Şekillerinize veri grafikleri ekleme

Veri grafiklerini kullanarak şeklin içindeki veriler hakkında bilgi görüntüleyebilirsiniz. Microsoft Visio 2010 uygulamasında, metin, veri çubukları, simgeler ve benzersiz dolgu renklerinin bulunduğu kendi veri grafiklerinizi oluşturabilirsiniz.

Notlar: 

Bu makalede

Veri grafiği nedir?

Veri grafiği oluşturma

Varolan veri grafiğini şekle uygulama

Varolan veri grafiğini değiştirme

Şekilden veri grafiğini kaldırma

Veri grafiği nedir?

Veri grafiği, şekillerin içerdiği veriyi göstermek için şekillere uygulayabileceğiniz görsel bir geliştirmedir. Veri grafikleri, verilerinizi metin öğeleriyle görsel öğelerin (sayılar, bayraklar ve ilerleme çubukları gibi) bir birleşimi olarak sunar.

Örneğin, bir işlemi temsil eden ve işlemle ilgili maliyet, işlem numarası, sahip, işlev, başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve durum verilerini içeren bir şeklinizin olduğunu varsayalım:

Veri grafiği içermeyen İşlem şekli

1. Hiçbir veri grafiği içermeyen İşlem şekli

2. İşlem şeklinde bulunan verilerin gösterildiği Şekil Verileri görev bölmesi

Şimdi, şekildeki verileri görsel olarak iletmek istediğinizi düşünün:

Veri grafiği uygulanmış bir İşlem şekli.

1. İşlemin işlevi ("Test") benzersiz bir dolgu rengiyle gösterilir.

2. İşlemin maliyeti ("$50,000.00") veri çubuğu olarak gösterilir.

3. İşlemin durumu ("Başlatılmadı") bir soru işareti simgesiyle gösterilir.

4. İşlemin sahibi ("Phyllis Harris") ve bitiş tarihi ("30/9/2009") metin belirtme çizgileri olarak gösterilir.

Şekle veri grafiği uygulayarak, şekli seçip Şekil Verileri görev bölmesini görüntülemek zorunda kalmadan şekilde yer alan verileri kolayca gösterebilirsiniz. Buna ek olarak, şekillerin veri grafiklerini gözlemleyip birkaç şekilde yer alan belirli verileri de kolayca görebilirsiniz.

Veri grafiğini oluşturduktan sonra, bunu aynı verileri içeren diğer şekillere de uygulayabilirsiniz. Varsayılan olarak, veri grafiğini değiştirdiğinizde, değişiklik veri grafiğinin uygulandığı şekillerin tümüne otomatik olarak uygulanır.

Şekilleriniz için gerektiği kadar çok veri grafiği oluşturabilirsiniz. Örneğin, işlem verilerini göstermek için bir veri grafiği oluşturabilir ve bunu çalışan şekillerinizin tümüne uygulayabilirsiniz. Donanım verilerini göstermek için ikinci bir veri grafiği oluşturabilir ve bunu donanım şekillerinizin tümüne uygulayabilirsiniz.

Veriler nereden geliyor?     Veri grafiğini kullanarak gösterebileceğiniz veriler, her şeklin Şekil Verileri öğesinde listelenir. Verileri Şekil Verileri görev bölmesine her şekil için ayrı ayrı yazabileceğiniz gibi, Verileri Şekillere Bağlama Sihirbazı'nı da kullanabilirsiniz. Verilerinizi almak için Verileri Şekillere Bağlama Sihirbazı'nı kullanıyorsanız, Visio'nun sizin için verileri nasıl göstermesini istediğinizi seçebilirsiniz. Sihirbaz hakkında daha fazla bilgi için bkz: Excel'den, SQL Server'dan, SharePoint sitelerinden ve diğer dış kaynaklardan veri alma.

Not: Şekil Verileri görev bölmesini görüntülemek için, Veri sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Şekil Verileri Penceresi onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Veri grafiği oluşturma

Veri grafiğinize dört tür öğe ekleyebilirsiniz: metin, veri çubuğu, simge ve renk kodlaması. Aşağıdaki bölümlerde her öğe türünün nasıl ekleneceği açıklanır.

Not: Bu yordamların en iyi çalıştığı durumlar şeklinizin zaten veri içerdiği durumlardır. Şekillere veri uygulama hakkında daha fazla bilgi için bkz: Excel'den, SQL Server'dan, SharePoint sitelerinden ve diğer dış kaynaklardan veri alma.

Şekle metin grafiği ekleme

Metin belirtme çizgilerini veya metin başlıklarını seçebilirsiniz. Metin belirtme çizgileri sütunun hem adını hem de değerini içerir. Başlıklar yalnızca veri değerini görüntüler.

 1. Veri grafiğini oluşturmak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinin Verileri Görüntüle grubunda Veri Grafikleri'ni tıklatın ve Yeni Veri Grafiği Oluştur'u seçin.

  Visio 2010 şeridinde Veri sekmesindeki Verileri Görüntüle grubu.

 3. Yeni Veri Grafiği iletişim kutusunda Yeni Öğe'yi tıklatın.

  Yeni Veri Grafiği iletişim kutusu.

 4. Yeni Öğe iletişim kutusunda, Görüntü'nün altındaki Veri alanı listesinde, göstermek istediğiniz veri alanını seçin.

  Metin seçili olarak Yeni Öğe iletişim kutusu

 5. Görüntüleme şekli listesinde Metin öğesini seçin.

 6. Stil listesinde istediğiniz metin grafiği stilini seçin.

 7. Konum'un altında, aşağıdaki yollardan birini kullanarak metin grafiğinin konumunu seçin:

  • Listelenen varsayılan konumu kullanmak için, Varsayılan konumu kullan onay kutusunu seçin.

  • Başka bir konum belirtmek için, Varsayılan konumu kullan onay kutusunu temizleyin, Yatay veya Dikey'i tıklatıp istediğiniz konumları seçin.

 8. Ayrıntılar öğesinin altında, belirtme çizgisinin veya başlığın nasıl görüneceğini seçmek için seçenekleri belirleyin.

 9. Yeni veri grafiği öğesini oluşturmayı tamamlandığınızda, Tamam'ı tıklatın.

 10. Veri grafiğinize daha fazla öğe eklemek için 3 - 9 arası adımları yineleyin.

 11. Veri grafiğinize öğeleri eklemeyi bitirdiğinizde, Yeni Veri Grafiği iletişim kutusunda Uygula'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Şekle veri çubuğu ekleme

Veri çubukları verilerinizi dinamik bir şekilde ilerleme çubukları, yıldız derecelendirmeleri, termometre ve hızölçerler gibi küçük şemalar ve grafiklerde gösterir.

 1. Veri grafiğini oluşturmak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinin Verileri Görüntüle grubunda Veri Grafikleri'ni tıklatın ve Yeni Veri Grafiği Oluştur'u seçin.

  Visio 2010 şeridinde Veri sekmesindeki Verileri Görüntüle grubu.

 3. Yeni Veri Grafiği iletişim kutusunda Yeni Öğe'yi tıklatın.

  Yeni Veri Grafiği iletişim kutusu.

 4. Yeni Öğe iletişim kutusunda, Görüntü'nün altındaki Veri alanı listesinde, göstermek istediğiniz veri alanını seçin.

  Veri Çubuğu'nun seçili olduğu Yeni Öğe iletişim kutusu.

 5. Görüntüleme şekli listesinde Veri Çubuğu'nu seçin.

 6. Stil listesinde istediğiniz veri çubuğu stilini seçin.

 7. Konum'un altında, aşağıdaki yollardan birini kullanarak veri çubuğunun konumunu seçin:

  • Listelenen varsayılan konumu kullanmak için, Varsayılan konumu kullan onay kutusunu seçin.

  • Başka bir konum belirtmek için, Varsayılan konumu kullan onay kutusunu temizleyin, Yatay veya Dikey'i tıklatıp istediğiniz konumları seçin.

