bulundurmalısınız: ihtiyaç duyduğunuz güvenlik ve işlevsellik. Güvenlik önemli bir konudur, çünkü VBA, verilerinizin güvenliğini tehlikeye sokabilecek ya da bilgisayarınızdaki dosyalara zarar verebilecek kodlar oluşturmak için kullanılabilir. Bir başkası tarafından oluşturulmuş bir veritabanını kullanırken, VBA kodunu yalnızca veritabanının güvenilir bir kaynaktan geldiğinden eminseniz etkinleştirin. Başkaları tarafından kullanılacak bir veritabanı oluşturuyorsanız, kullanıcının özel olarak veritabanını güvenilir duruma getirmesini gerektirecek programlama araçları kullanmaktan kaçınmalısınız. Kullanıcıların veritabanınıza güvenmesini gerektirmekten kaçınmanın genel teknikleri bu bölümün devamında ele alınmaktadır.

Güvenli olmayabilecek içeriği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak konusunda daha fazla bilgi için Office belgelerinde makroları etkinleştirme ve devre dışı bırakma konulu makaleye bakın (bu makalenin çeşitli yerlerinde açıklandığı üzere, diğer Microsoft Office programlarının çoğu "makro" terimini VBA kodu anlamında kullanır; bu terimi Access makrolarıyla karıştırmayın).

Veritabanınızın güvenliği sağlamak için mümkün olduğunda makro kullanmaya çalışmalı, VBA ile programlamaya yalnızca makro eylemleri kullanarak gerçekleştiremediğiniz işlemler için başvurmalısınız. Ayrıca, yalnızca çalışmak için veritabanına güven atanmasını gerektirmeyen makro eylemlerini kullanmaya çalışmalısınız. Makro eylemlerinin kullanımını bu yolla sınırlamak, kullanıcıların, veritabanında verilerine veya bilgisayarlarındaki diğer dosyalara zarar verebilecek herhangi bir program kodu bulunmadığından emin olmalarını sağlar.

Biraz da makroların daha geniş alanda kullanımını desteklemek için Office Access 2007, Access'in önceki sürümleriyle oluşturamayacağınız bazı yeni makro eylemleri içerir. Örneğin, artık makro eylemleri kullanarak genel geçici değişkenler oluşturup kullanabilir ve yeni hata işleme makro eylemlerini kullanarak hataları daha düzgün şekilde işleyebilirsiniz. Access'in önceki sürümlerinde, bu tür özellikler yalnızca VBA kullanılarak sağlanabiliyordu. Ayrıca Access 2007 uygulamasında, bir makroyu doğrudan bir nesnenin veya denetimin olay özelliğine katıştırabilirsiniz. Katıştırılmış makro nesnenin veya denetimin bir parçası haline gelir ve nesneyle veya denetimle birlikte taşınır ya da kopyalanır. Access'in önceki sürümlerinde, makrolar, veritabanının bakımını zaman zaman zorlaştıracak biçimde ayrı nesneler olarak işlem görmek zorundaydı.

Bir nesneye veya denetime program kodu eklerken, şu tercih sırasına uymaya çalışın:

 1. Yalnızca, çalışmak için veritabanına güven atanmasını gerektirmeyen eylemler içeren bir makro

 2. Çalışmak için veritabanına güven atanmasını gerektiren eylemler içeren bir makro

 3. VBA yordamı

Makro oluştururken, Makro Oluşturucusu'nda Tüm Eylemleri Göster'i tıklatarak çalışmak için veritabanına güven ataması gerektirmeyen kısa bir eylemler listesi ile tüm makro eylemlerini içeren daha uzun bir liste arasında geçiş yapabilirsiniz. Tüm Eylemleri Göster'i tıklattığınızda KomutÇalıştır makro eyleminin tüm bağımsız değişkenlerini içeren bir liste görüntülenir. Makro oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Makroları anlama bölümüne bakın ya da Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantıları izleyin.

