Şablondan oluşturulan yeni veritabanınızı değiştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

TE102750819 Ile eklenen her şablon, önceden tanımlanmış tablo, form, rapor, sorgu, makro ve ilişkileri içeren eksiksiz bir izleme uygulamasıdır. Bu şablonlar, bir şablonu temel alan yeni bir veritabanı oluşturabilmeniz ve hemen çalışmaya başlamak için, kutu içinde, hemen yararlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, yeni veritabanınızı değiştirmek, örneğin bir alanı eklemek veya yeniden adlandırmak veya raporu değiştirmek gibi zamanlar olabilir.

Bu makalede, şablondan oluşturulmuş bir veritabanına uygulamak isteyebileceğiniz en yaygın değişiklikleri nasıl gerçekleştirebileceğiniz açıklanır. Belirli alanlar hakkında daha ayrıntılı bilgiler için makalelerin bağlantılarını görün.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Tablo ve alanların temellerini öğrenin

Tabloya yeni alan ekleme veya tabloda yeni alan oluşturma

Tablodan bir alanı silme

Alanı veya tabloyu yeniden adlandırma

Form veya rapora alan ekleme

Belge, dosya veya resim depolayan bir alan ekleme

Alanın görüntülenme biçimini değiştirme

Tablo ve alanların temellerini öğrenin

Bir veritabanı oluşturduğunuzda, verilerinizi tablolar halinde, ilgili satır ve sütun listelerine depolayabilirsiniz. İzlemek istediğiniz bilgi öğelerini alanlarda depolar (sütunlar olarak da bilinir). Örneğin, bir kişiler tablosunda, soyadı, ad, telefon numarası ve adres için alanlar oluşturabilirsiniz. Ürünler tablosu Için, ürün adı, ürün KIMLIĞI ve fiyat alanları oluşturabilirsiniz.

Alanları dikkatle seçmeniz önemlidir. Örneğin, hesaplanan bir değeri depolamak için bir alan oluşturmak kötü bir fikirdir. Çoğu durumda, gerekli olduğunda% z0z_ değerini hesaplayabilirsiniz. Alanlar 'ı seçtiğinizde, bilgileri en küçük kullanışlı bölümler halinde depolamayı deneyin. Örneğin, tek bir alanda tam ad yerine, ilk ve son adları ayrı olarak depolamayı düşünebilirsiniz. Genellikle, bir bilgi öğesi üzerinde bir hesaplamayı raporlamak, sıralamak, aramak veya bir hesaplamayı gerçekleştirmek istiyorsanız, bunu kendi başına bir alana koyun.

Veritabanı tasarlama ve alanları seçme hakkında daha fazla bilgi için, Veritabanı tasarımında temel bilgiler makalesine bakın.

Alan, belirli özelliklere sahiptir. Örneğin, her alanın bir tablodaki alanı benzersiz olarak tanımlayan adı vardır. Ayrıca, depolanan bilgilerin eşleşmesi için seçilen bir veri türü de vardır. Veri türü saklanabilecek değerleri ve bu değerlerde gerçekleştirilebilen işlemleri ve her değer için ne kadar depolama alanı ayrılacağını belirler. Ayrıca, her alanın, alanın görünümünü veya davranış özelliklerini tanımlayan Özellikler denen ilişkili bir ayar grubu vardır. Örneğin, Biçim özelliği alanın görüntüleme düzenini (yani, görüntülendiğinde nasıl görüntüleneceğini) tanımlar.

Tabloya yeni alan ekleme veya tabloda yeni alan oluşturma

Veri sayfası görünümünde tabloya kolayca alan ekleyebilirsiniz. Ancak, Tasarım görünümünde tabloya alan ekleyebilirsiniz. Veri sayfası görünümünde, sütun başlığı eklemek Için tıklama başlığı altındaki hücreye bazı veriler yazarak alanı eklersiniz. Tasarım görünümünde tabloya alan ekleyebilirsiniz.

Veri sayfası görünümünde tabloya alan ekleme hakkında daha fazla bilgi edinmek Için veri sayfasına sütun ekleme veya silmemakalesine bakın.

Tasarım görünümünde tabloya alan ekleme hakkında daha fazla bilgi edinmek Için tablo oluşturma ve alan eklememakalesine bakın.

