#DEĞER! hatasını düzeltme

#DEĞER! hatasını düzeltme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

#DEĞER, Excel'in "Formülünüzün yazımıyla veya başvuruda bulunduğunuz hücrelerle ilgili bir hata var." anlamında kullandığı bir ifadedir. Hata çok geneldir ve tam nedenini bulmak zor olabilir. Bu sayfadaki bilgiler, yaygın sorunları ve hata çözümlerini gösterir. Karşılaştığınız hata için bu çözümlerden birini veya birden fazlasını denemeniz gerekebilir.

Belirli bir işlevin hatasını düzeltme

Çıkarmayla ilgili sorunlar

Excel'de yeniyseniz, çıkarma işlemi için bir formülü yanlış yazıyor olabilirsiniz. Bunu yapmanın iki yolu vardır:

Bir hücre başvurusunu başka bir hücre başvurusundan çıkarma

$2,000.00 içeren D2 Hücresi, $1,500.00 içeren E2 Hücresi için F2 Hücresinde =D2-E2 formülü kullanıldığında $500.00 sonucu döndürülür

İki değeri iki ayrı hücreye yazın. Üçüncü bir hücrede, bir hücre referansını diğerinden çıkarın. Bu örnekte, D2 hücresinde bütçe miktarı vardır ve E2 hücresinde fiili süre bulunur. F2’de =D2-E2 formülü vardır.

Pozitif ve negatif sayılarla TOPLA işlemini de kullanabilirsiniz.

$2,000.00 içeren D6 Hücresi, $1,500.00 içeren E6 Hücresi için F6 Hücresinde =TOPLA(D6,E6) formülü kullanıldığında $500.00 sonucu döndürülür

Bir hücreye pozitif bir değer, bir diğerine de negatif bir değer yazın. Üçüncü bir hücrede, iki hücreyi toplamak için TOPLA işlevini kullanın. Bu örnekte, D6 hücresinde bütçe miktarı vardır ve E6 hücresinde fiili süre negatif bir sayı olarak bulunur. F6’da =TOPLA(D6,E6) formülü vardır.

Windows kullanıyorsanız, en basit çıkarma formülünde bile #DEĞER! hatasını alabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar sorunu çözebilir:

 1. Önce hızlı bir test yapın. Yeni bir çalışma kitabında A1 hücresine 2 yazın. B1 hücresine 4 yazın. Ardından C1 hücresine =B1-A1 formülünü yazın. #DEĞER hatasıyla karşılaşırsanız sonraki adıma gidin. Hatayla karşılaşmazsanız bu sayfadaki diğer çözümleri deneyin.

 2. Windows’da Bölge denetim bölmesini açın.

  • Windows 10: Başlat’a tıklayın, Bölge yazın, ardından Bölge denetim bölmesine tıklayın.

  • Windows 8: Başlangıç ekranında Bölge yazın, Ayarlar’a tıklayın, ardından Bölge’ye tıklayın.

  • Windows 7: Başlat’a tıklayın, Bölge yazın, ardından Bölge ve dil’e tıklayın.

 3. Biçimler sekmesinde Ek ayarlar’a tıklayın.

 4. Liste ayırıcı seçeneğini bulun. Liste ayırıcı, eksi işaretine ayarlandıysa başka bir ayara getirin. Örneğin, virgül sık kullanılan bir liste ayırıcısıdır. Noktalı virgül de yaygındır. Ancak başka bir liste ayırıcısı sizin bölgeniz için daha uygun olabilir.

 5. Tamam'a tıklayın.

 6. Çalışma kitabınızı açın. Bir hücre #DEĞER! hatası içeriyorsa düzenlemek için hücreye çift tıklayın.

 7. Çıkarma işlemi için eksi işareti olması gereken yerlerde virgüller varsa bunları eksi işaretleriyle değiştirin.

 8. ENTER tuşuna basın.

 9. Hata olan diğer hücrelerde de bu işlemi yapın.

Bir hücre başvurusunu başka bir hücre başvurusundan çıkarma

1/1/2016’yı içeren D10 Hücresi, 4/24/2016’yı içeren E10 Hücresi, için F10 Hücresinde =E10-D10 formülü kullanıldığında 114 sonucu döndürülür

İki ayrı hücreye iki tarih yazın. Üçüncü bir hücrede, bir hücre referansını diğerinden çıkarın. Bu örnekte, D10 hücresinde başlangıç tarihi, E10 hücresinde de bitiş tarihi bulunur. F10’da =E10-D10 formülü vardır.

Veya TARİHFARKI işlevini kullanma

1/1/2016’yı içeren D15 Hücresi, 4/24/2016’yı içeren E15 Hücresi için F15 Hücresinde =TARİHFARKI(D15,E15,"d") formülü kullanıldığında 114 sonucu döndürülür

İki ayrı hücreye iki tarih yazın. Üçüncü bir hücrede, tarihler arasındaki farkı bulmak için TARİHFARKI işlevini kullanın. TARİHFARKI işlevi hakkında daha fazla bilgi için bkz. İki tarih arasındaki farkı hesaplama.

Tarih sütununuzu genişletin. Tarih ifadeniz sağa hizalanmışsa tarih biçimindedir. Ancak sola hizalanmışsa, bu tarih ifadenizin aslında bir tarih biçiminde olmadığı anlamına gelir. Metin biçimindedir. Excel, metin biçimini tarih olarak okumaz. Bu sorunda yardımcı olabilecek bazı çözümler aşağıdadır.

Öndeki boşlukları kontrol edin

 1. Çıkarma formülde kullanılan bir tarihe çift tıklayın.

 2. İmlecinizi en başa yerleştirin ve bir veya daha fazla boşluğu seçmeyi deneyin. Hücre başında seçilen boşluklar şöyle görünür: 1/1/2016’dan önce seçilen bir boşluk içeren hücre

  Hücrenizde bu sorun varsa sonraki adıma geçin. Bir veya daha fazla boşluk görmüyorsanız bilgisayarınızın tarih ayarlarını kontrol edeceğiniz bir sonraki bölüme gidin.

 3. Sütun başlığına tıklayarak tarihi içeren sütunu seçin.

 4. Veri > Metni Sütunlara Dönüştür’e tıklayın.

 5. İleri’ye iki kez tıklayın.

 6. Sihirbazın 3/3. adımında Sütun veri biçimi altında Tarih’e tıklayın.

 7. Bir tarih biçimi seçin ve ardından Son’a tıklayın.

 8. Tarihlerden önce boşluk içermediklerinden emin olmak için tüm diğer sütunlar için de bu işlemi tekrarlayın.

Bilgisayarınızın tarih ayarlarını kontrol edin

Excel, bilgisayarınızın tarih sistemini kullanır. Bir hücrenin tarihi aynı tarih sistemi kullanılarak girilmediyse, Excel bu değeri tarih olarak tanımaz.

Örneğin, bilgisayarınızda tarihlerin gg/aa/yyyy olarak göründüğünü varsayalım. Bir hücreye böyle bir tarih yazarsanız Excel bunun bir tarih olduğunu algılar ve bu tarihi çıkarma işleminde kullanabilirsiniz. Ancak gg/aa/yy gibi bir tarih yazdıysanız Excel bunun bir tarih olduğunu algılamazdı. Bu değerin metin olduğunu kabul ederdi.

Bu sorunun iki çözümü vardır: Bilgisayarınızın kullandığı tarih sistemini Excel’de kullanmak istediğiniz tarih sistemiyle eşleşecek şekilde değiştirebilirsiniz. Diğer alternatif de Excel'de yeni bir sütun oluşturmak ve metin olarak saklanan tarihlerden gerçek tarihler oluşturmak için TARİH işlevini kullanmaktır. Bilgisayarınızın tarih sisteminin aa/gg/yyy ve A1 hücresindeki metin tarihinizin 31/12/2017 olduğunu düşünecek olursak, bunu şöyle yapabilirsiniz:

 1. Şöyle bir formül oluşturun: =TARİH(SAĞ(A1,4),ORTA(A1,4,2),SOL(A1,2)).

