Şekilleri seçme, taşıma, yeniden boyutlandırma ve döndürme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Visio 2010 seçmek, taşımak, yeniden boyutlandırmak ve şekilleri ve nesneleri döndürmek için birden fazla araçlar sağlar. -Bir nesne veya çizim üzerindeki tüm nesneleri - seçtikten sonra sonra konumlarını değiştirmek, büyütmek veya onları küçültmek, Yatayda ters çevir ve onları konuma adım adım götürmek.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Not: Diyagramınızda şekli seçemiyor, taşıyamıyor, yeniden boyutlandıramıyor veya döndüremiyorsanız, şekil kilitli bir katmanın parçası olabilir.

Katmanın kilidini kaldırmak için şunu yapın:

 • Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Katmanlar'ı tıklatıp Katman Özellikleri'ni seçin. Katman Özellikleri iletişim kutusunda, Kilitli sütununda seçmek istediğiniz şekille ilişkili onay kutusunun işaretini kaldırın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Şekilleri seçme

Şekilleri taşıma

Şekilleri yeniden boyutlandırma

Şekilleri döndürme veya çevirme

Şekilleri seçme

Çoğu zaman taşıma gibi diğer şeyleri yapmak, döndürmek veya Visio 2010 çizimlerinde şekilleri yeniden boyutlandırma önce şekiller seçmek zorunda. Visio'da, şekilleri bir Kement aracıyla alanına göre bir kerede seçebilir veya sayfadaki tüm şekilleri seçin.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Tek şekil seçme

 1. Giriş sekmesinde, Araçlar grubunda İşaretçi Aracı'nı tıklatın.

 2. Çizim sayfasında işaretçi dört başlı oka dönüşene kadar şeklin üzerinde durun ve şekli tıklatın.

Alan Seçimi ile birden çok şekil seçme

 1. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Seç'i tıklatıp Alan Seçimi'ni seçin.

 2. İşaretçiyi seçmek istediğiniz şekillerin sol üst tarafına getirip şekillerin çevresinde bir seçim ağı oluşturmak için sürükleyin.

 3. Şekilleri seçtikten sonra seçtiğiniz şekillerin çevresinde mavi tutamaçlar, tek tek şekillerin çevresinde de eflatun çizgiler görürsünüz.

Serbest Şekil Seçim ile birden çok şekil seçme

 1. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Seç'i tıklatıp Serbest Şekil Seçim'i seçin.

 2. Seçmek istediğiniz şekillerin çevresine serbest biçim bir seçim ağı sürükleyin.

 3. Birden çok şekli seçtiğinizde seçili şekillerin çevresinde mavi seçim tutamaçları görüntülenir.

Seçim alanında şekilleri kısmen seçme

Hem Alan Seçimi aracı, hem de Serbest Şekil Seçim aracı için varsayılan olarak seçim ağının şekilleri seçmesi için her şekli tamamen çevrelemesi gerekir. Daha fazla esneklik isterseniz seçim ağını genişletebilirsiniz; böylece kısmen buraya giren şekiller de seçilir.

Visio'nun şekilleri seçim alanında kısmen seçmesini sağlamak için şunları yapın:

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Visio altında Seçenekler'i tıklatın.

 3. Visio Seçenekleri iletişim kutusunda, Gelişmiş sekmesinde, Düzenleme seçenekleri altında Şekilleri alan içinde kısmen seç onay kutusunu seçin.

.

Sayfada birden çok şekil seçmek için klavye kısayollarını kullanma

Bir kerede birden çok şekil seçmek için şekilleri tıklatırken SHIFT veya CTRL tuşunu basılı tutun.

İpucu: Bu tuşları geçerli seçime başka bir şekil eklerken de kullanabilirsiniz. Örneğin, Alan Seçimi aracını kullanarak oluşturduğunuz seçime şekil eklemek isterseniz SHIFT veya CTRL tuşunu basılı tutup şekli tıklatın.

Çizim sayfasındaki tüm şekilleri seçme

Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Seç'i tıklatıp Tümünü Seç'i seçin.

Belirli türden nesnelerin tümünü seçme

 1. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Seç'i tıklatıp Türe Göre Seç'i seçin.

 2. Türe Göre Seç iletişim kutusunda seçmek istediğiniz şekil, bağlayıcı veya kapsayıcı gibi bir nesne türünü işaretleyip Tamam'ı tıklatın.

Bir veya daha çok şeklin seçimini kaldırma

Tüm şekillerin seçimini kaldırmak için:

 • Çiziminizde boş bir alanı tıklatın veya ESC tuşuna basın.

Birkaçı seçili olduğu sırada bir şeklin seçimini kaldırmak için:

 • Seçimi iptal etmek için SHIFT tuşuna basıp şekli tıklatın.

Sayfanın Başı

Şekilleri taşıma

Visio 2010 yardımcı olmak için çeşitli yollar sunar şekiller tam olarak istediğiniz yere getirin.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Farenizi kullanarak şekilleri taşıma

 1. Taşımak istediğiniz tüm şekilleri seçin.

 2. İşaretçiyi şekillerden birinin üzerinde tutun. Dört başlı bir ok görünür.

 3. Şekilleri yeni konumuna sürükleyin.

  Seçili şekillerin tümü özgün konumlarından eşit bir uzaklığa taşınır.

İpucu: Şekillerin hareketini yatay veya dikey olarak sınırlamak için SHIFT tuşunu basılı tutarak şekilleri sürükleyin. Şekilleri çizimdeki başka bir sayfaya taşımak için şekilleri sayfa sekmesine sürükleyin.

Taşı ( Visio Professional 2010gerektirir) belirli bir mesafe şekilleri

 1. Taşımak istediğiniz tüm şekilleri seçin.

 2. Görünüm sekmesinde, Makrolar grubunda Eklentiler'i tıklatın, Visio Ekleri'nin üzerine gelip Şekilleri Taşı'yı tıklatın.

 3. Yön altında, şekli veya şekilleri taşımak için kullanmak istediğiniz koordinat sistemini belirtin.

  • Yatay/Dikey     Seçimi taşımak için X-Y (Kartezyen) koordinatlarını kullanır.

  • Uzaklık/Açı     Seçimi taşımak için kutup koordinatlarını kullanır.

 4. Seçimi taşımak için uzaklığı belirtin.

 5. Seçili şeklin veya şekillerin kopyasını taşırken özgün olanların konumunu korumak için Yinele'yi seçin.

 6. Seçim yapmayı bitirdiğinizde Tamam'ı tıklatın.

Ok tuşlarını kullanarak şekilleri sürükleme

 1. Taşımak istediğiniz tüm şekilleri seçin.

 2. Aşağıdakileri yapın:

  • Bir şekil, tutturma, kılavuz çizgi veya cetvel onay işareti gibi mümkün sonraki konuma taşımak için ok tuşuna basın.

   Şeklin birleşebileceği hiçbir konum yoksa ok tuşuna basılması şekli tek tıklatmayla cetvelde taşır.

  • Şekli bir piksel taşımak için ok tuşuna basarken SHIFT tuşunu basılı tutun.

Not: Ok tuşuna basılması şekli taşımak yerine çiziminizi kaydırıyorsa SCROLL LOCK tuşunun etkin olmadığından emin olun.

Sayfanın Başı

Şekilleri yeniden boyutlandırma

Visio 2010, istediğiniz boyuta gelene kadar sürükleyerek şekilleri yeniden boyutlandırabilir veya özel bir boyut belirtebilirsiniz.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Fareyle 2 boyutlu (2B) şekli (dikdörtgen gibi) yeniden boyutlandırma

 1. Yeniden boyutlandırmak istediğiniz tüm şekilleri seçin.

 2. Şekil istediğiniz boyutta olana kadar seçim tutamacını Seçim tutamacı sürükleyin. Şekli orantılı olarak yeniden boyutlandırma amacıyla köşe tutamacını sürükleyin.

Fareyle çizgi gibi 1 boyutlu şekli yeniden boyutlandırma

 1. Yeniden boyutlandırmak istediğiniz şekli seçin.

 2. Uç noktayı istediğiniz uzunluğa sürükleyin.

Şekli Boyut ve Konum penceresini kullanarak yeniden boyutlandırma

 1. Taşımak istediğiniz tüm şekilleri seçin.

 2. Görünüm sekmesinde, Göster grubunda Görev Bölmeleri'ni tıklatıp Boyut ve Konum'u seçin.

 3. Boyut ve Konum penceresinde Genişlik, Yükseklik veya Uzunluk kutularına yeni değerleri yazın.

Sayfanın Başı

Şekilleri döndürme veya çevirme

Şekilleri dereceli olarak döndürebilir, yatay veya dikey çevirebilir, döndürme tutamacını kullanarak döndürebilirsiniz.

Not: Metnin döndürülmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Metin ve metin bloğu ekleme, taşıma veya döndürme.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Şekli 90 derece döndürme

 1. Döndürmek istediğiniz şekli seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekli saatin tersi yönde döndürmek için Giriş sekmesinde, Düzenle grubunda Konum'u tıklatın, Şekil Döndür'ün üzerine gelin ve 90º Sola Döndür seçeneğini belirleyin.

  • Şekli saat yönünde döndürmek için Giriş sekmesinde, Düzenle grubunda Konum'u tıklatın, Şekil Döndür'ün üzerine gelin ve 90º Sağa Döndür seçeneğini belirleyin.

Döndürme tutamacı kullanarak şekli döndürme

 1. Döndürmek istediğiniz şekli seçme

 2. Döndürme tutamacını Web sayfalarında RSS Akışları simgeleri ve Outlook 2007 çalıştıran bilgisayar sürükleyin.

  Şekil iğne Döndürme tutamacı çevresinde döner. İğneyi taşımak için işaretçiyi döndürme tutamacı üzerinde tutup iğne üzerinde hareket ettirin ve yeni konuma sürükleyin.

  Döndürme tutamacı sürüklendiği sırada imleci seçimden ne kadar uzağa sürüklerseniz döndürme artışı da o kadar ince (küçük) olacaktır.

Şekli Boyut ve Konum penceresini kullanarak dereceli döndürme

 1. Döndürmek istediğiniz şekli seçme

 2. Görünüm sekmesinde, Göster grubunda Görev Bölmeleri'ni tıklatıp Boyut ve Konum'u seçin.

 3. Görünüm sekmesinde, Göster grubunda Görev Bölmeleri'ni tıklatıp Boyut ve Konum'u seçin.

 4. Boyut ve Konum penceresinde Açı kutularına yeni değerleri yazın.

Şekli dikey çevirme

 1. Çevirmek istediğiniz şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Düzenle grubunda Konum'u tıklatın, Şekil Döndür'ün üzerine gelin ve Dikey Çevir seçeneğini belirleyin.

Şekli yatay çevirme

 1. Çevirmek istediğiniz şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Düzenle grubunda Konum'u tıklatın, Şekil Döndür'ün üzerine gelin ve Yatay Çevir seçeneğini belirleyin.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×