(Veri içeri aktarma) veri bağlamaya genel bakış

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu başvuru makalesi içeri aktarma ve veri bağlama anlatılmaktadır. İçeri aktarma, güncelleştirme, güvenliğini sağlama ve, Excel 2007 çalışma sayfalarındaki verileri yönetme gibi görevleri öğreneceksiniz.

Bu makalede

Dış veri bağlantıları ile çalışma

Verileri yenileme

Veri kaynaklarından veri alma

Veri erişimi daha güvenli hale getirme

Verilere bağlanma ile ilgili sorunlar

Dış veri bağlantılarıyla çalışma

Aşağıdaki bölümlerde dış veri bağlantıları tartışmak çalışma ve Düzenle bulma, yönetme ve diğer uygulamaların ve kullanıcıların bağlantı bilgileri paylaşmak nasıl.

Sayfanın Başı

Veri bağlantılarıyla ilgili temel konuları anlama

Excel çalışma kitabındaki verileri iki farklı konumlardan gelebilir. Verileri doğrudan çalışma kitabında depolanmış olabilir veya metin dosyası, bir veritabanı veya bir çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) küpü gibi bir dış veri kaynağındaki depolanabilir. Çalışma kitabını bulmak için oturum açma açıklanır ve dış veri kaynağına erişim bilgileri kümesidir bir veri bağlantısı üzerinden bu dış veri kaynağına bağlı.

Dış verilere bağlanma ana yararı, düzenli aralıklarla bu verileri sürekli olarak, zaman alıcı ve hataya olabilir bir işlemdir veri kopyalamadan analiz olur. Dış verilere bağlandıktan sonra siz de otomatik olarak yenileme (güncelleştirme Excel çalışma kitaplarınızı yeni bilgilerle veri kaynağı güncelleştirildiğinde özgün veri kaynağından veya).

Bağlantı bilgileri çalışma kitabında depolandığı gibi Office Veri Bağlantısı (ODC) dosyası (.odc) veya Veri Kaynağı Adı dosyası (.dsn) gibi bir bağlantı dosyasında da depolanabilir.

dış veriler Excel'e getirmek için verilere erişimi gerekir. Erişmek istediğiniz dış veri kaynağı yerel bilgisayarınızda değilse, parola, kullanıcı iznini veya diğer bağlantı bilgilerini için veritabanı yöneticisine başvurmanız gerekebilir. Veri kaynağı bir veritabanı ise, veritabanını özel kullanım modunda açık değil emin olun. Veri kaynağı bir metin dosyası veya elektronik tablo ise, başka bir kullanıcı tarafından özel erişim için açılmış olmadığından emin olun.

Çoğu veri kaynağının Excel, bağlantı dosyası ve veri kaynağı arasında veri akışını düzenleyebilmesi için ODBC sürücüsü ya da OLE DB sağlayıcısı gereklidir.

Aşağıdaki diyagramda veri bağlantılarıyla ilgili önemli noktalar özetlenmektedir.

Dış veri kaynaklarına bağlanma

1. vardır bağlanabileceğiniz veri kaynakları çeşitli: Analysis Services, SQL Server, Microsoft Office Access, diğer OLAP ve ilişkisel veritabanları, elektronik tablolar ve metin dosyaları.

2. bir ilişkili ODBC sürücüsünü veya OLE DB sağlayıcısı birçok veri kaynakları vardır.

3. bir bağlantı dosyası erişebilir ve bir veri kaynağından verileri almak için gereken tüm bilgiler tanımlar.

4. bağlantıyı bilgileri bağlantısı dosyadan bir çalışma kitabına kopyalanır ve düzenlenebilir.

5. böylece doğrudan çalışma kitabında saklanan verileri kullandığınız gibi kullanabilirsiniz veri bir çalışma kitabına kopyalanır.

Sayfanın Başı

Bağlantıları bulma

Bağlantı dosyalarını bulmak için, Varolan Bağlantılar iletişim kutusunu kullanın. (Veri sekmesinin Dış Veri Al grubunda Varolan Bağlantılar'ı tıklatın.) Bu iletişim kutusunu kullanarak, şu bağlantı türlerini görebilirsiniz:

 • Çalışma kitabındaki bağlantılar   

  Bu listedeki tüm bağlantıları geçerli çalışma kitabında görüntüler. Liste zaten, Veri Bağlantı Sihirbazı'nın Veri kaynağını seç iletişim kutusunu kullanarak oluşturduğunuz tanımladığınız Bağlantılar'dan veya daha önce bu iletişim kutusundan bir bağlantı olarak seçili bağlantıları oluşturulur.

 • Bilgisayarınızdaki dosyaları bağlantısı   

  Bu liste, genellikle Belgelerim (Windows XP) veya Belgeler (Windows Vista) klasöründe saklanan Veri Kaynaklarım klasöründen oluşturulur.

 • Ağ bağlantısı dosyaları   

  Bu liste aşağıdakilerden oluşturulabilir:

  • Konumu, Microsoft Office grup ilkeleri dağıtımının parçası olarak ağda dağıtılabilen, yerel ağınızdaki bir klasör kümesi.

  • Bir Excel HizmetleriMicrosoft Office SharePoint Server 2007 sitesinde veri bağlantı kitaplığı (DCL). Excel Hizmetleri'nde YayımlaDCLs hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Sayfanın Başı

Bağlantı özelliklerini düzenleme

Excel'i, bir çalışma kitabında veya bağlantı dosyasında depolanan dış veri kaynaklarına bağlantı oluşturmak veya bu bağlantıları düzenlemek için bağlantı dosyası düzenleyicisi olarak da kullanabilirsiniz. İstediğiniz bağlantıları bulmazsanız, Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunu görüntülemek için Daha Fazlasına Gözat seçeneğini ve Veri Bağlantı Sihirbazı'nı başlatmak için Yeni Kaynak seçeneğini tıklatarak bir bağlantı oluşturabilirsiniz.

Bağlantı oluşturduktan sonra Bağlantı özellikleri iletişim kutusunu kullanabilirsiniz ( veri sekmesinde, Dış Veri Al grubunda, Özellikler' i tıklatın.), dış veri kaynaklarına bağlantıları çeşitli ayarlarını denetlemek için ve kullanmak için yeniden veya bağlantı dosyaları geçin.

Bir veri kaynağına bağlanmak için bir bağlantı dosyası kullanırsanız, Excel bağlantı bilgilerini bağlantı dosyasından Excel çalışma kitabına kopyalar. Bağlantı özellikleri iletişim kutusunu kullanarak değişiklikler yaptığınızda, geçerli Excel çalışma kitabını ve bağlantı oluşturmak için kullanılmış olan değil özgün veri bağlantısı dosyası depolanan veri bağlantısı bilgilerini düzenlediğiniz, hangi Bağlantı dosyası özelliğinde tanımı sekmesinde görüntülenen dosya adı gösterilir. Bağlantı bilgileri (dışında Bağlantı adı ve Bağlantı tanımı özelliklerini) düzenledikten sonra bağlantı dosyanın bağlantısını kaldırılır ve Bağlantı dosyası özelliği temizlenir.

Veri kaynağı her yenilendiğinde bağlantı dosyasının kullanıldığını garantilemek için, Tanım sekmesinde Bu veriyi yenilemek için her zaman bu dosyayı kullanmayı dene onay kutusunu tıklatın. Bu onay kutusunun seçilmesi, bağlantı dosyasına yapılan güncelleştirmelerin bu bağlantı dosyasını kullanan ve ayrıca bu özellik kümesine sahip olması gereken tüm çalışma kitapları tarafından kullanılmasını sağlar.

