Şerit'i Özelleştirme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Program penceresinin en üst kısmında yer alan ve komut gruplarını içeren Şerit yeni Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin bir bileşenidir. Office Fluent kullanıcı arabirimi, Microsoft Office Access 2007 içindeki komutlar için tek bir giriş noktası sağlamakta olup, önceki Access sürümlerindeki menü ve araç çubuklarının yerine geçer.

Office Access 2007 ile daha gelişmiş uygulamalar oluşturmaya başladığınızda, bir uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak için Office Fluent Şeridi'ni özelleştirmek istediğinize karar verebilirsiniz. Örneğin, kullanıcıların belirli komutları kullanamaması için varsayılan sekmelerin bazılarını veya tamamını gizleyebilir, yalnızca kullanılabilir olmasını istediğiniz komutları içeren yeni ve özel sekmeler oluşturabilirsiniz.

Office Fluent kullanıcı arabirimikullanan tüm 2007 Microsoft Office sistemi programlarında, şeridi özelleştirmeniz için Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) kullanın. Bu nedenle, bazı temel XML bilgisine yararlı olur. Bu makalede XML kavramlarını kapsamaz, ancak bunu bir temel şeridi özelleştirme yordam ve bazı örnek gereksinimlerinize uygun olarak değiştirebileceğiniz XML ile sağladığınız.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Şeridi özelleştirme tekniklerini anlama

Oluşturma ve özel Şerit uygulama

Şeridi varsayılan geri yükleme

XML örneği anlama

Şerit özelleştirme tekniklerini anlama

Office Access 2007'de, özelleştirme XML'i oluşturup, daha sonra Access'e Şerit oluştururken bu XML'yi kullanmasını bildiren kod ekleyerek veya veritabanı özelliklerini buna göre ayarlayarak Şerit'i özelleştirebilirsiniz. Varolan sekmeleri gizlemek ve yeni sekmeler, komut grupları ve komutlar eklemek için XML'i kullanabilirsiniz. Bu makaledeki yordamlar, Access'deki yerleşik komutların (örn. Bul, Sırala ve Kaydet) nasıl ekleneceğini ve kendi yazdığınız Access makrolarını çalıştıran komutların nasıl ekleneceğini gösterir.

XML'i depolayabileceğiniz birçok yer vardır; ancak en kolay yöntemlerden biri XML'i geçerli veritabanı içinde bir sistem tablosunda depolamaktır. Bu işlem; USysRibbons adında bir sistem tablosu oluşturmayı, Şerit XML'inizi bu tabloya eklemeyi ve ardından bu özel Şerit'in veritabanı için bir bütün olarak mı, yoksa belirli bir form ya da rapor için mi görüntüleneceğini belirtmeyi kapsar. Biri uygulamanın tamamı için, diğerleri de veritabanındaki ayrı ayrı formlar ve raporlar için olmak üzere birden çok özel Şerit tanımlayabilirsiniz.

Özel bir Şerit oluşturma ve uygulama

Aşağıdaki bölümlerde, özel bir Şerit oluşturulması ve uygulanmasına yönelik adım adım yordamlar verilmektedir.

Başlamadan önce

Gezinti Bölmesi'nde sistem tablolarını görüntüleme    Varsayılan olarak, sistem tabloları Gezinti Bölmesi'nde görüntülenmez; bu nedenle, USysRibbons tablosunu oluşturduktan sonra bu tabloyu görebilmeniz için, öncelikle Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda bir ayarı değiştirmeniz gerekir. Aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Access'te veritabanı açıkken, Gezinti Bölmesi'nin en üstündeki Gezinti Çubuğu'nu sağ tıklatın ve sonra da kısayol menüsünden Gezinti Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda, Görüntü Seçenekleri'nin altında Sistem Nesnelerini Göster onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Access sistem tabloları Gezinti Bölmesi'nde görüntülenir.

Eklenti kullanıcı arabirimi hata iletilerinin görünümünü etkinleştirme    Hata iletileri, Şerit özelleştirme XML'i oluşturulurken ve ilgili sorunlar giderilirken değerli bir bilgi kaynağı olduğundan, Access'in bunları görüntülemesini sağlamak iyi bir fikirdir. Aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra da Access Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Gelişmiş'i tıklatın.

 3. Genel'in altında Eklenti kullanıcı arabirimi hatalarını göster onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

USysRibbons sistem tablosunu oluşturma

USysRibbons sistem tablosunu oluşturmak için bu yordamı kullanın. Bu tabloyu daha sonra, Şerit özelleştirme XML'inizi depolamak için kullanacaksınız.

 1. Oluştur sekmesinde, Tablolar grubunda Tablo Tasarımı'nı tıklatın.

 2. Tabloya aşağıdaki alanları ekleyin. Alan adlarını tam gösterildiği gibi yazdığınızdan emin olun.

 1. Alan Adı

 1. Tür

 1. Alan Boyutu

 1. Kimlik

 1. Otomatik Sayı

 1. Uzun Tamsayı

 1. Şerit Adı

 1. Metin

 1. 255

 1. RibbonXml

 1. Not

 1. İsterseniz, bu tabloya daha fazla alan (örn. Şerit XML'inin işlevini açıklamak için Açıklamalar alanı) ekleyebilirsiniz.

 2. Kimlik alanını seçin. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Birincil Anahtar'ı tıklatın.

 3. Hızlı Erişim Araç çubuğu, Kaydet' i tıklatın veya CTRL + s adı yeni bir tablo USysRibbonstuşlarına basın.

Şerit özelleştirme XML'ini USysRibbons tablosuna ekleme

Bu örneğin amacına yönelik olarak, veritabanı kullanıcılarınızın Oluştur sekmesindeki araçları kullanmasını önlemek istediğinizi varsayalım. Ayrıca, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, üzerinde yalnızca Yapıştır komutunun bulunduğu Özel Sekme adında yeni bir sekme oluşturmak istediğinizi de düşünelim.

Özel Şerit sekmesi

Aşağıdaki yordamda yer alan XML bu yapılandırmayı oluşturur.

 1. Gezinti Bölmesi'nde USysRibbons tablosunu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Veri Sayfası Görünümü'nü tıklatın.

 2. Aşağıdaki verileri tabloya ekleyin. Bu makaledeki XML örneğini kopyalayıp doğrudan tabloya yapıştırabilirsiniz.

Kimlik

Şerit Adı

Şerit XML'i

(Otomatik Sayı)

Sekmem

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
 1. Bu XML ilk erişim "sıfırdan başlama değil" olarak başlamasını söyler; yani, Access varsayılan Şerit Sekmeleri görüntüleyeceğini belirtir. Daha sonra varsayılan sekmeleri ( Oluştur sekmesi) yalnızca birini gizlemek için Access bildirir. Son olarak, ekler sekmesine "A özel grubu" adlı bir komut grubu "A özel sekmesi," adlı yeni bir Şerit sekmesi oluşturur ve Yapıştır komutu gruba ekler. Bu örnekte ve bunu gereksinimlerinize uygun şekilde özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için XML örneği anlayınbölümüne bakın.

 2. USysRibbons tablosunu kapatın ve ardından veritabanını kapatıp yeniden açın.

Özel Şerit'i uygulama

Artık, özel Şerit XML'i tabloda depolandığından, Şerit'i veritabanının tamamına veya belirli bir form ya da rapora uygulamak istemenize bağlı olarak  aşağıdakilerden birini yapın.

 • Özel Şerit tüm veritabanına uygulama   

  1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra da Access Seçenekleri'ne tıklayın.

  2. Geçerli Veritabanı'nı tıklatın ve Şerit Araç Çubuğu Seçenekleri'nin altında Şerit Adı listesini seçip, istediğiniz Şerit'i (bu durumda, Sekmem) tıklatın.

  3. Tamam'ı tıklatın.

 • Belirli bir form veya rapor için özel Şerit uygulama   

  1. Gezinti Bölmesi'nde, özel Şerit'i uygulamak istediğiniz formu veya raporu sağ tıklattıktan sonra kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

  2. Özellik sayfası görüntülenmiyorsa, görüntülemek için F4 tuşuna basın.

  3. Özellik sayfasının en üstünde, Seçim türü'nün altındaki listede nesne türünün (Form veya Rapor) seçildiğinden emin olun.

  4. Özellik sayfasının Diğer sekmesinde Şerit Adı listesini tıklatın ve formu ya da raporu açtığınızda görüntülenmesini istediğiniz Şerit'i (bu durumda Sekmem) tıklatın.

  5. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Kaydet'i tıklatın veya CTRL+S tuşlarına basın.

  6. Form ya da raporu kapatın ve sonra, yeniden açmak için Gezinti Bölmesi'nde form veya raporu çift tıklatın.

   Seçtiğiniz Şerit görüntülenir.

Özel Şerit öğenizin düzgün şekilde çalıştığını doğruladıktan sonra, sistem tablolarınızı yeniden gizlemek için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 1. Gezinti Bölmesi'nin en üstündeki Gezinti Çubuğu'nu sağ tıklatın ve daha sonra kısayol menüsünden Gezinti Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda, Görüntü Seçenekleri'nin altında Sistem Nesnelerini Göster onay kutusunu temizleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Varsayılan Şerit'i geri yükleme

Özel bir Şerit'i kullanmayı bırakıp varsayılan Şerit'i geri yüklemek için, özel Şerit'in uygulamanın tamamında veya belirli bir form ya da raporda kullanılmasına bağlı olarak aşağıdaki yordamlardan birini kullanın.

Varsayılan uygulama düzeyinde Şerit'i geri yükleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra da Access Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Geçerli Veritabanı'nı tıklatın ve Şerit Araç Çubuğu Seçenekleri'nin altında Şerit Adı kutusunun içeriğini silin.

 3. Veritabanını kapatıp yeniden açın.

Access varsayılan Şerit sekmelerini görüntüler. Şerit XML'i siz silinceye kadar USysRibbons tablosunda kaldığından, özel Şerit'i eski haline getirmek isterseniz, Şerit Adı seçeneğini önceki değerine geri ayarlayarak bunu yapabilirsiniz.

Bir form veya rapor için varsayılan Şerit'i geri yükleme

 1. Form veya raporu Tasarım görünümünde açın.

 2. Özellik sayfası görüntülenmiyorsa, görüntülemek için F4 tuşuna basın.

 3. Özellik sayfasının en üstünde, Seçim türü'nün altındaki listede nesne türünün (Form veya Rapor) seçildiğinden emin olun.

 4. Özellik sayfasının Diğer sekmesinde, Şerit Adı özellik kutusunun içeriğini silin.

 5. Formu veya raporu kaydedip kapatın ve daha sonra yeniden açın.

Şerit XML'i siz silinceye kadar USysRibbons tablosunda kaldığından, özel Şerit'i eski haline getirmek isterseniz, Şerit Adı özelliğindeki değeri önceki değerine geri ayarlayarak bunu yapabilirsiniz.

Sayfanın Başı

XML örneğini anlama

Bu makalenin önceki bölümlerinde kullanılan XML örneğini ve bu XML ile oluşturulan özel Şerit'in bir resmini burada bulabilirsiniz.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Özel Şerit sekmesi

Bu örnekte, XML'in ikinci satırı startFromScratch özniteliğini Yanlış ayarına getirir. Bu değerin Yanlış ayarına getirilmesi, Access'in varolan tüm sekmeleri aynen bırakmasını ve yeni sekmeleri varolan sekmelerin sağına eklemesini sağlar. Bu öznitelik Doğru değerine ayarlandığında, varolan sekmelerin tümü kaldırılır ve yalnızca XML'de oluşturduğunuz sekmeler görüntülenir. startFromScratch özniteliğini Yanlış ayarına getirseniz de, tek tek sekmeleri gizlemeye devam edebilirsiniz. Yerleşik Oluştur sekmesini gizleyen dördüncü XML satırı bunu gösterir. Kalan satırlar özel bir sekme ve özel bir grup oluşturur ve sonra da, aşağıdaki XML satırını kullanarak yerleşik Yapıştır komutunu gruba eklerler.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Özel Şerit'inize ek gruplar ve denetimler ekleme    Benzer XML satırları ekleyerek ve eskilerinin yerine farklı idMso ve label değerleri kullanarak Şerit'inize daha fazla grup ve denetim ekleyebilirsiniz. Örneğin, geçerli durumda seçili nesneyi Excel'e veren bir denetim oluşturmak için aşağıdaki XML'i kullanın.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Denetimi, Yapıştır komutuyla aynı gruba eklemek için, yeni XML satırını Yapıştır komutunu oluşturan satırın hemen öncesine ya da sonrasına ekleyin. Yeni bir grup oluşturmak için, yukarıda Özel Grup grubunu oluşturan XML'i kopyalayabilir, yapıştırabilir ve değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, iki denetimi özel gruba ekleyen XML gösterilmektedir.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Bu XML, Özel Sekme'ye başka bir grup ekler. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yeni grup, biri Excel'den alma işlemini başlatan denetim, diğeri de Excel'e verme işlemini başlatan denetim olmak üzere iki denetim içerir.

İki gruplu özel Şerit sekmesi

Not: Özel bir Şerit'teki her grup kimliği ve sekme kimliği değeri benzersiz olmalıdır.

Bir komutun idMso değerini öğrenme    Yerleşik bir komutun idMso değerini öğrenmek için, aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra da Access Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Özelleştir'i tıklatın.

 3. İşaretçiyi, hakkında bilgi almak istediğiniz öğenin üzerine getirin. Access, denetimin idMso değerini Ekran İpucu'nda ayraç içinde görüntüler.

Bir Access makrosunu çalıştırmak için komut ekleme    Access makrolarını çalıştıran komutlar ekleyerek, özel Şerit'inize daha fazla esneklik katabilirsiniz. Örneğin, Makrom adında bir makro oluşturduğunuzu varsayalım. Şerit'inize makroyu çalıştıran bir komut eklemek için aşağıdaki satırı XML'inize ekleyin.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Denetimi, önceki örnekteki Yapıştır komutuyla aynı gruba eklemek için, yeni XML satırını Yapıştır komutunu oluşturan satırın hemen öncesine ya da sonrasına ekleyin. Aşağıdaki örnekte, komutu ekleyen XML gösterilmektedir.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×