Access 2003 kullanıcı düzeyi güvenliğini Access 2007'de veya daha yüksek değiştirme veya ayarlama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Access 2007'de veya daha yüksek bu dosyayı açtığınızda bir veritabanını Access Access 2007'den önceki bir sürümünde oluşturulan ve bu veritabanı için kullanıcı düzeyi güvenlik uygulanmış, bu güvenlik ayarları yerlerinde kalır. Ayrıca, Microsoft Office Access 2003 tarafından sağlanan güvenlik araçları başlayabilirsiniz — kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı'nı ve çeşitli kullanıcı ve Grup izin iletişim kutuları — Access'in sonraki sürümlerinden. Bu makalede, Access 2003 güvenlik özelliklerinin nasıl çalıştığı açıklanır ve başlatın ve Access 2007'de veya daha yüksek kullanma işlemleri anlatılmaktadır.

Not : Bu makaledeki bilgiler yalnızca Access 2003 veya daha önceki sürümlerinde (.mdb dosyası) oluşturulmuş bir veritabanı için geçerlidir. Kullanıcı düzeyi güvenliğini Access 2007 veya üstü (.accdb dosyalarında) oluşturulan veritabanlarında kullanılamaz. Ayrıca, yeni biçime (.accdb dosya) .mdb dosyanızı dönüştürürseniz, Access kullanıcı düzeyi güvenlik ayarlarınızı atar.

Bu makalede

Access 2007'de veya daha yüksek kullanıcı düzeyi güvenlik davranacağını nasıl

Access 2003 kullanıcı düzeyi güvenlik genel bakış

Kullanıcı düzeyi güvenliğini ayarlama

Kullanıcı düzeyi güvenlik kaldırma

Nesne izinleri başvurusu

Access 2007'de veya daha yüksek kullanıcı düzeyi güvenlik davranacağını nasıl

Access 2007 ve sonraki sürümlerinde, kullanıcı düzeyi güvenliğini Access 2003 ve önceki dosya biçimleri (.mdb ve .mde dosyaları) kullanan veritabanları için sağlar. Sonraki sürümlerde, Access'in önceki bir sürümünde oluşturulan bir veritabanını açın ve bu veritabanı kullanıcı düzeyi güvenlik uygulanan, varsa bu güvenlik özelliği bu veritabanı için tasarlanmış gibi çalışır. Örneğin, kullanıcıların veritabanı kullanmak için parolayı girmeniz gerekir.

Buna ek olarak, başlatma ve Access 2003 ve kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı'nı ve çeşitli kullanıcı ve Grup izin iletişim kutuları gibi daha önceki sürümleri tarafından sağlanan çeşitli güvenlik Araçları'nı çalıştırın. Devam ederken, yalnızca bir .mdb veya .mde dosyasını açtığınızda, söz konusu araçları kullanılabilir duruma unutmayın. Dosyaları .accdb dosya biçimine dönüştürürseniz, Access varolan tüm kullanıcı düzeyi güvenlik özellikleri kaldırır.

Access 2003 kullanıcı düzeyi güvenliğine genel bakış

Aşağıdaki bölümlerde kullanıcı düzeyi güvenliğini Access 2003 ve önceki sürümleri hakkında temel bilgiler verilmektedir. Önceki bir güvenlik modeli ve kullanıcı düzeyi güvenlik ile biliyorsanız, bu bölümler atlayın ve doğrudan kullanıcı düzeyi güvenliğini ayarlama veya kullanıcı düzeyi güvenlik kaldırmakiçin bu makalenin devamındaki gidin.

Kullanıcı düzeyi güvenliğinin temelleri

Kullanıcı düzeyi güvenliğini Access uygulamasında sunucu tabanlı sistemlerinde güvenlik mekanizmaları benzer — izin vermek veya veritabanı nesnelerine kişilerin veya kişi gruplarının erişimi kısıtlamak için parolalar ve izinler kullanır. Kullanıcı düzeyi güvenliğini Access veritabanında, uygularken Access 2003 veya daha önceki sürümlerinde, bir veritabanı yöneticinize veya bir nesnenin sahibi tek tek kullanıcılar veya gruplar, kullanıcıların, tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve veritabanındaki makro üzerinde gerçekleştirebileceğiniz eylemleri denetleyebilirsiniz. Örneğin, bir grup kullanıcının bir veritabanındaki nesneleri değiştirebilirsiniz, başka bir grup yalnızca belirli tablolara veri girme ve üçüncü yalnızca görüntüleyebilir bir dizi rapor verileri gruplandırma.

Access 2003'te ve daha önceki sürümlerde kullanıcı düzeyi güvenliği parolaların ve izinlerin bir bileşimini, kullanıcının veritabanındaki verilere veya nesnelere erişim türünü belirleyen bir öznitelikler kümesini kullanır. Tek tek kullanıcılar veya kullanıcı grupları için parola ve izinler ayarlayabilirsiniz ve bu parolayla izin bileşimleri veritabanınızdaki nesnelere erişim izni verilen kullanıcıları ve kullanıcı gruplarını tanımlayan güvenlik hesaplarına dönüşür. Sonuçta, kullanıcıların ve grupların bileşimi çalışma grubu olarak bilinir ve Access bu bilgiyi çalışma grubu bilgi dosyasında depolar. Başlangıçta Access çalışma grubu bilgi dosyasını okur ve dosyadaki veriler temelinde izinlerin uygulanmasını zorunlu tutar. 

Varsayılan olarak, Access yerleşik bir kullanıcı kimliği ve iki yerleşik grup sağlar. Varsayılan kullanıcı kimliği Yönetici ve varsayılan gruplar da Kullanıcılar ve Yöneticiler'dir. Tüm kimliklerin en az bir gruba ait olması gerektiğinden, Access varsayılan olarak yerleşik kullanıcı kimliğini Kullanıcılar grubuna ekler. Sonuçta, Kullanıcılar grubunun veritabanındaki tüm nesneler üzerinde tam izni vardır. Buna ek olarak, Yönetici kimliği Yöneticiler grubunun da üyesidir. Yöneticiler grubunun en az bir kullanıcı kimliği içermesi gerekir (bir veritabanı yöneticisi olmalıdır) ve Yönetici kimliği siz değiştirene kadar varsayılan veritabanı yöneticisidir.

Access 2003'ü veya daha önceki sürümlerden birini başlattığınızda, Access Yönetici kullanıcı kimliğini size atar ve böylece her iki varsayılan grubun da üyesi olmanızı sağlar. Bu kimlik ve bu gruplar (Yönetici ve Kullanıcılar) tüm kullanıcılara veritabanındaki nesneler üzerinde tüm izinleri verir. Bu, siz kullanıcı düzeyi güvenliği ayarlamadığınız sürece herhangi bir kullanıcının tüm .mdb dosyalarındaki tüm nesneleri açabileceği, görüntüleyebileceği ve değiştirebileceği anlamına gelir. 

Access 2003'te veya daha önceki sürümlerde kullanıcı düzeyi güvenliğini uygulamanın bir yolu, Kullanıcılar grubunun izinlerini değiştirmek ve Yöneticiler grubuna yeni yöneticiler eklemektir. Bunu yaptığınızda, Access yeni kullanıcıları otomatik olarak Kullanıcılar grubuna atar. Bu adımları izlerseniz, kullanıcıların korunan bir veritabanını her açışta parolayla oturum açmaları gerekir. Öte yandan, daha belirgin bir güvenlik uygulamanız, örneğin bir kullanıcı grubunun veri girmesine, diğer bir grubun ise yalnızca verileri okumasına izin vermeniz gerekiyorsa, ek kullanıcılar ve gruplar oluşturmalı ve bunlara veritabanındaki nesnelerin bir bölümü veya tümü üzerinde belirli izinler vermelisiniz. Bu tür bir kullanıcı düzeyi güvenliği uygulamak karmaşık bir görev haline gelebilir.  

Kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı kullanıcı ve grup hesapları oluşturma ve izinleri atama yardımcı olur. Kullanıcı hesaplarını kullanıcı adlarını içeren ve kişisel benzersiz kimlik numaraları (Pıd'lerle) görüntülemek için bir kullanıcının izinlerini yönetmek için kullanın veya Access çalışma'nde veritabanı nesnelerini değiştirme. Grup hesapları, sırasıyla, bir çalışma grubunda bulunan kullanıcı hesapları topluluğu şunlardır. Access her çalışma grubu tanımlamak için bir grup adını ve PID kullanır ve gruptaki tüm kullanıcılar için bir gruba atanan izinleri uygulanır. Sihirbazını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki kullanıcı düzeyi güvenliğini ayarlamakonusuna bakın.

Sihirbazı tamamladıktan sonra, bir veritabanı ve bunun varolan tabloları, sorguları, formları, raporları ve makroları için çalışma grubunuzdaki kullanıcı ve grup hesaplarına el ile izin atayabilir, izinleri değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca, Access'in siz veya başka bir kullanıcı tarafından veritabanına eklenen tüm yeni tablolara, sorgulara, formlara, raporlara ve makrolara atadığı varsayılan izinleri de ayarlayabilirsiniz.

Çalışma grupları ve çalışma grubu bilgi dosyaları

Access 2003'te ve daha önceki sürümlerde çalışma grubu, verileri paylaşan çok kullanıcılı bir ortamdaki bir grup kullanıcıdır. Çalışma grubu bilgi dosyası kullanıcı ve grup hesaplarını, parolaları ve tek tek kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının her biri için ayarlanan izinleri içerir. Veritabanını açtığınızda, Access çalışma grubu bilgi dosyasındaki verileri okur ve dosyanın içerdiği güvenlik ayarlarının uygulanmasını zorunlu tutar. Sonuçta, kullanıcı hesabı Access'in kullanıcıların izinlerini yönetmek için oluşturduğu kullanıcı adı ve kişisel kimliğin (PID) bir bileşimidir. Grup hesapları, kullanıcı hesabı koleksiyonlarıdır ve Access bunları da grup adı ve kişisel kimlikle (PID) tanımlar. Bir gruba atanan izinler gruptaki tüm kullanıcılar için geçerlidir. Bu güvenlik hesaplarına daha sonra veritabanları ve bunların tablo, sorgu, form, rapor ve makroları için izin atanabilir. İzinler de güvenlik özelliği etkinleştirilmiş bir veritabanında depolanır.

Bir kullanıcı Access 2003'ü veya daha önceki bir sürümünü ilk kez çalıştırdığında, Access otomatik olarak bir Access çalışma grubu bilgi dosyası oluşturur ve bu dosya kullanıcının Access'i yüklerken belirttiği ad ve kuruluş bilgileriyle tanımlanır. Access 2003 için, kurulum programı bu çalışma grubu bilgi dosyasının göreli konumunu aşağıdaki kayıt defteri anahtarlarına ekler:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

ve

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

Sonraki kullanıcılar, varsayılan çalışma grubu dosyasının yolunu HKEY_USERS kayıt defteri anahtarındaki değerden devralırlar. Bu bilgiyi belirlemek çoğunlukla kolay bir işlem olduğundan, yetkisiz kullanıcıların bu çalışma grubu bilgi dosyasının başka bir sürümünü oluşturmaları mümkündür. Bunun sonucunda, yetkisiz kullanıcılar söz konusu çalışma grubu bilgi dosyası tarafından tanımlanan çalışma grubundaki bir yönetici hesabının (Yöneticiler grubunun bir üyesinin) geri alınamaz izinlerini üstlenebilirler. Yetkisiz kullanıcıların bu izinleri üstlenmesini engellemek için yeni bir çalışma grubu bilgi dosyası oluşturun ve çalışma grubu kimliğini (WID) belirtin. Çalışma grubu kimliği, yeni çalışma grubu bilgi dosyasını oluştururken girdiğiniz 4 - 20 karakter uzunluğunda, büyük/küçük harf duyarlı alfasayısal bir dizedir. Yeni çalışma grubu oluşturulduğunda, bu çalışma grubu dosyası için Yönetici grubu benzersiz olarak tanımlanır. Yalnızca WID değerini bilen birisi çalışma grubu bilgi dosyasının kopyasını oluşturabilecektir. Yeni dosyayı oluşturmak için Kullanıcı Düzeyi Güvenlik Sihirbazı'nı kullanırsınız.

