3-b grafik görünümünü değiştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

3-b grafik (üçüncü, derinlik eksen, 3-b sütun, 3-b çizgi veya 3-b yüzey grafiği gibi verileri görüntüleyen bir grafik türüne) çok daha kolay yapmak için okuma, değiştirme, döndürme, 3-b biçim ve hesap ölçeklendirme.

Yatay, dikey ve derinlik eksenini gösteren 3-b grafiği

Bir üçüncü Derinlik Ekseni (örneğin, bir pasta 3 boyutlu, 3-b çubuk veya Yığılmış alanında 3-b grafikte) kullanmadan içinde 3-b grafik öğeleri görüntülemek grafik için 3-b 3-b grafik öğelerinin biçimini değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, 3B Döndürme ve ölçeklendirme seçenekleri için tek tek grafik öğeleri kullanılamaz; 3-b döndürme ve yalnızca tüm grafik için ölçeklendirme değiştirebilirsiniz.

Daha küçük veri işaretçileri 3-b grafikte daha büyük olanları arkasına gizlenmişse, grafikte çizilen veri serisi sırasını ters çevir veya tüm veri işaretçileri görünürlüğünü artırmak için saydamlık kullanabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

3-b grafik oluşturma

3-b grafik öğelerinin biçimini değiştirme

Derinlik ve 3-b grafikte aralığını değiştirme

3-b grafiğin yönünü değiştirme

3-b grafik ölçeğini değiştirme

3-b grafikte veri serisinin sırasını ters çevirme

3-b grafikte saydamlık kullanma

3-b grafik oluşturma

  1. Çalışma sayfasında, grafik için kullanmak istediğiniz verileri içeren hücreleri seçin.

  2. Ekle sekmesinde, Grafik grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

    Excel Şerit Resmi

    • 3-b sütun grafiği oluşturmak için sütun' u tıklatın ve ardından 3-b sütunaltında 3-b sütunutıklatın.

    • 3-b çubuk grafik oluşturmak için sütun' u tıklatın ve 3-b silindirsilindiraltında'ı tıklatın.

    • 3-b koni grafik oluşturmak için sütun' u tıklatın ve 3-b konikonialtında'ı tıklatın.

    • 3-b Piramit grafiği oluşturmak için sütun' u tıklatın ve 3-b PiramitPiramitaltında'ı tıklatın.

    • 3-b çizgi grafiği oluşturmak için Çizgi' yi tıklatın ve ardından 3-b çizgialtında 3-b çizgi' yi tıklatın.

    • 3-b alan grafiği oluşturmak için alanıtıklatın ve 3-b alan3-b alan' ı tıklatın.

    • 3-b yüzey grafiği oluşturmak için Diğer Grafikler'itıklatın ve sonra yüzeyaltında 3-b yüzey veya Tel Çerçeve 3-b yüzeytıklatın.

      İpucu : Fare işaretçinizi herhangi bir grafik türü veya alt grafik türü üzerinde tuttuğunuzda bir Ekran İpucu grafik türünü görüntüler. Kullanabileceğiniz grafik türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kullanılabilir grafik türleri.

Sayfanın Başı

3-b grafik öğelerinin biçimini değiştirme

  1. 3-b grafikte, 3-b biçimini değiştirmek istediğiniz grafik öğesini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın.

    1. Bir grafiğe tıklayın.
      Böylece Tasarım, Düzenve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

    2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oku tıklatın ve sonra da, kullanmak istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

      excel şerit resmi

  2. Klavye kısayolu şunları yapabilirsiniz, bunun yerine, 3-b biçimini değiştirmek istediğiniz grafik öğesini tıklatın ve sonra CTRL + 1 tuşlarına basın. Adım 3 ile devam edin.

  3. Düzen sekmesinin Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ne tıklayın.

  4. 3-b biçimlendirme' yi tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini veya daha fazla aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

    1. Eğimaltında üst ve alt' ı tıklatın ve sonra da kullanmak istediğiniz Eğim Biçim'i tıklatın. Genişlik ve Yükseklik kutularına, kullanmak istediğiniz nokta boyutunu seçin.

    2. Yüzeyaltında Malzemetıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

      Not : Bu seçeneklerin kullanılabilirliği seçtiğiniz grafik öğesi bağlıdır. Grafikler için sunulan bu iletişim kutusundaki bazı seçenekler kullanılamaz.

İpucu : 3-b 2-B grafikte grafik öğelerinin biçimini değiştirmek için bu yordamı da kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Derinlik ve 3-b grafikte aralığını değiştirme

Eksenleri bulunan 3-B grafiklerde, grafik derinliğini, 3-B perspektif grafiklerde boşluk derinliğini, 3-B çubuk veya sütun grafiklerde boşluk genişliğini değiştirebilirsiniz.

