Çizgi, bağlayıcı veya serbest formlu şekil çizme veya silme

Bu makalede

Çizgi, bağlayıcı ve serbest biçimli şekillere genel bakış

Çizgi veya bağlayıcı çizme

Birden çok çizgi veya bağlayıcı çizme

Ok ucu ekleme

Serbest biçimli şekli ekleme

Bir veya daha çok çizgiyi veya bağlayıcıyı silme

Ok ucunu silme

Serbest biçimli şekli silme

Çizgi, bağlayıcı ve serbest biçimli şekillere genel bakış

Bir bilgi parçasına işaret etmek, boş imza satırı oluşturmak veya metni ayırmak için çizgi eklemek isteyebilirsiniz.

Bağlayıcı, çizginin uçlarında bağlantı noktaları olan ve onu eklediğiniz şekillere bağlı kalan bir çizgidir. Düz, dirsek (açılı) ve eğri olmak üzere üç tür bağlayıcı vardır.

Bir bağlayıcı seçtikten sonra, işaretçinizi üzerine getirdiğinizde şekillerde yuvarlak noktalar görünür. Kırmızı noktalar Microsoft Office Excel 2007 ve Microsoft Office PowerPoint 2007 içinde, mavi noktalar ise Microsoft Office Word 2007 ve Microsoft Office Outlook 2007 içinde görüntülenir. Bu noktalar, bağlayıcıyı ekleyebileceğiniz yerleri gösterir.

Bağlayıcılarla birleştirilen şekiller yeniden düzenlenirken, bağlayıcılar şekillere ekli kalır ve onlarla birlikte hareket eder. Bağlayıcının bir ucunu hareket ettirdiğinizde, o uç şekilden ayrılır ve daha sonra onu aynı şekildeki başka bir bağlantı yerine veya başka bir şekle ekleyebilirsiniz. Bağlayıcının bir bağlantı yerine eklenmesinden sonra, her şekli nasıl hareket ettirdiğinizden bağımsız olarak, bağlayıcı şekillere bağlanmış olarak kalır.

Bağlı şekilleri yeniden düzenledikten sonra, en dolaysız bağlantıları oluşturmak ve bağlayıcıların şekilleri kesmesini engellemek için bazı bağlayıcıları yeniden yönlendirilmeniz gerekebilir.

Hem eğri, hem düz bölütleri olan bir şekil isterseniz, serbest biçimli açık veya kapalı bir şekil çizebilirsiniz. Tükenmez veya kurşun kalemle çizilmiş gibi görünen bir şekil de çizebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Çizgi veya bağlayıcı çizme

Bağlayıcılar, ucunda bağlantı noktaları olan ve eklediğiniz şekillere bağlı kalan çizgilerdir.

Hangi 2007 Microsoft Office sistemi programını kullanıyorsunuz?

Excel

Excel

Bağlantı noktası olan çizgi çizme

 1. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda, Şekiller'e tıklayın.

  Excel Ekle sekmesi

 2. Çizgiler'in altında, eklemek istediğiniz çizgiye veya bağlayıcıya tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Düz çizgi çizmek için, Çizgi Düğme görüntüsü ’ye tıklayın ve ardından çizgiyi çizmek için sürükleyin.

   Bir çizgiyi yatay veya dikey olarak hizalamak için, çizgiyi sürüklerken SHIFT tuşuna basılı tutun. Çizgi, yatay veya dikey düzlemde "tutturulur".

  • Bir şekle bağlı olmayan çizgi çizmek için, belgede herhangi bir yere tıklayın, ardından çizgiyi çizmek için sürükleyin.

  • Şekilleri bağlayan bir çizgi çizmek için, birinci şekilde, bağlayıcıyı eklemek istediğiniz yerin üzerine gelin, birinci bağlantı yerine tıklayın, diğer şeklin üzerine gelin ve ardından ikinci bağlantı yerine tıklayın.

   İşaretçiyi bir şeklin üzerinde hareket ettirdiğinizde, bağlantı yerleri kırmızı daireler olarak görünür.

   • Çizgideki ekli bağlantı noktaları kırmızı daireler olarak görünür. Çizgideki ekli olmayan bağlantı noktaları açık mavi (hemen hemen saydam) daireler olarak görünür.

