Şekle veya metin kutusuna dolgu veya efekt ekleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Dolgusunu değiştirerek veya gölge, parlama, yansıma, Yumuşak Kenarlar, eğimler ve üç boyutlu (3B) döndürme gibi efektleri, ekleyerek bir şekil veya metin kutusunun görünümünü değiştirebilirsiniz.

Bir renk, desen, doku, resim veya şeklin içinin için uygulanan Gradyan Dolgu olur. Gradyan renk ve gölgeler, genellikle başka bir renk için bir renk veya başka bir gölgelendirme aynı renk bir gölgelendirmek dereceli ilerlemeyi olur.

Düz dolgu ve Gradyan Dolgu şekilli SmartArt grafiği

Şeklin dolgu renginin değiştirilmesi yalnızca içini veya önünü etkiler. Efekt, gölge gibi bir şekil ekleyin ve o efekt için farklı bir renk istediğiniz, gölgenin rengini dolgu renginden ayrı olarak değiştirmelisiniz.

3-b efekti derinlik şekle ekler. Şeklinizin için yerleşik birleşimini 3-b efektleri ekleyebilir veya tek tek efektler ekleyebilirsiniz. Şeklinizin şu programlarında ayrı ayrı efekt birleşimleri ekleyebilirsiniz: Excel, Outlook, Wordve PowerPoint.

Dolgu veya efekt ekleme

Dolgu veya efekt eklemek için önce şeklinizi tıklatın, Biçim' e tıklayın, Şekil dolgusu veya Şekil efektleriyanındaki oku tıklatın ve bir renk, gradyan, doku veya efekt seçin.

 1. Doldurmak istediğiniz şekli tıklatın. Aynı Dolgu için birden çok şekil eklemek için ilk şekli tıklatın ve ardından tuşuna basın ve Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nun yanındaki oka tıklayın.

  Şekil Dolgusu renk seçenekleri menüsü

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dolgu rengi ekleme veya değiştirme için istediğiniz rengi tıklatın.

  • Renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

  • Tema renkleri birini almayan bir renkle kullanmak için Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Belge teması daha sonra değiştirirseniz, özel renkleri ve Standart sekmesinde renkleri güncelleştirilmiyor.

  • Şekli saydamlığını ayarlamak için Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın. Renkler iletişim kutusunun altındaki Saydamlık kaydırıcısını sürükleyin ya da kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini %0 (tamamen donuk, varsayılan ayar) ile %100 (tamamen saydam) arasında belirleyebilirsiniz.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, kullanma, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın, istediğiniz resmi içeren klasörü bulun.

  • Ekleme veya dolgu gradyan değiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gradyan çeşitlemesini tıklatın. Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın. Doku özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın başı

Dolgu veya efekt ekleme hakkında daha fazla bilgi için açılan listeden bir öğe seçin:

 1. Şekil Biçimlendir'iseçin ve bir desen dolgusu eklemek istediğiniz şekli sağ tıklatın.

 2. Şekil Biçimlendir bölmesinde, Dolgutıklatın ve sonra Dolgu deseni'ıtıklatın.

  Desen dolgusu Şekil Biçimlendir Bölmesi'nde seçme

 3. Bir desen seçin ve isterseniz, ön plan ve arka plan ' ın yanındaki okları tıklatıp renk birleşimini seçin.

Sayfanın başı

Metin kutuları ve şekiller, dolu çerçeve veya yansıma gibi çeşitli efektler ekleyebilirsiniz.

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekli tıklatın. Birden fazla şekle aynı efekti eklemek için ilk şekli tıklatın ve ardından tuşuna basın ve Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın ve listeden bir seçenek belirleyin.

  Şekil efektleri menüsü

  • Efektlerin yerleşik birleşimini eklemek veya değiştirmek için Önayar'ın üzerine gelin ve ardından istediğiniz efekti tıklatın.

   Yerleşik efekti özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Gölge eklemek veya gölgeyi değiştirmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gölgeye tıklayın.

   Gölgeyi özelleştirmek için, Gölge Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Yansıma eklemek veya yansımayı değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma çeşitlemesine tıklayın.

   Yansımayı özelleştirmek için Yansıma seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Parlama eklemek veya parlamayı değiştirmek için, Parlama'nın üzerine gelin ve istediğiniz parlama çeşitlemesine tıklayın.

   Parlamayı özelleştirmek için Parlama Seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Yumuşak kenar eklemek veya değiştirmek için Yumuşak kenarlar' ın üzerine ve sonra istediğiniz kenar rengini ve boyutunu tıklatın.

   Yumuşak kenarları özelleştirmek için Kenar yumuşatma seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir kenar eklemek veya kenarı değiştirmek için, Eğim'in üzerine gelin ve sonra istediğiniz eğime tıklayın.

   Eğimi özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • 3-B döndürme eklemek veya döndürmeyi değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz döndürmeye tıklayın.

   Döndürmeyi özelleştirmek için, 3-B Döndürme Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

   Notlar: 

   • Ayrı ayrı birden çok efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için yukarıdaki ikinci adımı yineleyin.

   • Şekle, eğim gibi bir 3-b efekti ekleyin ve ardından yumuşak kenar eklerseniz, 3-b efekti öncelikli olduğundan şekle görsel herhangi bir değişiklik görmez. Bununla birlikte, 3-b efekti silerseniz, yumuşak kenar efekti görünür hale gelir.

Sayfanın başı

 1. Dolgu gelen silmek istediğiniz şekle tıklayın. Birden çok şekilleri'nden aynı dolgu silmek için ilk şekli tıklatın ve ardından tuşuna basın ve Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nunyanındaki oku tıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

  Dolgu Yok seçme

Sayfanın başı

 1. Efektini silmek istediğiniz şekle tıklayın. Birden çok şekilleri'nden aynı efektini silmek için ilk şekli tıklatın ve ardından tuşuna basın ve Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın.

  Şekil efektleri menüsü

  • Şekilden yerleşik efekt bileşimini silmek için önceden belirlenmişüzerine gelin ve Önayar Yok'utıklatın.

   Not: Önayar Yok'utıklattığınızda, şekle uygulanmış olan herhangi bir gölge efektleri kaldırmayın. Bir şeklin gölge kaldırmak için aşağıdaki adımı izleyin.

  • Gölge efektini silmek için Gölgeüzerine gelin ve Gölge Yok'utıklatın.

  • Yansıma efektini silmek için yansımaüzerine gelin ve Yansıma Yok'utıklatın.

  • Parlama efektini silmek için parlamaüzerine gelin ve Parlama Yok'utıklatın.

  • Yumuşak Kenarlar efektini silmek için Yumuşak kenarlar' ın üzerine ve sonra Yumuşak kenar Yok'utıklatın.

  • Kenar efektini silmek için Eğimüzerine gelin ve Eğim Yok'utıklatın.

  • 3-b döndürme efektini silmek için 3B Döndürmeüzerine gelin ve Döndürme Yok'utıklatın.

Not: Ayrı ayrı birden çok efekt eklediyseniz, yukarıdaki ikinci adımı tüm efektleri silmek için yineleyin.

Sayfanın başı

Ayrıca bkz.

Şekil dolgusu ekleme veya değiştirme

 1. Bir dolgusu eklemek istediğiniz şekli tıklatın.

  Aynı Dolgu için birden çok şekil eklemek için ilk şekli tıklatın ve ardından tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nunyanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Çizim Araçları altında biçim sekmesi

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekli seçtiğinizden emin olun. Biçim sekmesini açmak için şekli çift tıklatmanız gerekebilir.

  • Eklemek veya dolgu rengini değiştirme, istediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

   İpucu: Şekli saydamlığını Diğer Dolgu renkleritıklatarak da ayarlayabilirsiniz. Renkler iletişim kutusunun altındaki Saydamlık kaydırıcısını sürükleyin ya da kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini %0 (tamamen donuk, varsayılan ayar) ile %100 (tamamen saydam) arasında belirleyebilirsiniz.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, kullanma, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın, istediğiniz resmi içeren klasörü bulun.

  • Ekleme veya dolgu gradyan değiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gradyan çeşitlemesini tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

   Doku özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın başı

Dolgu veya efekt ekleme hakkında daha fazla bilgi için açılan listeden bir öğe seçin.

 1. Şekil Biçimlendir'iseçin ve bir desen dolgusu eklemek istediğiniz şekli sağ tıklatın.

 2. Şekil Biçimlendir iletişim kutusunda Dolgu sekmesini tıklatın.

 3. Dolgu Bölmesi'nde Desen dolgusu seçin ve sonra bir desen, ön plan rengi ve arka plan rengi, desen dolgusu için seçin.

Sayfanın başı

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekli tıklatın.

  Birden fazla şekle aynı efekti eklemek için ilk şekli tıklatın ve ardından tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Çizim Araçları altında biçim sekmesi

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekli seçtiğinizden emin olun. Biçim sekmesini açmak için şekli çift tıklatmanız gerekebilir.

  • Efektlerin yerleşik birleşimini eklemek veya değiştirmek için Önayar'ın üzerine gelin ve ardından istediğiniz efekti tıklatın.

   Yerleşik efekti özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Gölge eklemek veya gölgeyi değiştirmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gölgeye tıklayın.

   Gölgeyi özelleştirmek için, Gölge Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Yansıma eklemek veya yansımayı değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma çeşitlemesine tıklayın.

   Yansımayı özelleştirmek için Yansıma seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Parlama eklemek veya parlamayı değiştirmek için, Parlama'nın üzerine gelin ve istediğiniz parlama çeşitlemesine tıklayın.

   Parlamayı özelleştirmek için Parlama Seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Yumuşak kenar eklemek veya değiştirmek için Yumuşak kenarlar' ın üzerine ve sonra istediğiniz kenar rengini ve boyutunu tıklatın.

   Yumuşak kenarları özelleştirmek için Kenar yumuşatma seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir kenar eklemek veya kenarı değiştirmek için, Eğim'in üzerine gelin ve sonra istediğiniz eğime tıklayın.

   Eğimi özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • 3-B döndürme eklemek veya döndürmeyi değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz döndürmeye tıklayın.

   Döndürmeyi özelleştirmek için, 3-B Döndürme Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

   Notlar: 

   • Ayrı ayrı birden çok efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için yukarıdaki ikinci adımı yineleyin.

   • Şekle, eğim gibi bir 3-b efekti ekleyin ve ardından yumuşak kenar eklerseniz, 3-b efekti öncelikli olduğundan şekle görsel herhangi bir değişiklik görmez. Bununla birlikte, 3-b efekti silerseniz, yumuşak kenar efekti görünür hale gelir.

Sayfanın başı

 1. Dolgu gelen silmek istediğiniz şekle tıklayın.

  Birden çok şekilleri'nden aynı dolgu silmek için ilk şekli tıklatın ve ardından tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nunyanındaki oku tıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

  Şekil Stilleri grubu

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekli seçtiğinizden emin olun. Biçim sekmesini açmak için şekli çift tıklatmanız gerekebilir.

Sayfanın başı

 1. Efektini silmek istediğiniz şekle tıklayın.

  Birden çok şekilleri'nden aynı efektini silmek için ilk şekli tıklatın ve ardından tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Şekil Stilleri grubu

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekli seçtiğinizden emin olun. Biçim sekmesini açmak için şekli çift tıklatmanız gerekebilir.

  • Şekilden yerleşik efekt bileşimini silmek için önceden belirlenmişüzerine gelin ve Önayar Yok'utıklatın.

   Not: Önayar Yok'utıklattığınızda, şekle uygulanmış olan herhangi bir gölge efektleri kaldırmayın. Bir şeklin gölge kaldırmak için aşağıdaki adımı izleyin.

  • Şekilden gölge silmek için Gölgeüzerine gelin ve Gölge Yok'utıklatın.

  • Bir yansıma şekilden silmek için yansımaüzerine gelin ve Yansıma Yok'utıklatın.

  • Şekilden parlama silmek için parlamaüzerine gelin ve Parlama Yok'utıklatın.

  • Şekilden Yumuşak Kenarlar efektini silmek için Yumuşak kenarlar' ın üzerine ve sonra Yumuşak kenar Yok'utıklatın.

  • Şekilden kenar efektini silmek için Eğimüzerine gelin ve Eğim Yok'utıklatın.

  • Şekilden 3-b döndürme efektini silmek için 3B Döndürmeüzerine gelin ve Döndürme Yok'utıklatın.

Not: Ayrı ayrı birden çok efekt eklediyseniz, yukarıdaki ikinci adımı tüm efektleri silmek için yineleyin.

Sayfanın başı

Bir dolgusu ekleme veya değiştirme

Microsoft Office uygulamasını açılan listeden seçin.

 1. Bir dolgusu eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı Dolgu eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Eklemek veya dolgu rengini değiştirme, istediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

   Dolgu saydamlığını Diğer Dolgu renkleritıklatarak da ayarlayabilirsiniz. Renkler iletişim kutusunun altındaki Saydamlık kaydırıcısını sürükleyin ya da kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini %0 (tamamen donuk, varsayılan ayar) ile %100 (tamamen saydam) arasında belirleyebilirsiniz.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, bulun ve kullanmak istediğiniz resmi tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın.

  • Ekleme veya dolgu gradyandeğiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gradyan çeşitlemesini tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

   Doku özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Not: Bu eklentinin aynı etkiyi elde etmek için kullanabileceğiniz ancak desen dolguları Excel 2007'de kullanılamaz. Daha fazla bilgi için Ekle desen dolguları bir Excel 2007 grafiği veya şeklebakın.

Sayfanın başı

 1. Bir dolgusu eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı Dolgu eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri veya Metin kutusu stilleri grubunda altında Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  metin kutusu araçları biçim sekmesi resmi

  • Eklemek veya dolgu rengini değiştirme, istediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

   Saydamlık Diğer Dolgu renkleritıklatarak da ayarlayabilirsiniz. Renkler iletişim kutusunun altındaki Saydamlık kaydırıcısını sürükleyin ya da kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini %0 (tamamen donuk, varsayılan ayar) ile %100 (tamamen saydam) arasında belirleyebilirsiniz.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, kullanma, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın, istediğiniz resmi içeren klasörü bulun.

  • Ekleme veya dolgu gradyandeğiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gradyan çeşitlemesini tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

   Doku özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya desen değiştirmek için Desentıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri tıklatın.

Sayfanın başı

 1. Bir dolgusu eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı Dolgu eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Eklemek veya dolgu rengini değiştirme, istediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

   Dolgu saydamlığını Diğer Dolgu renkleritıklatarak da ayarlayabilirsiniz. Renkler iletişim kutusunun altındaki Saydamlık kaydırıcısını sürükleyin ya da kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini %0 (tamamen donuk, varsayılan ayar) ile %100 (tamamen saydam) arasında belirleyebilirsiniz.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, bulun ve kullanmak istediğiniz resmi tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın.

  • Ekleme veya dolgu gradyandeğiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gradyan çeşitlemesini tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

   Doku özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Not: Desen dolguları PowerPoint'te kullanılamaz. Bununla birlikte, şekillere dolguları ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Hiçbir daha fazla doldurur desen PowerPoint 2007'debakın.

Sayfanın başı

 1. Bir dolgusu eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı Dolgu eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri veya Metin kutusu stilleri grubunda altında Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  metin kutusu araçları biçim sekmesi resmi

  • Eklemek veya dolgu rengini değiştirme, istediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

   Saydamlık Diğer Dolgu renkleritıklatarak da ayarlayabilirsiniz. Renkler iletişim kutusunun altındaki Saydamlık kaydırıcısını sürükleyin ya da kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini %0 (tamamen donuk, varsayılan ayar) ile %100 (tamamen saydam) arasında belirleyebilirsiniz.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, kullanma, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın, istediğiniz resmi içeren klasörü bulun.

  • Ekleme veya dolgu gradyandeğiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gradyan çeşitlemesini tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

   Doku özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya desen değiştirmek için Desentıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri tıklatın.

Sayfanın başı

Bir efekti ekleme veya değiştirme

Microsoft Office uygulamasını açılan listeden seçin.

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efekti eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Efektlerin yerleşik birleşimini eklemek veya değiştirmek için Önayar'ın üzerine gelin ve ardından istediğiniz efekti tıklatın.

   Yerleşik efekti özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Gölge eklemek veya gölgeyi değiştirmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gölgeye tıklayın.

   Gölgeyi özelleştirmek için, Gölge Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Yansıma eklemek veya yansımayı değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma çeşitlemesine tıklayın.