Makrolar, form açma ve kapatma, rapor çalıştırma gibi pek çok programlama görevi için kolay bir yol sunar. Oluşturduğunuz veritabanı nesneleri, aklınızda tutmanız gereken sözdizimi çok az olduğundan kolaylıkla ve hızla birbirine bağlayabilirsiniz; her bir eylemin bağımsız değişken Makro Oluşturucusu'nda görüntülenir.

Sağladıkları kullanım kolaylığının ve artırılmış güvenliğin yanı sıra, makroları şunları gerçekleştirmek için de kullanmak isteyebilirsiniz:

 • Bir tuşa eylem veya eylem kümesi atama. Bunun için AutoKeys adlı bir makro grubu oluşturmak gerekir.

 • Veritabanı ilk kez açıldığında, bir eylem veya bir dizi eylem gerçekleştirme. Bunun için AutoExec adlı bir makro oluşturmak gerekir.

  Not   Access Seçenekleri iletişim kutusunda bir başlangıç formu belirleyip formun Açıldığında veya Yüklendiğinde olayına bir makro ya da VBA kodu ekleseniz de, AutoExec makrosu diğer tüm makrolardan ve VBA kodlarından önce çalışır.

Aşağıdakilerden birini yapmak istiyorsanız makroların yerine VBA program kodu kullanmalısınız:

 • Yerleşik işlevleri kullanma veya kendi işlevlerinizi oluşturma    Access, faiz ödemesi hesaplayan IPmt işlevi gibi birçok yerleşik işlev içerir. Bu yerleşik işlevleri, karmaşık ifade oluşturmak zorunda kalmadan hesaplar yapmak için kullanabilirsiniz. VBA kodu kullanarak, ya bir ifadenin kapasitesini aşan hesaplamalar yapmak ya da karmaşık ifadelerin yerine kullanmak için kendi işlevlerinizi de oluşturabilirsiniz. Ayrıca, ifadelerde oluşturduğunuz işlevleri birden fazla nesne üzerinde işlem gerçekleştirmek için de kullanabilirsiniz.

 • Nesneler oluşturma veya bunlarla işlemler yapma    Çoğu durumda, bir nesneyi kendi Tasarım görünümü oluşturmanın veya değiştirmenin en kolay yol olduğunu göreceksiniz. Ancak bazı durumlarda bir nesnenin tanımını kodun içinde kullanmak isteyebilirsiniz. VBA kullanarak, hem veritabanını hem de içindeki tüm nesneleri işleyebilirsiniz.

 • Sistem düzeyinde eylemler yapma    Access'in içinden başka bir program (örneğin Microsoft Office Excel 2007) çalıştırmak için bir makroda UygulamaÇalıştır eylemini kullanabilirsiniz, ancak makrolardan yararlanarak Access'in dışında fazla işlem yapamazsınız. VBA kullanarak bir dosyanın bilgisayarda bulunup bulunmadığını denetleyebilir, Otomatikleştirme veya Dinamik Veri Değişimi (DDE) ile diğer Microsoft Windows tabanlı programlarla (örneğinOffice Excel 2007) iletişim kurabilir ve Windows Dinamik Bağlantı Kitaplığı işlevleri çağırabilirsiniz.

 • Kayıtlarla teker teker işlem yapma    VBA'yı kullanarak, bir kayıt kümesi içinde adım adım ilerleyebilir ve kayıtları tek tek ele alabilirsiniz. Makrolar ise bunun tam tersine kayıt kümelerinin tümüyle aynı anda işlem yapar.

Başkalarına dağıttığınız bir veritabanında VBA kodu kullandığınızda, kullanıcıların kodun güvenilir bir kaynaktan geldiğinden emin olması için veritabanını paketleyip imzalamaya dikkat edin. Bir veritabanını paketleyip imzalama hakkında daha fazla bilgi için Access 2007 veritabanının güvenliğini sağlama konusuna bakın.