Sayfanın Başı

Bağlantıları yönetme

Çalışma kitabı bağlantıları iletişim kutusunu kullanarak, bu bağlantıları oluşturma, düzenleme ve silme dahil olmak üzere, kolayca yönetebilirsiniz. ( Dış Veri Al grubunda, veri sekmesinde bağlantılar' ı tıklatın.) Aşağıdakileri yapmak için bu iletişim kutusunu kullanabilirsiniz:

 • Çalışma kitabında kullanılan bağlantıları oluşturma, düzenleme, yenileme ve silme.

 • Örneğin bağlantı başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı için dış verilerin nereden geldiğini doğrulama.

 • Geçerli çalışma kitabında her bağlantının nerede kullanıldığını gösterme.

 • Dış veri bağlantılarıyla ilgili bir hata iletisini tanılama.

 • Bir bağlantıyı farklı bir sunucu veya veri kaynağına yeniden yönlendirme ya da varolan bir bağlantının bağlantı dosyasını değiştirme.

 • Bağlantı dosyalarını oluşturmayı ve kullanıcılarla paylaşmayı kolaylaştırma.

Sayfanın Başı

Bağlantıları paylaşma

Bağlantı dosyaları paylaşma bağlantıları tutarlı olarak, bunları daha bulunabilir olmasını, güvenliğini artırmaya yardımcı olmak ve veri kaynağı yönetimi kolaylaştıran için yararlıdır. Gibi bir ağ klasörüne veya SharePoint kitaplığına, burada kullanıcılar dosyayı okuyabilir ancak yalnızca kullanıcılara atanan dosyasını değiştirebilirsiniz bağlantı dosyaları paylaşmak için en iyi güvenli ve güvenilen bir konumda tutulacak yoludur.

ODC dosyalarını kullanma

Veri kaynağını seç iletişim kutusu aracılığıyla dış verilere bağlanma veya yeni veri kaynaklarına bağlanmak için Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak Office veri bağlantısı (ODC) dosyaları (.odc) oluşturabilirsiniz. ODC dosyası özel HTML ve XML etiketleri bağlantı bilgilerini depolamak için kullanır. Kolayca görüntüleyebilir veya Office Excel'de dosyasının içeriğini düzenleyebilirsiniz.

Diğer kişilerle bağlantı dosyalarını paylaşarak, sahip olduğunuz dış veri kaynakları erişim iznini aynı şekilde bu kullanıcılara da verebilirsiniz. Diğer kullanıcıların bağlantı dosyasını açmak için bir veri kaynağı ayarlamasına gerek yoktur, ancak dış veri kaynaklarına erişmeleri için gerekli olan ODBC sürücüsünü veya OLE DB sağlayıcısını bilgisayarlarına yüklemeleri gerekebilir.

Verilere bağlanma ve verileri paylaşma için önerilen yöntem, ODC dosyalarıdır. Bağlantı dosyasını açıp sonra Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunun Tanım sekmesinde Bağlantı Dosyasını Dışarı Aktar düğmesini tıklatarak, diğer geleneksel bağlantı dosyalarını (DSN, UDL ve sorgu dosyaları) kolayca bir ODC dosyasına dönüştürebilirsiniz.

Sorgu dosyalarını kullanma

Sorgu dosyaları, verinin bulunduğu sunucunun adı ve veri kaynağı oluştururken sağladığınız bağlantı bilgileri gibi veri kaynağı bilgilerini içeren metin dosyalarıdır. Sorgu dosyaları, sorguları diğer Excel kullanıcılarıyla paylaşmanın geleneksel bir yoludur.

.Dqy sorgu dosyaları kullanma     Microsoft Query, veriler ilişkisel veritabanları için sorgular içeren .dqy veya metin dosyaları kaydetmek için kullanabilirsiniz. Microsoft Query'de bu dosyaları açtığınızda, sorgudaki verileri görüntüleyebilir ve farklı veri almak sorgunun seçin. Sorgu Sihirbazı'nı kullanarak veya doğrudan Microsoft Query içinde oluşturduğunuz herhangi bir sorgu için bir .dqy dosyası kaydedebilirsiniz.

.Oqy sorgu dosyaları kullanma     Bir sunucuda veya bir çevrimdışı küp dosyası (.cub) bir OLAP veritabanından verilere bağlanmak için .oqy dosyaları kaydedebilirsiniz. Bir OLAP veritabanından veya küp için veri kaynağı oluşturmak için Microsoft Query içinde çok boyutlu Bağlantı Sihirbazı'nı kullandığınızda, .oqy dosyasını otomatik olarak oluşturulur. OLAP veritabanları kayıtlar veya tablolarındaki düzenli olmasanız olduğundan, sorgular veya bu veritabanlarına erişmek için .dqy dosyaları oluşturamazsınız.

.Rqy sorgu dosyaları kullanma     Excel bu biçimi kullanın OLE DB veri kaynağı sürücülerini desteklemek için .rqy biçiminde sorgu dosyalarını açabilir. Daha fazla bilgi için sürücünüzün belgelerine bakın.

.Qry sorgu dosyaları kullanma     Microsoft Query açın ve sorgu dosyaları .dqy dosyalarını açamazsınız Microsoft Query önceki sürümleriyle kullanmak üzere .qry biçiminde kaydedin. Excel'de kullanmak istediğiniz .qry biçiminde bir sorgu dosyanız varsa, Microsoft Query'de dosyayı açın ve bunu .dqy dosyası olarak kaydedin. .Dqy dosyalarını kaydetme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Query Yardımı'na bakın.

.İqy Web sorgusu dosyalarını kullanma     Excel Web'den veri almak için .iqy Web sorgusu dosyaları açabilir.

Sayfanın Başı

Dış veri aralıklarını ve özelliklerini kullanma

Dış veri aralığı (sorgu tablosu olarak da adlandırılır), çalışma sayfasına getirilen verilerin konumunu tanımlayan tanımlı bir ad veya tablo adıdır. Dış verilere bağlandığınızda, Excel otomatik olarak bir dış veri aralığı oluşturur. Bununla ilgili tek özel durum, veri kaynağına bağlanan ve dış veri aralığı oluşturmayan bir Özet Tablo raporudur. Excel'de bir dış veri aralığını biçimlendirebilir ve düzenleyebilir veya bunu diğer verilerle olduğu gibi hesaplamalarda kullanabilirsiniz.

Excel, dış veri kaynaklarını otomatik olarak şu şekilde adlandırır:

 • Office Veri Bağlantısı (ODC) dosyalarından dış veri aralıklarına, dosya adıyla aynı ad verilir.

 • Dış veri aralıkları veritabanlarındaki sorgunun adını adlandırılır. Varsayılan olarak sorgulakaynağı sorgusu oluşturmak için kullanılan veri kaynağı adıdır.

 • Metin dosyalarından gelen dış veri aralıkları dosya adı ile adlandırılır.

 • Dış veri aralıkları Web sorgulardan verileri alındığı Web sayfasının adıyla adlandırılır.

Çalışma sayfanızda aynı kaynaktan gelen birden çok dış veri aralığı varsa, aralıklar numaralandırılır. Örneğin, Metnim, Metnim_1, Metnim_2, vb.

Dış veri aralığı, verileri denetlemek için kullanabileceğiniz, hücre biçimlendirmesini ve sütun genişliğini koruma gibi ek özelliklere (bunlar bağlantı özellikleriyle karıştırılmamalıdır) sahiptir. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Özellikler'i tıklatıp daha sonra Dış Veri Aralığı Özellikleri veya Dış Veri Özellikleri iletişim kutularında değişikliklerinizi yaparak bu dış veri aralığı özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Not: Bir Özet veya dış verilere dayanan raporu paylaşmak isterseniz, diğer kişilerin dış veri aralığını içeren bir çalışma kitabı verebilir veya bir rapor şablonu oluşturabilirsiniz. rapor şablonu dosyayı daha küçük olmasını sağlayın dış verileri kaydetmeden Özet veya raporu kaydetmenize olanak sağlar. Bir kullanıcı rapor şablonunu açtığında dış veri alınır.