Önemli : Tam adınızı, kuruluşu ve çalışma grubu kimliğini yazdığınızdan (üç girişte de büyük ve küçük harfleri doğru kullanarak) emin olun ve bunları güvenli bir yerde saklayın. Çalışma grubu bilgi dosyasını yeniden oluşturmanız gerekirse, aynı adı, kuruluşu ve çalışma grubu kimliğini tam olarak girmeniz gerekir. Söz konusu girişleri unutur veya kaybederseniz, veritabanlarınıza erişimi kaybedebilirsiniz.  

İzinler nasıl çalışır ve bunları kimler atayabilir?

Kullanıcı düzeyi güvenliği iki tür izin tanır: açık ve kapalı. Açık izinler doğrudan bir kullanıcı hesabı için sağlanan izinlerdir; diğer kullanıcılar etkilenmez. Kapalı izinler ise bir grup hesabı için sağlanan izinlerdir. O gruba bir kullanıcı eklediğinizde, grup izinleri o kullanıcı için de sağlanmış olur; gruptan bir kullanıcı çıkarınca grup izinleri o kullanıcıdan alınır.

Kullanıcı, güvenlik özelliklerini kullanan bir veritabanı nesnesinde işlem gerçekleştirmeyi denediğinde, kullanıcının izin kümesi, açık ve örtülü izinlerinin kesişme noktası temel alınarak belirlenir. Kullanıcının güvenlik düzeyi, açık izinlerinden ve kullanıcının bağlı olduğu tüm gruplara atanmış izinlerden en az kısıtlayıcı olanıdır. Bu nedenle, bir çalışma grubunu yönetmenin en kolay yolu yeni gruplar oluşturarak, tek kullanıcılar yerine gruplara izin atamaktır. Sonra, kullanıcıları gruplara ekleyerek veya gruplardan kaldırarak tek tek kullanıcıların izinlerini değiştirebilirsiniz. Ayrıca, yeni izinler vermeniz gerekiyorsa, bunları tek bir işlemle grubun tüm üyelerine verebilirsiniz.

Veritabanı nesnesi için izinler aşağıdakiler tarafından değiştirilebilir:

 • Veritabanı oluşturulduğunda kullanımda olan çalışma grubu bilgi dosyasının Yöneticiler grubu üyeleri.

 • Nesnenin sahibi.

 • Nesne üzerinde Yönetici izinlerine sahip olan herhangi bir kullanıcı.

Kullanıcılar geçerli olarak bir eylem gerçekleştiremeseler de, kendilerine eylem yapma iznini sağlayabilirler. Bu durum, kullanıcı Yönetici grubu üyesi ise veya kullanıcı nesnenin sahibi ise doğrudur.

Tablo, sorgu, form, rapor veya makro oluşturan kullanıcı o nesnenin sahibidir. Ek olarak, veritabanında izinleri değiştirebilecek kullanıcı grubu bu nesnelerin sahipliğini de değiştirebilir veya nesnelerin sahiplerini değiştirmek için bu nesneleri yeniden oluşturabilir. Bir nesneyi yeniden oluşturmak için, nesnenin bir kopyasını yapabilir veya başka bir veritabanından alabilir veya başka bir veritabanına verebilirsiniz. Bu, veritabanının kendisi de dahil, nesnelerin sahipliğini aktarmanın en kolay yoludur.

Not : Kopyalama, alma veya verme, RunPermissions özelliği Sahibinin olarak ayarlanmış bir sorgunun sahipliğini değiştirmez. Sorgunun sahipliğini yalnızca RunPermissions özelliği Kullanıcının olarak ayarlanmışsa değiştirebilirsiniz.

Güvenlik hesapları

Access 2003 çalışma grubu bilgi dosyası aşağıdaki önceden tanımlanmış hesapları içerir.