   • Çizgiye Hızlı Stil, dolgu veya efekt de ekleyebilirsiniz.

Bağlantı noktası olmayan çizgi çizme

 1. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda, Şekiller'e tıklayın.

  Excel Ekle sekmesi

 2. Çizgiler'in altında Serbest Biçim Düğme görüntüsü 'e tıklayın.

 3. Belgede bir konuma tıklayın, işaretçinizi farklı bir konuma getirip yeniden tıklayın.

  Çizgi çizmeyi bitirdiğinizde çift tıklayın.

Sayfanın Başı

Outlook

Bağlantı noktası olan çizgi çizme

 1. Çizim tuvali ekleyin. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda Şekiller'e ve ardından Yeni Çizim Tuvali'ne tıklayın.

  Word Ekle sekmesi

 2. Çizim Araçları altında, Biçim sekmesindeki Şekil Ekle grubunda Diğer düğmesine Düğme görüntüsü tıklayın.

 3. Çizgiler'in altında, istediğiniz çizgiye veya bağlayıcıya tıklayın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekle bağlı olmayan çizgi çizmek için, belgede herhangi bir yere tıklayın, ardından çizgiyi çizmek için sürükleyin.

  • Düz çizgi çizmek için, Çizgi Düğme görüntüsü ’ye tıklayın ve ardından çizgiyi çizmek için sürükleyin.

   Bir çizgiyi yatay veya dikey olarak hizalamak için, çizgiyi sürüklerken SHIFT tuşuna basılı tutun. Çizgi, yatay veya dikey düzlemde "tutturulur".

  • Şekilleri bağlayan bir çizgi çizmek için, birinci şekilde, bağlayıcıyı eklemek istediğiniz yerin üzerine gelin, birinci bağlantı yerine tıklayın, diğer şeklin üzerine gelin ve ardından ikinci bağlantı yerine tıklayın.

   İşaretçiyi bir şeklin üzerinde hareket ettirdiğinizde, bağlantı yerleri mavi daireler olarak görünür.

   • Çizgideki ekli bağlantı noktaları kırmızı daireler olarak görünür. Çizgideki ekli olmayan bağlantı noktaları açık mavi (hemen hemen saydam) daireler olarak görünür.

   • Çizgiyi başlangıç noktasına göre 15 derecelik açılarla kısıtlamak için, sürüklerken SHIFT tuşunu basılı tutun.

   • Çizgiye Hızlı Stil, dolgu veya efekt de ekleyebilirsiniz.

Bağlantı noktası olmayan çizgi çizme

 1. Çizim tuvali ekleyin. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda Şekiller'e ve ardından Yeni Çizim Tuvali'ne tıklayın.

  Word Ekle sekmesi

 2. Çizim Araçları altında, Biçim sekmesindeki Şekil Ekle grubunda Diğer düğmesine Düğme görüntüsü tıklayın.

 3. Çizgiler'in altında Serbest Biçim Düğme görüntüsü 'e tıklayın.

 4. Belgede bir konuma tıklayın, işaretçinizi farklı bir konuma getirip yeniden tıklayın.

  Çizgi çizmeyi bitirdiğinizde çift tıklayın.

Sayfanın Başı

PowerPoint

Bağlantı noktası olan çizgi çizme

 1. Giriş sekmesinin Çizim grubunda, Şekiller’e tıklayın.

  PowerPoint Giriş sekmesi

 2. Çizgiler'in altında, eklemek istediğiniz çizgiye veya bağlayıcıya tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekle bağlı olmayan çizgi çizmek için, belgede herhangi bir yere tıklayın, ardından çizgiyi çizmek için sürükleyin.

  • Düz çizgi çizmek için, Çizgi Düğme görüntüsü ’ye tıklayın ve ardından çizgiyi çizmek için sürükleyin.

   Bir çizgiyi yatay veya dikey olarak hizalamak için, çizgiyi sürüklerken SHIFT tuşuna basılı tutun. Çizgi, yatay veya dikey düzlemde "tutturulur".

  • Şekilleri bağlayan bir çizgi çizmek için, birinci şekilde, bağlayıcıyı eklemek istediğiniz yerin üzerine gelin, birinci bağlantı yerine tıklayın, diğer şeklin üzerine gelin ve ardından ikinci bağlantı yerine tıklayın.