  • Parlama eklemek veya parlamayı değiştirmek için, Parlama'nın üzerine gelin ve istediğiniz parlama çeşitlemesine tıklayın.

   Parlama renklerini özelleştirmek için, Tüm Parlak Renkler'i tıklatın, ardından istediğiniz rengi seçin. tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Tüm Renkler'i tıklatın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Yumuşak kenar eklemek veya yumuşak kenarı değiştirmek için, Yumuşak Kenarlar'ın üzerine gelin, ardından istediğiniz kenar boyutuna tıklayın.

  • Bir kenar eklemek veya kenarı değiştirmek için, Eğim'in üzerine gelin ve sonra istediğiniz eğime tıklayın.

   Eğimi özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • 3-B döndürme eklemek veya döndürmeyi değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz döndürmeye tıklayın.

   Döndürmeyi özelleştirmek için, 3-B Döndürme Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

   Notlar: 

   • Ayrı ayrı birden çok efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için yukarıdaki ikinci adımı yineleyin.

   • 3-b efekti öncelikli olduğundan, dolu çerçeve veya 3-b döndürme gibi bir 3-b efekti ekleyin ve ardından yumuşak kenar eklemek, şeklin veya metin kutusunun herhangi bir değişiklik görmezsiniz. Bununla birlikte, 3-b efekti silerseniz, yumuşak kenar efekti görünür durumdadır.

Sayfanın başı

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efekti eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri veya Metin kutusu stilleri grubunda altında Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  metin kutusu araçları biçim sekmesi resmi

  • Gölge efektleri grubunda bir gölge eklemek veya değiştirmek için Gölge efektleri' ne tıklayın ve sonra istediğiniz gölgeyi seçin.

   Gölge rengini özelleştirmek için Gölge renginigelin ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer gölge Renkler'itıklatın ve ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • 3-b efektleri grubunda bir 3-b efekti ekleme veya değiştirme için 3-b efektleri' ne tıklayın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın başı

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efekti eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Efektlerin yerleşik birleşimini eklemek veya değiştirmek için Önayar'ın üzerine gelin ve ardından istediğiniz efekti tıklatın.

   Yerleşik efekti özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Gölge eklemek veya gölgeyi değiştirmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gölgeye tıklayın.

   Gölgeyi özelleştirmek için, Gölge Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • Yansıma eklemek veya yansımayı değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma çeşitlemesine tıklayın.

  • Parlama eklemek veya parlamayı değiştirmek için, Parlama'nın üzerine gelin ve istediğiniz parlama çeşitlemesine tıklayın.

   Parlama renklerini özelleştirmek için, Tüm Parlak Renkler'i tıklatın, ardından istediğiniz rengi seçin. tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Tüm Renkler'i tıklatın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Yumuşak kenar eklemek veya yumuşak kenarı değiştirmek için, Yumuşak Kenarlar'ın üzerine gelin, ardından istediğiniz kenar boyutuna tıklayın.

  • Bir kenar eklemek veya kenarı değiştirmek için, Eğim'in üzerine gelin ve sonra istediğiniz eğime tıklayın.

   Eğimi özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

  • 3-B döndürme eklemek veya döndürmeyi değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz döndürmeye tıklayın.

   Döndürmeyi özelleştirmek için, 3-B Döndürme Seçenekleri'ne tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirtin.

   Notlar: 

   • Ayrı ayrı birden çok efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için yukarıdaki ikinci adımı yineleyin.

   • 3-b efekti öncelikli olduğundan, dolu çerçeve veya 3-b döndürme gibi bir 3-b efekti ekleyin ve ardından yumuşak kenar eklemek, şeklin veya metin kutusunun herhangi bir değişiklik görmezsiniz. Bununla birlikte, 3-b efekti silerseniz, yumuşak kenar efekti görünür durumdadır.

Sayfanın başı

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efekti eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri veya Metin kutusu stilleri grubunda altında Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  metin kutusu araçları biçim sekmesi resmi

  • Gölge efektleri grubunda bir gölge eklemek veya değiştirmek için Gölge efektleri' ne tıklayın ve sonra istediğiniz gölgeyi seçin.

   Gölge rengini özelleştirmek için Gölge renginigelin ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer gölge Renkler'itıklatın ve ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • 3-b efektleri grubunda bir 3-b efekti ekleme veya değiştirme için 3-b efektleri' ne tıklayın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın başı

Dolgu silme

Microsoft Office uygulamasını açılan listeden seçin.