Hesap

İşlev

Yönetici

Varsayılan kullanıcı hesabı. Bu hesap Access'in ve Microsoft Jet veritabanı altyapısını kullanabilen Visual Basic for Applications (VBA) ve Microsoft Office Excel 2003 gibi diğer programların tüm kopyaları için aynıdır.

Yöneticiler

Yöneticinin grup hesabıdır. Bu hesap her çalışma grubu dosyası için benzersizdir. Varsayılan olarak, Yönetici kullanıcısı Yöneticiler grubunun üyesidir. Yöneticiler grubunda her zaman en az bir kullanıcı olmalıdır.

Kullanıcılar

Tüm kullanıcı hesaplarından oluşan grup hesabıdır. Yöneticiler grubu kullanıcı hesaplarını oluşturduğunda, Access bunları Kullanıcılar grubuna otomatik olarak ekler. Bu hesap yalnızca herhangi bir çalışma grubu bilgi dosyası için aynıdır, ancak yalnızca bu grubun Yöneticiler grubu üyeleri tarafından oluşturulan kullanıcı hesaplarını içerir. Varsayılan olarak, bu hesap her yeni oluşturulan nesne üzerindeki tüm izinleri içerir. Kullanıcılar grubundan kullanıcı hesabını kaldırmanın tek yolu, Yöneticiler grubu üyeleri için bu kullanıcıyı silmektir.


Aslında, Access 2003 ve daha önceki sürümlerde güvenlik her zaman etkindir. Çalışma grubu için oturum açma güvenliğini etkinleştirene kadar, Access başlangıçta boş bir parolayla varsayılan Yönetici kullanıcı hesabını kullanarak tüm kullanıcılara görünmez oturum açar. Access arka planda çalışma grubunun yönetici hesabı olarak Yönetici adlı hesabı kullanır. Access bu Yönetici hesabını veritabanlarının ve oluşturulan tabloların, sorguların, formların, raporların ve makroların sahibine (grup veya kullanıcı) ek olarak kullanır.

Kendilerinden ayrılamayan izinlere sahip olduklarından yöneticiler ve sahipleri önemlidir:

 • Yöneticiler grubu üyeleri olan yöneticiler, çalışma grubunda oluşturulan nesneler için her zaman tüm izinleri alabilirler.

 • Tabloya, sorguya, rapora veya makroya sahip bir hesap bu nesne için her zaman tüm izinleri alabilir.

 • Veritabanına sahip olan hesap, veritabanını her zaman açabilir.

Yönetici kullanıcı hesabı Access'in her kopyası için tamamen aynı olduğundan, veritabanınızın güvenliğine yardımcı olmak için ilk adım, yöneticiyi ve sahip kullanıcı hesabını tanımlamak veya hem yönetici hem de sahip hesapları olarak, tek kullanıcı hesabını kullanmak, daha sonra Yöneticiler grubundan Yönetici kullanıcı hesabını kaldırmaktır. Aksi taktirde, Access kopyasına sahip olan herhangi biri, Yönetici hesabını kullanarak çalışma grubunuza oturum açabilir ve çalışma grubu tablosu, sorgu, form, rapor ve makrolarla ilgili tüm izinlere sahip olabilir.

Yöneticiler grubuna istediğiniz kadar kullanıcı hesabı atayabilirsiniz, ancak bunlardan yalnızca bir kullanıcı hesabı veritabanının sahibi olabilir; veritabanının sahibi olan hesap ise veritabanı oluşturulduğunda veya yeni veritabanı oluşturularak tüm veritabanı nesneleri buraya alınarak sahiplik aktarıldığında etkinleştirilen kullanıcı hesabıdır. Bununla birlikte, grup hesapları, veritabanında tablo, sorgu, form, rapor ve makrolara sahip olabilirler. 

Güvenlik hesapları düzenlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Yalnızca kullanıcı hesapları Access'te oturum açabildiğinden, grup hesabını kullanarak oturum açamazsınız.

