Şeridi özelleştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Şeridi istediğiniz gibi kişiselleştirmek için özelleştirmeleri kullanın. Örneğin, sık kullandığınız komutları içeren özel sekmeler ve özel gruplar oluşturabilirsiniz.

Önemli : Şerit özelleştirme, o sırada çalıştığınız Microsoft Office programına özgüdür. Şerit özelleştirme, Office programları çapında geçerli değildir.

Microsoft Office 2010'da yerleşik olarak bulunan varsayılan sekmelerin ve grupların adlarını ve sırasını değiştirebilirsiniz. Ancak, varsayılan komutları yeniden adlandıramaz, bu varsayılan komutlarla ilişkili simgeleri değiştiremez veya bu komutların sırasını değiştiremezsiniz. Varsayılan komutlar gri metin halinde görünür.

Bir gruba komut eklemek için, varsayılan bir sekmeye veya yeni, özel bir sekmeye özel bir grup eklemeniz gerekir. Özel bir sekmeyi veya grubu tanımlamanıza ve varsayılan bir sekme veya gruptan ayırt etmenize yardımcı olmak için, Şeridi Özelleştir listesindeki özel sekmelerin ve grupların adının sonunda (Özel) ifadesi yer alır; ancak (Özel) sözcüğü şeritte gösterilmez.

varsayılan bir sekmede yeni bir gruba eklenmiş komutlar

1. varsayılan sekme ve grup olan değiştirilemez komutları

2. özel gruba eklediğiniz yeni komutlar bulunur varsayılan bir sekmede. Bu yeni komutlar değiştirilebilir.

Şeridinizi özelleştirmeye başlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Şeridin nasıl özelleştirildiğini gösteren videolar izleme

Şeridi Özelleştir penceresine gitme

Sekmelerle çalışma

Özel sekme ekleme

Varsayılan veya özel bir sekmenin adını değiştirme

Varsayılan veya özel bir sekmeyi gizleme

Varsayılan veya özel sekmelerin sırasını değiştirme

Özel bir sekmeyi kaldırma

Gruplarla çalışma

Bir sekmeye özel grup ekleme

Varsayılan veya özel bir grubun adını değiştirme

Varsayılan ve özel grupların sırasını değiştirme

Varsayılan veya özel bir grubu kaldırma

Varsayılan bir grubu özel bir grupla değiştirme

Komutlarla çalışma

Özel bir gruba komut ekleme

Özel bir gruptan komut kaldırma

Özel bir gruba eklediğiniz komutun adını değiştirme

Özel gruplardaki komutların sırasını değiştirme

Şeridi sıfırlama

Şeridi varsayılan ayarlara sıfırlama

Yalnızca seçili sekmeyi sıfırlama

Özelleştirilmiş şeridi dışarı aktarma

Özelleştirilmiş şeridi içeri aktarma

Şeridin nasıl özelleştirildiğini gösteren videolar izleme

Şeridi Özelleştir nasıl oluşturulduğunu gösteren bir video serisi izleyin Video: şeridi özelleştirme.

Sayfanın Başı

Şeridi Özelleştir penceresine gitme

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Yardım'ın altında, Seçenekler'i tıklatın.

 3. Şeridi Özelleştir'i tıklatın.

Şeridi Özelleştir penceresine, şeritte herhangi bir sekmeyi sağ tıklattıktan sonra Şeridi Özelleştir'i tıklatarak da erişebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Sekmelerle çalışma

Özel sekme ekleme

Yeni Sekme'yi tıklattığınızda, özel bir sekme ve özel grup eklersiniz. Yalnızca özel gruplara komut ekleyebilirsiniz.

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde, Şeridi Özelleştir listesinde, Yeni Sekme öğesini tıklatın.

Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 1. Özelleştirmelerinizi görmek ve kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Özel bir gruba komut eklemek için, Özel gruba komut ekleme bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Varsayılan veya özel bir sekmenin adını değiştirme

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde, Şeridi Özelleştir listesinde, adını değiştirmek istediğiniz sekmeyi tıklatın.

Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 1. Ad Değiştir'i tıklatın ve yeni bir ad girin.

 2. Özelleştirmelerinizi görmek ve kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Varsayılan veya özel bir sekmeyi gizleme

Hem özel hem de varsayılan sekmeleri gizleyebilirsiniz, ancak yalnızca özel sekmeleri kaldırabilirsiniz.

Şeridi Özelleştir listesinde, özel sekmeler ve grupların adının yanında (Özel) ifadesi bulunur, ancak (Özel) sözcüğü şeritte gösterilmez.

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde, Şeridi Özelleştir listesinde, gizlemek istediğiniz varsayılan sekmenin veya özel sekmenin yanındaki onay kutusunu temizleyin.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. Özelleştirmelerinizi görmek ve kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Varsayılan veya özel sekmelerin sırasını değiştirme

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde, Şeridi Özelleştir listesinde, taşımak istediğiniz sekmeyi tıklatın.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. İstediğiniz sıralamayı elde edinceye kadar Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı okunu tıklatın.

 3. Özelleştirmelerinizi görmek ve kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Özel bir sekmeyi kaldırma

Hem özel hem de varsayılan sekmeleri gizleyebilirsiniz, ancak yalnızca özel sekmeleri kaldırabilirsiniz.

Şeridi Özelleştir listesinde, özel sekmeler ve grupların adının yanında (Özel) ifadesi bulunur, ancak (Özel) sözcüğü şeritte gösterilmez.

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde, Şeridi Özelleştir listesinde, kaldırmak istediğiniz sekmeyi tıklatın.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. Kaldır'ı tıklatın.

 3. Özelleştirmelerinizi görmek ve kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Gruplarla çalışma

Bir sekmeye özel grup ekleme

Özel bir sekmeye ya da varsayılan bir sekmeye özel grup ekleyebilirsiniz.

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde, Şeridi Özelleştir listesinde, grup eklemek istediğiniz sekmeyi tıklatın.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. Yeni Grup'u tıklatın.

 3. Yeni Grup (Özel) grubunun adını değiştirmek için, grubu sağ tıklatın, Ad Değiştir'i tıklatın ve sonra yeni bir ad yazın.

  Özel grubu ve sonra Yeniden Adlandır' ı tıklatarak özel grubu temsil edecek olan simgeyi de ekleyebilirsiniz. Simge ne için kullanıldığını hakkında daha fazla bilgi için bkz: neden yeşil küre Şeritte?.

 4. Bu özel gruba eklediğiniz komutların etiketlerini gizlemek için, grubu sağ tıklatın ve ardından Komut Etiketlerini Gizle'yi tıklatın.

  Özel gruptaki komutların etiketlerini gizledikten sonra bu etiketleri görmek için, grubu sağ tıklatın ve ardından Komut Etiketlerini Gizle'yi tıklatın.

 5. Özelleştirmelerinizi görmek ve kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Özel bir gruba komut eklemek için, Özel gruba komut ekleme bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Varsayılan veya özel bir grubun adını değiştirme

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde, Şeridi Özelleştir listesinde, adını değiştirmek istediğiniz sekmeyi veya grubu tıklatın.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. Ad Değiştir'i tıklatın ve yeni bir ad girin.

  Özel bir grubun adını değiştirirken, şerit yeniden boyutlandırıldığında bu grubu temsil edecek bir simgeyi de tıklatabilirsiniz.

 3. Özelleştirmelerinizi görmek ve kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Varsayılan ve özel grupların sırasını değiştirme

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde, Şeridi Özelleştir listesinde, taşımak istediğiniz grubu tıklatın.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. İstediğiniz sıralamayı elde edinceye kadar Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı okunu tıklatın.

 3. Özelleştirmelerinizi görmek ve kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Varsayılan veya özel bir grubu kaldırma

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde, Şeridi Özelleştir listesinde, kaldırmak istediğiniz grubu tıklatın.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. Kaldır'ı tıklatın.

 3. Özelleştirmelerinizi görmek ve kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Varsayılan bir grubu özel bir grupla değiştirme

Varsayılan bir gruptan, yani Microsoft Office'te yerleşik olarak bulunan bir gruptan komut kaldıramazsınız. Bununla birlikte, yalnızca varsayılan grubun yerini almasını istediğiniz komutların bulunduğu özel bir grup oluşturabilirsiniz.

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde, Şeridi Özelleştir listesinde, özel grubu eklemek istediğiniz varsayılan sekmeyi tıklatın.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. Yeni Grup'u tıklatın.

 3. Yeni grubu sağ tıklatın ve ardından Ad Değiştir'i tıklatın.

 4. Yeni grup için bir ad yazın ve şerit yeniden boyutlandırıldığında yeni grubu temsil etmek üzere bir simge seçin.

 5. Komutları Seçin listesinde, Ana Sekmeler'i tıklatın.

 6. Özelleştirmek istediğiniz grubu içeren varsayılan sekmenin yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.

 7. Özelleştirmek istediğiniz varsayılan grubun yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.

 8. Özel gruba eklemek istediğiniz komutu tıklatın ve sonra da Ekle'yi tıklatın.

Not :  Tüm komutları eklemek zorunda değilsiniz. Bunun yerine, yalnızca istediğiniz komutları ekleyebilirsiniz.

 1. Varsayılan grubu sağ tıklatın ve Kaldır'ı tıklatın.

Varsayılan grubu geri getirmek için şeridi sıfırlayabilirsiniz, ancak şerit özelleştirmelerini yeniden kullanmak istiyorsanız, önce bu özelleştirmeleri dışarı aktarmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Komutlarla çalışma

Yalnızca özel veya varsayılan bir sekme altındaki özel gruba komut ekleyebilirsiniz. Varsayılan bir gruba komut ekleyemezsiniz. Yalnızca özel gruplara eklenen komutların adları değiştirilebilir. Varsayılan bir grubu güncelleştirme yöntemini görmek için “Varsayılan bir grubu özel bir grupla değiştirme” bölümüne bakın.