Sayfanın Başı

Excel ve Excel Hizmetleri'nde veri kaynağı desteğini anlama

Farklı veri kaynaklarına bağlanmak için kullanabileceğiniz birçok veri nesnesi vardır (örn. dış veri aralığı ve Özet Tablo raporu). Ancak bağlanabileceğiniz veri kaynağı türü, her veri nesnesi arasında farklıdır. Excel Hizmetleri'nde bağlanılan verileri kullanabilir ve yenileyebilirsiniz, ancak dikkat etmeniz gereken ek sınırlamalar ve geçici çözümler vardır.

Excel veri nesnesi ve veri kaynağı desteği

Aşağıdaki tabloda, Excel'de her veri nesnesi için hangi veri kaynaklarının desteklendiği özetlenmektedir.

Desteklenen veri kaynağı

Excel
veri
nesne

Oluşturur
dış
veri
aralık?

OLE
DB

ODBC

Metin
dosyası

HTML
dosyası

XML
dosyası

Paylaşım -
noktası
listesi

Metin İçeri Aktarma Sihirbazı

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Özet Tablo raporu
(OLAP olmayan)

Hayır

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Özet Tablo raporu
(OLAP)

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Excel Tablosu

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Evet

XML Eşlemi

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Web Sorgusu

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Data Bağlantı Sihirbazı

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Microsoft Query

Evet

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Not: Bu dosyalar, içeri aktarılan metin Alma Sihirbazı'nı kullanarak bir metin dosyası, içeri aktarılan bir XML eşlemesi ve HTML kullanarak XML dosya veya Web sorgusu kullanarak içeri aktarılan bir XML dosyası bir ODBC sürücüsünü veya OLE DB sağlayıcısı veri kaynağı bağlantısı için kullanmayın.

Excel Hizmetleri ve veri kaynağı desteği

Bir Excel çalışma kitabını Excel Services'da görüntülemek istiyorsanız, bağlanmak ve verileri yenileme, ancak PivotTable raporu kullanmanız gerekir. Excel Hizmetleri'nde dış veri aralıkları, Excel Services bağlı veri kaynağı, Web sorgusu, XML eşlemesi ya da Microsoft Query Excel tablosu desteklemez anlamına gelen desteklemez.

Bununla birlikte, veri kaynağı ve sonra Tasarım ve düzen için PivotTable düzeyleri, grupları veya alt toplamları olmadan iki boyutlu bir tablo olarak böylece tüm istenen satır ve sütun değerlerini görüntülenen bağlanmak için PivotTable'ı kullanarak bu sınırlamayı çalışabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: dış tablo verilerinin Excel Hizmetleri'nde kullanılabilir olması için Özet Tablo raporu kullanma.

Sayfanın Başı

Microsoft Data Access Components'ı Anlama

Microsoft Data Access bileşenleri (MDAC) 2,8 Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista ve Windows XP SP2 ile birlikte gelir. MDAC ile bağlanmak ve çok çeşitli ilişkisel ve ilişkisel olmayan veri kaynaklarından verileri kullanın. Açık veritabanı bağlantısı (ODBC) sürücüleri veya olan ya da yerleşik ve Microsoft tarafından sevk veya çeşitli üçüncü taraflarca geliştirilen OLE DB sağlayıcılarını kullanarak birçok farklı veri kaynaklarına bağlanabilirsiniz. Microsoft Office yüklediğinizde, ek ODBC sürücüleri ve OLE DB sağlayıcısı bilgisayarınıza eklenir.

Bilgisayarınızda yüklü OLE DB sağlayıcılarının listesini görmek için, bir Veri Bağlantısı dosyasından Veri Bağlantı Özellikleri'ni görüntüleyin, sonra Sağlayıcı sekmesini tıklatın.

Bilgisayarınızda yüklü ODBC sağlayıcılarının tam listesini görmek için, ODBC Veritabanı Yöneticisi iletişim kutusunu görüntüleyin ve ardından Sürücüler sekmesini tıklatın.

Diğer ODBC ve OLE DB veritabanı türleri dahil olmak üzere Microsoft veri kaynakları dışındaki kaynaklardan bilgi almak için, diğer üreticilerin ODBC sürücülerini ve OLE DB sağlayıcılarını da kullanabilirsiniz. Bu ODBC sürücülerinin veya OLE DB sağlayıcılarının yüklenmesi hakkında bilgi için veritabanının belgelerine bakın veya veritabanı satıcınızla görüşün.

Sayfanın Başı

Veri kaynaklarına bağlanmak için ODBC kullanma

Aşağıdaki bölümlerde Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) daha ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır.

ODBC mimarisi

ODBC mimarisinde, bir uygulama (örn. Excel) ODBC Sürücü Yöneticisi'ne bağlanır ve bu sürücü de sonuçta, veri kaynağına (örn. Microsoft SQL Server veritabanı) bağlanmak için belirli bir ODBC sürücüsünü (örn. Microsoft SQL ODBC sürücüsü) kullanır.

Bağlantı bilgilerini tanımlama

ODBC veri kaynaklarına bağlanmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Veri kaynağının bulunduğu bilgisayarda uygun ODBC sürücüsünün yüklendiğinden emin olun.

 2. Kayıt defterinde bulunan bağlantı bilgilerini depolamak için, ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi'ni veya DSN dosyasını ya da bağlantı bilgilerini doğrudan ODBC Sürücü Yöneticisi'ne aktarmak için Microsoft Visual Basic kodundaki bağlantı dizesini kullanarak veri kaynak adını (DSN) tanımlayın.

  Bir veri kaynağını tanımlamak için Windows Vista'da Başlat düğmesini ve Denetim Masası'nı tıklatın. Sistem ve Bakım'ı ve Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın. Windows XP'de ve Windows Server'da Başlat'ı ve Denetim Masası'nı tıklatın. Performans ve Bakım'ı, Yönetimsel Araçlar'ı ve sonra Veri Kaynakları (ODBC) seçeneğini tıklatın. Farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için, her iletişim kutusunda Yardım düğmesini tıklatın.

Makine veri kaynakları

Makine veri kaynağı bağlantı bilgilerini kullanıcı tanımlı bir ada sahip belirli bir bilgisayarda, kayıt defterinde depolanır. Makine veri kaynakları, yalnızca üzerinde tanımlanan bilgisayarda kullanabilirsiniz. İki tür makine veri kaynakları vardır — kullanıcı ve sistem. Kullanıcı veri kaynaklarını yalnızca geçerli kullanıcı tarafından kullanılabilir ve yalnızca bu kullanıcı tarafından görülebilir. Sistem veri kaynakları bir bilgisayardaki tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve bilgisayardaki tüm kullanıcılar için görünür durumdadır.

Yalnızca oturum açan kullanıcıların makine veri kaynağını görüntüleyebileceği ve makine veri kaynağı uzak bir kullanıcı tarafından farklı bir bilgisayara kopyalanamayacağı için, ek güvenlik sağlamak istediğinizde makine veri kaynağı oldukça uygundur.

Dosya veri kaynakları

Dosya veri kaynakları (DSN dosyaları olarak da adlandırılır), kayıt defteri yerine metin dosyasında bağlantı bilgilerini depolar ve makine veri kaynaklarından kullanım açısından genelde daha esnektir. Örneğin, bir dosya veri kaynağını doğru ODBC sürücüsüne sahip herhangi bir bilgisayara kopyalayabilirsiniz, böylece, uygulamanız tutarlı ve doğru bağlantı bilgilerine dayanır. İsterseniz, dosya veri kaynağını tek bir sunucu üzerine yerleştirebilir, ağ üzerindeki pek çok bilgisayar arasında paylaştırabilir ve bir konumda bulunan bağlantı bilgisini kolayca koruyabilirsiniz.

Ayrıca, dosya veri kaynağı paylaşılamaz da olabilir. Paylaşılmayan dosya veri kaynağı tek bir bilgisayar üzerindedir ve makine veri kaynağını işaret eder. Dosya veri kaynaklarından varolan makine verilerine erişmek için paylaşılmayan dosya veri kaynaklarını kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri kaynaklarına bağlanmak için OLE DB kullanma

Aşağıdaki bölümlerde Nesne Bağlama ve Katıştırma Veritabanı (OLE DB) ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

OLE DB mimarisi

OLE DB mimarisinde veriye erişen uygulamaya veri tüketicisi (örn. Excel), veriye yerel erişim sağlayan programa veritabanı sağlayıcısı (örn. SQL Server için Microsoft OLE DB Sağlayıcısı) adı verilir.

Bağlantı bilgilerini tanımlama

Evrensel Veri Bağlantısı dosyası (.udl), veri tüketicisinin veri kaynağı OLE DB sağlayıcısı üzerinden o veri kaynağına erişmek için kullandığı bağlantı bilgilerini içerir. Aşağıdakilerden birini yaparak bağlantı bilgileri oluşturabilirsiniz:

 • Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusunda bir veri bağlantısı için OLE DB sağlayıcısı tanımlamak için kullanın. Daha fazla bilgi için Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak verileri içerikonusuna bakın.

 • .udl dosya türüyle boş bir metin dosyası oluşturun ve daha sonra dosyayı düzenleyin, Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

Sayfanın Başı

Verileri yenileme

Bir dış veri kaynağına bağlı olduğunuzda güncelleştirilmiş verileri almak için bir yenileme işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Her veri yenilediğinizde, son güncelleştirmeden bu yana üzerinde yapmış olduğunuz değişiklikler de dahil olmak üzere verinin en yeni sürümünü görürsünüz.

Aşağıdaki şekil dış veri kaynağına bağlı olan verileri yenilediğinizde olacakların temel sürecini açıklar.

dış verileri yenileme temel süreci

1. Yenileme işlemi güncelleştirilmiş verileri getirir.

2. bağlantı dosyasını erişebilir ve bir dış veri kaynağından verileri almak için gereken tüm bilgiler tanımlar.

3. vardır yenileyebileceğiniz veri kaynakları çeşitli: OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, elektronik tablolar ve metin dosyaları.

4. Güncelleştirilmiş veriler geçerli çalışma kitaplarına eklenir.

Excel, içeri aktarılan verileri yenilemeye yönelik birçok seçenek sağlar; örneğin, çalışma kitabını her açtığınızda verileri yenileme ve zamanlanmış aralıklarla verileri otomatik olarak yenileme. Veriler yenilenirken Excel'de çalışmaya devam edebilir ve veriler yenilenirken yenileme durumunu denetleyebilirsiniz.

Dış veri kaynağınıza verilere erişmek için bir parola gerektiriyorsa, parola dış veri aralığı her yenilendiğinde girildikten zorunlu kılabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri kaynaklarından verileri içeri aktarma

Windows XP, Windows Vista ve Microsoft Office sağlaması ODBC sürücüleri ve aşağıdaki ortak veri kaynaklarından verileri almak için kullanabileceğiniz OLE DB sağlayıcısı: Microsoft Office Access, World Wide Web, metin dosyaları, Microsoft SQL Server, HTML dosyaları Microsoft SQL Server Analysis Services ve XML dosyaları. Veri Bağlantı Sihirbazı'nı ve Microsoft Query kullanarak, uygun OLE DB sağlayıcısı ve diğer Excel çalışma sayfaları, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle ve DB2 gibi ODBC sürücüleri sahip diğer birçok veri kaynakları da erişebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Access veritabanından veri içeri aktarma

Microsoft Office Access ve Microsoft Office Excel arasında veri değişiminde bulunmanın çeşitli yolları vardır.

 • Access'ten Excel'e veri getirmek için, bir Access veri sayfasından veri kopyalayabilir ve bu veriyi Excel çalışma sayfasına yapıştırabilir, Excel çalışma sayfasından Access veritabanına bağlanabilir veya Access verilerini Excel çalışma sayfasına verebilirsiniz.

 • Excel'den Access'e veri getirmek için, bir Excel çalışma sayfasından veri kopyalayabilir ve bu veriyi Access veri sayfasına yapıştırabilir, Excel çalışma sayfasını Access tablosuna alabilir veya Access tablosundan Excel çalışma sayfasına bağlanabilirsiniz.

Not: Word alma, Excel ve Access arasında iki farklı anlamları vardır. Excel'de, word alma yenilenebilir veri kalıcı bağlantı kurmak anlamına gelir. Access'te, bir kez Access'e, ancak veri bağlantısı veri getirmek word alma anlamına gelir.

Excel'de Access verileriyle çalışma

Access verilerini Excel çalışma kitabındaki veri çözümlemesi ve veri düzenlemesi ve düzen veya Access'te kullanılamaz işlevleri esnekliği grafik özellikleri, özelliğinden yararlanmak çalışmak isteyebilirsiniz.

Excel'den Access verilerine bağlanma

Yenilenebilir Access verilerini Excel'e getirmek için, Access veritabanına bir bağlantı oluşturabilir ve bir tablodan veya sorgudan tüm verileri alabilirsiniz. Örneğin, her ay dağıttığınız bir Excel özet bütçe raporunu geçerli ayın verilerini içermesi için güncelleştirmek isteyebilirsiniz.

Access verilerini Excel'e aktarma

Access'te Dışarı Aktarma Sihirbazı'nı kullanarak, Access veritabanı nesnesi, tablo, sorgu, form veya Excel çalışma sayfasına Görünümü'nde seçilen kayıtları gibi dışarı aktarabilirsiniz. Dışarı aktarma işlemini gerçekleştirdiğinizde, ayrıntılarını ileride kullanmak ve hatta zamanlama dışarı aktarma işlemini belirli aralıklarla otomatik olarak çalışacak şekilde kaydedebilirsiniz.

Aşağıdakiler Access'ten Excel'e veri verme konusunda yaygın senaryolardır:

 • Bölümünüz veya çalışma grubunuz veriyle çalışmak için hem Access hem de Excel kullanıyor. Veriyi Access veritabanlarında depoluyorsunuz, ama veriyi çözümlemek ve çözümlemenizin sonuçlarını dağıtmak için Excel'i kullanıyorsunuz. Takımınız şu anda gerektiği zaman Excel'e veri veriyor, ama bu işlemi daha etkin hale getirmek istiyorsunuz.

 • Uzun zamandır Access kullanıyorsunuz, ama yöneticiniz raporları Excel'de görüntülemeyi tercih ediyor. Düzenli aralıklarla verileri Excel'e kopyalıyorsunuz, ama zaman kazanmak için bu işlemi otomatik hale getirmek istiyorsunuz.

Access'ten Excel'e veri verme konusunda daha fazla bilgi için Access Yardım sistemine bakın.

Access'te Excel verileriyle çalışma

Access veri yönetimi, güvenliği veya çok kullanıcı özelliklerinden yararlanmak için Access veritabanında Excel verileriyle çalışmak isteyebilirsiniz. Access'te pek çok yararlı özellik olsa da kullanıcılar Excel verileri için özellikle iki özelliğin çok işlerine yaradığını görürler:

 • Raporları     Access raporları tasarlamaya alışkınsanız ve özetleme ve Excel verilerinizi bu tür bir raporu düzenlemek istiyorsanız, Access raporu oluşturabilirsiniz. Örneğin, gruplandırma ve Özet raporları, yazdırılan etiketler ve grafik raporları gibi daha esnek raporlar oluşturabilirsiniz.

