ÇOKEĞERORTALAMA işlevi

Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar.

Sözdizimi

ÇOKEĞERORTALAMA(toplam_aralık,ölçüt_aralığı1,ölçüt1,ölçüt_aralığı2,ölçüt2…)

Ortalama_aralık     , sayılar veya adlar, diziler veya sayı içeren referanslar dahil olmak üzere ortalaması alınacak bir veya daha fazla hücredir.

Ölçüt_aralığı1, ölçüt_aralığı2, …     ilişkilendirilen ölçütlerin değerlendirileceği 1 ile 127 arasında aralıktır.

Ölçüt1, ölçüt2     hangi hücrelerin ortalamasının alınacağını tanımlayan sayı, ifade, hücre başvurusu ya da metin biçimindeki en az 1 en fazla 127 ölçüttür. Örneğin, ölçüt 32, "32", ">32", "elmalar" veya B4 olarak ifade edilebilir.

Açıklamalar

 • Bir ortalama_aralık boş değer veya metin değeriyse, ÇOKEĞERORTALAMA #SAYI0! hata değerini döndürür.

 • Ölçüt aralığındaki hücre boşsa, ÇOKEĞERORTALAMA 0 olarak değerlendirir.

 • Aralıktaki hücrelerden DOĞRU içerenler 1, YANLIŞ içeren hücreler 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

 • Ortalama_aralıktaki her hücre, yalnızca karşılık gelen bütün ölçütler o hücre için doğru olarak belirtilmişse, ortalama hesaplanmasında kullanılır.

 • EĞERORTALAMA işlevindeki aralık ve ölçüt değişkenlerinden farklı olarak, ÇOKEĞERORTALAMA'da her bir ölçüt_aralığı toplam_aralığı ile aynı boyut ve şekle sahip olmalıdır.

 • Ortalama_aralıktaki hücreler sayılara çevrilemiyorsa, ÇOKEĞERORTALAMA #SAYI0! hata değeri döndürür.

 • Hiçbir hücre ölçütü karşılamazsa, ÇOKEĞERORTALAMA #SAYI/0! hata değeri döndürür.

 • Ölçütte, joker karakterler, soru işareti (?) ve yıldız işareti (*) kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakter bulurken, yıldız işareti bir dizi karakter bulur. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti (~) koyun.

Not   ÇOKEĞERORTALAMA işlevi, bir sayı grubunun merkezinin istatistiksel dağılımdaki konumu olan merkezi eğilimi ölçer. Merkezi eğilimin en yaygın üç ölçüsü şunlardır:

 • Ortalama     aritmetik ortalamadır; bir grup sayı toplanıp, toplam bu sayıların sayısına bölünerek hesaplanır. Örneğin, toplamı 30 olan 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayıları 6'ya bölündüğünde 5 elde edilir.

 • Orta değer     bir grup sayının orta sayısıdır; başka bir deyişle, sayıların yarısı orta değerden büyük, yarısı küçüktür. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının orta değeri 4 olur.

 • Mod     bir grup sayıda en sık geçen sayıdır. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının modu 3 olur.

Bir grup sayının simetrik dağılımı için bu üç merkezi eğilimin tümü de aynıdır. Bir grup sayının çarpık dağılımı için bunlar farklı olabilir.

Örnek: Öğrenci notlarının ortalamasının alınması

Örneğin, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan bir örnek seçme

 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuşlarına basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

 

1

2

3

4

5

6

78


9

A

B

C

D

Öğrenci

İlk Sınav Notu

İkinci Sınav Notu

Final Sınavı Notu

Attila

75

85

87

Ebru

94

80

88

Mete

86

93

Eksik

Haluk

Eksik

75

75

Formül

Açıklama (Sonuç)

=ÇOKEĞERORTALAMA(B2:B5,B2:B5,">70",B2:B5,"<90")

Tüm öğrenciler için 70 ile 90 arasında kalan ilk sınav notu ortalaması (80,5). "Eksik" olarak işaretlenen notlar sayısal değer olmadığından hesaplamaya alınmaz.

=ÇOKEĞERORTALAMA(C2:C5,C2:C5,">95")

Tüm öğrenciler için 95'ten yüksek olan ikinci sınav notu ortalaması. 95'ten yüksek not olmadığından #BÖL/0! döndürülür.

=ÇOKEĞERORTALAMA(D2:D5,D2:D5,"<>Yetersiz",D2:D5,">80")

Tüm öğrenciler için 80'den yüksek olan final sınavı not ortalaması (87,5). "Eksik" olarak işaretlenen notlar sayısal değer olmadığından hesaplamaya alınmaz.

Örnek: Gayrimenkul fiyatlarının ortalamasının alınması

Boş bir çalışma sayfasına kopyalarsanız örneği anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan bir örnek seçme

 3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuş bileşimine basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

Tür

Fiyat

Şehir

Yatak odası sayısı

Garaj?

Eski Rum Evi

230000

İzmir

3

Hayır

Bahçeli Ev

197000

Balıkesir

2

Evet

Site İçinde Villa

345678

Balıkesir

4

Evet

Yalı

321900

İzmir

2

Evet

Çatı Dubleksi

450000

Balıkesir

5

Evet

Lüks Daire

395000

Balıkesir

4

Hayır

Formül

Açıklama (Sonuç)

=ÇOKEĞERORTALAMA(B2:B7,C2:C7,"Balıkesir", D2:D7,">2",E2:E7,"Evet")

Balıkesir'de en az 3 yatak odası ve garajı olan bir evin ortalama fiyatı (397839)

=ÇOKEĞERORTALAMA(B2:B7,C2:C7,"İzmir", D2:D7,"<=3",E2:E7,"Hayır")

İzmir'de en fazla 3 yatak odası olan, garajı olmayan bir evin ortalama fiyatı (230000)

İlgili Uygulamalar: Excel 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir