Şüpheli web sitelerinden gelen bağlantılar ve dosyalarla ilgili güvenlik uyarılarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, üzerinde çalıştığınız belge bir bağlantı şüpheli Web sitelerine veya şüpheli Web sitesinden bir dosyayı açmaya çalıştığınızda içerdiğinde riskleri açıklanmaktadır. Microsoft Office, bu riskleri Güven Merkezi ayarları ile korunmasına yardımcı olur. Office 2013'te, 2010 ve 2007'de, şu ayarları değiştirebilirsiniz. Microsoft Office'in daha yeni sürümleri bu ayarları değiştirmek için seçeneği kullanılamaz.

Office uygulamasında web sitelerine ait şüpheli bağlantıların algılanması varsayılan olarak açıktır. Güvenlik uyarılarını almamak için algılamayı kapatabilirsiniz. Ancak bunu yapmanızı önermeyiz.

 1. Office programında, Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Seçenekler'e tıklayın.

 3. Güven Merkezi'ne ve ardından Güven Merkezi Ayarları'na tıklayın.

 4. Gizlilik Seçenekleri'ne tıklayın.

 5. Gizlilik Seçenekleri altında Şüpheli Web sitelerinden gelen veya bunlara bağlantı sağlayan Microsoft Office belgelerini denetle onay kutusunu seçin veya temizleyin.

 6. Tamam 'a tıklayın.

Aşağıdaki resim Güven Merkezi'nin Gizlilik Seçenekleri örneklerindendir.

Güven Merkezinin Gizlilik Seçenekleri

Sayfanın Başı

Web sitesi bağlantısının şüpheli olup olmadığını anlamak zordur. Ancak, Office uygulamasındaki güvenlik özellikleri kötü amaçlı bir web sitesi bağlantısına tıklandığında ortaya çıkacak sorunları önleyebilir.

Aşağıdaki resimde, şüpheli bağlantı tıklandığında Outlook uyarı örneğidir.

Kuşkulu site bağlantısı tıklatıldığında Outlook iletisi

Eş sesli sözcük saldırısı veya sahte adresli web siteleri

Güven Merkezi'ndeki seçenekler, farklı dillerin alfabe karakterlerini kullanan web adresleri olan eş sesli sözcük saldırısı gibi kötü niyetli eğilimlerden sizi koruyabilir. Web adresi geçerli görünse de kötü niyetli eğilimi olan bir siteyi açabilir.

Örneğin, buradaki web adresi geçerli görünse de, aslında microsoft.com adresindeki i harfinin Ukrayna alfabesindeki bir Kiril karakteri olduğunu ayırt edemezsiniz:www.microsoft.com

Uyarı iletisi nasıl yanıtlanır

Sahte adresli olabilecek bir etki alanı adı kullanan bir web sitesi bağlantısına tıkladığınızda uyarı iletisi görüntülenir. Siteyi ziyaret etmeyi veya uyarı iletisinde bizim de önerdiğimiz Hayır seçeneğine tıklamayı tercih edebilirsiniz.

Daha fazla güvenlik ve çevrimiçi sahtekarlık bilgileri

Çevrimiçi sahtekarlık hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz: Kendinizi kimlik avı düzenlerinden ve diğer çevrimiçi sahtekarlık türlerinden koruma.

Siber ortamda zorbalık riskini, sosyal ağ sitelerine daha güvenli kullanmasına ve ailenizi çevrimiçi daha güvenli tutmak amacıyla Microsoft ürünlerindeki ebeveyn denetimlerini kullanın çocukları yardımcı olabilir: Microsoft çevrimiçi güvenlik.

Sayfanın Başı

Belirli bir web sitesinin güvenilir olduğunu biliyorsanız, bu web sitesini Windows Internet Explorer'da Güvenilen Siteler bölgenize ekleyerek uyarıları devre dışı bırakabilirsiniz. Güvenilen siteler kuruluşunuzun intranet'inde yer alabilir ya da güvenilen kaynaklardan öğrendiğiniz siteler olabilir.

 1. Internet Explorer'ın Araçlar menüsünde İnternet Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Güvenlik sekmesinde, Güvenilen siteler'e ve sonra Siteler'e tıklayın.

 3. Aşağıdaki Web sitesini bölgeye ekle kutusunda, web sitesinin adresini yazın veya seçin ve ardından Ekle'ye tıklayın.

  Not: Bu bölgede yer alan web sitelerine bağlanmadan önce Internet Explorer'ın her web sitesinin sunucusunu doğrulamasını istiyorsanız, Bu bölgedeki tüm sitelerden (https:) sunucu doğrulaması iste onay kutusunu seçin.

 4. Tamam 'a tıklayın.

Not: Güvenilen Siteler bölgesine varsayılan olarak hiçbir web sitesi atanmaz ve Güvenilen Siteler bölgesinin güvenlik düzeyi Düşük olarak ayarlanır.

Sayfanın Başı

Bir eş sesli sözcük bir word ile aynı yazım olarak başka bir word ancak farklı bir anlam ile olur. Bilgisayarlarda, eş sesli sözcük saldırısı tanıdık bir Web adresi gibi görünen ancak gerçekte değiştirilinceye bir Web adresi olur. Bu durum, etki alanı adı farklı dillerdeki değil yalnızca İngilizce alfabe karakterler kullanılarak oluşturulan oluşur. Örneğin, aşağıdaki Web adresi geçerli görünse, ancak göremiyor musunuz "i" Ukrayna alfabesindeki bir Kiril karakteri olmasıdır.

www.microsoft.com

Tanıdık bir Web sitesini ziyaret ettiğiniz düşünmeye tüketiciler kandırmak üzere etki alanı adlarını bankalar ve diğer şirketlerin avcıları sahte. Web adresleri sahte etki alanı adları bu tür saptamak için özel bir yazılım gerekir. Nasıl 2007 Office sürümü , şüpheli Web sitelerine müşteri adayı girişimi bağlantılarına karşı korunmanıza yardımcı olduğu hakkında daha fazla bilgi için sonraki bölüme bakın.

Sayfanın Başı

Varsayılan olarak, aşağıdaki durumlarda güvenlik uyarılarını 2007 Office sürümü görüntüler:

 • Açık bir belgeniz varsa ve bir adresle bir olabilecek etki alanı adı sahte bir Web sitesi bağlantısını tıklatın.

 • Bir adresle bir olabilecek etki alanı adı sahte bir Web sitesinden bir dosyayı açın.

Sahte olabilecek etki alanı adını kullanan bir Web sitesi bağlantısını tıklattığınızda görüntülenen uyarıyı aşağıdadır.

Microsoft Office Güvenlik Bildirimi

Sonra Web sitesini ziyaret edin devam verip vermeyeceğinizi seçebilirsiniz. Bu durumda, Hayır' ı öneririz. Bu uyarıları almak istemiyorsanız, bunları devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla bilgi için sonraki iki bölümlerine bakın.

Sayfanın Başı

Sahte olabilecek etki alanı adları algılanması varsayılan olarak açıktır. Siz algılama güvenlik uyarılarını alamıyorsunuz, ancak bunu önermiyoruz böylece devre dışı bırakabilirsiniz. Bu 2007 Microsoft Office sistemi programlarda aşağıdakileri yapın:

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne Office düğmesi resmi ve ardından Access Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Güven Merkezi'ni, Güven Merkezi Ayarları'nı ve sonra da Gizlilik Seçenekleri'ni tıklatın.

 3. Denetleme Office belgelerini gelen olan veya şüpheli Web sitelerine bağlantı onay kutusunu temizleyin.

 1. Yardım menüsünde, Müşteri geri bildirimi seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Web Bağlantısı gizlilikaltında Denetle Office belgelerini gelen olan veya şüpheli Web sitelerine bağlantı onay kutusunu temizleyin.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne Office düğmesi resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Güven Merkezi'ni, Güven Merkezi Ayarları'nı ve sonra da Gizlilik Seçenekleri'ni tıklatın.

 3. Denetleme Office belgelerini gelen olan veya şüpheli Web sitelerine bağlantı onay kutusunu temizleyin.

 1. Araçlar menüsünde, Güven Merkezi'nitıklatın ve sonra da Gizlilik seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Denetleme Office belgelerini gelen olan veya şüpheli Web sitelerine bağlantı onay kutusunu temizleyin.

 1. Yardım menüsünde, Müşteri geri bildirimi seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Web Bağlantısı gizlilikaltında Denetle Office belgelerini gelen olan veya şüpheli Web sitelerine bağlantı onay kutusunu temizleyin.

 1. Microsoft Office Düğmesi Office düğmesi resmi 'ne ve ardından PowerPoint Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Güven Merkezi'ni, Güven Merkezi Ayarları'nı ve sonra da Gizlilik Seçenekleri'ni tıklatın.

 3. Denetleme Office belgelerini gelen olan veya şüpheli Web sitelerine bağlantı onay kutusunu temizleyin.

 1. Yardım menüsünde, Müşteri geri bildirimi seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Web Bağlantısı gizlilikaltında Denetle Office belgelerini gelen olan veya şüpheli Web sitelerine bağlantı onay kutusunu temizleyin.

 1. Yardım menüsünde, Müşteri geri bildirimi seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Web Bağlantısı gizlilikaltında Denetle Office belgelerini gelen olan veya şüpheli Web sitelerine bağlantı onay kutusunu temizleyin.

 1. Araçlar menüsünde, Güven Merkezi'nitıklatın ve sonra da Gizlilik seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Denetleme Office belgelerini gelen olan veya şüpheli Web sitelerine bağlantı onay kutusunu temizleyin.

 1. Microsoft Office Düğmesi Office düğmesi resmi ’ne ve sonra Word Seçenekleri’ne tıklayın.

 2. Güven Merkezi'ni, Güven Merkezi Ayarları'nı ve sonra da Gizlilik Seçenekleri'ni tıklatın.

 3. Denetleme Office belgelerini gelen olan veya şüpheli Web sitelerine bağlantı onay kutusunu temizleyin.

Belirli bir Web sitesi güvenilir olduğunu düşünüyorsanız, Windows Internet Explorer'da Güvenilen siteler bölgesine Web sitesi ekleyerek uyarıları devre dışı bırakabilirsiniz. Güvenilen siteler bölgesine kuruluşunuzun intranetinizde bulunan siteleri veya öğrendiniz içinde kimlerin güvenirlik sahip kurulduğu kaynaklardan siteleri gibi güvenli olarak dikkate almanız Web sitelerini içerir. Bir Web sitesini Güvenilen siteler bölgesine eklediğinizde, karşıdan yüklemek veya bu Web sitesinden çalıştırma dosyaları bilgisayarınıza veya verilerinize zarar değil düşünün gösterme. Varsayılan olarak, hiçbir Web sitesi Güvenilen siteler bölgesine atanır ve Güvenilen siteler bölgesinin güvenlik düzeyi Düşük olarak ayarlanır.

Bir Web sitesini Güvenilen siteler bölgesine atama

 1. Internet Explorer sürüm 5, 6 veya 7, Araçlar menüsünde Internet Seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Güvenlik sekmesinde, Güvenilen siteler'e ve sonra Siteler'e tıklayın.

 3. Bu Web sitesini bölgeye ekle kutusuna yazın veya Web sitesi adresini seçin ve Ekle'yitıklatın.

 4. Internet Explorer'ın sunucu, bu bölgedeki tüm Web sitelerine bağlanmadan önce bu bölgedeki her Web sitesi güvenli doğrulamasını isterseniz sunucu doğrulaması (https:) Bu bölgedeki tüm siteler için onay kutusu.

 5. Tamam düğmesine iki kez tıklayın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×