 • Formlar     Bulmak için veya Excel'de verileri görüntülemek için form kullanmak isterseniz, Access formu oluşturabilirsiniz. Örneğin, çalışma sayfanızdaki sütunların sırasını farklı bir düzende alanları görüntülemek için Access formu oluşturabilir veya uzun bir veri satırını bir ekranda daha kolay görüntüleyebilirsiniz.

Access form ve raporlarıyla çalışma konusunda daha fazla bilgi için Access Yardım sistemine bakın.

Access'ten Excel verilerine bağlanma

Access veritabanına tablo olarak Excel aralığı bağlayabilirsiniz. Aralığı Excel'de korumaya devam edebilirsiniz, ama ayrıca aralık Access içinde kullanılabilir olmasını istediğiniz planlıyor bu yöntemi kullanın. Bu tür bir Access veritabanı içindeki bağlantıdan değil Excel'den oluşturun.

Bir Excel çalışma sayfasına veya adlandırılmış aralığa bağlandığınızda, Access kaynak hücrelere bağlı yeni bir tablo oluşturur. Excel'deki kaynak hücrelerde yaptığınız herhangi bir değişiklik bağlı tabloda yansır. Ancak, ilgili tablonun içeriğini Access'te düzenleyemezsiniz. Veri eklemek, düzenlemek veya silmek istiyorsanız değişiklikleri kaynak dosyada yapmanız gerekir.

Aşağıdakiler Access'in içinden bir Excel çalışma sayfasına bağlanma konusunda yaygın senaryolardır:

 • Verilerinizi Excel çalışma sayfalarında tutmak, ancak Access'in güçlü sorgulama ve raporlama özelliklerini kullanabilmek istiyorsunuz.

 • Bölümünüz veya çalışma grubu erişim kullanıyor, ancak Excel çalışma sayfalarında birlikte çalıştığınız dış kaynaklardan veri olur. Dış veri kopyalarını tutmak istemiyorsanız, ancak kendisiyle Access'te çalışabilmesini istiyorsanız.

Access'ten Excel'e veri bağlama konusunda daha fazla bilgi için Access Yardım sistemine bakın.

Excel verilerini Access'e aktarma

Excel verilerini Access veritabanında depolamak ve artık verileri Access'te kullanmak ve saklamak için verileri alabilirsiniz. Veri aldığınızda Access bu verileri Excel'deki verileri değiştirmede yeni veya varolan bir tabloda depolar. Alma işlemi sırasında bir kerede yalnızca bir çalışma sayfası alabilirsiniz. Birden çok çalışma sayfasından veri almak için her çalışma sayfası için alma işlemini yineleyin.

Aşağıdakiler Excel verilerini Access'e alma konusunda yaygın senaryolardır:

 • Uzun zamandır Excel kullanıcısısınız, ancak ileriye dönük olarak, bu verilerle çalışmak için Access'i kullanmak istiyorsunuz. Excel çalışma sayfalarınızdaki verileri bir veya birkaç yeni Access veritabanına taşımak istiyorsunuz.

 • Bölümünüz veya çalışma grubunuz Access kullanıyor, ancak bazen de verileri, Access veritabanlarınıza yerleştirilmesi gereken Excel biçiminde alıyorsunuz. Bu Excel çalışma sayfalarını, geldiğinde veritabanınıza almak istiyorsunuz.

 • Verilerinizi yönetmek için Access kullanmak istiyorsunuz ama takımınızın geri kalanından aldığınız haftalık raporlar Excel çalışma kitabı biçiminde. Verilerin her hafta belirli bir zamanda veritabanınıza alınmasını sağlamak için alma işlemini daha elverişli hale getirmek isteyebilirsiniz.

Excel'den Access'e veri alma konusunda daha fazla bilgi için Access Yardım sistemine bakın.

Sayfanın Başı

Web'den verileri içeri aktarma

Web sayfaları genellikle, Excel'de mükemmel çözümlenebilecek bilgiler içerir. Örneğin, doğrudan bir Web sayfasından gelen bilgileri kullanarak Excel'de hisse senetlerini çözümleyebilirsiniz. Gereksinimlerinize bağlı olarak, yenilenebilir verileri alabilir (başka bir deyişle, Excel'deki verileri Web sayfasındaki en son verilerle güncelleştirebilirsiniz) veya bir Web sayfasından verileri alıp çalışma sayfasında statik tutabilirsiniz.

Tek bir tablo, birden çok tablo veya bir Web sayfasındaki tüm metinler gibi, intranette veya Internet'te depolanan verileri almak ve Excel'deki araçları ve özellikleri kullanarak bu verileri çözümlemek için bir Web sorgusu kullanabilirsiniz. Tek bir düğme tıklatmasıyla, kolayca verileri Web sayfasındaki en son bilgilerle yenileyebilirsiniz. Örneğin, genel bir Web sitesinden hisse senedi fiyatlarını veya şirketin Web sayfasından satış bilgileri tablosunu alabilir ve güncelleştirebilirsiniz.

Yeni Web sorgusu iletişim kutusunu kullanarak Web sayfasından kaynaklanan veri alabilirsiniz. ( Veri sekmesinde, Dış Veri Al grubunda, Web'dentıklatın.) Bilgisayarınızda veya ağ modem aracılığıyla veya şirketinizin intranetinde World Wide Web erişiminiz olmalıdır veya yerel HTML veya XML dosyaları karşı sorgu yapabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Metin dosyalarını içeri aktarma

Bir metin dosyasından çalışma sayfasına veri aktarmak için Excel'i kullanabilirsiniz. (Veri sekmesinin Dış Veri İçeri Aktar grubunda Metinden seçeneğini tıklatın.) Metin İçeri Aktarma Sihirbazı, içeri aktarmakta olduğunuz metin dosyasını inceler ve verilerin istediğiniz şekilde içeri aktarılmasını sağlamaya yardımcı olur.

Excel'i kullanarak bir metin dosyasından verileri içeri aktarmanın iki yolu vardır: Metin dosyasını Excel'de açabilir (metin dosyasıyla bağlantı oluşturmaz) veya metin dosyasını bir dış veri aralığı olarak içeri aktarabilirsiniz (metin dosyasıyla bağlantı oluşturur).

Sık kullanılan iki metin dosyası biçimi vardır:

 • Sınırlanmış metin dosyalarında (.txt dosyaları), normalde metnin her alanını SEKME karakteri (ASCII karakter kodu 009) ayırır.

 • Virgülle ayrılmış değerler (CSV) metin dosyalarında (.csv) normalde metnin her alanını virgül karakteri (,) ayırır.

Ayrılmış ve .csv metin dosyalarının her ikisinde de kullanılan ayırıcı karakterleri değiştirebilirsiniz. Bu, içeri veya dışarı aktarma işlemlerinin istediğiniz gibi çalıştığından emin olmak gerekli olabilir.

Sayfanın Başı

Microsoft SQL Server'dan veri içeri aktarma

Microsoft SQL Server, en uygun performansı, kullanılabilirliği, ölçeklenebilirliği ve güvenliği gerektiren işletme çapında veri çözümleri için tasarlanmış, tüm özelliklere sahip bir ilişkisel veritabanıdır. Excel'de kolayca bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanabilirsiniz. (Veri sekmesinin Dış Veri Al grubunda Diğer Kaynaklardan'ı tıklatın ve sonra da SQL Server'dan seçeneğini tıklatın.

Bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlandığınızda, Veri Bağlantı Sihirbazı üç sayfa görüntüler:

 • Sayfa 1: veritabanı Sunucusu'na Bağlanma     Sunucu ve veritabanı sunucuda oturum biçimini belirtmek için bu sayfayı kullanın.

 • Sayfa 2: veritabanı ve Tablo Seç    Veritabanı belirtmek için bu sayfayı kullanın ve tablo veya sorgu.

 • Sayfa 3: verileri kaydetmeniz dosya ve bağlantı    Dosyayı bulmak için bağlantı dosyası ve arama tümceleri açıklayın ve belirtmek için bu sayfayı kullanın.

Sayfanın Başı

Microsoft SQL Server Analysis Services'ten veri içeri aktarma

İş Zekası destekleyen ve bir çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) çözümleme sistemleri, ana performans göstergesi (KPI) karneler, veri madenciliği ve sistemleri raporlama Panosu kuruluşudur analysis Services (Microsoft SQL Server bileşeni) . Excel'de, kolayca bağlanabilirsiniz bir OLAP sağlayıcı kullanarak Analysis Services OLAP veritabanından. ( Veri sekmesi, Dış Veri Al grubunda, Diğer kaynaklardan' ı tıklatın ve sonra Analysis Services' ı tıklatın.) OLAP sağlayıcı belirli türde bir OLAP veritabanından erişim sağlayan yazılım kümesidir. Bu yazılım, bir veri kaynağı sürücüsü ve bir veritabanına bağlanmak gerekli olan diğer istemci yazılımlarının içerebilir. Bir OLAP sağlayıcısına bağlanmak için bir PivotTable raporunu kullanmanız gerekir.

OLAP veri kaynağından bağlantınız kesildiğinde OLAP verileri de erişebilirsiniz. OLAP sunucusu veritabanından kaynak veriler bir kısmını depolayan .cub uzantılı bir dosya bir çevrimdışı küp dosyası olur. Çevrimdışı küp dosyasını PivotTable ve PivotChart raporları için sunucu kullanılamadığında veya ağ bağlantınız kesildiğinde değişiklik yapmaya devam etmek için kullanın.

Bir Microsoft SQL Server Analysis Services bağlandığınızda, Veri Bağlantı Sihirbazı'nı üç sayfa görüntüler:

 • Sayfa 1: veritabanı Sunucusu'na Bağlanma     Sunucu ve veritabanı sunucuda oturum biçimini belirtmek için bu sayfayı kullanın.

 • Sayfa 2: veritabanı ve Tablo Seç    Veritabanı ve küp belirtmek için bu sayfayı kullanın.

 • Sayfa 3: verileri kaydetmeniz dosya ve bağlantı    Dosyayı bulmak için bağlantı dosyası ve arama tümceleri açıklayın ve belirtmek için bu sayfayı kullanın.

Sayfanın Başı

XML verilerini alma

Office Excel kolaylaştırır diğer veritabanlarından ve uygulamalar, XML şemasını gelen harita XML öğelerini çalışma sayfasıyla oluşturulan Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) verileri içeri ve Dışarı Aktar düzeltilmiş diğer veritabanlarıyla etkileşim için XML veri ve uygulamalar. Bu yeni XML özellikleri bir XML veri dosyası Oluşturucu tanıdık kullanıcı arabirimi ile Excel dönüştürme olarak düşünün.

XML eşlemeleri kullanarak, siz kolayca ekleme, tanımlama ve Excel belgelerden iş verilerini belirli parçalarını çıkarmak. Örneğin, ad ve adresi bir müşteri veya son üç aylık mali raporları içeren bir rapor içeren Fatura olan artık yalnızca statik raporlar. Kolayca bu bilgileri veritabanları ve uygulamalardan içeri aktarma, da bunu gözden geçirin ve aynı veya başka veritabanları ve uygulamalara dışarı aktarın.

Temel XML senaryoları

XML özelliklerinin kullanılması tasarlanan başlıca senaryolar şunlardır:

 • XML öğelerini varolan hücrelere eşleyerek varolan Excel şablonlarının işlevselliğini genişletin. Bu işlem, şablonları yeniden tasarlamak zorunda kalmadan, bu şablonlarda XML verileri alma ve vermeyi kolaylaştırır.

 • XML öğelerini varolan elektronik tablolara eşleyerek XML verilerini varolan hesaplama modellerinizde giriş olarak kullanın.

 • XML veri dosyalarını yeni bir çalışma kitabına alın.

 • Web hizmetinden Excel çalışma sayfanıza XML verileri alın.

 • Eşlenmiş hücrelerdeki verileri, çalışma kitabındaki diğer verilerden bağımsız olarak XML veri dosyalarına verin.

Excel'de XML verileri kullanmanın temel işlemi

Aşağıdaki diyagramda, XML ve Excel kullandığınızda farklı dosya ve işlemlerin birlikte nasıl çalıştığı gösterilir. Temelde, işlemin beş aşaması vardır:

Excel'in XML verileriyle çalışmasına genel bakış

Çağrı 1 XML şema dosyasını (.xsd) çalışma kitabına ekleme.

Açıklama Balonu 2 XML şema öğelerini tek tek hücrelere veya XML eşleme listeler.

Açıklama Balonu 3 XML veri dosyası (.xml) içeri aktarma ve XML öğelerini eşlenen hücrelere bağlama.

Adım 4 Veri girme, eşlenmiş hücreleri taşıma ve Excel işlevselliğini geliştirme XML yapısını ve tanımlarını koruyarak.

Açıklama Balonu 5 Düzeltilmiş verileri eşlenmiş hücrelerden XML veri dosyasına dışarı aktarma.

XML verilerini kullanma

XML veri dosyasının içeriklerini, çalışma kitabınızda var olan bir XML eşlemesine aktardığınızda, verileri bir dosyadan çalışma kitabınızda depolanan XML eşlemesine bağlarsınız. Bu, XML veri dosyasındaki her veri öğesinin, XML Şeması dosyası veya oluşturulan şemadan eşlediğiniz XML şemasında kendisine karşılık gelen bir öğesi olduğu anlamına gelir. Her XML eşlemesinin tek bir XML veri bağlaması olabilir ve XML veri bağlaması tek bir XML eşlemesinden oluşturulmuş tüm eşlemelere bağlıdır.

XML eşlemesi özellikleri iletişim kutusunda görüntüleyebilirsiniz ( Geliştirici sekmesinin XML grubunda harita özellikler' i tıklatın.), tüm üzerinde ayarlayabileceğiniz varsayılan olarak, ya da temizleyin XML verilerini davranışını denetlemek için bulunduğu üç seçenekleri bağlama:

 • Şema içeri ve dışarı aktarma için veriyi doğrula    Excel verilerini XML eşlemesi karşı verileri içeri aktarırken doğrulama olmadığını belirtir. XML şemasını XML verilerini içeri aktardıktan uyduğundan emin olmak istediğinizde bu seçeneği belirleyin.

 • Yeni verilerle varolan verilerin üzerine yaz    Veri aldığınızda veriler üzerine olmadığını belirtir. Yeni XML veri dosyasında güncel verileri içerdiği zaman geçerli verileri yeni verilerle, örneğin, değiştirmek istediğinizde bu seçeneği belirleyin.

 • Yeni verileri varolan XML ekleme listeleri    Veri kaynağı içeriğini varolan verileri çalışma sayfasında eklenmiş varsa belirtir. Bu seçenek, örneğin, birkaç benzer XML veri dosyalarını verilerinden XML listesi birleştirdiğiniz veya bir işlevi içeren hücre içeriğinin üzerine istemediğiniz ayarlayın.

Sayfanın Başı

Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak verileri içeri aktarma

Önceden tanımlanmış bir OLE DB ve ODBC dış veri kaynağına bağlanmak için Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Dış Veri Al grubunda, veri sekmesinde, Veri Bağlantı Sihirbazı açmak için Diğer kaynaklardan' ı tıklatın ve sonra Veri Bağlantı Sihirbazı'ndan' ı tıklatın.

Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Diğer/gelişmiş veri kaynağını seçerseniz, Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusunda kullanılabilir OLE DB sağlayıcılarının listesini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, ODBC Sürücüleri için Microsoft OLE DB Sağlayıcısı, ODBC veri kaynaklarına erişime de izin verir. Bu iletişim kutusundaki her bir sekmeyi kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusunda Yardım'ı tıklatın.

Genel olarak, Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusunda bağlantı bilgilerini tanımlamak için aşağıdakileri yapın:

 • Sağlayıcı sekmesini tıklatın, OLE DB Sağlayıcısı'nı seçin ve sonra bu OLE DB sağlayıcısı için belirli bağlantı bilgileri girmek için bağlantı sekmesini görüntülenecek sonraki,'ı tıklatın.

  Her OLE DB sağlayıcısı belirli bir bağlantı bilgisi tanımlar. Örneğin, SQL Server için Microsoft OLE DB Sağlayıcısı bir sunucu adı, sunucu konumu ve kullanıcı adı gerektirir. Siz de, parola veya Microsoft Windows tümleşik güvenliğini kullanıp kullanmama gibi ek bilgileri tanımlamak isteyebilirsiniz.

 • Ağ ayarları ve erişim izinleri gibi ek bilgiler sağlamak için Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 • Söz konusu OLE DB sağlayıcısına yönelik başlatma özelliklerini tanımlamak için Tümü sekmesini tıklatın.

Not: Veri Bağlantı Sihirbazı'nda verilere filtre uygulayamaz veya verileri birleştiremezsiniz.

Sayfanın Başı

Microsoft Query'yi kullanarak verileri içeri aktarma

Microsoft Query, veri içeri aktarmak için de kullanabilirsiniz. ( Veri sekmesinde, Dış Veri Al grubunda, Diğer kaynaklardan' ı tıklatın ve sonra Microsoft sorgunun' ı tıklatın.) Microsoft Query, veri almak için ODBC veri kaynakları ayarlamak için kullanın. Microsoft Query, basit bir sorguoluşturmak için Sorgu Sihirbazı kullanabilir veya daha karmaşık bir sorgu oluşturun ve aşağıdakileri yapmak için sorguda Gelişmiş ölçütleri kullanabilirsiniz:

 • Verileri Excel'e almadan önce veri satırlarını veya sütunlarını süzme.

 • parametre sorgusuoluşturun.

 • Excel'e getirilmeden önce verileri sıralama

 • Birden çok tabloyu birleştirme.

Microsoft Query, bu özel sorgu görevlerini gerçekleştirmek için Excel'in içinden kolayca erişilebilen basit bir ön uç sağlar.

Sayfanın Başı

Verileri programlama yoluyla ve işlevleri kullanarak içeri aktarma

Geliştiriciyseniz, Excel'de veri içeri aktarmak için uygulayabileceğiniz birçok yaklaşım vardır:

 • Dış veri kaynağına erişmek için Visual Basic for Applications kullanabilirsiniz. Veri kaynağına bağlı olarak, veri almak için ActiveX veri nesneleri veya veri erişim nesneleri kullanabilirsiniz. Ayrıca bağlantı bilgilerini belirleyen kodunuzda bağlantı dizesi tanımlayabilirsiniz. Önce bir bağlantı dosyası oluşturmak veya uygulamanızın yüklenmesini basitleştirmek için sistem yöneticilerinin veya kullanıcıların gerektirmekten kaçının istediğinizde bir bağlantı dizesi kullanarak örneğin, yararlıdır.

 • Bir SQL Server veritabanından veri aktarma, tek başına veri erişimi uygulama programlama arabirimi (OLE DB ve ODBC için kullanılan API) olduğu SQL Native Client kullanmayı düşünün. Bu SQL OLE DB sağlayıcısı ve SQL ODBC sürücüsünü bir yerel, dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) ayrıca Microsoft Data Access bileşenleri (MDAC) dan birbirinden ayrı ve yeni işlevler sağlarken birleştirir. Yeni uygulama oluşturmak veya birden çok etkin sonuç kümelerini (MARS), tanımlı türleri (UDT) ve XML veri türü desteği gibi yeni SQL Server 2005 özellikleri yararlanabilirsiniz varolan uygulamaları geliştirmek için SQL Native Client kullanabilirsiniz.

 • GZV işlevinin COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri alır. RTD COM Otomasyon eklentisi gerekir oluşturulabilir ve yerel bilgisayarda kayıtlı.

 • SQL. İSTEĞİ işlevi bir dış veri kaynağıyla bağlantı kurar ve çalışma sayfası içinden sorgu çalıştırır. SQL. İSTEĞİ, sonuç sonra makro programlamasına gerek kalmadan bir dizi olarak verir. Bu işlev kullanılamıyorsa, Microsoft Excel ODBC eklenti programı (XLODBC.) yüklemelisiniz. XLA). Eklenti Microsoft Office Online Web sitesinden yükleyebilirsiniz.

Visual Basic for Applications oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Visual Basic Yardımı'na bakın.

Sayfanın Başı

Veri erişimini daha güvenli duruma getirme

Bir dış veri kaynağına bağlanma veya verileri yenilediğinizde olası güvenlik konuları göz önünde bulundurmanız ve bu güvenlik sorunlarıyla yapabileceklerinizi öğrenmek için önemlidir. Verilerinizin güvenliğini sağlamak için en iyi yöntemleri ve aşağıdaki yönergeleri kullanın.

Sayfanın Başı

Veri bağlantılarını güvenilen bir konuma depolama

Veri bağlantısı dosyası genellikle dış veriyi yenilemek için kullanılan bir veya daha çok sorgu içerir. Kötü niyetli bir kullanıcı bu dosyayı değiştirerek gizli bilgilere erişip bunları diğer kullanıcılara dağıtmak veya başka zararlı eylemlerde bulunmak için bir sorgu tasarlayabilir. Bu nedenle, aşağıdaki koşulları sağladığınızdan emin olmanız önemlidir:

 • Bağlantı dosyasının güvenilir bir kişi tarafından yazıldığından.

 • Bağlantı dosyasını güvenlidir ve güvenilen bir konumdan gelir.

Güvenliğini artırmaya yardımcı olması için dış veri bağlantılarını bilgisayarınızda devre dışı bırakılabilir. Çalışma kitabını açtığınızda verilere bağlanmak için Güven Merkezi çubuğunu kullanarak veya çalışma kitabını güvenilen bir konuma yerleştirerek veri bağlantılarını etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz: kaldırma veya değiştirme dosyalarınız için güvenilen konum oluşturma, ekleme, kaldırma veya güvenilir bir yayımcıyı görüntülemeve Güven Merkezi'nde güvenlik ayarlarımı görüntüleme.

Sayfanın Başı

Kimlik bilgilerini güvenli şekilde kullanma

Bir dış veri kaynağına erişmek için genellikle kullanıcının kimliğini doğrulamak için kullanılan (kullanıcı adı ve parola gibi) kimlik bilgileri gerekir. Bu kimlik bilgilerinin size güvenli ve güvenilir bir şekilde sağlandığından ve bilgileri yanlışlıkla bile başkalarına açıklamadığınızdan emin olun.

Büyük harf, küçük harf, rakam ve simgelerden oluşan sağlam parolalar kullanın. Zayıf parolalarda bu öğeler birlikte kullanılmaz. Sağlam parola: Y6dh!et5. Zayıf parola: Evimiz27. Parolalar 8 veya daha çok karakterden oluşmalıdır. En az 14 karakterin kullanıldığı bir geçiş tümcesi daha uygun olur.

Parolanızı anımsamanız önemlidir. Unutursanız, Microsoft parolanızı geri çağıramaz. Not aldığınız parolaları, bunlarla koruduğunuz bilgilerden ayrı, güvenli bir yerde saklayın.