Not: Tabloya yeni alan eklediğinizde, bu alan varolan formlara ve raporlara otomatik olarak eklenmez. Alanda görünmesi için alanı bu formlara ve raporlara el ile eklemeniz gerekir.

Tablodan bir alanı silme

Mümkünse, sağlanan şablonlardan biri tarafından oluşturulan veritabanından bir alanı silmekten kaçınmalısınız, bu alan büyük olasılıkla formlar ve raporlar gibi diğer veritabanı nesnelerinde da işe alınmış olabilir. Böylece, alanı kullanan diğer veritabanı nesnelerini kullanmayı denediğinizde, alanın silinmesi sonuçları oluşturur; veritabanı nesneleri beklendiği gibi çalışmaz. Diğer nesnelerin düzgün çalışması için, bu alandaki tüm nesneleri bu alana kadar süren tüm nesnelerden kaldırmanız gerekir.

Şablondan oluşturulan veritabanından bir alanı silmenize karar verirseniz, bunu veri sayfası görünümünde veya Tasarım görünümünde yapabilirsiniz. Diğer veritabanı nesneleri silinmiş alana başvuruda varsa, başvuruyu kaldırmak için o diğer nesneleri değiştirmeniz gerektiğini unutmayın. Örneğin, rapor silinen alana bağlı bir denetim içeriyorsa ve raporu çalıştırırsanız, Access alanın verilerini bulamadığından bir hata iletisi görüntülenir.

Bir alanı sildiğinizde, bu alanda depolanan tüm bilgileri kalıcı olarak silersiniz. Bu nedenle, alanları silerken dikkatli kullanmalısınız ve alanı silmeden önce veritabanınızın yedek kopyasını oluşturmalısınız.

Bir alanı silebilmek için önce hiçbir tablo ilişkisi içinde yer almayacak emin olmalısınız. İlişkilerin olduğu bir alanı silmeye çalışırsanız, Access önce ilişkileri silmeniz gerektiğini uyarır.

Tablo ilişkisini silme hakkında adım adım yönergeler Için, Ilişki oluşturma, düzenleme veya silmemakalesine bakın.

Tablolardan alanları silme hakkında adım adım yönergeler Için, alanı silmemakalesine bakın.

Alanı veya tabloyu yeniden adlandırma

Mümkünse, sağlanan şablonlardan biri tarafından oluşturulan veritabanındaki bir alanı veya tabloyu yeniden adlandırmaktan kaçınmalısınız, büyük olasılıkla alan veya tablo, formlar ve raporlar gibi diğer veritabanı nesnelerinde kullanılabilir. Böylece, alanı veya tabloyu yeniden adlandırmak, alanı veya tabloyu kullanan diğer veritabanı nesnelerini kullanmayı denediğinizde sonuçlar oluşturabilir. Siz yine de eski ada başvurdıklarında diğer nesneler beklendiği gibi çalışmayabilir. Diğer nesnelerin doğru çalışması Için, eski adın yeni adla değiştirilmesi gerekir. Access Seçenekleri Iletişim kutusunun geçerli veritabanı kategorisinde otomatik ad düzeltme yap iletişim kutusu seçilmişse, bu çalışmanın çoğu sizin için otomatik olarak yapılır.

Veri sayfası görünümünde sütun başlığı altında görünen metni değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu işlemi, alanı yeniden adlandırmanıza gerek kalmadan yapabilirsiniz. Yalnızca sütun başlığındaki metni değiştirmek ve alanı yeniden adlandırmak istemiyorsanız, sütun başlığında görünen metni değiştirmebölümüne bakın.

Gerekirse, gezinti bölmesinde tabloyu yeniden adlandırabilir veya bir alanı veri sayfası görünümünde veya Tasarım görünümünde yeniden adlandırabilirsiniz. Bunu yapmadan önce, önceden açık değilse ad düzeltme seçeneğini açmayı düşünmelisiniz.

Otomatik Ad Düzeltme seçeneğini açma

Alan, tablo, form veya rapor gibi bir veritabanı nesnesini yeniden adlandırdığınızda, genellikle Ad değişikliğinin veritabanı genelinde dağıtılmasını istersiniz. Aksi takdirde, eski ada başvuruda bulunan nesneler beklendiği gibi çalışmaz. TE102750819 ad değişikliklerini yaymaya yardımcı olan otomatik ad düzeltme özelliğini sağlar. Varsayılan olarak,% z0z_'taki tüm yeni veritabanları Için Otomatik Ad Düzeltme açıktır. Ancak kapalıysa, açmak için aşağıdakileri yapabilirsiniz.