Sayfanın Başı

Genel programlama görevlerini gerçekleştirmek için Komut Düğmesi Sihirbazını kullanma

Bir forma komut düğmesi ekliyorsanız Komut Düğmesi Sihirbazı programlamaya başlamanıza yardımcı olur. Sihirbaz belirli bir görevi yerine getiren bir komut düğmesi oluşturma işleminde size adım adım yol gösterir. Bir Office Access 2007 (.accdb) dosyasında sihirbaz komut düğmesinin Tıklatıldığında özelliğine katıştırılan bir makro oluşturur. .mdb veya .adp dosya türlerinde katıştırılmış makrolar kullanılamayacağı için sihirbaz bu dosyalar için VBA kodu oluşturur. Her durumda, makroyu veya VBA kodunu gereksinimlerinize daha uygun hale gelecek şekilde değiştirebilir veya geliştirebilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve sonra da 'ı tıklatın.

 2. iletişim kutusunda veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesinde, komut düğmesi eklemek istediğiniz formu sağ tıklatın, ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 4. Tasarım sekmesinin Denetimler grubunda Denetim Sihirbazları Kullan'ın Düğme resmi seçili olduğundan emin olun.

  Düğme görüntüsü

 5. Tasarım sekmesinin Denetimler grubunda Düğme'yi tıklatın.

  Düğme görüntüsü

 6. Form tasarımı kılavuzunda, komut düğmesinin yerleştirilmesini istediğiniz yeri tıklatın.

  Komut Düğmesi Sihirbazı başlatılır.

 7. Sihirbazın ilk sayfasında, komut düğmesinin programlandığında gerçekleştirebileceği eylemleri görmek için Kategoriler listesindeki her bir kategoriyi tıklatın. Eylemler listesinde istediğiniz eylemi seçin ve ardından İleri'yi tıklatın.

 8. Komut düğmesinde hangisinin görüntülenmesini istediğinize bağlı olarak Metin veya Resim seçeneğini tıklatın.

  • Metin görüntülenmesini istiyorsanız Metin seçeneğinin yanındaki kutuda bulunan metni düzenleyebilirsiniz.

  • Resim görüntülenmesini istiyorsanız sihirbaz listeden bir resim önerir. Farklı bir resim seçmek isterseniz Tüm Resimleri Göster onay kutusunu işaretleyerek Office Access 2007 tarafından sağlanan tüm komut düğmesi resimlerini görüntüleyebilir ya da Gözat'ı tıklatarak başka bir konumda depolanan bir resmi seçebilirsiniz.

   İleri'yi tıklatın.

 9. Komut düğmesi için anlamlı bir ad girin. Bu adım isteğe bağlıdır ve bu ad, komut düğmesinde görüntülenmez. Bununla birlikte anlamlı bir ad girmek sonradan komut düğmesine başvurmak istediğinizde (örneğin formunuzdaki denetimler için sekme sırası ayarlarken), komut düğmelerini birbirinden ayırt etmek çok daha kolay olur. Komut düğmesi formu kapatıyorsa, bunu örneğin kmtKapat veya KomutKapat olarak adlandırabilirsiniz.

 10. Son'u tıklatın.

  Access komut düğmesini forma yerleştirir.

 11. Sihirbazın sizin için ne "programladığını" görmek isterseniz aşağıdaki isteğe bağlı adımları uygulayın:

  1. Özellik sayfası görüntülenmiyorsa bunu görüntülemek için F4 tuşuna basın.

  2. Özellik sayfasında Olay sekmesini tıklatın.

  3. Tıklatıldığında özellik kutusunda Builder button düğmesini tıklatın.

   Access Makro Oluşturucusu'nu başlatır ve sihirbazın oluşturduğu makroyu görüntüler. İstiyorsanız makroyu düzenleyebilirsiniz (makro düzenleme hakkında daha fazla bilgi için Makroları anlama bölümüne bakın ya da Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantıları izleyin. İşiniz bittiğinde Tasarım sekmesinde Kapat grubunda, Makro Oluşturucusu'nu kapatmak için Kapat'ı tıklatın. Access, değişiklikleri kaydetmenizi ve özelliği güncelleştirmenizi isterse değişiklikleri kaydetmek için Evet'i ya da değişiklikleri uygulamamak için Hayır'ı tıklatın.

 12. Tasarım sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü tıklatın, ardından Form Görünümü düğmesini tıklatın.Yeni komut düğmesini tıklatarak sizin beklediğiniz şekilde çalıştığından emin olun.

