Üst bilgi ve alt bilgi ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Üst bilgiler ve alt bilgiler, belgedeki her sayfanın üst, alt ve yan kenar boşluklarında bulunan alanlardır.

Üst bilgiler ve alt bilgiler

Üst bilgi ve alt bilgilerde metin ve grafik eleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Örneğin; sayfa numarası, saat ve tarih, bir şirket logosu, belge başlığı veya dosya adı veya yazar adı ekleyebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Her sayfaya aynı üst bilgiyi veya alt bilgiyi ekleme

İlk sayfanın üst bilgisini veya alt bilgisinin kalan sayfalarınkinden farklı yapma

İlk sayfada üst bilgi veya alt bilgi kullanmama

Üst bilgiyi ve alt bilgiyi tek ve çift sayfalar için farklı yapma

Üst bilgiyi veya alt bilgiyi her bölümde veya kısımda farklı yapma

Üst bilgi veya alt bilgi içeriğini değiştirme

Sayfa numarası ekleme

Belgenin dosya adını ekleme

Belge başlığını, yazarın adını veya diğer belge özelliklerini ekleme

Günün tarihini ekleme

Üst bilgiyi veya alt bilgiyi kaldırma

Her sayfaya aynı üst bilgiyi veya alt bilgiyi ekleme

Microsoft Office Word 2007 uygulaması, belgenize ekleyebileceğiniz önceden tasarlanmış birçok üst bilgi veya alt bilgi içerir. İsterseniz, üst bilgi veya alt bilgiyi sıfırdan da oluşturabilirsiniz. Alt bilgi veya üst bilgiye aşağıdaki popüler öğeleri eklemek için, bu makalenin devamında verilen bilgilere bakın:

Önceden tanımlanmış üstbilgi veya altbilgi ekleme

 • Ekle sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Üst Bilgi'ye veya Alt Bilgi'ye tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 • İstediğiniz üst bilgi veya alt bilgiye tıklayın.

  Not: Üst bilgi ve alt bilgi tasarımlarını içeren bir galeri görmüyorsanız, bilgisayarınızın Yapı Taşları şablonunda sorun olabilir. Bu sorunun nasıl çözüleceği konusunda bilgi için bkz. Sayfa numaraları, üst bilgi ve alt bilgiler, kapak sayfaları veya denklemler galerisini görmüyorum.

  Üst bilgi veya alt bilgi belgenin tüm sayfalarına eklenir.

Gerektiğinde metni seçerek ve Microsoft Office Fluent arabiriminin bir parçası olan Mini araç çubuğundaki biçimlendirme seçeneklerini kullanarak üst bilgi veya alt bilgide bulunan metni biçimlendirebilirsiniz. Önceden tanımlanmış başka bir üst bilgiye veya alt bilgiye geçmek isterseniz, bu adımları yineleyin ve galeriden başka bir üst bilgi veya alt bilgi seçin.

Özel üst bilgi veya alt bilgi ekleme

 • Ekle sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Üst Bilgi'ye veya Alt Bilgi'ye tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 • Üstbilgiyi Düzenle veya Altbilgiyi Düzenle seçeneğini tıklatın.

 • Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları sekmesinin altındaki Tasarım sekmesinin Ekle grubundaki seçenekleri kullanarak metin yazın veya grafik ve başka içerik ekleyin.

  Word Şerit Resmi

Not: Oluşturduğunuz üst bilgi veya alt bilgiyi, üst bilgi veya alt bilgi seçenekleri galerisine kaydetmek için, üst bilgi veya alt bilgideki metin veya grafiği seçin ve Seçimi Yeni Üst Bilgi Olarak Kaydet veya Seçimi Yeni Alt Bilgi Olarak Kaydet seçeneklerinden birine tıklayın.

Sayfanın Başı

İlk sayfanın üst bilgisini veya alt bilgisinin kalan sayfalarınkinden farklı yapma

 1. Belgenin ilk sayfasında üst bilgi veya alt bilgi alanına çift tıklayın.

 2. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nın altında, Tasarım sekmesinin Seçenekler grubunda İlk Sayfada Farklı onay kutusunu seçin.

  Not: Belgenizde Office Word 2007 uygulamasındaki kapak sayfaları galerisinden alınmış bir kapak sayfası varsa, İlk Sayfada Farklı seçeneği zaten açık durumdadır. Bu sayfada yapılan üst bilgi veya alt bilgi ekleme veya düzenleme işlemleri, belgenin diğer sayfalarını etkilemez.