   İşaretçiyi bir şeklin üzerinde hareket ettirdiğinizde, bağlantı yerleri kırmızı daireler olarak görünür.

   • Çizgideki ekli bağlantı noktaları kırmızı daireler olarak görünür. Çizgideki ekli olmayan bağlantı noktaları açık mavi (hemen hemen saydam) daireler olarak görünür.

   • Çizgiye Hızlı Stil, dolgu veya efekt de ekleyebilirsiniz.

Bağlantı noktası olmayan çizgi çizme

 1. Giriş sekmesinin Çizim grubunda, Şekiller’e tıklayın.

  PowerPoint Giriş sekmesi

 2. Çizgiler'in altında Serbest Biçim Düğme görüntüsü 'e tıklayın.

 3. Belgede bir konuma tıklayın, işaretçinizi farklı bir konuma getirip yeniden tıklayın.

  Çizgi çizmeyi bitirdiğinizde çift tıklayın.

Sayfanın Başı

Word

Bağlantı noktası olan çizgi çizme

 1. Çizim tuvali ekleyin. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda Şekiller'e ve ardından Yeni Çizim Tuvali'ne tıklayın.

  Word Ekle sekmesi

 2. Çizim Araçları altında, Biçim sekmesindeki Şekil Ekle grubunda Diğer düğmesine Düğme görüntüsü tıklayın.

 3. Çizgiler'in altında, istediğiniz çizgiye veya bağlayıcıya tıklayın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekle bağlı olmayan çizgi çizmek için, belgede herhangi bir yere tıklayın, ardından çizgiyi çizmek için sürükleyin.

  • Düz çizgi çizmek için, Çizgi Düğme görüntüsü ’ye tıklayın ve ardından çizgiyi çizmek için sürükleyin.

   Çizgiyi başlangıç noktasına göre 15 derecelik açılarla kısıtlamak için, sürüklerken SHIFT tuşunu basılı tutun.

  • Şekilleri bağlayan bir çizgi çizmek için, birinci şekilde, bağlayıcıyı eklemek istediğiniz yerin üzerine gelin, birinci bağlantı yerine tıklayın, diğer şeklin üzerine gelin ve ardından ikinci bağlantı yerine tıklayın.

   İşaretçiyi bir şeklin üzerinde hareket ettirdiğinizde, bağlantı yerleri mavi daireler olarak görünür.

   • Çizgideki ekli bağlantı noktaları kırmızı daireler olarak görünür. Çizgideki ekli olmayan bağlantı noktaları açık mavi (hemen hemen saydam) daireler olarak görünür.

   • Çizgiye Hızlı Stil, dolgu veya efekt de ekleyebilirsiniz.

Bağlantı noktası olmayan çizgi çizme

 1. Çizim tuvali ekleyin. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda Şekiller'e ve ardından Yeni Çizim Tuvali'ne tıklayın.

  Word Ekle sekmesi

 2. Çizim Araçları altında, Biçim sekmesindeki Şekil Ekle grubunda Diğer düğmesine Düğme görüntüsü tıklayın.

 3. Çizgiler'in altında Serbest Biçim Düğme görüntüsü 'e tıklayın.

 4. Belgede bir konuma tıklayın, işaretçinizi farklı bir konuma getirip yeniden tıklayın.

  Çizgi çizmeyi bitirdiğinizde çift tıklayın.

Sayfanın Başı

Birden çok çizgi veya bağlayıcı çizme

Bağlayıcılar, ucunda bağlantı noktaları olan ve eklediğiniz şekillere bağlı kalan çizgilerdir.

Hangi 2007 Microsoft Office sistemi programını kullanıyorsunuz?

Excel

Excel

 1. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda, Şekiller'e tıklayın.

  Excel Ekle sekmesi

 2. Çizgiler'in altında, eklemek istediğiniz çizgiyi veya bağlayıcıya sağ tıklayın, ardından Çizim Modunu Kilitle'ye tıklayın.

 3. Belgede herhangi bir yere tıklayın, ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • İstediğiniz her çizgi için, belgede bir konuma tıklayın, işaretçinizi farklı bir konuma getirip yeniden tıklayın. Çizgi çizmeyi bitirdiğinizde çift tıklayın.

