Çizgi, bağlayıcı veya serbest formlu şekil çizme veya silme

Bu makalede

Çizgi, bağlayıcı ve serbest formlu şekillere genel bakış

Çizgi veya bağlayıcı çizme

Birden çok çizgi veya bağlayıcı çizme

Ok ucu ekleme

Serbest formlu şekil çizme

Bir veya daha çok çizgiyi veya bağlayıcıyı silme

Ok ucunu silme

Serbest formlu şekli silme

Sayfanın Başı

Çizgi, bağlayıcı ve serbest formlu şekillere genel bakış

Bir bilgi parçasına işaret etmek, boş imza satırı oluşturmak veya metni ayırmak için çizgi eklemek isteyebilirsiniz.

Bağlayıcı, çizginin uçlarında bağlantı noktaları olan ve onu eklediğiniz şekillere bağlı kalan bir çizgidir. Düz, dirsek (açılı) ve eğri olmak üzere üç tür bağlayıcı vardır.

Bir bağlayıcı seçtikten sonra, işaretçinizi üzerine getirdiğinizde şekillerde kırmızı yuvarlak noktalar (Microsoft Office Publisher 2007 programında mavi noktalar) görünür. Bu noktalar, bağlayıcıyı ekleyebileceğiniz yerleri gösterir.

Bağlayıcılarla birleştirilen şekiller yeniden düzenlenirken, bağlayıcılar şekillere ekli kalır ve onlarla birlikte hareket eder. Bağlayıcının bir ucunu hareket ettirdiğinizde, o uç şekilden ayrılır ve daha sonra onu aynı şekildeki başka bir bağlantı yerine veya başka bir şekle ekleyebilirsiniz. Bağlayıcının bir bağlantı yerine eklenmesinden sonra, her şekli nasıl hareket ettirdiğinizden bağımsız olarak, bağlayıcı şekillere bağlanmış olarak kalır.

Bağlı şekilleri yeniden düzenledikten sonra, en dolaysız bağlantıları oluşturmak ve bağlayıcıların şekilleri kesmesini engellemek için bazı bağlayıcıları yeniden yönlendirilmeniz gerekebilir.

Hem eğri, hem düz bölütleri olan bir şekil isterseniz, serbest formlu açık veya kapalı bir şekil çizebilirsiniz. Tükenmez veya kurşun kalemle çizilmiş gibi görünen bir şekil de çizebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Çizgi veya bağlayıcı çizme

Bağlayıcılar, ucunda bağlantı noktaları olan ve eklediğiniz şekillere bağlı kalan çizgilerdir.

Şu 2007 Office sürümü programları için: Excel ve PowerPoint

Bağlantı noktası olan çizgi çizme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Office Excel 2007 için, Ekle sekmesindeki Çizimler grubunda Şekiller'i tıklatın.

   Excel Ekle sekmesi

  • Office PowerPoint 2007 için, Giriş sekmesindeki Çizim grubunda Şekiller'i tıklatın.

   PowerPoint Giriş sekmesi

 2. Çizgiler'in altında, eklemek istediğiniz çizgiyi veya bağlayıcıyı tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekle bağlı olmayan çizgi çizmek için, belgede herhangi bir yeri tıklatın, ardından çizgiyi çizmek için sürükleyin.

  • Şekilleri bağlayan bir çizgi çizmek için, birinci şekilde, bağlayıcıyı eklemek istediğiniz yerin üzerine gelin, birinci bağlantı yerini tıklatın, diğer şeklin üzerine gelin ve sonra ikinci bağlantı yerini tıklatın.

   İşaretçiyi bir şeklin üzerinde hareket ettirdiğinizde, bağlantı yerleri kırmızı daireler olarak görünür.

   Notlar   

   • Çizgideki ekli bağlantı noktaları kırmızı daireler olarak görünür. Çizgideki ekli olmayan bağlantı noktaları açık mavi (hemen hemen saydam) daireler olarak görünür.

   • Çizgiyi başlangıç noktasına göre 15 derecelik açılarla kısıtlamak için, sürüklerken ÜSTKRKT tuşunu basılı tutun.

   • Çizgiye Hızlı Stil, dolgu veya efekt de ekleyebilirsiniz.

Bağlantı noktası olmayan çizgi çizme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Office Excel 2007 için, Ekle sekmesindeki Çizimler grubunda Şekiller'i tıklatın.

   Excel Ekle sekmesi

  • Office PowerPoint 2007 için, Giriş sekmesindeki Çizim grubunda Şekiller'i tıklatın.