 3. İlk sayfada bir üst bilgi veya alt bilgi oluşturun ya da var olan üst bilgi veya alt bilgide değişiklikler yapın.

Sayfanın Başı

İlk sayfada üst bilgi veya alt bilgi kullanmama

 1. Belgenin ilk sayfasında üst bilgi veya alt bilgi alanına çift tıklayın.

 2. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nın altında, Tasarım sekmesinin Seçenekler grubunda İlk Sayfada Farklı onay kutusunu seçin.

  Not: İlk Sayfada Farklı onay kutusu zaten işaretliyse, işaretini kaldırmayın. Sonraki adıma geçin.

 3. Birinci Sayfa Üst Bilgisi veya Birinci Sayfa Alt Bilgisi alanında, üst bilginin veya alt bilginin içeriğini silin.

Sayfanın Başı

Üst bilgiyi ve alt bilgiyi tek ve çift sayfalar için farklı yapma

Örneğin tek numaralı sayfalarda belge başlığını, çift numaralı sayfalarda bölüm başlığını kullanabilirsiniz. Öte yandan bir kitapçıkta, sayfa numaralarını tek numaralı sayfalarda sayfanın sağ tarafında ve çift numaralı sayfalarda da sol tarafında olacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde, sayfalar kağıdın iki tarafına da yazdırıldığında sayfa numaralarının her zaman dış kenarda kalması sağlanır.

Henüz üst bilgi veya alt bilgi kullanılmamış bir belgede çift ve tek üst bilgiler veya alt bilgiler oluşturma

 1. Tek numaralı bir sayfaya, örneğin belgenizin ilk sayfasına tıklayın.

 2. Ekle sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Üst Bilgi'ye veya Alt Bilgi'ye tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 3. Üst bilgi veya alt bilgi galerisinde, (Tek Sayfa) etiketli bir tasarıma (Yalın (Tek Sayfa) gibi) tıklayın.

  Not: Üst bilgi ve alt bilgi tasarımlarını içeren bir galeri görmüyorsanız, bilgisayarınızın Yapı Taşları şablonunda sorun olabilir. Bu sorunun nasıl çözüleceği konusunda bilgi için bkz. Sayfa numaraları, üst bilgi ve alt bilgiler, kapak sayfaları veya denklemler galerisini görmüyorum.

 4. Üstbilgi ve Altbilgi Araçları'nin altındaki Tasarım sekmesinin Seçenekler grubunda Tek ve Çift Sayfalarda Farklı onay kutusunu işaretleyin.

 5. İmleci çift numaralı sayfaların üst bilgi veya alt bilgisine ilerletmek için, Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nın altındaki Tasarım sekmesinin Gezinti grubunda Sonraki Bölüm Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

 6. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nın altındaki Tasarım sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Üst Bilgi'ye veya Alt Bilgi'ye tıklayın.

 7. Üst bilgi veya alt bilgi galerisinde, (Çift Sayfa) etiketli bir tasarıma (Yalın (Çift Sayfa) gibi) tıklayın.

Gerekirse, üst bilgi veya alt bilgide bulunan metni seçerek ve Office Fluent Mini araç çubuğundaki biçimlendirme seçeneklerini kullanarak bu metni biçimlendirebilirsiniz. Önceden tanımlanmış başka bir üst bilgiye veya alt bilgiye geçmek isterseniz, bu adımları yineleyin ve galeriden başka bir üst bilgi veya alt bilgi seçin.

Zaten üst bilgisi veya alt bilgisi olan bir belgede çift ve tek üst bilgiler veya alt bilgiler oluşturma

 1. Üst bilgi veya alt bilgi alanının içine çift tıklayın.

 2. Üstbilgi ve Altbilgi Araçları'nin altındaki Tasarım sekmesinin Seçenekler grubunda Tek ve Çift Sayfalarda Farklı onay kutusunu işaretleyin.

  Var olan üst bilgi veya alt bilgi şimdi yalnızca tek numaraları sayfalar için yapılandırılır.

 3. İmleci çift numaralı sayfaların üst bilgi veya alt bilgisine ilerletmek ve çift numaralı sayfalarda üst bilgi veya alt bilgi oluşturmak için, Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nın altındaki Tasarım sekmesinin Gezinti grubunda Sonraki Bölüm Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

Sayfanın Başı

Üst bilgiyi veya alt bilgiyi her bölümde veya kısımda farklı yapma

Belgeniz bölümlere ayrılmışsa, her bölümde farklı bir içerik görüntüleyecek şekilde üst bilgileri ve alt bilgileri çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin, belgeniz bölüm sonları kullanılarak bölümlere ayrılmışsa, her bölümün üst bilgisinde bölüm başlığı görüntülenebilir.