  • Birden çok şekle bağlayıcı eklemek için, birinci şekilde, bağlayıcıyı eklemek istediğiniz yerin üzerine gelin, istediğiniz birinci bağlantı yerine tıklayın, diğer şeklin üzerine gelin ve ardından ikinci bağlantı yerine tıklayın.

   Eklemek istediğiniz her bağlayıcı için bu yordamı yineleyin.

   İşaretçiyi bir şeklin üzerinde hareket ettirdiğinizde, bağlantı yerleri ve bağlayıcılar kırmızı daireler olarak görünür. Ekli olmayan bağlayıcılar açık mavi (hemen hemen saydam) daireler olarak görünür.

 4. Tüm çizgileri veya bağlayıcıları eklemeyi bitirince ESC tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Outlook

 1. Çizim tuvali ekleyin. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda Şekiller'e ve ardından Yeni Çizim Tuvali'ne tıklayın.

  Word Ekle sekmesi

 2. Çizim Araçları altında, Biçim sekmesindeki Şekil Ekle grubunda Diğer düğmesine Düğme görüntüsü tıklayın.

 3. Çizgiler'in altında, eklemek istediğiniz çizgiyi veya bağlayıcıya tıklayın, ardından Çizim Modunu Kilitle'ye tıklayın.

 4. Belgede herhangi bir yere tıklayın, ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çizmek istediğiniz her çizgi için, sürükleyerek çizgiyi çizin.

  • Birden çok şekle bağlayıcı eklemek için, birinci şekilde, bağlayıcıyı eklemek istediğiniz yerin üzerine gelin, istediğiniz birinci bağlantı yerine tıklayın, diğer şeklin üzerine gelin ve ardından ikinci bağlantı yerine tıklayın.

   Eklemek istediğiniz her bağlayıcı için bu yordamı yineleyin.

   İşaretçiyi bir şeklin üzerinde hareket ettirdiğinizde, bağlantı yerleri mavi daireler olarak görünürken, ekli bağlayıcılar kırmızı daireler olarak görünür. Ekli olmayan bağlayıcılar ise açık mavi (hemen hemen saydam) daireler olarak görünür.

 5. Tüm çizgileri veya bağlayıcıları eklemeyi bitirince ESC tuşuna basın.

Sayfanın Başı

PowerPoint

 1. Giriş sekmesinin Çizim grubunda, Şekiller’e tıklayın.

  PowerPoint Giriş sekmesi

 2. Çizgiler'in altında, eklemek istediğiniz çizgiyi veya bağlayıcıya sağ tıklayın, ardından Çizim Modunu Kilitle'ye tıklayın.

  Düz çizgi çizmek için, Çizgi Düğme görüntüsü ’ye tıklayın ve ardından çizgiyi çizmek için sürükleyin. Çizgiyi başlangıç noktasına göre 45 derecelik açılarla kısıtlamak için, sürüklerken SHIFT tuşunu basılı tutun.

 3. Belgede herhangi bir yere tıklayın, ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • İstediğiniz her çizgi için, belgede bir konuma tıklayın, işaretçinizi farklı bir konuma getirip yeniden tıklayın. Çizgi çizmeyi bitirdiğinizde çift tıklayın.

  • Birden çok şekle bağlayıcı eklemek için, birinci şekilde, bağlayıcıyı eklemek istediğiniz yerin üzerine gelin, istediğiniz birinci bağlantı yerine tıklayın, diğer şeklin üzerine gelin ve ardından ikinci bağlantı yerine tıklayın.

   Eklemek istediğiniz her bağlayıcı için bu yordamı yineleyin.

   İşaretçiyi bir şeklin üzerinde hareket ettirdiğinizde, bağlantı yerleri ve bağlayıcılar kırmızı daireler olarak görünür. Ekli olmayan bağlayıcılar açık mavi (hemen hemen saydam) daireler olarak görünür.

 4. Tüm çizgileri veya bağlayıcıları eklemeyi bitirince ESC tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Word

 1. Çizim tuvali ekleyin. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda Şekiller'e ve ardından Yeni Çizim Tuvali'ne tıklayın.

  Word Ekle sekmesi

 2. Çizim Araçları altında, Biçim sekmesindeki Şekil Ekle grubunda Diğer düğmesine Düğme görüntüsü tıklayın.

