Access ile programlamada yeni misiniz? Buradan başlayın

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni bir veritabanı oluşturduğunuzda, tablolar, formlar ve raporlar gibi birkaç veritabanı nesnelerini oluşturarak genellikle başlayın. Sonuç olarak, bazı belirli süreçlerini otomatikleştirme ve veritabanı nesnelerini birbirine bağlayan programlama eklemek için gereksinim bir noktaya ulaşabilirsiniz. Bu makalede Microsoft Office Access 2007 programlama araçlarını yönlendirebileceğiniz yardımcı olur ve programlama hakkında daha fazla bilgi burada bazı kaynaklar yönlendirir.

İpucu : İfadenizi gerektirir hangi bağımsız değişkenleri görebilmek için Access 2010'da, IntelliSense, İfade Oluşturucusu'nu bulunur.

Bu makalede

Programlama?

Makroları kullanmalı mıyım veya VBA kodunu kullanmalı mıyım?

Sık kullanılan programlama görevleri gerçekleştirmeyi komut düğmesi Sihirbazı'nı kullanma

Makroları anlama

VBA kodu anlama

VBA kodu makroları dönüştürme

Yardım sistemine kullanmayı öğrenin

Programlama?

Office Access 2007içinde programlama erişim makrolar veya Visual Basic for Applications (VBA) kodu kullanarak veritabanınıza işlevsellik ekleme işlemidir. Örneğin, form ve rapor oluşturduysanız ve komut düğmesi forma eklemek istediğiniz varsayalım, tıklatıldığında, bir rapor açar. Programlama, bu durumda olan bir makro veya VBA yordamı oluşturma ve sonra komut düğmesinin tıklatıldığındaayarlama işlemiolay özelliği böylece komut düğmesini tıklatarak makro veya yordamı çalıştırır. Basit bir işlemi gibi bir raporu açtığınızda, tüm işi yapmak için komut düğmesi Sihirbazı kullanabilir veya, kapatabilirsiniz kapalı Sihirbazı'nı ve programlama yapın kendiniz.

Not : Birçok Microsoft Office programları "makro" terimini VBA kodu başvurmak için kullanın. Access'te, Makro Oluşturucusu'nu kullanarak araya makro eylemleri adlandırılmış koleksiyonu "makro" terimini başvurduğu olduğundan, bu erişim kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir. Access makro eylemleri yalnızca VBA'da kullanılabilen komutlar kümesini temsil eder. Makro Oluşturucusu'nu etkinleştirme, VBA kodunu öğrenmek zorunda kalmadan programlama denetimleri ve nesneleri eklemek Visual Basic Düzenleyicisi ' den fazla yapılandırılmış bir arabirim sağlar. Access Yardım makalelerinde, Access makrolarını de makroları adlandırılır olduğunu unutmayın. Tersi durumda, VBA kodunu için VBA, kod, bir işlev veya bir yordam adlandırılır. VBA kodu (bunlar tek tek form veya rapor parçası ve genellikle bu nesneler için yalnızca kodu içeren) sınıf modülleri ve (hangi belirli nesnelere bağlı değil ve genellikle veritabanı kullanılabilir "Genel" kodu içeren) modüller'te yer alır .

Olay Özellikleri makrolar veya yordamları ekleyebileceğiniz çeşitli (örneğin, formlar ve raporlar) nesneleri ve denetimlerini (örneğin, komut düğmeleri ve metin kutuları) vardır. Her olay özelliği, fare tıklatıldığında, formu açarak veya metin kutusundaki veri değiştirme gibi belirli bir olay ile ilişkilidir. Olayları sistem olayları gibi Access dışındaki etmenlere veya makrolar veya diğer olayları için iliştirilen yordamları tarafından da harekete geçirilebilir. Veritabanınızı birkaç olay özellikleri birçok nesnelerinin, ancak çoğu durumda için çok sayıda makroları veya yordamları eklerseniz, karmaşık bir HAL alabilir, çok az programlama kullanarak istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz.

Sayfa başı

Makroları kullanmalı mıyım veya VBA kodunu kullanmalı mıyım?

