Şekil ekleme, değiştirme veya silme

2007 Microsoft Office sistemi belgenize bir şekil ekleyebilir veya birden fazla şekli birleştirerek bir çizim veya daha karmaşık bir şekil elde edebilirsiniz. Kullanılabilir şekiller arasında çizgiler, basit geometrik şekiller, oklar, denklik şekilleri, akış grafiği şekilleri, yıldızlar, bayraklar ve belirtme çizgileri bulunur.

Bir veya daha fazla şekil ekledikten sonra, bunlara metin, madde işareti, numara ve Hızlı Stiller ekleyebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Belgenize şekil ekleme

Belgenize birden fazla şekil ekleme

Şekle metin ekleme

Şekle madde işaretli veya numaralı liste ekleme

Şekle Hızlı Stil ekleme

Belgenizden şekil silme

Belgenize şekil ekleme

Şu 2007 Office sürümü programları için: Excel ve PowerPoint

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Office Excel 2007 için, Ekle sekmesindeki Çizimler grubunda Şekiller'i tıklatın.

   Çoğalt

  • Office PowerPoint 2007 için, Giriş sekmesindeki Çizim grubunda Şekiller'i tıklatın.

   PowerPoint Home tab image

 2. İstediğiniz şekli ve ardından belge içinde herhangi bir yeri tıklatıp sürükleyerek şekli yerleştirin.

  Tam kare veya daire oluşturmak için (veya diğer şekillerin boyutlarını sınırlamak için), sürüklerken ÜSTKRKT tuşunu basılı tutun.

İpucu   Bir grafiği veya SmartArt grafiğini özelleştirmek için, grafiğe tek şekiller ekleyebilir veya SmartArt grafiğinin en başına şekiller ekleyebilirsiniz.

Şu 2007 Office sürümü programları için: Outlook ve Word

 1. Bir çizim tuvali ekleyin. Ekle sekmesindeki Çizimler grubunda Şekiller'i ve ardından Yeni Çizim Tuvali'ni tıklatın.

  [Metin] ve Metin bölmesi denetimi vurgulanmış olarak SmartArt grafiği Metin bölmesi

 2. Çizim Araçları altında, Biçim sekmesindeki Şekil Ekle grubunda, Diğer düğmesini Onay İşareti tıklatın.

 3. İstediğiniz şekli ve ardından, belge içinde herhangi bir yeri tıklatıp sürükleyerek şekli yerleştirin.

  Tam kare veya daire oluşturmak için (veya diğer şekillerin boyutlarını sınırlamak için), sürüklerken ÜSTKRKT tuşunu basılı tutun.

İpucu   Bir grafiği veya SmartArt grafiğini özelleştirmek için, grafiğe tek tek şekiller veya SmartArt grafiğinin başına şekiller ekleyebilirsiniz.

Office Publisher 2007 için:

 1. Nesneler araç çubuğunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yıldız veya elmas gibi önceden tanımlanmış bir Otomatik Şekiller eklemek için, Otomatik Şekiller yeni blog hesabı penceresinde blog sağlayıcısı seçme düğmesini tıklatın, bir kategorinin üzerine gelin ve istediğiniz şekli tıklatın.

  • Daire veya kare eklemek için, Oval Sevk tarihine göre toplam satışlar PivotTable öğesi ve sevk takvimi veya Dikdörtgen Kayıtları yanlış olarak birleştirilen kişiler düğmesini tıklatın.

 2. Şekil istediğiniz boyuta gelene kadar sürükleyin.

  Tam kare veya daire oluşturmak için (ya da diğer şekillerin boyutlarını sınırlamak için), sürüklerken ÜSTKRKT tuşunu basılı tutun.

  Not    Önceden tanımlanmış boyutta bir şekil oluşturmak için, şekli eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

Sayfanın Başı

Belgenize birden fazla şekil ekleme

Bu 2007 Office sürümü programları için: Excel ve PowerPoint

Çizim oluşturmak için tek tek şekil eklemek yerine, bir SmartArt grafiği oluşturmayı da düşünebilirsiniz. SmartArt grafiklerinde, şekillerin düzeni ve bunların içindeki metinlerin büyüklüğü, siz şekil ekleyip kaldırdıkça ve metin düzenlemeleri yaptıkça otomatik olarak güncelleştirilir. Düzenlerin hiçbiri sizin için tam uygun değilse, her zaman SmartArt grafiklerine şekil ekleme veya şekilleri başkasıyla değiştirme olanağınız vardır.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Office Excel 2007 için, Ekle sekmesindeki Çizimler grubunda Şekiller'i tıklatın.

   Çoğalt

  • Office PowerPoint 2007 için, Giriş sekmesindeki Çizim grubunda Şekiller'i tıklatın.

   PowerPoint Home tab image

 2. Eklemek istediğiniz şekli sağ tıklatın ve Çizim Modunu Kilitle'yi tıklatın.

 3. Belge içinde herhangi bir yeri tıklatın ve sürükleyerek şekli yerleştirin. Eklemek istediğiniz her şekil için bunu yineleyin.

  Tam kare veya daire oluşturmak için (veya diğer şekillerin boyutlarını sınırlamak için), sürüklerken ÜSTKRKT tuşunu basılı tutun.

 4. İstediğiniz tüm şekilleri ekledikten sonra, ESC tuşuna basın.