 3. Çizgiler'in altında, eklemek istediğiniz çizgiyi veya bağlayıcıya tıklayın, ardından Çizim Modunu Kilitle'ye tıklayın.

 4. Belgede herhangi bir yere tıklayın, ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çizmek istediğiniz her çizgi için, sürükleyerek çizgiyi çizin.

   Düz çizgi çizmek için, Çizgi Düğme görüntüsü ’ye tıklayın ve ardından çizgiyi çizmek için sürükleyin. Çizgiyi başlangıç noktasına göre 15 derecelik açılarla kısıtlamak için, sürüklerken SHIFT tuşunu basılı tutun.

  • Birden çok şekle bağlayıcı eklemek için, birinci şekilde, bağlayıcıyı eklemek istediğiniz yerin üzerine gelin, istediğiniz birinci bağlantı yerine tıklayın, diğer şeklin üzerine gelin ve ardından ikinci bağlantı yerine tıklayın.

   Eklemek istediğiniz her bağlayıcı için bu yordamı yineleyin.

   İşaretçiyi bir şeklin üzerinde hareket ettirdiğinizde, bağlantı yerleri mavi daireler olarak görünürken, ekli bağlayıcılar kırmızı daireler olarak görünür. Ekli olmayan bağlayıcılar ise açık mavi (hemen hemen saydam) daireler olarak görünür.

 5. Tüm çizgileri veya bağlayıcıları eklemeyi bitirince ESC tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Ok ucu ekleme

Makalenin en üstündeki İlgili Uygulamalar’da listelenen tüm programlarda aşağıdakileri yapın.

 1. Ok ucu eklemek istediğiniz çizgiyi seçin.

  Birden çok çizgiye ok ucu eklemek isterseniz, birinci çizgiyi seçin, ardından diğer çizgileri seçerken CTRL tuşunu basılı tutun.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda, Çizim Araçları'nın altında, Şekil Anahattı'nın yanındaki oka tıklayın.

 3. Oklar'ın üzerine gelin, ardından istediğiniz ok stiline tıklayın.

  Özel bir ok oluşturmak için, Daha Fazla Ok'a tıklayın, ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

Serbest biçimli şekli ekleme

Hangi 2007 Microsoft Office sistemi programını kullanıyorsunuz?

Excel

Excel

 1. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda, Şekiller'e tıklayın.

  Excel Ekle sekmesi

 2. Çizgiler'in altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hem eğri, hem düz bölütlere sahip bir şekil çizmek için Serbest Biçim Düğme görüntüsü 'e tıklayın.

  • Elde kalemle çizilmiş gibi görünen bir şekil çizmek veya yumuşak eğriler oluşturmak için Karalama Düğme görüntüsü ’ya tıklayın.

 3. Belgede herhangi bir yere tıklayın, ardından çizmek için sürükleyin.

  Düz bir bölüt çizmek için, bir konuma tıklayın, işaretçinizi farklı bir konuma taşıyıp, yeniden tıklayın.

 4. Şekli sonlandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekli açık bırakmak için herhangi bir zamanda çift tıklayın.

  • Şekli kapatmak için başlama noktasının yanına tıklayın.

   Notlar : 

   • Bir şekli serbest biçimli şekle dönüştürmek için şekle tıklayın, sonra Çizim Araçları'nda, Biçim sekmesinde, Şekil Ekle grubunda, Şekli Düzenle'ye Şekli Düzenle düğmesinin resmi , ardından Serbest Biçime Dönüştür'e tıklayın. Şekli daha sonra yeniden çizebilir veya ayarlayabilirsiniz.

   • Serbest formlu şekli daha yumuşak görünecek şekilde ayarlamak için, serbest formlu şekle tıklayın, ardından Çizim Araçları'nda, Biçim sekmesinde, Şekil Ekle grubunda Şekli Düzenle'ye Şekli Düzenle düğmesinin resmi tıklayın, sonra da Noktaları Düzenle'ye tıklayın. Şeklin anahattını oluşturan köşelerden birini sürükleyin. Köşe, siyah bir noktayla gösterilen, eğrinin sona erdiği nokta veya serbest formlu şekilde iki çizgi bölütünün birleştiği noktadır.