   PowerPoint Giriş sekmesi

 2. Çizgiler'in altında Serbest Form'u Düğme resmi tıklatın.

 3. Belgede bir konumu tıklatın, işaretçinizi farklı bir konuma getirip yeniden tıklatın.

  Çizgi çizmeyi bitirince çift tıklatın.

Şu 2007 Office sürümü programları için: Outlook ve Word

Bağlantı noktası olan çizgi çizme

 1. Bir çizim tuvali ekleyin. Ekle sekmesindeki Çizimler grubunda Şekiller'i ve ardından Yeni Çizim Tuvali'ni tıklatın.

  Word Ekle sekmesi

 2. Çizim Araçları altında, Biçim sekmesindeki Şekil Ekle grubunda, Diğer düğmesini Düğme resmi tıklatın.

 3. Çizgiler'in altında, istediğiniz çizgiyi veya bağlayıcıyı tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekle bağlı olmayan çizgi çizmek için, belgede herhangi bir yeri tıklatın, ardından çizgiyi çizmek için sürükleyin.

  • Şekilleri bağlayan bir çizgi çizmek için, birinci şekilde, bağlayıcıyı eklemek istediğiniz yerin üzerine gelin, birinci bağlantı yerini tıklatın, diğer şeklin üzerine gelin ve sonra ikinci bağlantı yerini tıklatın.

   İşaretçiyi bir şeklin üzerinde hareket ettirdiğinizde, bağlantı yerleri mavi daireler olarak görünür.

   Notlar   

   • Çizgideki ekli bağlantı noktaları kırmızı daireler olarak görünür. Çizgideki ekli olmayan bağlantı noktaları açık mavi (hemen hemen saydam) daireler olarak görünür.

   • Çizgiyi başlangıç noktasına göre 15 derecelik açılarla kısıtlamak için, sürüklerken ÜSTKRKT tuşunu basılı tutun.

   • Çizgiye Hızlı Stil, dolgu veya efekt de ekleyebilirsiniz.

Bağlantı noktası olmayan çizgi çizme

 1. Bir çizim tuvali ekleyin. Ekle sekmesindeki Çizimler grubunda Şekiller'i ve ardından Yeni Çizim Tuvali'ni tıklatın.

  Word Ekle sekmesi

 2. Çizim Araçları altında, Biçim sekmesindeki Şekil Ekle grubunda, Diğer düğmesini Düğme resmi tıklatın.

 3. Çizgiler'in altında Serbest Form'u Düğme resmi tıklatın.

 4. Belgede bir konumu tıklatın, işaretçinizi farklı bir konuma getirip yeniden tıklatın.

  Çizgi çizmeyi bitirince çift tıklatın.

Office Publisher 2007 için

Çizgi çizme

 • Nesneler araç çubuğuOtomatik Şekiller'i Düğme görüntüsü tıklatın, Çizgiler'in üzerine gelin ve ardından istediğiniz çizgi stilini tıklatın.

  Düz çizgi çizmek için, Nesneler araç çubuğunda Çizgi'yi tıklatın, ardından çizgi çizmek için sürükleyin.

Not   Çizgiyi başlangıç noktasına göre 15 derecelik açılarla kısıtlamak için, sürüklerken ÜSTKRKT tuşunu basılı tutun.

Bağlayıcı çizme

 1. Nesneleraraç çubuğu, Otomatik Şekiller'i Düğme görüntüsü tıklatın, Bağlayıcılar'ın üzerine gelin, ardından istediğiniz bağlayıcıyı tıklatın.

 2. Bağlayıcıyı eklemek istediğiniz yerin üzerine gelin.

  İşaretçiyi bir şeklin üzerinde hareket ettirdiğinizde, bağlantı yerleri mavi daireler olarak görünür.

 3. İstediğiniz birinci bağlantı yerini tıklatın, diğer şeklin üzerine gelin, sonra ikinci bağlantı yerini tıklatın.

  Ekli bağlayıcılar kırmızı daireler olarak görünür. Ekli olmayan bağlayıcılar ise yeşil daireler olarak görünür.

Sayfanın Başı

Birden çok çizgi veya bağlayıcı çizme

Bağlayıcılar, ucunda bağlantı noktaları olan ve eklediğiniz şekillere bağlı kalan çizgilerdir.

Şu 2007 Office sürümü programları için: Excel ve PowerPoint

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Office Excel 2007 için, Ekle sekmesindeki Çizimler grubunda Şekiller'i tıklatın.

   Excel Ekle sekmesi

  • Office PowerPoint 2007 için, Giriş sekmesindeki Çizim grubunda Şekiller'i tıklatın.