İpucu: Belgenizde bölümler olup olmadığından emin değilseniz, bölümler için arama yapabilirsiniz.

Bölüme Git komutu

1. Durum çubuğunda Taslaklar'a tıklayın.

2. Giriş sekmesinin Bul grubunda Git'e tıklayın.

3. Bölüm'e tıklayın.

4. Belgedeki bölüm sonlarını bulmak için İleri'ye tıklayın.

5. Tasarım görünümü, belgedeki bölüm sonlarının daha kolay görünmesini sağlar.

Belgeye bölüm sonu ekleme

Belgeniz bölümlere ayrılmamışsa, üst bilgi veya alt bilginin değişmesini istediğiniz yerlere bölüm sonları ekleyebilirsiniz.

 1. Belgenin en başından başlayarak, imleci üst bilgi veya alt bilginin değişmesini istediğiniz sayfanın başlangıcına getirin.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kesmeler'e tıklayın ve ardından Bölüm Sonları'nın altında Sonraki Sayfa'ya tıklayın.

 3. İmleci üst bilgi veya alt bilginin değişmesini istediğiniz bir sonraki sayfanın (örneğin, sonraki bölümün ilk sayfasının) başına getirin.

 4. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kesmeler'e tıklayın ve ardından Bölüm Sonları'nın altında Sonraki Sayfa'ya tıklayın.

 5. Belgede bulunmasını istediğiniz her bölüm sonu için 3. ve 4. adımları yineleyin.

Üst bilgi veya alt bilgiyi değiştirmek için belgenin bölüm sonlarını kullanma

Belgeniz zaten bölümlere ayrılmışsa, üst bilgi ve alt bilgileri yapılandırmak için bölüm sonlarını kullanabilirsiniz.

 1. Belgenin en başından başlayarak, üst bilgi veya alt bilginin değişmesini istediğiniz ilk bölüme tıklayın.

 2. Ekle sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Üst Bilgi'ye veya Alt Bilgi'ye tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 3. Üstbilgiyi Düzenle veya Altbilgiyi Düzenle seçeneğini tıklatın.

 4. Bu bölümdeki üst bilgi veya alt bilgiyle önceki bölümdeki arasında var olan bağlantıyı kesmek için, Üst Bilgiler ve Alt Bilgiler sekmesinin Gezinti grubunda Öncekine Bağla Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

 5. Varolan üst bilgi veya alt bilgiyi değiştirin veya bu bölüm için yeni bir üst bilgi veya alt bilgi oluşturun.

 6. İmleci bir sonraki bölümün üst bilgi veya alt bilgisine ilerletmek için, Tasarım sekmesinin Gezinti sekmesinde (Üst Bilgi ve Alt Bilgi bağlamsal sekmesi) Sonraki Bölüm Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

 7. Bu bölümdeki üst bilgi veya alt bilgiyle önceki bölümdeki arasında var olan bağlantıyı kesmek için, Üst Bilgiler ve Alt Bilgiler sekmesinin Gezinti grubunda Öncekine Bağla Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

 8. Varolan üst bilgi veya alt bilgiyi değiştirin veya bu bölüm için yeni bir üst bilgi veya alt bilgi oluşturun.

 9. Belgedeki tüm bölümler için önceki üç adımı yineleyin.

Bölüm sınırları ötesinde aynı üst bilgi veya alt bilgiyi kullanma

Üst bilgi veya alt bilginin her bölümde değiştiği bir belgede, üst bilgi veya alt bilginin bölüm sınırları ötesinde aynı kalmasını sağlayabilirsiniz.

 1. Bölüm sınırları ötesinde korunmasını istediğiniz üst bilgiye veya alt bilgiye çift tıklayın.

 2. Üst Bilgiler ve Alt Bilgiler sekmesinin Gezinti grubunda Sonraki Bölüm Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

 3. Öncekine Bağla Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

 4. Office Word 2007, üst bilgi ve alt bilgiyi silmek ve önceki bölümdeki üst bilgiye ve alt bilgiye bağlanmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Evet'e tıklayın.

Sayfanın Başı

Üst bilgi veya alt bilgi içeriğini değiştirme

 • Ekle sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Üst Bilgi'ye veya Alt Bilgi'ye tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 • Üst Bilgiyi Düzenle veya Alt Bilgiyi Düzenle seçeneğini tıklatın.