Makroları veya VBA kodunu üzerinde iki kaygılar kullanma karar verirken: güvenlik ve gereksinim işlevselliğini. Güvenlik sorunu çünkü VBA verilerinizin güvenliğini içerir ya da bilgisayarınızdaki dosyaları zarar verebilir kodunu oluşturmak için kullanılabilir. Kendinizi dışındaki bir kişi tarafından oluşturulmuş bir veritabanı kullandığınızda, veritabanını güvenilir bir kaynaktan gelen biliyorsanız, VBA kodunu etkinleştirmeniz gerekir. Başkaları tarafından kullanılan bir veritabanı oluşturduğunuzda, özellikle Güvenilen durum veritabanına vermek kullanıcı gerektiren araçları programlama dahil olmak üzere kaçınmak için deneyin. Veritabanınızı güvenmeye kullanıcılarının kaçınmaya yönelik genel teknikler bu bölümde daha sonra gelir.

Güvenli olmayabilecek içerik devre dışı bırakma veya etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için (olarak bu makalede, çoğu diğer Microsoft programları için VBA başvurmak için "makro" terimi kullanın Office herhangi bir yerindeki sözü edilen Office belgelerindeki makroları devre dışı bırakma veya etkinleştirme başlıklı makaleye bakın. Access makrolarını terimle karıştırmayın şekilde kodu).

Veritabanınızı güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için mümkün olduğunca makroları kullanın ve VBA makro eylemleri gönderilerek yapamazsınız işlemleri için programlamaya oyununa deneyin. Ayrıca, çalıştırmak için veritabanını güvenilen durum verilmesiyle gerektirmeyen makro eylemleri kullanmayı denediğinizde. Bu yolla makro eylemleri kullanımını sınırlama kullanıcılarınızın veritabanı verilerine veya diğer dosyaları, bilgisayarlarında zarar verebilir herhangi bir programlama içermediğinden emin olun sağlar.

Kısmen makroları geniş kullanımı teşvik etmek için Access'in önceki sürümlerini kullanarak yapı sayısından daha güçlü makrolar oluşturmanıza olanak sağlayan birçok yeni makro eylemleri Office Access 2007 içerir. Örneğin, şimdi oluşturabilir ve makro eylemleri kullanarak genel geçici değişkenleri kullanın ve size hataları daha yeni hata işleme makro eylemleri kullanarak işleyeceğinizi. Access'in önceki sürümlerinde, bu tür özelliklerin yalnızca VBA kullanarak kullanılabilir. Ayrıca, Access 2007içinde makro doğrudan olay özelliğine nesne veya denetim ekleyebilirsiniz. Katıştırılmış Makro nesne veya denetimi bir parçası haline gelir ve taşınan veya kopyalanan nesneyi veya control ile kalır. Access'in önceki sürümlerinde, makrolar, bazen veritabanınızı korumak zorlaştırır ayrı nesne bulundurulması.

Nesne veya denetim için programlama eklediğinizde, bu tercihi sırayla aşağıdaki kullanmayı düşünmelisiniz:

 1. Verme gerektirmeyen yalnızca eylemleri içeren bir makro durum çalıştırmak için veritabanına güvenilen

 2. Çalıştırmak için veritabanını güvenilen durum verilmesiyle gerektiren eylemleri içeren bir makro

 3. Bir VBA yordamı

Makro oluştururken, Makro Oluşturucusu'ndaki Tüm eylemleri göster tıklatarak daha kısa çalıştırmak için veritabanını güvenilen durum verilmesiyle gerektirmeyen eylemlerin uzun listesini ve tüm makro eylemleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Tüm eylemleri göster'i tıklatarak KomutÇalıştır makro eylemi için bağımsız değişkenler tam listesini gösterir. Makroları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için anlayın makrolarıbölümüne bakın veya Ayrıca bkz bölümündeki bağlantılara izleyin.

Makroları yapılıyor açma ve kapanış formları ve raporları çalıştırma gibi birçok programlama görevler için kolay bir yolunu sağlar. Ve hızlı bir şekilde kolayca birbirine bağlayan anımsamak gereken çok az sözdizimi olduğundan oluşturmuş olduğunuz veritabanı nesneleri ; Her eyleminin bağımsız değişkenleri Makro Oluşturucusu'nda görüntülenir.

Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız Artırılmış Güvenlik ve makroları sağlayan kullanım kolaylığı yanı sıra, makroları kullanmanız gerekir:

 • Bir eylem veya eylem kümesi için bir anahtar atayın. Bu Otomatiktuşlar adlı bir makro grubu oluşturma gerektirir.

 • Veritabanını ilk kez açıldığında, bir eylem veya eylem dizisi uygulayın. Bu AutoExec adında bir makro oluşturma gerektirir.

  Not : Başlangıç formu Access Seçenekleri iletişim kutusunda belirlenmiş ve bu formun OnOpen veya yüklendiğinde olayı için bir makro veya VBA kodunu bağlı olsa bile başka makroları veya VBA kodunu, önce AutoExec makrosu çalışır.

Aşağıdakilerden herhangi birini yapmak istiyorsanız, VBA makroları yerine programlama kullanmalısınız:

 • Yerleşik işlevler, kullanabilir veya kendi işlevleri oluşturma    Access faiz ödemesini hesaplar FAİZTUTARI işlevinin gibi birçok yerleşik işlevleri içerir. Karmaşık ifadeler oluşturmak zorunda kalmadan hesaplamalar yapmak için bu yerleşik işlevleri kullanabilirsiniz. VBA kodunu kullanarak, kendi işlevleri ifadenin özelliğini aşan hesaplamalar yapmak için veya karmaşık ifadeleri değiştirmek için de oluşturabilirsiniz. Ayrıca, ifadelerde oluşturduğunuz işlevlerini kullanabilirsiniz birden fazla nesneye ortak işlem uygulamak için.

 • Oluştur veya nesneleri işleme    Çoğu durumda, oluşturmak ve o nesnenin Tasarım görünümübir nesneyi değiştirmek kolay bulabilirsiniz. Bununla birlikte, bazı durumlarda, kodu bir nesnenin tanımını değiştirmek isteyebilirsiniz. VBA kullanarak veritabanı yanı sıra, veritabanındaki tüm nesneleri yönetebilirsiniz.

 • Sistem düzeyinde eylemler gerçekleştirme    Access içinden gelen ( Microsoft Office Excel 2007gibi) başka bir programı çalıştırmak için bir makro içinde UygulamaÇalıştır eylemi gerçekleştirebilirsiniz, ancak Access dışındaki başka bir çok yapmak için bir makro kullanamazsınız. VBA, onay dosya bilgisayarda var olup olmadığını görmek için Otomatikleştirme veya dinamik veri değişimi (DDE) iletişim kurmak için gibi başka programlarla Microsoft Windows tabanlı, Office Excel 2007ve Windows dinamik bağlantı kitaplığı (arama işlevlerini kullanarak DLL'ler).

 • Birer birer kayıtlarını iznini değiştirin    Her kayıt bir işlem gerçekleştirmek ve VBA kayıt, bir kerede tek bir kayıt kümesi arasında ilerlemek için kullanın. Aksine, bir kerede tüm kayıtları kümesini içeren makrolar çalışın.

VBA kodu başkalarına dağıttığınız veritabanında kullanırsanız, paketleme ve böylece kullanıcılar kodu güvenilir bir kaynaktan geldiğini emin olabilirsiniz veritabanı imzalama düşünmelisiniz. Paketleme ve veritabanı imzalama hakkında daha fazla bilgi için Access 2007 veritabanını güvenlimakalesine bakın.