Özel bir gruba komut ekleme

Not : Şeridi Özelleştir listesinde, özel sekmeler ve grupların adının yanında (Özel) ifadesi bulunur, ancak (Özel) sözcüğü şeritte gösterilmez.

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde, Şeridi Özelleştir listesinde, komut eklemek istediğiniz özel grubu tıklatın.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. Komutları seçin listesinde, Örneğin popüler Commands'a veya Tüm komutlar. , komut eklemek istediğiniz listeyi tıklatın

  Komutları seçin listesi

 3. Seçtiğiniz listede bir komutu tıklatın.

 4. Ekle'yi tıklatın.

 5. Özelleştirmelerinizi görmek ve kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Ayrıca, komutu yeniden adlandırma ve komutu ve sonra Yeniden Adlandır' ı tıklatarak komutu temsil eden bir simge ekleyebilirsiniz. Simge ne için kullanıldığını hakkında daha fazla bilgi için bkz: neden yeşil küre Şeritte?.

Sayfanın Başı

Özel bir gruptan komut kaldırma

Yalnızca özel bir gruptaki komutları kaldırabilirsiniz.

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde, Şeridi Özelleştir listesinde, kaldırmak istediğiniz komutu tıklatın.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. Kaldır'ı tıklatın.

 3. Özelleştirmelerinizi görmek ve kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Özel bir gruba eklediğiniz komutun adını değiştirme

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde, Şeridi Özelleştir listesinde, adını değiştirmek istediğiniz komutu tıklatın.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. Ad Değiştir'i tıklatın ve yeni bir ad girin.

  Özel bir gruba eklediğiniz komutun adını değiştirirken, bu komutu temsil etmesi için bir simgeyi de tıklatabilirsiniz.

 3. Özelleştirmelerinizi görmek ve kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Özel gruplardaki komutların sırasını değiştirme

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde, Şeridi Özelleştir listesinde, taşımak istediğiniz komutu tıklatın.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. İstediğiniz sıralamayı elde edinceye kadar Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı okunu tıklatın.

 3. Özelleştirmelerinizi görmek ve kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Şeridi sıfırlama

Şerit üzerindeki tüm sekmeleri ya da yalnızca seçtiğiniz sekmeleri sıfırlayarak özgün durumlarına döndürmeyi tercih edebilirsiniz. Şeritteki tüm sekmeleri sıfırladığınızda, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nu da yalnızca varsayılan komutları gösterecek şekilde sıfırlamış olursunuz.

Şeridi varsayılan ayarlara sıfırlama

Önemli : Tüm özelleştirmeleri sıfırla'yı tıklattığınızda, hem şeridi hem Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nu sıfırlayarak varsayılan ayarlarına döndürmüş olursunuz.

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde Sıfırla'yı tıklatın.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. Tüm özelleştirmeleri sıfırla'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Yalnızca seçili sekmeyi sıfırlama

Yalnızca varsayılan sekmeleri varsayılan ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde, varsayılan ayarlarına sıfırlamak istediğiniz varsayılan sekmeyi seçin.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. Sıfırla'yı tıklatın ve ardından Yalnızca seçili Şerit sekmesini sıfırla'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Özelleştirilmiş şeridi dışarı aktarma

Şerit ve Hızlı Erişim Araç Çubuğu özelleştirmelerinizi, bir çalışma arkadaşı tarafından veya başka bir bilgisayarda içeri aktarılabilecek ve kullanılabilecek bir dosyaya aktarabilirsiniz.

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde İçeri/Dışarı Aktar düğmesini tıklatın.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. Tüm Özelleştirmeleri Dışarı Aktar'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Özelleştirilmiş şeridi içeri aktarma

Şerit ve Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nun geçerli düzenini değiştirmek için özelleştirme dosyalarını içeri aktarabilirsiniz. Özelleştirmeyi içeri aktarabildiğinizde, Microsoft Office programlarının çalışma arkadaşlarınızla veya farklı bilgisayarlarda aynı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Önemli : Bir şerit özelleştirme dosyasını içeri aktardığınızda, önceki şerit ve Hızlı Erişim Araç Çubuğu özelleştirmelerinin tümünü kaybedersiniz. Şu anda sahip olduğunuz özelleştirmeye geri dönmek isteyebileceğinizi düşünüyorsanız, yeni özelleştirmeleri içeri aktarmadan önce eskilerini dışarı aktarmanız gerekir.

 1. Şeridi Özelleştir penceresinde İçeri/Dışarı Aktar düğmesini tıklatın.

  Şeridi Özelleştir penceresine ulaşmak için, “Şeridi Özelleştir penceresine gitme” bölümüne bakın.

 2. Özelleştirme dosyasını içeri aktar seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×