Şeklin dolgu, anahat veya Efekt Grafik öğelerinin değiştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış şekil stil uygulayarak anında grafik öğeleri (örneğin, grafik alanı, çizim alanı, veri işaretçileri, grafiklerdeki başlıklar, kılavuz çizgilerini, eksenler, değer çizgileri, eğilim çizgileri, hata çubukları, veya duvarlar ve tabana 3-b grafikte) görünümünü değiştirebilirsiniz. Bu grafik öğelerine farklı şekil dolguları, Şekil anahatları ve Şekil efektleri de uygulayabilirsiniz.

Karma grafik

Ne yapmak istiyorsunuz?

Önceden tanımlanmış bir şekil veya çizgi stili uygulama

Farklı şekil dolgusu uygulama

Farklı şekil ana hattı uygulama

Farklı şekil efekti uygulama

Önceden tanımlanmış bir şekil veya çizgi stili uygulama

 1. Grafikte, değiştirmek istediğiniz grafik öğesini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Bir grafiğe tıklayın.
   Böylece Tasarım, Düzenve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli seçim grubunda Grafik öğeleri kutusunun yanındaki oku tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

   Kitap resmi

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda, önceden tanımlanmış Şekil Stili veya çizgi stilini tıklatın.

  excel şeridinde şekil stilleri grubu

  Tüm kullanılabilir Şekil Stilleri görmek için diğer düğmesini düğme görüntüsü tıklatın.

İpucu : Yaptığınız değişikliği beğenmezseniz, bunu hemen geri alabilirsiniz. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Geri Al düğme görüntüsü tıklatın veya CTRL + Z tuşlarına basın.

İlk oturum açma ekranı veya hesap değiştirme ekranı

Sayfanın Başı

Farklı şekil dolgusu uygulama

Seçili bir şekil (örneğin, veri işaretçileri, başlıkları, veri etiketleri veya gösterge) düz renk, gradyan, resim veya doku doldurabilirsiniz. Bir grafikte (örneğin, kılavuz çizgilerini, eksenler, eğilim çizgileri veya hata çubukları), biçim satırları için Şekil dolgusu kullanamazsınız.

 1. Grafikte, değiştirmek istediğiniz grafik öğesini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Bir grafiğe tıklayın.
   Böylece Tasarım, Düzenve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli seçim grubunda Grafik öğeleri kutusunun yanındaki oku tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

   Kitap resmi

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nutıklatın.

  excel şeridinde şekil stilleri grubu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Tema renkleri veya Standart renkleraltında farklı dolgu rengi kullanmak için kullanmak istediğiniz rengi tıklatın.

   İpucu : Farklı bir renk uygulamadan önce o renk şeması nasıl etkilediğini hızla önizlemesini görüntüleyebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz renge üzerine geldiğinizde, o renkli Grafiği'nde seçili grafik öğesinin görüntülenir.

  2. Seçili grafik öğesi rengini kaldırmak için Dolgu Yok'utıklatın.

  3. Tema renkleri veya Standart renkleraltında kullanılamadığını dolgu rengi kullanmak için Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın. Renkler iletişim kutusunda, Standart veya Özel sekmesinde kullanmak istediğiniz rengi belirtin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

   Yeniden kullanmak için oluşturduğunuz özel Dolgu renkleri Son renkler altında eklenir.

  4. Bir resim şekli doldurmak için resmitıklatın. Resim Ekle iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz resmi tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın.

  5. Bir gradyan efekti için seçili dolgu rengi kullanmak için Gradyan' ı tıklatın ve sonra çeşitlemelerialtında kullanmak istediğiniz gradyan stilini tıklatın.

   Ek gradyan stillere ait Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra Dolgu kategorisinde, kullanmak istediğiniz gradyan Seçenekler'i tıklatın.

  6. Doku dolgusu kullanmak için dokuyatıklayın ve sonra da kullanmak istediğiniz dokuya tıklayın.

İpucu : Yaptığınız değişikliği beğenmezseniz, bunu hemen geri alabilirsiniz. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Geri Al düğme görüntüsü tıklatın veya CTRL + Z tuşlarına basın.

İlk oturum açma ekranı veya hesap değiştirme ekranı

Sayfanın Başı

Farklı şekil ana hattı uygulama

Renk, genişlik ve çizgi stilini (örneğin, kılavuz çizgilerini, eksenler, eğilim çizgileri veya hata çubukları) grafikteki çizgilerden oluşan değiştirebilir veya özel kenarlık için seçili şekilleri (örneğin, veri işaretçileri, başlıkları, veri etiketleri veya gösterge) oluşturabilirsiniz.

 1. Grafikte, değiştirmek istediğiniz grafik öğesini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Bir grafiğe tıklayın.
   Böylece Tasarım, Düzenve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli seçim grubunda Grafik öğeleri kutusunun yanındaki oku tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

   Kitap resmi

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil anahattı' nı tıklatın.

  excel şeridinde şekil stilleri grubu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Tema renkleri veya Standart renkleraltında bir farklı anahat rengini kullanmak için kullanmak istediğiniz rengi tıklatın.

  2. Seçili grafik öğesi anahat rengini kaldırmak için Anahat Yok'utıklatın.

   Not : Seçili öğeyi bir çizgi ise, çizgi artık Grafiği'nde görünür.

  3. Tema renkleri veya Standart renkleraltında uygun olmayan bir anahat rengini kullanmak için Tüm Anahat Renkleri'nitıklatın. Renkler iletişim kutusunda, Standart veya Özel sekmesinde kullanmak istediğiniz rengi belirtin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

   Yeniden kullanmak için oluşturduğunuz özel anahat renkleri Son renkler altında eklenir.

  4. Çizgi veya kenarlık kalınlığını değiştirmek için Ağırlık' ı tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz çizgi kalınlığını tıklatın.

   Ek çizgi stili veya kenarlık stili seçenekleri için Daha fazla çizgi' yi tıklatın ve kullanmak istediğiniz çizgi stilini veya kenarlık stili Seçenekleri'ni tıklatın.

  5. Kesik çizgi veya kenarlık kullanmak için kesik çizgiler' i tıklatın ve sonra da kullanmak istediğiniz kesik çizgi türü'ı tıklatın.

   Tire türü ek seçenekler için Daha fazla çizgi' yi tıklatın ve sonra da kullanmak istediğiniz kesik çizgi türü'ı tıklatın.

  6. Oklar satırlara eklemek için oklarıtıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz ok stili tıklatın. Ok Stilleri kenarlıklar için kullanamazsınız.

   Ek Ok Stili veya kenarlık stili seçenekleri için Daha oklarıtıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz ok ayarı tıklatın.

İpucu : Yaptığınız değişikliği beğenmezseniz, bunu hemen geri alabilirsiniz. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Geri Al düğme görüntüsü tıklatın veya CTRL + Z tuşlarına basın.

İlk oturum açma ekranı veya hesap değiştirme ekranı

Sayfanın Başı

Farklı şekil efekti uygulama

Seçili şekilleri (örneğin, veri işaretçileri, başlıkları, veri etiketleri veya gösterge) ve çizgiler (örneğin, kılavuz çizgilerini, eksenler, eğilim çizgileri veya hata çubukları) (örneğin, gölge, parlama veya Eğim efektleri) görsel efektler uygulayabilirsiniz.

 1. Grafikte, değiştirmek istediğiniz grafik öğesini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Bir grafiğe tıklayın.
   Böylece Tasarım, Düzenve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli seçim grubunda Grafik öğeleri kutusunun yanındaki oku tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

   Kitap resmi

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın.

  excel şeridinde şekil stilleri grubu

 3. Kullanılabilir efektini tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz efekti seçin.

  Not : Kullanılabilir şekil efektleri seçtiğiniz grafik öğesi bağlıdır. Önceden belirlenmiş, yansıma ve Eğim efektleri tüm grafik öğeleri için kullanılamaz.

İpucu : Yaptığınız değişikliği beğenmezseniz, bunu hemen geri alabilirsiniz. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Geri Al düğme görüntüsü tıklatın veya CTRL + Z tuşlarına basın.

İlk oturum açma ekranı veya hesap değiştirme ekranı

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×