Otomatik Ad Düzeltme seçeneğini açma

 1. Dosya > Seçenekler'e tıklayın. 

 2. Access Seçenekleri iletişim kutusunun sol bölmesinde geçerli veritabanı'na tıklayın.

 3. Ad düzeltme seçenekleri'nin altında, otomatik ad düzeltme bilgilerini Izle ve sonra Otomatik Ad Düzeltme yap kutusunu seçin.

 4. Otomatik ad düzeltme ile gerçekleştirilen her değişikliği kaydeden bir tabloyu korumak istiyorsanız, Otomatik ad düzeltme değişikliklerini günlüğe yaz kutusunu seçin.

 5. Tamam'a tıklayın.

 6. Değişikliklerinizi kaydetmek Için hızlı erişim araç çubuğu'nda Kaydet 'i tıklatın.

Not: Otomatik Ad Düzeltme özelliği Otomatik Düzelt özelliğiyle aynı değildir. Otomatik Ad Düzeltme özelliği nesneler arasındaki başvuruları düzeltir. Otomatik Düzelt özelliği sık kullanılan sözcükleri veya tümceleri düzeltir.

Veri sayfası görünümünde bir alanı yeniden adlandırma

 1. Gezinti Bölmesi 'Nde, alanı yeniden adlandırmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Tablo, veri sayfası görünümünde açılır.

 2. Yeniden adlandırmak istediğiniz alanın sütun başlığını sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde alanı yeniden adlandır 'ı tıklatın.

 3. Alan için yeni bir ad yazın ve ENTER tuşuna basın.

Tasarım görünümünde bir alanı yeniden adlandırma

 1. Gezinti Bölmesi 'Nde, alanı yeniden adlandırmak istediğiniz tabloya sağ tıklayın ve sonra kısayol menüsünde Tasarım görünümü 'ne tıklayın.

  Tablo Tasarım görünümünde açılır.

 2. Yeniden adlandırmak istediğiniz alana ait alan adı sütununda hücreyi tıklatın.

  İpucu: Alan adının tamamını seçmek Için, işaretçi oka dönüşene kadar adın hemen solundaki karakterin soluna, ardından da öğesine tıklayın.

 3. Alanı yeniden adlandırmak için metni düzenleyin.

 4. Değişikliklerinizi kaydetmek Için hızlı erişim araç çubuğu'nda Kaydet 'i tıklatın.

Tabloyu yeniden adlandırma

Tabloyu ve diğer veritabanı nesnelerini doğrudan gezinti bölmesi 'nden yeniden adlandırabilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi 'Nde, yeniden adlandırmak istediğiniz tabloya sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Yeniden Adlandır 'a tıklayın.

  Not: Yeniden adlandırmadan önce tabloya başvuran tüm açık nesneleri kapatmanız gerekir.

 2. Yeni adı yazın ve ENTER tuşuna basın.

 3. Değişikliklerinizi kaydetmek Için hızlı erişim araç çubuğu'nda Kaydet 'i tıklatın.

Sütun başlığında görünen metni değiştirme

Resim yazısı, alanın başlık özelliğini ayarlayarak alana atayabileceğiniz bir başlık veya başlıktır. Resim yazısı alan adından bağımsızdır; her alanda bir alan adı vardır ve aynı zamanda bir resim yazısına sahip olabilir. Örneğin, alan adınızın eklenmiş boşluklar olmadan tek bir sözcük olmasını isteyebilirsiniz. Daha sonra boşluklar içeren daha açıklayıcı bir ad oluşturmak için resim yazısı özelliğini kullanabilirsiniz. Access, veri sayfası görünümünde, alan adının yerine, sorgu, form ve raporlardaki etiket ve başlıklarda resim yazısını görüntüler.

Resim yazısı özelliğinin metnini belirtmezseniz, alan adı varsayılan olarak kullanılır.

Veri sayfası görünümünde bir sütunun başlığında görünen adı değiştirmek istiyorsanız, alanın başlık özelliğini ayarlayarak alan adını değiştirmeden bunu yapabilirsiniz. Bir alanın resim yazısı özelliğini değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Gezinti Bölmesi 'Nde, resim yazısını değiştirmek istediğiniz tabloya sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım görünümü 'ne tıklayın.