Bu 2007 Office sürümü programları için: Outlook ve Word

Çizim oluşturmak için tek tek şekil eklemek yerine, bir SmartArt grafiği oluşturmayı da düşünebilirsiniz. SmartArt grafiklerinde, şekillerin düzeni ve bunların içindeki metinlerin büyüklüğü, siz şekil ekleyip kaldırdıkça ve metin düzenlemeleri yaptıkça otomatik olarak güncelleştirilir. Düzenlerin hiçbiri sizin için tam uygun değilse, her zaman SmartArt grafiklerine şekil ekleme veya şekilleri başkasıyla değiştirme olanağınız vardır.

 1. Bir çizim tuvali ekleyin. Ekle sekmesindeki Çizimler grubunda Şekiller'i ve ardından Yeni Çizim Tuvali'ni tıklatın.

  [Metin] ve Metin bölmesi denetimi vurgulanmış olarak SmartArt grafiği Metin bölmesi

 2. Çizim Araçları altında, Biçim sekmesindeki Şekil Ekle grubunda Diğer düğmesini Onay İşareti tıklatın.

 3. Eklemek istediğiniz şekli sağ tıklatın ve Çizim Modunu Kilitle'yi tıklatın.

 4. Belge içinde herhangi bir yeri tıklatın ve sürükleyerek şekli yerleştirin. Eklemek istediğiniz her şekil için bunu yineleyin.

  Tam kare veya daire oluşturmak için (veya diğer şekillerin boyutlarını sınırlamak için), sürüklerken ÜSTKRKT tuşunu basılı tutun.

 5. İstediğiniz tüm şekilleri ekledikten sonra, ESC tuşuna basın.

Office Publisher 2007 için:

 1. Nesneler araç çubuğunda, Otomatik Şekiller yeni blog hesabı penceresinde blog sağlayıcısı seçme düğmesini tıklatın.

 2. Bir kategorinin üzerine gelin, kesik çizginin üzerine gelin ve menüyü hareket ettirmek için sürükleyin.

 3. Eklemek istediğiniz şekli tıklatın ve şekil istediğiniz boyuta gelene kadar sürükleyin. Eklemek istediğiniz her şekil için bu adımı yineleyin.

 4. İstediğiniz tüm şekilleri ekledikten sonra, ESC tuşuna basın.

Şekle metin ekleme

 • Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Microsoft Office Outlook 2007 ve Microsoft Office Word 2007 uygulamalarında, metin eklemek istediğiniz şekli sağ tıklatın, Metin Ekle'yi tıklatın ve metninizi yazın.

  • Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ve Microsoft Office Publisher 2007 uygulamalarında, metin eklemek istediğiniz şekli tıklatın ve metninizi yazın.

Not   

 • Şekli yeniden boyutlandırmak için, şekli tıklatın ve boyutlandırma tutamacı sürükleyin.

 • Eklediğiniz metin şeklin parçası olur;  şekli döndürür veya çevirirseniz, metin de döndürülür veya çevrilir.

Sayfanın Başı

Şekle madde işaretli veya numaralı liste ekleme

Bu 2007 Office sürümü programları için: Excel ve PowerPoint

 1. Madde işareti veya numaralandırma eklemek istediğiniz şekil içindeki metni tıklatın.

 2. Küçük araç çubuğunda Madde İşaretleri ve Numaralandırma'nın yanındaki oku ve ardından Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Madde işaretleri eklemek için, Madde İşaretli sekmesini tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Numaralandırma eklemek için, Numaralı sekmesini tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Bu 2007 Office sürümü programları için: Outlook ve Word

 1. Madde işareti veya numaralandırma eklemek istediğiniz şekil içindeki metni tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Office Word 2007 için, Giriş sekmesindeki Paragraf grubunda aşağıdakilerden birini tıklatın:

   Word Home tab image

  • Office Outlook 2007 için, İleti sekmesindeki Temel Metin grubunda aşağıdakilerden birini tıklatın:

   Fotoğraf seçici kamera

  • Madde işaretleri eklemek için, Madde İşaretleri'nin yanındaki oku tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Numaralandırma eklemek için, Numaralandırma'nın yanındaki oku tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Office Publisher 2007 için:

 1. Madde işareti veya numaralandırma eklemek istediğiniz şekil içindeki metni tıklatın.

 2. Biçimlendirme araç çubuğunda, aşağıdakilerden birini tıklatın:

  • Madde işaretleri eklemek için, Madde İşaretleri Özgün tiyatro küçük resmi düğmesini tıklatın.

  • Numaralandırma eklemek için, Numaralandırma Button image düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Şekle Hızlı Stil ekleme

Önemli   Hızlı Stiller yalnızca şu 2007 Office sürümü programlarında kullanılabilir: Excel, Outlook, Word ve PowerPoint.

Hızlı Stiller farklı biçimlendirme seçeneklerinin bileşimleridir ve Şekil Stilleri grubundaki Hızlı Stil galerisinde küçük resim olarak görüntülenir. İşaretçinizi Hızlı Stil küçük resminin üzerine getirdiğinizde, Şekil Stili'nin (veya Hızlı Stilin) şeklinizi nasıl etkileyeceğini görebilirsiniz.

 1. Yeni veya farklı bir Hızlı Stil uygulamak istediğiniz şekli tıklatın.

 2. Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda, istediğiniz Hızlı Stili tıklatın.

  Diğer Hızlı Stilleri görmek için Diğer düğmesini Onay İşareti tıklatın.

İpucu   Ayrıca şeklinize dolgu veya efekt ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Belgenizden şekil silme

 • Silmek istediğiniz şekli tıklatın ve DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Word 2007, Publisher 2007, PowerPoint 2007, Outlook 2007, Excel 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir