Ağınızı tek başına Yammer Kurumsal aboneliğine yükseltme

NOT: Bu konu Office 365 Kamu kullanan müşterilere yöneliktir.

Yammer Basic, çalışanların bağlantı kurmasına, paylaşmasına ve işbirliği yapmasına yardımcı olan bir kurumsal sosyal ağ hizmetidir. Bu, şirketlere ve çalışanlarına yönelik ücretsiz bir hizmettir ve onlara mesaj gönderme, dosyaları karşıya yükleme, gönderileri “beğenme”, belirli kişileri “takip etme”, gönderileri etiketleme ve arama gibi işlemler için özel bir ağ sağlar. Bir şirket Yammer Basic hizmetine kaydolduğunda, o şirketin geçerli bir şirket e-posta adresi olan tüm çalışanları Yammer ağına katılabilir. Yammer Basic, Office 365’le birlikte sağlanır.

Yammer ağlarının genel görünümü, içerik ve üyelik yönetimi veya güvenliği üzerinde daha ayrıntılı denetim sahibi olmak isteyen, gerekli niteliklere sahip Office 365 müşterileri, hizmeti Yammer Enterprise’a yükseltebilir. Yammer Enterprise, Yammer Basic’in tüm özelliklerini sağladığı gibi, özel ağın özelleştirilmesine ve korunmasına olanak sağlayan marka, güvenlik ve yönetim özelliklerini de bunlara ekler. Başlıca özellikler:

 • Ağı şirketin genel görünümüne uygun şekilde markalayabilmeniz için özel bir tasarım oluşturma seçeneği

 • Genel kullanıcı ve içerik yönetimi sağlayan gelişmiş yapılandırma ayarları

 • Ağ erişimi ve güvenliğini yönetmenize yardımcı olan güçlü güvenlik denetimleri

 • Raporlama, bekletme ve çözümleme amacıyla ağ verilerini dışarı aktarabilme özelliği

Nasıl yükseltilir

Aşağıdaki adımları izleyerek, Office 365 yönetim portalı aracılığıyla Yammer Kurumsal’ı etkinleştirebilirsiniz.

 1. Office 365 yönetim merkezine gidin.

 2. Eklenen hizmetlerin altında Evet, Yammer Kurumsal’ı ağım için etkinleştir’e tıklayın.

 3. Sihirbazdaki adımları izleyin.

Etkinleştirme sonrasında, Office 365 Genel Yöneticileriniz ilgili Yammer ağının yöneticisi olur; Yammer’ı özelleştirebilir ve yönetebilir. Yammer yöneticilerinin, Yammer ağıyla eşleşen bir etki alanları olması gerektiğini unutmayın. Örneğin, contoso.com ağında Office 365 genel yöneticileri arasından yalnızca @contoso.com e-posta adresi olanlar Yammer yöneticisi olur. Ayrıca, Yammer yönetici hesabı e-posta adresleri “admin”, “support” veya “user” sözcüklerini içermemelidir.

Yammer Kurumsal’a yükseltme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yammer Planları ve Fiyatları. Etkinleştirme işlemi hakkında ayrıntılı yönergeler için bkz. Yammer Etkinleştirme Kılavuzu.

Yammer Kurumsal yükseltme stratejinizi belirleme

Yammer hizmetiniz, e-posta etki alanı tarafından yönetilen bir özel ağ veya özel ağ koleksiyonu içerir. Yammer, kuruluşunuzdaki her benzersiz e-posta etki alanı için bir ağ oluşturur. Böylelikle, kullanıcılar oturum açtıklarında kendi e-posta adresleriyle eşleşen Yammer ağına yönlendirilir. Örneğin john@contoso.com, contoso.com ağında olacaktır.

Bazı kuruluşların, tüm kullanıcılar için tek bir e-posta etki alanı vardır; büyük kuruluşlarda çoğunlukla iş birimleri veya yerel ayarlar temelinde birden çok etki alanı bulur (örneğin, contosoavrupa.com, contosoasya.com, vb.). Birden çok etki alanınız varsa, Yammer ağ yükseltme stratejinizi belirlemeniz gerekir.

