Şekli biçimlendirme

Microsoft Visio 2010 uygulamasında, metin rengini, dolgu rengini ve desenini, çizgi kalınlığını ve stilini veya gölgeyi değiştirerek şekillerin görünüşlerini özelleştirebilirsiniz.

Notlar: 

Ne yapmak istiyorsunuz?

Şekildeki metni biçimlendirme

Şeklin çizgisini değiştirme

Şekle yeni dolgu uygulama

Şekle gölge uygulama

Şekillerinize tema uygulama

Şekildeki metni biçimlendirme

Şekildeki metin bloklarının, madde işaretleri veya sayıların ve sekme duraklarının yazı tipini, karakter boşluğunu, paragraf boşluğunu ve hizalamasını, konumunu değiştirebilirsiniz.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Şekle metin ekleme

Sayfada şekli seçin ve metninizi yazın.

Şekilde metin seçme

Biçimlendirmek istediğiniz metnin bulunduğu şekli çift tıklatın.

Metin bloğunu biçimlendirme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metnin bulunduğu şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi ve Paragraf gruplarında istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirtin.

Metin biçimlendirmeyi bir şekilden diğerine kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Pano grubunda, Biçim Boyacısı düğmesini Visio 2010'da Biçim Boyacısı. tıklatın.

 3. Değiştirmek istediğiniz metnin bulunduğu şekli tıklatın.

Metin bloğu arka plan rengini değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz metin kutusunun bulunduğu şekli seçin.

 2. Şekli sağ tıklatıp Biçim öğesinin üzerine gelin ve Metin seçeneğini belirleyin.

 3. Metin iletişim kutusunda, Metin Bloğu sekmesinde, Metin arka planı altında Düz renk'i seçin.

 4. Düz renk'in yanındaki listeden istediğiniz rengi seçin.

 5. Uygula'yı ve Tamam'ı tıklatın.

Simgeleri ve noktalama işaretlerini biçimlendirme

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Visio altında Seçenekler'i tıklatın.

 3. Visio Seçenekleri iletişim kutusunda Yazım Denetleme sekmesinde Otomatik Düzeltme Seçenekleri'ni tıklatın.

 4. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz otomatik biçimlendirme seçeneklerinden herhangi birini seçin veya işaretini kaldırın.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Şeklin çizgisini değiştirme

Çizgi rengini, çizgi kalınlığını, çizgi türünü ve şekil kenarlığının saydamlığını değiştirebilirsiniz.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Çizgi rengini veya biçimlendirmesini değiştirme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz kenarlığın bulunduğu şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Şekil grubunda Çizgi'yi tıklatıp istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyin.

Şekilden Çizgiyi kaldırma

 1. Kaldırmak istediğiniz kenarlığın bulunduğu şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Şekil grubunda Çizgi'yi tıklatıp Çizgi Yok'u seçin.

Sayfanın Başı

Şekle yeni dolgu uygulama

Visio 2010 uygulamasında şeklin dolgu rengini, dolgu desenini değiştirebildiğiniz gibi, kendi dolgu desenlerinizi bile ekleyebilirsiniz.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Dolgu rengini değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz dolgunun bulunduğu şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Şekil grubunda Dolgu'yu tıklatıp istediğiniz rengi seçin.

Dolgu biçimlendirmeyi bir şekilden diğerine kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz dolgunun bulunduğu şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Pano grubunda, Biçim Boyacısı düğmesini Visio 2010'da Biçim Boyacısı. tıklatın.

 3. Değiştirmek istediğiniz dolgunun bulunduğu şekli tıklatın.

Desen dolgusu uygulama

 1. Değiştirmek istediğiniz dolgunun bulunduğu şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Şekil grubunda Dolgu'yu tıklatıp Dolgu Seçenekleri'ni seçin.

 3. Dolgu iletişim kutusunda, Desen listesinde istediğiniz deseni seçin.

 4. Desen rengi listesinde istediğiniz rengi seçin.

 5. Uygula'yı ve Tamam'ı tıklatın.

Yeni dolgu deseni oluşturma

 1. Geliştirici sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Çizim Gezgini'ni seçin.

 2. Çizim Gezginipenceresinde Dolgu Desenleri'ni sağ tıklatın.

 3. Yeni Desen iletişim kutusunda, Ayrıntılar altında deseniniz için bir ad yazın.

 4. Davranış'ın altında bir seçenek belirleyin.

  Davranış seçenekleri

  • Yeni Desen iletişim kutusunda düğme. Şekli doldurmak (görüntüyü döşemek) için görüntünün birden çok kopyasını oluşturma

  • Yeni Desen iletişim kutusunda düğme. Birden çok görüntüyü çizgi boyunca kıvırmadan döşeme.

  • Yeni Desen iletişim kutusunda düğme. Tek görüntüyü şekli doldurmak uzatma.