 • Bu kullanıcılar için oluşturduğunuz hesaplar, veritabanı kullanıcılarının veritabanını kullanırken bağlanacakları çalışma grubu bilgi dosyasında saklanmalıdır. Veritabanını oluşturmak için farklı bir dosya kullanıyorsanız, hesapları oluşturmadan önce dosyayı değiştirin.

 • Yöneticiniz ve kullanıcı hesaplarınız için tek bir parola oluşturduğunuzdan emin olun. Yönetici hesabıyla oturum açabilecek bir kullanıcı, çalışma grubunda oluşturulan tablo, sorgu, form, rapor ve makrolarla ilgili tüm izinleri her zaman alabilir. Kendi hesabını kullanarak oturumu açabilen kullanıcı, sahip olduğu nesnelerle ilgili tüm izinleri her zaman alabilir.

Kullanıcı ve grup hesaplarını oluşturduktan sonra, aralarındaki ilişkileri görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Access, her kullanıcının ait olduğu grupları ve her grubun kullanıcılarını göstererek, çalışma grubunun hesap raporunu yazdırır.

Not : Microsoft Access 2.0'la oluşturulmuş bir çalışma grubu bilgi dosyası kullanıyorsanız, kullanıcı ve grup bilgisini yazdırmak için Yöneticiler grubunun bir üyesi olarak oturum açmış olmanız gerekir. Çalışma grubu bilgi dosyası Microsoft Access 97 veya daha sonraki bir sürümü ile oluşturulmuşsa, çalışma grubundaki tüm kullanıcılar kullanıcı ve grup bilgisini yazdırabilir.

Kullanıcı düzeyi güvenliğini ayarlama

Bu bölümdeki adımlarda nasıl başlatılacağını ve kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı'nı çalıştırın. Bu adımlar, bir Access 2003 veya önceki dosya biçiminde, Access 2007 veya sonraki sürümlerinde açılmış olan veritabanları için geçerlidir unutmayın.

Önemli : Bir varsayılan çalışma grubu bilgileri dosyasını belirtmek için kullanıcı düzeyi güvenlik Sihirbazı'nı kullanırsanız, Access 2007 veya sonraki sürümlerinde, /WRKGP komut satırı anahtarı, Access başlattığınızda, çalışma grubu bilgileri dosyasına işaret eden de gerekir. Komut satırı anahtarı Access ile kullanma hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Office ürünleri için komut satırı anahtarlarımakalesine bakın.

Kullanıcı Düzeyi Güvenlik Sihirbazı'nı başlatma

 1. Yönetmek istediğiniz .mdb veya .mde dosyasını açın.

 2. Veritabanı Araçları sekmesinin Yönetici grubunda Kullanıcılar ve İzinler'in altındaki oku tıklatın ve sonra da Kullanıcı Düzeyi Güvenlik Sihirbazı'nı tıklatın.

 3. Her sayfadaki adımları izleyerek sihirbazı tamamlayın.

Not : 

 • Kullanıcı Düzeyinde Güvenlik Sihirbazı geçerli Access veritabanının aynı adlı ve .bak dosya adı uzantılı bir yedek kopyasını oluşturur, daha sonra geçerli veritabanındaki seçili nesneler için güvenlik önlemleri uygular.

 • Geçerli Access veritabanınızda VBA kodunun korunmasına yardımcı olmak için parola kullanılıyorsa, sihirbaz parolayı girmenizi ister. Sihirbazın işlemini başarılı bir şekilde tamamlaması için bu parolayı girmeniz gerekir.

 • Sihirbazla oluşturduğunuz tüm parolalar, sihirbazı kullanmanız bittiğinde yazdırılan Kullanıcı Düzeyi Güvenlik Sihirbazı raporuna yazılır. Bu raporu güvenli bir yerde saklamalısınız. Çalışma grubu dosyanız kaybolur veya bozulursa, dosyanızı yeniden oluşturmak için bu raporu kullanabilirsiniz.

Kullanıcı düzeyinde güvenliği kaldırma

Kullanıcı düzeyi güvenliğini Access 2007'de veya daha yüksek çalışırken kaldırmak için .mdb dosyası bir .accdb dosya olarak kaydedin.

