Access SQL: WHERE yan tümcesi

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu, Access SQL hakkında makaleleri kümesi biridir. Bu makalede bir WHERE tümcesi yazmak açıklanır ve örnekler WHERE yan tümcesinde kullanabileceğiniz çeşitli teknikler göstermek için kullanır.

WHERE yan tümcesini bir SQL deyiminde, alan değerlerini sorgu sonuçlarında dahil edilecek değerlerini içeren kayıtlar için uyması gereken ölçütlerini belirtir.

Access SQL genel bakış için bkz Access SQL: temel kavramlar, sözcük dağarcığı ve sözdizimi.

Bu makalede

Ölçüt kullanarak sonuçları sınırlama

WHERE yan tümcesi sözdizimi

Veri Kaynakları birleştirmek için WHERE yan tümcesini kullanın

Ölçüt kullanarak sonuçları sınırlama

Sorguda getirilen kayıt sayısını sınırlamak için veri kullanmak istediğinizde, ölçütlerkullanabilirsiniz. Bir sorgu ölçütü formüle benzer — alanı başvurular, işleçler ve sabitler oluşabilen bir dizedir. Sorgu ölçütü ifadetürüdür.

Aşağıdaki tabloda, bazı örnek ölçüt örneklerini göstermekte ve nasıl çalıştıkları açıklanır.

Ölçüt

Açıklama

>25 ve <50

Fiyat veya StokBirimleri gibi bir sayı alanı için ölçüt geçerlidir. Bunu yalnızca nerede fiyat ya da StokBirimleri alanı 25 ve 50'den küçük büyük bir değer içeren kayıtlar içerir.

DateDiff ("yyyy", [DoğumTarihi], Date()) > 30

Doğum tarihi gibi bir tarih/saat alanı için ölçüt geçerlidir. Bir kişinin doğum tarihi bugünün tarihi arasındaki yıl sayısını 30'dan büyük olduğu kayıtları sorgu sonucuna dahil edilir.

Is Null

Bu ölçüt için herhangi bir alan değerini null nerede kayıtları göstermek için alan türünü uygulanabilir.

Önceki tabloda gösterildiği gibi ölçütleri çok birbirinden alanın veri türüne bağlı olarak farklı bakabilir hangi ölçütleri uygulamak ve gereksinimlerinizi. Bazı ölçütler basit ve temel işleçleri ve sabitleri kullanma. Başkalarının karmaşık, işlevleri ve özel işleçlerini kullanın ve alan başvuruları içerir.

Önemli : Bir alanı olan bir toplama işlevi kullanılırsa, o alanın ölçütlerini WHERE yan tümcesinde belirtemezsiniz. Bunun yerine, HAVING yan tümcesi, derlenmiş alanları yönelik ölçütler belirtmek için kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: makaleleri Access SQL: temel kavramlar, sözcük dağarcığı ve sözdizimi ve Yan tümcesi YAŞIYORSUNUZ.

WHERE yan tümcesi sözdizimi

Sorgu ölçütü bir SELECT deyiminin WHERE yan tümcesini kullanın.

WHERE yan tümcesi temel sözdizimi aşağıdaki gibidir:

WHERE field = criterion

Örneğin, bir müşterinin telefon numarasını istediğiniz, ancak yalnızca Soyadı müşterinin Biber olduğunu unutmayın varsayalım. Veritabanınızdaki tüm telefon numaralarını bakan yerine bir WHERE tümcesi sonuçlarınızı sınırlandırmak ve istediğiniz telefon numarasını bulmayı kolaylaştırmak için kullanabilirsiniz. Soyadlarına Soyadı adlı bir alanda depolanan varsayılırsa, WHERE yan tümcesi şu şekilde görünür:

WHERE [LastName]='Bagel'

Not : Ölçüt, WHERE yan tümcesinde değerlerinin denkleştirme üzerinde temel gerekmez. Büyüktür (>) veya (<) azını gibi diğer karşılaştırma işleçlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, NEREDE [Fiyat] > 100.

Veri Kaynakları birleştirmek için WHERE yan tümcesini kullanın

Bazen veri kaynaklarını veri eşleşen olan alanlara dayanan birleştirmek istediğiniz ancak veri türleri farklı. Örneğin, bir tabloda yer alan sayı veri türü olabilir ve o alana metin veri türüne sahip başka bir tablodaki bir alanın karşılaştırmak istiyorsunuz.

Veri türleri farklı alanlar arasında bir birleşim oluşturamazsınız. Veri türleri farklı alanlarındaki değerleri temel alarak iki veri kaynağından gelen verileri birleştirmek için bir alanı LIKE anahtar sözcüğü kullanılarak bir ölçüt olarak başka bir alan için kullandığı bir WHERE tümcesi oluşturma.

Örneğin, tablo1 ve tablo2, ancak yalnızca verilerinden kullanmak istediğinizi varsayalım verileri alan1 alan2 verileri (tablo1 metin alanındaki) eşleşen (tablo2 sayı alanındaki). WHERE yan tümcesini, aşağıdakine benzer:

WHERE field1 LIKE field2

WHERE yan tümcesinde kullanılacak ölçüt oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Sorgu ölçütü örneklerimakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×