Oturum açma bilgileri veri kaynaklarına bağlanma kaydederken kaçının. Bu bilgileri çalışma kitabını ve bağlantı dosyası düz metin olarak depolanan ve kötü amaçlı bir kullanıcı veri kaynağının güvenliğini riske için bilgilere erişebilir.

Mümkünse, Windows (da güvenilen bir bağlantı adlandırılır), Windows kullanıcı hesabı SQL Server'a bağlanmak için kullandığı kimlik doğrulama kullanın. Bir kullanıcı bir Windows kullanıcı hesabı ile bağlandığında, SQL Server bilgi Windows işletim sisteminde hesap adını ve parolayı doğrulamak için kullanır. Windows kimlik doğrulamasını kullanmadan önce sunucu yöneticinizin bu kimlik doğrulama modunu kullanmak için SQL Server yapılandırmalısınız. Windows kimlik doğrulaması kullanılamıyorsa, kullanıcıların oturum açma bilgileri kaydetme kaçının. Kullanıcıların oturum açan her zaman oturum açma bilgilerini girmek daha güvenlidir.

Sayfanın Başı

Excel Hizmetleri'ne güvenli şekilde yayımlama

Bir veri kaynağına bağlanırken, Excel Hizmetleri'nde veri kaynağına eriştiğinizde bir kimlik doğrulama yöntemi seçmek için Excel Hizmetleri Kimlik Doğrulama Ayarları iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Veri kaynağında oturum açmak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

 • Windows Kimlik Doğrulama    Geçerli kullanıcının Windows kullanıcı adını ve parolasını kullanmak için bu seçeneği belirleyin. Bu en güvenilir yöntemdir, ancak çok sayıda kullanıcı olduğunda performansı etkileyebilir.

 • SSO    Çoklu oturum açmayı kullanmak için bu seçeneği belirleyin ve sonra uygun kimlik dizesi SSO kimliği metin kutusuna girin. Site yöneticisi bir kullanıcı adı ve parola nerede depolanabilir bir çoklu oturum açma veritabanı kullanmayı bir SharePoint sitesi yapılandırabilirsiniz. Bu yöntem en verimli ne zaman olabilir çok sayıda kullanıcı vardır.

 • Hiçbiri    Kullanıcı adı ve parola bağlantı dosyasını kaydetmek için bu seçeneği belirleyin.

Not: Kimlik doğrulama ayarı, Microsoft Office Excel tarafından değil yalnızca Excel Hizmetleri tarafından kullanılır. Çalışma kitabını Excel'de ya da Excel Hizmetleri'nde açtığınızda aynı verilere erişildiğinden emin olmak istiyorsanız Excel'deki kimlik doğrulama ayarının aynı olduğundan emin olun.

Bağlantılarınızı güvenliğini artırmak için veri bağlantı kitaplığı (DCL) kullanın. Bir DCL güvenilen konum kitaplık olarak tanımlanabilir ve bu depolamak, güvenli, paylaşma ve ODC dosyalarını yönetme kolaylaştırır özel SharePoint belge kitaplığıdır. Örneğin, bir yöneticinin bir veritabanı sınama sunucusundan üretim sunucusuna taşıma veya verilere erişen sorgu güncelleştirme gerekebilir. Kaydedilmiş bir DCL içinde bir ODC dosyası kullanarak, bu bağlantı bilgilerini yönetiminde daha kolaydır ve tüm çalışma kitaplarını aynı bağlantı dosyasını ve yenileme işleminin (istemci veya sunucu bilgisayardaki yoksa) kullandıkları verilere kullanıcı erişimini daha uygun olduğunda Bu bağlantı dosyası güncel değişiklikleri alır. Hatta, bağlantıda yapılan değişiklikler dosya ve bu bağlantı dosyası en güncel sürümünü kullanmanız otomatik olarak algılamayı Office SharePoint Server ve bir kullanıcının istemci bilgisayar ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Office SharePoint Server 2007 Yönetim Merkezi Yardımı konusuna bakın.

Sayfanın Başı

Verilere bağlanmayla ilgili sorunlar

Aşağıdaki bölümlerde, dış verilere bağlanırken karşılaşabileceğiniz birçok konu ele alınmaktadır.

Sayfanın Başı

Sorun: Veri içeri aktarmayı denediğimde disk alanım doluyor.

Dış verilere bağlanırken disk alanınız dolarsa, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Onay ve artış kullanılabilir disk alanı     Sabit diskinizde biraz alan boşaltmak için geri dönüşüm kutusunu boşaltma, gereksiz dosyaları yedekleme ve sonra bunları sabit diskinizden kaldırmayı veya kullanmadığınız Windows bileşenlerini kaldırmayı deneyin. Sabit disk alanı boşaltma hakkında daha fazla bilgi için Windows Yardımı'na bakın.

Disk alanı sınırlı olduğunda deneyebileceğiniz stratejileri     Sabit diskinizde yalnızca sınırlı alanınız varsa, aşağıdakileri deneyin:

Microsoft Query    Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

 • Sorgunuzu basitleştirin     Yalnızca tabloları ve sorgunuz için gereken alanlar eklediğinizden emin olun. Sorgunuz gereksiz tablolar veya alanlar varsa, bunları geçici sorgu dosyasının boyutunu azaltmak için sorgudan silin.

 • Sonuç boyutunu azaltmak için ölçütleri kullanın ayarlama     Yalnızca belirli kayıtları yerine, veritabanından tüm kayıtları alma almak için ölçütleri kullanın. Daha fazla bilgi için Microsoft Query Yardımı'na bakın.

 • Bir sorgu tarafından döndürülen kayıt sayısını sınırlama ayarlama     Sorgunun döndürdüğü kayıtların sayısını sınırlayın. Microsoft Query, Düzen menüsünde Seçenekler ' i tıklatın, kullanıcı ayarlarıaltında dönen kayıt sayısını sınırla onay kutusunu seçin ve ardından kayıtlar kutusuna dönmek için kayıtları sayısı üst sınırını girin.

Veri Bağlantı Sihirbazı     Veri Bağlantı Sihirbazı aracılığıyla verileri sınırlandıran yapamazsınız, ancak veri kaynağında bir sorgu tanımlayarak veri kaynağından verileri sınırlandıran imkanınız olabilir. Veri kaynağı olarak bir sorgu tanımlamak için izin veya yeteneği yoksa, veri yöneticinize başvurun.

Sayfanın Başı

Sorun: OLAP Küpü Sihirbazı nerededir?

OLAP Küp Sihirbazı'nda bir OLAP küpü Jet veritabanından oluşturulan, Microsoft Query artık Office Excel'de kullanılabilir.

Sayfanın Başı

Sorun: Veri alma hizmetlerine ne oldu?

Microsoft Office 2003'te sunulan veri alma hizmetleri, Web Hizmetleri'ne erişmek ve farklı veri kaynaklarını sorgulamak için bir Evrensel Veri Bağlantısı (UDC) dosyası (.udcx) kullanır.

Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, Microsoft Business Solutions veya veri alma hizmetleri veri kaynağı seçenekleri belirleyebilirsiniz. Veri alma hizmetleri seçeneği iki veri alma hizmetleri seçmenize izin verir: veriler listelerde ve belge kitaplıklarında Windows SharePoint Servicesve Microsoft SQL Server çalıştıran bir sunucuda alır Windows SharePoint Services listeleri, , Microsoft SQL Server 2000 veya sonraki veri alır.

Veri Bağlantı Sihirbazı artık UDC bağlantı dosyalarını desteklemese de, Excel varolan veri alma hizmetleri bağlantılarını desteklemeye devam eder ve siz de bu bağlantıları yenileyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×