 8. Ayrıntılar öğesinin altında, veri çubuğunun nasıl görüneceğini seçmek için seçenekleri belirleyin.

 9. Yeni veri grafiği öğesini oluşturmayı tamamlandığınızda, Tamam'ı tıklatın.

 10. Veri grafiğinize daha fazla öğe eklemek için 3 - 9 arası adımları yineleyin.

 11. Veri grafiğinize öğeleri eklemeyi bitirdiğinizde, Yeni Veri Grafiği iletişim kutusunda Uygula'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Şekle simge kümesi ekleme

Verilerinizi bayraklar, trafik işaretleri ve eğilim okları gibi simge kümeleri kullanarak gösterebilirsiniz. Simgeleri; belirli değerler, tarihler, ifadeler, hatta aynı şekilde yer alan diğer veri alanları temelinde görüntülenmek üzere ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, geçerli satışların, önceki yılın satışlarına kıyasla ne durumda olduğunu göstermek için bayrak kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bayrak değerlerini, mavi bayrak satışların önemli ölçüde arttığı, sarı bayrak satışların biraz arttığı ve kırmızı bayrak satışların bu yıl azaldığı anlamına gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

 1. Veri grafiğini oluşturmak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinin Verileri Görüntüle grubunda Veri Grafikleri'ni tıklatın ve Yeni Veri Grafiği Oluştur'u seçin.

  Visio 2010 şeridinde Veri sekmesindeki Verileri Görüntüle grubu.

 3. Yeni Veri Grafiği iletişim kutusunda Yeni Öğe'yi tıklatın.

  Yeni Veri Grafiği iletişim kutusu.

 4. Yeni Öğe iletişim kutusunda, Görüntü'nün altındaki Veri alanı listesinde, göstermek istediğiniz veri alanını seçin.

  Simge Kümesi'nin seçili olduğu Yeni Öğe iletişim kutusu.

 5. Görüntüleme şekli listesinde Simge Kümesi öğesini seçin.

 6. Stil listesinde istediğiniz simge kümesini seçin.

 7. Konum'un altında, aşağıdaki yollardan birini kullanarak simgenin konumunu seçin:

  • Listelenen varsayılan konumu kullanmak için, Konum altında Varsayılan konumu kullan onay kutusunu seçin.

  • Başka bir konum belirtmek için, Varsayılan konumu kullan onay kutusunu temizleyin, Yatay veya Dikey'i tıklatıp istediğiniz konumları seçin.

 8. Her bir simgeyi gösterme kuralları öğesinin altında, her simgenin temsil edeceği değerleri seçin.

 9. Yeni veri grafiği öğesini oluşturmayı tamamlandığınızda, Tamam'ı tıklatın.

 10. Veri grafiğinize daha fazla öğe eklemek için 3 - 9 arası adımları yineleyin.

 11. Veri grafiğinize öğeleri eklemeyi bitirdiğinizde, Yeni Veri Grafiği iletişim kutusunda Uygula'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Veri değerine göre dolgu rengi uygulama

Değere Göre Renklendir seçeneğini kullanarak, benzersiz değerleri veya değer aralıklarını göstermek üzere dolgu rengi uygulayabilirsiniz.

Not: Birden çok Değere Göre Renklendir veri grafiği öğesi oluşturursanız ve tek bir şekil için her ikisi de doğru olursa, Visio bu şekle Veri Grafiğini Düzenle iletişim kutusunda ilk listelenen veri grafiği dolgusunu uygular.

 1. Veri grafiğini oluşturmak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinin Verileri Görüntüle grubunda Veri Grafikleri'ni tıklatın ve Yeni Veri Grafiği Oluştur'u seçin.

  Visio 2010 şeridinde Veri sekmesindeki Verileri Görüntüle grubu.

 3. Yeni Veri Grafiği iletişim kutusunda Yeni Öğe'yi tıklatın.

  Yeni Veri Grafiği iletişim kutusu.

 4. Yeni Öğe iletişim kutusunda, Görüntü'nün altındaki Veri alanı listesinde, veri grafiğiyle göstermek istediğiniz veri alanını seçin.

  Değere Göre Renklendir'in seçili olduğu Yeni Öğe iletişim kutusu.

 5. Görüntüleme şekli listesinde Değere Göre Renklendir'i seçin.

 6. Renklendirme yöntemi listesinde, Visio'nun bu veri alanına dayalı olarak şekle dolguyu nasıl uygulayacağını seçin:

  • Her renk benzersiz bir değeri temsil eder      Aynı değere sahip şekillerin tümüne aynı rengi uygulayabilirsiniz. Örneğin, satış bölümündeki çalışanlara yönelik işaretlerin tümünü sarı, muhasebe bölümündeki çalışanlara yönelik işaretlerin tümünü de kırmızı yapabilirsiniz.

  • Her renk bir değer aralığını temsil eder      Bir değer aralığını göstermek için parlaktan soluk renge doğru çeşitli renkler kullanabilirsiniz. Örneğin, satışlarda yüksek, orta ve düşük artışlara sahip bölgeleri temsil etmek üzere kırmızıdan pembeye doğru açılan bir renk aralığı kullanabilirsiniz.

 7. Renk atamaları'nın altında, dolgu renklerinin her biri için geçerli olacak veri alanı değerlerini yazın ve uygulanacak dolguyla metin renklerini seçin.

 8. Daha fazla olası dolgu rengi oluşturmak istiyorsanız, Ekle'yi tıklatın.

 9. Yeni veri grafiği öğesini oluşturmayı tamamlandığınızda, Tamam'ı tıklatın.

 10. Veri grafiğinize daha fazla öğe eklemek için 3 - 9 arası adımları yineleyin.

 11. Veri grafiğinize öğeleri eklemeyi bitirdiğinizde, Yeni Veri Grafiği iletişim kutusunda Uygula'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Varolan veri grafiğini şekle uygulama

Not: Varolan veri grafiğini uyguladığınız şeklin, veri grafiğinin başvuruda bulunduğu veri alanlarını içermesi gerekir.

 1. Veri grafiğini uygulamak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinin Verileri Görüntüle grubunda Veri Grafikleri'ni tıklatın ve Kullanılabilir Veri Grafikleri'nin altında istediğiniz veri grafiğini seçin.

  Şeklinizden veri grafiğini kaldırmak için Veri Grafiği Yok öğesini seçin.

Not: Veri grafiği uygulanmış haliyle şeklin önizlemesini görmek için, işaretçiyi grafiğin üzerinde bekletebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Varolan veri grafiğini değiştirme

 1. Düzenlemek istediğiniz veri grafiğinin bulunduğu şekli seçin.

 2. Veri sekmesinin Verileri Görüntüle grubunda Veri Grafikleri'ni tıklatın ve Veri Grafiğini Düzenle'yi seçin.

  Veri Grafiğini Düzenle iletişim kutusu.

 3. Veri Grafiğini Düzenle iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Grafiğin temsil ettiği veri alanını değiştirmek için, Veri Alanı sütununda bu öğeye başka bir veri alanı seçin.

  2. Görüntülenen grafiğin rengini, ayarlarını, yazı tipini, biçimini veya türünü değiştirmek için, Görüntüleme şekli sütununda değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin ve Öğeyi Düzenle'yi tıklatın. Öğeyi Düzenle iletişim kutusundaki Görüntü'nün altında, Görüntüleme şekli listesinden istediğiniz grafik türünü seçin.

  3. Veri grafiği öğesinin şekle göre konumunu değiştirmek için, Görüntüleme şekli sütununda değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin ve Öğeyi Düzenle'yi tıklatın. Öğeyi Düzenle iletişim kutusundaki Konum'un altında istediğiniz konumu seçin.

 4. Aynı veri grafiğine sahip tüm şekillere değişiklikleri uygulamak isterseniz Değişiklikleri uygulama yeri altında Bu veri grafiği olan tüm şekiller seçeneğini belirleyin.

 5. Değişiklikleri yalnızca seçili şekillere uygulamak isterseniz Değişiklikleri uygulama yeri altında Yalnızca seçili şekiller seçeneğini belirleyin.

Sayfanın Başı

Şekilden veri grafiğini kaldırma

 1. Veri grafiğini kaldırmak istediğiniz şekli veya şekilleri seçin.

 2. Veri sekmesinin Verileri Görüntüle grubunda Veri Grafikleri'ni tıklatın ve Veri Grafiği Yok öğesinin altında Veri Grafiği Yok'u seçin.

  Şeklinizden veri grafiğini kaldırmak için Veri Grafiği Yok öğesini seçin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×