Sayfa başı

Sık kullanılan programlama görevleri gerçekleştirmeyi komut düğmesi Sihirbazı'nı kullanma

Forma bir komut düğmesi ekliyorsanız, komut düğmesi Sihirbazı ile programlamada çalışmaya başlamanıza yardımcı olabilir. Sihirbaz, belirli bir görevi gerçekleştiren bir komut düğmesi oluşturma işlemi boyunca size yol gösterir. Office Access 2007 (.accdb) dosyasından sihirbaz komut düğmesi tıklatıldığında özelliğinde katıştırılmış makro oluşturur. Ekli makroları bu dosya biçimlerinde kullanılamadığından .mdb veya .adp bir dosyada sihirbaz VBA kodunu oluşturur. Her iki durumda da, ardından değiştirmek veya makro veya VBA kodunu gereksinimlerinize daha iyi uyacak şekilde geliştirebilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, seçin ve veritabanını açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde komut düğmesi eklemek istediğiniz formu sağ tıklatın ve sonra da Tasarım görünümü' nü tıklatın.

 4. Tasarım sekmesinin denetimler grubunda düğme görüntüsü Denetim Sihirbazları Kullan öğesininseçildiğinden emin olun.

  düğme görüntüsü

 5. Tasarım sekmesindeki Denetimler grubunda Düğme'ye tıklayın.

  düğme görüntüsü

 6. Form Tasarım kılavuzunda, komut düğmesinin yerleştirilmesini istediğiniz yeri tıklatın.

  Komut Düğmesi Sihirbazı başlatılır.

 7. Sihirbazın ilk sayfasında, hangi eylemleri gerçekleştirmek için komut düğmesi Sihirbazı programlama yapabilirsiniz görmek için Kategoriler listesinde her kategorisini tıklatın. Eylemler listesinde, istediğiniz eylemi seçin ve İleri' yi tıklatın.

 8. Metin seçeneği veya metni veya resmi komut düğmesi üzerinde gösterilecek şekilde istediğinize bağlı olarak bir Resim seçeneği tıklatın.

  • Metnin görüntülenmesini istiyorsanız, metin seçeneği yanındaki kutusundaki metni düzenleyebilirsiniz.

  • Bir resmi görüntülenmesini istiyorsanız, sihirbaz listesinde resim önerir. Farklı bir resim seçin isterseniz tüm komut düğmesi resimlerini görüntülemek için Tüm resimleri göster onay kutusunu seçin, Office Access 2007 sağlar veya başka bir yerde depolanan bir resmi seçmek için Gözat ' ı tıklatın.

   İleri'ye tıklayın.

 9. Komut düğmesi için anlamlı bir ad girin. İsteğe bağlı bir adım budur ve bu adı komut düğmesinin üzerinde görüntülenmez. Bununla birlikte, böylece komut düğmesi (örneğin, formunuzda denetimler için sekme sırasını ayarlıyorsanız daha sonra) başvurmak gerektiğinde, komut düğmeleri arasında ayrım çok daha kolay olacaktır anlamlı bir ad girin iyi bir fikirdir. Komut düğmesinin formu kapatır, örneğin, örneğin cmdClose veya CommandClose adı.

 10. Son'u tıklatın.

  Access komut düğmesinin formda yerleştirir.

 11. "Sizin için programlanmış" Sihirbazı görmek istiyorsanız, isteğe bağlı şu adımları izleyin:

  1. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse, F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

  2. Özellik sayfasında olay sekmesini tıklatın.

  3. Tıklatma özellik kutusunda, Oluşturucu düğmesi ' ı tıklatın.

   Access, Makro Oluşturucusu'nu başlatır ve sihirbaz oluşturduğunuz makroyu görüntüler. (Makroyu düzenleme hakkında daha fazla bilgi için anlayın makrolarıbölümüne bakın veya Ayrıca bkz bölümündeki bağlantılara izleyin) isterseniz, makroyu düzenleyebilirsiniz. Bitirdiğinizde, Tasarım sekmesinin Kapat grubunda, Makro Oluşturucusu'nu kapatmak için Kapat ' ı tıklatın. Access değişiklikleri kaydetmek ve özelliği güncelleştirmek için isterse, değişiklikleri kaydetmek için Evet'i veya değişiklikleri reddetmek için Hayır ' ı tıklatın.

 12. Tasarım sekmesinde, görünümler grubunda Görünüm' ü tıklatın ve Form görünümü' nü tıklatın. Beklediğiniz gibi çalıştığını onaylamak için yeni komut düğmesini tıklatın.