  1. Değiştirmek istediğiniz 3-b grafiği tıklatın.

  2. Biçim menüsünde Seçili Veri Serisi'ni tıklatın.

  3. Seçenekler sekmesinde, kullanmak istediğiniz derinlik ve genişlik seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

3-b grafiğin yönünü değiştirme

  1. Döndürmek istediğiniz 3-b grafiğin grafik alanına tıklayın ya da grafik alanını grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

    1. Bir grafiğe tıklayın.
      Böylece Tasarım, Düzenve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

    2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oku tıklatın ve sonra da, kullanmak istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

      excel şerit resmi

  2. Klavye kısayolu şunları yapabilirsiniz, bunun yerine, grafik alanına tıklayın ve sonra CTRL + 1 tuşlarına basın. Adım 3 ile devam edin.

  3. Düzen sekmesinde, arka plan grubunda, 3-b döndürme' ye tıklayın.

    Excel Şerit Resmi

  4. 3-b döndürme kategorisindeki döndürme, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

    1. Döndürmeyi değiştirmek için X ve Y kutularına istediğiniz döndürme derecesini tıklatın.

      Not : Grafikler, yatay ve dikey eksen çevresinde ancak hiç derinlik ekseni etrafında döndürülebilen. Bu nedenle, Z kutusunda döndürme derecesini belirleyemezsiniz.

    2. Görünüm alanı grafiği değiştirmek için Perspektif kutusunda istediğiniz perspektif derecesini tıklatın veya istediğiniz sonucu gelinceye kadar Dar görünüm alanı veya Widen görünüm alanı düğmelerini tıklatın.

      Not : Grafikler için sunulan bu iletişim kutusundaki bazı seçenekler kullanılamaz. Önceki ayarlara değiştirdiğiniz seçenekleri sıfırlanamaz.

Sayfanın Başı

3-b grafik ölçeğini değiştirme

3-b grafik ölçeği yükseklik ve derinlik grafik tabanını yüzdesi olarak belirterek değiştirebilirsiniz.

  1. Değiştirmek istediğiniz 3-b grafiğin grafik alanına tıklayın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

    1. Bir grafiğe tıklayın.
      Böylece Tasarım, Düzenve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

    2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oku tıklatın ve sonra da, kullanmak istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

      excel şerit resmi

  2. Klavye kısayolu şunları yapabilirsiniz, bunun yerine, grafik alanına tıklayın ve sonra CTRL + 1 tuşlarına basın. Adım 3 ile devam edin.

  3. Düzen sekmesinde, arka plan grubunda, 3-b döndürme' ye tıklayın.

    Excel Şerit Resmi

  4. 3-b döndürme kategorisinde, Grafik Ölçeğialtında aşağıdakilerden birini yapın:

    1. Grafikte derinlik değiştirmek için grafikte derinlik (Bankası yüzdesi) kutusunda derinlik yüzdesini belirtin.

    2. Derinlik ve grafiğin yüksekliğini değiştirmek için Otomatik ölçek onay kutusunu temizleyin ve sonra istediğiniz yüksekliği ve derinlik yüzdesini derinlik (Bankası %) ve Yükseklik (Bankası yüzdesi) kutularında belirtin.

    3. Eksenler dik açı görünümünü kullanmak için Eksenler dik açı onay kutusunu seçin ve ardından derinlik (Bankası yüzdesi) kutusunda, istediğiniz derinlik yüzdesini belirtin.

Sayfanın Başı

3-b grafikte veri serisinin sırasını ters çevirme

Böylece büyük 3-b veri işaretçileri daha küçük olanların önüne geçmeyecek veri serilerini çizdirme sırasını değiştirebilirsiniz.

Ters sırada görüntülenen 3B grafik

  1. Grafik üzerinde, derinlik eksenini tıklatın veya grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

    1. Bir grafiğe tıklayın.
      Böylece Tasarım, Düzenve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

    2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oku tıklatın ve sonra da, kullanmak istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

      excel şerit resmi

  2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

  3. Eksen Seçenekleri kategorisinde, Eksen Seçenekleri altında Ters sırada seriler onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

3-b grafikte saydamlığı kullanma

3-b ve 2B grafikleri saydamlık kullanılabiliyor olsa da, bunu daha büyük veri işaretçileri küçük olanları nerede üstünü 3-b grafikte kullanışlıdır.

  1. 3-b grafikte, veri serilerine veya saydam yapmak istediğiniz veri noktasını tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

    1. Bir grafiğe tıklayın.
      Böylece Tasarım, Düzenve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

    2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oku tıklatın ve sonra da, kullanmak istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

      excel şerit resmi

  2. Klavye kısayolu şunları yapabilirsiniz, bunun yerine, 3-b biçimini değiştirmek istediğiniz grafik öğesini tıklatın ve sonra CTRL + 1 tuşlarına basın. Adım 3 ile devam edin.

  3. Düzen sekmesinin Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ne tıklayın.

  4. Dolgutıklatın ve sonra da düz dolgu, Gradyan Dolguveya Resim veya doku dolgusu' ı tıklatın.

  5. Saydam çubuğunu tutamacı tıklatın ve sonra tutamacı kullanmak istediğiniz saydamlık yüzdesine kaydırın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×