   • Ayrıntıları çizmeyi kolaylaştırmak için, büyütmeyi yüzde 200'e çıkarın. Görünüm sekmesinde, Yakınlaştır grubunda Yakınlaştır'a tıklayın ve ardından %200'e tıklayın.

   • İşaretçinizi, Denetim Masası'nda kullanılabilen en düşük hıza ayarlayın. Düşük hızda çizerken denetiminiz daha fazladır.

Sayfanın Başı

Outlook

 1. Çizim tuvali ekleyin. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda Şekiller'e ve ardından Yeni Çizim Tuvali'ne tıklayın.

  Word Ekle sekmesi

 2. Çizim Araçları altında, Biçim sekmesindeki Şekil Ekle grubunda Diğer düğmesine Düğme görüntüsü tıklayın.

 3. Çizgiler'in altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hem eğri, hem düz bölütlere sahip bir şekil çizmek için Serbest Biçim Düğme görüntüsü 'e tıklayın.

  • Elde kalemle çizilmiş gibi görünen bir şekil çizmek veya yumuşak eğriler oluşturmak için Karalama Düğme görüntüsü ’ya tıklayın.

 4. Belgede herhangi bir yere tıklayın, ardından çizmek için sürükleyin.

  Düz bir bölüt çizmek için, bir konuma tıklayın, işaretçinizi farklı bir konuma taşıyıp, yeniden tıklayın.

 5. Şekli sonlandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekli açık bırakmak için herhangi bir zamanda çift tıklayın.

  • Şekli kapatmak için başlama noktasının yanına tıklayın.

   Notlar : 

   • Serbest biçimli şekli daha yumuşak görünecek şekilde ayarlamak için, serbest biçimli şekle tıklayın, ardından Çizim Araçları'nda, Biçim sekmesinde, Şekil Ekle grubunda Şekli Düzenle'ye Şekli Düzenle düğmesinin resmi tıklayın, sonra da Noktaları Düzenle'ye tıklayın. Şeklin anahattını oluşturan köşelerden birini sürükleyin. Köşe, siyah bir noktayla gösterilen, eğrinin sona erdiği nokta veya serbest biçimli şekilde iki çizgi bölütünün birleştiği noktadır.

   • İşaretçinizi, Denetim Masası'nda kullanılabilen en düşük hıza ayarlayın. Düşük hızda çizerken denetiminiz daha fazladır.

Sayfanın Başı

PowerPoint

 1. Giriş sekmesinin Çizim grubunda, Şekiller’e tıklayın.

  PowerPoint Giriş sekmesi

 2. Çizgiler'in altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hem eğri, hem düz bölütlere sahip bir şekil çizmek için Serbest Biçim Düğme görüntüsü 'e tıklayın.

  • Elde kalemle çizilmiş gibi görünen bir şekil çizmek veya yumuşak eğriler oluşturmak için Karalama Düğme görüntüsü ’ya tıklayın.

 3. Belgede herhangi bir yere tıklayın, ardından çizmek için sürükleyin.

  Düz bir bölüt çizmek için, bir konuma tıklayın, işaretçinizi farklı bir konuma taşıyıp, yeniden tıklayın.

 4. Şekli sonlandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekli açık bırakmak için herhangi bir zamanda çift tıklayın.

  • Şekli kapatmak için başlama noktasının yanına tıklayın.

   Notlar : 

   • Bir şekli serbest biçimli şekle dönüştürmek için şekle tıklayın, sonra Çizim Araçları'nda, Biçim sekmesinde, Şekil Ekle grubunda, Şekli Düzenle'ye Şekli Düzenle düğmesinin resmi , ardından Serbest Biçime Dönüştür'e tıklayın. Şekli daha sonra yeniden çizebilir veya ayarlayabilirsiniz.

   • Serbest formlu şekli daha yumuşak görünecek şekilde ayarlamak için, serbest formlu şekle tıklayın, ardından Çizim Araçları'nda, Biçim sekmesinde, Şekil Ekle grubunda Şekli Düzenle'ye Şekli Düzenle düğmesinin resmi tıklayın, sonra da Noktaları Düzenle'ye tıklayın. Şeklin anahattını oluşturan köşelerden birini sürükleyin. Köşe, siyah bir noktayla gösterilen, eğrinin sona erdiği nokta veya serbest formlu şekilde iki çizgi bölütünün birleştiği noktadır.