 5. Çizim sayfası ölçeği değiştikçe deseni ayarlamak için Ölçekli onay kutusunu işaretleyin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

 7. Çizim Gezgini Penceresi'nde Çizgi Desenleri klasörünü açın, yeni deseni sağ tıklatıp Desen Şeklini Düzenle'yi tıklatın.

 8. Desen olarak belirlemek istediğiniz şekli veya şekilleri oluşturun. Yeni baştan şekil oluşturabilir, varolan şekilleri değiştirebilir veya bit eşlem ekleyebilirsiniz.

 9. Deseni güncelleştirmek için Pencereyi Kapat düğmesini ve Evet'i tıklatın.

Not: Bu işlemi gerçekleştirmek için Geliştirici sekmesinin Şerit'te görünür olması gerekir.

Geliştirici sekmesini gösterme

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Visio altında Seçenekler'i tıklatın.

 3. Visio Seçenekleri iletişim kutusunda, Şeridi Özelleştir sekmesinde, Şeridi Özelleştir listesinde Ana Sekmeler'i seçin.

 4. Ana Sekmeler altında Geliştirici'yi seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Şekilden dolguyu kaldırma

 1. Değiştirmek istediğiniz dolgunun bulunduğu şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Şekil grubunda Dolgu'yu tıklatıp Dolgu Yok'u seçin.

Sayfanın Başı

Şekle gölge uygulama

Çiziminizde şekillere gölge uygulayabilir, bu gölgelere ait rengi, stili, deseni, boyutu, konumu ve açıyı kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Şekle gölge uygulama

 1. Gölgeyi uygulamak istediğiniz şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Şekil grubunda Gölge'yi tıklatıp istediğiniz rengi seçin.

Gölgenin stilini, desenini, boyutunu veya konumunu değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz gölgenin bulunduğu şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Şekil grubunda Gölge'yi tıklatıp Gölgelendirme Seçenekleri'ni seçin.

 3. Gölge iletişim kutusunda istediğiniz biçimlendirme seçeneğini belirleyin.

 4. Uygula'yı ve Tamam'ı tıklatın.

Şekilden gölgeyi kaldırma

 1. Değiştirmek istediğiniz gölgenin bulunduğu şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Şekil grubunda Gölge'yi tıklatıp Gölge Yok'u seçin.

Sayfanın Başı

Şekillerinize tema uygulama

Visio 2010 uygulamasında tema uyguladığınızda, çizim sayfasındaki her şeklin biçimlendirmesini (yazı tipi, metin rengi, dolgu rengi, kenarlık ve gölge) belirtebilirsiniz.

Yerleşik temalar, şekillere hem renk biçimlendirmesi (yazı tipi rengi, dolgu rengi), hem de şekil efektleri (kenarlık stili, gölge) uygular. Çiziminizdeki şekillerin yalnızca efektlerini (kenarlık, gölge, yazı tipi ve bağlayıcı stilleri) veya renklerini (metin, çizgi, bağlayıcı, dolgu ve gölge stilleri) değiştirmek isteyebilirsiniz.

Temalar hakkında daha fazla bilgi için bkz: Temaları kullanarak çizimlerinize profesyonel bir görünüm kazandırma.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Çiziminizdeki şekillere tema uygulama

Tasarım sekmesinde, Temalar grubunda istediğiniz temayı tıklatın; daha fazla seçenek için de Düğme resmi düğmesini tıklatın.

Tema renklerini değiştirme

Tasarım sekmesinde, Tema grubunda Renkler'i tıklatıp istediğiniz rengi seçin.

Tema efektlerini değiştirme

Tasarım sekmesinde, Tema grubunda Efektler'i tıklatıp istediğiniz efektleri seçin.

Kendi temanızı oluşturma

 1. Tasarım sekmesinde, Temalar grubunda Renkler'i tıklatıp Yeni Tema Renkleri Oluştur'u tıklatın.

 2. Yeni Tema Renkleri iletişim kutusunda, Genel altında, Ad kutusunda yeni temanız için kullanmak istediğiniz adı yazın.

 3. İstediğiniz renkleri seçin.

 4. Uygula'yı ve Tamam'ı tıklatın.

 5. Temalar grubunda Efektler'i tıklatıp Yeni Tema Renkleri Oluştur'u seçin.

 6. Yeni Tema Etkileri iletişim kutusunda, Genel altında, Ad kutusunda yeni temanız için kullanmak istediğiniz adı yazın.

 7. İstediğiniz yazı tipi, çizgi, dolgu, gölge ve bağlayıcı ayarlarını seçin.

 8. Uygula'yı ve Tamam'ı tıklatın.

Temayı şekilden kaldırma

Şekli sağ tıklatın, Biçim öğesinin üzerine gelip Temayı Kaldır komutunu seçin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×