  Tablo Tasarım görünümünde açılır.

 2. Resim yazısı özelliğini ayarlamak istediğiniz alan Için alan adı sütunundaki hücreyi tıklatın.

 3. Alt bölümde, alan özellikleri'nin altında, genel sekmesinde, resim yazısı'na tıklayın.

 4. Alan için yeni bir başlık yazın.

 5. Değişikliklerinizi kaydetmek Için hızlı erişim araç çubuğu'nda Kaydet 'i tıklatın.

Tabloyu veri sayfası görünümünde bir sonraki açışınızda, alan adı yerine resim yazısı sütun başlığında görünür.

Sayfanın Başı

Form veya rapora alan ekleme

Bir şablonu temel alan bir veritabanı oluşturduğunuzda, veritabanınızda hemen çalışabileceğiniz bir dizi yerleşik, önceden tasarlanmış form ve rapor içerir. Ancak, forma veya rapora başka bir alan eklemek isteyebilirsiniz. Forma veya rapora alan eklediğinizde, Denetimdenenler oluşturulur.

Denetimler, veri görüntüleyen, eylem gerçekleştiren, etiketler ve resimler gibi kullanıcı arabirimini geliştiren bilgileri görüntülemenizi ve bu bilgilerle çalışmanızı sağlayan nesnelerdir. Denetimler ilişkili, ilişkisiz ve hesaplanabilir.

Formlarda ve raporlarda kullanabileceğiniz denetim türlerinin tam listesi Için denetimlere girişmakalesine bakın.

Düzen görünümünde forma veya rapora alan ekleme

Form veya rapor oluşturduktan sonra, Düzen görünümünde çalışarak tasarımını kolayca ayarlayabilirsiniz. Kılavuzunuz olarak gerçek canlı verileri kullanarak alan genişliklerini ayarlayabilir ve alanları yeniden düzenleyebilirsiniz. Form veya rapora yeni alanlar yerleştirebilir ve form veya raporun özelliklerini ve denetimlerini ayarlayabilirsiniz.

Düzen görünümüne geçmek Için, gezinti bölmesi 'nde form veya rapora sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Düzen görünümü 'ne tıklayın. Alternatif olarak, Access durum çubuğundaki Düzen görünümü düğmesini tıklatabilir veya form veya raporun belge sekmesine sağ tıklayıp kısayol menüsünde Düzen görünümü 'ne tıklayabilirsiniz.

Özellik sayfasını açma

 • Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Özellik Sayfası'na tıklayın.

  Klavye kısayolu F4 tuşuna basın.

Temel tablodan veya sorgudan tasarımınıza alan eklemek için alan listesi bölmesini kullanabilirsiniz. Alan listesi bölmesini görüntülemek Için, Biçim sekmesinin denetimler grubunda var olan alanları Ekle'ye tıklayın. Ardından alanları doğrudan alan listesi bölmesinden tasarımınıza sürükleyebilirsiniz.

Alan listesi bölmesini görüntüleme

 • Tasarım sekmesindeki Araçlar grubunda Add Existing Fields seçeneğini tıklatın.

Alan Listesi bölmesinden alan ekleme

 • Tek bir alan eklemek Için alanı alan listesi bölmesinden formda veya raporda görüntülenmesini istediğiniz bölüme sürükleyin.

 • Bir kerede birkaç alan eklemek için, CTRL tuşunu basılı tutun ve istediğiniz alanlara tıklayın. Seçili alanları form veya rapora sürükleyin.

Alanları bir bölüme bıraktığınızda, Access her alan için bir ilişkili metin kutusu denetimi oluşturur ve her alanın yanına otomatik olarak bir etiket denetimi yerleştirir.

Formlar ve raporlar hakkında daha fazla bilgi Için, forma veya rapora alan eklememakalelerine, Access 'te form oluşturupbasit bir rapor oluşturmanızabakın.