Sayfa başı

Makroları anlama

Makro, görevleri otomatikleştirmek ve işlevsellik formlar, raporlar ve denetimler eklemenize olanak sağlayan bir araçtır. Örneğin, bir komut düğmesi için form eklerseniz, düğmenin tıklatıldığında olay özelliği düğmenin tıklatıldığında her zaman gerçekleştirmesini istediğiniz komutları içeren bir makro için ilişkilendirin.

Kod eylemleri gerçekleştirmek için listesini oluşturarak oluşturma Basitleştirilmiş programlama dili olarak Access makroları düşünmek yararlıdır. Makro oluştururken, açılan listeden her bir eylem seçin ve ardından her eylem için gereken bilgileri doldurun. Makrolar, VBA modülünde kod yazmadan işlevselliği formlar, raporlar ve denetimler için eklemenize olanak tanır. Makroları alt VBA'da kullanılabilen komutlar sağlayın ve çoğu kişi VBA kodunu yazmak üzere'dan bir makro oluşturmak daha kolay.

Aşağıdaki çizimde gösterilen Makro Oluşturucusu kullanarak makro oluşturursunuz.

makro oluşturucusu

Makro Oluşturucusu'nu görüntülemek için:

 • Oluştur sekmesinde, diğer grubunda, makroyutıklatın. Bu komutu kullanılamıyorsa, Modül veya Sınıf modülü düğmesinin altındaki oku ve sonra makroyutıklatın. düğme görüntüsü

Makro oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin Ayrıca bkz bölümündeki bağlantılara izleyin.

Sayfa başı

VBA kodu anlama

VBA Access'te güçlü uygulamalar oluşturmak için kullanabileceğiniz bir programlama dili olur. VBA erişim makroları kullanarak daha çok daha karmaşık işlemleri gerçekleştirme olanak sağlayan komutları yüzlerce içerir.

Üçüncü taraf denetimleri kullanarak VBA gücünü genişletebilir ve belirli gereksinimlerinizi için kendi işlevleri ve yordamlar yazabilirsiniz. Access diğer programları ile tümleştirmek için VBA de kullanabilirsiniz.

A hızlı şekilde kullanmaya başlamak VBA ile programlamaya önce Access makrolarını oluşturmak ve sonra VBA kodu Dönüştür tıklatmaktır. Bunu yapmak için yönergeleri için VBA kodu makroları dönüştürmebölümünde dahil edilir. Bu özellik, makroyu eşdeğer işlemler gerçekleştirir VBA İşlev yordamı içeren yeni bir modül oluşturur. Yordamı değiştirme başlayabilmesi da Visual Basic Düzenleyicisi açılır. Visual Basic Düzenleyicisi'nde çalışırken, anahtar sözcükler'i tıklatın ve Access Geliştirici Yardımı başlatın ve her anahtar sözcük hakkında daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın. Access Geliştirici Yardımı keşfetme ve istediğiniz programlama görevleri gerçekleştirmenize yardımcı olmak amacıyla yeni komutları keşfedin.

Sayfa başı

VBA kodu makroları dönüştürme

Makrolar, VBA modülleri veya sınıf modülleri için otomatik olarak dönüştürmek için Office Access 2007 kullanabilirsiniz. Ekli makroları veya ayrı nesne olarak kalırlar olup olmadığını bir form veya rapora, ekli makroları dönüştürebilirsiniz. Belirli bir form veya rapor için iliştirilmiş olmayan Genel makroları de dönüştürebilirsiniz.

Bir form veya rapora ekli makroları dönüştürme

Bu işlem için VBA tarafından başvurulan (veya katıştırılmış) makrolar dönüştürür bir form veya rapor (veya onun herhangi bir) ve VBA kodunu form veya raporun sınıf modülü ekler. Sınıf modülü formu veya raporu parçası haline gelir ve form veya raporla taşıdığınızda veya kopyalanan taşır.

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu veya raporu sağ tıklatın ve sonra da Tasarım görünümü' nü tıklatın.

 2. Veritabanı Araçları sekmesinin makro grubunda Visual Basic için dönüştürme formun makroları veya Visual Basic için dönüştürme raporun makrolar'ıtıklatın.

 3. Form makroları dönüştürme veya rapor makrolarını dönüştür iletişim kutusunda, hata işleme kodunu ürettiği işlevlerine eklemek için Access isteyip istemediğinizi seçin. Makrolarınızı içinde herhangi bir açıklamalar varsa, ayrıca, bunları işlevlerindeki açıklamalar olarak dahil edilmesini istediğiniz olup olmadığını seçin. Devam etmek için Dönüştür ' ü tıklatın.

  Form veya rapor için hiçbir sınıf modülü varsa, Access aşağıdakilerden oluşturur ve modülü form veya raporla ilişkili her makro için bir yordam ekler. Access ayrıca formu veya raporu olay özelliklerini değiştirir, böylece bunlar yeni VBA yordamları yerine makroları çalıştırma.

 4. Görüntüleme ve VBA kodunu düzenlemek için:

  1. Form veya raporun özellik sayfası zaten görüntülenmiyorsa, Tasarım Görünümü'nde, yine açık durumdayken, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

  2. Özellik sayfasında olay sekmesinde, [Olay Yordamı]görüntüleyen herhangi bir özellik kutusunu tıklatın ve sonra Oluşturucu düğmesi ' ı tıklatın. Belirli bir denetimin olay özelliklerini görüntülemek için seçmek için denetimi tıklatın. Tüm form veya rapor için olay özelliklerini görüntülemek için Form veya raporun özellik sayfası üstündeki açılan listeden seçin.

   Access Visual Basic düzenleyicisini açar ve kendi sınıf modülünde olay yordamı görüntüler. Yukarı kaydırma yapabilir veya aşağı görünümü aynı sütundaki herhangi bir diğer yordamları modülü sınıf.

Genel makroları dönüştürme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, dönüştürmek istediğiniz makronun adını tıklatın.

 2. Veritabanı Araçları sekmesinin makro grubunda makroları Visual Basic Dönüştür'ütıklatın.

 3. Makroyu Dönüştür iletişim kutusunda, istediğiniz seçenekleri seçin ve sonra Dönüştür' ü tıklatın.

  Access Makrosu dönüştürür ve Visual Basic Düzenleyicisi'ni açar.

 4. Görüntüleme ve VBA kodunu düzenlemek için:

  1. Visual Basic Düzenleyicisi'nde Tasarı Araştırmacısı bölmesi görüntülenmiyorsa Görünüm menüsünde Tasarı Araştırmacısı' ı tıklatın.

  2. İçinde çalıştığınız veritabanının adı altında ağacını genişletin.

  3. Modüller' in altında modül Dönüştürülen makro - makro adını çift tıklatın.

   Visual Basic Düzenleyicisi modül açılır.

Olay özelliği için bir VBA işlev ekleme

VBA için genel makro dönüştürdüğünüzde, VBA kodunu standart modül içinde yer alır. Sınıf modülü farklı olarak, standart modül form veya rapora bir parçası değildir. Büyük olasılıkla işlevi bir form, rapor üzerinde bir olay özelliği ilişkilendirmek veya tam olarak ne zaman ve istediğiniz yere kod çalışır böylece denetlemek istediğinizde. Bunu yapmak için VBA kodunu sınıf modülü kopyalayabilir ve sonra bir olay özelliği ile ilişkilendirmek, veya özel bir olay özelliğini aramasını standart modül için aşağıdaki yordamı kullanarak yapabilirsiniz.

 1. Visual Basic Düzenleyicisi'nde, işlev adını not alın. Örneğin, MyMacro adında bir makroya dönüştürdüyseniz, işlev adı MyMacro() olacaktır.

 2. Visual Basic Düzenleyicisi'ni kapatın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, formu veya raporu istediğiniz işlevi ilişkilendirmek ve tıklatıp sağ Tasarım görünümü.

 4. İşlev ilişkilendirmek istediğiniz denetimi veya bölüm öğesini tıklatın.

 5. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse, F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

 6. Özellik sayfasında olay sekmesinde, işlev ilişkilendirmek istediğiniz olayı özellik kutusunu tıklatın.

 7. Özellik kutusunda, işlev adıyla eşittir işareti (=) yazın; örneğin, =MyMacro(). Parantez içine aldığınızdan emin olun.

 8. Form veya rapor düğme görüntüsü Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Kaydet' i tıklatarak kaydedin.

 9. Gezinti Bölmesi'nde formu veya raporu çift tıklatın ve kodu gerektiği gibi çalıştığını görmek için test edin.

VBA kodu veritabanınıza eklemek için temel adımlar biliyorsunuz. Bu makale yalnızca nasıl başlayacağınızı temelleri sağlar; işinizi kolaylaştırabileceğiniz bazı çevrimiçi kaynaklar programlama yeteneklerinizi geliştirmek ve birçok mükemmel başvuru kitapları vardır.

Sayfa başı

Yardım sistemine kullanmayı öğrenin

Office Access 2007 bir programlama Yardım almak için çeşitli yollar sağlar. Herhangi bir zamanda Access penceresinin sağ üst köşesindeki Yardım düğmesini tıklatarak Yardım alabilirsiniz.

yardım giriş noktası

Yardım penceresi Access görüntüler.

Ayrıca, bir makro veya VBA yordamı oluştururken, bir makro eylemi, anahtar sözcük veya yerleşik işlev adını tıklatın ve F1 tuşuna basın. Çoğu durumda, Access tıkladığınız öğe için Yardım konusu görüntüler.

Sonra Yardım penceresi açıksa, sayfalar arasında taşımak için araç çubuğunda gezinti düğmelerini kullanın.

Yardım Görüntüleyicisi araç çubuğu

Örneğin, içindekiler tablosunu görüntülemek için Giriş ' i tıklatın ve sonra geri, iletme, durdurmakveya Yenile düğmesi konuları arasında hareket etmek için veya konu yeniden yüklemek için tıklatın. Araç çubuğu ve sonra ENTER tuşuna basarak ya da Ara' yı tıklatarak hemen altında kutusuna arama terimleri girerek, belirli bilgiler için Yardım sistemine arama yapabilirsiniz.

Programlama hakkında bilgi için arama yaptığınızda, Access Geliştirici Yardımı'na Erişim Yardımı yanı sıra araştırmak çoğunlukla yararlı olur.

Access Geliştirici Yardım'a geçiş yapma

 1. Ara düğmesinin yanındaki aşağı açılan oku tıklatın.

  yardım'daki ara düğmesi

  Yardım penceresi üzerinden gözatabilirsiniz kullanılabilir Yardım konularının listesini görüntüler.

  yardım arama listesi

 2. Internet'e bağlıysanız, Office Online'dan içerikaltında Geliştirici Başvurusu' i tıklatın. Microsoft Office Online Web sitesinin içeriği her zaman en güncel olduğundan bu yöntemi kullanmanızı öneririz. Internet'e bağlı değilseniz veya sistem yöneticiniz çevrimiçi gitmek için Yardım penceresinin özelliği devre dışı bırakmışsa, Access Geliştirici Yardımı Geliştirici BaşvurusuBu bilgisayardan içerikaltında tıklatarak görüntüleyebilirsiniz.

 3. Araç çubuğunun hemen altındaki kutuya arama terimleri girme ve ardından ENTER tuşuna basarak içindekiler veya tabloda bağlantıları kullanarak Yardım göz atabilirsiniz.

 4. Access Yardımı için geri dönmek için Ara düğmesinin yanındaki aşağı açılan oku tıklatın ve sonra Office Online'dan içerik veya Bu bilgisayardan içerikaltında Access Yardım ' ı tıklatın.

Çevrimiçi veya çevrimdışı yardımını kullanma hakkında daha fazla bilgi için Yardım penceresinin sağ alt köşedeki bağlantı durum menüsünü ve sonra Bu seçenekleri açıkla' ı tıklatın.

Office Online'a Yardım Görüntüleyicisi'nden bağlanın.

Sayfa başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×