 2. Sonuç 31/12/2017 olacaktır.

 3. Biçim gg/aa/yy gibi görünmesini isterseniz, CTRL+1 tuşlarına basın (veya Mac’lerde MAC Command düğmesi simgesinin resmi + 1).

 4. Örneğin İngilizce (Birleşik Krallık) gibi gg/aa/yy biçimini kullanan farklı bir yerel ayar seçin. Biçimi uygulamayı bitirdiğinizde, sonuç 31/12/2017 gibi görünecek ve tarih gibi görünen bir metin değil gerçek bir tarih olacaktır.

Not: Yukarıdaki formülde Tarih, sağ, PARÇAALve Sol işlevleri yazılır. Metin biçimindeki tarihi iki karakter gün, ay için iki karakter ve dört karakter için yıldır bulunup bulunmadığını bir varsayımını ile yazılmış olan dikkat edin. Formülü tarihinizi uyacak şekilde özelleştirme gerekebilir.

Boşluk ve metin sorunları

#DEĞER! hatası, çoğunlukla formülünüzün boşluk içeren, hatta gizli boşluklar içeren hücrelere başvurmasından kaynaklanır. Bu boşluklar hücrenin boş görünmesini sağlayabilir, ancak hücre aslında boş değildir.

1. Başvurulan hücreleri seçin

Seçili sütun

Formülünüzün başvurduğu hücreleri bulun ve seçin. Birçok durumda bir sütunun tamamında boşlukları kaldırmanız bir kerede birden fazla boşluğu kaldıracağınız için iyi bir yöntemdir. Bu örnekte E’ye tıkladığınızda sütunun tamamı seçilir.

2. Bulun ve değiştirin

Giriş sekmesi > Bul ve Seç > Değiştir

Giriş sekmesinde Bul ve Seç > Değiştir'e tıklayın.

3. Boşluk karakterlerini kaldırın

Boşluk içeren kutuları bul, Hiçbir şey içermiyor olarak değiştir

Aranan kutusuna tek bir boşluk karakteri girin. Ardından Yerine kutusunda olabilecek her şeyi silin.

4. Değiştir veya Tümünü Değiştir seçeneğini kullanın

Tümünü değiştir düğmesi

Sütundaki tüm boşlukların kaldırılması gerektiğinden eminseniz Tümünü Değiştir’e tıklayın. Adım adım ilerlemek ve boşlukları teker teker kaldırmak isterseniz önce Sonrakini bul’a, ardından boşluk karakterinin olmaması gerektiğinden eminseniz Değiştir’e tıklayabilirsiniz. Bitirdiğinizde, #DEĞER! hatasının düzelmiş olması gerekir. Düzeltmediyse bir sonraki adıma geçin.

5. Filtreyi açın

Giriş > Sırala ve Filtrele > Filtre

Bazen bir hücrenin gerçekten boş olmadığı halde boş görünmesini sağlayan boşluk dışında gizli karakterler olabilir. Örneğin hücre içinde bir kesme işareti olması bu duruma neden olabilir. Bir sütunda bu karakterleri kaldırmak için Giriş > Sırala ve Filtre Uygula > Filtrele’yi seçerek filtreyi açabilirsiniz.

6. Filtreyi ayarlayın

Tümünü seç onay kutusu seçili olmayan, (Boşluklar) onay kutusu seçili olan Filtre menüsü

Filtre okuna Filtre oku tıklayın, ardından Tümünü seç’in seçimini kaldırın. Ardından Boş Olanlar onay kutusunu seçin.

7. Adı olmayan tüm onay kutularını seçin

Seçili bir adsız onay kutusu

Yanında hiçbir şey olmayan tüm onay kutularını seçin (bunun gibi).

8. Boş hücreleri seçip silin

Seçili filtrelenmiş boş hücreler

Excel tekrar boş hücre gösterirse, bunları seçin. Ardından Delete tuşuna basın. Böylece hücrelerdeki gizli karakterler temizlenir.

9. Filtreyi kaldırın

Filtre menüsü, Filtreyi şuradan temizle ...

Filtre okuna Filtre oku tıklayın, ardından Filtreyi Temizle’ye tıklayarak tüm hücrelerin görünmesini sağlayın.

10. Sonuç

#DEĞER! hatası yok olur ve formül sonuçlarıyla değiştirilir. E4 hücresindeki yeşil üçgen

#DEĞER! hatasının kaynağı boşluk karakterleriyse, örneğimizde de görüldüğü gibi hata iletisi formül sonucuyla değişir. Değişmezse formülünüzde başvurulan diğer hücrelerde de bu işlemi tekrarlayın. Bu sayfadaki diğer çözümleri de deneyebilirsiniz.

Not: Bu örnekte, E4 hücresinde yeşil bir üçgen olduğuna ve sayının sola yaslanmış olduğuna dikkat edin. Bu, sayının metin olarak saklandığı anlamına gelir. Bu daha sonra sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu sorunu görürseniz, metin olarak saklanan sayıları sayıya dönüştürmenizi öneririz.

Hücre içindeki metinler veya özel karakterler #DEĞER! hatasıyla karşılaşmanıza neden olabilir. Ancak bazen sorunun hangi hücrede olduğunu görmek zor olabilir. Çözüm: Hücreleri incelemek için EMETİNSE işlevini kullanın. EMETİNSE işlevinin sorunu çözmeyeceğini yalnızca soruna neden olabilecek hücreleri bulacağını lütfen unutmayın.

#DEĞER! hatasını içeren örnek

H4’te =E2+E3+E4+E5 formülü kullanıldığında #DEĞER! sonucu döndürülür

#DEĞER! hatasına sahip bir formül örneği aşağıda gösterilmiştir: Bunun nedeni büyük olasılıkla E2 hücresidir. "00" karakterlerinden sonra kutu olarak görünen özel bir karakter var. Sonraki resimde de görüldüğü gibi metni denetlemek için EMETİNSE işlevini ayrı bir sütunda kullanabilirsiniz.

Aynı örnek, EMETİNSE ile

F2 Hücresinde =EMETİNSE(E2) formülü kullanıldığında DOĞRU sonucu döndürülür

EMETİNSE işlevi F. sütununda buraya eklendi Tüm hücreleri true değerine sahip bir dışında ince. Bu metin E2 hücresini olduğu anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için hücrenin içeriğini silme ve yeniden 1865.00 değerini yazın. Veya da karakterleri temizlemek için temiz işlevini kullanın, veya özel karakterler diğer değerlerle değiştirmek için Değiştir işlevi kullanın.

TEMİZ veya DEĞİŞTİR işlevlerini kullandıktan sonra sonucu kopyalayın ve Giriş > Yapıştır > Özel Yapıştır > Değerler seçeneğini kullanın. Metin olarak depolanan sayıları sayılara dönüştürmek de isteyebilirsiniz.

+ ve *gibi matematik işlemlerini kullanan formüller metin veya boşluk içeren hücreleri hesaplayamayabilir. Bu durumda, işlem yerine işlev kullanmayı deneyin. İşlevler, genellikle metin değerlerini yoksayıp her şeyi sayıymış gibi hesapladığından, #DEĞER! hataları ortadan kalkar. Örneğin =A2+B2+C2 yerine =TOPLA(A2:C2) yazın. Ayrıca =A2*B2 yerine =ÇARPIM(A2,B2) yazın.

Denenebilecek diğer çözümler

Hatayı seçin

H4 Hücresinde =E2+E3+E4+E5 formülü kullanıldığında #DEĞER! sonucu döndürülür

#DEĞER! hatasını içeren ilk hücreyi seçin.

Formüller > Formülü Değerlendir’e tıklayın

Formül iletişim kutusunu " "+E3+E4+E5 ile değerlendir

Formüller ' i tıklatın > Formülü Değerlendir > değerlendirin. Excel formülünün bölümleri tek tek adım. Bu durumda E2 hücresinde gizli bir boşluk nedeniyle formül E2 + E3 + E4 + E5 = keser. E2 hücresinde göz atarak boşluk göremiyorum. Bununla birlikte, siz onu burada görebilirsiniz. Olarak gösterir "".

Bazen, yalnızca #VALUE değiştirmek istediğiniz! kendi metninizi, sıfır veya boş hücre gibi başka bir şeyle hata. Bu durumda, formülü EĞERHATA işlevi ekleyebilirsiniz. EĞERHATA hata olup olmadığını denetleyin ve bu durumda, seçiminizin başka bir değerle değiştirin. Bir hata değilse, özgün formülünüzü hesaplanır. EĞERHATA yalnızca Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde çalışır. Önceki sürümleri için IF(ISERROR())kullanabilirsiniz.

Uyarı: EĞERHATA gizler tüm hatalar, yalnızca #VALUE! bir hata oluştu. Hataları gizleme değil önerilen bir şey düzeltilmesi, gizli gereken bir oturum açma hata genellikle olduğundan. Formülünüzü istediğiniz şekilde çalıştığını kesinlikle emin değilseniz, bu işlevi kullanarak önermiyoruz.

#DEĞER! hatası olan hücre

H4 Hücresinde =E2+E3+E4+E5 formülü kullanıldığında #DEĞER! sonucu döndürülür

E2 hücresindeki gizli bir boşluk nedeniyle oluşan #DEĞER! hatasına sahip bir formül örneği aşağıda gösterilmiştir:

EĞERHATA tarafından gizlenen hata

H4 Hücresinde =EĞERHATA(E2+E3+E4+E5,"--") formülü

Aynı formülün EĞERHATA eklenmiş hali bu şekildedir. Bu formülü şöyle okuyabilirsiniz: "Formülü hesapla, ancak herhangi bir hata varsa iki çizgiyle değiştir." Hiçbir şey gösterilmemesini sağlamak için iki çizgi yerine "" karakterlerini de kullanabileceğinizi unutmayın. Kendi metninizi de kullanabilirsiniz. Örneğin: "Önemli Hata".

Ne yazık ki, EĞERHATA gerçekten hata sorunu çözmezse, bunu doğrudan gizler görebilirsiniz. Bu nedenle, hata gizleme çözümüne daha iyi emin olun.

Veri bağlantınızın noktada kullanılamayabilir. Bunu düzeltmek için veri bağlantısını geri yükleyin veya mümkünse verileri içeri aktarmayı düşünün. Bağlantı erişiminiz yoksa, yeni bir dosya yapmak için çalışma kitabını oluşturan isteyin. Yeni dosyayı ideal yalnızca değerler ve hiçbir bağlantı gerekir. Bunlar göre tüm hücreleri kopyalama ve yalnızca değerleri yapıştırma yapabilirsiniz. Yalnızca değerleri yapıştırmak için bunlar Ev tıklatabilirsiniz > Yapıştır > Özel Yapıştır > değerler. Tüm formülleri ve bağlantıları kaldırır ve bu nedenle de herhangi bir #VALUE kaldırmayı tercih! hataları.

Bu noktada ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz, Excel Community Forumu’ndaki benzer sorular için arama yapabilir veya kendi sorunuzu gönderebilirsiniz.

Excel Topluluk Forumu'nun bağlantısı

Excel topluluk forumuna bir soru gönderin

Ayrıca Bkz.

Excel’deki formüllere genel bakış

Bozuk formülleri önleme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×