   • Ayrıntıları çizmeyi kolaylaştırmak için, büyütmeyi yüzde 200'e çıkarın. Görünüm sekmesinde, Yakınlaştır grubunda Yakınlaştır'a tıklayın ve ardından %200'e tıklayın.

   • İşaretçinizi, Denetim Masası'nda kullanılabilen en düşük hıza ayarlayın. Düşük hızda çizerken denetiminiz daha fazladır.

Sayfanın Başı

Word

 1. Çizim tuvali ekleyin. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda Şekiller'e ve ardından Yeni Çizim Tuvali'ne tıklayın.

  Word Ekle sekmesi

 2. Çizim Araçları altında, Biçim sekmesindeki Şekil Ekle grubunda Diğer düğmesine Düğme görüntüsü tıklayın.

 3. Çizgiler'in altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hem eğri, hem düz bölütlere sahip bir şekil çizmek için Serbest Biçim Düğme görüntüsü 'e tıklayın.

  • Elde kalemle çizilmiş gibi görünen bir şekil çizmek veya yumuşak eğriler oluşturmak için Karalama Düğme görüntüsü ’ya tıklayın.

 4. Belgede herhangi bir yere tıklayın, ardından çizmek için sürükleyin.

  Düz bir bölüt çizmek için, bir konuma tıklayın, işaretçinizi farklı bir konuma taşıyıp, yeniden tıklayın.

 5. Şekli sonlandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekli açık bırakmak için herhangi bir zamanda çift tıklayın.

  • Şekli kapatmak için başlama noktasının yanına tıklayın.

   Notlar : 

   • Serbest formlu şekli daha yumuşak görünecek şekilde ayarlamak için, serbest formlu şekle tıklayın, ardından Çizim Araçları'nda, Biçim sekmesinde, Şekil Ekle grubunda Şekli Düzenle'ye Şekli Düzenle düğmesinin resmi tıklayın, sonra da Noktaları Düzenle'ye tıklayın. Şeklin anahattını oluşturan köşelerden birini sürükleyin. Köşe, siyah bir noktayla gösterilen, eğrinin sona erdiği nokta veya serbest formlu şekilde iki çizgi bölütünün birleştiği noktadır.

   • Ayrıntıları çizmeyi kolaylaştırmak için, büyütmeyi yüzde 200'e çıkarın. Görünüm sekmesinde, Yakınlaştır grubunda Yakınlaştır'a tıklayın ve ardından %200'e tıklayın.

   • İşaretçinizi, Denetim Masası'nda kullanılabilen en düşük hıza ayarlayın. Düşük hızda çizerken denetiminiz daha fazladır.

Sayfanın Başı

Bir veya daha çok çizgiyi veya bağlayıcıyı silme

Makalenin en üstündeki İlgili Uygulamalar’da listelenen tüm programlarda aşağıdakileri yapın.

 • Silmek istediğiniz çizgiye veya bağlayıcıya tıklayın ve ardından DELETE tuşuna basın.

  Birden çok çizgi veya bağlayıcı silmek isterseniz, birinci çizgiyi seçin, diğer çizgileri seçerken CTRL tuşunu basılı tutun ve ardından DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Ok ucunu silme

Makalenin en üstündeki İlgili Uygulamalar’da listelenen tüm programlarda aşağıdakileri yapın.

 1. Ok uçlarını kaldırmak istediğiniz çizgiyi seçin.

  Birden çok çizgiden ok uçlarını kaldırmak isterseniz, birinci çizgiyi seçin, ardından diğer çizgileri seçerken CTRL tuşunu basılı tutun.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda, Çizim Araçları'nın altında, Şekil Anahattı'nın yanındaki oka tıklayın.

 3. Oklar'ın üzerine gelin, ardından Ok Stili 1'e (ok ucu yok) tıklayın.

Sayfanın Başı

Serbest biçimli şekli silme

Makalenin en üstündeki İlgili Uygulamalar’da listelenen tüm programlarda aşağıdakileri yapın.

 • Silmek istediğiniz serbest biçimli şekle tıklayın ve ardından DELETE tuşuna basın.

  Birden çok şekli silmek isterseniz, birinci şekli seçin, diğer şekilleri seçerken CTRL tuşunu basılı tutun ve ardından DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×