   PowerPoint Giriş sekmesi

 2. Çizgiler'in altında, eklemek istediğiniz çizgiyi veya bağlayıcıyı sağ tıklatın, ardından Çizim Modunu Kilitle'yi tıklatın.

 3. Belgede herhangi bir yeri tıklatın, ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • İstediğiniz her çizgi için, belgede bir konumu tıklatın, işaretçinizi farklı bir konuma getirip yeniden tıklatın. Çizgi çizmeyi bitirince çift tıklatın.

  • Birden çok şekle bağlayıcı eklemek için, birinci şekilde, bağlayıcıyı eklemek istediğiniz yerin üzerine gelin, istediğiniz birinci bağlantı yerini tıklatın, diğer şeklin üzerine gelin ve sonra ikinci bağlantı yerini tıklatın.

   Eklemek istediğiniz her bağlayıcı için bu yordamı yineleyin.

   İşaretçiyi bir şeklin üzerinde hareket ettirdiğinizde, bağlantı yerleri ve bağlayıcılar kırmızı daireler olarak görünür. Ekli olmayan bağlayıcılar açık mavi (hemen hemen saydam) daireler olarak görünür.

 4. Tüm çizgileri veya bağlayıcıları eklemeyi bitirince ESC tuşuna basın.

Şu 2007 Office sürümü programları için: Outlook ve Word

 1. Bir çizim tuvali ekleyin. Ekle sekmesindeki Çizimler grubunda Şekiller'i ve ardından Yeni Çizim Tuvali'ni tıklatın.

  Word Ekle sekmesi

 2. Çizim Araçları altında, Biçim sekmesindeki Şekil Ekle grubunda, Diğer düğmesini Düğme resmi tıklatın.

 3. Çizgiler'in altında, eklemek istediğiniz çizgiyi veya bağlayıcıyı tıklatın, ardından Çizim Modunu Kilitle'yi tıklatın.

 4. Belgede herhangi bir yeri tıklatın, ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çizmek istediğiniz her çizgi için, sürükleyerek çizgiyi çizin.

  • Birden çok şekle bağlayıcı eklemek için, birinci şekilde, bağlayıcıyı eklemek istediğiniz yerin üzerine gelin, istediğiniz birinci bağlantı yerini tıklatın, diğer şeklin üzerine gelin ve sonra ikinci bağlantı yerini tıklatın.

   Eklemek istediğiniz her bağlayıcı için bu yordamı yineleyin.

   İşaretçiyi bir şeklin üzerinde hareket ettirdiğinizde, bağlantı yerleri mavi daireler olarak görünürken, ekli bağlayıcılar kırmızı daireler olarak görünür. Ekli olmayan bağlayıcılar ise açık mavi (hemen hemen saydam) daireler olarak görünür.

 5. Tüm çizgileri veya bağlayıcıları eklemeyi bitirince ESC tuşuna basın.

Office Publisher 2007 için

 1. Birden çok çizgi veya bağlayıcı eklemek için, Nesneler araç çubuğunda, Otomatik Şekiller'i Düğme görüntüsü tıklatın, Çizgiler veya Bağlayıcılar'ın üzerine gelin, noktalı çizginin üzerine gelin ve menüyü kaydırmak için sürükleyin.

 2. Belgede herhangi bir yeri tıklatın, ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çizmek istediğiniz her çizgi için, istediğiniz çizgiyi tıklatın ve sonra çizgiyi çizmek için sürükleyin.

  • Eklemek istediğiniz her bağlayıcı için, birinci şekilde, bağlayıcıyı eklemek istediğiniz yerin üzerine gelin, istediğiniz birinci bağlantı yerini tıklatın, diğer şeklin üzerine gelip ve sonra ikinci bağlantı yerini tıklatın.

   İşaretçiyi bir şeklin üzerinde hareket ettirdiğinizde, bağlantı yerleri mavi daireler olarak görünürken, ekli bağlayıcılar kırmızı daireler olarak görünür. Ekli olmayan bağlayıcılar ise yeşil daireler olarak görünür.

 3. İstediğiniz tüm çizgileri veya bağlayıcıları ekledikten sonra ESC tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Ok ucu ekleme

Şu 2007 Office sürümü programları için: Excel, Outlook, PowerPoint ve Word

 1. Ok ucu eklemek istediğiniz çizgiyi seçin.

  Birden çok çizgiye ok ucu eklemek isterseniz, birinci çizgiyi seçin, ardından diğer çizgileri seçerken CTRL tuşunu basılı tutun.

 2. Çizim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda, Şekil Anahattı'nın yanındaki oku tıklatın.

 3. Oklar'ın üzerine gelin, ardından istediğiniz ok stilini tıklatın.

  Özel bir ok oluşturmak için, Daha Fazla Ok'u tıklatın, ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Office Publisher 2007 için

 1. Ok ucu eklemek istediğiniz çizgiyi seçin.

  Birden çok çizgiye ok ucu eklemek isterseniz, birinci çizgiyi seçin, ardından diğer çizgileri seçerken CTRL tuşunu basılı tutun.

 2. Biçimlendirme araç çubuğu, Ok Stili'ni Düğme görüntüsü tıklatın, ardından istediğiniz ok stilini tıklatın.

  Özel bir ok oluşturmak için, Daha Fazla Ok'u tıklatın, ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

Serbest formlu şekil çizme

Şu 2007 Office sürümü programları için: Excel ve PowerPoint

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Office Excel 2007 için, Ekle sekmesindeki Çizimler grubunda Şekiller'i tıklatın.

   Excel Ekle sekmesi

  • Office PowerPoint 2007 için, Giriş sekmesindeki Çizim grubunda Şekiller'i tıklatın.

   PowerPoint Giriş sekmesi

 2. Çizgiler'in altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hem eğri, hem düz bölütlere sahip bir şekil çizmek için Serbest Form'u Düğme resmi tıklatın.

  • Elde kalemle çizilmiş gibi görünen bir şekil çizmek veya yumuşak eğriler oluşturmak için Karalama'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

 3. Belgede herhangi bir yeri tıklatın, ardından çizmek için sürükleyin.

  Düz bir bölüt çizmek için, bir konumu tıklatın, işaretçinizi farklı bir konuma taşıyıp yeniden tıklatın.

 4. Şekli sonlandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekli açık bırakmak için herhangi bir zamanda çift tıklatın.

  • Şekli kapatmak için başlangıç noktasının yakınına tıklatın.

   Notlar   

   • Bir şekli serbest formlu şekle dönüştürmek için şekli tıklatın, sonra Çizim Araçları'nda, Biçim sekmesinde, Şekil Ekle grubunda, Şekli Düzenle'yi Şekli Düzenle düğmesinin resmi, ardından Serbest Forma Dönüştür'ü tıklatın. Şekli daha sonra yeniden çizebilir veya ayarlayabilirsiniz.

   • Serbest formlu şekli daha yumuşak görünecek şekilde ayarlamak için, serbest formlu şekli tıklatın, sonra Çizim Araçları'nda, Biçim sekmesinde, Şekil Ekle grubunda Şekli Düzenle'yi Şekli Düzenle düğmesinin resmi tıklatın, ardından Noktaları Düzenle'yi tıklatın. Şeklin anahattını oluşturan köşelerden birini sürükleyin. Köşe, siyah bir noktayla gösterilen, eğrinin sona erdiği nokta veya serbest formlu şekilde iki çizgi bölütünün birleştiği noktadır.

   • Ayrıntıları çizmeyi kolaylaştırmak için, büyütmeyi yüzde 200'e çıkarın. Görünüm sekmesinde, Yakınlaştır grubunda Yakınlaştır'ı tıklatın ve ardından %200'ü tıklatın.

   • İşaretçinizi, Denetim Masası'nda kullanılabilen en düşük hıza ayarlayın. Düşük hızda çizerken denetiminiz daha fazladır.

Şu 2007 Office sürümü programları için: Outlook ve Word

 1. Bir çizim tuvali ekleyin. Ekle sekmesindeki Çizimler grubunda Şekiller'i ve ardından Yeni Çizim Tuvali'ni tıklatın.

  Word Ekle sekmesi

 2. Çizim Araçları altında, Biçim sekmesindeki Şekil Ekle grubunda, Diğer düğmesini Düğme resmi tıklatın.

 3. Çizgiler'in altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hem eğri, hem düz bölütlere sahip bir şekil çizmek için Serbest Form'u Düğme resmi tıklatın.

  • Elde kalemle çizilmiş gibi görünen bir şekil çizmek veya yumuşak eğriler oluşturmak için Karalama'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

 4. Belgede herhangi bir yeri tıklatın, ardından çizmek için sürükleyin.

  Düz bir bölüt çizmek için, bir konumu tıklatın, işaretçinizi farklı bir konuma taşıyıp, yeniden tıklatın.

 5. Şekli sonlandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekli açık bırakmak için herhangi bir zamanda çift tıklatın.

  • Şekli kapatmak için başlangıç noktasının yakınına tıklatın.