Yükseltme stratejinizi tanımlarken, mevcut Yammer ağlarından hangisinin yükseltileceğini, yeni ağ oluşturulup oluşturulmayacağını ve ikinci ağların sosyal ağ vizyonunuzla nasıl tümleştirileceğini belirlersiniz. Ağları yükseltme ve birleştirme yönteminiz, kullanıcılar arasında ne kadar işbirliğine olanak tanındığını belirler. Özellikle de çalışanların farklı iş birimleri, yan kuruluşlar veya coğrafyalara yayıldığı durumlarda bu geçerlidir. Önemli olan, son durumda kuruluşunuzdaki kullanıcıların çoğunluğu tarafından erişilebilen bir merkezi Yammer ağınızın mı, yoksa e-posta etki alanına göre bölümlere ayrılmış birden çok ağınızın mı olmasını istediğinize karar vermektir.

Mevcut ağı yükseltme veya yeni bir ağ oluşturma

Önerilen yaklaşım, merkezi bir Yammer ağına yükseltmek veya böyle bir ağ oluşturmaktır çünkü tüm çalışanlar arasında işbirliğini kolaylaştırır ve diğer etki alanlarından kullanıcıların birincil etki alanına konuk olarak davet edilmesine izin verir. Tek bir ağ olması merkezi bir yönetim de sağladığından, ilkeleri uygulama ve yönetme, özellikleri yaygınlaştırma, merkezi bakım gibi işlemlerde tutarlılığı güvence altına alır. Tüm çalışanların aynı konumda bulunduğu veya dağılmış olsa da ortak bir e-posta adresini paylaştığı durumlarda, tek bir ağ kullanmak anlamlıdır.

Tek ağa yükseltmeyi seçtiğinizde, kullanıcıların çoğunluğunun erişebildiği ve çoğunlukla birincil kuruluş e-posta diğer adı olan e-posta etki alanını VEYA değerli içeriği alıkoymak üzere en çok verinin bulunduğu ağı tercih edersiniz. Var olan bir Yammer ağına yükseltme yaptığınızda, ilgili içeriği ve etkin kullanıcıları alıkoyarsınız.

Çoğu kuruluşun çalışan e-posta adresleri için tek bir birincil etki alanı vardır, dolayısıyla tek ağa yükseltmek veya böyle bir ağ oluşturmak en yaygın yaklaşımdır.

Birden çok ağa yükseltme

Birden çok Yammer ağınız varsa, bir ağ geçişi gerçekleştirerek küçük ağları kuruluşunuzun birincil ağıyla birleştirmenizi öneririz (bkz. Ağ geçişi: Birden fazla Yammer ağını birleştirme). Ağları birleştirmek size şunları sağlar:

 • Yammer yönetim maliyetini azaltma:    Birleştirme sonrasında, tek tek Yammer ağlarını yönetmek yerine tek bir Yammer hizmetini yönetebilirsiniz.

 • Kuruluşunuzdaki bilgi silolarını azaltma:    Tüm kullanıcılarınızın paylaştığı birleştirilmiş bir Yammer hizmetine sahip olmak, kullanıcılara kuruluşunuzdaki herkesle bağlantı kurma ve birlikte çalışma gücü verir.

 • Office 365 kullanıcılarının Yammer'da kolayca oturum açmasına olanak tanıma:    Kullanıcılar Office 365 kimlik bilgileriyle Yammer'da oturum açabilir ve Office 365 uygulama başlatıcısından kolayca Yammer'a erişebilir. Bkz. Yammer için Office 365'te oturum açma.

 • Office 365'ten rahatça Yammer hizmetini yönetme:    Birleştirme sonrasında, Yammer hizmetinin yönetimi basitleştirilir. Örneğin, Yammer kullanıcıları için Office 365 kimliğini zorunlu tuttuğunuzda çoklu oturum açma çözümünüz olabilir ve Yammer kullanıcılarını yaşam döngüleri boyunca Office 365'ten yönettiğinizde kullanıcıları ve yöneticileri Office 365'ten merkezi olarak yönetebilirsiniz.

Tek bir ağı yükseltme ve ilişkili etki alanlarını veya önceden var olan ağları birleştirme

Yammer ağı bulunan bir e-posta etki alanını daha büyük bir üst ağla tümleştirirseniz, bu işleme ağ birleştirme adı verilir. Kuruluşta, Yammer Kurumsal’ın işbirliği ve yönetim özelliklerinden yararlanmak isteyen ancak ortak bir e-posta etki alanını paylaşmayan birden çok iş birimi veya yan kuruluş bulunduğunda, ağ birleştirme geçerli bir seçenektir. Bu senaryoda, tüm kullanıcılar ilk oturum açma sırasında açık bir Ağ Yöneticisi izni olmadan tek bir ağa katılabilir ve işbirliği yapmaya başlayabilir.