 • Metni seçip gözden geçirerek veya metni biçimlendirmek için Fluent Mini araç çubuğundaki seçeneklerden yararlanarak üst bilgi veya alt bilgide değişikliklerinizi yapın. Örneğin, yazı tipini değiştirebilir, kalın biçimlendirme uygulayabilir veya farklı bir yazı tipi rengi uygulayabilirsiniz.

  İpucu: Sayfa Düzeni görünümü açıkken, üst bilgi veya alt bilgi ile belge metni arasında hızla geçiş yapabilirsiniz. Bunun için, karartılmış üst bilgi veya alt bilgiye ya da karartılmış belge metnine çift tıklamanız yeterlidir.

Sayfanın Başı

Sayfa numarası ekleme

Belgenizin üst bilgi veya alt bilgisinde zaten içerik varsa, üst bilgiye veya alt bilgiye sayfa numarası ekleyebilirsiniz.

Önceden biçimlendirilmiş sayfa numarası tasarımlarından birini kullanmak, ayrıca üst bilgi veya alt bilgide sayfa numarasından başka bilgiler de bulundurmak istiyorsanız, en kolay yöntem sayfa numarasıyla başlamak ve ardından üst bilgi veya alt bilgiye diğer metin veya grafikleri eklemektir.

İpucu: Alt bilgiler galerisindeki alt bilgi tasarımlarının çoğunda sayfa numarası, içeriğin bir parçası olarak zaten bulunur.

Sayfa numaraları ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sayfa numaralarını ekleme veya kaldırma.

Var olan bir üst bilgi veya alt bilgiye sayfa numarası ekleme

 1. Üst bilgi veya alt bilgi alanına çift tıklayın.

 2. İmleci sayfa numarasını eklemek istediğiniz yere getirin.

  • SEKME tuşuna basmanız, paragraf hizalamasını ayarlamanız ve imleci istediğiniz konuma getirmek için üst bilgi veya alt bilgi içeriğinde başka değişiklikler yapmanız gerekebilir.

  • Birçok üst bilgi ve alt bilgi tasarımı tablo biçiminde düzenlenmiştir ve SEKME tuşuna basıldığında sekme durağı eklenmeden imleç taşınır. Tablo hücresine sekme durağı eklemek için CTRL+SEKME tuşlarına basın. Üzerinde çalıştığınız üst bilgi veya alt bilginin tablo biçiminde düzenlenip düzenlenmediğini saptamak için, imleç üst bilgi veya alt bilgideyken Şeridin üst kısmında Tablo Araçları bağlamsal sekmesinin gösterilip gösterilmediğine bakın.

  • Birçok üst bilgi ve alt bilgi tasarımında belge başlığı ve tarih gibi içeriği depolamaya yönelik içerik denetimleri vardır. Üst bilgi veya alt bilgiyi düzenlemek için tıkladığınızda, imleç otomatik olarak içerik denetimini seçebilir. İmleci içerik denetiminin dışına taşımak için (böylelikle içerik denetimindeki içeriği silmeden üst bilgi veya alt bilgiye sayfa numarası ekleyebilmek için), SOL OK veya SAĞ OK tuşuna basın.

 3. Ekle sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Sayfa Numarası'na tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 4. Geçerli Konum'a tıklayın.

 5. Tasarım galerisinden bir sayfa numarası tasarımı seçin.

  Not: Sayfa numarası tasarımlarını içeren bir galeri görmüyorsanız, bilgisayarınızın Yapı Taşları şablonunda sorun olabilir. Bu sorunu nasıl çözeceğiniz konusunda bilgi için bkz. Sayfa numaraları, üst bilgi ve alt bilgiler, kapak sayfaları veya denklemler galerisini görmüyorum.

Önceden biçimlendirilmiş sayfa numarası tasarımına üst bilgi veya alt bilgi içeriği ekleme

 • Ekle sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Sayfa Numarası'na tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 • Sayfa numaralarınızın belgenin neresinde görünmesini istediğinize bağlı olarak Sayfanın Üstü, Sayfa Altı veya Sayfa Kenar Boşlukları seçeneğine tıklayın.

 • Tasarım galerisinden bir sayfa numarası tasarımı seçin.

  Sayfa numarasını istediğiniz yere konumlandıran bir tasarım seçin. Örneğin, üst bilgi içeriğinin sol kenar boşluğuna ve sayfa numarasının sağ kenar boşluğuna hizalanmasını istiyorsanız, sağa hizalanmış bir sayfa numarası tasarımı seçin.

  Not: Sayfa numarası tasarımlarını içeren bir galeri görmüyorsanız, bilgisayarınızın Yapı Taşları şablonunda sorun olabilir. Bu sorunu nasıl çözeceğiniz konusunda bilgi için bkz. Sayfa numaraları, üst bilgi ve alt bilgiler, kapak sayfaları veya denklemler galerisini görmüyorum.

 • Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Üst bilgi veya alt bilgi içeriğini sayfa numarasının önüne eklemek istiyorsanız, HOME tuşuna basın, içeriği girin ve ardından SEKME tuşuna basarak içeriği konumlandırın.

  • Üst bilgi veya alt bilgi içeriğini sayfa numarasının arkasına eklemek istiyorsanız, END tuşuna basın, SEKME tuşuna basın ve içeriği girin.

  • Sayfa Kenar Boşlukları tasarımlarından birini seçtiyseniz, üst bilginin veya alt bilginin içine tıklayın ve istediğiniz içeriği ekleyin.

   • SEKME tuşuna basmanız, paragraf hizalamasını ayarlamanız ya da imleci istediğiniz konuma getirmek için üst bilgi veya alt bilgi içeriğinde başka değişiklikler yapmanız gerekebilir.

   • Birçok üst bilgi ve alt bilgi tasarımı tablo biçiminde düzenlenmiştir ve SEKME tuşuna basıldığında sekme durağı eklenmeden imleç taşınır. Tablo hücresine sekme durağı eklemek için CTRL+SEKME tuşlarına basın. Üzerinde çalıştığınız üst bilgi veya alt bilginin tablo biçiminde düzenlenip düzenlenmediğini saptamak için, imleç üst bilgi veya alt bilgideyken Şeridin üst kısmında Tablo Araçları bağlamsal sekmesinin gösterilip gösterilmediğine bakın.

   • Birçok üst bilgi ve alt bilgi tasarımında belge başlığı ve tarih gibi içeriği depolamaya yönelik içerik denetimleri vardır. Üst bilgi veya alt bilgiyi düzenlemek için tıkladığınızda, imleç otomatik olarak içerik denetimini seçebilir. İmleci içerik denetiminin dışına taşımak için (böylelikle içerik denetimindeki içeriği silmeden üst bilgi veya alt bilgiye sayfa numarası ekleyebilmek için), SOL OK veya SAĞ OK tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Belgenin dosya adını ekleme

 1. İmleci üst bilgi veya alt bilgide dosya adının eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nda, Tasarım sekmesinin Ekle grubunda Hızlı Parçalar'a ve sonra da Alan'a tıklayın.

 3. Alan adları listesinde Filename (Dosya Adı) öğesine tıklayın. Dosya adının bir parçası olarak yolu da eklemek istiyorsanız, Dosya adına yolu ekle onay kutusunu seçin.

  Önemli : Alan kodlarını belgenizi okuyan herkes görebileceğinden, alan kodlarına yerleştirdiğiniz bilgilerin, gizli kalmasını istediğiniz bilgiler olmamasına dikkat edin.

Sayfanın Başı

Belge başlığını, yazarın adını veya diğer belge özelliklerini ekleme

 1. İmleci üst bilgi veya alt bilgide belge özelliğinin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nda, Tasarım sekmesinin Ekle grubunda Hızlı Parçalar'a tıklayın.

 3. Belge Özelliği'nin üzerine gelin ve sonra da istediğiniz belge özelliğine tıklayın.

Sayfanın Başı

Günün tarihini ekleme

 1. İmleci üst bilgi veya alt bilgide tarihin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nda, Tasarım sekmesinin Ekle grubunda Tarih ve Saat'e tıklayın.

 3. Kullanılabilir biçimler listesinde, tarihin (ve isterseniz saatin) gösterilmesini istediğiniz biçime tıklayın.

Sayfanın Başı

Üst bilgiyi veya alt bilgiyi kaldırma

 1. Belge üzerinde herhangi bir yere tıklayın.

 2. Ekle sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Üst Bilgi'ye veya Alt Bilgi'ye tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 3. Üst Bilgiyi Kaldır veya Alt Bilgiyi Kaldır seçeneğine tıklayın.

  Üst bilgiler veya alt bilgiler belgenin tamamından kaldırılır.

  Not: Farklı ilk sayfa veya tek ve çift üst bilgileri/alt bilgileri oluşturduysanız ya da bağlantılı olmayan bölümler varsa, farklı sayfa veya bölümlerden üst bilgileri/alt bilgileri kaldırdığınızdan emin olun.

Sayfanın Başı

Bu makale sorunuzu yanıtlamadıysa, OmniTech destek aracısından yardım alın. Sınırlı bir süre için, ilk kez kullananlar 15 dakikaya kadar ücretsiz destek alabilir.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×