Dosyada bir kopyasını kaydedin. ACCDB biçimi

 1. Dosya sekmesini tıklatın. Backstage görünümü açılır.

 2. Sol tarafta, Paylaş'ı tıklatın.

 3. Sağ tarafta, Veritabanını Farklı Kaydet'i ve ardından Access Veritabanı (*.accdb) seçeneğini tıklatın.

  Farklı Kaydet iletişim kutusu belirir.

 4. Dönüştürülen veritabanının kaydedileceği konumu bulmak için Kayıt yeri listesini kullanın.

 5. Kayıt türü listesinde, Access 2007-2016 veritabanı (*.accdb)seçin.

 6. Kaydet'i tıklatın.

Not : Access 2007 kullanıyorsanız, Microsoft Office düğmesi ' ı tıklatın ve sonra veritabanına kaydetmek için Kaydet iletişim kutusunu açmak için Dönüştür ' ü tıklatın. ACCDB dosya biçimi.

Nesne izinleri başvurusu

Aşağıdaki tabloda veritabanı ve veritabanındaki nesneler için ayarlayabileceğiniz izinler listelenir ve bu izin ayarlarının kullanılmasının etkisi veya sonucu açıklanır.

İzin

Uygulandığı nesneler

Sonuç

Açma/Çalıştırma

Tüm veritabanı, formlar, raporlar, makrolar

Kullanıcılar, kod modüllerindeki yordamlar da içinde olmak üzere nesneyi açabilir ve çalıştırabilir.

Özel Kullanımda Açma

Tüm veritabanı

Kullanıcılar veritabanını açabilir ve başka kullanıcıların kullanımına karşı kilitleyebilir.

Tasarım Okuma

Tablolar, sorgular, formlar, makrolar, kod modülleri

Kullanıcılar listelenen nesneleri Tasarım görünümünde açabilir.

Not : Veri Okuma veya Veri Güncelleştirme gibi başka bir izni atayarak bir tablo veya sorgu için her erişim verdiğinizde, Tasarım Okuma izinlerini de verirsiniz; çünkü verilerin düzgün sunulması ve görüntülenmesi için tasarımın görünür olması gerekir.

Tasarım Değiştirme

Tablolar, sorgular, formlar, makrolar, kod modülleri

Kullanıcılar listelenen nesnelerin tasarımını değiştirebilir.

Yönetme

Tüm veritabanı, tablolar, sorgular, formlar, makrolar, kod modülleri

Kullanıcı veya gruplar nesnenin sahibi olmasa bile listelenen nesnelere izinler atayabilir.

Veri Okuma

Tablolar, sorgular

Kullanıcılar tablo veya sorgudaki verileri okuyabilir. Kullanıcılara sorguları okuma izinleri vermek için, bu kullanıcılara üst tabloları veya sorguları okuma izinlerini de vermelisiniz. Bu ayar Tasarım Okuma iznini de kapsar ve bu, kullanıcıların verilerin yanı sıra tablonuzun veya sorgunuzun tasarımını da okuyabileceği anlamına gelir.

Veri Güncelleştirme

Tablolar, sorgular

Kullanıcılar tablo veya sorgudaki verileri güncelleştirebilir. Kullanıcıların üst tablo veya sorguları güncelleştirme izinleri de olmalıdır. Bu ayar hem Tasarım Okuma hem de Veri Okuma izinlerini kapsar.

Veri Ekleme

Tablolar, sorgular

Kullanıcılar tablo veya sorguya veri ekleyebilir. Sorgular söz konusu olduğunda, kullanıcıların üst tablolara veya sorgulara veri ekleme izinlerinin de olması gerekir. Bu ayar hem Veri Okuma hem de Tasarım Okuma izinlerini kapsar.

Veri Silme

Tablolar, sorgular

Kullanıcılar tablo veya sorgudan veri silebilir. Sorgular söz konusu olduğunda, kullanıcıların üst tablolardan veya sorgulardan veri silme izinlerinin de olması gerekir. Bu ayar hem Veri Okuma hem de Tasarım Okuma izinlerini kapsar.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×