Örneğin, Contoso.com’un uluslararası bir şirket olduğunu ve dünyanın her yanındaki büyük şehirlerde yan kuruluşları bulunduğunu varsayalım. Bu kuruluşlardan her birinin, bölgedeki müşterilerin benzersiz gereksinimlerini karşılamaya yönelik farklı ürün serileri olsun. Çalışan e-posta adresleri, ilgili yan kuruluşun adını yansıtır (@contosoavrupa, @contosoasya, vb.). Ağ birleştirmede, tüm yan kuruluş etki alanları @contoso.com gibi bir üst Yammer ağıyla birleştirilebilir ve yan kuruluş e-posta adresleri olan kullanıcılar, oturum açtıklarında üst Yammer ağına yönlendirilebilir.

Etki alanlarını yükseltir ve birleştirirken en uygun ağı seçmenizi, başka bir deyişle, en fazla içeriği veya kullanıcıyı barındıran ağı üst ağ yapmanızı öneririz. E-posta etki alanları birleştirildiğinde, kullanıcılar kendi ilk Yammer ağlarında oluşturulmuş olan içeriğe erişimi kaybedeceğinden, bu seçeneği dikkatle gözden geçirmek isteyeceksiniz.

Ağ birleştirme planı üzerinde çalışmak için Yammer Kurumsal Desteği’ne başvurun.

Not: Yammer ağıyla bağlantısı olmayan bir e-posta etki alanını daha büyük bir üst ağa tümleştirme işlemi “etki alanı ekleme” olarak adlandırılır. Önceden var olan bir Yammer ağı söz konusu olmadığından, etki alanı ekleme işlemi sırasında hiçbir içerik kaybı olmaz.

Kullanıcılarınızı ağ birleştirme için hazırlama

Her yeni teknoloji ve hizmet dağıtımınızda, özelikle de dağıtım sürecinizin bir bölümünü ağ birleştirme oluşturuyorsa, kullanıcılarınızı bilgilendirmeniz ve hazırlamanız zorunludur. Bu, kullanıcı topluluğunuzu heyecanlandırma fırsatı yaratmakla kalmaz, aynı zamanda topluluk üyelerine yeni teknoloji gelmeden önce öğrenme ve sorularını ortaya koyma şansı da verir. Net, etkileyici ve iyi zamanlanmış bir iletişim, dağıtımınızın başarısında büyük önem taşır. İşte, başarılı bir birleştirme için bazı öneriler:

 1. Birleştirme öncesinde, ağı üst ağla birleştirilecek olan kullanıcılara birleştirmenin tarihini, saatini ve etkilerini bildirin. Bunları bildirirken, birleştirmenin nedenlerini paylaşın, avantajlarını vurgulayın ve özel ileti verileri, notlar, dosyalar gibi bilgileri arşivleme yönergelerini sağlayın. Birleştirme sonrasında bu verilere erişilemeyeceğini bilmelerini sağlayın. Şablon için İletişim Planı’na bakın.

 2. Üst ağdaki kullanıcılara, aralarına yeni kullanıcıların katıldığını bildirin ve mevcut kullanıcıların yenileri iyi dileklerle karşılamalarını teşvik edin.

 3. Birleştirme öncesinde, özellikle de kuruluşunuz belirli veri bekletme ilkelerine bağlıysa, verileri dışarı aktarmayı göz önünde bulundurun. Veri dışarı aktarma işlemi, Doğrulanmış Yönetici tarafından yapılmalıdır.

Kaynaklar

Yammer Enterprise yükseltmesini planlamanız ve gerçekleştirmeniz için, Yammer’da bir dizi araç, şablon ve destek kaynağı sağlanır:

 • İletişim Planı, dağıtımınızı planlamanıza yardımcı olmak için şablonlar, görevler ve zaman çerçeveleri içerir.

 • Yammer Kurumsal Desteği, hem çevrimiçi gönderim hem de telefon desteği içerir.

 • Yammer sitesi durumu sayfasında, Yammer sitenizin durumuyla ilgili en son ayrıntılar bulunur.

 • Yammer yönetim merkezi yönetici kılavuzunu, etkinleştirme kılavuzunu ve yöneticilere yönelik diğer kaynakları içerir.

Ayrıca Bkz:

Kurumsal sosyal ağınızı seçin: Yammer veya Haber Akışı?

Yammer ile tanışın

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×