2007 özel Formlar aracında kayıtları arama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu konuda 2007 özel Formlar aracında öğe aramak için kullanılan üç yöntem açıklanır.

Bulma

Form kullanarak bulma

Gelişmiş Bul

Bul

Bul seçeneği, geçerli veri görünümünde belirli bir metni içeren sonraki veya önceki öğeyi aramanızı sağlar.

 1. Giriş sekmesinde, Bul'u tıklatın ve sonra Bul... öğesini tıklatın.

 2. Bul iletişim kutusuna, bulmak istediğiniz metni girin.

 3. Aramanızı büyük küçük harf duyarlılığı ve/veya tam sözcük eşleşmesi için daraltmak istiyorsanız ilgili seçenekleri belirleyin.

 4. Sonrakini Bul veya Öncekini Bul öğelerini tıklatın.

SharePoint Workspace, belirtilen metni içeren sonraki veya önceki öğeyi bulur. Arama metni için bir eşleşme bulunmazsa, SharePoint Workspace "Bu arama metni için başka eşleşme bulunamadı" iletisini görüntüler. Aradığınız yöne bağlı olarak aramanın her zaman listenin üstünden altına doğru devam ettiğini unutmayın.

Sayfanın Başı

Form kullanarak bul

Form kullanarak bul, forma girdiğiniz alan değerleriyle eşleşen tüm öğeleri aramanızı sağlar.

 1. Giriş sekmesinde, Bul'u tıklatın ve sonra Form Kullanarak Bul... öğesini tıklatın.

 2. Açılır listeden arama ölçütlerini belirtmek için kullanılacak formu seçin.

 3. Kullanılabilir form alanlarından bir arama değeri seçin veya bu alanlara bir arama değeri girin.

  Ayrıntılar

  Değerlerin seçilmesi ve girilmesiyle ilgili aşağıda belirtilen kurallara dikkat edin:

  • Değer girdiğiniz alanlar için, alan değerinin herhangi bir kısmını kullanarak arama yapabilirsiniz. Örneğin, "Ban" arama ölçütünü girerek, "Banka" adını içeren tüm öğeleri bulabilirsiniz.

  • Aramalar büyük küçük harf duyarlı DEĞİLDİR. Örneğin, arama ölçütü olarak "Banka" öğesinin girilmesi ile "banka" öğesinin girilmesi aynıdır.

   Ayrıca, bazı arama formlarının yalnızca özel aracın görünüm sütunlarında başvurulan alanları içerebileceğini de unutmayın.

 4. Aramanın belirtilen ölçütleri nasıl kullanması gerektiğine yönelik bir seçenek belirleyin.

  "Veya" mantıksal işlecini kullanarak arama yapmak için Yukarıdaki alan değerlerinin herhangi biri seçeneğini; "Ve" mantıksal işlecini kullanarak arama yapmak için Yukarıdaki alan değerlerinin tümü seçeneğini belirleyin.

 5. Ara'yı tıklatın.

  Veri görünümü yalnızca belirttiğiniz ölçütlerle eşleşen öğeleri listeler. Özgün veri görünümünü geri yüklemek için Arama Sonuçlarını Temizle'yi tıklatın.

  Not : Başka bir arama başlatmadan önce arama sonuçlarını temizlemeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Gelişmiş Bul

Gelişmiş Bul, bir veya daha fazla mantıksal ifadeyle eşleşen tüm öğeleri aramanızı ve listelemenizi sağlar.

 1. Giriş sekmesinde Bul'u ve sonra da Gelişmiş Bul'u tıklatın.

 2. Aramaya dahil etmek istediğiniz veya arama dışında bırakmak istediğiniz formları işaretleyin ya da bu formların işaretini kaldırın.

 3. Gerekirse, öğeleri dahil etmek veya dışarıda bırakmak için arama ifadeleri ekleyin.

  Arama ifadeleri, alan değerlerini test edin ve ifadede belirtilen koşullara uyan veri görünümü'nde öğeleri görüntüleme. Temel ifadeleri veya Gelişmiş ifadelerekleyebilirsiniz.

 4. Ara'yı tıklatın.

  Veri görünümü yalnızca belirttiğiniz koşullarla eşleşen öğeleri listeler. Özgün veri görünümünü geri yüklemek için Arama Sonuçlarını Temizle'yi tıklatın.

  Not : Başka bir arama başlatmadan önce arama sonuçlarını temizlemeniz gerekir.

Temel arama ifadesi ekleme

Temel bir ifade eklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Açılır listeden değerlerini sınamak istediğiniz alanı seçin.

  Listedeki alanlarla ilgili aşağıda belirtilen ayrıntılara dikkat edin:

  • Tarih/Alan alanları, arama ifadelerinde desteklenmez ve bu nedenle de alanların açılır listesinde görüntülenmez.