Belge, dosya veya resim depolayan bir alan ekleme

Bir veya daha fazla belgeyi, dosyaları veya resimleri depolamak için ek veri türü içeren bir alan eklemek için TE102750819 kullanabilirsiniz. Tek bir alanda birkaç dosyayı depolamak için ek alanı kullanabilirsiniz. Bu alanda birden çok dosya türünü de depolayabilirsiniz. Örneğin, bir iş adayı veritabanında, bir fotoğrafın yanı sıra her kişi için kayda bir veya daha fazla özgeçmiş ekleyebilirsiniz.

Tabloya ek alanı ekleme

 1. Gezinti Bölmesi 'Nde, alanı eklemek istediğiniz tabloya sağ tıklayın ve sonra kısayol menüsünde Tasarım görünümü 'ne tıklayın.

  Tablo Tasarım görünümünde açılır.

 2. Alan adı sütununda ilk boş satırı tıklatın ve yeni alan için bir ad yazın.

 3. Veri türü sütununda bitişik hücreye tıklayın ve ardından listede ek 'i seçin.

 4. Değişikliklerinizi kaydetmek Için hızlı erişim araç çubuğu'nda Kaydet 'i tıklatın.

  Access, tabloyu kaydettikten sonra değişikliklerinizi geri alamayacaksınız. Bu, alanı başka bir veri türüne dönüştüremeyeceğiniz anlamına gelir, ancak hatayı istediğinizi düşünüyorsanız alanı silebilirsiniz.

 5. Değişikliği onaylamak için Evet 'e tıklayın.

Ek alanını tabloya ekledikten sonra, bir kayda belge, dosya veya resim eklemek için ekler iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

Alana ek ekleme

 1. Gezinti Bölmesi 'Nde, eki eklemek istediğiniz tabloya çift tıklayın.

  Tablo, veri sayfası görünümünde açılır.

 2. Tabloda ek alanını çift tıklatın.

  Ekler iletişim kutusu görünür.

 3. Ekle’ye tıklayın.

  Dosya Seç iletişim kutusu açılır.

 4. Kayda eklemek istediğiniz dosya veya dosyalara göz atmak için konum listesini kullanın, dosyayı veya dosyaları seçin ve 'a tıklayın.

  Desteklenen herhangi bir veri türünün birden çok dosyasını seçebiliriz.

 5. Ekler iletişim kutusunda, tablonuza dosya eklemek için Tamam'ı tıklatın.

  Access dosyaları alana ekler ve eklerin uygun olduğu sayıyı artırır.

 6. Tablodaki geçerli alana veya tablodaki diğer alanlara dosya eklemek için gerektiği kadar bu adımları yineleyin.

Ek alanları hakkında daha fazla bilgi Için veritabanınızdaki kayıtlara dosya ve grafik eklememakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Alanın görüntülenme biçimini değiştirme

Görüntülenen alanın görüntülenme şeklini özelleştirebilirsiniz. Örneğin, veritabanınızda ve raporlarda olduğu gibi, veritabanınızda veya veri sayfası görünümünde açıldığında, görüntü biçimlerini ayarlayabilirsiniz. Görüntü biçimini ayarlamak Için, bir alanın Biçim özelliğini ayarlarsınız. Alanın Biçim özelliği, oluşturduğunuz yeni formlar ve raporlar tarafından otomatik olarak devralınır.

Veri sayfası görünümünde görüntü biçimini ayarlama

 1. Gezinti Bölmesi 'Nde, biçimini ayarlamak istediğiniz alanı içeren tabloyu çift tıklatın.
  Tablo, veri sayfası görünümünde açılır.

 2. Görüntüleme biçimini ayarlamak istediğiniz alanı tıklatın.

 3. Alanlar sekmesinin biçimlendirme grubunda, Biçim'in yanındaki açılan listede oku tıklatın ve bir biçim seçin.

  Alan yeni görüntüleme biçimiyle görüntülenir.

Tasarım görünümünde görüntü biçimini ayarlama

 1. Gezinti Bölmesi 'Nde, görüntüleme biçimini değiştirmek istediğiniz alanı içeren tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tasarım görünümü 'nü tıklatın.

  Tablo Tasarım görünümünde açılır.

 2. Görüntüleme biçimini ayarlamak istediğiniz alanı tıklatın.

 3. Alan özellikleri'nin altında, genel sekmesinde Biçim kutusunu tıklatın.

 4. Açılan listeye tıklayın ve görüntü biçimini seçin.

 5. Değişikliklerinizi kaydetmek Için hızlı erişim araç çubuğu'nda Kaydet 'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×