Access SQL: FROM yan tümcesi

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu, Access SQL hakkında makaleleri kümesi biridir. Bu makalede FROM yan tümcesi yazmak açıklanır ve örnekler FROM yan tümcesinde kullanabileceğiniz çeşitli teknikler göstermek için kullanır.

Bir SELECT deyiminde FROM yan tümcesinde veri kaynaklarını belirtin. FROM yan tümcesini bir BİRLEŞTİRME işlemi de içerebilir. Bir BİRLEŞTİRME işlemi eşleşen ve iki tablo gibi iki veri kaynağından gelen verileri veya tablo ve sorgu birleştirmek için kullanın.

Access SQL genel bakış için bkz Access SQL: temel kavramlar, sözcük dağarcığı ve sözdizimi.

Bu makalede

Veri kaynakları belirtme

Veri kaynakları için adları yerine kullanma

İlgili verileri katılma

Veri kaynakları belirtme

Tabloları veya sorguları SELECT yan tümcesini kullanacağı veri içeren bir SELECT deyiminde FROM yan tümcesi belirtir.

Belirli bir müşterinin telefon numarasını bilmek istediğinizi varsayalım. Bu verileri depolayan alanın bulunduğu tabloyu ID adını taşıyan adlı varsayılarak, FROM yan tümcesi aşağıdakine benzer:

FROM tblCustomer

Ad içine almak için köşeli ayraçlar kullanabilirsiniz. Adı herhangi bir boşluk veya (noktalama işaretleri gibi) özel karakterler içermiyorsa, köşeli ayraçlar isteğe bağlıdır. Adı boşluk veya özel karakterler içeriyorsa, köşeli ayraçlar kullanmanız gerekir.

İpucu : Boşluklar içeren bir ad daha kolay okunmasını ve formların ve raporların tasarım, ancak SQL ifadeleri yazdığınızda daha fazla sayfanızdaki yapma sonlandırma zamandan kazanabilirsiniz. Bu gerçeği, Access veritabanınızdaki nesneleri adlandırdığınızda düşünmelisiniz.

Veri kaynakları için adları yerine kullanma

Bir tablodaki bir SELECT deyimi, FROM yan tümcesinde bir tablo diğer kullanarak başvurmak için farklı bir ad kullanabilirsiniz. Bir tabloda diğer veri kaynağı olarak ya da SQL deyimini yazın ve okunmasını kolaylaştırmak için ifade kullandığınızda, veri kaynağına sorguda atadığınız adıdır. Bu veri kaynağı adını uzun veya yazın, özellikle de farklı tablolardan aynı ada sahip birden çok alanlarda olduğunda zor ise, özellikle de yararlı olabilir.

Örneğin, iki alandan bunlardan biri tablo ID adını taşıyan ve tablo tblOrder diğerini gelir, her iki adlandırılmış kimliği veri seçmek isterseniz, SELECT yan tümcesi aşağıdaki benzeyebilir:

SELECT [tblCustomer].[ID], [tblOrder].[ID]

Tablo diğer adlarını, FROM yan tümcesinde kullanarak, sorgu yazın kolaylaştırmak. Tablo diğer adlarını ile FROM yan tümcesi aşağıdaki benzeyebilir:

FROM [tblCustomer] AS [C], [tblOrder] AS [O]

Daha sonra bu tablo diğer adlarını, SELECT yan tümcesi aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:

SELECT [C].[ID], [O].[ID]

Not : Bir tablo diğer kullandığınızda, tabloya SQL deyimi içinde diğer kullanarak veya tam tablo adını kullanarak başvurabilirsiniz.

İlgili verileri katılma

Bir şekilde tek kayıtlarda bir sorgu sonucu iki veri kaynağından kayıtları çiftlerini birleştirin gerektiğinde, birleştirme gerçekleştirebilir. Bir birleşim nasıl iki veri kaynakları belirten bir SQL işlemi ilişkili olduğunu ve diğer kaynaktan karşılık gelen veri yoksa olup olmadığı bir kaynaktan gelen verileri dahil edilecek olur.

İki veri kaynaklardaki bilgileri birleştirin için ortak olan alanın JOIN işlemi gerçekleştirin. Bu alanda saklanan değerleri eşleştiğinde, verileri kayıtlardan sonuçları birleştirilir.

Verilerin birleştirildiği yanı sıra, birleştirme ve ilişkili tabloda ilgili kayıt yok ise her iki tablodaki kayıtları dahil edilip edilmeyeceğini belirtmek için de.

Örneğin, bir sorguda iki tablodan veri kullanmak istediğinizi varsayalım: ID adını taşıyan ve tblOrder. İki tablonun her iki alan, bir müşteri tanımlayan MüşteriNo gerekir. ID adını taşıyan tablosundaki her kaydın tblOrder tabloda bir veya birden çok ilgili kayıtları olabilir ve karşılık gelen değerleri MüşteriNo alanındaki değerlere göre belirlenir.

Sorgu tabloları kayıtlarından birleştirir böylece tabloları katılmak istiyorsanız, diğer tablo içinde ther ilgili kayıt yok ise kayıtları her iki tablodan hariç olmak üzere, FROM yan tümcesi şu benzeyebilir (burada okunabilirlik satır sonu):

FROM [tblCustomer] INNER JOIN [tblOrder]
ON [tblCustomer].[CustomerID]=[tblOrder].[CustomerID]

Access'te, SELECT deyiminin FROM yan tümcesinde birleştirmeler oluşur. İki birleştirme türleri vardır: iç birleştirmeler ve dış birleşimler. Aşağıdaki bölümlerde, bu iki tür birleştirmeler açıklanmaktadır.

İç birleşimler

İç birleştirmeler Katıl en yaygın türüdür. İç birleştirme ile bir sorguyu çalıştırdığınızda, sorgu sonuçlarında içerdiği yalnızca ortak bir değer birleştirilen tabloların ikisinde bulunan kayıtları kayıtlardır.

İç birleştirme sözdizimi (burada okunabilirlik satır sonu) aşağıdaki gibidir:

FROM table1 INNER JOIN table2
ON table1.field1 compopr table2.field2

Aşağıdaki tabloda bir INNER JOIN işlemi farklı bölümlerini açıklanmaktadır.

Bölüm

Açıklama

tablo1, tablo2

Kayıtların birleştirileceği tabloların adı.

alan1, alan2

Birleştirilen alanların adı. Alanlar sayısal değilse, aynı veri türü olmalı ve aynı türde veriler içermelidir, ancak alanların aynı ada sahip olması gerekmez.

karşılaştırma

Herhangi bir ilişkisel karşılaştırma işleci: "=," "<," ">," "<=," ">=" veya "<>."

Dış birleşimler

Bunlar sorgu iki kaynaklardaki bilgileri birleştirin nasıl bağlanacağını nedeniyle dış birleşimler için iç birleştirmeler benzer. Ayrıca veri dahil olup olmadığını belirler çünkü bunlar ortak bir değer bulunduğu farklıdır. Dış birleşimler Açıklamalı: (sol birleştirme denir) Katıl'te belirtilen ilk veri kaynağından tüm kayıtları dahil etmek veya ikinci veri kaynağından tüm kayıtları birleştirme (sağ birleştirme denir) içerecek şekilde belirtebilirsiniz.

Dış birleştirme sözdizimi aşağıdaki gibidir:

FROM tablo1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN tablo2
ON tablo1.alan1karşılaştırma tablo2.alan2

Aşağıdaki tabloda, farklı bölümlerini LEFT JOIN ve RIGHT JOIN işlemleri açıklanmaktadır.

Bölüm

Açıklama

tablo1, tablo2

Kayıtların birleştirileceği tabloların adı.

alan1, alan2

Birleştirilen alanların adı. Alanları aynı veri türü olması ve aynı tür veriler içeren, ancak aynı ada sahip zorunda değildir.

karşılaştırma

Herhangi bir ilişkisel karşılaştırma işleci: "=," "<," ">," "<=," ">=" veya "<>."

Birleştirmeler hakkında daha fazla bilgi için tabloları ve sorguları birleştirmemakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×