3-b grafik görünümünü değiştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

3-b sütun, 3-b çizgi veya 3-b yüzey grafiği gibi bir 3-b grafiği oluşturmak için) daha kolay okunmasını, 3-b değiştirebilirsiniz biçimi, döndürme ve grafiği ölçeklendirme.

Derinlik Ekseni (örneğin, bir pasta 3 boyutlu, 3-b çubuk veya Yığılmış alanında 3-b grafikte) bir üçüncü kullanmadan içinde 3-b grafik öğeleri görüntülemek grafik için 3-b 3-b grafik öğelerinin biçimini değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, 3B Döndürme ve ölçeklendirme seçenekleri için tek tek grafik öğeleri kullanılamaz; 3-b döndürme ve yalnızca tüm grafik için ölçeklendirme değiştirebilirsiniz.

3-D chart that displays a horizontal, vertical, and depth axis

Daha küçük veri işaretçileri 3-b grafikte daha büyük olanları arkasına gizlenmişse, grafikte çizilen veri serisi sırasını ters çevir veya tüm veri işaretçileri görünürlüğünü artırmak için saydamlık kullanabilirsiniz.

Notlar: 

 • Grafik de Word, PowerPoint ve Outlook içinde kullanılabilir ancak burada, Excel'den örnekleridir. Bu programı birini kullanıyorsanız, özellikleri aynıdır, ancak ilk grafikler için alma hafif farklılıklar olabilir.

 • Aşağıdaki yordam, Office 2013 ve daha yeni sürümleri için geçerlidir. Office 2010 adımları?

 1. Çalışma sayfasında, grafik için kullanmak istediğiniz verileri içeren hücreleri seçin.

 2. Yalnızca simgesini görmek veya kullanmak istediğiniz grafiği tıklatın Ekle sekmesinin grafikler tıklatın.

  Excel grafikleri düğmeleri

Bkz: grafikler bölümünün sağ alt bölümündeki tüm grafikler simgesini de tıklatabilirsiniz. Bu grafiği iletişim kutusu herhangi bir grafik türüne seçebileceğiniz açar. Her kategorinin, hem 2B ve 3B genellikle gösterir. Aşağıdakilerden birini seçin.

 1. 3-b grafikte, çubukları veya 3-b biçimini değiştirmek istediğiniz satırları gibi grafik öğesini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın.

  1. Bir grafiğe tıklayın.
   Bu Tasarım ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

  2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka ve sonra da kullanmak istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Geçerli seçim alanında öğe seçimle vurgulanmış

 2. Klavye kısayolu şunları yapabilirsiniz, bunun yerine, 3-b biçimini değiştirmek istediğiniz grafik öğesini tıklatın ve sonra CTRL + 1 tuşlarına basın. Adım 3 ile devam edin.

 3. Geçerli seçim grubunda Seçimi Biçimlendir'itıklatın.

 4. Efektleri' ne tıklayın, 3-b biçimlendirme' yi tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini veya daha fazla aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

  Grafik efektleri düğmesi

  1. Eğim üst veya alt Eğim ' i tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz Eğim Biçim'i tıklatın.

   Genişlik ve Yükseklik kutularına, kullanmak istediğiniz nokta boyutunu seçin.

  2. Malzemetıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

  3B biçimi ayarları

  Not: Bu seçeneklerin kullanılabilirliği seçtiğiniz grafik öğesi bağlıdır. Sunulan bazı seçenekleri bu iletişim kutusunda, tüm grafikler için kullanılamaz.

  Ayarları bu iletişim kutusunda seçtiğiniz grafik öğesi üzerinde çalışır. Grafik genelinde seçerseniz, çerçevelere, oluşturduğu bir veri serisi seçerseniz, yalnızca söz konusu serinin öğeleri üzerinde çalışır durumdadır.

Eksenler, 3B perspektif grafiklerde boşluk derinlik ve 3-b çubuk Boşluk genişliği olan 3-b grafikler veya sütun grafikler grafik derinlik değiştirebilirsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz 3-b grafiği tıklatın.

 2. Biçim menüsünde, Seçili veri serisitıklatın.

 3. Veri serilerini Biçimlendir sekmesinde, Seri seçenekleri' ni tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz derinlik ve genişlik seçenekleri belirleyin.

  Veri serisi boşluk derinlik ve genişlik özelliklerini ayarlama

Not: Bu seçeneklerin kullanılabilirliği seçtiğiniz grafik öğesi bağlıdır. Grafikler için sunulan bu iletişim kutusundaki bazı seçenekler kullanılamaz.

 1. Döndürmek istediğiniz 3-b grafiğin grafik alanına tıklayın veya biçim sekmesinin geçerli seçim'in altında grafik öğeleri listesinden grafik alanını seçin.

 2. Klavye kısayolu şunları yapabilirsiniz, bunun yerine, grafik alanına tıklayın ve sonra CTRL + 1 tuşlarına basın. Adım 3 ile devam edin.

 3. Grafik alanını Biçimlendir sekmesinde, Efektleri'ni tıklatın ve ardından 3-b döndürme' ye tıklayın.

  Grafik efektleri düğmesi

 4. Aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını yapın:

  3B Döndürme özellikleri

  1. Döndürmeyi değiştirmek için Döndürme X ve Y döndürme kutularına istediğiniz döndürme derecesini tıklatın.

   Not: Grafikler, yatay ve dikey eksen çevresinde ancak hiç derinlik ekseni etrafında döndürülebilen. Bu nedenle, Z kutusunda döndürme derecesini belirleyemezsiniz.

  2. Görünüm alanı grafiği değiştirmek için Perspektif kutusunda istediğiniz perspektif derecesini tıklatın veya istediğiniz sonucu gelinceye kadar Dar görünüm alanı veya Widen görünüm alanı düğmelerini tıklatın.

   Görünüm alanı düğmeleri

   Not: Grafikler için sunulan bu iletişim kutusundaki bazı seçenekler kullanılamaz. Önceki ayarlara değiştirdiğiniz seçenekleri sıfırlanamaz.

3-b grafik ölçeği yükseklik ve derinlik grafik tabanını yüzdesi olarak belirterek değiştirebilirsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz 3-b grafiğin grafik alanına tıklayın veya biçim sekmesinin geçerli seçim'in altında grafik öğeleri listesinden grafik alanını seçin.

 2. Klavye kısayolu şunları yapabilirsiniz, bunun yerine, grafik alanına tıklayın ve sonra CTRL + 1 tuşlarına basın. Adım 3 ile devam edin.

 3. Grafik alanını Biçimlendir iletişim kutusunda, 3-b döndürme' ye tıklayın.

  3B Döndürme özellikleri

 4. 3-b döndürme özellikleri, aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Grafikte derinlik değiştirmek için grafikte derinlik (Bankası yüzdesi) kutusunda derinlik yüzdesini belirtin.

  2. Derinlik ve grafiğin yüksekliğini değiştirmek için Otomatik ölçek onay kutusunu temizleyin ve sonra derinlik (Bankası %) ve Yükseklik (Bankası yüzdesi) kutularında istediğiniz yükseklik ve derinlik yüzdesini belirtin.

  3. Eksenler dik açı görünümünü kullanmak için Eksenler dik açı onay kutusunu seçin ve ardından derinlik (Bankası yüzdesi) kutusunda, istediğiniz derinlik yüzdesini belirtin.

Böylece büyük 3-b veri işaretçileri daha küçük olanların önüne geçmeyecek veri serilerini çizdirme sırasını değiştirebilirsiniz.

Ters sırada görüntülenen 3B grafik

 1. Grafikte, derinlik ekseni tıklatın veya Derinlik Ekseni biçim sekmesinin geçerli seçim'in altında grafik öğeleri listesinden seçin.

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. Eksen Seçenekleri kategorisinde, Eksen Seçenekleri' nin altında ters sırada seriler onay kutusunu seçin.

  3B serisi ters sırada seçeneği

3-b ve 2B grafikleri saydamlık kullanılabiliyor olsa da, bunu daha büyük veri işaretçileri küçük olanları nerede üstünü 3-b grafikte kullanışlıdır.

 1. 3-b grafikteki veri serilerine veya saydam yapmak istediğiniz veri noktası tıklatın veya biçim sekmesinin geçerli seçim'in altında grafik öğeleri listesinden bir veri serisini seçin.

 2. Klavye kısayolu şunları yapabilirsiniz, bunun yerine, 3-b biçimini değiştirmek istediğiniz grafik öğesini tıklatın ve sonra CTRL + 1 tuşlarına basın. Adım 3 ile devam edin.

 3. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 4. Dolgu ve çizgi'yitıklatın, Doldur'utıklatın ve sonra da düz dolgu, Gradyan Dolguveya Resim veya doku dolgusu' ı tıklatın.