 1. Dolgu gelen silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı dolgu silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

  Şekil Stilleri grubu görüntüsü

Sayfanın başı

 1. Dolgu gelen silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı dolgu silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri veya Metin kutusu stilleri grubunda altında Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

  Metin kutusu stilleri grubu

Sayfanın başı

 1. Dolgu gelen silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı dolgu silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

  Şekil Stilleri grubu görüntüsü

Sayfanın başı

 1. Dolgu gelen silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı dolgu silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri veya Metin kutusu stilleri grubunda altında Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

  Metin kutusu stilleri grubu

Sayfanın başı

Efekt silme

Microsoft Office uygulamasını açılan listeden seçin.

 1. Efektini silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efektini silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Şekil Stilleri grubu görüntüsü

  • Yerleşik efekt bileşimini silmek için önceden belirlenmişüzerine gelin ve Önayar Yok'utıklatın.

  • Gölge efektini silmek için Gölgeüzerine gelin ve Gölge Yok'utıklatın.

  • Yansıma efektini silmek için yansımaüzerine gelin ve Yansıma Yok'utıklatın.

  • Parlama efektini silmek için parlamaüzerine gelin ve Parlama Yok'utıklatın.

  • Yumuşak Kenarlar efektini silmek için Yumuşak kenarlar' ın üzerine ve sonra Yumuşak kenar Yok'utıklatın.

  • Kenar efektini silmek için Eğimüzerine gelin ve Eğim Yok'utıklatın.

  • 3-b döndürme efektini silmek için 3B Döndürmeüzerine gelin ve Döndürme Yok'utıklatın.

Ayrı ayrı birden çok efekt silmek için yukarıdaki ikinci adımı yineleyin.

Sayfanın başı

 1. Efektini silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efektini silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinin altında aşağıdakilerden birini yapın:

  Metin kutusu araçları, biçim sekmesi, efektler düğmeleri

  • Gölge, Gölge efektleri grubunda silmek için Gölge efektleri' ne tıklayın ve sonra Gölge efekti Hayır'ıtıklatın.

  • 3-b efektleri grubunda bir 3-b efekti silmek için 3-b efektleri' ne tıklayın ve sonra hiçbir 3-b efektitıklatın.

Not: Çizim Araçları, Metin kutusu araçlarıveya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekli veya metin kutusunu tıklattığınız emin olun.

Sayfanın başı

 1. Efektini silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efektini silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Şekil Stilleri grubu görüntüsü

  • Yerleşik efekt bileşimini silmek için önceden belirlenmişüzerine gelin ve Önayar Yok'utıklatın.

  • Gölge efektini silmek için Gölgeüzerine gelin ve Gölge Yok'utıklatın.

  • Yansıma efektini silmek için yansımaüzerine gelin ve Yansıma Yok'utıklatın.

  • Parlama efektini silmek için parlamaüzerine gelin ve Parlama Yok'utıklatın.

  • Yumuşak Kenarlar efektini silmek için Yumuşak kenarlar' ın üzerine ve sonra Yumuşak kenar Yok'utıklatın.

  • Kenar efektini silmek için Eğimüzerine gelin ve Eğim Yok'utıklatın.

  • 3-b döndürme efektini silmek için 3B Döndürmeüzerine gelin ve Döndürme Yok'utıklatın.

Ayrı ayrı birden çok efekt silmek için yukarıdaki ikinci adımı yineleyin.

Sayfanın başı

 1. Efektini silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efektini silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinin altında aşağıdakilerden birini yapın:

  Metin kutusu araçları, biçim sekmesi, efektler düğmeleri

  • Gölge, Gölge efektleri grubunda silmek için Gölge efektleri' ne tıklayın ve sonra Gölge efekti Hayır'ıtıklatın.

  • 3-b efektleri grubunda bir 3-b efekti silmek için 3-b efektleri' ne tıklayın ve sonra hiçbir 3-b efektitıklatın.

Not: Çizim Araçları, Metin kutusu araçlarıveya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekli veya metin kutusunu tıklattığınız emin olun.

Sayfanın başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×