Sayfanın Başı

Makroları anlama

Makrolar görevleri otomatikleştirmenize ve formlarınıza, raporlarınıza ve denetimlerinize işlevsellik eklemenize olanak veren bir araçtır. Örneğin bir forma komut düğmesi eklediğinizde düğmenin Tıklatıldığında olay özelliğini, her tıklatıldığında düğmenin gerçekleştirmesini istediğiniz komutları içeren bir makroyla ilişkilendirirsiniz.

Access makrolarını, gerçekleştirilecek eylem listesini oluşturarak kod yazdığınız basit bir programlama dili olarak düşünebilirsiniz. Makro oluştururken, her eylemi açılan bir listeden seçer ve ardından her eylem için gerekli bilgileri girersiniz. Makrolar, formlara, raporlara ve denetimlere bir VBA modülünde kod yazmadan işlevsellik eklemenizi sağlar. Makrolar, VBA'da bulunan komutların bir alt kümesini kullanımınıza sunar ve çoğu kişi makro oluşturmayı VBA kodu yazmaktan daha kolay bulur.

Makro Oluşturucusu'nu kullanarak aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir makro oluşturabilirsiniz.

Makro Oluşturucusu

Makro Oluşturucusu'nu görüntülemek için:

 • Oluştur sekmesinin Diğer grubunda Makro'yu tıklatın. Bu komut kullanılamıyorsa, Modül ya da Sınıf Modülü düğmesinin altındaki oku tıklatın ve sonra da Makro'yu tıklatın.Düğme görüntüsü

Makro oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin Ayrıca Bkz: bölümündeki bağlantıları izleyin.

Sayfanın Başı

VBA kodunu anlama

VBA, Access'te güçlü uygulamalar oluşturmak için kullanabileceğiniz bir programlama dilidir. VBA, Access makrolarını kullanarak yapabileceklerinizden çok daha karmaşık işlemler gerçekleştirmenize olanak veren yüzlerce komut içerir.

VBA'nın etkinliğini artırmak için üçüncü taraf denetimler kullanabilir ve kendi gereksinimlerinize uygun işlevler ve yordamlar yazabilirsiniz. VBA'yı kullanarak Access'i başka programlarla tümleştirmenize de mümkündür.

VBA ile programlamaya başlamanın en hızlı yolu, önce bir Access makrosu oluşturmak ve sonra bunu bir VBA koduna dönüştürmektir. Bunun nasıl yapılacağıyla ilgili yönergeleri Makroları VBA koduna dönüştürme bölümünde bulabilirsiniz. Bu özellik, makrodaki işlemlerin eşdeğerini gerçekleştiren bir VBA İşlev yordamı oluşturur. Ayrıca Visual Basic Düzenleyicisi'ni açarak yordamı değiştirmeye başlamanıza olanak verir. Visual Basic Düzenleyicisi'nde çalışırken anahtar sözcükleri tıklattıktan sonra F1 tuşuna basıp Access Geliştirici Yardımı'nı başlatarak her bir anahtar sözcük hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ardından Geliştirici Yardımı'nda gezinerek istediğiniz programlama görevlerini yerine getirmenize yardımcı olacak yeni komutlar keşfedebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Makroları VBA koduna dönüştürme

Makroları otomatik olarak VBA modüllerine veya sınıf modüllerine dönüştürmek için Office Access 2007 uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrı nesneler veya katıştırılmış nesneler olmalarına bağlı olmadan, bir forma veya rapora ekli makroları dönüştürebilirsiniz. Ayrıca bir forma veya rapora ekli olmayan makroları da genel makrolara dönüştürebilirsiniz.

Forma veya rapora ekli makroları dönüştürme

Bu işlem, bir form veya rapor (ya da bunların denetimleri) tarafından başvurulan (veya bunlara katıştırılmış olan) makroları VBA koduna dönüştürür ve VBA kodunu formun veya raporun sınıf modülüne ekler. Sınıf modülü formun ya da raporun bir parçası haline gelir ve formla ya da raporla birlikte taşınır veya kopyalanır.

 1. Gezinti Bölmesinde formu veya raporu sağ tıklatın, ardından Tasarım görünümü tıklatın.

 2. Veritabanı Araçları sekmesinde Makro grubunda Form Makrosunu Visual Basic'e Dönüştür veya Rapor Makrolarını Visual Basic'e Dönüştür'ü tıklatın.

 3. Form makrolarını dönüştür veya Rapor makrolarını dönüştür iletişim kutusunda Access'in, oluşturduğu işlevlere hata işleme kodu eklemesini isteyip istemediğinizi seçin. Ayrıca makrolarınızın içinde açıklamalarınız varsa, bunların da işlevlere açıklama olarak eklenmesini isteyip istemediğinizi belirtin. Devam etmek için Dönüştür'ü tıklatın.

  Form veya rapor için sınıf modülü yoksa, Access bir tane oluşturur ve modüle, formla veya raporla ilişkili her makro için bir yordam ekler. Access ayrıca formun veya raporun olay özelliklerini de değiştirerek makrolar yerine yeni VBA yordamlarını çalıştırmalarını sağlar.

 4. VBA kodunu görüntülemek ve düzenlemek için:

  1. Form veya rapor Tasarım görünümünde açık durumdayken, özellik sayfası görüntülenmiyorsa F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

  2. Özellik sayfasının Olay sekmesinde [Olay Yordamı] ifadesini içeren herhangi bir özelliği tıklatın, ardından Builder button düğmesini tıklatın. Belirli bir denetimin olay özelliklerini görüntülemek için denetimi tıklatarak seçin. Tüm formun veya raporun özelliklerini görüntülemek için özellik sayfasının en üstündeki açılan listeden Form'u veya Rapor'u seçin.

   Access, Visual Basic Düzenleyicisi'ni açar ve sınıf modülünde olay yordamını görüntüler. Aynı sınıf modülündeki diğer yordamları görüntülemek için imleci aşağı veya yukarı kaydırabilirsiniz.

Genel makroları dönüştürme

 1. Gezinti Bölmesi'nde dönüştürmek istediğiniz makronun adını tıklatın.

 2. Veritabanı Araçları sekmesindeMakro grubunda Makroları Visual Basic'e Dönüştür'ü tıklatın.

 3. Makroyu Dönüştür iletişim kutusunda, istediğiniz seçenekleri işaretleyin ve ardından Dönüştür'ü tıklatın.

  Access makroyu dönüştürür ve Visual Basic Düzenleyicisi'ni açar.

 4. VBA kodunu görüntülemek ve düzenlemek için:

  1. Visual Basic Düzenleyicisi'nde, Proje Gezgini görüntülenmiyorsa Görünüm menüsünde Proje Gezgini'ni tıklatın.

  2. Çalıştığınız veritabanının adının altındaki ağacı genişletin.

  3. Modüller altında Dönüştürülen Makro-makro adı modülünü çift tıklatın.

   Visual Basic Düzenleyicisi modülü açar.

Olay özelliğine VBA işlevi ekleme

Genel bir makroyu VBA'ya dönüştürdüğünüzde, VBA kodu standart bir modüle yerleştirilir. Standart modüller, sınıf modüllerinin aksine formun veya raporun bir parçası değildir. Büyük olasılıkla işlevi formdaki, rapordaki veya denetimdeki bir olay özelliğiyle ilişkilendirerek kodun tam olarak istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman çalışmasını istersiniz. Bunu yapmak için, ya VBA kodunu bir sınıf modülüne kopyaladıktan sonra bir olay özelliğiyle ilişkilendirirsiniz ya da aşağıdaki yordamı kullanarak olay özelliğinden standart modüle özel bir çağrı yaparsınız.

 1. Visual Basic Düzenleyicisi'nde işlevin adını not edin. Örneğin Makrom adlı bir makroyu dönüştürdüyseniz, işlevin adı Makrom() olur.

 2. Visual Basic Düzenleyicisi'ni kapatın.

 3. Gezinti Bölmesinde yordamla ilişkilendirmek istediğiniz formu veya raporu sağ tıklatın, ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 4. İşlevle ilişkilendirmek istediğiniz denetimi veya bölümü tıklatın.