   Notlar   

   • Serbest formlu şekli daha yumuşak görünecek şekilde ayarlamak için, serbest formlu şekli tıklatın, sonra Çizim Araçları'nda, Biçim sekmesinde, Şekil Ekle grubunda Şekli Düzenle'yi Şekli Düzenle düğmesinin resmi tıklatın, ardından Noktaları Düzenle'yi tıklatın. Şeklin anahattını oluşturan köşelerden birini sürükleyin. Köşe, siyah bir noktayla gösterilen, eğrinin sona erdiği nokta veya serbest formlu şekilde iki çizgi bölütünün birleştiği noktadır.

   • Office Word 2007 uygulamasında ayrıntıları çizmeyi kolaylaştırmak için, büyütmeyi yüzde 200'e çıkarın. Görünüm sekmesindeki Yakınlaştır grubunda, Yakınlaştır'ı ve ardından %200'ü tıklatın.

   • İşaretçinizi, Denetim Masası'nda kullanılabilen en düşük hıza ayarlayın. Düşük hızda çizerken denetiminiz daha fazladır.

Office Publisher 2007 için

 1. Nesneleraraç çubuğu, Otomatik Şekiller'i Düğme görüntüsü tıklatın, Çizgiler'in üzerine gelin, ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hem eğri, hem düz bölütlere sahip bir şekil çizmek için Serbest Form'u Düğme resmi tıklatın.

  • Daha çok kalemle çizilmiş gibi görünen bir şekil çizmek veya yumuşak eğriler oluşturmak için Karalama'yı Düğme görüntüsü tıklatın.

 2. Belgede herhangi bir yeri tıklatın, ardından çizmek için sürükleyin.

  Düz bir bölüt çizmek için, bir konumu tıklatın, işaretçinizi farklı bir konuma taşıyıp, yeniden tıklatın.

 3. Şekli sonlandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekli açık bırakmak için herhangi bir zamanda çift tıklatın.

  • Şekli kapatmak için başlangıç noktasının yakınında tıklatın.

   Notlar   

   • Serbest formlu şekli daha yumuşak görünecek şekilde ayarlamak için, serbest formlu şekli sağ tıklatın, Noktaları Düzenle'yi tıklatın ve sonra şeklin anahattını oluşturan köşelerden birini sürükleyin. Köşe, siyah bir kareyle gösterilen, eğrinin sona erdiği nokta veya serbest formlu şekilde iki çizgi bölütünün birleştiği noktadır.

   • Ayrıntıları çizmeyi kolaylaştırmak için, büyütmeyi yüzde 200'e çıkarın. Standart araç çubuğundaki Yakınlaştır kutusuna %200 girin.

   • İşaretçinizi, Denetim Masası'nda kullanılabilen en düşük hıza ayarlayın. Düşük hızda çizerken denetiminiz daha fazladır.

Sayfanın Başı

Bir veya daha çok çizgiyi veya bağlayıcıyı silme

 • Silmek istediğiniz çizgiyi veya bağlayıcıyı tıklatın ve sonra DELETE tuşuna basın.

  Birden çok çizgi veya bağlayıcı silmek isterseniz, birinci çizgiyi seçin, diğer çizgileri seçerken CTRL tuşunu basılı tutun ve ardından DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Ok ucunu silme

Şu 2007 Office sürümü programları için: Excel, Outlook, PowerPoint ve Word

 1. Ok uçlarını kaldırmak istediğiniz çizgiyi seçin.

  Birden çok çizgiden ok uçlarını kaldırmak isterseniz, birinci çizgiyi seçin, ardından diğer çizgileri seçerken CTRL tuşunu basılı tutun.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda, Çizim Araçları'nın altında, Şekil Anahattı'nın yanındaki oku tıklatın.

 3. Oklar'ın üzerine gelin, ardından Ok Stili 1'i (ok ucu yok) tıklatın.

Office Publisher 2007 için

 1. Ok uçlarını kaldırmak istediğiniz çizgiyi seçin.

  Birden çok çizgiden ok uçlarını kaldırmak isterseniz, birinci çizgiyi seçin, ardından diğer çizgileri seçerken CTRL tuşunu basılı tutun.

 2. Biçimlendirme araç çubuğu, Ok Stili'ni Düğme görüntüsü tıklatın, ardından sonra Ok Stili 1'i (ok ucu yok) tıklatın.

Sayfanın Başı

Serbest formlu şekli silme

 • Silmek istediğiniz serbest formlu şekli tıklatın ve sonra DELETE tuşuna basın.

  Birden çok şekli silmek isterseniz, birinci şekli seçin, diğer şekilleri seçerken CTRL tuşunu basılı tutun ve ardından DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Dili değiştir