  • Özel araç tasarımına bağlı olarak, alanlar listesi yalnızca aracın görünüm sütunlarında başvurulan alanları içerebilir.

 2. Açılır listeden bir işleç seçin.

  Gördüğünüz işleçler, alan türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Metinle ilgili alanlar, "bunu içerir" ve "bununla başlar" gibi metin dizeleriyle çalışan işleçler sağlar; sayıyla ilgili alanlar, >, >=, < ve <= gibi karşılaştırma işleçleri sağlar.

 3. Metin kutusuna sınamak istediğiniz değeri girin.

 4. Koşul ekle simgesi tıklatın

Aşağıdaki örnekte arama ifadesi, "Şehir" alanındaki değeri "Varşova" olan tüm öğeleri listeler.

Basit arama ifadesi

Birden çok koşul içeren temel arama ifadesi ekleme

Bazen birden çok koşul için sınama yapmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için, mantıksal işleçler içeren bir ifade ekleyebilirsiniz. Yalnızca TÜM koşullar karşılandığında (mantıksal AND işleci) veya HERHANGİ BİR koşul karşılandığında (mantıksal OR işleci) öğeleri listeleyen bir ifade oluşturabilirsiniz.

 1. Öğeleri bulma ölçütlerini nasıl belirtmek istediğinize bağlı olarak, Aşağıdaki koşulların tümü (mantıksal AND) veya Aşağıdaki koşulların herhangi biri (mantıksal OR) seçeneğini belirleyin.

 2. Koşulları birer birer ekleyin.

Aşağıdaki örnekte, "Mantıksal OR" seçeneğiyle iki ifade eklenmiştir. Sonuçta, "Şehir" alanındaki değeri "Varşova" veya "Krakow" olan tüm öğeler listelenir.

Mantıksal OR içeren temel arama ifadesi

Bir ifadedeki koşulu güncelleştirme

Bir koşulu güncelleştirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. İfade görüntüleme kutusunda güncelleştirmek istediğiniz koşulu seçin.

  Koşulun parçaları, açılır listelerde ve değer metin kutusunda görüntülenir.

 2. Koşulun herhangi bir parçasını değiştirin.

 3. Koşulu güncelleştir simgesi tıklatın

İfadeden bir koşulu kaldırma

Bir ifadenin bir koşulu kaldırmak için ifade gösterim kutusunda seçin ve Koşulu kaldır simgesi tıklatın

Gelişmiş ifade ekleme

Daha ayrıntılı bir arama ifadesi değiştirmenize olanak sağlayan seçenekleri görmek için gelişmiş seçenekler simgesi tıklatın. Birleştirme ifadeleri oluşturabilirsiniz VE ve VEYA mantıksal işleçler ve Grup kümeleri birlikte koşullarının.

İfadeleri aşağıdaki gibi değiştirin:

 • Bir mantıksal işleci değiştirmek için, koşulu seçin ve AND veya OR öğesini tıklatın.

 • Böylece bunlar koşullar birleştirmek için SHIFT tuşunu basılı tutarak seçin ve ifadedeki bir bütün olarak bunları yorumlanır ve koşulu birleştir simgesi ' ı tıklatın.

  Aşağıdaki örnekte, ifade birleştirilen her koşuldaki değerleri ayrı ayrı sınayacak şekilde AccountNumber alanı ve Şehir alanı koşulları birleştirilmiştir. Bu durumda, AccountNumber alanındaki değeri >=300 ve <=400 olan VE Şehir alanındaki değeri Varşova OLMAYAN ve Krakow OLMAYAN tüm öğeler seçilir.

  Örnek karmaşık arama ifadesi

 • Birleştirilmiş bir koşul, SHIFT tuşunu basılı tutarak seçin ve click Ayır için Koşulları ayır simgesi

 • Koşul ifade görüntü penceresinde taşımak için yukarı taşı simgesi veya Aşağı taşı simgesi tıklatın. Gruplandırılmış bir koşul kümesiyle parçası olarak bir koşul taşımak istediğiniz zaman bu kullanışlıdır.

{UserName} değişkenini içeren bir ifade ekleme

Yalnızca geçerli kullanıcı tarafından oluşturulan öğeleri bulan bir arama oluşturmak için {UserName} değişkenini kullanabilirsiniz. Bu değişken her zaman _CreatedByUrl alanıyla birlikte kullanılmalıdır.

 1. Alanların açılır listesinden _CreatedByURL seçeneğini belirleyin.

 2. Değişken olarak = öğesini seçin.

 3. Değerlerin açılır listesinden {UserName} seçeneğini belirleyin.

 4. Koşul ekle simgesi ' ı tıklatın. Filtre ifadesi filtre ifadesi kutusunda görüntüler:

  Örnek {UserName} ifadesi

 5. Ara'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×