  Dolgu ve çizgi özellikleri

 5. Tıklatın ve öğeyi renklerini değiştirmek isterseniz bir renk seçin.

 6. Saydam çubuğunu tutamacı tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz saydamlık yüzdesine kaydırın.

Office 2010'da bir dağılım veya çizgi grafik oluşturma

 1. Çalışma sayfasında, grafik için kullanmak istediğiniz verileri içeren hücreleri seçin.

 2. Ekle sekmesinde, Grafik grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  Excel Şerit Görüntüsü

  • 3-b sütun grafiği oluşturmak için sütun' u tıklatın ve ardından 3-b sütunaltında 3-b sütunutıklatın.

  • 3-b çubuk grafik oluşturmak için sütun' u tıklatın ve 3-b silindirsilindiraltında'ı tıklatın.

  • 3-b koni grafik oluşturmak için sütun' u tıklatın ve 3-b konikonialtında'ı tıklatın.

  • 3-b Piramit grafiği oluşturmak için sütun' u tıklatın ve 3-b PiramitPiramitaltında'ı tıklatın.

  • 3-b çizgi grafiği oluşturmak için Çizgi' yi tıklatın ve ardından 3-b çizgialtında 3-b çizgi' yi tıklatın.

  • 3-b alan grafiği oluşturmak için alanıtıklatın ve 3-b alan3-b alan' ı tıklatın.

  • 3-b yüzey grafiği oluşturmak için Diğer Grafikler'itıklatın ve sonra yüzeyaltında 3-b yüzey veya Tel Çerçeve 3-b yüzeytıklatın.

   İpucu: Fare işaretçinizi herhangi bir grafik türü veya alt grafik türü üzerinde tuttuğunuzda bir Ekran İpucu grafik türünü görüntüler. Kullanabileceğiniz grafik türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kullanılabilir grafik türleri.

 1. 3-b grafikte, 3-b biçimini değiştirmek istediğiniz grafik öğesini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın.

  1. Bir grafiğe tıklayın.
   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka ve sonra da kullanmak istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Kitap resmi

 2. Klavye kısayolu şunları yapabilirsiniz, bunun yerine, 3-b biçimini değiştirmek istediğiniz grafik öğesini tıklatın ve sonra CTRL + 1 tuşlarına basın. Adım 3 ile devam edin.

 3. Düzen sekmesinde, Geçerli seçim grubunda Seçimi Biçimlendir'itıklatın.

 4. 3-b biçimlendirme' yi tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini veya daha fazla aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

  1. Eğimaltında üst ve alt' ı tıklatın ve sonra da kullanmak istediğiniz Eğim Biçim'i tıklatın. Genişlik ve Yükseklik kutularına, kullanmak istediğiniz nokta boyutunu seçin.

  2. Yüzeyaltında Malzemetıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

   Not: Bu seçeneklerin kullanılabilirliği seçtiğiniz grafik öğesi bağlıdır. Grafikler için sunulan bu iletişim kutusundaki bazı seçenekler kullanılamaz.

İpucu: 3-b 2-B grafikte grafik öğelerinin biçimini değiştirmek için bu yordamı da kullanabilirsiniz.

Eksenler, 3B perspektif grafiklerde boşluk derinlik ve 3-b çubuk Boşluk genişliği olan 3-b grafikler veya sütun grafikler grafik derinlik değiştirebilirsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz 3-b grafiği tıklatın.

 2. Biçim menüsünde, Seçili veri serisitıklatın.

 3. Seçenekler sekmesinde, kullanmak istediğiniz derinlik ve genişlik seçenekleri belirleyin.

 1. Döndürmek istediğiniz 3-b grafiğin grafik alanına tıklayın ya da grafik alanını grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Bir grafiğe tıklayın.
   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka ve sonra da kullanmak istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Kitap resmi

 2. Klavye kısayolu şunları yapabilirsiniz, bunun yerine, grafik alanına tıklayın ve sonra CTRL + 1 tuşlarına basın. Adım 3 ile devam edin.

 3. Düzen sekmesinde, arka plan grubunda, 3-b döndürme' ye tıklayın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 4. 3-b döndürme kategorisindeki döndürme, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  1. Döndürmeyi değiştirmek için X ve Y kutularına istediğiniz döndürme derecesini tıklatın.

   Not: Grafikler, yatay ve dikey eksen çevresinde ancak hiç derinlik ekseni etrafında döndürülebilen. Bu nedenle, Z kutusunda döndürme derecesini belirleyemezsiniz.

  2. Görünüm alanı grafiği değiştirmek için Perspektif kutusunda istediğiniz perspektif derecesini tıklatın veya istediğiniz sonucu gelinceye kadar Dar görünüm alanı veya Widen görünüm alanı düğmelerini tıklatın.

   Not: Grafikler için sunulan bu iletişim kutusundaki bazı seçenekler kullanılamaz. Önceki ayarlara değiştirdiğiniz seçenekleri sıfırlanamaz.

3-b grafik ölçeği yükseklik ve derinlik grafik tabanını yüzdesi olarak belirterek değiştirebilirsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz 3-b grafiğin grafik alanına tıklayın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Bir grafiğe tıklayın.
   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka ve sonra da kullanmak istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Kitap resmi

 2. Klavye kısayolu şunları yapabilirsiniz, bunun yerine, grafik alanına tıklayın ve sonra CTRL + 1 tuşlarına basın. Adım 3 ile devam edin.

 3. Düzen sekmesinde, arka plan grubunda, 3-b döndürme' ye tıklayın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 4. 3-b döndürme kategorisinde, Grafik Ölçeğialtında aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Grafikte derinlik değiştirmek için grafikte derinlik (Bankası yüzdesi) kutusunda derinlik yüzdesini belirtin.

  2. Derinlik ve grafiğin yüksekliğini değiştirmek için Otomatik ölçek onay kutusunu temizleyin ve sonra derinlik (Bankası %) ve Yükseklik (Bankası yüzdesi) kutularında istediğiniz yükseklik ve derinlik yüzdesini belirtin.

  3. Eksenler dik açı görünümünü kullanmak için Eksenler dik açı onay kutusunu seçin ve ardından derinlik (Bankası yüzdesi) kutusunda, istediğiniz derinlik yüzdesini belirtin.

Böylece büyük 3-b veri işaretçileri daha küçük olanların önüne geçmeyecek veri serilerini çizdirme sırasını değiştirebilirsiniz.

Ters sırada görüntülenen 3B grafik

 1. Grafikte, derinlik ekseni tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Bir grafiğe tıklayın.
   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka ve sonra da kullanmak istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Kitap resmi

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. Eksen Seçenekleri kategorisinde, Eksen Seçenekleri' nin altında ters sırada seriler onay kutusunu seçin.

3-b ve 2B grafikleri saydamlık kullanılabiliyor olsa da, bunu daha büyük veri işaretçileri küçük olanları nerede üstünü 3-b grafikte kullanışlıdır.

 1. 3-b grafikte, veri serilerine veya saydam yapmak istediğiniz veri noktasını tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Bir grafiğe tıklayın.
   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oka ve sonra da kullanmak istediğiniz grafik öğesine tıklayın.

   Kitap resmi

 2. Klavye kısayolu şunları yapabilirsiniz, bunun yerine, 3-b biçimini değiştirmek istediğiniz grafik öğesini tıklatın ve sonra CTRL + 1 tuşlarına basın. Adım 3 ile devam edin.

 3. Düzen sekmesinde, Geçerli seçim grubunda Seçimi Biçimlendir'itıklatın.

 4. Dolgutıklatın ve sonra da düz dolgu, Gradyan Dolguveya Resim veya doku dolgusu' ı tıklatın.

 5. Saydam çubuğunu tutamacı tıklatın ve sonra tutamacı kullanmak istediğiniz saydamlık yüzdesine kaydırın.

Nasıl döndürme veya 3-b grafiğin Word'de bir perspektif Mac için PowerPoint, Mac ve Excel için Mac için değiştirebileceğiniz bulma

Not: İşlevselliği Word ve PowerPoint'te aynı olsa da ekran görüntülerini aşağıdaki yordamda, Excel'de alınan.

 1. Grafiği tıklatın ve sonra Şeritte Biçim sekmesini tıklatın.

 2. Şekil Efektleri'nitıklatın ve ardından 3-b döndürmeve 3-b döndürme seçenekleriöğesini tıklatın.

  3-B Döndürme seçenekleri
 3. Grafik alanını Biçimlendir bölmesinde 3B Döndürme bölümünde, aşağıdakileri yapın:

  Grafik alanını Biçimlendir bölmesi
  1. Döndürme X ve Y döndürme kutularına döndürme değiştirmek için döndürme derecesini girin.

  2. Açısından, Perspektif kutusunda, dönüştürmek istediğiniz perspektif derecesini girin. Görünüm alanı genişletmek veya daraltmak için Dar görünüm alanı simgesi ve Görünüm alanı simgesi genişletme okları de kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Varolan grafikteki verileri güncelleştirme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×