 5. Özellik sayfası görüntülenmiyorsa bunu görüntülemek için F4 tuşuna basın.

 6. Özellik sayfasının Olay sekmesinde işlevi ilişkilendirmek istediğiniz olay özelliği kutusunu tıklatın.

 7. Özellik kutusunda eşittir işaretinin (=) ardından işlevin adını yazın; örneğin, =Makrom(). Ayraçları unutmayın.

 8. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Kaydet Düğme resmi düğmesini tıklatarak formu ya da raporu kaydedin.

 9. Gezinti Bölmesi'nde formu veya raporu çift tıklatın ve kodun çalışması gereken şekilde çalışıp çalışmadığını sınayın.

Artık veritabanınıza VBA kodu eklemek için gereken temel adımları biliyorsunuz. Bu makalede yalnızca çalışmaya başlamanızı sağlayacak temel konular ele alınır; programlama becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek pek çok kılavuz kitap ve çevrimiçi kaynak vardır.

Sayfanın Başı

Yardım sistemini kullanmayı öğrenme

Office Access 2007 programlama konusunda size yardım almanızı sağlayan pek çok yol sunar. Access penceresinin sağ üst köşesindeki Yardım düğmesini tıklatarak istediğiniz zaman Yardım alabilirsiniz.

Yardım giriş noktası

Access Yardım penceresini görüntüler.

Ayrıca makro veya VBA yordamı oluştururken, bir makro eylemini, anahtar sözcüğü veya yerleşik işlev adını tıklattıktan sonra F1 tuşuna basın. Access çoğu durumda tıklattığınız öğenin Yardım konusunu görüntüler.

Yardım penceresi açıldıktan sonra araç çubuğundaki gezinti düğmelerini kullanarak sayfalar arasında gezinebilirsiniz.

Yardım Görüntüleyicisi araç çubuğu

Örneğin içindekileri görüntülemek için Giriş'i tıklatın, ardından Geri, İleri, Durdur veya Yenile düğmesini tıklatarak konular arasında gezinin veya bir konuyu yeniden yükleyin. Araç çubuğunun hemen altındaki kutuya aranacak terimleri girdikten sonra ENTER tuşuna basarak ya da Ara'yı tıklatarak Yardım sisteminde belirli bilgileri de arayabilirsiniz.

Programlama hakkında arama yaparken Access Yardımı'na ek olarak Access Geliştirici Yardımı'na da bakmak yararlı olur.

Access Geliştirici Yardımı'na geçme

 1. Ara düğmesinin yanında bulunan açılan oku tıklatın.

  Yardım'daki Ara düğmesi

  Yardım penceresi göz atabileceğiniz bir Yardım konuları listesi sunar.

  Yardım Arama Listesi

 2. Internet'e bağlıysanız, Office Online'dan içerik altında Geliştirici Başvurusu'nu tıklatın. En güncel içeriği Microsoft Office Online Web sitesinde bulabileceğiniz için bu yöntemi kullanmanızı öneririz. Internet bağlantınız yoksa veya sistem yöneticiniz Yardım penceresinin çevrimiçi ortama geçme özelliğini devre dışı bıraktıysa, Access Geliştirici Yardımı'nı görüntülemek için Bu bilgisayardan içerik altında Geliştirici Başvurusu seçeneğini tıklatabilirsiniz.

 3. Yardım'a göz atmak için içindekiler bölümündeki bağlantıları kullanabilir veya araç çubuğunun hemen altındaki kutuya aranacak terimleri girip ENTER tuşuna basabilirsiniz.

 4. Access Yardımı'na geri dönmek için Ara düğmesinin yanındaki açılan oku tıklatın, ardından Office Online'dan içerik veya Bu bilgisayardan içerik altında Access Yardımı'nı tıklatın.

Yardım'ı çevrimiçi veya çevrimdışı olarak kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Yardım penceresinin sağ alt köşesindeki Bağlantı Durumu menüsünü tıklatın, ardından Bu seçenekleri açıkla'yı tıklatın.

Office Online'a Yardım Görüntüleyicisi'nden bağlanın.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Access 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Dili değiştir